Ərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya v ə Patent üzrəYüklə 5,01 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə11/31
tarix26.11.2016
ölçüsü5,01 Kb.
#185
növüБюллетень
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   31

41  
əyləncə  xidmətləri,  yəni  televiziya,  peyk, 
internet,  simsiz  şəbəkələri  və  digər  elektr
on 
kommunikasiya 
şəbəkələri 
vasitəsilə 
əyləncə 
proqramlarının  və  məzmunun  təmin  edilməsi; 
yüklənməyən  onlayn  nəşrlərin  təmin  edilməsi;  səs 
vizual  məzmunlu,  əyləncə  məlumatları  və  onlayn 
oyunları  özündə  əks  etdirən  internet  səhifəsinin 
təmin  edilməsi;  canlı
 
əyləncə  çıxışları  təqdim  edən 
yüklənməyən onlayn musiqinin, yüklənməyən onlayn  
videonun  təmin  edilməsi;  əyləncə  parkı  xidmətləri; 
filmlərin  istehsalı,  televiziya  və  digital  əyləncə 
məzmunları.
 
 
(511)  09  
аудио  и  аудиовизуальные  записи; 
портативные  аудио  колонки,  проигрыватели 
компакт
-
дисков, 
портативный 
стерео 
проигрыватель, 
электронные 
док
-
станции, 
головной  телефон,  наушники,  персональные 
компьютеры  и  планшеты,  коврики  для  мыши, 
компьютерные 
мыши, 
компьютерные 
клавиатуры, 
USB 
флэш
-
диски, 
караоке
-
автоматы, 
переносные 
рации, 
телефоны, 
калькуляторы, 
линейки, 
компьютеры, 
фотоаппараты 
(фотографические), 
фильм 
(фотографические), 
декоративные 
магниты, 
цифровые  фоторамки;  защитные  шлемы  для 
занятий спортом, приёмный патрубок воздушного 
фильтра,  плавательные  маски,  плавательные 
очки;  очки,  солнцезащитные  очки,  оправы  и 
футляры для них; загружаемые аудио 
-
, видео 
-, 
аудио
-
и  графические  файлы;  компьютерное 
программное 
обеспечение, 
видео 
игры, 
картриджи,  программное  обеспечение  видеоигр, 
загружаемое  программное  обеспечение  для 
мобильных устройств, карты памяти для игровых 
автоматов; 
сумки 
для 
персональных 
электронных  устройств,  а  именно  сотовые 
телефоны,  ноутбуки,  планшетные  компьютеры, 
цифровые  камеры,  цифровые  аудио
-
плееры  и 
электронные  книги,  защитные  чехлы,  чехлы
 
и 
футляры  для  сотовых  телефонов,  ноутбуки, 
планшетные  компьютеры,  цифровые  камеры, 
цифровые  аудио
-
плееры  и  электронные  книги, 
лицевая  панель  сотового  телефона,  ремни  и 
брелоки.
 
38  
вещательные  услуги  через  провод,  кабель, 
спутник,  радио,  интернет,  беспроводные  сети  и 
другие  электронные  коммуникационные  сети; 
потоковое  видео  и  звуковое  содержимое  через 
Интернет,  беспроводные  сети  и  другие  сети 
электронной  связи;  предоставление  видео  и 
звукового  содержимого  с  помощью  передачи 
видеоинформации  по  заказу;  предоставление 
интернет
-
форумов;  предоставление  интернет
-
чатов  и  электронных  сводок  объявлений  для 
передачи  сообщений  среди  пользователей  в 
сфере развлечений.
 
41 

развлекательные  услуги,  а  именно, 
предоставления  развлекательных  программ  и 
звукового  содержимого  через  телевидение, 
спутниковое 
телевидение, 
Интернет, 
беспроводные  сети  и  других  сети  электронной 
связи; 
предоставление 
незагружаемых 
Интернет
-
изданий;  предоставление  веб
-
сайтов, 
включая 
следующее: 
аудио

звуковое 
содержание,  развлекательные  информации  и
 
онлайн  игр;  предоставление  он
-
лайн  музыки,  не 
загружаемые,  обеспечивая  он
-
лайн  видео,  не 
скачиваемое, 
представляя 
живых 
развлекательных  выступлений;  услуги  парк 
развлечения; 
производство 
фильмов, 
2016 0993-2016
 
0993
 
45

AZ
                                                                          ƏMTƏƏ NİŞANLARI                                       
                                                                               ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ                           Bülleten №9
 30.09.2016
                              
 
телевидения  и  цифровой  развлекательный 
контент.
 
_________ 
 
 
(111) N 2016 0994 
(151) 16.09.2016 
(210) 2015 32520 
(220) 12.11.2015 
(181) 12.11.2025 
(730) 
Teavana 
Corporation, 

Georgia 
Corporation,  3630  Peachtree  Road  NE,  Suite 
1480, Atlanta, Georgia 30326, USA (US) 
(540) 
 
(511)  30  
çay  və  bitki  çayı;  çay  və  bitki  çayı 
əsasında  içkilər;  çay  əsasında  içki  qarışıqları;  bitki 
çayı əsasında içki qarışıqları.
 
32  - m
eyvəli içkilər və tərkibində meyvə şirələri olan 
sərinləşdirici  içkilər;  meyvə  şirələri,  qazlı  meyvə  və 
meyvə əsasında içkilər və sodalı içkilər; maye və to

şəklində  içki  qarışıqları;  çay  və  bitki  çayı  əsasında 
hazırlanan içkilər üçün ətirli siroplar.
 
 
(511)  30  
чай и травяной чай; напитки на основе 
чая и травяного чая; микс
-
напиток на основе чая; 
микс
-
напиток на основе травяного чая.
 
32 

морс 
и 
безалкогольные 
напитки, 
содержащие фруктовые соки; напитки на основе 
фруктовых  соков,  игристый  сок  и  напитки  на 
основе  соды;  жидкие  и  порошкообразные  смеси 
для 
напитков; 
вкусовые 
сиропы 
для 
приготовления  чая  и  напитки  на  основе 
травяного чая.
 
_________ 
 
 
(111) N 2016 0995 
(151) 16.09.2016 
(210) 2015 32560 
(220) 19.11.2015 
(181) 19.11.2025 
(730)  House of Prince A/S, Vester Farimagsgade 
19, DK-1606 Copenhagen V, Denmark (DK) 
(540) 
 
(526) 
Əmtəə  nişanında  "PLATINUM"  söz  işarəsi 
müstəqil hüquqi mühafizə obyekti deyildir

(511)  34  -  s
iqaretlər;  tütün;  tütün  məmulatları; 
alışqanlar;  kibritlər;  tütün  (siqaret)  çəkmək  üçün 
ləvazimatlar.
 
 
(526) 
В  товарном  знаке  словесное  обозначение 
"PLATINUM" 
не 
является 
объектом 
самостоятельной правовой охраны.
 
(511)  34  
сигареты,  папиросы;  табак;  табачные 
изделия; 
зажигалки; 
спички; 
курительные 
принадлежности.
 
_________ 
 
 
(111) N 2016 0996 
(151) 16.09.2016 
(210) 2015 32561 
(220) 19.11.2015 
(181) 19.11.2025 
(730) House of Prince  A/S, Vester Farimagsgade 
19, DK-1606 Copenhagen V, Denmark (DK) 
(540) 
 
(526) 
Əmtəə  nişanında  "PRINCE"  söz  işarəsindən 
başqa  qalan  işarələr  müstəqil  hüquqi  mühafizə 
obyektləri deyildirlər.
 
(511)  34  -  s
iqaretlər;  tütün;  tütün  məmulatları; 
alışqanlar;  kibritlər;  tütün  (siqaret)  çəkmək  üçün 
ləvazimatlar.
 
 
(526) 
Все  обозначения  товарного  знака,  за 
исключением  словесного  обозначения  "PRINCE" 
не 
являются 
объектами 
самостоятельной 
правовой охраны.
 
(511)  34  
сигареты,  папиросы;  табак;  табачные 
изделия; 
зажигалки; 
спички; 
курительные 
принадлежности.
 
_________ 
 
 
(111) N 2016 0997 
(151) 16.09.2016 
(210) 2015 32362 
(220) 08.09.2015 
(181) 08.09.2025 
(730)  British  American  Tobacco  (Brands)  Inc., 
2711  Centerville  Road,  Suite  300,  Wilmington, 
Delaware 19808, United States of America (US) 
(540) 
 
(511)  34  -  s
iqaretlər;  tütün;  tütün  məmulatları; 
alışqanlar;  kibritlər;  tütün  (siqaret)  çəkmək  üçün 
ləvazimatlar.
 
 
(511)  34  
сигареты,  папиросы;  табак;  табачные 
изделия; 
зажигалки; 
спички; 
курительные 
принадлежности.
 
_________ 
 
2016 0993-2016
 
0997
 
46

                                                                             ƏMTƏƏ NİŞANLARI                                                                       
AZ
 
Bülleten №
9  30.09.2016
                               ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ                                                                                
 
(111) N 2016 0998 
(151) 16.09.2016 
(210) 2015 32673 
(220) 29.12.2015 
(181) 29.12.2025 
(730)  British  American  Tobacco  (Brands)  Inc., 
2711  Centerville  Road,  Suite  300,  Wilmington, 
Delaware 19808, United States of America (US) 
(540) 
 
 
(591) 
yaşıl, mavi, qəhvəyi
 
(511)  34  -  s
iqaretlər;  tütün;  tütün  məmulatları; 
alışqanlar;  kibritlər;  tütün  (siqaret)  çəkmək  üçün 
ləvazimatlar.
 
 
(591) 
зеленый, голубой, коричневый
 
(511)  34  
сигареты,  папиросы;  табак;  табачные 
изделия; 
зажигалки; 
спички; 
курительные 
принадлежности.
 
_________ 
 
 
(111) N 2016 0999 
(151) 16.09.2016 
(210) 2015 32589 
(220) 03.12.2015 
(181) 03.12.2025 
(730) British American Tobacco (Brands) Limited, 
Globe  House,  4  Temple  Place,  London,  WC2R 
2PG, United Kingdom (GB) 
(540) 
 
 
(511)  34  -  s
iqaretlər;  tütün;  tütün  məmulatları; 
alışqanlar;  kibritlər;  tütün  (siqaret)  çəkmək  üçün 
ləvazimatlar.
 
 
(511)  34  
сигареты,  папиросы;  табак;  табачные 
изделия; 
зажигалки; 
спички; 
курительные 
принадлежности.
 
_________ 
 
(111) N 2016 1000 
(151) 16.09.2016 
(210) 2015 32605 
(220) 10.12.2015 
(181) 10.12.2025 
(730)  Rothmans  of  Pall  Mall  Limited,Zaehlerweg 
4, Zug, CH 6300, Switzerland(CH) 
(540) 
 
 
(526) 
Əmtəə 
nişanında 
"ROTHMANS" 
söz 
işarəsindən və təsviri hissədən başqa qalan işarələr 
müstəqil hüquqi mühafizə obyektləri deyildirlər.
 
(591) 
göy, qırmızı, qızılı
 
(511)  34  -  s
iqaretlər;  tütün;  tütün  məmulatları; 
alışqanlar;  kibritlər;  tütün  (siqaret)  çəkmək  üçün 
ləvazimatlar.
 
 
(526) 
Все  обозначения  товарного  знака,  за 
исключением 
изобразительной 
части 
и 
словесного 
обозначения 
"ROTHMANS" 
не 
являются  объектами  самостоятельной  правовой 
охраны.
 
(591) 
синий,
 
красный, золотой
 
(511)  34  
сигареты,  папиросы;  табак;  табачные 
изделия; 
зажигалки; 
спички; 
курительные 
принадлежности.
 
_________ 
 
 
(111) N 2016 1001 
(151) 16.09.2016 
(210) 2015 32606 
(220) 10.12.2015 
(181) 10.12.2025 
(730) Rothmans of Pall Mall Limited, Zaehlerweg 
4, Zug, CH 6300, Switzerland (CH) 
(540) 
 
(526) 
Əmtəə  nişanı  elementlərinə  ayrı
-
ayrılıqda 
müstəqil  hüquqi  mühafizə  verilmədən  bütövlüklə 
qorunur. 
(511)  34  -  s
iqaretlər;  tütün;  tütün  məmulatları; 
alışqanlar;  kibritlər;  tütün  (siqaret)  çəkmək  üçün
 
ləvazimatlar.
 
 
(526)   
Товарный  знак  охраняется  в  целом  без 
предоставления 
самостоятельной 
правовой 
охраны отдельным элементам.
 
(511)  34  
сигареты,  папиросы;  табак;  табачные 
2016 0998-2016
 
1001
 
47

AZ
                                                                          ƏMTƏƏ NİŞANLARI                                       
                                                                               ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ                           Bülleten №9
 30.09.2016
                              
 
изделия; 
зажигалки; 
спички; 
курительные 
принадлежности.
 
_________ 
 
 
(111) N 2016 1002 
(151) 16.09.2016 
(210) 2015 32607 
(220) 10.12.2015 
(181) 10.12.2025 
(730) Rothmans of Pall Mall Limited, Zaehlerweg 
4, Zug, CH 6300, Switzerland (CH) 
(540) 
 
(526) 
Əmtəə 
nişanında 
"ROTHMANS" 
söz 
işarəsindən  başqa  qalan  işarələr  müstəqil  hüquqi 
mühafizə obyektləri deyildirlər.
 
(591) 
göy, qırmızı, qızılı
 
(511)  34  -  s
iqaretlər;  tütün;  tütün  məmulatları; 
alışqanlar;  kibritlər;  tütün  (siqaret)  çəkmək  üçün 
ləvazimatlar.
 
 
(526) 
Все  обозначения  товарного  знака,  за 
исключением 
словесного 
обозначения 
"ROTHMANS" 
не 
являются 
объектами 
самостоятельной правовой охраны.
 
(591) 
синий, красный, золотой
 
(511)  34  
сигареты,  папиросы;  табак;  табачные 
изделия; 
зажигалки; 
спички; 
курительные 
принадлежности.
 
_________ 
 
 
(111) N 2016 1003 
(151) 16.09.2016 
(210) 2015 32627 
(220) 18.12.2015 
(181) 18.12.2025 
(730) Dunhill Tobacco of  London Limited, Globe 
House,  4  Temple  Place,  London,  WC2R  2PG, 
United Kingdom (GB) 
(540) 
 
(511)  34  -  s
iqaretlər,  siqarlar,  siqarillalar;  eşmə 
papiroslar  üçün  tütün;  qəlyan  üçün  tütün;  tütün 
məmulatları  və  tərkibində  tütün  məmutları  olan 
kartridclər.
 
 
(511)  34  
сигареты,  сигары,  сигариллы;  табак 
для  самокруток;  трубочный  табак;  табачные 
изделия  и  картриджи,  содержащие  табачные 
изделия.
 
_________ 
 
(111) N 2016 1004 
(151) 16.09.2016 
(210) 2015 32628 
(220) 18.12.2015 
(181) 18.12.2025 
(730)  Dunhill  Tobacco  of  London  Limited,Globe 
House,  4  Temple  Place,  London,  WC2R  2PG, 
United Kingdom (GB) 
(540) 
 
 
 
(511)  34  -  s
iqaretlər,  siqarlar,  siqarillalar;  eşmə 
papiroslar  üçün  tütün;  qəlyan  üçün  tütün;  tütün 
məmulatları  və  tərkibində  tütün  məmutları  olan 
kartridclər.
 
 
(511)  34  
сигареты,  сигары,  сигариллы;  табак 
для  самокруток;  трубочный  табак;  табачные 
изделия  и  картриджи,  содержащие  табачные 
изделия.
 
_________ 
 
 
(111) N 2016 1005 
(151) 16.09.2016 
(210) 2015 32629 
(220) 21.12.2015 
(181) 21.12.2025 
(730) Dunhill Tobacco of  London Limited, Globe 
House,  4  Temple  Place,  London,  WC2R  2PG, 
United Kingdom (GB) 
(540) 
 
(526) 
Əmtəə nişanında təsviri hissədən başqa qalan 
işarələr  müstəqil  hüquqi  mühafizə  obyektləri 
deyildirlər

(511)  34  -  s
iqaretlər,  siqarlar,  siqarillalar;  eşmə 
papiroslar  üçün  tütün;  qəlyan  üçün  tütün;  tütün 
məmulatları  və  tərkibində  tütün  məmutları  olan 
kartridclər.
 
 
(526) 
Все 
обозначения, 
за 
исключением 
изобразительной  части  товарного  знака,  не 
являются  объектами  самостоятельной  правовой 
охраны.
 
(511)  34  
сигареты,  сигары,  сигариллы;  табак 
для  самокруток;  трубочный  табак;  табачные 
изделия  и  картриджи,  содержащие  табачные 
изделия.
 
_________ 
 
 
2016 1002-2016
 
1005
 
48

                                                                             ƏMTƏƏ NİŞANLARI                                                                       
AZ
 
Bülleten №
9  30.09.2016
                               ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ                                                                                
 
(111) N 2016 1006 
(151) 16.09.2016 
(210) 2015 32630 
(220) 21.12.2015 
(181) 21.12.2025 
(730) Dunhill Tobacco of  London Limited, Globe 
House,  4  Temple  Place,  London,  WC2R  2PG, 
United Kingdom (GB) 
(540) 
 
 
(511)  34  -  s
iqaretlər,  siqarlar,  siqarillalar;  eşmə 
papiroslar  üçün  tütün;  qəlyan  üçün  tütün;  tütün 
məmulatları  və  tərkibində  tütün  məmutları  olan 
kartridclər.
 
 
(511)  34  
сигареты,  сигары,  сигариллы;  табак 
для  самокруток;  трубочный  табак;  табачные 
изделия  и  картриджи,  содержащие  табачные 
изделия.
 
_________ 
 
(111) N 2016 1007 
(151) 16.09.2016 
(210) 2015 32634 
(220) 21.12.2015 
(181) 21.12.2025 
(730) Dunhill Tobacco of  London Limited, Globe 
House,  4  Temple  Place,  London,  WC2R  2PG, 
United Kingdom (GB) 
(540) 
 
 
 
(526) 
Əmtəə  nişanı  elementlərinə  ayrı
-
ayrılıqda 
müstəqil  hüquqi  mühafizə  verilmədən  bütövlüklə 
qorunur. 
(511)  34  -  siq
aretlər,  siqarlar,  siqarillalar;  eşmə 
papiroslar  üçün  tütün;  qəlyan  üçün  tütün;  tütün 
məmulatları  və  tərkibində  tütün  məmutları  olan 
kartridclər.
 
 
(526)   
Товарный  знак  охраняется  в  целом  без 
предоставления 
самостоятельной 
правовой 
охраны отдельным элементам.
 
(511)  34  
сигареты,  сигары,  сигариллы;  табак 
для  самокруток;  трубочный  табак;  табачные 
изделия  и  картриджи,  содержащие  табачные 
изделия.
 
_________ 
 
 
(111) N 2016 1008 
(151) 16.09.2016 
(210) 2015 32650 
(220) 24.12.2015 
(181) 24.12.2025 
(730)  American-Cigarette  Company  (Overseas) 
Limited,  Zaehlerweg  4,  Zug,  6300,  Switzerland 
(CH) 
(540) 
 
 
(511)  34  -  s
iqaretlər;  tütün;  tütün  məmulatları; 
alışqanlar;  kibritlər;  tütün  (siqaret)  çəkmək  üçün 
ləvazimatlar.
 
 
(511)  34  
сигареты,  папиросы;  табак;  табачные 
изделия; 
зажигалки; 
спички; 
курительные 
принадлежности.
 
_________ 
 
 
(111) N 2016 1009 
(151) 16.09.2016 
(210) 2015 32664 
(220) 24.12.2015 
(181) 24.12.2025 
(730)  Carreras  Limited,  Globe  House,  4  Temple 
Place,  London,  WC2R  2PG,  United  Kingdom 
(GB) 
(540) 
 
 
(511)  34  -  s
iqaretlər;  tütün;  tütün  məmulatları; 
alışqanlar;  kibritlər;  tütün  (siqaret)  çəkmək  üçün 
ləvazimatlar.
 
 
(511)  34  
сигареты,  папиросы;  табак;  табачные 
изделия; 
зажигалки; 
спички; 
курительные 
принадлежности.
 
_________ 
 
 
(111) N 2016 1010 
(151) 19.09.2016 
(210) 2016 00257 
(220) 20.04.2016 
(181) 20.04.2026 
(730) Abdullayev Samir Vidadi oğlu,AZ1116, Bakı 
şəhəri,  Binəqədi  rayonu,  Mikrarayon  7,  ev  2,  m. 
41(AZ) 
(540) 
2016 1006-2016
 
1010
 
49

AZ
                                                                          ƏMTƏƏ NİŞANLARI                                       
                                                                               ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ                           Bülleten №9
 30.09.2016
                              
 
 
 
(526) 
Əmtəə nişanında təsviri hissədən başqa qalan 
işarələr müstəqil hüquqi mühafizə obyekti deyildirlər.
 
(591) 
qırmızı, göy
 
(511)  44  - t
ibbi xidmətlər, insanlar üçün gigiyena və 
kosmetika sahəsində xidmətlər.
 
 
(526) 
Все 
обозначения, 
за 
исключением 
изобразительной  части  товарного  знака,  не 
являются  объектами  самостоятельной  правовой 
охраны.
 
(591) 
красный, синий
 
(511)  44  
медицинские  услуги;  ветеринарные 
услуги; услуги в области гигиены и косметики для 
людей

_________ 
 
 
(111) N 2016 1011 
(151) 19.09.2016 
(210) 2016 00363 
(220) 17.05.2016 
Yüklə 5,01 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   31
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin