Ders programi başkoordinatör prof. Dr. İ. İlknur uysal döNEM V koordinatöRÜYüklə 3,28 Mb.
səhifə2/40
tarix05.05.2017
ölçüsü3,28 Mb.
#16639
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   40


“KADIN HASTALIKLARI” STAJ PROGRAMI

 

1. gün

2. gün

3. gün

4. gün

5. gün

08.30 - 09.15

Kliniğin Tanıtımı

4.KHD501

4.KHD502

4.KHD503

Vizit

09.30 – 10.15

4.KHD001

4.KHD004

4.KHD006

4.KHD007

4.KHD010

10.30 - 11.15

4.KHD002

 

4.KHD006

4.KHD007

4.KHD010

11.30 - 12.15

4.KHD002

 

 

 

 

12.00-13.30

Öğle Arası

13.30 - 14.35

Gözlem

4.KHD005

Serbest Çalışma

4.KHD008

Serbest Çalışma

14.30 - 15.30

4.KHD003

4.KHD005

Serbest Çalışma

4.KHD009

Serbest Çalışma

15.30 - 16.30

4.KHD003

 
4.KHD009

 

 

 

 

 

 

 

4.KHD001

Kadın Genital Sistem Anatomisi

1 saat

Mustafa Gazi UÇAR

4.KHD002

Normal Gebelikler Ve Takip

2 saat

Ersin ÇİNTESUN

4.KHD003

Prenetal Tanı Değerlendirme

2 saat

Özlem S.KERİMOĞLU

4.KHD501

Obstetrik Hastaya Yaklaşım

1 saat

Ersin ÇİNTESUN PRATİK)

4.KHD004

Maternal Fizyoloji

1 saat

Ayşegül KEBAPÇILAR

4.KHD005

Fetoplasental Ünite Fizyolojisi

2 saat

Mustafa Gazi UÇAR

4.KHD502

Jinekolojik Muayene Ve Anamnez

1 saat

Çetin ÇELİK PRATİK)

4.KHD006

Gebelik Ve Sistemik Hastalıkları

2 saat

Mustafa Gazi UÇAR

4.KHD503

Obsetrik Ultrasonografi ve doopler

1 saat

Mustafa Gazi UÇAR PRATİK)

4.KHD007

Gebeliğin Hipertansif Hastalıkları

2 saat

Ayşegül KEBAPÇILAR

4.KHD008

Operatif Doğumlar

1 saat

Mustafa Gazi UÇAR

4.KHD009

Erken Gebelik Kayıpları

2 saat

Mustafa Gazi UÇAR

4.KHD010

Normal Doğum Eylemi

2 saat

Özlem S.KERİMOĞLU

 

6. gün

7. gün

8. gün

9. gün

10. gün

08.30 - 09.15

4.KHD504

4.KHD505

4.KHD506

4.KHD507

Vizit

09.30 – 10.15

4.KHD011

4.KHD012

4.KHD014

4.KHD018

4.KHD020

10.30 - 11.15

4.KHD011

4.KHD012

4.KHD015

 

4.KHD020

11.30 - 12.15

 

 

4.KHD015

 

 

12.00-13.30

Öğle Arası

13.30 - 14.35

Serbest Çalışma

4.KHD013

4.KHD016

4.KHD019

4.KHD021

14.30 - 15.30

Serbest Çalışma

 

4.KHD017

4.KHD019

4.KHD022

15.30 - 16.30

 

 

 

 

4.KHD022

 

 

 

 

 

 

4.KHD504

Prenatal tanı yöntemleri

1 saat

Özlem S.KERİMOĞLU PRATİK)

4.KHD011

Riskli Gebelikler

2 saat

Ayşegül KEBAPÇILAR

4.KHD505

Preterm eylem takip

1 saat

Ersin ÇİNTESUN PRATİK)

4.KHD012

Prinatal Enfeksiyonlar

2 saat

Ayşegül KEBAPÇILAR

4.KHD013

Erken MembranRüptürü

1 saat

Ayşegül KEBAPÇILAR

4.KHD506

EMR lü hastaya yaklaşım

1 saat

Özlem S.KERİMOĞLU PRATİK)

4.KHD014

RH Aloimmunizasyonu Ve ABO

1 saat

S.Arzu YILMAZ

4.KHD015

Gebelik Ve DM

2 saat

Mustafa Gazi UÇAR

4.KHD016

Embriyoloji Ve Teratoloji

1 saat

Mustafa Gazi UÇAR

4.KHD017

Embriyoloji Ve Cinsel Farklılaşma

1 saat

Ayşegül KEBAPÇILAR

4.KHD507

Doğum İndüksiyonu

1 saat

Özlem S.KERİMOĞLU PRATİK)

4.KHD018

Çoğul Gebelikler

1 saat

Mustafa Gazi UÇAR

4.KHD019

Preterm Eylem

2 saat

Özlem S.KERİMOĞLU

4.KHD020

Obstetrik Aciller

2 saat

Ersin ÇİNTESUN

4.KHD021

Anormal Seksüel Gelişim

1 saat

Ayşegül KEBAPÇILAR

4.KHD022

Antepartum Kanamalar

2 saat

S.Arzu YILMAZ 

11. gün

12. gün

13. gün

14. gün

15. gün

08.30 - 09.15

4.KHD508

4.KHD509

4.KHD510

4.KHD511

Vizit

09.30 – 10.15

4.KHD023

4.KHD026

4.KHD027

4.KHD029

4.KHD031

10.30 - 11.15

4.KHD023

4.KHD026

4.KHD027

 

4.KHD032

11.30 - 12.15

4.KHD024

 

 

 

4.KHD032

12.00-13.30

Öğle Arası

13.30 - 14.35

4.KHD025

 

4.KHD028

4.KHD030

4.KHD033

14.30 - 15.30

4.KHD025

Serbest Çalışma

4.KHD028

 

4.KHD033

15.30 - 16.30

 

Serbest Çalışma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.KHD508

Ağrılı Gebeliğin İzlemi

1 saat

Ersin ÇİNTESUN PRATİK)

4.KHD023

Postpartum Kanamalar

2 saat

S.Arzu YILMAZ

4.KHD024

Puerperyum Ve LaktasyonEndokrikrinolojisi Ve Fizyolojisi

1 saat

Ersin ÇİNTESUN

4.KHD025

Fetoplesantal Ünite Patolojileri

2 saat

Ersin ÇİNTESUN

4.KHD509

Doğum Müdahaleleri

1 saat

Mustafa Gazi UÇAR PRATİK)

4.KHD026

Distosi

2 saat

Özlem S.KERİMOĞLU

4.KHD510

Operatif Doğum

1 saat

Mustafa Gazi UÇAR PRATİK)

4.KHD027

Normal Ve Anormal Puberte

2 saat

Özlem S.KERİMOĞLU

4.KHD028

Mentrüasyon Fizyolojisi

2 saat

Ersin ÇİNTESUN

4.KHD511

Obsestrik Ve Jinekolojik Nedenli Küretaj

1 saat

Ayşegül KEBAPÇILAR PRATİK)

4.KHD029

Jinekolojik Muayene Ve Anamnez

1 saat

Ersin ÇİNTESUN

4.KHD030

KonjenitalGenital Anomaliler

1 saat

Ersin ÇİNTESUN

4.KHD031

Jinekolojik Onkolojide Tarama Yöntemleri

1 saat

Çetin ÇELİK

4.KHD032

Gestasyonel Trofoblastik Neoplaziler

2 saat

Çetin ÇELİK

4.KHD033

Seks Kord Stromal Ve Germ Hücreli Tümörler

2 saat

Çetin ÇELİK 

16. gün

17. gün

18. gün

19. gün

20. gün

08.30 - 09.15

4.KHD512

4.KHD513

4.KHD514

4.KHD515

Vizit

09.30 – 10.15

4.KHD034

4.KHD037

4.KHD040

4.KHD043

4.KHD047

10.30 - 11.15

4.KHD034

4.KHD037

4.KHD040

4.KHD044

4.KHD047

11.30 - 12.15

 

 

 

 

 

12.00-13.30

Öğle Arası

13.30 - 14.35

4.KHD035

4.KHD038

4.KHD041

4.KHD044

4.KHD048

14.30 - 15.30

4.KHD035

4.KHD038

4.KHD041

4.KHD045

4.KHD048

15.30 - 16.30

4.KHD036

4.KHD039

4.KHD042

4.KHD046

 

 

 

 

 

 

 

4.KHD512

Postpartum Kanama

1 saat

S.Arzu YILMAZ PRATİK)

4.KHD034

IntraUterin Gelişim Geriliği

2 saat

S.Arzu YILMAZ

4.KHD035

ServiksinBenign Ve Premalign Hastalıkları

2 saat

Çetin ÇELİK

4.KHD036

Dismenore Ve Premenstrüel Sendrom

1 saat

Özlem S.KERİMOĞLU

4.KHD513

Smear Alınması Vajinal Kültür Alınması

1 saat

Çetin ÇELİK PRATİK)

4.KHD037

Anormal Uterin Kanamalar

2 saat

Ersin ÇİNTESUN

4.KHD038

Vulva Ve VajeninMalign Hastalıkları

2 saat

Çetin ÇELİK

4.KHD039

Pelvik Ağrı

1 saat

Özlem S.KERİMOĞLU

4.KHD514

Kolposkopi

1 saat

Çetin ÇELİK PRATİK)

4.KHD040

Andeksiyal Kitlelere Yaklaşım

2 saat

Çetin ÇELİK

4.KHD041

Kontrasepsiyon

2 saat

Ayşegül KEBAPÇILAR

4.KHD042

EndometriumCa

1 saat

Çetin ÇELİK

4.KHD515

Preoperatif Hasta Değerlendirmesi

1 saat

Ayşegül KEBAPÇILAR PRATİK)

4.KHD043

Ektopik Gebelik

1 saat

S.Arzu YILMAZ

4.KHD044

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar

2 saat

Mustafa Gazi UÇAR

4.KHD045

İnfertil Çifte Yaklaşım

1 saat

Özlem S.KERİMOĞLU

4.KHD046

Yardımcı Üreme Teknikleri

1 saat

Özlem S.KERİMOĞLU

4.KHD047

Amenore Ve Hiperprolaktinemi

2 saat

S.Arzu YILMAZ

4.KHD048

EpitelyalOverCa

2 saat

Çetin ÇELİK 

21. gün

22. gün

23. gün

24. gün

25. gün

08.30 - 09.15

4.KHD516

4.KHD517

4.KHD518

4.KHD054

Vizit

09.30 – 10.15

4.KHD049

4.KHD051

4.KHD053

4.KHD055

4.KHD056

10.30 - 11.15
4.KHD051

4.KHD053
4.KHD056

11.30 - 12.15

 

 

 

 

 

12.00-13.30

Öğle Arası

13.30 - 14.35
4.KHD052

Serbest Çalışma
4.KHD057

14.30 - 15.30

4.KHD050

4.KHD052

Serbest Çalışma
4.KHD057

15.30 - 16.30

4.KHD050

 

 

 

 

 

 

4.KHD516

Postperatif Hasta Değerlendirmesi

1 saat

Ayşegül KEBAPÇILAR PRATİK)

4.KHD049

Cinsel Fonksiyon Bozuklukları

1 saat

Ersin ÇİNTESUN

4.KHD050

PCOS,Hirsutizm Ve Kronik Anovülasyon

2 saat

S.Arzu YILMAZ

4.KHD517

İnfertil Tedavi İzlemi

1 saat

S.Arzu YILMAZ PRATİK)

4.KHD051

Ovülasyon İndüksiyonu Ve Komplikasyonları

2 saat

S.Arzu YILMAZ

4.KHD052

Jinekolojik Aciller

2 saat

Ersin ÇİNTESUN

4.KHD518

Histereskopi Ve Laparoskopi Yöntemleri

1 saat

S.Arzu YILMAZ

4.KHD053

Menopoz

2 saat

S.Arzu YILMAZ (PRATİK)

4.KHD054

Pelvik Organ Prolapsusu

1 saat

Mustafa Gazi UÇAR

4.KHD055

Ürinerİnkontinans

1 saat

Mustafa Gazi UÇAR

4.KHD056

UterusunBenign Hastalıkları

2 saat

Çetin ÇELİK

4.KHD057

Vulva Ve Vajenin Benign Ve Premalign Lezyonları

2 saat

Ayşegül KEBAPÇILAR 

26. gün

27. gün

28. gün

29. gün

30. gün

08.30 - 09.15

 

 

Serbest Çalışma

Serbest Çalışma

 

  SINAV


 

 


09.30 – 10.15

4.KHD058

Serbest Çalışma

Serbest Çalışma

Serbest Çalışma

10.30 - 11.15

4.KHD058

Serbest Çalışma

 

 

11.30 - 12.15

 

 

 

 

12.00-13.30

Öğle Arası

13.30 - 14.35

 

 

 

 

 

 

 14.30 - 15.30

4.KHD059

 

 

 

15.30 - 16.30

4.KHD059

 

 

 
 

 

 

 

 

4.KHD058

Endometriozis

2 saat

Özlem S.KERİMOĞLU

4.KHD059

SERVİKS CA

2 saat

Çetin ÇELİK

Teori Ders Saati:100

Pratik Ders Saati :17


Yüklə 3,28 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   40
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin