Notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında Təlimatın təsdiq edilməsi barədəYüklə 0.57 Mb.
səhifə9/10
tarix26.12.2016
ölçüsü0.57 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Ədliyyə Nazirliyi" sözlərindən sonra "və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi" sözləri əlavə edilmişdir.

10 oktyabr 2005-ci il tarixli 183 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 10, maddə 977) ilə “Azərbaycan Respublikasında notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında Təlimat"ın 14-cü bəndinin ikinci abzası yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:

Xaricdə istifadə edilən sənədlərin təsdiqi, dəniz protestlərinə baxılması və daşınmaz əmlakın özgəninkiləşdirilməsi haqqında olan notariat hərəkətlərinin aparılması Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən hər bir inzibati ərazi vahidində fəaliyyət göstərən müəyyən bir notariusa həvalə edilir.17 23 mart 2002-ci il tarixli 45 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, № 3, maddə 148) ilə “Azərbaycan Respublikasında notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında Təlimat"ın 15-ci bəndinin ikinci abzasında "əlavə xidmət haqqı" sözləri "dövlət rüsumu" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

20 avqust 2008-ci il tarixli 192 nömrəli Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 8, maddə 787) ilə 15-ci bəndin ikinci abzasında «əlilliklə» sözündən sonra «, sağlamlıq imkanlarının məhdudluğu ilə» sözləri əlavə edilmişdir.

12 fevral 2009-cu il tarixli 25 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, №02, maddə 148) ilə “Azərbaycan Respublikasında notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında Təlimat»ın 15-ci bəndin ikinci abzasında "dövlət rüsumu" sözlərindən sonra "və müəyyən edilmiş hallarda haqq" sözləri əlavə edilmişdir.


18 31 oktyabr 2003-cü il tarixli 147 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2003-cü il, № 10, maddə 629) ilə “Azərbaycan Respublikasında notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında Təlimat»ın 16-cı bəndinin birinci abzasında "Notariat hərəkətləri" sözləri "Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi ilə ayrı qayda nəzərdə tutulmadıqda, notariat hərəkətləri" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

12 fevral 2009-cu il tarixli 25 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, №02, maddə 148) ilə “Azərbaycan Respublikasında notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında Təlimat»ın 16-cı bəndin birinci abzasında "dövlət rüsumu" sözlərindən sonra "və müəyyən edilmiş hallarda haqq" sözləri əlavə edilmişdir.
19 01 oktyabr 2009-cu il tarixli 160 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 10, maddə 849) ilə "Notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında Təlimat"ın 16-cı bəndin beşinci abzası altıncı abzas hesab edilmişdir, aşağıdakı məzmunda beşinci abzas əlavə edilmişdir.


20 01 oktyabr 2009-cu il tarixli 160 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 10, maddə 849) ilə "Notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında Təlimat"ın 7 bəndin ikinci abzas yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının şəxsiyyəti pasport, şəxsiyyət vəsiqəsi, 9 nömrəli forma üzrə arayış əsasında müəyyən edilir.


21 23 aprel 2008-ci il tarixli 96 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 4, maddə 316) ilə «Azərbaycan Respublikasında notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında Təlimat»ın 17-ci bəndinin dördüncü abzasında «dənizçi pasportu» sözləri «dənizçinin şəxsiyyət sənədi» sözləri ilə əvəz edilmişdir.


22 01 oktyabr 2009-cu il tarixli 160 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 10, maddə 849) ilə "Notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında Təlimat"ın 7 bəndin səkkizinci abzas çıxarılmışdır.


23 01 oktyabr 2009-cu il tarixli 160 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 10, maddə 849) ilə "Notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında Təlimat"ın 7 bəndə səkkizinci-on birinci abzaslar əlavə edilmişdir.


24 12 fevral 2009-cu il tarixli 25 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, №02, maddə 148) ilə “Azərbaycan Respublikasında notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında Təlimat»ın 26-cı bəndin birinci abzasının ikinci cümləsi yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:Sənədin layihəsinin tərtibi üçün əlavə xidmət haqqı alınmaqla, sənəd müraciət etmiş şəxsin xahişi ilə notarius tərəfindən tərtib oluna bilər.


25 7 oktyabr 2002-ci il tarixli 152 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002-ci il, № 10, maddə 635) ilə “Azərbaycan Respublikasında notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında Təlimat»ın 29-cu bəndinin birinci abzasında "Ədliyyə Nazirliyi" sözlərindən sonra "və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi" sözləri əlavə edilmişdir.


26 19 dekabr 2005-ci il tarixli 231 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 12, maddə 1231) ilə “Azərbaycan Respublikasında notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında Təlimat»ın 30-cu bənddə «yazılı tələbi ilə» sözləri «qərarı əsasında» sözləri ilə əvəz edilmişdir.


27 12 fevral 2009-cu il tarixli 25 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, №02, maddə 148) ilə “Azərbaycan Respublikasında notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında Təlimat»ın 31-ci bəndin ikinci abzasının üçüncü cümləsində "dövlət rüsumu" sözlərindən sonra "və haqq" sözləri əlavə edilmişdir.


28 20 aprel 2005-ci il tarixli 72 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 4, maddə 386) ilə “Azərbaycan Respublikasında notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında Təlimat»ın 31-ci bəndinin dördüncü abzasından "və tutulan rüsumun ödənilməsinə dair qəbzlər" sözləri çıxarılmışdır.


29 01 oktyabr 2009-cu il tarixli 160 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, № 10, maddə 849) ilə "Notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında Təlimat"a 33-1-ci bənd əlavə edilmişdir.


30 12 iyun 2010-cu il tarixli 110 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 6, maddə 555) ilə 33-1-ci bəndin birinci abzasında “bankda hesaba malik olan şəxslərlə həyata keçirildikdə və ya xarici dövlətlərin siyasi xadimlərinin bank hesablarından həyata keçirildikdə” sözləri “bankda hesaba malik olan şəxslərlə və ya siyahısı Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının aidiyyəti qətnamələrinə, habelə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə əsasən təsdiq edilmiş şəxslərlə həyata keçirildikdə, yaxud xarici dövlətlərin siyasi xadimlərinin pul vəsaitləri və ya digər əmlakla bağlı olduqda” sözləri ilə əvəz edilmişdir və həmin bəndə onuncu abzas əlavə edilmişdir.


31 7 oktyabr 2002-ci il tarixli 152 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002-ci il, № 10, maddə 635) ilə “Azərbaycan Respublikasında notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında Təlimat»ın 36-cı bəndinin birinci abzasında "Ədliyyə Nazirliyi" sözlərindən sonra "və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi" sözləri əlavə edilmişdir.


32 14 dekabr 2005-ci il tarixli 228 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 12, maddə 1228) ilə “Azərbaycan Respublikasında notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında Təlimat»ın 38-ci bəndinin birinci abzasında «notariatda təsdiqi məcburi olan əqdləri və tərəflərin arzusu ilə digər əqdləri» sözləri «notariat qaydasında təsdiq edilməli olan əqdləri» sözləri ilə əvəz edilmişdir.
5 fevral 2008-ci il tarixli 27 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı () ilə "Notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında Təlimatı"nın 38-ci bəndin birinci abzasında “əqdləri” sözündən sonra “və tərəflərin arzusu ilə digər əqdləri” sözləri əlavə edilmişdir.


33 13 noyabr 2001-ci il tarixli 182 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, № 11, maddə 722) ilə “Azərbaycan Respublikasında notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında Təlimat»ın 39-cu bəndinin ikinci abzasından 2-ci, 3-cü və 4-cü cümlələr çıxarılmışdır.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:Məhkəmə tərəfindən belə qətnamə çıxarılmamış notarius öz mülahizəsini Azərbaycan Respublikası Mülki-Prosessual Məcəlləsinin 317-ci maddəsində göstərilən şəxslərdən birinə və ya psixiatriya (psixonevroloji) müəssisəsinə bildirir, onlar həmin şəxsin fəaliyyət qabiliyyəti olmayan və ya məhdud fəaliyyət qabiliyyətli hesab edilməsi haqqında məhkəmə qarşısında məsələ qaldıra bilərlər. Notarius öz məktubunda qəbul edilmiş qərar barədə ona məlumat verilməsini xahiş edir. Bu vəzifəli şəxs (psixiatriya (psixonevroloji) müəssisəsi) tərəfindən qəbul edilmiş qərardan asılı olaraq notarius ya əqdi təsdiq edir, ya da notariat hərəkəti aparılmasını işə məhkəmədə baxılanadək dayandırır.
3 noyabr 2005-ci il tarixli 201 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 11, maddə 1061) ilə “Azərbaycan Respublikasında notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında Təlimat”ın 39-cu bəndinin ikinci abzasına "narkotik" sözündən sonra "vasitələrdən, psixotrop" sözləri əlavə edilmişdir.


34 14 dekabr 2005-ci il tarixli 228 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 12, maddə 1228) ilə “Azərbaycan Respublikasında notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında Təlimat»ın 39-cu bəndinin dördüncü abzasında «qəyyumların» sözü «himayəçilərin» sözü ilə əvəz edilmişdir.


35 12 fevral 2009-cu il tarixli 25 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009-cu il, №02, maddə 148) ilə “Azərbaycan Respublikasında notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında Təlimat»ın 42-ci bəndin beşinci abzasında "dövlət rüsumu" sözlərindən sonra "və haqq" sözləri əlavə edilmişdir.


36 14 dekabr 2005-ci il tarixli 228 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 12, maddə 1228) ilə “Azərbaycan Respublikasında notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında Təlimat»ın 43-cü bəndində «647» rəqəmi «178.1» rəqəmi ilə əvəz edilmişdir.


37 14 dekabr 2005-ci il tarixli 228 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 12, maddə 1228) ilə “Azərbaycan Respublikasında notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında Təlimat»ın 47-ci bəndində «mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənədləri» sözləri «mülkiyyət hüquqlarının dövlət qeydiyyatı haqqında müvafiq reyestrdən çıxarışı» sözləri ilə əvəz edilmişdir.


38 5 avqust 2005-ci il tarixli 151 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 8, maddə 782) ilə “Azərbaycan Respublikasında notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında Təlimat”a 49-cu bəndə on dördüncü və on beşinci abzaslar əlavə edilmişdir.


39 14 dekabr 2005-ci il tarixli 228 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 12, maddə 1228) ilə “Azərbaycan Respublikasında notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında Təlimat»ın 51-ci bəndinin birinci cümləsində «və tərəflərin torpağı da özgəninkiləşdirmək niyyətləri olarsa, o zaman torpağın özgəninkiləşdirilməsi haqqında ayrıca müqavilə tərtib olunaraq təsdiq edilməlidir» sözləri «Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 245-ci maddəsində qeyd olunan hallarda tərəflərin razılaşması ilə müəyyənləşdirilən torpaq sahəsinə hüquqların binanı (qurğunu) əldə edənə keçməsi barədə müddəalar bu əqddə öz əksini tapmalıdır» sözləri ilə əvəz edilmişdir.


40 14 dekabr 2005-ci il tarixli 228 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 12, maddə 1228) ilə “Azərbaycan Respublikasında notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında Təlimat»ın 54-cü bəndinin ikinci abzası çıxarılmışdır.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:Payların miqdarı paylar məlum olan ümumi mülkiyyətin iştirakçılarından bir tərəfindən əlavə tikinti aparılması (daşınmaz əmlakın yanını tikmə, üstünü tikmə və s.) və ya daşınmaz əmlakın bir hissəsinin sökülməsi ilə əlaqədar dəyişdirilirsə, notarius əlavə tikinti üçün və ya daşınmaz əmlakın bir hissəsinin sökülməsi üçün müvafiq icra hakimiyyətinin qərarını və araşdırılmaq üçün hüquq müəyyənedici sənədi tələb edir.


41 14 dekabr 2005-ci il tarixli 228 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 12, maddə 1228) ilə “Azərbaycan Respublikasında notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında Təlimat»ın 55-ci bəndi çıxarılmışdır.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:55. Tikintisi başa çatdırılmamış daşınmaz əmlakın özgəninkiləşdirilməsi haqqında müqavilə bu əmlakın özgəninkiləşdirilməsinə rayon, şəhər icra hakimiyyətinin razılığı olduqda təsdiq edilə bilər.


42 19 oktyabr 2011-ci il tarixli 165 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ilə 63-cü bəndin ikinci abzasında “verə bilər; həmin şəxslərin orada olması onların zərfdəki imzaları ilə təsdiqlənir” sözləri “verə bilər. Həmin şəxslərin orada olması onların zərfin üzərində notariat qaydasında (formasında) təsdiq edilmiş imzaları ilə müəyyən olunur” sözləri ilə əvəz edilmişdir.


43 19 oktyabr 2011-ci il tarixli 165 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ilə 74-cü bəndin üçüncü abzasında “yerli özünüidarə orqanına” sözləri “rayon, şəhər, şəhər rayonu icra hakimiyyətinin nümayəndələrinə” sözləri ilə əvəz edilmişdir.


44 14 dekabr 2005-ci il tarixli 228 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 12, maddə 1228) ilə “Azərbaycan Respublikasında notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında Təlimat»ın 75-ci bəndinin ikinci abzasının birinci cümləsi yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:Etibarnamənin qüvvədə olma müddəti üç ildən artıq ola bilməz.


45 5 fevral 2008-ci il tarixli 27 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 2, maddə 108) ilə "Notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında Təlimatı"nın V fəslin adında “mühafizəsi” sözü “qorunması” sözü ilə əvəz edilmişdir.


46 14 dekabr 2005-ci il tarixli 228 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 12, maddə 1228) ilə “Azərbaycan Respublikasında notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında Təlimat»ın 80-ci bəndi yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:80. Mirasın açıldığı yer üzrə notarius vərəsələrin, vəsiyyət üzrə tapşırıq alan şəxslərin, kreditorların və ya dövlətin mənafeyi üçün zəruri olan hallarda idarələrin, müəssisələrin, təşkilatların, ayrı-ayrı şəxslərin məlumatına əsasən, vəsiyyətnamə icraçısının təşəbbüsü ilə, yaxud öz təşəbbüsü ilə miras əmlakın mühafizə edilməsi üçün tədbirlər görməlidirlər. Bu tədbirləri onlar bilavasitə özləri həyata keçirirlər.


47 5 fevral 2008-ci il tarixli 27 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 2, maddə 108) ilə "Notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında Təlimatı"nın 81-ci bəndin üçüncü abzas yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:Əmlakın yerləşdiyi yerin notariusu ayrı-ayrı şəxslərin, idarələrin, müəssisələrin və təşkilatların məlumatına əsasən miras əmlakın qorunması üçün mirasın açıldığı yerin notariusuna xəbər verməklə tədbirlər görə bilər.


48 14 dekabr 2005-ci il tarixli 228 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 12, maddə 1228) ilə “Azərbaycan Respublikasında notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında Təlimat»ın 81-ci bəndində ismin müvafiq hallarında «müvafiq icra hakimiyyəti orqanı» sözləri ismin müvafiq hallarında «rayon, şəhər, şəhər rayonu İcra Hakimiyyətinin nümayəndələri» sözləri ilə əvəz edilsin, «mühafizə edilməsi» və «mühafizəsi» sözləri isə «qorunması» sözü ilə əvəz edilmişdir.

5 fevral 2008-ci il tarixli 27 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 2, maddə 108) ilə "Notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında Təlimatı"nın 81-ci bəndin dördüncü abzası çıxarılmışdır.
49 14 dekabr 2005-ci il tarixli 228 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 12, maddə 1228) ilə “Azərbaycan Respublikasında notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında Təlimat»ın 84-cü bəndinin birinci abzasında «mühafizə edilməsi» sözləri «qorunması» sözü ilə əvəz edilsin, ikinci abzasında «əmlaka idarəçi» və «idarəçi» sözləri «əmlak idarəçisi» sözləri ilə əvəz edilmişdir, «miras qoyanın kreditorları iddia irəli sürmüşdürlərsə» sözləri çıxarılmışdır.
5 fevral 2008-ci il tarixli 27 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 2, maddə 108) ilə "Notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında Təlimatı"nın 84-cü bənd yeni redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:84. Notarius miras əmlakın qorunması üçün bu əmlakı siyahıya alır və həmin əmlakı saxlanılmaqdan ötrü vərəsələrə və ya başqa şəxslərə verir, həm də mirasın açıldığı yerdə olmayan vərəsələrin axtarılması üçün tədbirlər görür.

Mirasın tərkibində idarə olunması tələb olunan əmlak olduqda, vərəsələr mirası qəbul edənədək, notarius əmlak idarəçisi təyin etməlidir. Əgər heç olmasa bir vərəsə əmlakı qəbul etmişdirsə və ya vəsiyyətnamənin icraçısı təyin edilmişdirsə, əmlak idarəçisi təyin edilmir.


50 14 dekabr 2005-ci il tarixli 228 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 12, maddə 1228) ilə “Azərbaycan Respublikasında notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında Təlimat»ın 85-ci bəndində «mühafizi, qəyyumu və miras əmlakın mühafizə olunması üçün verildiyi digər şəxsləri» sözləri «əmlak idarəçisini» sözləri ilə əvəz edilmişdir.


51 14 dekabr 2005-ci il tarixli 228 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 12, maddə 1228) ilə “Azərbaycan Respublikasında notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında Təlimat»ın 86-cı bəndin birinci abzasında «iştirak etmək arzusunu bildirmiş əlaqədar şəxslərin» sözləri «əmlak idarəçisinin, vəsiyyətnamənin icraçısının» sözləri ilə əvəz edilmişdir.

5 fevral 2008-ci il tarixli 27 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 2, maddə 108) ilə "Notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında Təlimatı"nın 86-cı bəndin birinci abzasından “onun siyahısının tutulmasında” sözləri çıxarılmışdır.
52 14 dekabr 2005-ci il tarixli 228 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, № 12, maddə 1228) ilə “Azərbaycan Respublikasında notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında Təlimat»ın 86-cı bəndin ikinci abzasında «mühafizə edilməsi» sözləri «qorunması» sözü ilə əvəz edilmişdir.


53 5 fevral 2008-ci il tarixli 27 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, № 2, maddə 108) ilə "Notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında Təlimatı"nın 86-cı bəndin altıncı abzası isə aşağıdakı redaksiyada verilmişdir.

Əvvəlki redaksiyada deyilirdi:Aktın hər bir səhifəsində şeylərin (əşyaların) miqdarına və dəyərinə yekun vurulur, siyahı qurtardıqdan sonra isə şeylərin (əşyaların) ümumi miqdarına və onların dəyərinə yekun vurulur.


54 5 fevral 2008-ci il tarixli 27 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı (
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə