Cü il tarixində əlavə olunub. Şüa diaqnostikasının ümumi sualları


) Daxili qulaq şişi (nevrinoma) rentgen semiotikasına nə aiddir?Yüklə 302.99 Kb.
səhifə2/18
tarix13.02.2017
ölçüsü302.99 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

60) Daxili qulaq şişi (nevrinoma) rentgen semiotikasına nə aiddir?

A) Piramidanın osteoporozu

B) Daxili qulaq keçəcəyinin genişlənməsi

C) Piramidanın sklerozlaşması

D) Daxili qulaq keçəcəyinin daralması

E) Yumşaq toxuma komponenti

Ədəbiyyat: В.В.Яковец. «Рентгено-диагностика заболеваний органов головы, шеи и груди». Санкт-Петербург. 2002. 570 с.
61) Bütün burun ətrafı ciblərinin vəziyyəti haqqında daha çox məlumatı nə verir?

A) Burun-çənə proyeksiyasının rentgenoqramması

B) Yan çəkilmiş rentgenoqramma

C) Düz çəkilmiş rentgenoqramma

D) Alın-burun proyeksiyasının düz rentgenoqramması

E) Yarımaksial çənə proyeksiyasının açıq ağız ilə rentgenoqramması

Ədəbiyyat: В.В.Яковец. «Рентгено-диагностика заболеваний органов головы, шеи и груди». Санкт-Петербург. 2002. 570 с.
62) Haymor cibinin sürətli rentgenoloji dinamikası nə zaman qişa ödemdə rast gəlinir?

A) Xroniki haymoritin kəskinləşməsi zamanı

B) Xroniki haymorit zamanı

C) Qeyri-kəskin haymorit zamanı

D) Kəskin haymorit zamanı

E) Vazomotor rinosinusopatiya zamanı

Ədəbiyyat: В.В.Яковец. «Рентгено-диагностика заболеваний органов головы, шеи и груди». Санкт-Петербург. 2002. 570 с.
63) Burun ətrafı ciblərin bədxassəli şişlərinin əsas əlaməti nədir?

A) Cibdə tündləşmə

B) Cib ölçüsünün dəyişməsi

C) Cib formasının dəyişməsi

D) Sümükdə destruksiya

E) Cib fonunda əlavə kölgəlik

Ədəbiyyat: В.В.Яковец. «Рентгено-диагностика заболеваний органов головы, шеи и груди». Санкт-Петербург. 2002. 570 с.
64) Adenoidlərin rentgenoloji əlamətlərinə nə aiddir?

A) Burun boşluğunda əlavə kölgəlik

B) Burun-udlaq hissəsinin əlavə kölgəliyi

C) Ağız-udlaq hissəsində əlavə kölgəlik

D) Udlaq-qırtlaq hissədə əlavə kölgəlik

E) Qırtlaq hissəsində əlavə kölgəlik

Ədəbiyyat: В.В.Яковец. «Рентгено-диагностика заболеваний органов головы, шеи и груди». Санкт-Петербург. 2002. 570 с.
65) Kəllə sümüklərində adamantinoma lokalizasiyası haradadır?

A) Haymor cibi

B) Alt çənənin cismi və bucaq nahəyəsidir

C) Ənsə sümüyü

D) Hamısı aiddir

E) Üst çənə

Ədəbiyyat: Baxşiyev B.Ə. Ümumi rentgenologiya. Bakı, 1976. 340 s.
66) USM zamanı qalxanvari vəzinin sist əlaməti hansıdır?

A) Müxtəlif əlamətlər olur

B) Qeyri-dəqiq konturlu qeyri-düzgün girdəvari forma

C) Dəqiq konturlu qeyri-düzgün girdəvari forma

D) Qeyri-dəqiq konturlu düzgün girdəvari forma

E) Dəqiq konturlu düzgün girdəvari forma

Ədəbiyyat: Şirəliyev O.K., Xankişiyeva S.Q. Xəstəliklərin ultrasəs diaqnostikası. Bakı. 1998. 163 s.
67) Dişin aktiv müalicəsi zamanı rentgenoloji üsulun tez tez istifadə edilməsinə səbəb nədir?

A) Radikulyar sist tapılması

B) Dişin çıxığı

C) Çənə sümüyündə destruktiv dəyişiklik axtarılması

D) Çənə osteomiyelitinin istisna edilməsi

E) Kanalın keçiriciliyinin müəyyənləşdirməsi

Ədəbiyyat: Н.А. Рабухина. Рентгенодиагностика заболеваний зубов и челюстей. М. 1991.
68) Bəzi intrakranial şişlərin kalsifikasiyalarını aydın göstərmək üçün hansı müayinə üsulundan istifadə edilir?

A) MRT


B) Fərqi yoxdur

C) KT


D) Rentgenoqrafiya

E) USM


Ədəbiyyat: Kraniospiral Maqnyetik Rzonans. Edit. Prof. Dr. İlhan Erden. 2003, səhfə 86-98
69) Arxa kəllə çuxuru patologiyasını aydınlaşdırmaq üçün hansı müayinə daha məqsədəuyğundur?

A) MRT


B) KT

C) Rentgen

D) USM

E) RadioizotopƏdəbiyyat: Kraniospiral Maqnyetik Rzonans. Edit. Prof. Dr. İlhan Erden. 2003, səhfə 99
70) Eşitmə siniri nevrinomalarının aşkar edilməsində hansı müayinə üsulu daha informtivdir?

A) KT


B) Rentgen

C) Radioizotop

D) USM

E) MRT


Ədəbiyyat: Kraniospiral Maqnyetik Rzonans. Edit. Prof. Dr. İlhan Erden. 2003, səhfə 99
71) Hansı hipofiz vəzinin törəmələrinin ölçüləri mikroadenoma sayılır?

A) 30-40 mm olan törəmə

B) 40-50 mm olan törəmə

C) Cavabların hamısı düzdür

D) 20-30 mm olan törəmə

E) 10 mm-dən kiçik olan törəmə

Ədəbiyyat: Kraniospiral Maqnyetik Rzonans. Edit. Prof. Dr. İlhan Erden. 2003, səhfə 101
72) Arxa kəllə çuxuru şişlərinin dəyərləndirilməsində daha informativ müayinə metodu hansıdır?

A) USM


B) MRT

C) Radioizotop müayinə

D) Termoqrafiya

E) KT


Ədəbiyyat: Г.Е.Труфанов, Т.Е.Рамешвили «Лучевая диагностика опухолей головного мозга» Атлас КТ и МРТ изображений. Руководство для врачей. 2007. 328с.
73) Hansı hallarda KT müayinəsi məsləhət deyil?

A) Uşaqlar və hamilə qadınlar

B) İnsult keçirmiş xəstələr

C) Yaşı 60-dan yuxarı olan xəstələr

D) Baş-beyin şişi olan xəstələr

E) Kəllə-beyin travması almış xəstələr

Ədəbiyyat: И.Е.Тюрин«Компьютерная томография органов грудной полости».2003. 371с.
74) Baş beyinin KT müayinəsi üçün xəstələrin hazırlanması necə olmalıdır?

A) Yüngül səhər yeməyi məsləhət görülür

B) Xəstə acqarına müayinə olunur

C) Hazırlıq lazım deyil

D) Müayinədən öncə beyin mədəciklərinə qaz vurulur

E) Xəstə su içməlidir

Ədəbiyyat: Г.Е.Труфанов, Т.Е.Рамешвили «Лучевая диагностика опухолей головного мозга» Атлас КТ и МРТ изображений. Руководство для врачей. 2007. 328с.
75) Qalxanvari vəzi xərçəngində, bir qayda olaraq, hansı radiofarm preparatı istifadə olunur?

A) Se 75 (selenmetionin)

B) İ 131 (yod)

C) Tl 201 (tallium)

D) Tc 99m (teknesium)

E) P 32 (fosfor)

Ədəbiyyat: Г.А.Зедгенидзе «Клиническая Рентгенорадиология». Москва. 1995. 364 с.
Tənəffüs üzvlərinin və divararalığı orqanlarının xəstəliklərinin şüa diaqnostikası
76) Döş qəfəsi orqanları xəstəliklərinin diaqnostikasında qida borusunun müayinəsi nəyə kömək edir?

A) Timomada

B) Perikarditdə

C) Plevritdə

D) Sağtərəfli aorta qövsünün yerləşməsində

E) Kök limfodüyünlərin böyüməsində

Ədəbiyyat: П.В.Власов «Лучевая диагностика заболеваний органов грудной полости». М. 2006. 311 с.
77) Zirvədə ağciyər şəkli hansı xüsusiyyətə malikdir?

A) Torvarı strukturlu şəkil

B) İlgəkvarı strukturlu şəkil

C) Ağciyər şəklinin olmaması

D) Xətvarı strukturlu şəkil

E) Tutqun şəkil

Ədəbiyyat: Л.С.Розенштраух, Н.И.Рыбакова, М.Г.Виннер «Рентгенодиагностика заболеваний органов дыхания». М. Медицина. 1987. 640 с.
78) Bifurkasion traxeya limfa vəzilərin böyüməsini nə xarakterizə edir?

A) Bucaqların dəyişməməsi

B) Traxeo-bronxial bucağın kiçilməsi

C) Traxeo-bronxial bucağın böyüməsi

D) Bifurkasion bucağın böyüməsi

E) Bifurkasion bucağın kiçilməsi

Ədəbiyyat: Л.С.Розенштраух, Н.И.Рыбакова, М.Г.Виннер «Рентгенодиагностика заболеваний органов дыхания». М. Медицина. 1987. 640 с.
79) Müller sınağı zamanı ağciyərin qanla dolması necə olur?

A) Deformasiyalaşır

B) Azalır

C) Zənginləşir

D) Artır

E) Dəyişmir

Ədəbiyyat: Л.С.Розенштраух, Н.И.Рыбакова, М.Г.Виннер «Рентгенодиагностика заболеваний органов дыхания». М. Медицина. 1987. 640 с.
80) Ağciyərlər üçün qızıl standart sayılan müayinə hansıdır?

A) Rentgen

B) Radioizotop

C) KT


D) USM

E) MRT


Ədəbiyyat: Holger Petterson MD «Общее руководство по радиологии» Институт NICER, Москва. 1995. 1330 с., часть1
81) Hansı xəstəliklər zamanı USM (ultrasəs müayinəsi) daha əlverişlidir?

A) Divararasının orta nahiyəsindəki şişlər

B) Ağciyər

C) Plevra

D) Qabırğalar

E) Qida borusu

Ədəbiyyat: П.В.Власов «Лучевая диагностика заболеваний органов грудной полости». М. 2006. 311 с.
82) Ağciyər toxumasını qidalandıran bronxial arteriyalar öz başlanğıcını haradan götürür?

A) Aortanın qarın hissəsindən

B) Ağciyər arteriyalarından

C) Qabırğaarası arteriyalar və aortanın döş hissəsindən

D) Ağciyər venalarından

E) Qabırğaarası venalardan

Ədəbiyyat: Л.С.Розенштраух, Н.И.Рыбакова, М.Г.Виннер «Рентгенодиагностика заболеваний органов дыхания». М. Медицина. 1987. 640 с.
83) Aşağıda göstərilən hansı orqanların zədələnməsində KT müayinəsi məsləhət görülür?

A) Ağciyər

B) Plevra

C) Hamısı düzgündür

D) Qabırğalar

E) Mediastinal orqanlar

Ədəbiyyat: И.Е.Тюрин«Компьютерная томография органов грудной полости».2003. 371с.
84) Seqmentar ağciyər venaları necə şaxələnir?

A) Arteriyalarla birlikdə

B) Payların hüdudları ilə

C) Seqmentlərin sərhədləri boyu

D) Bronxlarla birlikdə

E) Plaşabənzər qat ilə

Ədəbiyyat: Л.Д.Линденбратен, И.П.Королюк «Медицинская радиология и рентгенология». М. Медицина. 1993. 556 с.
85) Böyümüş mediastinal limfa düyünlərinin müəyyən edilməsi üçün hansı müayinə metodu daha məsləhətlidir?

A) Radioizotop müayinəsi

B) KT

C) USM


D) Rentgenoskopiya

E) Rentgenoqrafiya

Ədəbiyyat: И.Е.Тюрин«Компьютерная томография органов грудной полости».2003. 371с.
86) London sxemi ilə sağ ağciyər neçə seqmentdən ibarətdir?

A) On bir

B) Doqquz

C) Səkkiz

D) On

E) On ikiƏdəbiyyat: Л.Д.Линденбратен, И.П.Королюк «Медицинская радиология и рентгенология». М. Медицина. 1993. 556 с.
87) Ağciyərin seqmentar quruluşunun əsas tərkibi nədən ibarətdir?

A) Bronxlar

B) Bronx və ağciyər venaları

C) Ağciyər arteriyaları və bronxlar

D) Ağciyər arteriyası, bronx və ağciyər venaları

E) Ağciyər daxili arteriyalar

Ədəbiyyat: Л.Д.Линденбратен, И.П.Королюк «Медицинская радиология и рентгенология». М. Медицина. 1993. 556 с.
88) Sağ ağciyərdə neçə əlavə pay ola bilər?

A) Bir pay

B) Üçə qədər

C) Dörd pay

D) İki pay

E) Heç olmur

Ədəbiyyat: Л.Д.Линденбратен, И.П.Королюк «Медицинская радиология и рентгенология». М. Медицина. 1993. 556 с.
89) Pnevmotoraks zamanı sıxılmış ağciyər yerini necə dəyişir?

A) Medial və aşağı

B) Yuxarı

C) Aşağı


D) Medial və yuxarı

E) Kənara tərəf

Ədəbiyyat: Л.С.Розенштраух, Н.И.Рыбакова, М.Г.Виннер «Рентгенодиагностика заболеваний органов дыхания». М. Медицина. 1987. 640 с.
90) Ağciyərin ən kiçik avtonom anatom vahidi nədir?

A) Seqment

B) Paycıq

C) Asinuslar

D) Pay

E) İki seqment


Ədəbiyyat: Л.Д.Линденбратен, И.П.Королюк «Медицинская радиология и рентгенология». М. Медицина. 1993. 556 с.
91) Arxa zonaya hansı seqment aiddir?

A) Altıncı

B) Doqquzuncu və onuncu

C) Onuncu

D) Beşinci

E) Altıncı və doqquzuncu

Ədəbiyyat: Л.Д.Линденбратен, И.П.Королюк «Медицинская радиология и рентгенология». М. Медицина. 1993. 556 с.
92) Döş qəfəsinin arxa rentgenoqramması ön rentgenoqrammasından nə ilə fərqlənir?

A) Qabırğaların arxa çıxıntılarının konturlarının aydınlığı

B) Qabırğaların arxa çıxıntılarının konturlarının aydınlığı və körpücüklərin şəkli

C) Qabırğa konturlarının aydınlığı

D) Qabırğaların ön və arxa şöbələrinin eninin nisbəti

E) Körpücüklərin şəkli

Ədəbiyyat: А.Н.Кишковский, Л.А.Тютин, Г.Н.Есиновская «Атлас укладок при рентгенологических исследованиях». Л. Медицина. 1987. 520 с.
93) Xətti tomoqramlarda traxeyanın bifurkasiya bucağı hansı hallarda daha yaxşı müşahidə olunur?

A) Çəp proyeksiyada uzununa yayılmada

B) Yan proyeksiyanın eninə yayılması hallarında

C) Yan proyeksiyanın uzununa yayılması hallarında

D) Düz proyeksiyanın uzununa yayılması hallarında

E) Düz proyeksiyada eninə yayılma zamanı

Ədəbiyyat: И.Е.Тюрин«Компьютерная томография органов грудной полости».2003. 371с.
94) Kerli-B xətləri əsasən ağciyərin hansı hissələrində müşahidə olunur?

A) Bazal hissələrdə

B) Zirvə hissədə

C) Kök ətrafi hissədə

D) Hamısında

E) Orta hissədə


Ədəbiyyat: Д.Кац, К. Мас, С. Гроскин «Секреты рентгенологии». Пер. с анг.. М-СПб, 2003, 704 с.
95) Orta pay bronxlarının müayinəsində tomoqrafiyanı hansı proyeksiyada çəkmək lazımdır?

A) Yan proyeksiyada

B) Düz proyeksiyada

C) Çəp proyeksiyada

D) Düz və yan proyeksiyalarda

E) Yan və çəp proyeksiyalarda

Ədəbiyyat: И.Е.Тюрин«Компьютерная томография органов грудной полости».2003. 371с.
96) Struktursuz ağciyər kökü nə zaman müşahidə olunur?

A) Ağciyərin mərkəzi xərçəngində

B) Traxeyanın şişində

C) Divararalığın bronxo-enterogen kistasında

D) Xroniki bronxitdə

E) Kəskin bronxitdə

Ədəbiyyat: Л.Д.Линденбратен, И.П.Королюк «Медицинская радиология и рентгенология». М. Медицина. 1993. 556 с.
97) Tənəffüs zamanı ağciyərdə kölgəliyin yerdəyişmə istiqaməti nədən asılıdır?

A) Formasından

B) Ölçülərdən

C) Anatomik substratdan

D) Lokalizasiyasından asılı olur

E) Ağciyər kökü ilə əlaqədən

Ədəbiyyat: Л.Д.Линденбратен, И.П.Королюк «Медицинская радиология и рентгенология». М. Медицина. 1993. 556 с.
98) Ağciyərdə limfa axarının pozulma simptomları hansılardır?

A) Damar şəklinin güclənməsi

B) Ağciyər köklərin güclənməsi

C) Ağciyər şəklinin güclənməsi və ocaq kölgələri

D) Plevral xətlər və Kerli tipli xətlər yaranır

E) Çoxsaylı ocaqlı kölgəliklər

Ədəbiyyat: Л.Д.Линденбратен, И.П.Королюк «Медицинская радиология и рентгенология». М. Медицина. 1993. 556 с.
99) Ağciyərin kürəvi törəmələrinin ən əsas diaqnostik xarakteristikası hansıdır?

A) Konturları

B) Struktur və ölçüləri

C) Ölçüləri

D) Konturları və strukturu

E) Forması

Ədəbiyyat: Л.Д.Линденбратен, И.П.Королюк «Медицинская радиология и рентгенология». М. Медицина. 1993. 556 с.
100) Ağciyər payının atelektazının dəqiq əlaməti hansıdır?

A) Payarası plevranın enməsi

B) Payın homogen kölgəsi

C) Payarası plevranın yerdəyişməsi

D) Payın intensiv kölgəsi

E) Diafraqmanın günbəzinin yüksək yerləşməsi

Ədəbiyyat: Л.Д.Линденбратен, И.П.Королюк «Медицинская радиология и рентгенология». М. Медицина. 1993. 556 с.
101) Ağciyərdə solitar boşluqların differensial diaqnostikada əsas əlaməti hansıdır?

A) Ölçülər

B) Mayenin mövcud olması

C) Lokalizasiya (yerləşmə)

D) Forma

E) Divarların xarakteri

Ədəbiyyat: Л.Д.Линденбратен, И.П.Королюк «Медицинская радиология и рентгенология». М. Медицина. 1993. 556 с.
102) Divararalığın sağlam tərəfə yerdəyişməsi nəyi xarakterizə edir?

A) Ağciyər vərəmi

B) Atelektazı

C) Progressivləşən ağciyər distrofiyasını

D) Xroniki pnevmoniyanı

E) Ekssudativ plevriti

Ədəbiyyat: Л.Д.Линденбратен, И.П.Королюк «Медицинская радиология и рентгенология». М. Медицина. 1993. 556 с.
103) Nə döş qəfəsi orqanlarının normal kontrastlı rentgenoqramması sayılır?

A) Mədənin qaz qovuğunun görünməsi

B) Ürəyin fonunda bütün döş fəqərələrin gürünməsi

C) Mədənin qaz qovuğunun görünməməsi

D) Şəklin sərtləşməsinin əhəmiyyəti yoxdur

E) Yuxarı üç döş fəqərələri traxeya şəffaflığının fonunda görünməsi

Ədəbiyyat: А.Н.Кишковский, Л.А.Тютин, Г.Н.Есиновская «Атлас укладок при рентгенологических исследованиях». Л. Медицина. 1987. 520 с.
104) Hansı patoloji prosesslərdə ağciyər kökünün genişlənməsi müşahidə olunur?

A) Bronxların şişi zamanı

B) Ağciyər arteriyalarının genişlənməsi zamanı

C) Limfadüyünlərin böyüməsində

D) Pnevmoniya zamanı

E) Bütün cavablar düzdür

Ədəbiyyat: Л.Д.Линденбратен, И.П.Королюк «Медицинская радиология и рентгенология». М. Медицина. 1993. 556 с.
105) Sistli ağciyər hipoplaziyası hansı formalarda olur?

A) Solitar sist

B) Sistli pay

C) Bütün cavablar düzgündür

D) Çoxsaylı sistlər

E) Sistli ağciyər

Ədəbiyyat: П.В.Власов «Лучевая диагностика заболеваний органов грудной полости». М. 2006. 311 с.
106) Ağciyərdə kölgənin konturları nə zaman qeyri-dəqiqdir?

A) Ocaqlı pnevmoniyada

B) Qamartomada

C) Periferik adenomada

D) Sistoz törəmədə

E) Tuberkulomada

Ədəbiyyat: П.В.Власов «Лучевая диагностика заболеваний органов грудной полости». М. 2006. 311 с.
107) Bədxassəli şişin metastazları və çox fokuslu septik metastatik pnevmoniya arasında rentgenoloji fərq nədədir?

A) Miqdarında

B) Ocaqların lokalizasiyasında

C) Prosesin dinamikasında

D) Kölgəliklərin formasında

E) Miqdarında və kölgəliklərin formasında

Ədəbiyyat: П.В.Власов «Лучевая диагностика заболеваний органов грудной полости». М. 2006. 311 с.
108) Məhdudlaşmış cibləşmiş plevrit zamanı ətrafdakı ağciyər toxuması adətən necə dəyişir?

A) Ağciyər şəkli güclənir və deformasiya olur

B) Dəyişilmir

C) Ağciyər şəkli deformasiyaya uğrayır

D) Ağciyər şəkli güclənir

E) Ağciyər şəkli zəifləyir

Ədəbiyyat: П.В.Власов «Лучевая диагностика заболеваний органов грудной полости». М. 2006. 311 с.
109) Məhdudlaşmış cibləşmiş payarası maye tənəffüs zamanı necə vizuallaşır?

A) Heç bir cavab düz deyil

B) Ağciyərlə hərəkət etmir və formasını dəyişir

C) Ağciyərlə hərəkət edir və formasını dəyişir

D) Ağciyərlə hərəkət etmir və formasını dəyişmir

E) Ağciyərlə hərəkət edir və formasını dəyişmir

Ədəbiyyat: П.В.Власов «Лучевая диагностика заболеваний органов грудной полости». М. 2006. 311 с.
110) Döş daxili limfotik düyünlər anatomik olaraq harada yerləşir?

A) Mərkəzi və arxa divararası

B) Ön divararası

C) Ağciyər kökündə

D) Divararası və ağciyər kökündə

E) Ön və arxa divararası

Ədəbiyyat: Л.С.Розенштраух, Н.И.Рыбакова, М.Г.Виннер «Рентгенодиагностика заболеваний органов дыхания». М. Медицина. 1987. 640 с.
111) Rentgenoqrammada ağciyərin patoloji törəmələrinin kölgəsinin intensivliyi nədən asılıdır?

A) Lokalizasiyadan

B) Morfoloji substraktdan

C) Formasından

D) Ölçülərdən

E) Ölçü və lokalizasiyadan

Ədəbiyyat: Л.С.Розенштраух, Н.И.Рыбакова, М.Г.Виннер «Рентгенодиагностика заболеваний органов дыхания». М. Медицина. 1987. 640 с.
112) Xroniki pnevmoniyada lokal bronxit nə vaxt müşahidə olunur?

A) Nadir halda

B) Müşahidə olunmur

C) Gec-gec

D) Tez-tez

E) Həmişə

Ədəbiyyat: Л.С.Розенштраух, Н.И.Рыбакова, М.Г.Виннер «Рентгенодиагностика заболеваний органов дыхания». М. Медицина. 1987. 640 с.
113) Sağ ağciyərin orta payı nə ilə tez-tez zədələnir?

A) Exinokokk

B) Əlavə xəstəliklərlə

C) Vərəmlə

D) Xərçəngi ilə

E) İltihab prosesi ilə

Ədəbiyyat: Л.С.Розенштраух, Н.И.Рыбакова, М.Г.Виннер «Рентгенодиагностика заболеваний органов дыхания». М. Медицина. 1987. 640 с.
114) Ağciyər arteriyasının hipoplaziyası nə ilə özünü biruzə verir?

A) Ağciyər şəklinin sərtləşməsi ilə

B) Ağciyər şəklinin olmaması ilə

C) Ağciyər şəklinin kasıblaşması ilə

D) Ağciyər şəklinin deformasiyası ilə

E) Ağciyər şəklinin güclənməsi ilə

Ədəbiyyat: Л.Д.Линденбратен, И.П.Королюк «Медицинская радиология и рентгенология». М. Медицина. 1993. 556 с.
115) Ağciyər arteriyasının hipoplaziyası hansı üsulla müəyyənləşir?

A) Rentgenoskopiyada

B) Angiopulmonoqrafiyada

C) Rentgenoqrafiyada

D) Tomoqrafiyada

E) Bronxoqrafiyada

Ədəbiyyat: Л.Д.Линденбратен, И.П.Королюк «Медицинская радиология и рентгенология». М. Медицина. 1993. 556 с.
116) Ağciyər sekvestrasiyasının ən xarakterik simptomu hansıdır?

A) Ağciyər şəklinin deformasiyası

B) Bazal sahələrdə məhdudlaşmış kölgə

C) Ağciyər şəklinin güclənməsi

D) Diafraqma günbəzinin elevasiyası

E) Ağciyər kökünün deformasiyası

Ədəbiyyat: Л.Д.Линденбратен, И.П.Королюк «Медицинская радиология и рентгенология». М. Медицина. 1993. 556 с.
117) Ağciyər sekvestrasiyasına şübhə olduqda hansı müayinə məqsədəuyğundur?

A) Qida borusunun kontrastlaşması

B) Aortoqrafiya

C) Tomoqrafiya

D) Bronxoqrafiya

E) Rentgenoqrafiya


Ədəbiyyat: Л.Д.Линденбратен, И.П.Королюк «Медицинская радиология и рентгенология». М. Медицина. 1993. 556 с.
118) Traxeal şişlərin diaqnostikasında ən informativ müayinə metodu hansıdır?

A) Xətti tomoqrafiya

B) Rentgenoskopiya

C) KT


D) Rentgenoqrafiya

E) USM


Ədəbiyyat: Тюрин И.Е.«Компьютерная томография органов грудной полости»2003. 371с.
119) Rentgenoqrammada krupoz pnevmoniya zamanı zədələnmiş ağciyərin kölgəsinin intensivliyi nədən asılıdır?

A) İnfiltratın lokalizasiyası

B) Sadalanan düzgündür

C) Ölçüləri və infiltratın lokalizasiyası

D) İnfiltratın ölçüləri

E) İltihabın patoloqoanatomik mərhələsi

Ədəbiyyat: Л.Д.Линденбратен, И.П.Королюк «Медицинская радиология и рентгенология». М. Медицина. 1993. 556 с.
120) “Pankost xərçəngi” termini hansı şişlərə aid olunur?

A) Ağciyərin kortiko-plevral xərçəngi

B) Ağciyər xoşxassəli şişi

C) Divararalıq orqanların şişi

D) Plevra bədxassəli şişi

E) Mərkəzi ağciyər xərçəngi

Ədəbiyyat: Кац Д., Мас К. , Гроскин С. «Секреты рентгенологии». Пер. с анг.. М-СПб, 2003, 704 с.
121) Diafraqmanın hissəvi relaksasiyası və ağciyərlərin diafraqmaüstü törəmələrinin differensiasiyasında hansı müayinə daha effektlidir?

A) Rentgenoskopiya və xətti tomoqrafiya

B) Rentgenoqrafiya

C) USM


D) KT

E) Rentgenoskopiya

Ədəbiyyat: П.В.Власов «Лучевая диагностика заболеваний органов грудной полости». М. 2006. 311 с.
122) Ağciyər kökün genişlənməsi nəyə xarakterikdir?

A) Bronx şişinə

B) Ağciyər arteriyanın genişlənməsinə

C) Bütün cavablar düzgündür

D) Sətəlcəmə

E) Limfa vəzilərin böyüməsinə

Ədəbiyyat: П.В.Власов «Лучевая диагностика заболеваний органов грудной полости». М. 2006. 311 с.


Каталог: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə