Onkologiya ixtisası üzrə nümunəvi test sualları Bölmə ÇƏNBƏr bağirsaq xəRÇƏNGİ


) Çənbər bağırsaq xərçənginin endofit formasına aiddirYüklə 1,34 Mb.
səhifə2/14
tarix27.11.2016
ölçüsü1,34 Mb.
#312
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

70) Çənbər bağırsaq xərçənginin endofit formasına aiddir
A) Diffuz – infiltrativ

B) Düyünlü

C) Polipəbənzər

D) Çoxdüyünlü

E) Xovlu – papilyar
Ədəbiyyat: Ганичкин А.М. Рак толстой кишки. Л.: Медицина, 1970, 398с.
71) Çənbər bağırsaq xərçənginin daha çox təsadüf edilən histoloji növü ?
A) Vəzli – yastıhüceyrəli

B) Solid xərçəng

C) Yastı hüceyrəli

D) Üzükvarihüceyrəli

E) Adenokarsinoma
Ədəbiyyat: Ганичкин А.М. Рак толстой кишки. Л.: Медицина, 1970, 398с.
72) Çənbər bağırsaq xərçəngi zamanı daha çox təsadüf edilən sindrom?
A) Bağırsaq diskomfortu sindromu

B) Müxtəlif intensivliklə ağrı sindromu

C) Funksional dəyişikliklər

D) Çənbər bağırsağın motor – evakuator fəaliyyətinin pozulması

E) Hepatolienal sindrom
Ədəbiyyat: Ганичкин А.М. Рак толстой кишки. Л.: Медицина, 1970, 398с.
73) Hansı klinik formalar çənbər bağırsaq xərçənginə xasdır ?
A) Qastritik

B) Enterokolitik

C) Xroniki

D) Kalkulyoz

E) Total
Ədəbiyyat: Ганичкин А.М. Рак толстой кишки. Л.: Медицина, 1970, 398с.
74) Çənbər bağırsaq xərçəngi zamanı hansı lokalizasiyada toksikoanemik sindrom daha çox təsadüf edilir?
A) Çənbər bağırsağın sol yarısı

B) Çənbər bağırsağın sağ yarısı

C) Çənbər bağırsaqın dalaq əyriliyi

D) S-vari bağırsaq

E) Köndələn – çənbər bağırsaq
Ədəbiyyat: Д.А.Алиев, А.А.Абдуллаев. «Злокачественные опухоли ободочной кишки», 8, 126с.
75) Toksiko – anemik sindromun kliniki simptomatikası nə ilə əlaqədardır ?
A) Yanaşı xəstəliklərlə

B) Hemoliz

C) Qidalanmanın pozulması

D) Qanaxma

E) Şişin toksiki effekti
Ədəbiyyat: Д.А.Алиев, А.А.Абдуллаев. «Злокачественные опухоли ободочной кишки», 8, 126с.
76) Çənbər bağırsağın sağ yarısının xərçəngi olan hallarda hansı fizioloji proseslər pozulur ?
A) Karbohidrogenlərin sorulması

B) Lipidlərin sorulması

C) Öd piqmentlərinin sorulması

D) Zülalların sorulması

E) Suyun sorulması
Ədəbiyyat: Д.А.Алиев, А.А.Абдуллаев. «Злокачественные опухоли ободочной кишки», 8, 126с.
77) Çənbər bağırsaq xərçənginin enterokolitik forması nə ilə xarakterizə olunur ?
A) Hemopoezin pozulması

B) Qanaxma

C) Disfagiya

D) Bağırsaq fəaliyyətinin pozulması

E) Kəmərvari ağrılar
Ədəbiyyat: Д.А.Алиев, А.А.Абдуллаев. «Злокачественные опухоли ободочной кишки», 8, 126с.
78) Çənbər bağırsaq xərçənginin şiş forması nə ilə xarakterizə olunur ?
A) Ümumi zəiflik

B) Qanaxma

C) Şişin palpator təyin olunması

D) Mədə - bağırsaq traktının motorikasının pozulması

E) Qaraciyər – böyrək çatışmamazlığı
Ədəbiyyat: Д.А.Алиев, А.А.Абдуллаев. «Злокачественные опухоли ободочной кишки», 8, 126с.
79) Çənbər bağırsaq xərçənginin psevdoiltihabi formasının əhəmiyyətli əlaməti
A) Şişin absesləşməsi

B) Qaraciyər – böyrək çatmamazlığı

C) Bağırsaq keçməməzliyi

D) Xroniki intoksikasiya

E) “Qaraciyər kütlüyünün” təyin edilməməsi
Ədəbiyyat: Д.А.Алиев, А.А.Абдуллаев. «Злокачественные опухоли ободочной кишки», 8, 126с.
80) Çənbər bağırsaq xərçənginin hansı klinik formasında şişin absesləşməsi daha çox təsadüf edilir?
A) Şiş

B) Obturasion

C) Enterokolitik

D) Psevdoiltihabi

E) Dispeptik
Ədəbiyyat: Д.А.Алиев, А.А.Абдуллаев. «Злокачественные опухоли ободочной кишки», 8, 126с.
81) Çənbər bağırsaq xərçənginin psevdoiltihabi formasının ən xarakterik simptomu hansıdır?
A) Qaraciyər – böyrək çatışmamazlığı sindromu

B) Disfagiya

C) Hipertermiya

D) Kəmərvari ağrılar

E) Müsbət Pasternatski simptomu
Ədəbiyyat: Д.А.Алиев, А.А.Абдуллаев. «Злокачественные опухоли ободочной кишки», 8, 126с.
82) Çənbər bağırsaq xərçənginin psevdoiltihabi formasında ağrıların xarakteri
A) Qida qəbulundan sonra əmələ gələn

B) Daimi, küt, artan

C) Kəmərvari ağrılar

D) Tutma şəklində

E) Ağrıların olmaması
Ədəbiyyat: Д.А.Алиев, А.А.Абдуллаев. «Злокачественные опухоли ободочной кишки», 8, 126с.
83) Çənbər bağırsaq xərçənginin psevdoiltihabi forması zamanı patoloji ifrazatların xarakteri
A) Selikli

B) Selikli-hemorragik

C) İfrazatlar olmur

D) Al qan

E) Selikli-irinli
Ədəbiyyat: Д.А.Алиев, А.А.Абдуллаев. «Злокачественные опухоли ободочной кишки», 8, 126с.
84) Çənbər bağırsaq xərçənginin psevdoiltihabi formasında periferik qanda hansı dəyişikliklər

müşahidə olunur?
A) Eozinofiliya

B) Trombositopeniya

C) Leykositoz

D) Dəyişiklər olmur

E) Normal EÇS
Ədəbiyyat: Д.А.Алиев, А.А.Абдуллаев. «Злокачественные опухоли ободочной кишки», 8, 126с.
85) Çənbər bağırsaq xərçənginin obturasion növü nə ilə müşahidə olunur ?
A) Ümumi somatik dəyişikliklər

B) Eritropoezin pozulması

C) Artan xroniki intoksikasiya

D) Qaraciyər çatmamazlığı

E) Bağırsaq keçməməzliyi
Ədəbiyyat: Д.А.Алиев, А.А.Абдуллаев. «Злокачественные опухоли ободочной кишки», 8, 126с.
86) Çənbər bağırsaq xərçənginin hansı kliniki gedişı təxirəsalınmaz cərrahi əməliyyata göstərişdir?

A) Şişin perforasiyası

B) Enterokolitik forma

C) Şiş forması

D) Toksikoanemiya

E) Dispeptik forma


Ədəbiyyat: Д.А.Алиев, А.А.Абдуллаев. «Злокачественные опухоли ободочной кишки», 8, 126с.
87) Çənbər bağırsaq xərçənginin hansı lokalizasiyası zamanı bağırsaq keçməməzliyinə daha çox rast gəlinir?
A) Çənbər bağırsağın sağ yarısı

B) Qalxan çənbər bağırsaq

C) Çənbər bağırsağınqaraciyər əyriliyi

D) Çənbər bağırsağın sol yarısı

E) Köndələn – çənbər bağırsaq
Ədəbiyyat: Г.А.Ефимов, Ю.М.Ушаков «Осложненный рак ободочной кишки» - Москва, 1984, 151с.
88) Çənbər bağırsaq xərçənginin obturasion forması özünü nə ilə biruzə verir ?
A) Anemiya

B) Peritonun qıcıqlanma simptomları

C) Qanaxma

D) Hipertermiya

E) Bağırsaq keçməməzliyi
Ədəbiyyat: Г.А.Ефимов, Ю.М.Ушаков «Осложненный рак ободочной кишки» - Москва, 1984, 151с.
89) Çənbər bağırsaq xərçənginin obturasion formasında ağrı sidromunun xarakteri
A) Yanğı şəklində

B) Küt


C) Tutma şəklində

D) Daimi


E) Sızıldayan
Ədəbiyyat: Г.А.Ефимов, Ю.М.Ушаков «Осложненный рак ободочной кишки» - Москва, 1984, 151с.
90) Hansı hallarda çənbər bağırsaq xərçəngi kəskin bağırsaq keçməməzliyi ilə fəsadlaşa bilər ?
A) Şiş forması

B) Enterokolitik forma

C) Toksiki-anemik forma

D) Obturasion forma

E) Dispeptik forma
Ədəbiyyat: Г.А.Ефимов, Ю.М.Ушаков «Осложненный рак ободочной кишки» - Москва, 1984, 151с.
91) Çənbər bağırsaq xərçəngi zamanı hissəvi bağırsaq keçməməzliyinə xas olan simptom hansıdır?
A) “Qaraciyərin kütlüyünün“ təyin edilməsi

B) Sidik ifrazının ləngiməsi

C) Qanaxma

D) Periodik duru nəcisin olması və sancılar

E) Daimi kəmərvari ağrılar
Ədəbiyyat: Г.А.Ефимов, Ю.М.Ушаков «Осложненный рак ободочной кишки» - Москва, 1984, 151с.
92) Çənbər bağırsaq xərçəngi zamanı hissəvi bağırsaq keçməməzliyi hansı simptom ilə xarakterizə olunur?
A) Qazların ifraz olunmasının pozulmaması şərtilə qısa müddətli qəbizlik halları

B) Peritonun müsbət qıcıqlanma simptomları

C) Disfagiya

D) Gizli qanaxma

E) Nəcis və qazların tam xaric olunmaması
Ədəbiyyat: Г.А.Ефимов, Ю.М.Ушаков «Осложненный рак ободочной кишки» - Москва, 1984, 151с.
93) Çənbər bağırsaq xərçəngi zamanı şişin sərbəst qarın boşluğuna perforasiyası bas verdiyi halda hansı kliniki simptomatika müşahidə olunur?
A) Qarındaxili qanaxma

B) Kəskin pankreatit

C) “Kəskin qarın”

D) Qaraciyər çatmamazlığı

E) Xroniki intoksikasiya
Ədəbiyyat: Г.А.Ефимов, Ю.М.Ушаков «Осложненный рак ободочной кишки» - Москва, 1984, 151с.
94) Çənbər bağırsaq xərçəngi zamanı şişin sərbəst qarın boşluğuna perforasiyası baş verdiyi halda hansı simptom təyin edilir?
A) Kurvuazye simptomu

B) Qarının ön divarı əzələlərinin gərginləşməsi

C) Pasternatski simptomu

D) “Obuxov xəstəxanası” simptomu

E) Sidik ifrazının kəskin ləngiməsi
Ədəbiyyat: Г.А.Ефимов, Ю.М.Ушаков «Осложненный рак ободочной кишки» - Москва, 1984, 151с.
95) Çənbər bağırsaq xərçəngi zamanı təsadüf edilən perforasiya növləri?
A) Diastatik və destruktiv

B) Bağırsaq divarının şişdən distal hissəsinin

C) Bağırsağın boğulması nəticəsində

D) Travmatik və trombotik

E) Müsariqə damarlarının trombozu ilə əlaqədar
Ədəbiyyat: Г.А.Ефимов, Ю.М.Ушаков «Осложненный рак ободочной кишки» - Москва, 1984, 151с.
96) Çənbər bağırsaq xərçəngi zamanı əmələ gələ biləcək diastatik perforasiya anlayışı nəyi əks etdirir ?
A) Bağırsaq divarının şişə əks divarın deşilməsi

B) Şişin perforasiyası

C) Bağırsaq divarının boğulma nəticəsində deşilməsi

D) Stenoz törədən şişdən distal bağırsaq divarının defekti

E) Stenoz törədən şişdən proksimal bağırsaq divarının defekti
Ədəbiyyat: Г.А.Ефимов, Ю.М.Ушаков «Осложненный рак ободочной кишки» - Москва, 1984, 151с.
97) Çənbər bağırsaq xərçənginin fəsadlarından biri olan diastatik perforasiaynın əmələgəlmə mexanizmi:
A) Bağırsağın boğulması

B) Yorğun bağırsaq möhtəviyyatının xaric olmaması ilə bağırsaq divarının trofik dəyişiklikləri

C) Bağırsaq divarının irinləmə nəticəsində deşilməsi

D) Bağırsağın burulması

E) Müsariqə damarlarının trombozu
Ədəbiyyat: Г.А.Ефимов, Ю.М.Ушаков «Осложненный рак ободочной кишки» - Москва, 1984, 151с.
98) Çənbər bağırsaq xərçənginin destruktiv perforasiyasının səbəbi:
A) Hiperperistaltika

B) Hipoperistaltika

C) Şişin parçalanması

D) Qarındaxili təzyiqin artması

E) Müsariqə damarlarının trombozu
Ədəbiyyat: Г.А.Ефимов, Ю.М.Ушаков «Осложненный рак ободочной кишки» - Москва, 1984, 151с.
99) Çənbər bağırsaq xərçəngi zamanı sərbəst qarın boşluğuna diastatik perforasiya nə ilə nəticələnə bilər?
A) Aseptik peritonit

B) Nəcisli peritont

C) Bitişməli peritonit

D) Vərəm peritoniti

E) Fəsadsız
Ədəbiyyat: Г.А.Ефимов, Ю.М.Ушаков «Осложненный рак ободочной кишки» - Москва, 1984, 151с.
100) Kor bağırsaq xərçəngini hansı qarın boşluğu üzvlərinin xəstəliklərindən ayırd etmək lazımdır?
A) Prostatit

B) Pankreatit

C) Dolixosiqma

D) Böyrək daşı xəstəliyi

E) Appendikulyar infiltrat
Ədəbiyyat: Г.А.Ефимов, Ю.М.Ушаков «Осложненный рак ободочной кишки» - Москва, 1984,151с.
101) Çənbər bağırsağın şiş prosesi ilə hansı şöbəsinin zədələnməsi zamanı törəmənin mədənin antral hissəsinə sirayət etməsi müşahidə edilə bilər?
A) Dalaq əyriliyi

B) Enən çənbər

C) Kor

D) S – variE) Köndələn – çənbər
Ədəbiyyat: Ганичкин А.М. Рак толстой кишки. Л.: Медицина, 1970, 398с.
102) Çənbər bağırsaq xərçənginin sidik kisəsinə sirayət etməsi özünü nə ilə biruzə verə bilər?
A) Sistit əlamətləri

B) Ürəkbulanma

C) Diareya

D) Hipoqastral nahiyədə tutma şəklində ağrılar

E) Qusma
Ədəbiyyat: Ганичкин А.М. Рак толстой кишки. Л.: Медицина, 1970, 398с.
103) Çənbər bağırsaq xərçəngi zamanı qanaxmanın əsas səbəbi hansıdır ?
A) Qanın durulaşması

B) Şişi qidalandıran damarın trombozu

C) Bağırsaq keçməməzliyi

D) Şişin parçalanması

E) Fiziki gərginlik
Ədəbiyyat: Ганичкин А.М. Рак толстой кишки. Л.: Медицина, 1970, 398с.
104) Çənbər bağırsaq xərçənginin skirroz növünə xarakterik xüsusiyyəti hansıdır?
A) Bağırsağın müsaqirə hissəsinin zədələnməsi

B) Bağırsaq divarının bir tərəfinin zədələnməsi

C) Bağırsağın hərəkətsiz hissəsinin zədələnməsi

D) Toksiko – anemik sindrom əlamətlərinin olması

E) Şişin bağırsaq divarında bərabər sirkulyar inkişafı
Ədəbiyyat: Д.А.Алиев, А.А.Абдуллаев. «Злокачественные опухоли ободочной кишки», 8, 126с.
105) Çənbər bağırsaq xərçənginin infiltrativ inkişafının xüsusiyyəti hansıdır?
A) Polipəbənzər törəmələrin əmələ gəlməsi

B) Seroz qişa ilə yayılma

C) Ekzofit inkişaf

D) Selikli qişa ilə yayılma

E) Selikaltı qat ilə yayılma
Ədəbiyyat: Д.А.Алиев, А.А.Абдуллаев. «Злокачественные опухоли ободочной кишки», 8, 126с.
106) Çənbər bağırsaq xərçənginin rentgenoloji əlamətlərindən hansı daimi simptomlar qrupuna aiddir ?
A) Bağırsaq mənfəzinin suprastenotik genişlənməsi

B) Bağırsaq mənfəzinin infrastenotik genişlənməsi

C) Selikli qişa relyefinin pozulması

D) Bağırsaq mənfəzinin daralması

E) Kloyber kasacıqlarının olması
Ədəbiyyat: Д.А.Алиев, А.А.Абдуллаев. «Злокачественные опухоли ободочной кишки», 8, 126с.
107) Çənbər bağırsaq xərçəngi zamanı kolonoskopiyanın məqsədi nədir ?
A) Şişdən distal olaraq selikli qişa dəyişikliklərinin təyini

B) Daralma olan sahənin genişləndirilməsi

C) Şişdən proksimal olaraq selikli qişa dəyişikliklərinin təyini

D) Bağırsaq stenozu olmasının təyini

E) Şişin vizualizasiyası və biopsiya
Ədəbiyyat: Д.А.Алиев, А.А.Абдуллаев. «Злокачественные опухоли ободочной кишки», 8, 126с.
108) Çənbər bağırsaq xərçənginin ekzofit formaları zamanı instrumental müayinə növlərindən hansı daha informativdir?
A) Ultrasəs

B) MRT


C) Rentgenoloji

D) KT


E) Endoskopik
Ədəbiyyat: Д.А.Алиев, А.А.Абдуллаев. «Злокачественные опухоли ободочной кишки», 8, 126с.
109) Çənbər bağırsaq xərçəngi təsnifatına aid “N” diskriptoru hansı müayinə nəticəsinə əsaslanaraq təyin edilir?
A) Rentgenoloji

B) USM


C) KT

D) MRT


E) Morfoloji
Ədəbiyyat: Д.А.Алиев, А.А.Абдуллаев. «Злокачественные опухоли ободочной кишки», 8, 126с.
110) Çənbər bağırsaq xərçəngi zamanı “T” simvolu nəyi əks etdirir ?
A) Şişin ölçülərini

B) Birincili şiş

C) Uzaq metastazların olmasını

D) Şişin inkişaf xarakterini

E) Şişin histoloji növünü
Ədəbiyyat: Ш.Х.Ганцев «Онкология» - Москва, 2004, 487с.
111) Çənbər bağırsaq xərçəngi zamanı “Tx”simvolu nəyi əks etdirir.
A) İlkin şişi təyin etmək üçün kifayət qədər məlumatın olmaması

B) Selikaltı qişanın şişlə infiltrasiyası

C) Uzaq metastazlar yoxdur

D) Qonşu strukturlara invaziya

E) 1 – dən 3 - ə qədər limfa düyünlərinin zədələnməsi
Ədəbiyyat: Ш.Х.Ганцев «Онкология» - Москва, 2004, 487с.
112) Çənbər bağırsaq xərçəngi zamanı “T0” simvolu nəyi əks etdirir ?
A) Regionar limfa düyünlər zədələnməmişdir

B) Birincili şişi aşkar edilmir

C) Selikaltı qişanın şişlə infiltrasiyası

D) Uzaq metastaz təyin edilmişdir

E) Şişin bağırsağın əzələ qişasına sirayət etməsinə
Ədəbiyyat: Ш.Х.Ганцев «Онкология» - Москва, 2004, 487с.
113) Çənbər bağırsaq xərçəngi zamanı “T1” simvolu nəyi əks etdirir ?
A) Birincili ocağı müəyyən etmək mümkün deyil

B) Birincili şiş

C) Regionar zonaların vəziyyətini qiymətləndirmək mümkün deyil

D) Birincili şiş əlamətləri təyin edilmir

E) Şişin selikli qişa və selikaltı qatda məhdudlaşması
Ədəbiyyat: Ш.Х.Ганцев «Онкология» - Москва, 2004, 487с.
114) Çənbər bağırsaq xərçəngi zamanı “T2”simvolu nəyi əks etdirir ?
A) Şişin seroz qişadan kənara inkişaf etməsi

B) Şişin bağırsağın əzələ qişasına sirayət etməsini

C) Regionar zonaların vəziyyətini qiymətləndirmək mümkün deyil

D) İlkin ocaq təyin edilmir

E) Regionar limfa düyünlərinə metastaz
Ədəbiyyat: Ш.Х.Ганцев «Онкология» - Москва, 2004, 487с.
115) Çənbər bağırsaq xərçəngi zamanı “T3” simvolu nəyi əks etdirir ?
A) Çoxsaylı uzaq metastazlar

B) Standart müayinə üsullarının nəticələrini əks etdirir

C) Şişin bağırsağın əzələ qişasına sirayət etməsi

D) Şişin seroz qata və ya bağırsaq divarının peritonsuz hissələrinə ətraf toxumaların infiltrasiyası ilə sirayət etməsi

E) 4 və daha çox limfa düyünlərinin zədələnməsi
Ədəbiyyat: Ш.Х.Ганцев «Онкология» - Москва, 2004, 487с.
116) Çənbər bağırsaq xərçəngi zamanı “T4” simvolu nəyi əks etdirir ?
A) Şişin ölçüləri

B) Şişin seliklaltı qişaya invaziyası

C) Bağırsağın zədələnmə sahəsi

D) Uzaq metastazlar

E) Şişin qonşu orqana və yorğun bağırsağın digər seqmentinə sirayət etməsi
Ədəbiyyat: Ш.Х.Ганцев «Онкология» - Москва, 2004, 487с.
117) Çənbər bağırsaq xərçəngi zamanı “N” simvolu nəyi əks etdirir ?
A) Regionar limfa düyünlərinin vəziyyəti

B) Bağırsağın zədələnmə sahəsi

C) Uzaq metastazların olması

D) Bağırsağın daralma dərəcəsi

E) Şişin parametrləri
Ədəbiyyat: Ш.Х.Ганцев «Онкология» - Москва, 2004, 487с.
118) Çənbər bağırsaq xərçəngi zamanı “Nx” simvolu nəyi əks etdirir ?
A) Regionar zonaların vəziyyətini qiymətləndirmək mümkün deyil

B) Regionar limfa düyünləri zədələnməmişdir

C) Selikaltı qişanın şişlə infiltrasiyası

D) Regionar limfa düyünləri

E) Uzaq metastaz təyin edilib
Ədəbiyyat: Ш.Х.Ганцев «Онкология» - Москва, 2004, 487с.
119) Çənbər bağırsaq xərçəngi zamanı “N0” simvolu nəyi əks etdirir ?
A) Regionar limfa düyünlərində metastaz aşkar edilməmişdir

B) Şişin subseroz qata və ya bağırsaq divarının peritonsuz hissələrinə ətraf toxumaların infiltrasiyası ilə sirayət etməz

C) 1 – dən 3 - ə qədər limfa düyünlərinin zədələnməsi

D) Regionar limfa düyünlərinin zədələnməsi

E) Uzaq metastazların olmaması
Ədəbiyyat: Ш.Х.Ганцев «Онкология» - Москва, 2004, 487с.
120) Çənbər bağırsaq xərçəngi zamanı “N1” simvolu nəyi əks etdirir ?
A) Uzaq metastazlar olması

B) Regionar zonaların vəziyyətini qiymətləndirmək mümkün deyil

C) 1 – dən 3 - ə qədər limfa düyünlərinin zədələnməsi

D) 4 və daha çox limfa düyünlərinin zədələnməsi

E) Regionar limfa düyünlərinin vəziyyətini qiymətləndirmək mümkün deyil
Ədəbiyyat: Ш.Х.Ганцев «Онкология» - Москва, 2004, 487с.
121) Çənbər bağırsaq xərçəngi zamanı “N2” simvolu nəyi əks etdirir ?
A) 4 və daha çox limfa düyünlərinin zədələnməsi

B) 1 – dən 3 - ə qədər limfa düyünlərinin zədələnməsi

C) Uzaq metastazlara dəlalət edən məlumat yoxdur

D) Çoxsaylı uzaq metastazlar

E) Regionar zonaların vəziyyətini qiymətləndirmək mümkün deyil
Ədəbiyyat: Ш.Х.Ганцев «Онкология» - Москва, 2004, 487с.
122) Çənbər bağırsaq xərçəngi zamanı “M” simvolu nəyi əks etdirir ?
A) Regionar limfa düyünlərinin zədələnməsi

B) Şişin inkişaf xarakteri

C) Şişin ölçüləri

D) Uzaq metastazların olub-olmaması

E) Qeyri regionar limfa düyünlərinin zədələnməsi
Ədəbiyyat: Ш.Х.Ганцев «Онкология» - Москва, 2004, 487с.
123) Çənbər bağırsaq xərçəngi zamanı “Mx” simvolu nəyi əks etdirir?
A) Selikaltı qişanın şişlə infiltrasiyası

B) Uzaq metastazların olması barədə dəqiq məlumat yoxdur

C) Regionar zonaların vəziyyətini qiymətləndirmək mümkün deyil

D) Birincili ocaq təyin edilmir

E) Regionar limfa süyünləri zədələnməmişdir
Ədəbiyyat: Ш.Х.Ганцев «Онкология» - Москва, 2004, 487с.
124) Çənbər bağırsaq xərçəngi zamanı “M0” simvolu nəyi əks etdirir ?
A) Regionar zonaların vəziyyətini qiymətləndirmək mümkün deyil

B) Uzaq metastazlar yoxdur

C) 1 – dən 3 - ə qədər limfa düyünlərinin zədələnməsi

D) Şişin yalnız selikli qişasını zədələməsi

E) Uzaq metastazlar təyin edilmişdir
Ədəbiyyat: Ш.Х.Ганцев «Онкология» - Москва, 2004, 487с.
125) Çənbər bağırsaq xərçəngi zamanı “M1” simvolu nəyi əks etdirir ?
A) Uzaq metastazlar mövcuddur

B) Şişin qonşu orqanlara sirayət etməsi

C) Uzaq metastazlar yoxdur

D) 1 – dən 3 - ə qədər limfa düyünlərinin zədələnməsi

E) Selikaltı qişanın şişlə infiltrasiyası
Ədəbiyyat: Ш.Х.Ганцев «Онкология» - Москва, 2004, 487с.
126) Çənbər bağırsaq xərçəngi zamanı”R” simvolu nəyi əks etdirir ?
A) Regionar limfa düyünlərinin vəziyyəti

B) Şişin inkişaf xarakteri

C) Şişin ölçüsü

D) Qalıq şiş

E) Uzaq metastazlar
Ədəbiyyat: Ш.Х.Ганцев «Онкология» - Москва, 2004, 487с.
127) Sadalananlardan hansı qaraciyər xərçənginin kliniki formalarına aiddir?

A) Toksiko –anemik forma

B) Sirrotik forma

C) Enterokolitik forma.

D) Hepatomeqalik forma

E) Sirrotik və hepatomeqolik forma


Ədəbiyyat: Акад.И.Фэгэрэшану., К.Ионеску-Бужор, Д.Аломан, Е.Албу. «Хирургия печени и внутрипеченочных желчных путей», Румыния, 1976, 537с.

Bölmə 3. DÜZ BAĞIRSAQ XƏRÇƏNGİ

128) Düz bağırsağın hansı hissəsinin şişlərini barmaq vasitəsi ilə aşkar etmək mümkün deyil?
A) Aşağı ampulyar

B) Yuxarı ampulyar

C) Anal kanal

D) Rektosiqmoid

E) Orta ampulyar
Ədəbiyyat: Федоров В.Д. “ Рак прямой кишки”- Москва, 1987,318 с.
129) Sadalanan hansı simptom düz bağırsaq xərçənginə daha çox uyğundur?
A) Ağrı

B) Nəcis kütləsində qanın olması

C) Qəbizlik

D) Diareya

E) Ümumi vəziyyətin pisləşməsi
Ədəbiyyat: Шайн А.А. « Рак органов пищеварениния» -Тюмень, 2000, 368 с.
130) Düz bağırsağın hansı hissəsində şişlərin rast gəlmə tezliyi yüksəkdir?
A) İlkin çox saylı zədələnmə

B) Rektosiqmoid

C) Fərqi yoxdur

D) Orta ampulyar

E) Aşağı ampulyar hissə
Ədəbiyyat: Федоров В.Д. “ Рак прямой кишки”- Москва, 1987,318 с.
131) Düz bağırsaq xərçəngində hansı histoloji formaya daha çox rast gəlinir?
A) Adenokarsinoma

B) Differensə edilməyən xərçəng

C) Kolloid xərçəng

D) Üzükvari hüceyrəli xərcəng

E) Yastı hüceyrəli xərcəng
Ədəbiyyat: Шайн А.А. « Рак органов пищеварениния» -Тюмень, 2000, 368 с.
132) Sadalananlardan hansı düz bağırsaq xərçənginin radikal müalicəsi hesab edilir?
A) Kimyaterapiya

B) Cərrahi müalicə

C) Hipertermiya

D) Şüa terapiyası

E) Kimya-şüa terapiyası
Ədəbiyyat: Федоров В.Д. “ Рак прямой кишки”- Москва, 1987, 318 с.
133) Sadalananlardan hansı düz bağırsaq xərçənginin şişönü xəstəliyi hesab edilmir?
A) Diffuz polipoz

B) Adenomatoz polip

C) Düz bağırsaq çatı

D) Babasil

E) Xovlu şiş
Ədəbiyyat: Шайн А.А. « Рак органов пищеварениния» -Тюмень, 2000, 368 с.
134) Hansı patoloji ifrazatlar düz bağırsaq xərçəngi üçün xarakterikdir?
A) Selik

B) İrin


C) Qan,irin

D) Qan


E) Selikli-irinli
Ədəbiyyat: Федоров В.Д. “ Рак прямой кишки”- Москва, 1987,318 с.
135) Düz bağırsaq xərçənginin hansı mərhələsində uzaq metastazlar təyin edilir?
A) 3 və 4-cü mərhələ

B) 4-cü mərhələ

C) 2-ci mərhələ

D) 1-ci mərhələ

E) 3-cü mərhələ
Ədəbiyyat: Шайн А.А. « Рак органов пищеварения» -Тюмень, 2000, 368 с.
136) Sadalananlardan hansı üsul düz bağırsaq xərçənginə şübhə zamanı kliniki minimuma daxil deyil?
A) Düz bağırsağın barmaq müayinəsi

B) Rektoromanoskopiya

C) Qanın kliniki analizi

D) Xərçəng-embrional antigenin təyin edilməsi

E) Döş qəfəsi orqanlarınin rentgenskopiyası
Ədəbiyyat: Федоров В.Д. “ Рак прямой кишки”- Москва, 1987,318 с.
137) Sadalananlardan hansı düz bağırsaq xərçənginin əmələ gəlməsində əhəmiyyətli amil sayılmır?
A) Zərərli adətlər

B) Bağırsağın fon xəstəlikləri

C) Sosial

D) Genetik

E) Yaşayış ərazisi
Ədəbiyyat: Шайн А.А. « Рак органов пищеварениния» -Тюмень, 2000, 368 с.


Yüklə 1,34 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin