Onkologiya ixtisası üzrə nümunəvi test sualları Bölmə ÇƏNBƏr bağirsaq xəRÇƏNGİ


) Aşağıda göstərilənlərdən hansı şişlər divararalığı şişlərinə aid edilmir?Yüklə 1,34 Mb.
səhifə6/14
tarix27.11.2016
ölçüsü1,34 Mb.
#312
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

334) Aşağıda göstərilənlərdən hansı şişlər divararalığı şişlərinə aid edilmir?
A) Ağciyərin mediastinal forma xərçəngi

B) Teratomalar

C) Nevrinoma

D) Bronxial kistlər

E) Timoma
Ədəbiyyat: Б.Е.Петерсон. Онкология : Москва Медицина 1980. 447стр.
335) Divararalığı şişlərinin təyin edilməsində vacib diaqnostik metod hansıdır?
A) Rentgenoloji + KT

B) Laborator

C) Bronxoskopiya

D) EKQ


E) Ezofaqoskopiya
Ədəbiyyat: Б.Е.Петерсон. Онкология : Москва Медицина 1980. 447стр.
336) Divararalığının xoş xassəli şişlərinin əsas müalicə üsulu hansıdır?
A) Fitoterapiya

B) Kimyaterapiya

C) Cərrahi

D) Fizioterapevtik

E) Şüa müalicəsi
Ədəbiyyat: Б.Е.Петерсон. Онкология : Москва Медицина 1980. 447стр.
337) Miastenik sindirom divararalığının hansı şişlərinin simptomudur?
A) Fibroma

B) Timoma

C) Teratoma

D) Nevrinoma

E) Limfoma
Ədəbiyyat: Б.Е.Петерсон. Онкология : Москва Медицина 1980. 447стр.
338) Divararalığının hansı şişləri maliğnizasiyaya uğramağa meyillidir?
A) Fibromalar

B) Nevrinomalar

C) Lipomalar

D) Teratomalar

E) Bronxial kistalar
Ədəbiyyat: Б.Е.Петерсон. Онкология : Москва Медицина 1980. 447стр.
339) Ağciyər xərçəngində hansı triada əsas klinik simptomları təşkil edir?
A) Öskürək, qanhayxırma, təngnəfəslik

B) Qanhayxırma, vezikulyar tənəffüs, halsızlıq

C) Təngnəfəslik, döş qəfəsində ağrı, boyunda şişlik

D) Öskürək, əzələ zəifliyi, oynaqlarda ağrı

E) Öskürək, temperatur, əzələ zəifliyi
Ədəbiyyat: Рак легкого. Под редакцией Б.Е.Петерсон. M. 1971 г.387 стр.
340) Hansı formalı mərkəzi ağciyər xərçəngi daha tez bronx stenozuna səbəb olur ?
A) Endobronxial

B) Peribronxial düyünlü

C) Hamısı eyni tezlikdə bronx stenozuna səbəb olur

D) Peribronxial düyünlü və peribronxial şaxəli

E) Peribronxial şaxəli
Ədəbiyyat: Рак легкого. Под редакцией Б.Е.Петерсон. M. 1971 г.387 стр.
341) Ağciyər şişlərində qanhayxırma nəyi göstərir ?
A) Şişin destruksiyasını

B) Şişin iltihablaşmasını

C) Şişin böyüməsini

D) Şişin reqressiyasını

E) Heç birini
Ədəbiyyat: Рак легкого. Под редакцией Б.Е.Петерсон. M. 1971 г.387 стр.
342) Atipik forma sayılmayan ağciyər xərçəngini göstərin?
A) Penkost

B) Sümük formalı ağciyər xərçəngi

C) Qaraciyər formalı ağciyər xərçəngi

D) Mediastinal formalı ağciyər xərçəngi

E) Beyin formalı ağciyər xərçəngi
Ədəbiyyat: Рак легкого. Под редакцией Б.Е.Петерсон. M. 1971 г.387 стр.
343) Ağciyərin uzaq orqan metastazlarından hansına daha çox rast gəlinir ?
A) Dəri

B) Böyrək

C) Qaraciyər

D) Böyrəküstü vəzi

E) Qalxanvari vəzi
Ədəbiyyat: Рак легкого. Под редакцией Б.Е.Петерсон. M. 1971 г.387 стр.
344) Ağciyər xərçəngində ağrı sindromu nəyi göstərir ?
A) Prosesin inoperabel olmasını

B) Şişin destruksiyasını

C) Şişin metastatik xarakterdə olmasını

D) Şiş prosesinə sinir kötükləri və plevranın qoşulduğunu

E) Şişin böyük ölçüdə olmasını
Ədəbiyyat: Ш.Х.Ганцев Онкология . Москва. Медицина. 2004 г.487 стр.
345) Ağciyər xərçənginin yerli yayılmasına dəlalət edən əsas simptom hansıdır ?
A) Başgicəllənmə

B) Səsin batması

C) Arıqlama

D) Zəiflik

E) Hipertermiya (temperatur febriliteti)
Ədəbiyyat: Ш.Х.Ганцев Онкология . Москва. Медицина. 2004 г.487 стр.
346) Ağ ciyər xərçənginin baş beyinə metastazlarının əsas simptomu hansıdır?
A) Arıqlama

B) Zəiflik

C) Səsin batması

D) Başgicəllənmə, ataksiya

E) Hipertermiya (temperatur febriliteti)
Ədəbiyyat: Ш.Х.Ганцев Онкология . Москва. Медицина. 2004 г.487 стр.
347) Hansı ağciyər xərçəngi mərkəzi şişlərə aid edilir?
A) Miliar karsinamatoz

B) Mediastinal ağciyər xərçəngi

C) Pankost xərçəngi

D) Subplevral ağciyər xərçəngi

E) Peribronxial düyünlü ağciyər xərçəngi
Ədəbiyyat: В.П.Харченко, И.В.Кузьмин. «Рак легкого» М.1994, 480с.
348) Hansı ağciyər xərçəngi periferik şişlərə aid edilir
A) Miliar karsinamatoz

B) Peribronxial düynlü ağciyər xərçəngi

C) Ağciyərin kavernoz xərçəngi

D) Ağciyərin polipəbənzər xərçəngi

E) Mediastinal ağciyər xərçəngi
Ədəbiyyat: В.П.Харченко, И.В.Кузьмин. «Рак легкого» М.1994, 480с.
349) Ağ ciyərin Penkost sindiromu ilə müşaiyət olunan periferik xərçəngində ilk rast gəlinən simptomlar hansılardır?
A) Əzələ atrofiyası

B) Qanhayxırma

C) Horner sindromu

D) Çiyin, kürək və döş divarında ağrılar

E) Davamlı öskürək
Ədəbiyyat: В.П.Харченко, И.В.Кузьмин. «Рак легкого» М.1994, 480с.
350) Penkost xərçəngində şiş hansı (neçənci) seqmentdə yerləşir?
A) 9- cu

B) 5-ci


C) 1-ci və ya 1+2- ci

D) 3-cü


E) 4-cü
Ədəbiyyat: Ш.Х.Ганцев Онкология . Москва. Медицина. 2004 г.487 стр.
351) Ağ ciyər xərçəngi olan xəstədə davamlı hıçqırma varsa bu nəyin göstəricisidir?
A) Şişin diafraqmal sinirə sirayət etməsinin

B) Şişin enən aortaya sirayət etməsinin

C) Şişin qabırğaarası sinirlərə sirayət etməsinin

D) Şişin qayıdan qırtlaq sinirinə sirayət etməsinin

E) Şişin ulduzvari qanqliona sirayət etməsinin
Ədəbiyyat: Ш.Х.Ганцев Онкология . Москва. Медицина. 2004 г.487 стр.
352) Ağ ciyər xərçəngi olan xəstədə öskürək zamanı nekrotik kütlə xaric olur. Bunun səbəbi nədir?
A) Destruksiyaya uğramış şişin bronxa drenə olunması

B) Şişin iltihablaşması

C) Şişin endobronxial yerləşməsini

D) Şişin böyük ölçüdə olması

E) Şişin metastatik karakterdə olması
Ədəbiyyat: Ш.Х.Ганцев Онкология . Москва. Медицина. 2004 г.487 стр.
353) Periferik ağ ciyər xərçəngində çox rast gəlinən simptom hansıdır?
A) Oynaqlarda ağrı və əzələ zəifliyi

B) Öskürək və temperatur

C) Zəiflik və arıqlama

D) Qanhayxırma və temperatur

E) Döş qəfəsində ağrı, tənginəfəslik
Ədəbiyyat: Справочник по онкологии.Под редакцией акад. Н.Н.Трапезникова и профессора И.В. Поддубной. Москва. КАППА. 1996. 624стр
354) Ağciyər xərçəngi olan xəstədə döş qəfəsində ağrının səbəbi ?
A) Şışın perifokal iltihabı

B) Şışın bronxa drenə olması

C) Şışın böyük ölçüdə olması

D) Şışdə dağılma boşluğunun olması

E) Şişin visseral plevraya və döş divarına inkişaf etməsi
Ədəbiyyat: Справочник по онкологии.Под редакцией акад. Н.Н.Трапезникова и профессора И.В. Поддубной. Москва. КАППА. 1996. 624стр
355) Transtorakal punksiyadan sonra ən çox hansı ağırlaşma ortaya çıxır?
A) Qanhayxırma

B) Hematoraks

C) Pnevmotoraks

D) İmplantasiyon metastaz vermə

E) Hava emboliyası
Ədəbiyyat: А.Х.Трахтенберг, В.И.Чиссов «Клиническая онкопульмонология»,М.2000г., 600с
356) Qida borusu xərçəngi zamanı uzaq metastaz daha çox hansı orqanda olur?
A) Sidik kisəsində

B) Beyində

C) Qaraciyərdə

D) Mədədə

E) Sümüklərdə
Ədəbiyyat: Ə.T.Əmiraslanov Onkologiya Bakı-“Təbib” 1995, 460 səh
357) T3N1M0 kimi təsnif olunan qida borusu xərçəngi hansı mərhələyə uyğundur?
A) III-mərhələ

B) II- mərhələ

C) I-mərhələ

D) IV-mərhələ

E) I,II- mərhələ
Ədəbiyyat: Ə.T.Əmiraslanov Onkologiya Bakı-“Təbib” 1995, 460 səh
358) TNM təsnifatına görə qida borusu xərçənginin II mərhələsinə uyğun variant hansıdır?
A) T4N1M0

B) T1N1M1

C) T1N0M0

D) T2N0M0

E) T3N1M0
Ədəbiyyat: Ə.T.Əmiraslanov Onkologiya Bakı-“Təbib” 1995, 460 səh
359) Qida borusunun anatomik hissələri hansıdır?
A) Boyun, yuxarı döş, aşağı döş və qarın

B) Boyun, döş, qarın

C) Boyun, diafraqmaüstü, diafraqmaaltı, mədəyə keçid hissələrdən

D) Udlaq, boyun, döş və qarın

E) Udlaq, boyun və döş
Ədəbiyyat: Б.Е.Петерсон . Онкология : Москва Медицина 1980. 447c
360) Qida borusunun xoşxassəli şişlərində əsas diaqnostik metod hansıdır?
A) Rengenoloji və endoskopik

B) Endoskopik

C) Endoskopik və NMRT (nüvə-maqnit rezonans tomoqrafiya)

D) NMRT (nüvə-maqnit rezonans tomoqrafiya) və USM

E) NMRT (nüvə-maqnit rezonans tomoqrafiya)
Ədəbiyyat: Б.Е.Петерсон . Онкология : Москва Медицина 1980.447c
361) Qida borusunun xoşxassəli şişlərində əsas müalicə üsulu hansıdır?
A) Cərrahi

B) Cərrahi kimyaterapiya

C) Kimyaterapiya şüa terapiyası

D) Kimyaterapiya

E) Şüa terapiyası
Ədəbiyyat: Б.Е.Петерсон . Онкология : Москва Медицина 1980.447c
362) Rengenoloji müayinə zamanı qida borusu şişi onun mənfəzinə doğru böyumüşdürsə bu hansı şişə dəlalət edir?
A) Qida borusunun skir xərçənginə

B) Sistinə

C) Hemangioperisitomaya

D) Leyomiomaya

E) Qida borusu xərçənginə
Ədəbiyyat: Б.Е.Петерсон . Онкология : Москва Медицина 1980.447c
363) Qida borusu xərçənginin xarakterik simptomu hansıdır?
A) Disfagiya

B) Diareya

C) Gəyirmə

D) Qıçqırma

E) Baş ağrıları
Ədəbiyyat: Б.Е.Петерсон . Онкология : Москва Медицина 1980.447c
364) Histoloji quruluşuna görə qida borusu xərçənginin ən çox hansı növünə rast gəlinir?
A) Yastı epitel xərçənginə

B) Adenokarsinomasına

C) Açıq hücüyrəli karsinoma

D) Sarkomasına

E) Yastı epitel və adenokarsinoma
Ədəbiyyat: Б.Е.Петерсон . Онкология : Москва Медицина 1980.447c
365) Qida borusu xərçənginin hematogen metastazları ən çox hansı orqanda rast gəlinir?
A) Böyrəklərdə

B) Qaraciyərdə

C) Dalaqda

D) Ağciyərlərdə

E) Sümüklərdə
Ədəbiyyat: Б.Е.Петерсон . Онкология : Москва Медицина 1980.447c
366) Qida borusu xərçənginin diaqnostikasında ilkin (start) müayinə metodu hansı sayıla bilər?
A) KT (kompüter tomoqrafiyası)

B) Rentgenoloji + endoskopiya

C) USM (ultrasəs)

D) MRT (nüvə-magnit rezonans tomoqrafiyası)

E) Radionuklid izotop müayinəsi
Ədəbiyyat: Б.Е.Петерсон . Онкология : Москва Медицина 1980.447c
367) Qida borusunun orta doş şöbəsinin xərçəngi zamanı hansı əməliyyat həcmi daha adekvat sayılır?
A) Qida borusu şişinin endoskopik elektro və ya lazer destruksiyası

B) Qida borusu şişinin enukleasiyası

C) Qarlok tipli rezeksiyası

D) Qida borusunun şişlə birgə rezeksiyası və qida borusunun uc-uca anastomozu

E) Qida borusunun Lyuis tipli rezeksiyası
Ədəbiyyat: Б.Е.Петерсон . Онкология : Москва Медицина 1980.447c
368) Hansı simptom qida borusu xərçəngi üçün xarakterik deyildir?
A) Arıqlama

B) Dispepsiya

C) Ağrı

D) AerofagiyaE) Diqfagiya
Ədəbiyyat: Б.Е.Петерсон . Онкология: Москва Медицина 1980. 447c
369) Qida borusu xərçəngində şüa müalicəsinə əks göstəriş hansıdır?
A) Kaxeksiya

B) Şiş prosesinin IV mərhələsi

C) Hamısı

D) Ezofagobronxial fistula

E) Mediastinit
Ədəbiyyat: Б.Е.Петерсон . Онкология : Москва Медицина 1980.447c
370) Qida borusunun leyomioması zamanı cərrahi müalicənin optimal variantı hansıdır?
A) Şişi keçməklə mədə və qida borusu anastamozu

B) Selikli qişanın tamlığını pozmamaqla şişin enukleasiyası

C) Lyuis tipli cərrahi əməliyyat

D) Qida borusunun seqmentar rezeksiyası

E) Qida borusunun ekstripasiyası
Ədəbiyyat: Б.Е.Петерсон . Онкология : Москва Медицина 1980.447c
371) Ağciyər xərçənginin cərrahi müalicəsinə mütləq əks göstəriş sayılan variantı göstərin
A) Şiş prosesinin yuxarı ağciyər venasının distal ucuna sirayəti

B) Şiş prosesinin parietal plevraya sirayəti

C) Şişin çoxsaylı uzaq metastazları

D) Bronxopulmonar limfa düyünlərinə çoxsaylı metastaz

E) Şiş prosesinin aşağı ağciyər venasının distal ucuna sirayəti
Ədəbiyyat: А.Х.Трахтенберг, В.И.Чиссов «Клиническая онкопульмонология»,М.2000г., 600с.
372) Aşağıdakilardan hansı ağ ciyərin funksiyasına aid deyil?

A) Qaz mübadiləsi

B) Müdafiyə

C) Qanın durulaşdırılması

D) Ekskretor

E) Qanyaranma


Ədəbiyyat: А.Х.Трахтенберг, В.И.Чиссов «Клиническая онкопульмонология»,М.2000г., 600с.
373) Hansı faktor ağciyər xərçənginin patogenezində əhəmiyyətli deyil ?
A) Qida

B) Genetik faktor

C) Bütün faktorlar

D) Siqaret çəkmə

E) Ətraf mühitin çirklənməsi
Ədəbiyyat: А.Х.Трахтенберг, В.И.Чиссов «Клиническая онкопульмонология»,М.2000г., 600с
374) Ən çox kimlər ağciyər xərçəngi ilə xəstələnirlər ?
A) Bütün variantlar

B) Tütün çəkənlər

C) Heç biri

D) Tütün çəkməyənlər

E) Passiv tütün çəkənlər
Ədəbiyyat: А.Х.Трахтенберг, В.И.Чиссов «Клиническая онкопульмонология»,М.2000г., 600с
375) Hansı faktorlar ağciyər xərçənginin inkişafında xarakterik sayılır ?
A) Tütün çəkmə

B) Yaş


C) Endokrin faktorlar

D) Sadalananların hamısı

E) Ətraf mühitin çirklənməsi
Ədəbiyyat: А.Х.Трахтенберг, В.И.Чиссов «Клиническая онкопульмонология»,М.2000г., 600с
376) Ağ ciyər xərçənginin birincili profilaktikası deyəndə nə başa düşülür?

A) Müalicə almış xəstələrə nəzarət

B) Kanserogen faktorların orqanizmə təsirinin azaldılması üçün aparılan tibbi-sanitar tədbirlər

C) Xərçəngönü xəstəliklərin müalicəsi

D) Xroniki xəstəliklərin müalicəsi

E) Xərçəngönü xəstəliyin aşkarı


Ədəbiyyat: А.Х.Трахтенберг, В.И.Чиссов «Клиническая онкопульмонология»,М.2000г., 600с
377) Ağ ciyər xərçənginin ikincili profilaktikası nədir?
A) Əhali arasında kütləvi baxışların keçirilməsi

B) Sadalanan variantların hamısı düzdür

C) Tütün cəkənlərin 45 yaşdan yuxarı sistematik müayinəsi

D) Əhalinin kütləvi flüoroqrafiya müayinəsi

E) Xərçəngönü xəstəliklərin aşkar edilməsi və müalicəsi
Ədəbiyyat: А.Х.Трахтенберг, В.И.Чиссов «Клиническая онкопульмонология»,М.2000г., 600с
378) Karsinoidlər hansı sistem xəstəliklərinə aid edilir ?
A) Qanyaradıcı orqanların xəstəliklərinə

B) Mədə-bağırsaq sistemi xəstəliklərinə

C) APUD sistemi xəstəliklərinə

D) Sinir sistemi xəstəliklərinə

E) Bütün sistem xəstəliklərinə
Ədəbiyyat: А.Х.Трахтенберг, В.И.Чиссов «Клиническая онкопульмонология»,М.2000г., 600с
379) Ağ ciyər xərçənginə təsadüf oluna bilən metastatik plevritdə T simvolu üçün düzdür
A) T2

B) T4


C) T1

D) Heç biri

E) T3
Ədəbiyyat: А.Х.Трахтенберг, В.И.Чиссов «Клиническая онкопульмонология»,М.2000г., 600с
380) Ağ ciyər xərçənginin inkişaf riski kimlərdə daha çoxdur?
A) Tütün çəkənlərdə

B) Kənd təsərrüfatında çalışanlarda

C) Asbest, xrom, nikel birləşmələrilə kontaktda olanlarda

D) Xroniki bronxitli xəstələrdə

E) Tütün çəkənlərdə, xroniki bronxitli xəstələrdə və asbest , xrom , nikel birləşmələrilə kontaktda olanlarda
Ədəbiyyat: А.Х.Трахтенберг, В.И.Чиссов «Клиническая онкопульмонология»,М.2000г., 600с
381) Ağ ciyər xərçənginin hansı histoloji forması daha çox rast gəlinir?

A) Xırdahüceyrəli

B) Yastı hüceyrəli xərçəng

C) Adenokistoz

D) İrihüceyrəli

E) Adenokarsinoma


Ədəbiyyat: А.Х.Трахтенберг, В.И.Чиссов «Клиническая онкопульмонология»,М.2000г., 600с
382) Ağ ciyər xərçəngi daha çox hansı orqanlara metaztaz verir?
A) Bütün variantlar

B) Baş beyinə

C) Qaraciyərə

D) Böyrəküstü vəzilərə

E) Sümüklərə
Ədəbiyyat: А.Х.Трахтенберг, В.И.Чиссов «Клиническая онкопульмонология»,М.2000г., 600с
383) Hansı müalicə metodu ağ ciyər xərçənginin müalicəsinə aid deyil?
A) Fotodinamik müalicə

B) Şüa terapiyası

C) İmmunoterapiya

D) Fizioterapiya

E) Cərrahi
Ədəbiyyat: А.Х.Трахтенберг, В.И.Чиссов «Клиническая онкопульмонология»,М.2000г., 600с
384) Kiçik hücüyrəli ağ ciyər xərçənginin I-II mərhələsində aparılan effektiv müalicə növü hansıdır?
A) Hamısı

B) Şüa müalicəsi

C) Kimyaterapiya+cərrahi müalicə

D) Kimyaterapiya

E) İmmunoterapiya
Ədəbiyyat: А.Х.Трахтенберг, В.И.Чиссов «Клиническая онкопульмонология»,М.2000г., 600с
385) Ağ ciyərin birincili çoxsaylı bəd xassəli şişlərinə aşağıdakılardan hansı aid edilir?
A) Mediastinal formalı ağ ciyər xərçəngi

B) Ağ ciyərin residiv şişləri

C) Ağ ciyərin müxtəlif morfoloji strukturlu iki və daha çox bəd xassəli şişləri

D) Ağ ciyərin miliyar karsinamotozu

E) Ağ ciyərin metastatik şişləri
Ədəbiyyat: А.Х.Трахтенберг, В.И.Чиссов «Клиническая онкопульмонология»,М.2000г., 600с.
386) Ağ ciyər xərçənginin cərrahi müalicəsində standart əməliyyatlar hansılardır?
A) Bütün variantlar

B) Pnevmonektomiya

C) Seqmentektomiya

D) Bilobektomiya

E) Lobektomiya
Ədəbiyyat: А.Х.Трахтенберг, В.И.Чиссов «Клиническая онкопульмонология»,М.2000г., 600с
387) Ağ ciyər xərçənginin cərrahi müalicəsində genişlənmiş əməliyyat hansı deməkdir?
A) Qonşu orqanların hissəvi rezeksiyası

B) Traxeyanın sirkulyar rezeksiyası

C) Bütün variantlar

D) Orqanın tam çıxarılması

E) Döş divarının rezeksiyası
Ədəbiyyat: А.Х.Трахтенберг, В.И.Чиссов «Клиническая онкопульмонология»,М.2000г., 600с
388) Ağ ciyər xərçənginin cərrahi müalicəsində kombinə olunmuş əməliyyat hansıdır?
A) Hamısı

B) Diaqnostik torakotomiya

C) Mediastinal limfa düyünlərinin disseksiyası ilə pnevmonektomiya

D) Bilobektomiya

E) Qonşu orqanların (mediastinal strukturların , ağciyərin qonşu payının , perikardın ) rezeksiyası ilə standart əməliyyatlar
Ədəbiyyat: А.Х.Трахтенберг, В.И.Чиссов «Клиническая онкопульмонология»,М.2000г., 600с
389) Orta lobektomiya hansı ağ ciyərdə aparılır?
A) Heç birində

B) Sağ ağciyərdə

C) Belə əməliyyat yoxdur

D) Hər ikisində

E) Sol ağciyərdə
Ədəbiyyat: А.Х.Трахтенберг, В.И.Чиссов «Клиническая онкопульмонология»,М.2000г., 600с
390) Bilobektomiya hansı ağ ciyərdə aparılır?
A) Olunmur

B) Heç bir cavab düzgün deyil

C) Sol ağciyərdə

D) Bütün cavablar doğrudur

E) Sağ ağciyərdə
Ədəbiyyat: Х.Трахтенберг, В.И.Чиссов «Клиническая онкопульмонология»,М.2000г., 600с
391) Pnevmonektomiya karinanın rezksiyası ilə müşayət olunursa əməliyyat həcmi necə adlanır?
A) Kombinəolunmuş

B) Standart

C) Genişləndirilmiş

D) Kombinəolunmuş və genişləndirilmiş

E) Palliativ
Ədəbiyyat: А.Х.Трахтенберг, В.И.Чиссов «Клиническая онкопульмонология»,М.2000г., 600с
392) Baş bronxun şişlə zədələnməsində standart radikal əməliyyat hansıdır?
A) Bilobektomiya

B) Genışlənmiş bilobektomiya

C) Lobektomiya qonşu payın rezeksiyası ilə

D) Lobektomiya qonşu payın rezeksiyası ilə və genışlənmiş bilobektomiya

E) Pnevmonektomiya
Ədəbiyyat: А.Х.Трахтенберг, В.И.Чиссов «Клиническая онкопульмонология»,М.2000г., 600с
393) Aşağıda sadalananlardan hansı xoşxassəli şişlər qığırdaq toxumasından inkişaf edir?
A) Osteoma

B) Qamartoma

C) Xondroma

D) Hemangioma

E) Nevrinoma
Ədəbiyyat: А.Х.Трахтенберг, В.И.Чиссов «Клиническая онкопульмонология»,М.2000г., 600с
394) Leyomiomalar qida borusunun hansı toxumasından inkişaf edir?
A) Piy toxumasından

B) Damar mənşəli toxumadan

C) Lifli birləşdirici toxumadan

D) Mezenximal təbiətli toxumadan

E) Saya əzələ toxumasından
Ədəbiyyat: Справочник по онкологии Москва . Каппа 1996 г., 624 стр
395) Ağ ciyərlər bütövlükdə necə paydan ibarətdir?
A) 5

B) 4


C) 6

D) 2


E) 3
Ədəbiyyat: Ə.T.Əmiraslanov Onkologiya Bakı-“Təbib” 1995, 460 səh
396) Ağ ciyər xərçəngində şişin ölçüsü 3 sm-dən böyük və seqmentar atelektaz qeydə alınmışdır. TNM-ə görə şiş hansı T-ni təsnif edir?
A) T0

B) T3


C) T1

D) T4


E) T2
Ədəbiyyat: Ə.T.Əmiraslanov Onkologiya Bakı-“Təbib” 1995, 460 səh
397) Ağ ciyər xərçəngi zamanı şişin ölçüsü 3 sm-ə qədərdir və regionar limfa düyünlərinin metastazla zədələnməsi haqda məlumat yoxdur. TNM sisteminə uyğun həmin şiş necə təsnif olunur?
A) T3N2M0-kimi

B) T2N1M0-kimi

C) TXNXM1-kimi

D) T1NxM0-kimi

E) T2NXM1-kimi
Ədəbiyyat: Ə.T.Əmiraslanov Onkologiya Bakı-“Təbib” 1995, 460 səh
398) Qida borusu xərçənginin yayılmış formalarında aşağıda göstərilənlərdən hansı cərrahi əməliyyat aparıla bilər?
A) Qarlok

B) Braun anastamozu

C) Qastrostoma

D) Lyuis rezeksiyası

E) Ezafaqoyeyuna anastamoz
Ədəbiyyat: Ə.T.Əmiraslanov Onkologiya Bakı-“Təbib” 1995, 460
399) TNM təsnifatında T1 ağciyər xərçəngi üçün nəyi ifadə edir ?
A) Şişin diametri 3 sm-dən kiçikdir

B) Visseral plevraya siraət edir

C) 5 sm-dən kiçikdir

D) 3 sm-dən böyükdür

E) Traxeyaya keçir
Ədəbiyyat: А.Х.Трахтенберг, В.И.Чиссов «Клиническая онкопульмонология»,М.2000г., 600с
400) Qida borusu döş şöbəsinin cərrahi müalicəsində hansı taktika daha müasir hesab olunur?

A) Qida borusunun ikimomentli rezeksiyası

B) Qida borusunun Qarlok tiplinrezeksiyası

C) Qida borusunun subtotal rezeksiyası birmomentli ezofaqoplastika (Lyuis)

D) Qida borusu şişinin stendləşdirilməsi

E) Qida borusu şişinin endoskopik lazer destruksiyası


Ədəbiyyat: М.И. Давыдов, И.С. Стилиди. «Рак пищвода» Москва. 2007. 159c
401) Qida borusu xərçəngində I mərhələ üçün sadalananların hansı doğrudur?
A) Sadalanan bütün cavablar I mərhələ üçün doğrudur

B) Şiş ətraf toxumalara və orqanlara keçmişdir və ya limfa düyünlərində hərəkətsiz metastazlar, ya da uzaq orqanlara metastazlar vardır

C) Qida borusu xərçəngində şişin ölçüləri 5 sm-dən böyükdür,əzələ qişasının bütün qalınlığını zədələmişdir limfa düyünlərinə metastazlar var

D) Selikli və selikaltı qişanı zədələyir, limfa düyünlərinə metastaz yoxdur

E) Şişin ölçüləri 3-5 sm-dir, əzələ qişasına keçir, amma qişanı tam zədələmir,limfa düyünlərində ya metastaz yoxdur, ya da tək-tək metastazlar var
Ədəbiyyat: Ə.T.Əmiraslanov Onkologiya Bakı-“Təbib” 1995, 460 səh
402) Aşağıdakılardan hansı qida borusu xərçəngi üçün proqnostik olaraq daha ağır mərhələdir?
A) T3N2M0

B) T3N1M0

C) T2N0M0

D) T4N3M0

E) T2N1M1
Ədəbiyyat: Ə.T.Əmiraslanov Onkologiya Bakı-“Təbib” 1995, 460 səh
403) Qida borusu xərçəngində T1N0M0 hansı mərhələyə uyğundur?
A) II və III mərhələ

B) III mərhələ

C) IV mərhələ

D) I mərhələ

E) II mərhələ
Ədəbiyyat: Ə.T.Əmiraslanov Onkologiya Bakı-“Təbib” 1995, 460 səh
404) Qida borusunda şiş əzələ qişasına keçir regional limfa düyünlərində tək-tək metastazlar var. TNM təsnifatına görə mərhələni göstərin
A) T3N1M1

B) T3N1M1

C) T2N1M0

D) T1N0M0

E) T4N0M0
Ədəbiyyat: Ə.T.Əmiraslanov Onkologiya Bakı-“Təbib” 1995, 460 səh
405) Qida borusu xərçəngində istənilən-T istənilən N istənilən və M1 varsa, bu hansı mərhələni göstərir?
A) Heç biri

B) III mərhələ

C) I mərhələ

D) II mərhələ

E) IV mərhələ
Ədəbiyyat: Ə.T.Əmiraslanov “Onkologiya” Bakı-“Təbib” 1995, 460 səh


Yüklə 1,34 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin