Onkologiya ixtisası üzrə nümunəvi test sualları Bölmə ÇƏNBƏr bağirsaq xəRÇƏNGİ


) Proliferasiyaya uğramış fibroz-kistoz mastopatiyadan əməliyyat olunmuş 41 yaşlı qadın hansı mütəxəssisin nəzarətində olmalıdır?Yüklə 1,34 Mb.
səhifə14/14
tarix27.11.2016
ölçüsü1,34 Mb.
#312
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

890) Proliferasiyaya uğramış fibroz-kistoz mastopatiyadan əməliyyat olunmuş 41 yaşlı qadın hansı mütəxəssisin nəzarətində olmalıdır?
A) Cərrahın

B) Terapevtin

C) Onkoloqun

D) Nəzarət tələb olunmur

E) Ginekoloqun
Ədəbiyyat: Ш.Х. Ганцев «Онкология» Москва, 2004
891) Hansı nazoloji forma ilə xəstələnmə zamanı (xəstəliyin IV mərhələsində) xəstə müalicədən sonra III klinik qrupa köçürülə bilər?
A) Yumurtalığın xərçəngində

B) Sayılanların hamısında

C) Limfaqranulomatozda

D) Süd vəzi xərçəngində

E) Sayılanların heç birində
Ədəbiyyat: Г. Черенков «Клиническая онкология» М., 1999, 380 с.
892) III b mərhələləli 35 yaşlı süd vəzi xərçəngli xəstə. Cərrahi müdaxilədən sonra şüa müalicəsi qurtarmış. 4 ay müddətində xəstəlik vərəqəsi verilmişdir. Xəstənin sənəti – rəngsaz. Nə məsləhət görülür?
A) Xəstəlik vərəqəsinin davamı

B) Tibbi əmək ekspert komissiyasına göndərmək

C) Evə yazılma

D) Düzgün cavab yoxdur

E) Sənətini dəyişmək
Ədəbiyyat: Г. Черенков «Клиническая онкология» М., 1999, 380 с.
893) Əlillik qrupu hansı hallarda müəyyən edilir?
A) Əlillik qrupu bütün xəstələrə müəyyən edilir

B) 25 yaşınadək xəstələrə

C) Düzgün cavab yoxdur

D) Hərbi qulluqçulara

E) Evdar qadınlara
Ədəbiyyat: Р. Биглхол, Р. Бонита, Т. Къельстрем «Основы эпидемиологии»
894) Müalicə etikası və tibbi deontologiyanın teoretik əsaslarına nə aiddir?
A) Müalicə etikası və deontologiyanın prinsipləri

B) Tibbi psixologiyanın əsasları

C) Sadalanların hamısı

D) Həkimin cəmiyyətdəki mövgeyi

E) Həkimin cəmiyyətdəki mövqeyi
Ədəbiyyat: Ш.Х. Ганцев «Онкология» Москва, 2004
895) Hansı ixtisas üzrə işləyən mütəxəssisə əlavə məzuniyyət verilməlidir?
A) Cərrah –onkoloqa

B) Heç kimə verilmir

C) Bütün sayılanlara

D) Həkim-radioloqa

E) Həkim – kimyavi – terapevtə
Ədəbiyyat: Р. Биглхол, Р. Бонита, Т. Къельстрем «Основы эпидемиологии»
896) Birinci dərəcəli onkoloji dispanserdə neçə həkim vəzifəsi ştatı olur?
A) 7

B) 5


C) 24

D) 25


E) 10
Ədəbiyyat: Г. Черенков «Клиническая онкология» М., 1999, 380 с.
897) Stasionarda həkim – onkoloqların ştatı bu hesabla təyin edilir
A) 30 çarpayıya

B) 20 çarpayıya

C) 25 çarpayıya

D) 10 çarpayıya

E) 24 çarpayıya
Ədəbiyyat: Ш.Х. Ганцев «Онкология» Москва, 2004
898) Əhaliyə ambulator yardım etmək üçün həkim – onkoloq ştatı bu hesabla müəyyən edilir

A) 10.000 əhaliyə 0,2 ştat

B) 10.000 əhaliyə 0,25 ştat

C) 10.000 əhaliyə 0,5 ştat

D) 10.000 əhaliyə 0,1 ştat

E) 10.000 əhaliyə 0,05 ştat


Ədəbiyyat: Г. Черенков «Клиническая онкология» М., 1999, 380 с.
899) Bədxassəli şişlər əhalinin ölümü səbəbləri arasında neçənci yeri tutur?
A) İkinci – üçüncü yer

B) Dörd – altıncı yer

C) Birinci yer

D) Yeddinci – səkkizinci yer

E) Onuncu yer
Ədəbiyyat: Ш.Х.Ганцев «Онкология» Москва, 2004Р.Биглхол, Р.Бонита, Т.Кьельстрём «Основы эпидемиологии»
900) İqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrdə bədxassəli şişlərdən ölüm hallarının artmasının əsas səbəbləri ?
A) Stress və peşə ilə əlaqədar

B) Ancaq ekoloji mühitin kəskin korlanması

C) Ekoloji mühitin kəskin korlanması və peşə zərərlərinin artımının təsiri

D) Əhalinin qocalması

E) Ancaq peşə zərərlərinin artımının təsiri
Ədəbiyyat: Ш.Х. Ганцев «Онкология» Москва, 2004
901) Onkoloji statistikanın əsas məqsədi nədir?
A) Xoşxassəli şişlərin epidemiologiyasında təsviri (deskriptiv) yönəltməyə

B) Prospektiv

C) Bədxassəli şişlərin epidemiologiyasının təsviri (deskriptiv)

D) Retrospektiv

E) Epidemiologiyada analitika
Ədəbiyyat: Р. Биглхол, Р. Бонита, Т. Къельстрем «Основы эпидемиологии»
902) Onkoloji statistikanın əsas məqsədidir
A) Xərçəng əleyhinə mübarizə sistemlərinə əməli rəhbərliyi yararlığı haqqında səhiyyə orqanlarının daimi məlumatlandırılması

B) Bütün sayılanlar

C) Xəstələnmənin hazırki vəziyyəti və əsas tendensiyaların təyin edilməsi, bədxassəli şişlərdən əhalinin xəstələnmələri və ölüm faizi

D) Profilaktika sahəsində tədbirlərin effektivliyinin qiymətləndirilməsi və bədxassəli şişlərin vaxtından əvvəl aydınlaşdırılması, onkoloji xəstələrin müalicəsi və reabilitasiyası

E) Düzgün cavab yoxdur
Ədəbiyyat: Р. Биглхол, Р. Бонита, Т. Къельстрем «Основы эпидемиологии»
903) Onkoloji statistikada standartlaşdırılmış hansı göstəricilərin tədbiqi xəstəliklərin və ölum faktorlarının göstəricilərə təsirinin çıxarılması üçün vacibdir
A) Əhalinin yaş tərkibi

B) Heç biri

C) Əhalinin yaş və cinsi tərkibi

D) Əhalinin cinsi tərkibi

E) Ailə vəziyyəti
Ədəbiyyat: Р.Биглхол, Р.Бонита, Т.Кьельстрём «Основы эпидемиологии»Всемирная организация здравоохранения. Женева 1994
904) Bədxassəli şişlərin epidemiologiyasının analitik istiqamətini böyük qismdə qane edir
A) Standartlaşdırılmış göstəricilər və “kobud” göstəricilər

B) “Kobud” göstəricilər

C) Absolüt rəqəmlər

D) Standartlaşdırılmış göstəricilər

E) Heç biri
Ədəbiyyat: Ш.Х.Ганцев «Онкология»Р.Биглхол, Р.Бонита, Т.Кьельстрём «Основы эпидемиологии»Всемирная организация здравоохранения. Женева 1994
905) Bədxassəli şişlərin əmələ gəlməsinin faktorları
A) Sadalananların hamısı

B) Kanserogen agentin endogen təsiri

C) İrsi faktor

D) Kanserogen agentin ekzogen təsiri

E) Orqanizmə fiziki təsirlər
Ədəbiyyat: Г. Черенков «Клиническая онкология» М., 1999, 380 с.
906) İrsin bədxassəli şişlərin əmələ gəlməsində rolu
A) Sadalananların hamısı

B) İrslə keçən zərərli adətlər

C) İrslə keçmiş hüceyrələr

D) İrslə keçən psixoloji çatışmazlıq

E) Qan qohumluğunun irsiyyətə təsiri
Ədəbiyyat: Г. Черенков «Клиническая онкология» М., 1999, 380 с.
907) Kimyəvi kanserogenlərin əsas mənbəyi hansıdır?
A) Kənd təsərrüfat müəssisələri

B) Sayılanların hamısı

C) Yeyinti sənayesi

D) Atmosferin çirklənməsi (təbii qazın tam yandırılmaması) 3.4 benz-(a)-piren

E) Qeyri-metallar
Ədəbiyyat: Р. Биглхол, Р. Бонита, Т. Къельстрем «Основы эпидемиологии»
908) Profilaktikanın fərdi tədbirləri

A) Sayılanlar hamısı doğrudur

B) Vaxtilə istifadə edilmiş piy məmulatlardan təkrar istifadə etməmək

C) Bitki mənşəli qidaların qəbulunu artırmaq

D) Siqaret çəkmək əleyhinə tədbirlər görmək

E) Alkoqollu içkilərin qəbulunu azaltmaq


Ədəbiyyat: Ш.Х. Ганцев «Онкология» Москва, 2004
909) Xərçəngin əmələ gəlməsinin profilaktikasında antioksidantların hansı rolu var?
A) Sadalananlar düzgündür

B) Antioksodantlar bədəndə olan kanserogen agentlərini udur və neytralaşdırır

C) Antioksidantlar hüceyrələrin membranına dəyən zərbənin qabağını alır

D) Antioksidantlar antikanserogen təsirinə malikdir

E) Düzgün cavab yoxdur
Ədəbiyyat: Р. Биглхол, Р. Бонита, Т. Къельстрем «Основы эпидемиологии»
910) Xərçəngin ikincili profilaktikası nəzərdə tutur?
A) Siqaretdən imtina

B) Xərçəngqabağı xəstəliklərin aşkarı və müalicəsi

C) Xərçəngin ilkin formasının aşkarlanması

D) Kimyəvi kanserogenlərin aradan qaldırılması

E) Onkogen virusların yoluxdurmağın profilaktikası
Ədəbiyyat: Р. Биглхол, Р. Бонита, Т. Къельстрем «Основы эпидемиологии»
911) Təbiətdə ən çox yayılmış kanserogen hansıdır?
A) Ağır metallar, qeyri metallar

B) 2-naftalamin

C) Radionuklidlər

D) Benzo-(a)-piren

E) Nitritlər, nitratlar
Ədəbiyyat: Р. Биглхол, Р. Бонита, Т. Къельстрем «Основы эпидемиологии»
912) Skrininq tədqiqatlarla xərçəngin aşkara çıxarılmasının hansı yaş həddindən başlamaq daha rasionaldır?
A) 24-34 yaş

B) 45-54 yaş

C) 25-34 yaş

D) 55-64 yaş

E) 35-44 yaş
Ədəbiyyat: Р. Биглхол, Р. Бонита, Т. Къельстрем «Основы эпидемиологии»
913) Xərçəngin erkən formalarının müalicəsi effektlidir?
A) 80-100%

B) 0-20%


C) 60-80%

D) 20-40%

E) 40-60%
Ədəbiyyat: Г. Черенков «Клиническая онкология» М., 1999, 380 с.
914) Onkoloji xəstəliyi gec aşkarlanmış xəstələrə palliativ kömək
A) Yuxusuzluğun qarşısını almaq

B) Fiziki işlərdən çəkindirmək

C) Depressiyadan yayındırmaq

D) Xəstələrə fiziki, mənəvi, maddi kömək (xəstəyə yaşadığı müddətdə kömək)

E) Düzgün qidalanma
Ədəbiyyat: Ш.Х. Ганцев «Онкология» Москва, 2004
915) Xospis nədən ibarətdir?
A) Xəstələrin qeydiyyata alınması

B) Ambulator kömək

C) Səyyar kömək

D) Ambulator, stasionar və səyyar kömək

E) Stasionar kömək
Ədəbiyyat: Р. Биглхол, Р. Бонита, Т. Къельстрем «Основы эпидемиологии»
916) Onkoloji kabinetlərin əsas funksiyaları?
A) Xəstələrə maddi yardım

B) Evdə xəstələrin müayinəsi

C) Xəstələrə dərmanla yardım

D) Müəssisələrdə müayinə

E) Bədxassəli şiş diaqnozunun xəstələrdə vaxtında aşkarlanması
Ədəbiyyat: Р. Биглхол, Р. Бонита, Т. Къельстрем «Основы эпидемиологии»
917) Dispanserlərin əsas funksiyası:
A) Onkoloji müəssisələrin müasir aparatlarla təmin olunması

B) Xərçəng xəstələrin reabilitasiyası

C) Xərçəng xəstəliyi ilə əlaqədar əhaliyə tibbi baxış

D) Konsultasiya və evdə patronaj

E) Xərçəng xəstələrin qeydiyyata alınması, diaqnozun dəqiqləşdirilməsi, sonrakı müalicə
Ədəbiyyat: Ш.Х. Ганцев «Онкология» Москва, 2004
918) Onkoloji xəstələrin kliniki qruplara bölünməsi
A) IV qrup – spesifik müalicə qeyri-mümkün olan simptomatik müalicə alan ağır formada olan xəstələr

B) I qrup – xərçəng diaqnozu tam dəqiqləşməmiş xəstələr və xərçəngə qədər mərhələdə olanlar

C) II qrup – xərçəng diaqnozu dəqiqləşmiş, lakin spesifik müalicə almamış xəstələr

D) III qrup – spesifik müalicə almış xərçəngli xəstələr

E) Yazılanlar hamısı doğrudur
Ədəbiyyat: Г. Черенков «Клиническая онкология» М., 1999, 380 с.
919) Dəri xərçəngi olan xəstələrin dispanserizasiyanın müddəti və qaydası

A) Dəridə bədxassəli şişlər olan xəstələr 5 il nəzarətdə olmalıdır

B) Onlarda residiv və metastaz olmadıqda qeydiyyatdan azad olunurlar

C) Dəridə bədxassəli şişlər olan xəstələr 10 il nəzarətdə olmalıdırlar

D) Onkoloji xəstələr ömür boyu dispanserdə nəzarətdə olmalıdır

E) Sayılanlar doğru deyil


Ədəbiyyat: Ш.Х. Ганцев «Онкология» Москва, 2004

920)Hansı xəstəliyin radikal şüa müalicəsi zamanı 95%- dən çox sağalmaya nail olmaq mümkündür?
A) Bazalioma

B) Qida borusu xərçəngi

C) Mədə xərçəngi

D) Qırtlaq-udlaq xərçəngi

E) Mədəaltı vəzin xərçəngi

İ.H.İsayev. Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları, Bakı, 2001.səh 258921) Sümüklərin xoşxassəli osteoxondromalarında şüa müalicəsinin cəmi mənbə

dozası neçə olmalıdır?

A) Aparılmır

B) 40 Qr

C) 50 Qr


B) 60 Qr

E) 70 Qr


$$

Давыдов М.И. Энциклопедия клинической онкологии, 2004, С.326
922) Baş beyin şişlərindən hansı praktik olaraq metastaz vermir?

A) Meningiomalar

B) Medulloblastomalar

C) Pineoblastomalar

D) Ependimoblastomalar

E) Oliqodendroqliomalar

$$

Зедгенидзе Г.А ”Клиническая рентгенорадиология ” - Москва - 1985 – 249 с923) Hansı orqanlarda və hansı histoloji formada olan xərçəng baş beyinə daha çox ehtimalla metastaz verə bildiyi üçün profilaktik məqsədlə baş beyinə şüa müalicəsi aparmaq məsləhətdir?

A) Ağciyərin xirda hüceyrəli xərçəngi

B) Qırtlaqın yastı hüceyrəli xərçənqi

C) Süd vəzinin infiltrativ xərçənqi

D) Qida borusunun yastı hüceyrəli xərçənqi

E) Mədənin adenokarsinomasi

$$

Е.С. Киселева “Лучевая терапия злокачественных опухолей”, Москва 1996, стр.171


924) Udlaq xərçəngi olan xəstələrdə şua müalicəsinə əks göstəriş hansıdır?

A) Çeçəmə

B) Disfagiya

C) Ağrılar

D) Şişin parçalanması-qanaxma

E) Afoniya

$$

İsaev İ.H. ”Bədxassəli şişlərin şua müalicəsinin əsasları” – Bakı – 2001 -127 s.925) Radioterapiyadan sonra qırtlaq xərçəngı ilə xəstələrdə yaranan hansı şüa reaksiyası spesifik sayılır?

A) Şüa larinqofaringiti

B) Şüa dermatiti

C) Şüa epiteliiti

D) Şüa ezofagiti

E) Şüa fibrozu

$$

Андреев В.Г., Мардынский Ю. С., “Лучевое и комбинированное лечение рака гортани”, Москва, 1998, 145 с.926) Qırtlaq xərçəngi ilə xəstələrdə radioterapiyadan sonra yaranan reaksiyalardan hansı “ümumi” hesab olunur?

A) Arıqlama

B) Mukozit

C) Şüa dermatiti

D) Şua ezofaqiti

E) Şüa larinqiti

$$

C.Ə.Əliyev, İ.H.İsayev “Bədxassəli şişlərin müalicəsinin nəticələri, onların fəsadları, xəstənin həyat keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi kriteriyalarının müasir klassifikasiyaları və onların praktikada tətbiqi”(metodik tovsiyələr), Bakı, 2009, 22 s.


927) Udlaq xərçəngi olan xəstələrin əsas müalicə metodu hansıdır?

A) Kimyaterapiya

B) Cərrahi

C) Radioterapiya

D) Hormonoterapiya

E) Immunoterapiya

$$
İsaev İ.H. ”Bədxassəli şişlərin şua müalicəsinin əsasları” – Bakı – 2001 -127 s.928) Qırtlaq xərçəngi ilə xəstələrdə hansı simptomlar radioterapiyaya əks-göstərişdir?

A) Arıqlama

B) Afoniya

C) Udqunmanın çətinləşməsi

D) Şişin parçalanma mərhələsində olması

E) Öskurək

$$

İsayev İ.H. “Bədxassəli şişlərin şua müalicəsinin əsasları” Bakı, 2001, 145 s.
929) Qırtlaq xərçənginin yayılmış formalarında (3-4 mərhələ) hansı müalicə metoduna üstünlük verilir?

A)Kombinə olunmuş ( cərrahi+radioterapiya)

B) Cərrahi

C) Kimyaterapiya

D) Şüa terapiyası

E) Simptomatik müalicə

$$

Алферов В.С.,Огольцова Е.С. и др. “Возможности лучевой терапии в лечении 2-ой стадии рака гортани” Медицинская радиология №12 Москва,1989,39-56 с
930) Ağciyər xərcənginin hansı histoloji formasında tam klinik remissiya əldə olunan halda belə xəstələrə baş beyinin Cəmi Mənbə Doza 24 Qr profilaktik şüa terapiyası aparılır?

A) Qeyri kiçik hüceyrəli xərçəng

B) Adenokarsinoma

C) Kiçik hüceyrəli xərçəng

D) Yastı hüceyrəli xərçəng

E) Bütün qeyd olunan histoloji formalar$$

М.И. Давыдов «Энциклопедия Клинической Онкологии» Москва – 2004, стр – 192.


2004, стр – 192.
Yüklə 1,34 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin