HeydəR ƏLİyev fondu miLLİ yaddaşin keşİYİNDƏ II ciLD


HEYDƏR ƏLİYEV FONDUNUN AMERİKAYüklə 33.31 Mb.
Pdf просмотр
səhifə13/15
tarix23.12.2016
ölçüsü33.31 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

HEYDƏR ƏLİYEV FONDUNUN AMERİKA 
BİRLƏŞMİŞ ŞTATLARINDAKI NÜMAYƏNDƏLİYİNİN FƏALİYYƏTİ
Heydər Əliyev Fondunun ABŞ­dakı nümayəndəliyi 2008­ci ilin avqust ayında 
açılmışdır. Nümayəndəliyin rəhbəri Paşayeva Seyidzadə Cəmilədir. 
Nümayəndəlik  Azərbaycan  Respublikasının  beynəlxalq  nüfuzunun  artırıl­
ması ilə bağlı tədbirlərin həyata keçirilməsinə, Azərbaycan həqiqətlərinin dün
ya  ictimaiyyətinə  çatdırılmasına  yardım  göstərir, Azərbaycan  mədəniyyətinin 
geniş təbliği ilə bağlı aparılan işlərə kömək edir, xüsusi qayğıya ehtiyacı olan 
insanlara  kömək  göstərir,  digər  fondlar,  QHT­lər,  ictimai  təşkilatlarla,  təhsil 
müəssisələri ilə əməkdaşlıq edir.
Heydər Əliyev Fondu və ABŞ Konqresinin kitabxanası arasında əməkdaşlı­
ğın əsasını qoymaq üçün, eyni zamanda Dünya Elektron Kitabxanası təşəbbü-
sünə  qoşulmaq  məqsədilə  2009­cu  ildə  Heydər  Əliyev  Fondunun  ABŞ­dakı 
nümayəndəsi ilə kitabxananın yüksək rütbəliləri arasında bir sıra görüşlər keçi-
rilmişdir. Aprel ayında Fondun nümayəndəsi ilə Konqresin kitabxanaçısı cənab 
Ceyms  Bilinqton  görüşmüş,  Azərbaycanda  geniş  spektrli  fiziki  və  elektron 
kitabxananın yaradılmasını və Konqresin kitabxanası tərəfindən lazımi texniki 
dəstəyin təmin edilməsini müzakirə etmişlər. 
Qısa  müddətdən  sonra  Dünya  Elektron  Kitabxanasının  Baş  Məsləhətçisi 
Con Van Oudenaren ilə görüş keçirilmiş və bu görüşdə Azərbaycana məxsus 
olan  çox  nadir  sənədlərin  və  nəşrlərin  dünya  ictimaiyyətinə  açıq  şəkildə  təq-
dim  olunması  layihəsinin  yaradılması  imkanları  müzakirə  edilmişdir.  Dünya 
Elektron  Kitabxanası  (DEK)  təşəbbüsü  Azərbaycanın  mədəni  irsinin  təşviqi 
üçün yüksək potensiala malik olduğu üçün görüşün əsas müzakirə mövzusu idi. 
Bundan başqa ölkədə yalnız Dünya Elektron Kitabxanası üçün deyil, həm də 
milli və beynəlxalq layihələr, xüsusi materialların hazırlanması üçün elektron-
laşdırma mərkəzinin yaradılması da müzakirə edilmişdir.
Görüşlər zamanı Dünya Elektron Kitabxanası təşəbbüsünə qoşulma məsələ-
sində  Azərbaycanın  birinci  xanımı,  Heydər  Əliyev  Fondunun  prezidenti, 
UNESCO­nun və İSESCO­nun xoşməramlı səfiri Mehriban Əliyevanın xüsusi 
rolu qeyd edilmişdir. DEK təşəbbüsü Konqresin Kitabxanası və UNESCO tərə-
findən  başlanan  təşəbbüsdür.  Fondun  nümayəndəsi  xüsusi  olaraq Azərbayca-
nın birinci xanımının Azərbaycanın mədəni irsinin yenidənqurması və qorun-
masında əvəzolunmaz rolunu qeyd etmişdir. Bu qorunub saxlanan irsin xüsusi 
nümunələri DEK­in məzmununu zənginləşdirə bilər. Əlavə olaraq Fondun nü­

193
mayəndəsi təşkilatın fəaliyyəti və onun səhiyyəyə, mədəniyyətə, elmə və Azər-
baycanın sosial həyatına verdiyi töhfədən danışmışdır. Konqres kitabxanasına 
Fondun  nəşrlərindən  olan  eksklüziv  kitab  və  musiqi  kolleksiyaları  hədiyyə 
olunmuşdur.
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, DEK təşəbbüsü mədəniyyətlərarası anla-
yışın təşviqinə, internetdə mədəni məzmunun həcminin və müxtəlifliyinin ge­
nişləndirilməsinə,  ictimaiyyət  və  elmi  institutlar  üçün  resursların  təmin  edil-
məsinə və ölkələr arasında elektron bölgünün azaldılması məqsədilə partnyor 
institutların potensialının gücləndirilməsinə yönəlmişdir. Kitabxananın məqsədi 
internetdə  ödənişsiz,  çoxdilli  formatda  dünyanın  müxtəlif  mədəniyyətlərindən 
götürülən əlyazmaları, nadir kitabları, xəritələri, yazıları, filmləri, fotoları, arxi-
tektura  xəritələrini  və  başqa  önəmli  mədəni  resursları  dünyaya  açıq  təqdim 
etməkdir. DEK dünyanın 30 əsas milli kitabxanası və tanınmış dünya institut-
ları ilə əməkdaşlıq edir. 

194
HEYDƏR ƏLİYEV FONDUNUN TÜRKİYƏ 
CÜMHURİYYƏTİNDƏKİ NÜMAYƏNDƏLİYİNİN FƏALİYYƏTİ
Heydər  Əliyev  Fondunun  Türkiyədəki  nümayəndəliyi  2008­ci  ilin  sent-
yabrında açılmışdır. Nümayəndəliyin rəhbəri Cəfərov Samirdir. 
Nümayəndəlik Türkiyədə Azərbaycan həqiqətlərinin ictimaiyyətə çatdırıl­
ması, Azərbaycan mədəniyyətinin geniş təbliği, sağlam mənəvi dəyərlərin qo­
runması  ilə  bağlı  tədbirlər,  elm,  təhsil,  mədəniyyət,  səhiyyə,  idman,  ekoloji 
sahələrə  aid  proqram  və  layihələr  həyata  keçirir,  müxtəlif  fondlar,  QHT­lər, 
ic timai təşkilatlarla əməkdaşlıq edir, yerli əhəmiyyətli sosial problemlərin həl-
linə yardımçı olur.
20  fevral  2009­cu  ildə  Heydər  Əliyev  Fondunun  Türkiyə  Nümayəndəliyi 
Xocalı faciəsinin 17­ci ildönümü ilə bağlı Uludağ Universitetində “Dünəndən 
bu günə Qarabağ problemi və Xocalı faciəsi” mövzusunda elmi konfrans ke­
çirmişdir.  Konfransda  Azərbaycanın  İstanbuldakı  baş  konsulu,  Bursa  şəhəri 
bələdiyyələrinin  rəisləri,  Uludağ  Universitetinin  müəllim  və  tələbələri,  KİV 
nümayəndələri iştirak etmişlər.
Uludağ Universitetinin rektorluq binasında Türkiyə və Azərbaycan himnlə-
rinin səsləndirilməsi ilə başlayan konfransı Heydər Əliyev Fondunun Türkiyə 
nümayəndəliyinin  rəhbəri  Samir  Cəfərov  açdı.  O,  Heydər  Əliyev  Fondunun 
Xocalı  faciəsinin  unudulmaması  və  dünya  ictimaiyyətinə  həqiqətlərin  çatdı-
rılması  istiqamətində  gördüyü  işlər,  həmçinin  Ermənistan  Respublikasının  və 
erməni diasporunun çeşidli psixoloji müharibə fəaliyyətləri, yalan və iftiralarla 
dolu təbliğatları barədə iştirakçıları məlumatlandırdı.
Konfransda çıxış edən Bursa Yıldırım bələdiyyəsinin rəisi Özgən Kəskin, 
Uludağ  Universiteti  Beynəlxalq  Əlaqələr  fakültəsinin  dosenti  Barış  Özdal, 
hüquq professoru Mehmet Genç, Azərbaycanın İstanbuldakı baş konsulu Səy-
yad Salahlı Qarabağ probleminin tarixi kökləri haqqında danışaraq problemin 
siyasi və hüquqi aspektdən analizini vermiş, Qarabağ münaqişəsinə dünya icti-
maiyyətinin  ikili  standartlarla  yanaşdığını  konfrans  iştirakçılarının  diqqətinə 
çatdırmışlar. Məruzəçilər Azərbaycanın günü­gündən inkişaf etdiyini vurğula-
mış, ölkəmizin istər sülh, istərsə də müharibə yolu ilə öz torpaqlarını geri qay-
tarmaq qüdrətində olduğunu bildirmişlər. 
31 dekabr 2009­cu il tarixdə Heydər Əliyev Fondunun Türkiyə nümayəndə-
liyinin təşkilatçılığı ilə Bursadakı Uludağ Universitetində təhsil alan azərbay­
canlı  tələbələrin  iştirakı  ilə  Dünya  Azərbaycanlılarının  Həmrəyliyi  Günü  və 
Yeni il münasibətilə tədbir keçirilmişdir. 

195
Tədbirdə  Bursa  şəhəri  Nilüfər  və  Osmanqazi  bələdiyyələrinin  nümayən-
dələri, Uludağ Universitetinin müəllim və tələbə heyəti, Bursada fəaliyyət gös­
tərən ictimai təşkilatların nümayəndələri iştirak etmişlər. 
2010­cu il mart ayının 17­də Heydər Əliyev Fondu Türkiyə Nümayəndəli-
yinin təşkilatçılığı ilə Novruz bayramı münasibətilə İzmir şəhərində təhsil alan 
azərbaycanlı tələbələrə ziyafət verilmişdir.
İzmir şəhərinin mərkəzində, gözə bir guşədə təşkil olunmuş və 300 nəfərin 
yer aldığı tədbirdə tələbələrlə bərabər İzmir şəhərində fəaliyyət göstərən azər-
baycanlı sənətçi və elm xadimləri, İzmir bölgə valisinin birinci müavini və təh-
sil şöbəsinin müdiri, Bornova bələdiyyəsinin keçmiş başqanı, Türkmənistan və 
İordaniya konsulları, Azərbaycan təhsil attaşesi, Azərbaycan diaspora qurumla-
rının nümayəndələri iştirak etmişlər. 
Azərbaycan  xalqının  Ümummilli  Lideri,  dahi  dövlət  xadimi  Heydər  Əli-
yevin anadan olmasının 87­ci ildönümü münasibətilə 2010­cu il mayın 8 və 
9­da İstanbul şəhərində Heydər Əliyev Fondunun Türkiyə nümayəndəliyinin 
təşkilatçılığı  ilə  təntənəli  mərasimlər  keçirilmişdir.  Azərbaycan  Respublikası-
nın İstanbuldakı Baş konsulluğunun da dəstəklədiyi tədbirlər mayın 8­də Tür-
kiyədə təhsil alan tələbələr arasında Ulu Öndərin xatirəsinə həsr olunmuş fut-
bol turniri ilə başlamışdır. 
Mayın  9­da  isə  Ümummilli  Liderin  adını  daşıyan  parkda  Heydər  Əliyev 
Fondunun Türkiyə nümayəndəliyinin və konsulluq əməkdaşlarının, Türkiyədə 
yaşayan həmvətənlərimiz və bu ölkədə təhsil alan azərbaycanlı tələbələrin işti-
rakı ilə Ulu Öndərin xatirəsi yad edilmişdir. Anma mərasimində Heydər Əliyev 
Fondunun Türkiyə nümayəndəliyinin rəhbəri Ümummilli Lider Heydər Əliye-
vin  Azərbaycan  xalqının  tarixində  tutduğu  şərəfli  yerdən,  mədəniyyətimizin, 
dövlətçiliyimizin və müstəqilliyimizin inkişaf etməsi və güclənməsində göstər-
diyi əzmkar və uzaqgörən fəaliyyətindən bəhs etmişdir. 
2010­cu il iyun ayının 15­də Heydər Əliyev Fondunun Türkiyə Təmsilçiliyi 
İzmir  bələdiyyəsinin  salonunda  15  İyun  –  Milli  Qurtuluş  Günü  münasibətilə 
“Türkiyə­Azərbaycan münasibətləri və Heydər Əliyev” mövzusunda elmi kon-
frans keçirmişdir.
Konfransın açılışında çıxış edən Heydər Əliyev Fondunun Türkiyə təm-
silçisi  Samir  Cəfərov,  İzmir  valisinin  müavini  Məhmət  Ərdoğan,  İzmirdəki 
azərbaycanlı  tələbələrin  nümayəndəsi  Cavid  Əliyev  tədbir  iştirakçılarını 
Milli  Qurtuluş  Günü  münasibətilə  təbrik  edərək,  Ulu  Öndərin  Azərbay-
can xalqı qarşısında xilaskarlıq missiyasından, onun “bir millət, iki dövlət” 
adlandırdığı Türkiyə və Azərbaycanın gələcəyi naminə göstərdiyi səylərdən 
ətraflı bəhs etmişlər.

196
İzmirdəki Doqquz Sentyabr Universitetinin iqtisadiyyat kafedrasının müdürü, 
professor  Rəcəb  Kök  “Müstəqillikdən  sonra  Türkiyə­Azərbaycan  əlaqələri” 
mövzusunda  məruzəsində  Ulu  Öndər  Heydər  Əliyevin  “Əsrin  müqaviləsi”, 
habelə Bakı­Tbilisi­Ceyhan əsas ixrac boru kəməri, Bakı­Tbilisi­Ərzurum təbii 
qaz kəməri layihələri ilə iki qardaş ölkə arasında iqtisadi əməkdaşlığı güclən-
dirdiyini, xalqlarımızın rifahına böyük töhfələr verdiyini konkret faktlarla əsas-
landırmışdır. Ulu Öndərin siyasəti bu gün də uğurla davam etdirilir. Azərbay-
can  Prezidenti  İlham  Əliyevin Türkiyəyə  son  səfəri  zamanı  imzaladığı  enerji 
sazişləri bunun bariz nümunəsidir.
Türkiyə  Strateji  Araşdırmalar  Mərkəsinin  sədri  Sinan  Oğan  “Türkiyə­ 
Azərbaycan əlaqələrində Heydər Əliyevin rolu” mövzusunda məruzəsində Ulu 
Ön dərin hələ Naxçıvan Ali Məclisinə rəhbərlik etdiyi dövrdən, qardaş Türkiyə-
nin rəhbərləri ilə sıx əməkdaşlığından, Azərbaycan Prezidenti kimi Türkiyənin 
maraqlarına cavab verən addımlarından ətraflı bəhs etmişdir.
Egey Universitetinin Türk dünyası araşdırmaları İnstitutunun nümayəndəsi, 
dosent Əli Erol Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ağır nəticələrindən bəhs edən 
məruzə etmiş, İzmir valiliyinin əməkdaşı Fadıl Ünal Ulu Öndər Heydər Əliye-
vin İzmirə səfərindən, onunla şəxsi görüşündən danışmışdır.
2010­cu il 16 və 17 noyabr tarixlərində Heydər Əliyev Fondu Türkiyə Nü­
mayəndəliyi  müqəddəs  Qurban  Bayramı  münasibətilə  Türkiyədə  təhsil  alan 
azərbaycanlı tələbələr üçün Azərbaycan Respublikasının Ankaradakı Səfirliyi, 
İstanbuldakı Başkonsulluğu və Təhsil Nazirliyi ilə birlikdə və AİRMED firma-
sının maddi dəstəyi ilə çoxsaylı tədbirlər keçirmişdir. İstanbul, Ankara, İzmir, 
Bursa, Adana, Samsun, Əskişəhər, Çanaqqala və Qocaəli şəhərlərindəki Qur-
ban  bayramı  proqramları  çərçivəsində  təhsil  alan  minlərlə  azərbaycanlı  tələ-
bəyə  bayram  ziyafəti  verilmiş  və  qurban  əti  paylanmışdır.  Nümayəndəliyin 
rəhbəri Samir Cəfərov tədbirlərdə çıxış edərək tələbələri bayram münasibətilə 
təbrik etmiş və onlara təhsillərində müvəffəqiyyətlər arzulamışdır. Öz növbə­
sində,  Türkiyədə  yaşayan  və  fəaliyyət  göstərən  azərbaycanlı  elm  və  sənət 
xadimləri çıxış edərək tədbirlərin hazırlanması və həyata keçirilməsi ilə tələbə­
lərə göstərdiyi yüksək münasibətə görə Heydər Əliyev Fonduna minnətdarlıq-
larını bildirmişlər.
2010­cu il dekabrın 30­da Heydər Əliyev Fondunun Türkiyə nümayəndəliyi 
İstanbuldakı “Çırağan” sarayında Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü 
və Yeni il münasibətilə tədbir keçirmişdir.
Fondun  Türkiyə  nümayəndəliyinin  rəhbəri  Samir  Cəfərov  Heydər  Əliyev 
Fondunun prezidenti, UNESCO­nun və İSESCO­nun xoşməramlı səfiri Meh-
riban xanım Əliyevanın bayram təbrikini tədbir iştirakçılarına çatdırmışdır. O 

197
bildirmişdir ki, Heydər Əliyev Fondu yola saldığımız ildə dünyamiqyaslı hu­
manitar  layihələr  həyata  keçirmiş,  mədəni  irsimizin  təbliği,  kimsəsiz  və  əlil 
uşaqlara qayğı göstərilməsi istiqamətində mühüm addımlar atmışdır.
Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri Faiq Bağırov, Türkiyə Böyük Millət Məc-
lisi sədrinin müavini Meral Akşener, İstanbul valisi Hüseyn Avni Mutlu, ölkə-
mizin İstanbuldakı baş konsulu Həsən Zeynalov son illər regionda ən yüksək 
inkişafa nail olmuş və dünyada nüfuzunu daha da artırmış Azərbaycan dövləti-
nin tərəqqisindən, Prezident İlham Əliyevin Türk və Azərbaycan diaspor təşki-
latlarının həmrəyliyinə verdiyi əhəmiyyətdən, qardaş ölkələrimizin Ulu Öndər 
Heydər Əliyevin “bir millət, iki dövlət” kəlamına uyğun olaraq gündən­günə 
daha da möhkəmlənən əlaqələrindən ətraflı bəhs etmişlər.
2011­ci il fevral ayının 23­də İzmir şəhərindəki Atatürk Mərkəzində Xo calı 
faciəsinin 19­cu ildönümü ilə əlaqədar Heydər Əliyev Fondu Türkiyə Nü ma­
yəndəliyinin  təşkilatçılığı  ilə  Azərbaycan  Respublikası  İstanbul  Baş  konsul-
luğu, İzmir şəhərində təhsil alan azərbaycanlı tələbələr və diaspora qurumları 
ilə birlikdə elmi­aktual konfrans keçirilmişdir. Tədbirdə İzmir şəhəri bələdiy­
yəsi  başqan  vəkili,  xarici  ölkələrin  İzmirdəki  fəxri  konsulları,  İzmir  şəhər 
məclisi  nümayəndələri,  diaspora  təşkilatları,  ziyalılar  və  kütləvi  informasiya 
vasitələri nümayəndələri iştirak etmişlər.
Konfransda Türkiyənin 9 Eylül Universitetindən professor Rəcəb Kök, Girə-
sun universitetindən professor Aygün Attar, Cəlal Bayar universitetindən dosent 
Nəjdat Bilgi, Azərbaycan Elmlər Akademiyası Tarix İnstitunun müdiri profes-
sor Yaqub Mahmudov Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və Xocalı faciəsi ilə əlaqə-
dar elmi çıxışlar etmişlər. Çıxışlardan sonra azərbaycanlı tələbələrin hazırladıq-
ları “Xocalı Harayı” adlı səhnə göstərilmişdir. 
2011­ci  il  fevral  ayının  25­də  Beynəlxalq  Stratejik  Araşdırmalar  Mərkə-
zində (BSAM) Heydər Əliyev Fondu Türkiyə Nümayəndəliyinin və Azərbay-
can Səfirliyinin təşkilatçılığı ilə “Regional Problemlər Prizmasından Azərbay-
canın  Xarici  Siyasəti”  mövzusunda  elmi  konfrans  keçirilmişdir.  Konfransda 
Ankarada fəaliyyət göstərən xarici diplomatik korpusların nümayəndələri, icti-
mai  xadimlər  və  nüfuzlu  elmi­araşdırma  mərkəzlərinin  nümayəndələri  iştirak 
etmişlərdir.  Konfransı  giriş  sözü  ilə  açan Ankaradakı  səfirimiz  Faiq  Bağırov, 
Xocalı faciəsi ilə bağlı həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması və Azər-
baycanın haqq işinin dəstəklənməsi istiqamətində elmi araşdırmaların önəmin-
dən bəhs etmişdir. Sonra konfransın birinci hissəsində professor Cəmil Həsənli 
Azərbaycanın diplomatiya tarixindən və Qarabağ hadisələrinin tarixi köklərin-
dən, millət vəkili Qənirə Paşayeva Xocalı soyqırımının beynəlxalq ictimaiyyət 
tərəfindən  qəbul  edilməsinin  zəruriliyindən,  millət  vəkili  Elman  Məmmədov 

198
Xocalı hadisələrinin canlı şahidi olaraq ermənilər tərəfindən günahsız soydaş-
larımıza  qarşı  törədilən  dəhşətlər  haqqında  konfrans  iştirakçılarını  məlumat-
landırmışlar.  Heydər  Əliyev  Fondu  Türkiyə  nümayəndəliyinin  rəhbəri  Samir 
Cəfərov  Xocalı  faciəsi  və  Ermənistan­Azərbaycan  münaqişəsinin  geopolitik 
məsələlərini dəyərləndirmişdir. Konfransın ikinci hissəsində Beynəlxalq Araş-
dırmalar  Mərkəzinin  vitse­prezidenti  professor  Kamer  Qasım  Dağlıq  Qara-
bağ  münaqişəsinin  nizamlanması  yollarından,  professor  Tayyar  Arı  Cənubi 
Qafqazda gedən siyasi proseslərdən, dosent Barış Özdal isə Dağlıq Qarabağ və 
ətraf rayonların erməni əsgərləri tərəfindən işğal olunmasından bəhs etmişlər. 
2011­ci  il  may  ayının  16­da  Heydər  Əliyev  Fondunun  Türkiyə  təmsilçi-
liyi  Türkiyənin  Bursa  şəhərindəki  Uludağ  Universiteti  ilə  birlikdə  “Cənubi 
Qafqazda  təhlükəsizliyin  yenidən  dəyərləndirilməsi  və  Türkiyə­Azərbaycan 
əlaqələri” mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirmişdir.
Konfransı  açan  Heydər  Əliyev  Fondunun  Türkiyə  təmsilçiliyinin  rəhbəri 
Samir  Cəfərov  dünyanın  müxtəlif  ölkələrindən  gəlmiş  diplomat,  politoloq  və 
elm  adamlarının  bu  mühüm  tədbirdə  iştirakının  əlamətdar  olduğunu  vurğula-
mış, Cənubi Qafqazda sülhün və sabitliyin bərqərar olmasında qeyri­hökumət 
təşkilatlarının rolunun gücləndirilməsi baxımından bu cür müzakirələrin vacib-
liyini qeyd etmişdir. Onun sözlərinə görə, bu gün Cənubi Qafqazda destruktiv 
rol oynayan Ermənistan Türkiyə, Azərbaycan və Gürcüstana qarşı əsassız ərazi 
iddiaları irəli sürür. Azərbaycan və Türkiyə gəncləri humanizm və bəşəri dəyər-
lərə ehtiram ruhunda böyüyür, lakin onların Ermənistanda olan həmyaşıdlarına 
qonşu xalqlara qarşı nifrət hissləri aşılanır. İşğal etdiyi Azərbaycan torpaqlarını 
daxili siyasət alətinə çevirmiş Ermənistan Rusiya Xarici İşlər nazirinin də söy-
lədiyi kimi, Moskvanın forpostuna çevrilmişdir.
ABŞ­ın Kentukki Universitetinin professoru, keçmiş səfir Keri Kavano isə 
bildirmişdir  ki,  Sovet  İttifaqı  dağıldıqdan  sonra  Türkiyənin  Cənubi  Qafqaz 
re gionunda təsiri və rolu artmışdır. Dahi siyasətçi Heydər Əliyevin də vurğu­
ladığı  kimi,  “bir  millət,  iki  dövlət”  olan  Türkiyə  və Azərbaycan  əvvəllər  bir 
çoxlarının  inanmadığı  Bakı­Tbilisi­Ceyhan,  Bakı­Tbilisi­Ərzurum  və  Bakı ­
Tbilisi­Qars  kimi  mühüm  layihələri  həyata  keçirməklə  öz  iqtisadiyyat  və 
nüfuzlarını artırmışlar. Bu əlaqələri ABŞ və İngiltərə xalqlarının yaxın müna-
sibətilə müqayisə edən amerikalı diplomat vurğulamışdır ki, Azərbaycan daim 
Türkiyəyə güvənə bilər. Ankara da, öz növbəsində, Dağlıq Qarabağ problemi-
nin həllində daha fəal iştirak edə bilər.
ATƏT­in Minsk qrupunun həmsədri olduğu dövrdə – 2001­ci ilin mart­aprel 
aylarında ABŞ­ın Ki Vest qəsəbəsində aparılmış sülh danışıqlarında Ümummilli 
Lider  Heydər  Əliyevin  Ermənistan­Azərbaycan,  Dağlıq  Qarabağ  münaqişəsi-

199
nin  həlli  istiqamətində  qətiyyətini  vurğulayan  Keri  Kavano  demişdir  ki,  sülh 
onun  təməl  siyasəti  idi.  Professor  bildirmişdir  ki,  Azərbaycan  məhz  Heydər 
Əliyevin  siyasəti  sayəsində  bir  dövlət  kimi  öz  varlığını  qoruya  bilmişdir.  Bu 
gün müdafiə büdcəsi Ermənistanın dövlət büdcəsini geridə qoymuş və nüfuzlu 
dövlətə çevrilmiş Azərbaycan münaqişənin sülh yolu ilə həllinə dair danışıqları 
davam  etdirir.  Regionda  sülh  və  sabitlik  bərpa  olunarsa,  bu  vəsait  inkişaf  və 
tərəqqiyə xərclənə bilər.
Bursa  valisinin  müavini  Vədat  Müftüoğlu  və  Uludağ  Universitetinin  rek-
toru, professor Kamil Dilək və bu ali təhsil ocağının beynəlxalq əlaqələr kafed-
rasının dekanı, professor Tayyar Arı və Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyinin 
müşaviri  Ruslan  Abdullayev  Türkiyə­Azərbaycan  əlaqələrinin  inkişafından 
danışmışlar.  Vurğulanmışdır  ki,  qardaş  Azərbaycanın  təhlükəsizliyi  Türkiyə-
nin təhlükəsizliyidir. Dağlıq Qarabağın və ətraf rayonların işğalına son qoyul-
mazsa, Ermənistanla heç bir normallaşma prosesindən danışmaq olmaz.
Sonra konfrans çərçivəsində “Cənubi Qafqazda təhlükəsizlik” mövzusunda 
müzakirələr davam etmişdir. Azərbaycan Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik 
Akademiyasının Geostrateji Araşdırmalar Mərkəzinin direktor müavini, polito-
loq Elman Nəsirov, Avrasiya Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin baş əlaqələndi-
ricisi Seyfəddin Erol, ABŞ­ın Şimali Dakota Universitetinin professoru Tomas 
Ambrosio, Gürcüstanın Biznes İdarəçiliyi Akademiyasının direktoru, professor 
Kaxaber  Eradze  məruzələrlə  çıxış  etmişlər.  Məruzələrdə  Ermənistanın  dövlət 
terroru siyasətinin regionda sülhə və sabitliyə yaratdığı təhlükə, Dağlıq Qara-
bağ  münaqişəsinin  həlli  prosesində  Türkiyənin  rolu,  beynəlxalq  hüquq  kon-
tekstində  Xocalı  soyqırımı,  Cənubi  Qafqazın  təhlükəsizlik  məsələlərində  qlo-
bal  güclərin  rolu,  regionda  iqtisadi  əməkdaşlıq  və  həyata  keçirilən  transmilli 
layihələr ətraflı təhlil olunmuşdur.

200

201

202

203

204

205
İSTİFADƏ EDİLMİŞ ƏDƏBİYYAT 
SİYAHISI
1.  Heydər Əliyev Fondu: 2004­2005/Ön söz: H.Əliyev Fondunun prezidenti 
M.Əliyeva.­ B., 2005.
2.  Xoşməramlı səfir: [Mehriban Əliyeva haqqında]/Tərtibçilər: H.Paşayev, 
A.Qasımov.B.: Şəms, 2005.
3.  Heydər Əliyev Fondu/Ön söz: Heydər Əliyev Fondunun prezidenti M.Ə-
liyeva.B., 2006.
4.  Heydər Əliyev Fondu: 2005­2006.B., 2006.
5.  Xoşməramlı səfir: [Mehriban Əliyeva haqqında]/Tərtibçi: A.Qasımov.B.: 
Şəms, 2006.­ Kitab II .
6. Heydər Əliyev Fondu: 2004­2007.­ B., 2007.
7.  Xoşməramlı  səfir:  [Mehriban  Əliyeva  haqqında]/Tərtibçi:  Ə.Əliyev.B.: 
Şəms, 2007.
8. Mədəniyyətimizin və mədəni incilərimizin hamisi. B., 2007.
9.  Əliyev İlham. Azərbaycan dövlətinə, xalqına xidmət etmək Heydər Əliye-
vin həyat amalı idi: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin nitqi: Bakıda 
“Heydər Əliyev Fondu”nun təntənəli açılış mərasimində/İ.Əliyev//Dirçə-
liş XXI əsr.2004. № 74­75. Xalq qəzeti. 2004. 11 may.
10.  Heydər Əliyev Fondu: Emblem və loqo müsabiqəsi//Azərbaycan. 2004. 
1 iyun. Respublika. 2004. 10 iyun.
11.  Əliyev İlham. Heydər Əliyev Fondunun hazırladığı “Azərbaycan” İn ter-
net Portalının təqdimat mərasimi keçirilmişdir: [Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyev mərasimdə iştirak etmişdir: Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyevin çıxışı]/İ.Əliyev//Azərbaycan; Xalq qəzeti. 2005. 23 iyul.
12.  Abbasov Ə. Heydər Əliyev Fondunun hazırladığı “Azərbaycan” İnter-
net Portalının təqdimat mərasimi keçirilmişdir: [Rabitə və İnformasiya 
naziri Əli Abbasovun çıxışı]/Ə.Abbasov//Azərbaycan; Xalq qəzeti. 2005. 
23 iyul.
15.  Heydər Əliyev Fondunda Böyük Vətən müharibəsində qələbənin 60 illik 
yubileyinə  həsr  olunmuş  mərasim  keçirilmişdir//Respublika.­  2005.­  8 
may. Xalq qəzeti. 2005. 8 may.
16.  Heydər  Əliyev  Fondunun  daha  bir  layihəsi  uğurla  başa  çatdı:  Fondun 
hazırladığı  “Azərbaycan”  Portalı  İnternet  şəbəkəsinə  ötürüldü//Azad 
Azərbaycan. 2005. 24 iyul.
17.  Heydər  Əliyev  Fondunun  əməkdaşları  Xəzər  rayonu  ictimaiyyətinin 
nümayəndələri ilə görüşmüşlər//Xalq qəzeti. 2005. 16 iyul.
18.  Heydər Əliyev Fondunun nümayəndələri Gəncə və Goranboyda ol muş-
lar//Azərbaycan; Xalq qəzeti. 2005. 21 iyun. Respublika.  2005. 21 iyun.


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə