Ders programi başkoordinatör prof. Dr. İ. İlknur uysal döNEM V koordinatöRÜ


“RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKARI” STAJ AMAÇ VE PROGRAM KAZANIMLARIYüklə 3,28 Mb.
səhifə7/40
tarix05.05.2017
ölçüsü3,28 Mb.
#16639
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   40

“RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKARI” STAJ AMAÇ VE PROGRAM KAZANIMLARI

Staj Kodu

Adı

5.RHS

RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

Staj Yılı

5

Staj Süresi

13 gün

Staj Kredisi

4

Staj Türü

Zorunlu

Staj Sorumlusu

Prof. Dr. Özkan Güler

Ders Veren Öğretim Elemanları

Prof. Dr. Özkan Güler, Doç. Dr. Yavuz Selvi,

Staj Amacı


Hasta-hekim ilişkisini, psikiyatrik görüşme ilkelerini ve ruhsal muayene bulgularını bilen, ruhsal hastalıkları tanıyabilen, sık görülen bazı ruhsal hastalıkların tedavisini yürütebilen ve gerektiğinde bir uzmana yönlendirebilen hekim yetiştirmektir.

Öğrenim Kazanımları


- Psikiyatrik görüşme ilkeleri ve ruhsal muayene bulgularını bilir.

- Psikiyatrik anamanez alır.

- Mental durum muayenesi yapar.

- Hasta, hasta yakını ve meslektaşları ile etkin şekilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilir, hasta yakınlarını bilgilendirme becerisi kazanır

- Uluslar arası tanı ölçütlerini kullanarak sık görülen psikiyatrik bozuklukların tanısını ve ayırıcı tanısını yapar

- Acil psikiyatrik durumlara uygun biçimde yaklaşır

- Sık görülen bazı psikiyatrik hastalıkların tedavisini bilir

- Bir ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanına sevk etme kriterlerini ve koşullarını bilir.

- Tanı ve tedavi işlemlerinin etik ve yasal yönlerini bilir.

- Sorumluluğunu aldığı hastayı sunar, ekip ile tartışır.

- Şizofreni ve diğer psikotik bozukları tanır, tedavi seçeneklerini açıklar

- Cinsel işlev bozuklukları kavramını tanır, normal cinsel işlev ve hastalıkları açısından bireyi bilgilendirir.

- Anksiyete bozuklarını tanır, tedavi seçeneklerini açıklar.

- Travma sonrası stres bozuklarını tanır, tedavi seçeneklerini açıklar.

- Obsesif, kompulsif bozukları tanır, tedavi seçeneklerini açıklar.

- Sosyal anksiyete bozuklukları ve fobik bozukları tanır, tedavi seçeneklerini açıklar.

- Disosiyatif bozuklukları ve fobik bozukları tanır, tedavi seçeneklerini açıklar.

- Demands ve deliryumu tanır, tedavi seçeneklerini açıklar.

- Somotoform bozukluklar ve tükenmişlik sendromunu tanır ve tedavi seçeneklerini açıklar.

- Uyku bozukluklarını tanır ve tedavi seçeneklerini açıklar.

- Psikiyatrik acilleri tanır, Türkiye’de en sık görülen psikiatrik acillere nasıl müdahale edileceğini açıklar.

- Yeme bozukluklarını tanır ve tedavi seçeneklerini açıklar.

- Kişilik bozukluklarını tanır.

- Psikiyatrik ilaçların etki mekanizmalarını, yan etkilerini, ilaç etkileşimlerini açıklar.Öğretme Yöntemleri


  1. Sunumlar

  2. Klinik ve polklinik- muayene etme ve sonuçları raporlama

  3. Haftalık düzenli olgu toplantıları, genel vizitler (Salı-Perşembe)

  4. Hasta dosyası ve geniş ruhsal gözlem hazırlama

Staj İçeriği


Bu staj kapsamında psikiyatrik görüşme ilkeleri, ruhsal muayene eğitimi ve uygulaması, teorik dersler, geniş ruhsal gözlem hazırlama, vizitler, makale-seminer-geniş olgu toplantıları yer alır. Stajerler servisteki hastaları öğretim üye ve yardımcılarının denetimi altında takip eder.

Değerlendirme Yöntemi


1. Teorik Sınav ÇSS (%40)

2. Sözlü Sınav (%60) (Olguya dayalı yapılandırılmış sözlü sınav, hasta dosyası hazırlama, servis çalışmalarının değerlendirilmesi)Önerilen Kaynaklar


  1. M.Orhan Öztürk, Aylin Uluşahin (Editörler) Ruh Sağlığı ve Bozuklukları 11. Baskı (Cilt 1 ve Cilt 2) . Tuna Matbaacılık, Ankara, 2008

  2. Ertuğrul Köroğlu, Cengiz Güleç (Editörler) . Psikiyatri Temel Kitabı (2. Baskı). HYB Basım Yayın, Ankara, 2007.“RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI” STAJ PROGRAMI

 

1. gün

2. gün

3. gün

4. gün

5. gün

09.00 – 09.50

Vizit-Vaka-Klinik Görüşme

Vizit-Vaka-Klinik Görüşme

Vizit-Vaka-Klinik Görüşme

Vizit-Vaka-Klinik Görüşme

Vizit-Vaka-Klinik Görüşme

10.00 - 10.50

Vizit-Vaka-Klinik Görüşme

Vizit-Vaka-Klinik Görüşme

Vizit-Vaka-Klinik Görüşme

Vizit-Vaka-Klinik Görüşme

Vizit-Vaka-Klinik Görüşme

11.00 - 11.50

 

 

 

Serbest Çalışma

 

12.00-13.30

Öğle Arası

13.30 - 14.15

5.RHS001

5.RHS004

5.RHS007

5.RHS010

Serbest Çalışma

14.30 - 15.15

5.RHS002

5.RHS005

5.RHS008

5.RHS010

5.RHS011

15.30 - 16.15

5.RHS003

5.RHS006

5.RHS009

5.RHS001

Psikiyatrik anamnez

1 saat

Özkan GÜLER

5.RHS002

Psikiyatrik belirtiler ve muayene

1 saat

Özkan GÜLER

5.RHS003

Anksiyete bozuklukları - Yaygın Anksiyete Bozukluğu

1 saat

Özkan GÜLER

5.RHS004

Panik bozukluk

1 saat

Özkan GÜLER

5.RHS005

Travma sonrası stres bozukluğu

1 saat

Özkan GÜLER

5.RHS006

OKB

1 saat

Özkan GÜLER

5.RHS007

Sosyal Anksiyete Bozukluğu, Fobik bozukluk

1 saat

Özkan GÜLER

5.RHS008

Psikotik bozukluklar-Şizofreni

1 saat

Yavuz SELVİ

5.RHS009

Diğer psikotik bozukluklar

1 saat

Yavuz SELVİ

5.RHS010

Duygudurum bozuklukları

2 saat

Özkan GÜLER

5.RHS011

Yeme bozuklukları

1 saat

Özkan GÜLER

 

6. gün

7. gün

8. gün

9. gün

10. gün

09.00 – 09.50

Vizit-Vaka-Klinik Görüşme

Vizit-Vaka-Klinik Görüşme

Vizit-Vaka-Klinik Görüşme

Vizit-Vaka-Klinik Görüşme

Vizit-Vaka-Klinik Görüşme

10.00 - 10.50

Vizit-Vaka-Klinik Görüşme

Vizit-Vaka-Klinik Görüşme

Vizit-Vaka-Klinik Görüşme

Vizit-Vaka-Klinik Görüşme

Vizit-Vaka-Klinik Görüşme

11.00 - 11.50

 

 

 

5.RHS020

 

12.00-13.30

Öğle Arası

13.30 - 14.15

5.RHS012

5.RHS013

5.RHS015

5.RHS017
14.30 - 15.15

5.RHS013

5.RHS014

5.RHS016

5.RHS017

5.RHS018

15.30 - 16.15

Serbest Çalışma


Serbest Çalışma


5.RHS012

Dissosiyatif bozukluklar

1 saat

Özkan GÜLER

5.RHS013

Alkol ve madde kullanım bozuklukları

2 saat

Yavuz SELVİ

5.RHS014

Psikiyatrik aciller

1 saat

Yavuz SELVİ

5.RHS015

Organik beyin sendromu-Demans

1 saat

Yavuz SELVİ

5.RHS016

Organik beyin sendromu-Deliryum

1 saat

Yavuz SELVİ

5.RHS017

Somatoform bozukluklar Tükenmişlik Sendromu

2 saat

Yavuz SELVİ 

11. gün

12. gün

13. gün

 

 

09.00 – 09.50

Vizit-Vaka-Klinik Görüşme

Vizit-Vaka-Klinik Görüşme

Staj Sonu Sınav

 

  

 

 

10.00 - 10.50

Vizit-Vaka-Klinik Görüşme

Vizit-Vaka-Klinik Görüşme

 

 

11.00 - 11.50

 

 

 

 

12.00-13.30

Öğle Arası13.30 - 14.15

5.RHS018

5.RHS019

 

 

14.30 - 15.15

5.RHS018

5.RHS020

 

 

15.30 - 16.15

Serbest Çalışma

5.RHS020

 

 5.RHS018

Psikofarmakolojik tedaviler

3 saat

Yavuz SELVİ

5.RHS019

Uyku bozuklukları

1 saat

Yavuz SELVİ

5.RHS020

Kişilik Bozuklukları

2 saat

Özkan GÜLER

Teorik Ders Saati:28

Pratik Ders Saati: 24

Serbest Çalışma Saati:4

RADYOLOJİ” STAJ AMAÇ VE PROGRAM KAZANIMLARI

Staj (Ders)

Kodu Adı

5.RAD

Radyoloji

Ders Yılı(1-6)

5

Staj Süresi

9 gün

Staj Kredisi

3

Staj Türü

Zorunlu

Staj Sorumlusu

Doç. Dr. Mustafa KOPLAY

Ders Veren Öğretim Elemanları

Prof. Dr. Yahya PAKSOY, Doç. Dr. Mustafa KOPLAY, Yrd. Doç. Dr. Alaaddin NAYMAN,Uzm Dr. Hakan CEBECİ

Staj Amacı


Radyoloji stajının sonunda, dönem V öğrencilerinin tanısal tıbbi görüntülemede kullanılan modalitelerin özelliklerini, üstünlük ve sınırlılıklarını bilerek hangi tetkiki nerede ve ne zaman istemeleri gerektiğini öğrenmeleri, birinci basamak düzeyinde radyolojik acilleri tanıyabilmeleri, ayırıcı tanı yapabilmeleri, tanısal ve girişimsel radyolojinin ne işler yaptığını bilmeleri amaçlanmaktadır.

Öğrenim Kazanımları


- Radyolojik tetkiklerin hangi yöntemle yapıldığını ayırt edebilmek.

- Hastalıklara özel radyolojik modalite ve algoritmaları bilmek.

- Radyolojik modalitelerinden nerede, ne zaman ve hangi durumlarda yararlanılması gerektiğini bilmek.

- Normal yapılar ile patolojik yapıların radyolojik görünümlerini birbirinden ayırt edebilmek.

- Radyolojik tetkiklerle tüm sistemlerdeki acil ve temel hastalıkların tanısını koyabilmek.

- Girişimsel radyolojide kullanılan tanı ve tedavi yöntemleri konusunda bilgi sahibi olmak.

- Radyolojide kullanılan cihazları, cihazların teknik özelliklerini, radyolojik tetkiklerin avantaj, dezavantaj ve yan etkilerini sayabilmek.


Öğretme Yöntemleri


Teorik ve pratik dersler

Pratik uygulamalarStaj İçeriği


Ağırlıklı olarak teorik dersler eşliğinde pratik uygulamalar

Tanısal radyolojik uygulamalarla birlikte girişimsel radyolojinin tanıtılması. Teorik dersler görsel araçlar kullanılarak interaktif biçimde yapılır.Değerlendirme Yöntemi


1-Yazılı teorik sınav (% 40)

2-Yazılı pratik sınav (% 60)Önerilen Kaynaklar

Klinik radyoloji- Ercan Tuncel

Pediyatrik radyoloji- Ercan tuncelDiagnostic Imaging serisi


Yüklə 3,28 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   40
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə