AZƏrbaycan respubl kasi təhs L naz rl y azərbaycan döVLƏt qt sad un vers tet mag stratura mYüklə 0,65 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə5/6
tarix04.05.2017
ölçüsü0,65 Mb.
#16544
1   2   3   4   5   6

= 11 ml  

т 

= 25 г 


 

54 


к 

= 0,0064 V

2

 

= 250 ml V

2

 

= 50 ml 


%

40

,1

%

40,

1

10025

50

2500064

,

011

2

2=

=

=

х

х 

3. 


= 10,2 ml 

 т = 25 г 

к

 = 0,0064 V

1

 

= 250 ml v

2

 

= 50 ml 


36

,

13

30

,1

40

,1

39

,1

3

%30

,

1%

30

,1

100


25

50

2500064

,

02

,

103

2

13

3

=+

+

=+

+

==

=

=

х

хх

х

хх

ср

  

Ş

irin nar sortunun şirəsində turşuluq 1. 

= 3 ml  


т — 

25 г 


k= 0,0064 

V

1

 

= 250 ml 

v

2

 = 50 ml %

38

,0

%

38,

0

10025

50

2500064

,

03

1

1=

=

=

х

х 

2. 


= 2,8 ml  

т 

= 25 г 


к = 

0,0064 


V

1

= 250 ml 

v

2

 = 50 ml  

55 


%

358


,

0

%358

,

0100

25

50250

0064


,

0

8,

2

11

=

=

=

хх

 

3. у = 3,1 ml  т = 

25 г 


к = 

0,0064  


V

1

 

= 250 ml 

т 

= 25 г к = 0,0064  

V

1

 = 250 ml  V

2

 

=

 50 ml %

378


,

0

3396

,

0358

,

038

,

03

%

396,

0

%396

,

0100

25

50250

0064


,

0

1,

3

32

1

33

=

++

=

++

=

===х

х

хх

х

хср

 

Şirin nar sortunun qabığında turşuluğun təyini 

1. 


= 12 ml  

т = 

25 г 


k= 0,0064 

V

1

 

= 250 ml 

v

2

 = 50 ml %

53

,1

%

53,

1

10025

50

2500064

,

012

1

1=

=

=

х

х 

2. 


= 11,8 ml  

т = 

25 г 


k= 0,0064 

V

1

 

= 250 ml 

v

2

 = 50 ml %

41

,1

%

41,

1

10025

50

2500064

,

08

,

112

2

===х

х

 3. 

= 12,1 ml   

56 


т = 

25 г 


k= 0,0064 

V

1

 

= 250 ml 

v

2

 = 50 ml %

54

,1

%

54,

1

10025

50

2500064

,

01

,

123

3

===х

х

 %

49

,1

%

49,

1

354

,

141

,

153

,

13

3

21

=

=+

+

=+

+

=or

ср

XX

X

X

х

 Narda aşılayıcı və rəngli maddələrin təyini (Neybayer-Lebental üsulu) 

Analiz  üçün  Qırmızı  Gülöyşə  və  Şirin  nar  götürülür.  Narda  aşılayıcı  və  rəngli 

maddə (x) faizlə aşağıdakı düsturla təyin edilir. 

(

)L

H

C

t

b

a

X

=

100004157

,

0, burada 

X- aşılayıcı və rəngli maddənin miqdarı, faizlə; 

a- 1-ci titrləmə üçün sərf olunan 0,1H Kmna

4

 məhlulunun miqdarı; b – 2-ci titirləmə üşün sərf olunan 0,1H Kmno

4

 üçün əmsal -0,989 C- Məhlulun həcmi, ml 

H-məhlulun həcmi, qramla; 

e- 1-ci məhlulun titirlənmə üçün həcmi (20 ml) ml-ə 

Qırmızı Gülöyşə sortunun şirəsində aşılayıcı və rəngli maddələr 

1. a=32,3 ml 

b=30,4 


t=0,989 

C=250 ml 

H=25 ml 

e=50 ml 


(

)

()

%

12,

0

%12

,

0100

50

25250

004157


,

0

989,

0

4,

30

3,

32

100004157

,

01

1

==

=

=X

L

H

C

t

b

a

X

 

2. a=32,5 ml  

57 


b=31 

t=0,989 


C=250 ml 

H=25 ml 


e=50 ml 

(

)(

)

%12

,

0%

12

,0

100


50

25

250004157

,

0989

,

031

5

,32

100


004157

,

02

2

==

=

=X

L

H

C

t

b

a

X

 

3. a=33,5 ml b=31 

t=0,989 


C=250 ml 

H=25 ml 


e=50 ml 

(

)(

)

%21

,

0%

21

,0

100


50

25

250004157

,

0989

,

031

5

,33

100


004157

,

03

3

==

=

=X

L

H

C

t

b

a

X

 

Qırmızı Gülöyşə nar sortunda (aşılayıcı və rəngli maddə) 1. a=45,5 ml 

b=18,6 


t=0,989 

C=250 ml 

H=25 ml 

e=50 ml 


(

)

()

%

21,

2

%21

,

2100

50

25250

004157


,

0

989,

0

6,

18

5,

45

100004157

,

01

1

==

=

=X

L

H

C

t

b

a

X

 

2. a=45 ml b=18,1 

t=0,989 


C=250 ml 

H=25 ml 


 

58 


e=50 ml 

(

)(

)

%21

,

2%

21

,2

100


50

25

250004157

,

0989

,

01

,

1845

100


004157

,

02

2

==

=

=X

L

H

C

t

b

a

X

 

3. a=45,5 ml b=18 

t=0,989 


C=250 ml 

H=25 ml 


e=50 ml 

(

)(

)

%23

,

2%

23

,2

3

16,

2

21,

2

21,

2

3%

26

,2

%

26,

2

10050

25

250004157

,

0989

,

018

5

,45

100


004157

,

03

3

21

3

3=

=

++

=

++

=

==

=

=X

X

X

X

X

X

L

H

C

t

b

a

X

op

 

Şirin nar sortunda şirəsində aşılayıcı və rəngli maddə. 

1. а = 43,2 ml  

в

 = 41,8 ml  T =0,989 

С

 = 250 ml  H =25 ml  

е 

= 50 ml 

(

)(

)

%12

,

0%

12

,0

100


50

25

250004157

,

0989

,

08

,

412

,

43100

004157


,

0

11

=

==

=

XL

H

C

t

b

a

X

 

 2. а = 43 ml  

в

 = 41 ml  T = 0,989  

С

 = 250 ml  H = 25 ml  

е 

= 50 мл 


 

59 


(

)

()

%

16,

0

%16

,

0100

50

25250

004157


,

0

989,

0

4143

100


004157

,

02

2

==

=

=x

е

РС

Т

ва

х

 3. а = 43 ml 

 в = 41,57 ml 

 T =0,989  

С

 = 250 ml  H =25 ml  

е - 

50 ml 

(

)(

)

%13

,

0%

13

,0

3

12,

0

16,

0

12,

0

3%

12

,0

%

12,

0

10050

25

250004157

,

0989

,

057

,

4143

100


004157

,

03

2

13

3

==

+

+=

+

+=

=

==

=

срср

х

хх

х

хx

е

РС

Т

ва

х

 Ş

irin nar sortunun qabığında aşılayıcı və rəngli maddələr. 

1.  а = 95,5 ml  

в

 = 41,5 ml  T =0,989 

С

 = 250 ml  H =25 ml  

е 

= 50 ml 

(

)(

)

%44

,

4%

44

,4

100


50

25

250004157

,

0989

,

05

,

415

,

95100

004157


,

0

11

=

==

=

XL

H

C

t

b

a

X

 

 2. а = 95 ml  

в

 = 42 ml  T = 0,989  

С

 = 250 ml  H = 25 ml  

е 

= 50 мл 


 

60 


(

)

()

%

36,

4

%36

,

4100

50

25250

004157


,

0

989,

0

4295

100


004157

,

02

2

==

=

=x

е

РС

Т

ва

х

 3. а = 98 ml 

 в = 46 ml 

 T =0,989  

С

 = 250 ml  H =25 ml  

е - 

50 ml 

(

)(

)

%35

,

4%

35

,4

3

27,

4

36,

4

44,

4

3%

27

,4

100


50

25

250004157

,

0989

,

046

98

100004157

,

03

2

13

=

=+

+

=+

+

==

=

=ср

ср

хх

х

хх

е

РС

Т

ва

х

 Narda şəkərin miqdarını Bertran üsulu ilə təyini. 

Şə

kərin miqdarı (x) faizlə aşağıdakı düsturla təyin edilir: burada

m

V

V

a

X

,

100

=

 

a-məhsulda şəkərin miqdarı, q: V=məhsulun həcmi, ml; 

V

1=şəkəri təyin etmək üçün məhsulun miqdarı (v=10 ml); 

m-məhlulun kütləsi, qramla; 

Şə

kərin miqdarı 0,01% dəqiqliklə təyin edilir: a

a

a

X

v

m

v

X

1

,0

10

1000100

1

25025

10

1=

==

==

= 

Qırmızı Gülöyşə nar sortunda şəkərin miqdarının təyini. 

Titrlənməyə 16,5 ml KMNO

4

 sərf edilmişdir. ml

165


10

5

,16

= 

6-cı cədvəldə invert şəkərin miqdarı =93,0 mq 

1000-93,0 

100-X


3

 


 

61 


%

3

,9

1000


100

0

,93

3

==

X

 

nvert şəkərin orta miqdarı, % %

4

,9

3

2,

28

393

4

,9

5

,9

=

=+

+

=op

X

 

Qırmızı Gülöyşə nar sortunun qabığında invert şəkərin miqdarı q

1

25010

25

=və ya 1000 mq 

1. Titrlənməyə 13,8 ml KMNO

4

 mlCu

138


10

8

,13

= 

6-cı cədvəldən invert şəkərin miqdarını tapırıq = 75,4 

1000 mq -75,4 

100 – X


1

 

X1

=

%54

,

71000

4

,75

100


=

 2. Titrlənməyə 13,4 ml KmnO

4

 sərf edilmişdir. 134

10

4,

13

=ml Cu 


6-cı cədvəldən invert şəkərin miqdarını tapırıq=73,0 

1000 mq -73,0 

100-X

2

 %

3

,7

1000


0

,

73100

2

==

X

 

3. Titrlənməyə 13,7 ml KmnO4

 sərf edilmişdir. 

1000 mq -74,6 

100-X


3

 

%40

,

7%

40

,7

3

46,

7

3,

7

54,

7

3%

46

,7

1000


6

,

74100

3

21

3

==

+

+=

+

+=

==

op

op

X

X

X

X

X

X

 

Şirin nar sortunun şirəsində invert şəkərin miqdarının təyini 

q

1

25010

25

=və ya 1000 mq  

62 


 

1. Titrləməyə 17,2 ml KmnO

4

 sərf edilmişdir. mlCu

172


10

2

,17

= 

6-cı cədvəldən invert şəkərin miqdarını tapırıq=97 mq 

1000 mq -97 mq 

100-X


%

7,

9

100097

100


3

==

X

 

2. Titrləməyə 17,5 ml KmnO4

 sərf edilmişdir. mlCu

175


10

5

,17

= 

6-cı cədvəldən invert şəkərin miqdarını tapırıq=99 mq 

1000 mq -99 mq 

100-X


%

9,

9

100099

100


2

==

X

 

3. Titrləməyə 17 ml KmnO4

 sərf edilmişdir. mlCu

170


10

17

= 

6-cı cədvəldən invert şəkərin miqdarını tapırıq=96 mq 1000 mq -96 mq 

100-X


%

73,

9

%73

,

93

6

,9

9

,9

7

,9

3

%6

,

91000

96

1003

2

13

=

=+

+

=+

+

==

=op

op

X

X

X

X

X

X

 

Beləliklə, qırmızı Gülöyşə və Şirin nar sortlarında kimyəvi tərkibin öyrənilməsi və tədqiqi  göstərmişdir  ki,  qırmızı  Gülöyşə  sortunda  rütubət  85,92%,  quru  maddə-

14,08%, turşuluq-1,53%, invert şəkər-9,4%, aşılayıcı və rəngli maddələrin miqadrı 

isə  0,12%,  şirin  nar  sortunda  isə  rütubət  87,96%,  quru  maddə  12,04%,  turşuluq-


 

63 


0,38%,  invert  şəkər  9,73%,  aşılayıcı  və  rəngli  maddənin  miqdarı  0,16%-ə  qədər 

çatmışdır. Alınan məlumatlar ədəbiyyat məlumatına uyğundur. 

 

 

  

 


Yüklə 0,65 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin