Notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında Təlimatın təsdiq edilməsi barədə


Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 2, maddə 108Yüklə 470.5 Kb.
səhifə10/10
tarix26.12.2016
ölçüsü470.5 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 2, maddə 108) ilə "Notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında Təlimatı"nın 86-cı bəndin yeddinci abzasında “şeylərin” sözü “əşyaların” sözü ilə əvəz edilmişdir.


55 5 fevral 2008-ci il tarixli 27 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 2, maddə 108) ilə "Notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında Təlimatı"nın 86-cı bəndin doqquzuncu abzasında “əmlakın mühafizə olunmaq üçün verildiyi şəxsin” sözləri və “mühafizin” sözü “əmlak idarəçisinin” sözləri ilə əvəz edilmişdir.


56 14 dekabr 2005-ci il tarixli 228 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 12, maddə 1228) ilə “Azərbaycan Respublikasında notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında Təlimat»ın 86-cı bəndin onuncu abzasında «əmlakı mühafizə üçün qəbul etmiş vətəndaşa» sözləri «əmlak idarəçisinə (vəsiyyətnamə icraçısına)» sözləri ilə əvəz edilmişdir.


57 14 dekabr 2005-ci il tarixli 228 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 12, maddə 1228) ilə “Azərbaycan Respublikasında notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında Təlimat»ın 86-cı bəndin on birinci abzasında «əmlakı mühafizə və ya idarə edilmək üçün qəbul etmiş şəxs» sözləri «əmlak idarəçisi və ya vəsiyyətnamə icraçısı» sözləri ilə əvəz edilmişdir.


58 14 dekabr 2005-ci il tarixli 228 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 12, maddə 1228) ilə “Azərbaycan Respublikasında notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında Təlimat»ın 87-ci bəndin birinci abzasında «mühafizə edilməsi» sözləri «qorunması» sözü ilə əvəz edilmişdir.
20 noyabr 2006-cı il tarixli 242 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 11, maddə 994) ilə Azərbaycan Respublikasında notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında Təlimat»ın 87-ci bəndində “Dövlət Əmlakı Nazirliyinə” sözləri “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Əmlakının İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Komitəsinə” sözləri ilə əvəz edilmişdir.
5 fevral 2008-ci il tarixli 27 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 2, maddə 108) ilə "Notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında Təlimatı"nın 87-ci bəndin birinci abzasından mötərizədə “vərəsələr və ya” və “digər” sözləri çıxarılmışdır.
30 sentyabr 2009-cu il tarixli 157 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 10, maddə 846) ilə 87-ci bəndin birinci abzasında "Azərbaycan Respublikasının Dövlət Əmlakının İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Komitəsinə" sözləri "Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinə" sözləri ilə əvəz edilmişdir.


59 14 dekabr 2005-ci il tarixli 228 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ((Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 12, maddə 1228) ilə “Azərbaycan Respublikasında notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında Təlimat»ın 87-ci bəndin ikinci abzası yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:Miras əmlakın saxlanmaq üçün verildiyi mühafizəçi, qəyyum və digər şəxslər əgər vərəsə deyildirlərsə, onlar vərəsələrdən miras əmlakı saxlamağa görə mülki qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada haqq ala bilərlər.


60 14 dekabr 2005-ci il tarixli 228 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 12, maddə 1228) ilə “Azərbaycan Respublikasında notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında Təlimat»ın 87-ci bəndin üçüncü və dördüncü abzaslar çıxarılmışdır.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:Göstərilən şəxslərə miras əmlakdan istifadə nəticəsində əldə edilmiş faktiki fayda çıxılmaqla, miras əmlakı saxlamaq və idarə etmək üçün zəruri xərclər də ödənilməlidir.

Haqqın miqdarı miras əmlakın mühafizə olunmaq üçün verildiyi mühafizin, qəyyum və ya digər şəxsin razılığı ilə notarius tərəfindən müəyyən edilir, lakin bu, mühafizə olunmaq üçün verilmiş əmlakın dəyərinin 1,5 faizindən artıq ola bilməz. Heyvanları saxlamağa görə haqqın miqdarı müəyyən edilmiş haqqın 50 faizi qədər artırılır. Göstərilən şəxslərə miras əmlakı saxlamaq və idarə etmək üçün zəruri xərclər də ödənilir. Bu xərclər təqdim olunmuş sənədlər əsasında, miras əmlakdan istifadə nəticəsində əldə edilmiş fayda çıxılmaqla ödənilir.


61 5 fevral 2008-ci il tarixli 27 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 2, maddə 108) ilə "Notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında Təlimatı"nın 88-ci bəndin birinci abzasının 4-cü yarımbəndində “mühafizəsi” sözü “qorunması” sözü ilə əvəz edilmişdir.


62 9 mart 2006-cı il tarixli 69 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 3, maddə 297) ilə “Azərbaycan Respublikasında notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında Təlimat»ın 89-cu bəndinin ikinci abzasında “iridium,” sözündən sonra “osmium,” sözü əlavə edilsin, “daş-qaş” sözü “daşlar” sözü ilə əvəz edilmişdir.


63 14 dekabr 2005-ci il tarixli 228 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 12, maddə 1228) ilə “Azərbaycan Respublikasında notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında Təlimat»ın 89-cu bəndinin üçüncü abzasında «mühafizəçisinə» sözü «əmlak idarəçisinə» sözü ilə əvəz edilsin, altıncı abzasında «siyahıya daxil edilir və vərəsələrin, yaxud müvafiq təşkilatların məsuliyyəti altında saxlanılmağa verilir» sözləri «qorunması üçün əmlak idarəçisinə (vəsiyyətnamə icraçısına) verilir» sözləri ilə əvəz edilsin və ikinci cümlə çıxarılmışdır.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:Zərurət olduqda, məsələn, vərəsələr olmadıqda, notarius sənədləri və ya sənədlərin qiymətli şeylərin saxlanıldığı yeri möhürləyir.


64 14 dekabr 2005-ci il tarixli 228 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 12, maddə 1228) ilə “Azərbaycan Respublikasında notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında Təlimat»ın 90-cı bəndində «mühafizə edilməsi mirasın bütün vərəsələr tərəfindən» sözləri «qorunması miras» sözləri ilə əvəz edilmişdir.
5 fevral 2008-ci il tarixli 27 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 2, maddə 108) ilə "Notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında Təlimatı"nın 90-cı bənddən “onlar tərəfindən” sözləri çıxarılmışdır.


65 14 dekabr 2005-ci il tarixli 228 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 12, maddə 1228) ilə “Azərbaycan Respublikasında notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında Təlimat»ın 91-ci bəndi çıxarılıb.

Əvvəlki redaksiyada91. Mirasın açıldığı yerin notariusu əmlakın mühafizə edilməsi tədbirlərinin dayandırılması haqqında əvvəlcədən vərəsələrə, əmlak vərəsəlik hüququ üzrə dövlətə keçdikdə isə Azərbaycan Respublikasının Dövlət Əmlakı Nazirliyinə xəbər verməlidir.


66 14 dekabr 2005-ci il tarixli 228 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 12, maddə 1228) ilə “Azərbaycan Respublikasında notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında Təlimat»ın 97-ci bəndinin ikinci abzası çıxarılmışdır.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:Səhmlər və ya birgə əmlakdakı hissə, pay şəklində əmlakın vərəsələri olmadıqda, bu əmlak həmin hüquqi şəxslərə keçir.

20 avqust 2008-ci il tarixli 192 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 8, maddə 787) ilə 97-ci bəndin birinci abzasında «əlillər» sözündən sonra «, sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar» sözləri əlavə edilmişdir.
67 5 fevral 2008-ci il tarixli 27 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 2, maddə 108) ilə "Notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında Təlimatı"nın 99-cu bəndin altıncı abzasında “mühafizəsi” sözü “qorunması” sözü ilə əvəz edilmişdir.


68 14 oktyabr 2006-cı il tarixli 224 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 10, maddə 902) ilə “Azərbaycan Respublikasında notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında Təlimat»ın 102-ci bəndinin ikinci və beşinci abzaslarında "VADQ orqanlarının" sözləri "vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatını aparan orqanların" sözləri ilə əvəz edilmişdir.


69 26 sentyabr 2006-cı il tarixli 217 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2006-cı il, № 9, maddə 830) ilə “Azərbaycan Respublikasında notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında Təlimat»ın 103-cü bəndinin ikinci abzasından “əhalinin sosial müdafiəsi mərkəzinin” sözləri “pensiya təyin edən orqanın” sözləri ilə, üçüncü abzasında “pensiya kitabçası” sözləri “pensiya vəsiqəsi” sözləri ilə əvəz edilmişdir.


70 14 dekabr 2005-ci il tarixli 228 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 12, maddə 1228) ilə “Azərbaycan Respublikasında notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında Təlimat»ın 106-cı bəndində «bərabər» sözü «paylarına mütənasib surətdə» sözləri ilə əvəz edilmişdir.


71 5 fevral 2008-ci il tarixli 27 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 2, maddə 108) ilə "Notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında Təlimatı"nın 110-cu bəndin ikinci abzasında “mühafizə olunması” sözləri “qorunması” sözü ilə əvəz edilmişdir.


72 3 iyun 2005-ci il tarixli 98 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 6, maddə 534) ilə “Azərbaycan Respublikasında notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında Təlimat”ın 133-cü bəndinə dördüncü və beşinci abzaslar əlavə edilmişdir.


73 30 iyul 2002-ci il tarixli 118 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002-ci il, № 7, maddə 455) ilə "Notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında Təlimat"ın XI fəslin adı aşağıdakı redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:Pul məbləğlərİnİn və qİymətlİ kağızların depozİtə qəbul edİlməsİ

74


 30 iyul 2002-ci il tarixli 118 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002-ci il, № 7, maddə 455) ilə "Notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında Təlimat"ın 152-ci bəndinə üçüncü abzas əlavə edilmişdir.
29 may 2012-ci il tarixli 124 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Azərbaycan” qəzeti, 31 may 2012-ci il, № 118) ilə “Azərbaycan Respublikasında notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında Təlimat”da 152-ci hissənin üçüncü abzasından “bu təlimatın 63-cü bəndində göstərilən vəsiyyətnamələri, habelə” sözləri çıxarılmışdır.75 01 oktyabr 2009-cu il tarixli 160 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 10, maddə 849) ilə "Notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında Təlimat"ın 160-1-ci bəndin birinci abzasda "müvafiq icra hakimiyyəti orqanı" sözləri "Nazirlər Kabineti" sözləri ilə əvəz edilmişdir.


76 01 oktyabr 2009-cu il tarixli 160 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 10, maddə 849) ilə "Notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında Təlimat"ın 160-1-ci bəndin ikinci abzas çıxarılmışdır, üçüncü abzas ikinci abzas hesab edilmişdir, aşağıdakı məzmunda üçüncü-səkkizinci abzaslar əlavə edilmişdir.


77 19 dekabr 2005-ci il tarixli 231 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 12, maddə 1231) ilə “Azərbaycan Respublikasında notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında Təlimat»na 160-1-ci bənd əlavə edilmişdir.


78 29 may 2012-ci il tarixli 124 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (“Azərbaycan” qəzeti, 31 may 2012-ci il, № 118) ilə “Azərbaycan Respublikasında notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında Təlimat”a yeni məzmunda 160-2-ci hissə əlavə edilmişdir.


79 5 avqust 2005-ci il tarixli 151 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 8, maddə 782) ilə “Azərbaycan Respublikasında notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında Təlimat”a 169-1-ci bənd əlavə edilmişdir.


80 5 fevral 2008-ci il tarixli 27 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 2, maddə 108) ilə "Notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında Təlimatı"nın 203-cü bəndin birinci abzasında “mühafizə edilməsi” sözləri “qorunması” sözü ilə əvəz edilmişdir.


81 5 fevral 2008-ci il tarixli 27 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 2, maddə 108) ilə "Notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında Təlimatı"nın 204-cü bəndin birinci abzasında “mühafizəsi” sözü “qorunması” sözü ilə əvəz edilmişdir.Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə