Cü il tarixində əlavə olunub. Şüa diaqnostikasının ümumi sualları


) Mədənin endofit (infiltrativ) xərçənginin əsas əlamətləri hansılardır?Yüklə 302.99 Kb.
səhifə4/18
tarix13.02.2017
ölçüsü302.99 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

184) Mədənin endofit (infiltrativ) xərçənginin əsas əlamətləri hansılardır?

A) Mədə qaz qovuqcuğunun ölçülərinin kiçilməsi, peristaltikanın olmaması, mədə evakuasiyasının pozulması

B) Mədənin ektaziyası

C) Mərkəzi dolma deffekti, relyefdə deffekt, mədənin qaz qovuqcuğu fonunda əlavə kölgə

D) Kənarı dolma deffekti, atipik relyef, peristaltikanın pozulması

E) Mədənin kiçik əyriliyin qısalması, divarlarının rigid olması, büküşlərin silinməsi, mikroqastriya

Ədəbiyyat: Власов П.В. Рентгено-диагностика заболеваний органов пищеварения. М.Видар. 2008. 280 с.
185) Erkən xərçəngin daha çox rast gəlinən morfoloji forması hansıdır?

A) İnfiltrativ formalı

B) Funqal formalı

C) Perforativ formalı

D) Eroziv-xoralı forma

E) Cavabların hamısı doğrudur

Ədəbiyyat: Власов П.В. Рентгено-диагностика заболеваний органов пищеварения. М.Видар. 2008. 280 с.
186) Mədədə ölçüsü 3 sm-dən çox olan, 10 sm-dən çox məsafədə yerini dəyişən və qeyri-düzgün dairəvi formalı solitar dolma deffekti hansı xəstəliyin xarakterik əlamətidir?

A) Polip


B) Bezoar

C) Polipoz xərçəng

D) Xorası

E) Qeyri-epitelial şiş

Ədəbiyyat: Власов П.В. Рентгено-диагностика заболеваний органов пищеварения. М.Видар. 2008. 280 с.
187) Mədənin rezeksiyasından sonra dempinq sindromunun hansı əlamətləri var?

A) Zəiflik, tərləməsi, taxikardiya, baş gicəllənməsi

B) Bütün cavablar doğrudur

C) Yeməkdən sonra qusma

D) Yemək sonrası əzələ dartılma

E) Əllərin və ayaqların yeməkdən 1 saat sonra keyləşmə

Ədəbiyyat: Власов П.В. Рентгено-диагностика заболеваний органов пищеварения. М.Видар. 2008. 280 с.
188) Nazik bağırsağın xovlarının atrofiyası nə vaxt müşahidə olunur?

A) Qeyri-tropik spru zamanı

B) Uippl xəstəliyində

C) Bağırsaq allergiyasında

D) Kron xəstəliyində

E) Enteropatiyalarda

Ədəbiyyat: Власов П.В. Рентгено-диагностика заболеваний органов пищеварения. М.Видар. 2008. 280 с.
189) Mexaniki sarılıqlı olan xəstənin 12 barmaq bağırsağının enən hissəsində qeyri-düzgün formalı 2 x 2, 5 sm ölçüsündə dolma deffekti müşahidə olunur. Bağırsaq qıcıqlanmış vəziyyəttədir. Bu hansı xəstəliyin əlamətləridir?

A) Leyomiomanın

B) Sarkomanın

C) Limfoma

D) Böyük duodenal məməciyin xərçəngi

E) Polipin

Ədəbiyyat: Власов П.В. Рентгено-диагностика заболеваний органов пищеварения. М.Видар. 2008. 280 с.
190) Qida borusu divarının qalınlaşmasını hansı müayinə metodu ilə müəyyənləşdirmək olar?

A) USM


B) Pnevmomediastinoskopiya

C) Kontrastlı rentgenoqrafiya

D) Radioizotop müayinəsi

E) KT


Ədəbiyyat: И.Е.Тюрин«Компьютерная томография органов грудной полости».2003. 371с.
191) Aşağıdakılardan hansı qaraciyər payı deyil?

A) Kvadrat

B) Sol

C) Oval


D) Quyruqlu

E) Sağ


Ədəbiyyat: Г.А.Зубовский «Лучевая и ультразвуковая диагностика заболеваний печени и желчных путей». М.Медицина. 1988. 240 с.
192) Qaraciyər sistın KT əlamətləri hansıdır?

A) Qeyri-düzgün formalı hipodens strukturaltı törəmə

B) Dairəvi formalı arakəsmələri olan hiperdens strukturaltı törəmə

C) Dairəvi formalı hiperdens strukturaltı törəmə

D) Dairəvi formalı hipodens strukturaltı törəmə

E) Qeyri-düzgün formalı hiperdens strukturaltı törəmə

Ədəbiyyat: Ф.И.Тодуа, В.Д.Федоров, М.И.Кузин «Компьютерная томография органов брюшной полости». 1991. 446с.

193) Qaraciyərin bədxassəli şişləri əsasən hansı damardan qidalanır?

A) Qaraciyər venalarından

B) Qapı venasından

C) Aşağı boş venadan

D) Heç biri doğru deyil

E) Qaraciyər arteriyası

Ədəbiyyat: “MRT of liver” G.Schneider, İtalia. 2006. 429 p.
194) Uşaq və gənclərin öd kisəsində yaranan rentgenokontrastlı daşlar nə ilə əlaqəlidir?

A) Kalsiumun metabolizminin pozulması ilə

B) Süddən çox istifadə etmək ilə

C) Xolesterin mübadiləsinin pozulması ilə

D) Laktazanın az olması ilə

E) Yemək rejiminin pozulması

Ədəbiyyat: Секреты ультразвуковой диагностики. Под ред. В.Догра. Д.Рубенс. Пер. с анг. М. 2005. 456 с.
195) Emfizematoz xolesistitlər adətən böyüklərdə nə ilə müşahidə olunur?

A) Pis və ya heç müalicə edilməyən diabet ilə

B) Yağlı yeməklərdən

C) Xoledoxolitiaz ilə

D) Koronarokardioskleroz ilə

E) Podaqra ilə

Ədəbiyyat: Секреты ультразвуковой диагностики. Под ред. В.Догра. Д.Рубенс. Пер. с анг. М. 2005. 456 с.
196) Diafraqmanın natamam relaksasiyası adətən harada müşahidə olunur?

A) Solda ön hissədə

B) Sağda arxa hissədə

C) Sağdan ön hissədə

D) Düzgün cavab yoxdur

E) Solda arxa hissədə

Ədəbiyyat: Рябкин И.Х., Акпербеков А.А. Рентгенодиагностика заболеваний и повреждений диафрагмы. М., 1973. 208c.
197) Diafraqmanın tam relaksasiyası adətən harada müşahidə olunur?

A) Soldan olur

B) Mərkəzi hissədə

C) Heç olmur

D) İki tərəfli ola bilər

E) Sağ tərəfdə

Ədəbiyyat: Рябкин И.Х., Акпербеков А.А. Рентгенодиагностика заболеваний и повреждений диафрагмы. М., 1973. 208c.
198) Qarın nahiyəsi absessinin rentgenoloji əlamətlərinə nə aiddir?

A) Kölgəliyi əhatə edən orqanlarının yerdəyişməsi

B) Bütün cavablar düzgündür

C) Qarın nahiyəsinin məhdudlaşmış kölgəliyi

D) Qonşu bağırsaq ilgəklərinin məhdudlaşmış parezi

E) Məhdudlaşmış nahiyədə mayenin üfüqi səviyyəsi

Ədəbiyyat: Власов П.В. Рентгено диагностика заболеваний органов пищеварения. М.Видар. 2008. 280 с.
199) Boş orqanın perforasiyasının rentgenoloji əlaməti hansıdır?

A) Meteorizm

B) Diafraqmanınn funksiyasının və vəziyyətinin pozulması

C) Qarın nahiyəsində sərbəst maye

D) Bütün cavablar düzgündür

E) Qarın nahiyəsində sərbəst qaz

Ədəbiyyat: Власов П.В. Рентгено диагностика заболеваний органов пищеварения. М.Видар. 2008. 280 с.
200) Mexaniki bağırsaq keçməməzliyinin bütün növləri üçün ümumi rentgenoloji əlamətlər hansıdır?

A) Qarın nahiyəsində sərbəst maye simptomları

B) Meteorizm əlamətləri

C) Mədə-bağırsaq traktının topoqrafiyasının pozulması simptomları

D) Qarın nahiyəsində sərbəst qaz əlamətləri

E) Bağırsaqda mayenin üfüqi səviyyələri və qübbələr (arkalar)

Ədəbiyyat: Петров В.И. Клинико-рентгенологическая диагностика кишечной непроходимости. М., 1964. 186 c.
201) Öd daşı ilə bağırsağın obturasiyası nəticəsində yaranan keçməməzlik adətən harada yerləşir?

A) Treyts bağının səviyyəsində

B) Böyük duodenal məməciyin səviyyəsində

C) Qalça bağırsağın distal nahiyyəsində

D) Yoğun bağırsağın distal nahiyəsində

E) Bütün cavablar düzgündür

Ədəbiyyat: Петров В.И. Клинико-рентгенологическая диагностика кишечной непроходимости. М., 1964. 186 c.
Süd vəzi xəstəliklərinin şüa diaqnostikasi
202) Süd vəzilərinin mammoqramları profilaktik müayinə zamanı hansı proyeksiyada çəkilməlidir?

A) Çəp


B) Düz və yan

C) Yalnız yan

D) Düz və çəp

E) Düz


Ədəbiyyat: Бахшиев Б.А. Лучевая диагностика. Баку. 2001. 522 c.
203) Süd vəzilərinin böyüdülmüş rentgenoqramması hansı məqsədlə çəkilir?

A) Patoloji törəmənin konturlarını xarakterinin dəqiqləşdirilməsi üçün

B) İnvolyusiyaya uğramış süd vəzilərində patoloji törəməni müəyyən etmək üçün

C) İcmal mammoqrammada mammoloji bərklik fonunda patoloji törəməni müəyyən etmək üçün

D) Mikrokalsinatları mövcudluğunun dəqiqləşdirilməsi üçün

E) Axardaxili törəmələri müəyyən etmək üçün

Ədəbiyyat: Под ред. Г.Е.Труфанова «Лучевая диагностика заболеваний молочных желез». СПб. 2006. 231 с.
204) Süd vəzi fibroadenomalarının hansının histoloji forması adətən kapsulaya malikdir?

A) İntrakanalikulyar

B) Qarışıq

C) Yarpaqvari

D) Perikanalikulyar forması

E) Yuvenil

Ədəbiyyat: Под ред. проф. Г.Е.Труфанова «Лучевая диагностика заболеваний молочных желез». СПб. 2006. 231 с.
205) Süd vəzi xərçənginin əsas patoqnomonik əlaməti hansıdır?

A) Kirəc əlavələrinin əmələ gəlməsi

B) Qeyri-həmcins strukturu olması

C) Törəmə kölgəsinin həmcins strukturlu olması

D) Törəmə kölgəsinin konturlarının dəqiq olması

E) Şüalı kontur


.: 3 Ədəbiyyat: «Лучевая диагностика заболеваний молочных желез» под ред.Г.Е.Труфанова. СПб. 2006. 231 с.
206) Süd vəzi duktoqrafiyası üçün əks göstəriş nə hesab olunur?

A) Əks göstərişlər yoxdur

B) Süd vəzi giləsindən seroz ifrazat gəldikdə

C) Süd vəzi giləsindən irinli ifrazat gəldikdə

D) Süd vəzisində kəskin iltihabi prosesi

E) Süd vəzi giləsindən qanlı ifrazat gəldikdə

Ədəbiyyat: «Лучевая диагностика заболеваний молочных желез» под ред.Г.Е.Труфанова. СПб. 2006. 231 с.
Ürək-damar xəstəliklərinin şüa diaqnostikasi
207) Hansı proyeksiyalı rentgenoqramda sağ mədəciyin konturları kənara çıxmır?

A) Düz


B) Sol yan

C) Sağ yan

D) Sağ çəp

E) Sol çəp

Ədəbiyyat: Бахшиев Б.А. Лучевая диагностика. Баку. 2001. 522 c.
208) Hansı müayinə metodu qarın aortasının daralmasının lokalizasiyasını dəqiqləşdirmək və kollateraların vəziyyəti oyrənmək üçün optimaldır?

A) KT


B) USM

C) Rentgenoqrafiya

D) Aortoqrafiya

E) Rentgenoskopiya

Ədəbiyyat: П.В.Власов «Лучевая диагностика заболеваний органов грудной полости». М. 2006. 311 с.
209) Hansı xəstəlik zamanı kiçik qan dövranında prekapilyar təzyiqin artması müşahidə olunur?

A) Mitral qapaqların çatışmamazlığı

B) Fallo triadası

C) Fallo tetradası

D) Qulaqcıqlararası arakəsmənin defekti hallarında

E) Dilyatasion kardiomiopatiya zamanı

Ədəbiyyat: Белоконь Н.А., Подзолков В.П. «Врожденные пороки сердца» М.Медицина. 1991. 152 с.
210) Hansı xəstəlik zamanı kiçik qan dövranında postkapilyar təzyiq artması müşahidə olunur?

A) Fallo tetradası

B) Fallo triadası

C) Açıq arterial axacağı zamanı

D) Mitral qapaqların çatmamazlığında

E) Aorta dəliyinin stenozunda

Ədəbiyyat: Белоконь Н.А., Подзолков В.П. «Врожденные пороки сердца» М.Медицина. 1991. 152 с.
211) Kiçik qan dövranının arterial hipertenziyası hansı xəstəlik üçün xarakterikdir?

A) Aortanın koarktasiyası

B) Aorta dəliyinin stenozu

C) Ağciyər arteriyasının stenozu

D) Ağciyər arteriyasının tromboemboliyası üçün

E) Bütün cavablar düzgündür

Ədəbiyyat: Белоконь Н.А., Подзолков В.П. «Врожденные пороки сердца» М.Медицина. 1991. 152 с.
212) “Ağciyər ürəyi” hansı xəstəliyin ağırlaşmasıdır?

A) Hipertonik xəstəliyi

B) Xroniki pnevmoniya

C) Ürək qüsurları

D) Hipertireoz

E) Miokardit

Ədəbiyyat: Линденбратен Л.Д, Королюк И.П. Медицинская радиология и рентгенология. М., 1993. 556 c.
213) Ürək belinin hamarlaşmasına nə zaman rast gəlinir?

A) Açıq arterial (Botal) axacağı

B) Aortanın koarktasiya

C) Ağciyər arteriyasının izoləsiya olan daralması

D) Fallo tetradası

E) Aorta dəliyinin stenozu

Ədəbiyyat: Nəsirova F.C. Cərrahi müdaxilə tələb olunan ürək xəstəliklərinin rentgen diaqnostikası. Bakı. 2009. 22 s.
214) Ağciyərin damar şəklinin seyrəlməsi nəyə xarakterikdir?

A) Açıq arterial axacağı

B) Fallo tetradasına

C) Mitral qapaqların çatmamazlığı

D) Mədəciklərarası çəpərin defekti

E) Qulaqcıqlararası arakəsmə defekti

Ədəbiyyat: Nəsirova F.C. Cərrahi müdaxilə tələb olunan ürək xəstəliklərinin rentgen diaqnostikası. Bakı. 2009. 22 s.
215) Rentgenoskopiyada (düz proyeksiya) kontrastlaşmış qida borusu aorta səviyyəsində hansı zaman sola əyilir?

A) Mitral dəliyin daralması

B) Aortanın koarktasiya

C) Sağtərəfli aorta qövsünün yerləşməsi(yönəlməsi)

D) Aorta qapaqların çatışmazlığı

E) Hipertonik xəstəliyi

Ədəbiyyat: Белоконь Н.А., Подзолков В.П. «Врожденные пороки сердца» М.Медицина. 1991. 152 с.
216) Durğunluq ilə müşayiət olunan dilyatasion kardiomiopatiya üçün xarakterik olan əlamətlər hansıdır?

A) Hər iki mədəciyin böyüməsi

B) Ağciyərlərdə venoz hipertenziya

C) Qeyd olunan əlamətlərin hamısı

D) Qeyd olunan əlamətlərin heç biri

E) Ürəyin kölgəsinin konturlarının yastılaşması

Ədəbiyyat: Линденбратен Л.Д, Королюк И.П. Медицинская радиология и рентгенология. М., 1993. 556 c.
217) Leriş simptomu üçün nə xarakterikdir?

A) Qalça arteriyaların və aortanın terminal şöbəsinin okklyuziyası

B) Qalça arteriyaların anevrizması

C) Dalaq arteriyasının okklyuziyası

D) Qaraciyər arteriyasının stenozu

E) Qarın aortanın anevrizması

Ədəbiyyat: Сердечно-сосудистая хирургия. Под ред. В.И.Бураковского, Л.А.Бокерия. М.Медицина. 1989. 752 с.
218) Ateroskleroz zamanı aorta necə dəyişir?

A) Genişlənir və uzanır

B) Daralır

C) Genişlənir

D) Dəyişmir

E) Uzanır

Ədəbiyyat: Г.А.Зедгенидзе «Клиническая Рентгенорадиология». Москва. 1995. 364 с.
219) Aortanın laylanmış anevrizmasının patoqnomik KT-əlaməti hansıdır?

A) Aorta boşluğunun qeyri-homogen densometriyası

B) Aorta boşluğunda kalsinoz ocağı

C) Aorta divarının qalınlaşması

D) Aorta diametrinin qəfl artması

E) Aorta divarların qeyri-homogen densometriyası

Ədəbiyyat: П.В.Власов «Лучевая диагностика заболеваний органов грудной полости». М. 2006. 311 с.
Dayaq hərəkət sisteminin şüa diaqnostikasi
220) Hansı sümük bilək proksimal sırasına aid deyil?

A) Aypara sümük

B) Üçüzlü sümük

C) Qarmaqlı

D) Noxudabənzər sümük

E) Qayığabənzər

Ədəbiyyat: И.Г.Лагунова «Рентгеноанатомия скелета». М. Медицина. 1981. 368 с.
221) Sirkə kasasının hissəsi qığırdaq ilə nəyi örtür?

A) Üstü və dibi

B) Üstü

C) Aypara səthiD) Aşağı səthi

E) Dibin


Ədəbiyyat: И.Г.Лагунова «Рентгеноанатомия скелета». М. Медицина. 1981. 368 с.
222) Atlasın - birinci boyun fəqərəsində nə yoxdur?

A) Cisim


B) Yan kütlələri

C) Qövs


D) Yan çıxıntılar

E) Yan kütlələr və çıxıntılar

Ədəbiyyat: И.Г.Лагунова «Рентгеноанатомия скелета». М. Медицина. 1981. 368 с.
223) Boyun fəqərələrinin qarmaqlarını təyin etmək üçün hansı rentgen proyeksiya optimal sayılır?

A) Yan


B) Çəp 45º çevirmə ilə

C) Düz ön-arxa proyeksiya

D) Çəp 30º çevirmə ilə

E) Çəp 15º çevirmə ilə

Ədəbiyyat: А.Н.Кишковский, Л.А.Тютин, Г.Н.Есиновская «Атлас укладок при рентгенологических исследованиях». Л. Медицина. 1987. 520 с.
224) Ən uzun tin (arxa )çıxıntısı hansı boyun fəqərəsində olur?

A) 7-ci


B) 3-cü

C) 4-cü


D) 5-ci

E) 2-ci


Ədəbiyyat: И.Г.Лагунова «Рентгеноанатомия скелета». М. Медицина. 1981. 368 с.
225) Bazu sümüyün proksimal hissəsinin ən xarakterik sınığı hansıdır?

A) Başın


B) Kiçik qabarcığın sınığı

C) Anatomik boyunun sınığı

D) Böyük qabarcığın sınığı

E) Cərrahi boyunda xətti sınıq

Ədəbiyyat: Рейнберг С.А. Рентгенодиагностика заболеваний костей и суставов. М., 1964
226) Hansı yuxarı ətraf oynaqların çıxığına daha çox rast gəlinir?

A) Akromial-körpücük

B) Bazu

C) Proksimal mil-dirsəkD) Mil-bilək

E) Dirçək

Ədəbiyyat: Рейнберг С.А. Рентгенодиагностика заболеваний костей и суставов. М., 1964
227) Bilək sümüklərinin ən çox yayılmış sınığı hansıdır?

A) Başlı sümüyün sınığı

B) Periayparayabənzər əl çıxığı

C) Qayığabənzər sümüyün sınığı

D) Ayparayabənzər sümüyün çıxığı

E) Üçüzlü sümüyün sınığı

Ədəbiyyat: Рейнберг С.А. Рентгенодиагностика заболеваний костей и суставов. М., 1964
228) Hansı xəstəliklər maliqnizasiyaya uğraya bilər?

A) Başaçatmamış osteogenezi

B) Osteopoykiliya

C) Mərmər xəstəliyi

D) Spondilo-epifizar displaziya

E) Sümük xondromatozu

Ədəbiyyat: Рейнберг С.А. Рентгенодиагностика заболеваний костей и суставов. М., 1964
229) Xərçəngin osteoblastik metastazlarına oxşar rentgenoloji simptomlar hansı xəstəlikdə olur?

A) Diafizar hiperostoz

B) Fibroz displaziya

C) Epifizar displaziya

D) Osteopoykiliya xəstəliyində

E) Tamamlanmayan osteogenez

Ədəbiyyat: Рейнберг С.А. Рентгенодиагностика заболеваний костей и суставов. М., 1964
230) Hansı xəstəlik sümüklərin patoloji sınıqları ilə fəsadlaşır?

A) Mərmər xəstəliyi (Albers Şenberg xəstəliyi)

B) Spondilo-epifizar displaziya

C) Diafizar hiperostoz

D) Meloreostoz

E) Osteopoykiliya

Ədəbiyyat: Рейнберг С.А. Рентгенодиагностика заболеваний костей и суставов. М., 1964
231) Hansı xəstəlik zamanı ətrafdakı yumşaq toxumalar ossifikasiya oluna bilər?

A) Mərmər xəstəliyində

B) Sümük xondromatozunda

C) Fibroz displaziya zamanı

D) Diafizar hiperostoz zamanı

E) Meloreostoz (Leri xəstəliyi)

Ədəbiyyat: Рейнберг С.А. Рентгенодиагностика заболеваний костей и суставов. М., 1964
232) Hansı xəstəliyin erkən stadiyasında oynaqlarda distrofik dəyişikliklər baş verir?

A) Meloreostoz xəstəliyi

B) Fibroz displaziya

C) Epifizar displaziya zamanı

D) Osteopoykiliya

E) Mərmər xəstəliyi

Ədəbiyyat: Рейнберг С.А. Рентгенодиагностика заболеваний костей и суставов. М., 1964
233) Üfürülmə simptomu hansı patologiyalarda rast gəlir?

A) Başaçatmamış osteogenezi

B) Fibroz displaziya

C) Meloreostoz

D) Spondilo-epifizar displaziya

E) Araxnadaktiliya

Ədəbiyyat: Рейнберг С.А. Рентгенодиагностика заболеваний костей и суставов. М., 1964
234) Uzun borulu sümüklərin hematogen irinli ostomieliti zamanı,sümüyün əsasən hansı hissəsi zədələnir?

A) Diafiz və epifiz

B) Metafiz

C) Apofiz

D) Epifiz

E) Diafiz

Ədəbiyyat: Рейнберг С.А. Рентгенодиагностика заболеваний костей и суставов. М., 1964
235) Hematogen osteomielitin erkən rentgenoloji əlaməti hansıdır?

A) Yanaşı yumşaq toxumaların dəyişməsi

B) Kortikal qatın xırda ocaqlı destruksiyası

C) Osteoskleroz

D) Fistula yaranması

E) Periostal reaksiya və skleroz

Ədəbiyyat: Рейнберг С.А. Рентгенодиагностика заболеваний костей и суставов. М., 1964
236) Vərəmli ostit xəstəliyinin lokalizasiyasına adətən harada rast gəlinir?

A) Diafiz

B) Fərqi yoxdur

C) Apofiz

D) Metafiz

E) Epifiz

Ədəbiyyat: Рейнберг С.А. Рентгенодиагностика заболеваний костей и суставов. М., 1964
237) Sümük vərəminə hansı sekvestorlar xarakterikdir?

A) Kortikal və total

B) Süngəri

C) Fərqi yoxdur

D) Kortikal

E) Total


Ədəbiyyat: Рейнберг С.А. Рентгенодиагностика заболеваний костей и суставов. М., 1964
238) Sümük-qığırdaq ekzostozları uzun borulu sümüklərin hansı hissələrindən inkişaf edir?

A) Diafiz hissəsindən

B) Metadiafiz hissəsindən

C) Metafizlərdən

D) Epifiz və apofizdən

E) Apofiz hissəsindən

Ədəbiyyat: Рейнберг С.А. Рентгенодиагностика заболеваний костей и суставов. М., 1964

Tarix: 01.01.2011


239) Sümük-qığırdaq ekzostozları skeletin hansı sümüklərində olmur?

A) Kəllə qapağı və üz skeletinin sümüklərində

B) Çanaq sümüklərində

C) Qabırğalarda

D) Uzun borulu sümüklərdə

E) Fəqərələrdə

Ədəbiyyat: Рейнберг С.А. Рентгенодиагностика заболеваний костей и суставов. М., 1964
240) Osteoblastoklastomanın (hiqantoma) adətən harada lokalizasiya olunur?

A) Apofiz

B) Metafiz

C) Metaepifiz

D) Epifiz

E) Diafiz

Ədəbiyyat: Рейнберг С.А. Рентгенодиагностика заболеваний костей и суставов. М., 1964
241) Skeletin hansı sümüklərində hemangiomaya nadir hallarda rast gəlinir?

A) Fəqərələr və qabırqalar

B) Fəqərələr

C) Qabırğalar

D) Uzun borulu sümüklər

E) Kəllə qapağı sümükləri

Ədəbiyyat: Веснин А.Г., Семенов И.И. «Атлас лучевой диагностики опухолей опорно-двигательного аппарата». М. 2002. 181 с.
242) Hansı bədxassəli sümük tumorları 50 yaşından yuxarı olan xəstələr üçün xarakterikdir?

A) Retikulosarkomalar

B) Xondrosarkoma

C) Düzgün cavab yoxdur

D) Yuinq sarkomaları

E) Osteogen sarkomalar

Ədəbiyyat: Веснин А.Г., Семенов И.И. «Атлас лучевой диагностики опухолей опорно-двигательного аппарата». М. 2002. 181 с.
243) Hansı bədxassəli sümük şişinin klinikası və rentgenoloji şəkili osteomieliti xatırladır?

A) Osteogen sarkoma

B) Xondrosarkoma

C) Ağciyər metastazları

D) Fibrosarkoma

E) Yuinq sarkoması

Ədəbiyyat: Веснин А.Г., Семенов И.И. «Атлас лучевой диагностики опухолей опорно-двигательного аппарата». М. 2002. 181 с.
244) Fəqərələrin bədxassəli şişləri üçün hansı rentgenoloji əlamət xarakterik deyil?

A) Fəqərəarası diskin dağılması

B) Fəqərə cisminin destruksiyası

C) Paravertebral yumşaq toxumaların qalınlaşması

D) Fəqərə qövsün destruksiyası

E) Fəqərə qövsü ayaqçıqlarının destruksiyası

Ədəbiyyat: Веснин А.Г., Семенов И.И. «Атлас лучевой диагностики опухолей опорно-двигательного аппарата». М. 2002. 181 с.
245) Osteoblastik metastazlar hansı üzvün xərçəngi üçün xarakterikdir?

A) Prostat vəzisinin

B) Ağciyər

C) Qalxanvari vəz

D) Böyrək

E) Mədə


Ədəbiyyat: Рейнберг С.А. Рентгенодиагностика заболеваний костей и суставов. М., 1964.

Веснин А.Г., Семенов И.И. «Атлас лучевой диагностики опухолей опорно-двигательного аппарата». М. 2002. 181 с.


246) Sümüklərdə metastazların daha erkən təyin etmək üçün tətbiq olunan diaqnostika metodu hansıdır?

A) USM


B) Skeletin radioizotop skannerləşməsi

C) Rentgenoqrafiya

D) Rentgenoskopiya

E) KT


Ədəbiyyat: «Секреты рентгенологии». Под ред. Дуглас С.Кац и др.. М.2003. 704 с.
Каталог: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə