Derleme malign Plevral Sıvıların Yönetiminde Medikal Torakoskopi Medical Thoracoscopy in the Management of Malignant Pleural Effusion Özet


MEDİKAL TORAKOSKOPİNİN MALİGN PLEVRALYüklə 393,79 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə6/10
tarix02.01.2022
ölçüsü393,79 Kb.
#1646
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
MEDİKAL TORAKOSKOPİNİN MALİGN PLEVRAL 

SIVILARDA TANISAL AMAÇLI KULLANIMI

Son  yayınlanan  British Thoracic  Society  rehberinde,  eksü-

datif vasıftaki plevral sıvıların tanısal yaklaşımında torakosko-

pinin yeri açıkça belirlenmiştir. Abrams kapalı plevra biyopsi 

kullanımı öncelikle tüberküloz insidansının yüksek olduğu böl-

gelerde önerilmektedir. Malignite kaygısı yüksek olan hastalar-

da ise BT-rehberliğinde biyopsi veya torakoskopi önerilmekte-

dir. Bu tercihte kliniklerin olanakları yol gösterici olmaktadır. 

Bu  rehbere  uygun  olarak  kliniğimizin  eğilimi,  malign  plevral 

sıvı kuşkusu olan hastalarda, toraks BT’de nodülarite varsa ilk 

yaklaşımın BT-rehberliğinde biyopsi olması buna karşın  sade-

ce plevral sıvı varlığında ilk yaklaşımın torakoskopi olmasıdır. 

Lenfosit  hakimiyetinde  eksüdatif  plevral  sıvılarda  tüberküloz 

dışı bir tanı düşünüldüğünde malignite olasılığını dışlamak adı-

na torakoskopi yapılmaktadır (8,10). 

Medikal torakoskopi, plevranın direkt olarak gözlemlenme-

sine  ve  maksimum  kazanç  ile  uygun  alanlardan  biyopsi  alın-

masına  olanak  sağlar  (Resim  1).  Yirmi  iki  farklı  çalışmadan 

elde  edilen  veriler  temelinde  medikal  torakoskopinin  malign 

plevral sıvılar için toplam tanı oranı %92,6 olarak bulunmuştur 

(2). Medikal torakoskopinin diğer işlemlere oranla yüksek tanı-

sal kazancının nedeni anormal alanların gözlemlenerek, yeterli 

miktarda ve büyük boyutta örnekler elde etmesidir. Büyük bo-

yutlu örnekler elde edilmesi meme kanseri gibi reseptör analiz 

işlemlerinin gerekli olduğu hastalıklarda ayrıca önemlidir. Me-

dikal torakoskopinin VATS ile direkt karşılaştırmalı çalışmala-

rı olmamakla birlikte genel kanı her ikisinin de benzer tanısal 

kazanca sahip oldukları yönündedir. Blanc ve ark. (11) yaptığı 

149 vakalık retrospektif seride kör biyopsi ile inflamasyon tanı-

sı alan 66 vakanın 32’sinde spesifik tanıya ulaşılmıştır (16 ma-

lign mezotelyoma, 13 karsinom ve 3 tüberküloz). Ayrıca kapalı 

plevral biyopsi ile tanı konulan 30 malign hastanın 11’inde tanı 

torakoskopi sonrası değişmiştir. 

Bununla beraber bir başka açıdan bakıldığında medikal tora-

koskopide fibrinöz plörit tanısı konan hastaların uzun dönem ta-

kiplerinde malignite için hastaların %5-25,5’inde yanlış negatif-

lik oranları tespit edilmiştir. Yanlış negatiflik oranları özellikle 

malign mezotelyomalı hastalarda belirgindir. Bu durum plevral 

yapışıklıklara bağlı sınırlı gözlem, torakoskopistin deneyimsiz-

liği ile sadece submezoteliyal alana yayılımı olan ve torakosko-

pik görünüm olarak plevrada belirgin değişiklikler oluşmamış 

erken dönem mezotelyoma vakaları nedeni ile ortaya çıkar. Gö-

rünüm olarak torakoskopistin malign kaygısı, toraks BT’de ma-

lignite düşündüren bulguların varlığı ve plevral sıvının bulun-

duğu hemitoraksta ağrı bulunması torakoskopide fibrinöz plörit 

tespit edilen hastalarda ileri tanısal işlem yapılmasını gerektiren 

bulgulardır (12). 

Tüm  bunlara  rağmen  malign  mezotelyomalı  olgularda  me-

dikal torakoskopinin tanısal kazancı kapalı plevral biyopsisi ve 

sitolojik değerlendirmelere göre oldukça yüksektir. Malign me-

zotelyomalı 188 vakanın retrospektif değerlendirilmesinde tora-

koskopinin  tanı  oranları  %90’ların  üzerinde  bulunmuştur  (13). 

Hastalığın genel karakteristiği olan göğüs duvarına lokal invaz-

yon özelliğinin yüksek olması nedeni ile tekrarlanan işlemlerden 

kaçınmak önemlidir. 

Yarı rijid (semi-rijid) veya fleksibl torakoskopi plevral has-

talıkların  tanısında  kullanıma  giren  yeni  bir  alettir. Yapılan  4 

çalışmanın verilerinin toplamına göre malign plevral sıvılar için 

tanı oranı %85 olarak bulunmuştur (2). Fleksibl bronkoskopi ile 

benzer yapıda olması itibarı ile göğüs hastalıkları uzmanların-

ca kolayca uygulanabilir. Plevral kavitede manevrası kolaydır. 

Standart ışık kaynakları, işlemciler ve biyopsi forcepsleri kul-

lanılabilir. Bununla birlikte biyopsi örneklerinin boyutları rijit 

torakoskopiye oranla daha küçüktür (14). 
Yüklə 393,79 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin