Cü il tarixində əlavə olunub. Şüa diaqnostikasının ümumi sualları


) MRT müayinəsi zamanı heterotopik boz maddənin siqnal xarakteristikaları və tipik lokalizasiyası hansılardır?Yüklə 302.99 Kb.
səhifə6/18
tarix13.02.2017
ölçüsü302.99 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

300) MRT müayinəsi zamanı heterotopik boz maddənin siqnal xarakteristikaları və tipik lokalizasiyası hansılardır?

A) Kontrastdan sonra artan, mass effekt ilə müşayət olunan , hipointens T1 və T2 siqnalı olan bazal korteksda yerləşən ocaq

B) Ag maddəyə nisbətən hipointens T1 və T2 –li, çox saylı fokuslar

C) Serebral korteksə nisbətən siqnalı yüksək T1 və izointens T2 –li kalsinatlar

D) Periventrikulyar aq maddənin izointens T1 və yüksək T2 -si olan ocağı

E) Serebral korteksa nisbətən izointens T1 və T2 siqnallı , korteksdə yerləşməyən ocaqlar

Ədəbiyyat: Секреты рентгенологии. Д. Кац, Р. Kейвин, 2003
301) Aşağıda qeyd olunmuş hallardan hansı simptomlar tuberoz skleroz üçün xarakterik deyil?

A) Göz dibində ləkəli və dairəvi retinal piqmentasiyaların aşkarlanması

B) Anamnezdə epilepsiya

C) Monroe dəliyinin nahiyyəsində astrositoma

D) Periventrikulyar subependimal hamartomalar

E) Böyrəklərdə bilateral angiomiolipomaların yaranması

Ədəbiyyat: Секреты рентгенологии. Д. Кац, Р. Kейвин, 2003
302) Transkranial ultrasəs doppleroqrafiyasında orta beyin arteriyasının sürətinin maksimal xətti göstəricisi hansıdır?

A) 150-160 sm/saniyə

B) 75-130 sm/saniyə

C) 145-150 sm/saniyə

D) 25-45 sm/saniyə

E) 10-20 sm/saniyə

Ədəbiyyat: Ю.М. Никитин, УЗИ допплерография в поражении магистральных артерий головы и основания черепа, 1993
303) Transkranial ultrasəs doppleroqrafiyada diaqnostik məhdudiyyət hansıdır?

A) Magistral arteriyaların qan dövranının vizualizasiyası

B) Serebral stenookklüziyasinin dinamik müşahidəsi

C) Serebral arteriovenoz malformasiyalarının aşkarlanması

D) Ekstrakranial (boyun damarları) tromboz və hipoplaziyanın vizualizasiyası

E) Anqiospazm diaqnostikası

Ədəbiyyat: Ю.М. Никитин, УЗИ допплерография в поражении магистральных артерий головы и основания черепа, 1993
304) Transkranial ultrasəs doppleroqrafiyada [TCD] hansı diaqnostik pəncərələrdən istifadə olunur?

A) Parietal və fronto-oksipital

B) Sagittal, koronar və aksial

C) Frontal, orbital və oksipital

D) Temporal, oksipital və orbital

E) Kəllə əmgəklərində yerləşən

Ədəbiyyat: Ю.М. Никитин, УЗИ допплерография в поражении магистральных артерий головы и основания черепа, 1993
305) Transkranial ultrasəs doppleroqrafiyada, 20-40 yaş qrupuna daxil olan insanlarda orta beyin arteriyasının normal diametri hansıdır?

A) 6.0-8.0 mm

B) 0.5-0.8 mm

C) 4.0-6.0 mm

D) 0.8-1.2 mm

E) 1.5-4.0 mm

Ədəbiyyat: Ю.М. Никитин, А.И. Труханова, УЗИ допплерографическая диагностика в клинике, 2004
306) Transkranial ultrasəs doppleroqrafiyada [TCD] serebral vazospazmın əsas simptomu hansıdır?

A) Ön beyin arteriyasında qanın xətti sürətinin disbalansı

B) Daxili karotid arteriyada (intrakranial seqmentində) xətti sürətin zəifləməsi

C) Periferik venoz damarlarda qan axını sürətinin artması

D) Orta beyin arteriyasında qanın xətti sürətinin yüksəlməsi

E) Oftalmik arteriyalarda qan axını sürətinin kompensator azalması

Ədəbiyyat: Ю.М. Никитин, УЗИ допплерография в поражении магистральных артерий головы и основания черепа, 1993
307) Beyincik hemangioblastomları, spinal hemangioblastomlar, göz almasının və pankreasın kistaların yaranması ilə müşayiət olunan xəstəlik hansıdır?

A) Dandy – Walker sindromu

B) Klippel – Trenaunau – Veber sindromu

C) Hemoblastoz

D) Blastomikoz

E) Von Hippel – Lindau sindromu

Ədəbiyyat: Секреты рентгенологии. Д. Кац, Р. Kейвин, 2003
308) Hansı anatomik struktur ostiomeatal kompleksə aid deyil?

A) Rozenmüller çuxurları

B) Onodi hüceyrəsi

C) İnfundibulum maxilla

D) Ön etmoidal kompleks

E) Qarmaqlı lövhələr

Ədəbiyyat: Секреты рентгенологии. Д. Кац, Р. Kейвин, 2003
309) Boyun sahəsində birtərəfli limfa düyünlərinin böyüməsi əsasən hansı xəstəlik üçün xarakterik sayılır?

A) Hodjkin tipli limfoma

B) HİV xəstəliyi adenopatiya

C) İnfeksion mononukleoz (Epstein – Barr)

D) Non-Hodjkin tipli limfoma adenopatiya

E) Sarkoidoz

Ədəbiyyat: Expert DDX – Head and Neck; Harnsberger, Glastonbury, Michel, Koch, 2009
310) Qalxanabənzər vəz adenomu ətrafında USM-də zəif exogenli 1-2 mm qalınlıqda olan halqa nəyi əks edir ?

A) Düyünün formalaşmış kapsulu, kompressiya olunmuş ətraf follikulları, qan və limfatik damarların mövcudluğunu

B) Düyünün ətrafında formalaşmamış kapsulu və yod tərkibli hüceyrələrin aşağı konsentrasiyasını göstərir

C) Düyünün ətrafında hiperemik qan damarlarında yüksək qan axının əksidir

D) Düyünün ətrafında yaranmış tireoid toxumalarının ödeminı

E) Düyünün ətrafında yaranmış tireoid toxumalarının ödemi və ətrafdakı limfatik damarlarında stazı

Ədəbiyyat: Diagnostic Imaging, Ultrasound, Ahuija 2007
311) Xaşimoto tireoiditlərində qalxanabənzər vəzin həcminə aid olan müddəa hansıdır?

A) Yalnız boyun hissəsinin həcmi normaldır

B) Artır

C) Xaşimoto xəstəliyində vəzin həcmi diaqnostik əhəmiyyətli simptom deyil

D) Normal qalır

E) Azalır

Ədəbiyyat: Diagnostic Imaging, Ultrasound, Ahuija 2007
312) Qalxanabənzər vəzin xarici kapsulunu hansı anatomik struktur yaradır?
A) Boyun fassiyaları

B) Dəri örtüyü

C) Dərialtı piy toxuması

D) Dərialtı əzələ

E) Paratiroid fassiya

Ədəbiyyat: Diagnostic Imaging, Ultrasound, Ahuija 2007


313) Qalxanabənzər vəzin boyun hissəsinin önündə hansı əzələlər yerləşir?

A) Dərialtı əzələ və qalxanvarıönü əzələsi

B) Qalxanvarıönü əzələ

C) Platizma əzələsi və böyük döş əzələsi

D) Dərialtı və döşsümüyü – körpücük – məməyəbənzər əzələləri

E) Döş sümüyü – körpücük – məməyəbənzər əzələ və trapesiyaya bənzər əzələ

Ədəbiyyat: Diagnostic Imaging, Ultrasound, Ahuija 2007
314) Böyüklərdə normal qalxanabənzər vəzin exogenliyi nə ilə müqayisə olunur?

A) Paratiroid vəzlər ilə

B) Qalxanabənzər vəzin ətrafında yerləşən əzələlərlə

C) Tüpürcək vəzi ilə

D) Dilaltı əzələlərlə izoexogendir

E) Çənəaltı yumşaq toxumalara bərabərdir

Ədəbiyyat: Diagnostic Imaging, Ultrasound, Ahuija 2007
315) Uşaqlarda qalxanabənzər vəzin exogenliyi hansı orqan və toxumaların exogenliyi ilə müqayisə olunur?

A) Paratiroid vəzlərlə

B) Dilaltı əzələlərlə

C) Çənəaltı yumşaq toxumalara izoexogendir

D) Qalxanabənzər vəz ətrafı əzələlərlə exoqenliyi eynidir

E) Tüpürcək vəzləri ilə

Ədəbiyyat: Diagnostic Imaging, Ultrasound, Ahuija 2007
316) Qalxanabənzər vəzin parenximinin normal exostrukturuna hansı müddəa cavab verir?

A) Homogen, daxili xırda dənəli strukturlu parenxima mövcuddur

B) Heterogen tipli, daxilində iri kalibri damarlı olan

C) Homogen tipli, daxilində iri hiperexogen əlavələr ilə dolmuş

D) Bərk konsistensiyalı, parlaq kolloid tərkibli

E) Qeyri homogen daxilində hiperexogen əlavələri olur

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Diagnostic Imaging, Ultrasound, Ahuija 2007
Bölmə 17. Tənəffüs üzvlərinin və divararalığı orqanlarının xəstəliklərinin şüa diaqnostikası
317) Travmatik diafraqmal yırtıqları adətən harada müşahidə olunur?

A) Diafraqmanın sağ ön hissəsində

B) Diafraqmanın sağ arxa hissəsində

C) Diafraqmanın mərkəzi hissəsində

D) Diafraqmanın hər iki tərəfində

E) Diafraqmanın sol tərəfində

Ədəbiyyat: И.Х.Рабкин, А.А.Акпербеков. Рентгендиагностика заболеваний и повреждений диафрагмы. М. 1975. 167 с.
318) Diafraqmanın paradoksal hərəkəti nəcə qeyd olunur?

A) Diafraqmanın günbəzlərinin nəfəs zamanı əks (asinxron) hərəkətləri kimi

B) Diafraqmanın günbəzlərin nəfəs zamanı sinxron hərəkətləri

C) Diafraqmanın adi hərəkətinin artması

D) Diafraqmanın kənarlarının hərəkətinın məhdudlaşması

E) Diafraqmanın adi hərəkətinin azalması

Ədəbiyyat: И.Х.Рабкин, А.А.Акпербеков. Рентгендиагностика заболеваний и повреждений диафрагмы. М. 1975. 167 с.
319) Diafraqmal günbəzlərinin eyni səviyyədə bilateral elevasiyasının səbəbi hansıdır?

A) Meteorizm

B) Assit

C) Ağ ciyərin atelektazı

D) Qarın şişləri

E) Diafraqmanın tam relaksasiyası

Ədəbiyyat: И.Х.Рабкин, А.А.Акпербеков. Рентгендиагностика заболеваний и повреждений диафрагмы. М. 1975. 167 с.
320) Plevral mayenin evakuasiyasından sonra , tez zamanda , təkrarən maye yığılması hansı xəstəliyin xarakterik əlamətidir?

A) Bronxoektaz xəstəliyi

B) Ağ ciyərlər vərəmi

C) Plevranın şişi (mezotelioma)

D) Qırmızı qurd eşənəyi

E) Xroniki qandövranı çatmamazlığı


Ədəbiyyat: Джон Г. Стрэнг, Викрэм Догра. Секреты компьютерной томографии. Грудная клетка, живот, таз. Пер. с анг. М. 2009. 446 c.
321) Bədxassəli mezoteliomanın KT əlaməti hansıdır?

1. Plevra qatının qalınlaşması

2. Divararalığın orqanlarının zədələnmiş tərəfə doğru yerdəyişməsi

3. Plevra boşluğunda maye

4. Plevraya yanaşı olan qabırğaların destruksiyası

5. Ağ ciyər zirvəsinin qeyri-homogen törəməsi

A) 1, 2, 3

B) 1, 2, 4

C) 1, 3, 4

D) 2, 3, 4

E) 3, 4, 5,2

Ədəbiyyat: Джон Г. Стрэнг, Викрэм Догра. Секреты компьютерной томографии. Грудная клетка, живот, таз. Пер. с анг. М. 2009. c. 167
322) Sklerodermiya zamanı ağ ciyərlərdə əsas KT əlaməti hansıdır?

A) Ağ ciyərlərinin çoxsaylı absess boşluqları

B) Yuxarı ağ ciyər paylarının emfizeması

C) Ağ ciyər bazal hissələrdə pnevmofibroz

D) Plevra boşluğunda eksudat

E) Çoxsaylı dairəvi düyünləri

Ədəbiyyat: Джон Г. Стрэнг, Викрэм Догра. Секреты компьютерной томографии. Грудная клетка, живот, таз. Пер. с анг. М. 2009. c.142
323) Mezotelioma terminə nə aiddir?

A) Baş və/yaxud boyunun limfadenopatiyası

B) Plevra və/yaxud peritonun seroz təbəqəsindən yaranan şiş

C) Radiasion perikardit

D) Bronxların adenokarsinomasının metastazları

E) Dalaq törəməsi

Ədəbiyyat: Джон Г. Стрэнг, Викрэм Догра. Секреты компьютерной томографии. Грудная клетка, живот, таз. Пер. с анг. М. 2009. c. 135
324) Ağ ciyər xərçəngin mərhələləsinin təyini üçün KT hansı rol oynayır?

1. İlkin xərçəngin ölçülərinin aşkarlanması

2. Şişin təsdiq edilməsi

3. İlkin xərçəngin lokalizasiyasını aşkarlanması

4. Limfa düyünlərinin prosesə daxil olması

5. Metastazların təyini

A) 1, 3, 5

B) 1, 2, 3, 4, 5

C) 4


D) 2, 4

E) 2


Ədəbiyyat: Джон Г. Стрэнг, Викрэм Догра. Секреты компьютерной томографии. Грудная клетка, живот, таз. Пер. с анг. М. 2009. c. 149
325) Ağ ciyər hamartomasının KT əlamətləri hansıdır?

A) 2 sm-dan qədər ölçülü kalsifikasiyasız nahamar konturlu oval düyün

B) 2 sm-dan artıq ölçülü kalsifikasiya olmayan düyün

C) Popkorn şəkili kalsifikatlar və tərkibində piy toxuması olan, ölçüsü 2-sm qədər, hamar konturlu şarvari düyün

D) Mərkəzində destruksiya olan 2-5 sm ölçülü çoxsaylı düyünlər

E) Yumurta qabığına bənzər kalsifikasiyası olan müxtəlif ölçülü düyünlər

Ədəbiyyat: Джон Г. Стрэнг, Викрэм Догра. Секреты компьютерной томографии. Грудная клетка, живот, таз. Пер. с анг. М. 2009. c. 156
Bölmə 18. Həzm və abdominal orqanlarının xəstəliklərinin şüa diaqnostikası
326) Qarın boşluğunun patalogiyaları zamanı KT müayinəsinə göstərişlər hansıdır?

1. Mədə-bağırsaq traktının motor-evakuator funksiyasının təyini

2. Şişlərin inkişaf mərhələlərinin təyini

3. Qarın boşluğunda palpasiya olunan törəmənin xarakterinin təyini

4. Mədə bağırsaq traktının zədələnmiş divarlarının vəziyyətinin təyini

5. Mədə-bağırsaq traktının diskineziyasının təyini

A) 1, 2, 3

B) 2, 4, 5

C) 1, 2, 3, 4, 5

D) 2, 3, 4

E) 1, 3


Ədəbiyyat: Джон Г. Стрэнг, Викрэм Догра. Секреты компьютерной томографии. Грудная клетка, живот, таз. Пер. с анг. М. 2009. 446 c.
327) Diafraqmanın qida borusu dəliyin aksial yırtığın klinikası əsas nə ilə bağlıdır?

A) Ürəyin vəziyyəti ilə

B) Reflyuks-ezofaqitin olması ilə

C) Xəstənin yaşı ilə

D) Yırtığın ölçüsü ilə

E) Mədənin tonusu ilə

Ədəbiyyat: П.И.Власов. Рентген диагностика заболеваний органов пищеварения. М. 2008. 280 с.
328) Qida borusu selikli qişasının büküşlərin sayı neçədir?

A) Büküşlər olmur

B) 2 – 3

C) Sayı müxtəlifdir

D) 1

E) Təxminən 5Ədəbiyyat: B.Baxşiyev Ümumi rentgenologiya. Bakı. 1976
329) Qida borusu normada harada yerləşir?

A) Yuxarı boş venanın önündə

B) Arxa sol divaralığında

C) Ön divararalığda

D) Orta divaraliğında

E) Retroperitoneumda

Ədəbiyyat: B.Baxşiyev Ümumi rentgenologiya. Bakı. 1976
330) Qida borusunun mənfəzinin artıq .dərəcədə genişlənməsi hansı xəstəliyə xasdır?

A) Xroniki ezofaqitə

B) Xoraya

C) Axalaziyaya

D) Polipə

E) Xərçəngə

Ədəbiyyat: П.И.Власов. Рентген диагностика заболеваний органов пищеварения. М. 2008. 280 с.
331) Qida borusunun aşağı hissəsinin strikturasını adətən hansı xəstəlikdə müşahidə etmək olar?

A) Xroniki qastritdə

B) Sklerodermiyada

C) Xroniki pnevmoniyada

D) Kəskin qastritdə

E) Mədənin xora xəstəliyində

Ədəbiyyat: П.И.Власов. Рентген диагностика заболеваний органов пищеварения. М. 2008. 280 с.
332) Mədənin kiçik əyriliyinin selikli qişasının büküşlərin sayı neçədir?

A) 2-3


B) 7

C) 4-5


D) 8

E) Müxtəlif sayı

Ədəbiyyat: B.Baxşiyev Ümumi rentgenologiya. Bakı. 1976
333) Mədə - bağırsaq traktı xorasının əsas əlaməti hansıdır?

A) Selikli qişa büküşlərinin qalınlaşması

B) “Dolma” defekti

C) Peristaltikanın artması

D) Evakuasiyanın pozulması

E) “Taxça” simptomu

Ədəbiyyat: Б.А.Бахшиев. Лучевая диагностика. Баку. 2001. 522 с.
334) Mədə - bağırsaq traktı peptiki xoranın çox rast gələn ağırlaşması hansıdır?

A) Perforasiya

B) Stenoz

C) Penetrasiya

D) Qanaxma

E) Maliqnizasiya


Ədəbiyyat: П.И.Власов. Рентген диагностика заболеваний органов пищеварения. М. 2008. 280 с.
335) Peptik xora əksər hallarda mədənin hansı hissəsində yerləşir?

A) Kiçik əyrilikdə

B) Kardial hissədə

C) Antral hissədə

D) Cisimin arxa divarında

E) Böyük əyrilikdə

Ədəbiyyat: B.Baxşiyev Ümumi rentgenologiya. Bakı. 1976
336) Mədənin giriş dəliyi necə adlanır?

A) Kardiya

B) Pilorik hissə

C) Sinus


D) Z-xətti

E) Antrum

Ədəbiyyat: B.Baxşiyev. Ümumi rentgenologiya. Bakı. 1976
337) Sayılanlardan Kron xəstəliyinin sinonimlərinə hansı ayıd deyil?

A) Regional enterit

B) Terminal ileit

C) Xroniki kolit

D) Qranulematoz enterkolit

E) Stenozlu ileit

Ədəbiyyat: П.И.Власов. Рентген диагностика заболеваний органов пищеварения. М. 2008. 280 с.
338) Hişprunq xəstəliyi üçün daha informativ diaqnostik üsul hansıdır?

A) Maqnit rezonans müayinəsi

B) Ultrasəs müayinəsi

C) Radioizotop müayinəsi

D) Rentgenoloji yoxlama

E) Kolonofibroskopiya

Ədəbiyyat: B.Baxşiyev Ümumi rentgenologiya. Bakı. 1976
339) Yoğun bağırsağın divertikulyozu ən çox harada rast gəlir?

A) Qalxan çənbər bağırsaqda

B) Kör bağırsaqda

C) Köndələn çənbər bağırsaqda

D) Siqmayabənzər bağırsaqda

E) Düz bağırsaqda

Ədəbiyyat: П.И.Власов. Рентген диагностика заболеваний органов пищеварения. М. 2008. 280 с.
340) Yoğun bağırsağın hansı xəstəliklərində KT müayinəsi əlavə metod kimi istifadə oluna bilər?

A) Xroniki kolitlərdə

B) Qirşsprunq xəstəliyində

C) Xoralı kolitlərdə

D) Şişlərdə

E) Hemoroidal düyünlərdə

Ədəbiyyat: B.Baxşiyev Ümumi rentgenologiya. Bakı. 1976
341) Dolixokolon nədir?

A) Bağırsağın qısalması

B) Bağırsağın genəlməsi

C) Bağırsağın deşilməsi

D) Bağırsağın uzanması

E) Bağırsağın daralması

Ədəbiyyat: П.И.Власов. Рентген диагностика заболеваний органов пищеварения. М. 2008. 280 с.
342) Meqakolon termini hansı patomorfoloji halı əks edir?

A) Bağırsağın daralması

B) Bağırsağın qısalması

C) Bağırsağın uzanması

D) Bağırsağın deşilməsi

E) Bağırsağın genəlməsi

Ədəbiyyat: П.И.Власов. Рентген диагностика заболеваний органов пищеварения. М. 2008. 280 с.
343) Kiçik piylik tərkibində aşağıdakı anatomik strukturlardan hansı olmur?

A) Ümumi öd axarı

B) Aşağı boş vena

C) Hepatik arteriyanının şaxələri

D) Limfa düyünləri

E) Portal vena

Ədəbiyyat: Clinical Anatomy for Medical Students, Richard S. Snell, 1995
344) Hansı müayinə növü retroperitoneal sahənin diaqnostikasında “qızıl standart” sayılır?

A) Pnevmoperitoneum

B) Ultrasəs müayinəsi

C) Maqnit rezonans tomoqrafiya

D) Kontrastlı maqnit rezonans tomoqrafiya

E) Kompyuter tomoqrafiya

Ədəbiyyat: Секреты рентгенологии. Д. Кац, Р. Kейвин, 2003
345) Hansı metod vasitəsi ilə retroperitoneal limfadenopatiyanın xoş və bədxassəli formalarını differensiasiya etmək mümkündür?

A) Retroperitoneum rentgen kontrast müayinəsi

B) Ultrasəs müayinəsi

C) Kompyuter tomoqrafiya

D) Maqnit rezonans tomoqrafiya

E) Sadalanan metodlardan heç biri bu cür differensiasiyada informativ deyil

Ədəbiyyat: Секреты рентгенологии. Д. Кац, Р. Kейвин, 2003
346) Öd kisəsinin USM-də aşkarlanan Qartman cibinin ən dəqiq izahatı hansıdır?

A) Öd kisəsinin divertikulları və Öd kisəsinin boynunun ümumi genişlənməsi

B) Biliar hipertenziya nəticəsində öd kisəsinin lokal incəlməsi

C) Öd kisəsinin formasının anatomik variantı kimi yaranmış boyun hissəsində lokal divar divertikulu

D) Kalkulyoz xolesistit nəticəsində öd kisə dibində lokal qalınlaşma

E) Öd kisə daşı yatağında divarın lokal divertikul formasını alan incəlmə

Ədəbiyyat: Основы УЗИ: Ультразвуковая диагностика в хирургии: основные сведения и клиническое применение: Харнесс Дж. 2005
347) Öd kisəsinin polipozunun USM exoqrafik simptomları üçün hansı əlamət xarakterik deyil?

A) Bədənin vəziyyəti dəyişən zaman, düyünün yerdəyişməsi və hərəkəti

B) Öd kisəsinin daxilində bir və yaxud bir necə düyünün olması

C) Düyünün homogen və ya heterogen exosiqnalı

D) Düyünün öd kisəsinin divaryanı lokalizasiyası

E) Düyünün exogenliyinin qaraciyər parenximasının exogenliyinə bərabər olması, yaxud bir qədər hiperexogen exosiqnal

Ədəbiyyat: Основы УЗИ: Ультразвуковая диагностика в хирургии: основные сведения и клиническое применение: Харнесс Дж. 2005
348) Ultrasəs zamanı aşkarlanın Ridel payı aşağıdakılardan hansına cavab verir?

A) Qaraciyərin “uzanmış” anomal sol pay

B) Dalağın əsas hissəsi ilə birləşməmiş əlavə paycıqlar

C) Dalağın əsas hissəsi ilə birləşmiş əlavə medial pay

D) Qaraciyərin kvadrat payında sekvestrləşmiş və müstəqil qan təchizatı olan abnormal əlavə parenximatoz srukturlar

E) Qaraciyərin sağ payının “dil” formalı çıxıntılı anomaliyası

Ədəbiyyat: Основы УЗИ: Ультразвуковая диагностика в хирургии: основные сведения и клиническое применение: Харнесс Дж. 2005
349) Badd-Kiari sindromunda aşağıdakı əlamətlərdən hansı xarakterik sayılmır?

A) Qaraciyər venalarının mərkəzi və periferik səviyyəsində venoz axına maneənin olması

B) Qaraciyər parenximin ödemi

C) Assit və portal hipertenziya və aşağı ətrafların ödemi

D) Quyruqlu payın kompensator böyüməsi

E) Sağ mədəcik çatmamazlığı və yuxarı boş venada endoflebit

Ədəbiyyat: Джон Г. Стрэнг, Викрэм Догра. Секреты компьютерной томографии. Грудная клетка, живот, таз. Пер. с анг. М. 2009. 446 c.
350) “Ulduzlu səma” USM simptomu qaraciyərin hansı morfostruktur dəyişiklikləri üçün xarakterik sayılır?

A) Kəskin hepatitdə portal triadların mövcudluğuna

B) Multilokal çoxsaylı intraparenximatoz hepatik metastazlara

C) Qaraciyərin sirrozunda regenerativ düyünlərin yaranmasına

D) Hepatik peliozlarda qaraciyərin sinusoidlərində lakunların dilyatasiyasına

E) Çoxsaylı, diffuz yayılmış biliar hamartromlara

Ədəbiyyat: Секреты рентгенологии. Д. Кац, Р. Kейвин, 2003
351) Rəngli doppler USM zamanı normal hepatik parenximin qan axınının xüsusiyyətləri hansıdır?

A) Hepatik venaların qan axını polivektorlu və turbulentdir

B) Hepatik venaların qan axını həm turbulent həm də laminardır

C) Hepatik venaların qan axını polivektorlu və laminardır

D) Hepatik venaların qan axını laminar və eyni istiqamətlidir

E) Hepatik venaların qan axını eyni istiqamətli və turbulentdir

Ədəbiyyat: Основы УЗИ: Ультразвуковая диагностика в хирургии: основные сведения и клиническое применение: Харнесс Дж. 2005
352) Abdominal üzvlərin icmal diaqnostikasında hansı metod əsas “standart” sayılır?

A) Kompyuter tomoqrafiya

B) Abdominal rentgenoqrafiya

C) Endovaginal USM

D) Abdominal laparoskopiya

E) Maqnit rezonans tomoqrafiya

Ədəbiyyat: Секреты рентгенологии. Д. Кац, Р. Kейвин, 2003
353) “Krukenberq metastazları” termini hansı metastatik prosesi təsvir etdirir?

A) Qastrointenstinal traktının maliqnant şişlərinin ovariumlara metastazlarını

B) Ovarial tumorların böyük piyliyə metastazını

C) Limfomalnın ovariuma metastazını

D) Ovarial tumorun mədəyə metastazını

E) Ovarial tumorların retroperitoneal limfatik düyünlərə metastazını

Ədəbiyyat: Дифференциальная ультразвуковая диагностика в гинекологии Медведев М.В., Зыкин Б.И., Хохолин В.Л., 1997
354) Qaraciyərin “kistoz görüntülü” intraparenximatoz törəmə şəkli hansı patologiya nəticəsində yarana bilər?

A) Regenerativ hiperplaziya nəticəsində

B) Biliar hamartoma səbəbinə

C) Qara ciyərin adenomu nəticəsində

D) Fibrolamellar hepatik karsinom zamanı

E) Kavernoz hemangioma nəticəsində

Ədəbiyyat: Основы УЗИ: Ультразвуковая диагностика в хирургии: основные сведения и клиническое применение: Харнесс Дж. 2005


Каталог: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə