Izum institut informacijskih znanostiYüklə 23,68 Kb.
tarix25.03.2017
ölçüsü23,68 Kb.
#12277

IZUMInstitut informacijskih znanosti

2000 Maribor, Prešernova 17, Slovenija


telefon h.c. 02 2520-331, telefaks 02 2524-334, e-pošta izum@izum.si

 

Zapisnik


s posveta delovne skupine
strokovnjakov za medknjižnično izposojo
(predlog)


 

Namen sestanka: 


Predstavitev rezultatov projektov Naročanje gradiva preko COBISS/OPAC-a in Storitve elektronskega obveščanja uporabnikov ter dogovor glede testiranja dopolnitev

Kraj/čas:


IZUM, Maribor
6. 4. 2006, 10.30–15.00

Prisotni sodelavci IZUM-a:


dr. Marta Seljak, Miro Kolarič, Robert Vehovec, Bojana Lešnik, mag. Pero Šobot, mag. Mitja Debeljak, Mira Folnovič

Prisotni zunanji sodelavci:


Valerija Žagar, Mojca Dolgan-Petrič (NUK)
Cvetka Krojs (UKM)
Božidara Strmljan (CTK)
Tjaša Cijan (SIKOZ)
Lea Kresnik (SIKMB)

Tatjana Klarer Kramer (SIKCE)

Slavica Zrakič (CEKLJ)

Irena Škvarč (SIKNG)

Alenka Tomše, Dušica Šteinbauer (KTFMB)

Stanka Jelenc (CMK)

Saša Žnidar (IJS)

Marjana Benčina (FFLJ)


Vsebina in dogovori:

Uvodoma je dr. Marta Seljak pozdravila člane delovne skupine in na kratko predstavila dosedanji potek dela na projektih ter obstoječe dokumente. Rezultat projektov Naročanje gradiva preko COBISS/OPAC-a in Storitve elektronskega obveščanja uporabnikov so dopolnitve segmentov programske opreme COBISS/OPAC, COBIS3/Medknjižnična izposoja in COBISS2/Izposoja. Navedla je podatek, da od 176 knjižnic, ki uporabljajo segment COBISS2/Izposoja, svojim članom trenutno ponuja možnost podaljševanja roka izposoje preko spletnega COBISS/OPAC-a 119 knjižnic, možnost rezervacij pa 80 knjižnic. Navedla je tudi podatke o testiranju dopolnitev v IZUM-u, v okviru katerega sta bili izvedeni 2 iteraciji. Nerešenih je ostalo še nekaj dilem glede terminologije in oblikovnih rešitev vmesnika COBISS/OPAC. Za testiranje novosti in dopolnitev v knjižnicah je predviden rok 30. april 2006, poraba časa pa 60 do 70 ur na testatorja.

Dnevni red: 1. Predstavitev koncepta sistema in novosti vmesnika COBISS/OPAC ter dopolnitev v segmentu COBISS2/Izposoja (Robert Vehovec)
  – Vprašanja

 2. Predstavitev pomembnejših dopolnitev v segmentu COBISS3/Medknjižnična izposoja (Bojana Lešnik)
  – Vprašanja

 3. Predstavitev okolja za testiranje novosti (Robert Vehovec)

Vprašanja, pripombe in predlogi v zvezi s 1. točko:

 1. Ali bi se lahko ob kliku na povezavo Pogoji naročanja odprla stran z besedilom namesto spletne strani knjižnice? (SIKNG)

Knjižnice vzdržujejo svoje spletne strani same; to je najenostavnejša rešitev, saj knjižnice podatke tako urejajo na enem mestu brez posredovanja IZUM-a. V nasprotnem bi bilo lahko vzdrževanje tega besedila problematično.

 1. Nekaj pripomb glede obveznih podatkov pri vnosu naročila za nakup kopije iz serijske publikacije:

  • Obvezen je vnos vsaj enega od podatkov(avtor/naslov/strani od-do), mnenje CMK pa je, da so vsi podatki potrebni.

  • V UKM menijo, da bi bil kot obvezen podatek primernejši kak drug podatek in ne številka revije.

  • V CTK menijo, da ni preveč ustrezna izbira obveznosti med letom in letnikom, ker je lahko v istem letu več letnikov (volumnov), pri naročanju v tujini pa je obvezen vnos letnika (volumna).

Člani imajo dovolj možnosti pridobiti informacije preko interneta. Na obrazcu za vnos je še možno dodati priporočilo, da se vnese čim več podatkov.

 1. Ali je možno poslati kopijo naročenega članka naročniku preko elektronske pošte? (SIKNG)

V okviru segmenta COBISS3/Medknjižnična izposoja je to že možno. Pri naročanju v spletnem COBISS/OPAC-u pa se lahko vpiše v opombo, da želi član prejeti kopijo po elektronski pošti.


 1. Ali lahko član dobi gradivo na naslov, ki ni naslov stalnega bivališča, npr. na začasni naslov? (CTK)

Zaenkrat na obrazcu ni možno določiti naslova za dobavo gradiva, ker se podatki o članu vzdržujejo v segmentu COBISS2/Izposoja in se upošteva samo en naslov kot kontaktni. Lahko pa član to željo vpiše v opombo na obrazcu naročila, kar je samo informacija za knjižnico, kam naj gradivo pošlje. Po vključitvi segmenta COBISS3/Izposoja bo možno izbirati med različnimi naslovi za dobavo gradiva.

 1. Kako dobi član začetno geslo za COBISS/OPAC? (SIKNG)

Določijo ga v knjižnici, pri čemer ga lahko član kasneje sam spremeni preko spletnega COBISS/OPAC-a.

 1. Ali je možen tudi pregled izposojenega gradiva iz lokalne izposoje za preteklo obdobje? (SIKNG)

Zaenkrat je možen samo pregled zaključenih naročil iz segmenta COBISS3/Medknjiž-nična izposoja.

 1. Ali je možno, da bi v bazi podatkov COLIB dodali polje za povezavo do strani s podatki o pogojih naročanja? (SIKCE)

V COLIB-u se lahko doda polje za povezavo do domače strani knjižnice, kjer so navedeni pogoji za naročanje.

 1. Ali je možno omejiti možnost naročanja samo na določeno kategorijo članov? V KTFMB namreč naročajo samo za svoje zaposlene, druge napotijo v UKM. Enako velja tudi za druge knjižnice fakultet Univerze v Mariboru, razen za UKM.

Omejitev je trenutno možno vpisati pri posameznem članu (polje Omejitve), za večje število članov bi bil potreben programski vpis omejitve. Računati je treba tudi na pritisk s strani članov. IZUM bo skušal vgraditi smiselne stvari, težko pa prilagaja programsko opremo vsaki knjižnici posebej.

 1. V knjižnici SIKCE zaračunavajo obveščanje o prispetju rezerviranega gradiva tudi, kadar je obvestilo poslano po elektronski pošti. V tabeli nastavitev za obveščanje piše v stolpcu E-pošta "brezplačno".

Samo pošiljanje elektronskega obvestila se praviloma ne zaračunava, v knjižnici SIKCE zaračunajo v bistvu stroške zadrževanja gradiva za člana. Opombo "brezplačno" lahko v tabeli Nastavitve obveščanja v stolpcu E-pošta zbrišemo.

 1. Ali bi lahko dodali možnost predračuna za naročeno gradivo? (NUK)

Vsako naročilo se mora obdelati v segmentu COBISS3/Medknjižnična izposoja, enako kot pri osebnem naročanju v knjižnici. Uporabnik ima vpogled v pogoje naročanja, kjer je običajno objavljen tudi cenik storitev medknjižnične izposoje.

 1. Ali bo obveščanje preko 7S usklajeno z dosedanjimi nastavitvami za obveščanje? (SIKNG)

S 7S smo dogovorjeni, da bo narejen prenos podatkov o članih, ki trenutno uporabljajo storitev obveščanja v segmentu COBISS2/Izposoja.

 1. Ali je možno, da bi ob oddaji naročila obvestilo dobil tudi tajnik oddelka? (IJS)

Obvestilo po elektronski pošti je možno posredovati dalje, prouči se možnost dopolnitve tega obvestila s potrebnimi podatki.

 1. Ali bomo v segmentu COBISS3/Medknjižnična izposoja vključili možnost povezave s servisom Subito? (CEK) Vedno več knjižnic uporablja ta sistem za naročanje zaradi hitrosti, cene in prijaznosti (NUK 60 %, CEK 90 %, CMK, CTK, UKM …).

IZUM bo proučil možnosti povezave segmenta COBISS3/Medknjižnična izposoja s servisom Subito.

Vprašanja, pripombe in predlogi v zvezi z 2. točko: 1. Ob prejemu naročenega gradiva imajo v nekaterih knjižnicah navado takoj izpisati dobavnico, s tem pa se gradivo evidentira kot izposojeno članu. Ali ne bo za uporabnika moteče, da bo v Moji knjižnici med izposojenim gradivom videl tudi gradivo, ki ga dejansko še ni prevzel v knjižnici? (SIKOZ)

Dobavnico je možno izpisati tudi z metodo Natisni; šele ko uporabnik dejansko prevzame gradivo, se uporabi metoda Izstavi.

 1. Na dobavnici manjka podatek o dejanskem dobavitelju gradiva. Knjižnica je samo posrednik gradiva. Člani tako zmotno mislijo, da so podaljšali rok izposoje gradivu, izposojenemu iz lokalne baze podatkov, in gradivu, ki je bilo medknjižnično izposojeno (npr. ob telefonskem podaljšanju). (SIKCE, SIKOZ)

Podatek o dobavitelju bi lahko bil tudi moteč, ker bo uporabnik mislil, da se mora za podaljšanje roka izposoje obrniti na tega dobavitelja. (SIKMB, CMK)

IZUM bo evidentiral in proučil zahtevo po izpisu dobavitelja. 1. Ali se opozorilo ob naročilu, da gradivo obstaja tudi v lokalni bazi podatkov, izpiše tudi, kadar je gradivo izposojeno? (NUK)

Trenutno se opozorilo izpiše v obeh primerih – če je gradivo prosto ali izposojeno.

 1. Člani pogosto naročajo članke iz revij, ki so dostopni tudi v PDF- formatu, na kar jih morajo opozarjati (KTFMB), saj se storitev medknjižničnega naročila plača. Zato predlagajo (NUK), da bi se takoj na začetni strani izpisalo opozorilo, da je medknjižnično naročilo plačljiva storitev. Prav tako bi bilo treba dodati omejitev števila naročil pri članu.

IZUM bo predloga evidentiral in proučil.

 1. UKM je predlagal, da bi podaljšali rok testiranja do 15. maja 2006.

Podaljšanje roka bi pomenilo zamudo pri posameznih fazah projekta. Rok za zaključek testiranja in oddajo poročila o testiranju ostane 30. april 2006.

Po predstavitvi okolja za testiranje je bilo še dogovorjeno, da IZUM pošlje navodila za prijavo v testno okolje po elektronski pošti. Delovno gradivo za testiranje z opisom novosti v posameznih segmentih so člani delovne skupine prejeli na začetku sestanka.

Sklepi posveta:


 1. Rok za posredovanje rezultatov testiranja novosti je 30. april 2006.

 2. IZUM prouči možnosti povezave segmenta COBISS3/Medknjižnična izposoja s servisom Subito.

Zapisala: Mira Folnovič

Maribor, 12. 4. 2006
/

Yüklə 23,68 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin