HeydəR ƏLİyev fondu miLLİ yaddaşin keşİYİNDƏ II ciLDYüklə 33.31 Mb.
Pdf просмотр
səhifə14/15
tarix23.12.2016
ölçüsü33.31 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

19.  Heydər  Əliyev  Fondunun Web­saytı  açılmışdır//Azərbaycan.  2005.  25 
mart. Xalq qəzeti. 2005. 25 mart. Respublika. 2005. 25 mart.

206
20.  Kərimov.  M.  Heydər  Əliyev  Fondunun  hazırladığı“Azərbaycan”  İnter-
net Portalının təqdimat mərasimi keçirilmişdir: [Azərbaycanın MEA­nın 
prezidenti akademik Mahmud Kərimovun çıxışı] /M.Kərimov//Azərbay-
can, Xalq qəzeti. 2005. 23 iyul.
21.  Rüstəmli  N.  Heydər  Əliyev  Fondu:  [Fondun  yaranması  və  fəaliyyəti 
haqqında]/N.Rüstəmli//Respublika. 2005. 11 dekabr.
22.  Ulu Öndər Heydər Əliyevin veteranlara göstərdiyi qayğı bu gün də uğurla 
davam  etdirilir:  Heydər  Əliyev  Fondunda  Böyük  Vətən  mühari bəsində 
qələbənin 60 illiyinə həsr olunmuş mərasim//Respublika. 2005. 9 may.
23.  Əliyev İ. Heydər Əliyev Fondunun Gürcüstan azərbaycanlılarına növ-
bəti  hədiyyəsi:  [Fondun  Gürcüstanın  Azərbaycanlı  Qadınlar  İttifaqına 
5 ədəd xalçatoxuyan dəzgah bağışlaması haqqında]/İ.Əliyev//Azərbay-
can. 2006. 21 dekabr. Xalq qəzeti, Respublika. 2006. 21 dekabr.
24.  Heydər Əliyev Fondu və Latın Mədəniyyəti Akademiyası birgə konfrans 
keçirəcəklər//Xalq qəzeti. 2006. 8 aprel. Respublika. 2006. 18 aprel.
25.  Heydər Əliyev Fondunun yeni təşəbbüsü bakılıların və paytaxtın qo naq-
larının  ürəyincə  olacaq:  [Dünya Azərbaycanlılarının  Həmrəyliyi  Günü 
və Yeni il bayramı münasibətilə Bakının rəmzi olan Qız qalasının tam 
işıqlandırılması ilə əlaqədar]//Xalq qəzeti. 2006. 6 yanvar.
26.  Xocalı soyqırımının 14­cü ildönümü ilə əlaqədar Heydər Əliyev Fondu-
nun Ankarada keçirdiyi tədbirlərdən sonra bu məsələ Türkiyə Parlamen-
tində yenidən qaldırılmışdır//Xalq qəzeti. 2006. 1 mart.
27.  2006­cı il. Heydər Əliyev Fondunun töhfələri: [Fondun həyata keçirdiyi 
çoxsaylı layihələr haqqında]//Mədəniyyət. 2006. 28 dekabr.
28.  İmanlı M. Güvənc yeri: Heydər Əliyev Fondunun genişmiqyaslı fəaliy­
yəti  xalqımızın  milli­mənəvi  dəyərlər  sisteminin  qorunmasına  xidmət 
edir/M.İmanlı//Azərbaycan. 2006. 26 avqust.
29.  İmanlı  M.  Xeyirxahlığın  ali  ünvanı:  Ulu  Öndərimiz  Heydər  Əliyevin 
adını daşıyan fond onun ideallarına layiq şəkildə fəaliyyət göstərir/ M.İ-
manlı//Azərbaycan. 2006. 6 iyul.
30.  Kərimova Q. Milli­mənəvi dəyərlərə sadiqlik və hörmət nümunəsi: Hey-
dər  Əliyev  Fondu  öz  fəaliyyəti  ilə  cəmiyyətdə  nəciblik  və  xeyirxahlıq 
ünvanına çevrilib/Q.Kərimova//Azərbaycan. 2006. 24 avqust.
31.  Mədətoğlu Ə. Heydər Əliyev Fondu və Azərbaycanın gələcəyi/Ə.Mə də-
toğlu//Ədalət. 2006. 8 iyul.
32.  Rəcəbova  B.  Heydər  Əliyev  Fondu  Azərbaycanın  gələcəyinə  xidmət 
edir/B.Rəcəbova//İctimai Azərbaycan. 2006. № 1.
33.  Sevinc. Tatarların Sabantuy milli bayramı keçirilib: [Heydər Əliyev Fon-
dunun təşəbbüsü ilə]/Sevinc//Palitra. 2006. 4 iyul.
34.  Əliyev İ. “Gənclər Sivilizasiyaların Alyansı Naminə” beynəlxalq konf-
ransın iştirakçılarına: [Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin konfrans 

207
iştirakçılarına təbriki]/İ.Əliyev//Azərbaycan; Xalq qəzeti; Respublika. 2007. 2 
noyabr, Hərbi and. 2007. 3 noyabr.
35.  Avropa Şurasında “Qeyri­hökumət təşkilatlarının sivilizasiyalararası dialoqun 
inkişaf etdirilməsində rolu: “Heydər Əliyev Fondu” adlı bəyanat yayılmışdır//
Azərbaycan. 2007. 28 iyun.
37.  Bayramov O. Xocalı soyqırımının ildönümü ilə əlaqədar Ankarada konfrans və 
mitinq: [Heydər Əliyev Fondunun göndərdiyi materiallar əsasında ]/O.Bayra-
mov//Azərbaycan. 2007. 22 fevral. Xalq qəzeti. 2007. 22 fevral.
38.  Buxarestdə  Heydər  Əliyev  Fondunun  nümayəndəliyinin  açılışı  olmuşdur//
Azərbaycan, Respublika. 2007. 25 sentyabr.
39.  Buxarestdə  Heydər  Əliyev  Fondunun  nümayəndəliyinin  açılışı  olmuşdur: 
[Azərbaycan  Respublikasının  Prezidenti  İlham  Əliyevin  Rumıni yaya  işgü-
zar səfəri çərçivəsində]//Azərbaycan müəllimi. 2007. 28 sentyabr. Mülkiyyət. 
2007. 29 sentyabr.
40.  Cəbrayılov  R.  Heydər  Əliyev  Fondununxoşməramlı  fəaliyyəti  yüksək  də yər-
ləndirilir/R.Cəbrayılov//Azərbaycan. 2007. 30 avqust.
41.  Cəfərli  R.  Ermənistanın  Azərbaycana  təcavüzü  barədə  həqiqətlərin  dünyaya 
yayılması  Heydər  Əliyev  Fondunun  fəaliyyətində  xüsusi  yer  tutur:  Fond 
Xocalı faciəsinin 15­ci ildönümündə də bu soyqırımı aktının dün ya ictimaiyyə-
tinə çatdırılması üçün mühüm işlər gördü/R.Cəfərli//Azərbaycan. 2007. 7 mart.
42.  Cəfərli  R.  İnsanpərvərlik  Heydər  Əliyev  Fondunun  əsas  məramlarından  biri-
dir: [Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş amnistiya haqqında]/R.Cəfərli//
Azərbaycan. 2007. 12 may.
43.  Elmanoğlu S. Xeyirxah missiya: Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə ger-
çəkləşən  amnistiya  aktı  minlərlə  ailəyə  sevinc  bəxş  etmişdir/  S.Elmanoğlu//
Azərbaycan. 2007. 16 may.
44.  Eyvazov Ə. Mərhəmət və xeyirxahlığa söykənən xoşməramlı missiya: Heydər 
Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə həyata keçirilən layihələr Azərbaycanda insan 
hüququ  və  azadlıqlarının  təminatına  xidmət  edən  islahatların  mühüm  tərkib 
hissəsidir: [Fondun son üç ildə gördüyü işlər barədə]/Ə.Eyvazov//Azərbaycan. 
2007. 26 may.
45.  Əliyeva  Ə.  Strasburqda  Xocalı  faciəsinin  15­ci  ildönümü  ilə  bağlı  izdihamlı 
mitinqdə  Heydər  Əliyev  Fondunun  göndərdiyi  fotoşəkillər  və  rəsm  əsərləri 
nümayiş olunub/Ə.Əliyeva//Azərbaycan; Xalq qəzeti. 2007. 27 fevral. Respub-
lika. 2007. 27 fevral.
46.  Firdovsi. Bakıda “Gənclər sivilizasiyaların Alyansı Naminə” konfransı keçiri-
lib: [Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə]/Firdovsi//Şərq. 2007. 2 noyabr.
47.  “Gənclər Sivilizasiyaların Alyansı Naminə” təşəbbüsü çərçivəsində beynəlxalq 
konfrans başa çatmışdır: [Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə]//Azərbaycan,-
Respublika, İkisahil. 2007. 3 noyabr. Xalq qəzeti. 2007. 3 noyabr.Hərbi and. 
2007. 3 noyabr.

208
48.  “Gənclər Sivilizasiyalarının Alyansı uğrunda” təşəbbüsü çərçivəsində təd-
bir keçirilmişdir: [Heydər Əliyev Fondunun və İslam Konfransı Təşkilatı-
nın Dialoq və əməkdaşlıq naminə gənclər forumunun təşəbbüsü ilə]//Azər-
baycan. 2007. 1 noyabr. Respublika. 2007. 1 noyabr.
49.  Heydər Əliyev əbədiyaşar ideyaları Azərbaycanın uzun onilliklər boyu davam 
edəcək strateji inkişaf konsepsiyasıdır: cəmiyyətə xeyirxahlıq və insanpərvər-
lik dəyərlərini aşılayan Heydər Əliyev Fondu vətəndaşlarımızın pənah yerinə, 
nəciblik ünvanına çevrilib və milli­mənəvi dəyərlər sisteminin qorunmasına 
xidmət edir//Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qəzeti. 2007. 7 aprel.
50.  Heydər  Əliyev  Fondu  xəsarət  almış  şəxsləri  diqqətdə  saxlayır:  [Bakının 
Yasamal rayonunda binanın uçması ilə əlaqədar]//İki sahil. 2007. 31 avqust.
51.  Heydər  Əliyev  Fondu  Xocalı  soyqırımı  haqqında  həqiqətləri  dünyaya 
yayır:  [Xocalı  soyqırımının  15­ci  ildönümü  ərəfəsində]//Azərbaycan.­ 
2007. 22 fevral. Xalq qəzeti, Respublika. 2007. 22 fevral. Azad Azərbay-
can. 2007. 23 fevral.
52.  Heydər Əliyev Fondu Xocalı soyqırımı haqqında həqiqətlərin dünyaya yayıl-
masına  öz  töhfəsini  verir:  [Xocalı  soyqırımının  15­ci  ildönümü  ərəfəsində 
Heydər Əliyev Fondunun xüsusi layihə hazırlaması haqqında]//Azərbaycan. 
2007. 9 fevral. Xalq qəzeti. 2007. 9 fevral.Respublika. 2007. 9 fevral.
53.  Heydər  Əliyev  Fondu  ilə  “Or­Anver”  Beynəlxalq  Fondu  arasında  əmək-
daşlıq sazişi imzalanmışdır//Azərbaycan 2007. 1 iyun. Xalq qəzeti. 2007. 1 
iyun. Respublika. 2007. 1 iyun.
54.  Heydər  Əliyev  Fondu  Ramazan  bayramı  münasibətilə  Xəzər  rayonunda 
iftar süfrələri açmışdır//Azərbaycan, Xalq qəzeti. 2007. 12 oktyabr. Respub-
lika. 2007. 12 oktyabr.
55.  Heydər Əliyev Fondu və URALSİB korporasiyası ilə birlikdə xoş mə ram-
larla:  [Heydər  Əliyev  Fondu  ilə  URALSİB  korporasiyası  arasında  əmək-
daşlıq barədə memorandumun imzalanması haqqında]//Xalq qəzeti. 2007. 
10 noyabr. 
56.  Heydər Əliyev Fondunun binası iki gün BMT­nin rəsmi rəngində işıqlandı-
rılacaq: [Dünyanın 110 tanınmış binası ilə yanaşı mavi rənglə işıqlandırıla-
cağı haqqında]//Azadlıq fədailəri. 2007. 11­13 noyabr.
57.  Heydər  Əliyev  Fondunun  dəstəyi  ilə  Bakıda  “Gənclər  Sivilizasiyaların 
Alyansı Naminə” təşəbbüsü çərçivəsində beynəlxalq konfrans ke çiriləcək-
dir//Azərbaycan, Xalq qəzeti. 2007. 25 oktyabr. Respublika. 2007. 25 okt-
yabr. Azərbaycan müəllimi. 2007. 26 oktyabr.
58.  Heydər  Əliyev  Fondunun  dəstəyi  ilə  Bakıda  keçiriləcək  “Gənclər  Sivili-
zasiyaların Alyansı  Naminə”Beynəlxalq  konfrans  mədəniyyətlərarası  dia-
loqun genişlənməsinə mühüm töhfələr verəcəkdir//Azərbaycan.­ 2007. 30 
oktyabr. Xalq qəzeti. 2007. 30 oktyabr. Respublika. 2007. 30 oktyabr. 
59.  Heydər  Əliyev  Fondunun  dəstəyi  ilə  beynəlxalq  konfrans  keçiriləcəkdir: 
[Oktyabrın  28­dən  noyabrın  3­dək  Bakıda  keçiriləcək  “Gənclər  Siviliza-

209
siyaların Alyansı  Naminə”  adlı  konfrans  haqqında]//Hərbi  and.­  2007.  27 
oktyabr.
60.  Heydər  Əliyev  Fondunun  dəstəyi  ilə  İstanbulda  “Xocalı  həftəsi”  çərçivə-
sində  tədbirlər  keçirilir:[Xocalı  Soyqırımının  15­ci  ildönümü  münasibəti 
ilə]//Azərbaycan. 2007. 22 fevral. Xalq qəzeti. 2007. 22 fevral.
61.  Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə keçirilən beynəlxalq konfrans mədə-
niyyətlərarası dialoqun genişlənməsinə mühüm töhfələr verəcəkdir: [“Gənc-
lər  Sivilizasiyaların  Alyansı  Naminə”  təşəbbüsü  çərçivəsində]//Hərbiand. 
2007. 3 noyabr.
62.  Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə Qars Qafqaz Dövlət Universitetində 
Heydər Əliyevə həsr olunmuş Tədris Mərkəzi yaradılır//Azərbaycan. 2007. 
25 iyul. Respublika. 2007. 25 iyul.
63.  Heydər Əliyev Fondunun xəttilə: [Xocalı həqiqətləri dünyaya çatdırıldı] //
Mədəniyyət.­2007. 2 mart.
64.  Heydər  Əliyev  Fondunun  təqdimatı  ilə  15  əlil  ixtiraçı  Ümumdünya  Əqli 
Mülkiyyət  Təşkilatının  mükafatlarına  layiq  görülmüşdür//Azərbaycan. 
2007. 12 oktyabr. Xalq qəzeti. 2007. 12 oktyabr.
65.  Heydər  Əliyev  Fondunun  Təlim­Tədris  Mərkəzinin  açılışı  olmuşdur: 
[Bakının  Nizami  rayonunda]//Azərbaycan;  Xalq  qəzeti.  2007.  17  mart. 
Respublika. 2007. 17 mart.
66.  Heydər  Əliyev  Fondunun  təşəbbüsü  ilə  Gürcüstanın  Borçalı  bölgəsinin 
ucqar  kəndinə  xalça  toxuyan  dəzgahlar  hədiyyə  edilmişdir//Azərbaycan. 
2007. 18 sentyabr. Xalq qəzeti; Respublika. 2007. 18 sentyabr.
67.  Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə keçirilmiş tədbirlər erməni lobbi-
sini  təşvişə  salmışdır:  [Türkiyənin  “ATV Avropa”  kanalının  “Avropada  7 
gün”  proqramında  Xocalı  faciəsi  ilə  əlaqədar  verilmiş  veriliş  haqqında]//
Xalq qəzeti. 2007. 13 mart.
68.  Xeyirxahlıq  və  ümid  fondu:  [Heydər  Əliyev  Fondu  haqqında]//İki  sahil. 
2007. 29 avqust.
69.  Xəlilov Y. Almaniyada Xocalı soyqırımı ilə bağlı tədbirlər: [Heydər Əliyev 
Fondunun göndərdiyi təbliğat materialları əsasında]/Y.Xəlilov//Xalq qəzeti. 
2007. 22 fevral.
70.  Xocalıda  törədilən  qırğınlar  bütün  dünyaya  yayılacaq:  Heydər  Əliyev 
Fondu xüsusi layihə həyata keçirməyə başlayıb//Şərq.­ 2007.­ 22 fevral. Üç 
nöqtə. 2007. 22 fevral.
71.  İsmayılov H. Xoş məram və məqsədlər elçisi: Heydər Əliyev Fondunun çox-
sahəli fəaliyyəti xalqımıza xas mütərəqqi dəyər və ideyaların ictimai şüura 
möhkəmlənməsinə yönəlmişdir/H.İsmayılov//Azərbaycan. 2007. 13 sentyabr.
72.  Kərimov  Q.  Milyonların  ümid  və  güvənc  ünvanı:  Heydər  Əliyev  Fondu 
həyata keçirdiyi xoşməramlı layihələrlə cəmiyyətdə böyük nüfuz və etimad 
qazanmışdır/Q.Kərimov//Azərbaycan. 2007. 25 avqust.

210
73.  Qurbanov H. Heydər Əliyev Fondu milli mənəvi fəaliyyətinin prioritet isti­
qamətinə çevrilib/H.Qurbanov//Xalq qəzeti. 2007. 11 aprel.
74.  Ulu Öndər Heydər Əliyevin hümanizm siyasəti bugün də layiqincə yaşadı-
lır:  [Heydər  Əliyev  Fondunun  genişmiqyaslı  fəaliyyəti  haq qında]//Fövqə-
ladə HallarNazirliyinin qəzeti. 2007. 19 may.
75.  Bakıda Dünya gənclərinin IV məşğulluq sammiti başa çatmışdır: [Heydər 
Əliyev Fondunun, Gənclər və İdman Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən 
sammit haqqında]//Azərbaycan. 2008. 28 sentyabr.
76.  Bakıda Dünya gənclərinin IV məşğulluq sammiti işini davam etdirir//Xalq 
qəzeti. 2008. 26 sentyabr.
77.  Bayramov  O.  Heydər  Əliyev  Fondu  Türkiyənin  Kaysəri  şəhərində  Xocalı 
soyqırımının ildönümü ilə bağlı tədbirlər keçirmişdir/O.Bayramov//Azərbay-
can. 2008. 22 fevral. 
78.  Cəbrayılov  R.  Milyonların  güvənc  yeri:  Heydər  Əliyev  Fondu  nəcib  və 
xeyirxah fəaliyyəti ilə cəmiyyətdə ümid və pənah ünvanına çevrilmişdir/R.
Cəbrayılov//Azərbaycan. 2008. 27 avqust. 
79.  “Demokratiya və sabitlik naminə əməkdaşlığın yeni imkanları” Ulu Öndər 
Heydər  Əliyevin  85  illik  yubileyinə  həsr  edilmiş  beynəlxalq  konfrans//
Azərbaycan. 2008. 8 may.
80.  Əliyeva İ. Mənəvi ucalıq: Heydər Əliyev Fondunun xeyirxahlıq missiyası 
cəmiyyətin  bu  ruhda  səfərbər  olunmasına  yönəlmiş  nəcib  təşəbbüslərə 
örnəkdir/İ.Əliyeva//Azərbaycan. 2008. 6 aprel.
81.  Hacızadə A. Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyində Böyük Vətən müharibəsi 
veteranları ilə görüş keçirilmişdir/A.Hacızadə//Azərbaycan. 2008. 1 mart.
82.  Hacızadə  A.  Xocalı  faciəsinin  unudulmaması  üçün  Heydər  Əliyev  Fon du 
əlindən gələni əsirgəməyəcək/A.Hacızadə//Azərbaycan. 2008. 29 fevral.
83.  Heydər  Əliyev  Fondu  Azərbaycan  qadınlara  qarşı  zorakılığın  azaldılma-
sına  yönəlmiş  layihənin  təşəbbüskarıdır:  [Heydər  Əliyev  Fondu,  BMT­nin 
Əhali  Fondu  və Azərbaycanın Ailə,  Qadın  və  Uşaq  Problemləri  üzrə  Döv-
lət  Komitəsi  arasında  “XXI  əsrdə  qadınlara  qarşı  zorakılıq  əleyhinə”  birgə 
layihəyə dair sənədlərin imzalanması haqqında]//Azərbaycan. 2008. 17 yanvar. 
84.  Heydər Əliyev Fondu xarici ölkələrdə Xocalı soyqırımı ilə bağlı anma təd-
birləri keçiriləcəkdir//Azərbaycan. 2008. 20 fevral. 
85.  Heydər Əliyev Fondu ilə ABŞ­ın “Uşaqların xilası” təşkilatı arasında An­
laşma memorandumu imzalanmışdır//Azərbaycan. 2008. 26 yanvar.
86.  Heydər Əliyev Fondu Qurban bayramı münasibətilə Xəzər rayonunda xey-
riyyə tədbirləri keçirmişdir//Azərbaycan. 2008. 11 dekabr.
87.  Heydər  Əliyev  Fondu Tovuzda  daha  bir  layihə  həyata  keçirmişdir:  [Hey-
dər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə Tovuz 
rayonundakı N saylı hərbi hissədə keçirilən layihənin təqdimatı haqqında]//
Azərbaycan; Xalq qəzeti. 2008. 8 noyabr. Hərbi and. 2008. 15 noyabr.

211
88.  Heydər Əliyev Fondu və Azərbaycandakı katolik dini icması arasında əmək-
daşlıq  haqqında  memorandum  imzalanmışdır//Azərbaycan.  2008.  27  sent-
yabr. Xalq qəzeti. 2008. 26 sentyabr.
89.  Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə Berlində Xocalı faciəsinə həsr olunmuş 
beynəlxalq konfrans keçiriləcəkdir//Azərbaycan. 2008. 14 fevral. 
90.  “Xocalıya ədalət­Qarabağa azadlıq” şüarı altında beynəlxalq kampaniyanın 
keçirilməsi təşəbbüsü razılıqla qarşılanmışdır//Azərbaycan. 2008. 9 may.
91.  Kərimov  Q.  Mənəvi­intelektual  yüksəlişə  xidmət  edən  missiya:  Heydər 
Əliyev  Fondunun  təşəbbüsü  ilə  həyata  keçirilən  layihələr  Azərbaycanda 
insan hüquq və azadlıqlarının təminatına xidmət edən islahatların mühüm 
tərkib hissəsidir/Q.Kərimov//Azərbaycan. 2008. 23 avqust.
92.  Qurbanqızı Z. “Oğullar anası” – yeni sənət əsəri:[Xalçaçı rəssam Hacı Bala-
dayı Hüseynovun Zərifə Əliyevaya həsr etdiyi portret xalçanın Heydər Əliyev-
Fonduna təqdim etməsi haqqında]/Z.Qurbanqızı//Respublika.­ 2008. 30 aprel.
93.  Məhərrəmov A. Xeyirxahlıq və mərhəmət ünvanı: Heydər Əliyev Fondu-
nun çoxşaxəli fəaliyyəti xalqa və dövlətə layiqli xidmət nümunələri ilə zən-
gindir/A.Məhərrəmov//Azərbaycan. 2008. 26 avqust.
94.  Naxçıvan  şəhər  Uşaq  Bərpa  Mərkəzi  və  Turizm  İnformasiya  Mərkəzi  ilə 
tanışlıq: [Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva və Türkiyə 
Baş nazirinin xanımı Əminə Ərdoğan]//Azərbaycan. 2008. 5 iyun.
95.  Olimpiya oyunlarında medal qazanmış idmançılar Heydər Əliyev Fondunun 
aylıq təqaüdlərinə layiq görülmüşlər: [Heydər Əliyev Fondunun prezidenti 
Mehriban Əliyevanın idmançılara müraciəti]//Azərbaycan. 2008. 3 sentyabr.
96.  Paraolimpiya oyunlarında medal qazanmış idmançılar Heydər Əliyev Fon-
dunun aylıq təqaüdlərinə layiq görülmüşlər: [Heydər Əliyev Fondunun pre-
zidenti Mehriban Əliyevanın idmançılara müraciəti]//Azərbaycan. 2008. 27 
sentyabr. Xalq qəzeti. 2008. 27 sentyabr.
97.  Rəhimli İ. Ülviyyət və idrakın təntənəsi: [Heydər Əliyev Fondunun fəaliy-
yəti haqqında]/İ.Rəhimli //Azərbaycan.  2008. 3 oktyabr.
98.  Sərdarov  V.  Xeyirxahlıq  və  mərhəmət  ünvanı:  Heydər  Əliyev  Fondu-
nun  çoxşaxəli  fəaliyyətinin  əsas  qayəsində  insanlara  təmənnasız  yaxşılıq 
məramı dayanır/V.Sərdarov//Şərq. 2008. 26 noyabr.
99.  Ukrayna Prezidentinin adından Heydər Əliyev Fonduna məktəbli avtobusu 
hədiyyə edildi: [Ukraynada həyata keçirilən “Məktəbli avtobusu” layihəsi 
çərçivəsində]//Azərbaycan. 2008. 2 iyul.
100.  Vəliyev Y.  İlin  6  ayı:  [Mədəniyyətin  inkişaf  etdirilməsində  Heydər  Əliyev 
Fondunun rolu haqqında]/Y.Vəliyev//Yeni Mədəni­maarif. 2008. №7.
101.  YES­in Bakı sammitində iştirak edən nazirlərin görüşü olmuşdur: [Hey-
dər Əliyev Fondunun Gənclər və İdman Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə keçi-
rilən  Dünya  gənclərinin  IV  məşğulluq  sammiti  haqqında]//Azərbaycan. 
2008. 27 sentyabr.

212
102.  UNESCO­nun  5­ci  regional  konfransı  başa  çatmışdır:  [UNESCO­nun, 
Heydər Əliyev Fondunun və Azərbaycan Təhsil Nazirliyinin təşkilatçzlzğı 
ilə Bakıda keçirilən “Avropada subregional çərçivədə savadlılıq problem-
lərinə baxış: tərəfdaşlıq əlaqələrinin qurulması və innovativ yanaşmaların 
tətbiqinə dəstək” mövzusunda keşirilən 5­ci regional konfrans haqqında]//
Azərbaycan. 2008. 17 may.
103.  Zeynalov S. “Gülüstan” sarayında mətbuat konfransı /S.Zeynalov //Res-
publika. 2008. 15 may.
104.  Cəfərli  R.  Xocalı  faciəsinin  dünya  ictimaiyyətinə  çatdırılması  Heydər 
Əliyev  Fondunun  fəaliyyətində  başlıca  yer  tutur/R.Cəfərli//Azərbaycan. 
2009. 1 mart.
105.  Heydər Əliyev Fondu Dövlət Neft Akademiyasında silahlı basqın nəticə-
sində həlak olanların ailələrinə və ağır xəsarət alanlara maddi yardım ayır-
mışdır//Azərbaycan. 2009. 5 may.
106.  Heydər Əliyev Fondu əlil insanların informasiyakommunikasiya texno lo­
giyalarından istifadə imkanlarının artırılması məqsədilə yeni layihə həyata 
keçirir//Azərbaycan. 2009. 2 may.
107.  Heydər Əliyev Fondu faciəli hadisə ilə əlaqədar yardım ayırdı: [Neft Aka-
demiyasında baş verən faciə ilə əlaqədar]//Palitra. 2009. 5 may.
108.  Heydər Əliyev Fondu Qarabağ həqiqətlərini dünyaya yayır//Mədəniyyət. 
2009. 20 fevral.
109.  Xocalı soyqırımı Avropa Parlamentində anılıb: tədbirdə Azərbaycan icma-
sının üzvləri də iştirak ediblər//Şərq. 2009. 5 mart.
110.  Niyazov  X.  Böyük  yolun  sirdaşı:  Ulu  Öndərin  adını  daşıyan  Fond  ölkə 
Prezidentinin təşəbbüslərinə əməli dəstək verməklə qüdrətli Azərbaycanın 
təşəkkülünə xidmət edir./X.Niyazov//Azərbaycan. 2009. 24 yanvar.
111.  Orucov  N.  Dünya  azərbaycanlıları  Xocalı  soyqırımı  barədə  həqiqətləri 
xarici  ölkələrdə  fəal  yayırlar:  Heydər  Əliyev  Fondunun  bu  yönümdəki 
fəaliyyəti və tövsiyələri Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin əsas istinad 
mənbəyidir/N.Orucov//Azərbaycan. 2009. 27 fevral.
112.  Sultanova M. Xocalı soyqırımının 17­ci ildönümü bütün dünyada qeyd edil-
məkdədir: Heydər Əliyev Fondunun soyqırımla bağlı müxtəlif dillərdə nəşr 
etdiyi materiallar dünyaya yayılır/M.Sultanova//Ekran­efir. 2009. 27 fevral. 
113.  Əliyev İ. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 86­cı ildö-
nümü və Heydər Əliyev Fondunun fəaliyyətə başlamasının 5 illiyi müna-
sibətilə  təntənəli  mərasim  keçirilmişdir:  Prezident  İlham  Əliyev  məra-
simdə  iştirak  etmişdir:  Azərbaycan  Prezidenti  İlham  Əliyevin  nitqi/İ.
Əliyev//Azərbaycan. 2009. 13 may.
114.  Abdullayeva F. BMT Azərbaycanın gələcəyini Heydər Əliyev Fondu ilə 
eyni mövqedən görür: Bruno Pueza: “Fondun fəaliyyət dairəsi onu təbii 
surətdə  Birləşmiş  Millətlər  Təşkilatının  tərəfdaşına  çevrilir”/F.Abdulla-
yeva//Mədəniyyət. 2009. 9 may.

213
115.  Ağayev E. Heydər Əliyev Fondunun 5 ili tamam olur/E.Ağayev/Ekran­e-
fir. 2009. 17 aprel.
116.  Anar.  Heydər  Əliyev  Fondu  artıq  ölkə  həyatında  önəmli  amilə  çevrilib/
Anar//Palitra. 2009. 13 may.
117.  Babayeva X. Heydər Əliyev Fondunun 5 illiyi Səhiyyə Nazirliyində qeyd 
olundu/X.Babayeva//Tibb qəzeti. 2009. 13 may.
118.  “Buta” sarayında möhtəşəm gecə: [Heydər Əliyev Fondunun yaradılması-
nın 5 illiyi münasibətilə]//Mədəniyyət. 2009. 13 may .
119.  Cəfərli  R.  Şərəfli  missiya:  Fəaliyyətinin  beşinci  ildönümünü  qeyd  edən 
Heydər Əliyev Fondu Azərbaycanın güvənc və fəxarət məkanına çevrili-
b/R.Cəfərli//Azərbaycan. 2009. 28 aprel.
120.  Ələddinqızı N. Heydər Əliyev Fondu və Azərbaycan səhiyyəsi Ümummilli 
Lider Heydər Əliyevin adını daşıyan və ideyalarını həyata keçirən Fondun 
fəaliyyəti şaxələndirilir/N.Ələddinqızı//Səs. 2009. 8 may.
121.  Əliyeva Y. Heydər Əliyev Fondu – Milli­mədəni irsimizin hamisi/Y.Əli-
yeva//Səs. 2009. 9 may.
122.  Hacıalıyev E. Maarifçiliyin yüksək məqamı: Heydər Əliyev Fondu ­ Mər-
həmət və xeyirxahlığın ali ünvanı/E.Hacıalıyev//Azərbaycan.  2009. 1 may.
123.  Heydər  Əliyev  Fondu  5  ildə  səhiyyə  sahəsində  böyük  layihələr  reallaş-
dırmışdır:  Bu  barədə  Fondun  yubileyi  ilə  əlaqədar Səhiyyə  Nazirliyində 
keçirilmiş tədbirdə ətraflı danışılmışdır//Azərbaycan. 2009. 3 may 
124.  Xoş niyyət: [Heydər Əliyev Fondunun yaradılmasınin 5 illiyi ilə əlaqədar 
“Buta” sarayında keçirilən tədbir haqqında]//Ekran­efir. 2009. 15 may.
125.  Nağı  S.  Ənənələrin  nümunəsi,  inkişafın  təcəssümü/S.Nağı//Mədəniyyət. 
2009. 9 may.
126.  Şəmsiyyə. Mərhəmət işığında haqqın yolu, Heydər Əliyev Fondunun qay-
ğısı haqq kimi uşaqların parlaq gələcəyinə təminat verdi/Şəmsiyyə//Mədə-
niyyət. 2009. 9 may.


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə