Onkologiya ixtisası üzrə nümunəvi test sualları Bölmə ÇƏNBƏr bağirsaq xəRÇƏNGİ


) Uşaqlığın trofoblastik xəstəliklərində kimyaterapiya nəyə əsasən təyin olunur?Yüklə 1,34 Mb.
səhifə8/14
tarix27.11.2016
ölçüsü1,34 Mb.
#312
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14

472) Uşaqlığın trofoblastik xəstəliklərində kimyaterapiya nəyə əsasən təyin olunur?
A) Xəstənin yaşına görə

B) Risk qruplarına görə

C) Şişin ölçüsünə görə

D) Keçirmiş olduğu abortların sayına görə

E) Heç biri
Ədəbiyyat: Энциклопедия клинической онкологии. Под ред. М.И.Давыдова. М., 2004, 1456с.
473) Yüksək risk qrupu olan uşaqlığın trofoblastik xəstəliklərində hansı kimyaterapiya sxemindən istifadə olunur?
A) EMA-CO

B) BEP


C) EP

D) TAC


E) CMF
Ədəbiyyat: Руководство по химиотерапии опухолевых заболеваний. Под ред. Н.И.Переводчиковой. М., 2005, 692с.
474) Aşağı risk qrupu olan uşaqlığın trofoblastik xəstəliklərində ən çox istifadə olunan sitostatik hansıdır?
A) İrinotekan

B) Sisplatin

C) Dosetaksel

D) Metotreksat

E) Topotekan
Ədəbiyyat: Энциклопедия клинической онкологии. Под ред. М.И.Давыдова. М., 2004, 1456с.
475) Sidik kisəsinin invaziv uretelial xərçənginin əsas müalicə metodu hansıdır?
A) Radikal sistektomiya

B) Şüa terapiyası

C) Kimya + şüa terapiyası

D) Hormonoterapiya

E) Kimyaterapiya
Ədəbiyyat: Руководство по химиотерапии опухолевых заболеваний. Под ред. Н.И.Переводчиковой. М., 2005, 692с.
476) Metastatik prostat vəzi xərçəngində hormonoterapiyaya rezistent olan halda ən çox hansı preparatların kombinasiyasından istifadə olunur?
A) Dosetaxel + Prednizolon

B) Gemsitabin + Sisplatin

C) Dosetaksel + Gemsitabin

D) Sisplatin + Etopozid

E) Vinorelbin + Sisplatin
Ədəbiyyat: Энциклопедия клинической онкологии. Под ред. М.И.Давыдова. М., 2004, 1456с.
477) Anaplastik astrositomalarda istifadə olunan əsas sitostatik hansıdır?
A) Temozolomid

B) Lomustin

C) Estramustin

D) Vinkristin

E) Heç biri
Ədəbiyyat: Руководство по химиотерапии опухолевых заболеваний. Под ред. Н.И.Переводчиковой. М., 2005, 692с
478) Sarkomalarda ən çox istifadə olunan sitostatiklər hansılardır?
A) Doksorubisin, İfosfamid

B) Vinkristin, İfosfamid

C) Dakarbazin, Karboplatin

D) Gemsitabin, Sisplatin

E) Metotreksat, Etopozid
Ədəbiyyat: Руководство по химиотерапии опухолевых заболеваний. Под ред. Н.И.Переводчиковой. М., 2005, 692с.
479) Yuinq sarkomasında istifadə olunan polikimyaterapiya sxemi hansıdır?
A) ABVD

B) BEP


C) M-VAC

D) CHOP


E) VAC
Ədəbiyyat: Энциклопедия клинической онкологии. Под ред. М.И.Давыдова. М., 2004, 1456с.
480) Aşağıdakı dərman preparatlardan hansı sitostatiklərin nefrotoksik təsirini azaldır?
A) Amifostin

B) Pamidronat

C) Mesna

D) Megesterol asetat

E) Etiol
Ədəbiyyat: Энциклопедия клинической онкологии. Под ред. М.И.Давыдова. М., 2004, 1456с.
481) Kimyaterapiyanın ağırlaşmalarından olan anemiya zamanı aşağıdakı hansı dərman preparatı istifadə olunur?
A) Epoetin

B) Proleykin

C) Oprelvekin

D) Filgrastim

E) Sargramostim
Ədəbiyyat: Руководство по химиотерапии опухолевых заболеваний. Под ред. Н.И.Переводчиковой. М., 2005, 692с.
482) Kimyaterapiyanın ağırlaşmalarından olan neytropeniya zamanı aşağıdakı hansı dərman preparatı istifadə olunur?
A) Filgrastim

B) Heç biri

C) Rekarmon

D) Epoetin

E) Proleykin
Ədəbiyyat: Энциклопедия клинической онкологии. Под ред. М.И.Давыдова. М., 2004, 1456с.
483) Zoledron turşusu maksimum nə qədər müddətə işlədilə bilər?
A) 1 il

B) 3 ay


C) 2 il

D) 1,5 il

E) 6 ay
Ədəbiyyat: Руководство по химиотерапии опухолевых заболеваний. Под ред. Н.И.Переводчиковой. М., 2005, 692с.
484) Baş-boyunun bədxassəli şişlərindən kimyaterapiyaya ən həssas olanı hansıdır?
A) Qırtlaq-udlaq xərçəngi

B) Heç biri

C) Burun-udlaq xərçəngi

D) Ağız-udlaq xərçəngi

E) Qırtlaq xərçəngi
Ədəbiyyat: Руководство по химиотерапии опухолевых заболеваний. Под ред. Н.И.Переводчиковой. М., 2005, 692с.
485) Aşağıdakı antiemetiklərdən hansı daha uzun müddətli təsirə malikdir?
A) Dolasetron

B) Granisetron

C) Ondansetron

D) Palonosetron

E) Tropisetron
Ədəbiyyat: Руководство по химиотерапии опухолевых заболеваний. Под ред. Н.И.Переводчиковой. М., 2005, 692с.
486) Aşağıdakılardan hansı həm EGF-I, həm də EGF-II-nin blokatorudur?
A) Nilotinib

B) Heç biri

C) Tayverb

D) Trastuzumab

E) Dazatinib
Ədəbiyyat: Руководство по химиотерапии опухолевых заболеваний. Под ред. Н.И.Переводчиковой. М., 2005, 692с.
487) Uşaqlıq boynu xərcənginin IVB mərhələsində hansı müalicə metodu aparılmalıdır?
A) Braxiterapiya

B) Distansion qammaterapiya + həftəlik sisplatin

C) Distansion qammaterapiya

D) Kimyaterapiya

E) Cərrahi müalicə
Ədəbiyyat: Энциклопедия клинической онкологии. Под ред. М.И.Давыдова. М., 2004, 1456с.
488) Ağ ciyər xərçənginin hansı histoloji variantı kimyaterapiyaya daha çox həssasdır?
A) Ağciyərin böyükhüceyrəli xərçəngi

B) Heç biri

C) Ağciyərin bronxoalveolyar xərçəngi

D) Ağciyərin adenokarsinoması

E) Ağciyərin kiçikhüceyrəli xərçəngi
Ədəbiyyat: Энциклопедия клинической онкологии. Под ред. М.И.Давыдова. М., 2004, 1456с.
489) Uremiteksan İfosfamidlə birlikdə istifadə olunduqda Uromiteksanın dozası total İfosfamid dozasının neçə faizinə bərabər olmalıdır?

A) 80%


B) 60%

C) 120%


D) 40%

E) 70%
Ədəbiyyat: Руководство по химиотерапии опухолевых заболеваний. Под ред. Н.И.Переводчиковой. М., 2005, 692с.


490) Metoklopramid hansı reseptorların blokatorudur?
A) 5HT3 reseptorlarının blokatorudur

B) Dopamin və 5HT3 reseptorlarının blokatorudur

C) Dopamin reseptorlarının blokatorudur

D) H2 reseptorlarının blokatorudur

E) Heç biri
Ədəbiyyat: Энциклопедия клинической онкологии. Под ред. М.И.Давыдова. М., 2004, 1456с.
491) Ondansetron hansı reseptorların blokatorudur?
A) 5HT3 reseptorlarının blokatorudur

B) Heç biri

C) H2 reseptorlarının blokatorudur

D) Dopamin reseptorlarının blokatorudur

E) Dopamin və 5HT3 reseptorlarının blokatorudur
Ədəbiyyat: Руководство по химиотерапии опухолевых заболеваний. Под ред. Н.И.Переводчиковой. М., 2005, 692с.
492) Aşağıdakı preparatlardan hansı oral bifosfonatdır?
A) Megesterol asetat

B) Mitramisin

C) Klodronat

D) Pamidronat

E) Zoledrenat
Ədəbiyyat: Энциклопедия клинической онкологии. Под ред. М.И.Давыдова. М., 2004, 1456с.
493) Aşağıda sadalanan sitostatiklərdən hansının istifadəsi zamanı əl-pəncə sindromu baş verə bilər?
A) Doksorubisin

B) Dosetaksel

C) Raltitreksed

D) Kapesitabin

E) Topotekan
Ədəbiyyat: Энциклопедия клинической онкологии. Под ред. М.И.Давыдова. М., 2004, 1456с.
494) Daktinomisin aşağıda sadalanan hansı xəstəlikdə daha üstün təsir xüsusiyyətinə malikdir?
A) Uşaqlıq boynu xərçəngində

B) Xorionkarsinoma

C) Yumurtalıq xərçəngində

D) Ağciyər xərçəngində

E) Yoğun bağırsag xərçəngində
Ədəbiyyat: Руководство по химиотерапии опухолевых заболеваний. Под ред. Н.И.Переводчиковой. М., 2005, 692с.
495) Liposomal Doksorubisinin adi Doksorubisindən əsas fərqi nədədir?
A) Kardiotoksik təsirinin az olması

B) Nefrotoksik təsirinin az olması

C) Heç biri

D) Uzun müddətli infuziya şəklində olması

E) Neyrotoksik təsirinin cox olması
Ədəbiyyat: Руководство по химиотерапии опухолевых заболеваний. Под ред. Н.И.Переводчиковой. М., 2005, 692с.
496) Mielom xəstəliyi zamanı şiş hüceyrə populyasiyasının əsasını nə təşkil edir?

A) Limfositlər

B) Retikulositlər

C) Monositlər

D) Plazmatik hüceyrələr

E) Bütün sadalanan hüceyrələr


Ədəbiyyat: Руководство по гемaтологии А.И. Воробьев; Клиническая Онкогематология М.А.Волкова;
497) Mielom xəstəliyinin diaqnozu üçün zəruridir
A) Bütün müayinələr vacibdir

B) Qan zərdabında patoloji immunoqlobulinlərin təyini

C) Qanın ümumi analizi

D) Qanda ümumi zülalın təyini

E) Mieloqrammada plazmatik hüceyrələrin artım səviyyəsinin təyini
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии А.И. Воробьев; Клиническая Онкогематология М.А.Волкова;
498) Sümük iliyi hüceyrələrinin proliferasiyası və differensasiyası hansı xəstəliklər zamanı pozula bilər?

A) Leykoz zamanı

B) Bütün sadalananlar

C) Hoçkin limfoması zamanı

D) Qeyri Hoçkin limfoması zamanı

E) Mielom xəstəliyi zamanı


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии А.И. Воробьев; Клиническая Онкогематология М.А.Волкова;
499) Plazmositoma diaqnozu üçün vacibdir:
A) Bütün yuxarıdakıların mütləq olması

B) EÇS-nin yüksəlməsi

C) Mieloqrammada plazmatik hüceyrələrin artması və plazmatik hüceyrələrdən ibarət şiş törəməsinin olması

D) Plazmatik hüceyrələrdən ibarət şiş törəməsinin olması

E) Qanın ümumi analizi
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии А.И. Воробьев; Клиническая Онкогематология М.А.Волкова;
500) Çoxsaylı mieloma diaqnozu bu müayinələr əsasında qoyulur:
A) Bütün sadalananlar

B) İmmunoqlobulinlərin müayinəsi

C) Qanın ümmi analizi

D) Sümük iliyinin müayinəsi

E) Histoloji müayinəsi
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии А.И. Воробьев; Клиническая Онкогематология М.А.Волкова;
501) Flüdarabin aşağıda sadalanan hansı onkoloji xəstəliklərin müalicəsində istifadə olunur?

A) Xroniki Limfoleykozun

B) Yoğun bağırsaq xərçənginin

C) Mədə xərçənginin

D) Bütün cavablar səhvdir

E) Süd vəzisi xərçənginin


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии А.И. Воробьев; Клиническая Онкогематология М.А.Волкова;
502) Mabtera (Rituksimab) aşağıda sadalanan hansı onkoloji xəstəliklərin müalicəsində istifadə olunur?

A) Yoğun bağırsaq xərçənginin

B) Süd vəzisi xərçənginin

C) Qeyri- Hoçkin limfoması

D) Qaraciyər xərçənginin

E) Bütün cavablar düzdür


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии А.И. Воробьев; Клиническая Онкогематология М.А.Волкова;
503) Mielom xəstəliyinin əsas müalicə üsulu aşağıda sadalanlardan hansıdır?
A) Kombinə (kimya-şüa)

B) Şüa


C) Kimyəviterapiya

D) Bütün cavablar düzdür

E) İmmunoterapiya
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии А.И. Воробьев; Клиническая Онкогематология М.А.Волкова;
504) Qanyaranmanın hipoplaziyasının inkişafı üçün risk faktorları
A) Fenol və onun törəmələrinin uzun müddətli təsiri

B) İnsoliyasiya

C) Düzgün cavab yoxdur

D) İonlaşdırıcı şüaların təsiri

E) Fenol və onun törəmələrinin uzun müddətli təsiri, ionlaşdırıcı şüaların təsiri
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии А.И. Воробьев; Клиническая Онкогематология М.А.Волкова;
505) Xroniki leykozun aşağıdakı variantlarından hansı daha tez-tez rast gəlinir?
A) Xroniki mieloleykoz

B) Xroniki limfoleykoz və xroniki mieloleykoz eyni tezliklə

C) Xroniki monositar leykoz

D) Bütün sadalanan variantlar

E) Xroniki limfoleykoz
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии А.И. Воробьев; Клиническая Онкогематология М.А.Волкова;
506) Hansı xəstəlikdə dəqiq sitogenetik marker (filadelfiya xromosomu) müşahidə olunur?
A) Xroniki limfoleykozda

B) Xroniki mieloleykozda

C) Kəskin mieloblast leykozda

D) Kəskin limfoblast leykozda

E) Xroniki monositar leykozda
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии А.И. Воробьев; Клиническая Онкогематология М.А.Волкова;
507) Xroniki limfoleykoz aşağıda göstərilən hansı ağırlaşmalarla gedə bilər?
A) Bütün sadalananlar

B) Infeksion ağırlaşmalar

C) Ümümi zəiflik

D) Autoimmun proseslər (hemolitik anemiya)

E) Kəmərləyici dəmrov
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии А.И. Воробьев; Клиническая Онкогематология М.А.Волкова;
508) Xroniki mieloleykozun xroniki fazasında kliniki şəkil aşağıda göstərilənlərdən hansıdır?
A) Temperaturun yüksəlməsi

B) Periferik limfa düyünlərinin böyüməsi

C) Dalağın ölçülərinin böyüməsi

D) Bütün sadalananlar

E) Ümümi zəiflik
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии А.И. Воробьев; Клиническая Онкогематология М.А.Волкова;
509) Kəskin leykoz zamanı ölümün daha çox rast gələn səbəbi aşağıdakı sadalananlardan hansıdır?
A) Leykozun proqressivləşməsi

B) İntoksikasiya

C) Hemolitik ağırlaşmalar

D) İnfeksion ağırlaşmalar

E) Bütün sadalanan səbəblər
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии А.И. Воробьев; Клиническая Онкогематология М.А.Волкова;
510) Xroniki limfoleykozda ölümün daha çox rast gələn səbəbi aşağıdakı sadalananlardan hansıdır?
A) Bütün sadalanan səbəblər

B) Yanaşı xəstəliklər

C) Leykozun proqressivləşməsi

D) İnfeksion ağırlaşmalar

E) İntoksikasiya
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии А.И. Воробьев; Клиническая Онкогематология М.А.Волкова;
511) Xroniki mieloleykozda ölümün daha çox rast gələn səbəbi aşağıdakı sadalananlardan hansıdır?
A) İnfeksion ağırlaşmalar

B) Kaxeksiya

C) Leykozun proqressivləşməsi-blast krizin inkişafı

D) Bütün sadalananlar

E) Autoimmun pozğunluqlar
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии А.И. Воробьев; Клиническая Онкогематология М.А.Волкова;
512) Beyin qişalarının spesifik zədələnməsi (neyroleykemiya) hansı xəstəlikdə daha çox rast gəlinir?
A) Kəskin mieloblast leykozda

B) Xroniki mieloleykozda

C) Xroniki limfoleykozda

D) Xroniki mieloleykozda və xroniki limfoleykozda

E) Kəskin limfoblast leykozda
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии А.И. Воробьев; Клиническая Онкогематология М.А.Волкова;
513) Neyroleykemiyanın diaqnozu lümbal punksiyada alinan likvorda aşağıdakı dəyişikliklər olduqda qoyulur
A) Zülalın səviyyəsinin ölçülməsi

B) Limfositlərin miqdarının təyini

C) Likvorun sitozunun yüksəlməsi

D) Likvorun sitozunun yüksəlməsi və likvorda şiş hüceyrələrinin yüksək miqdarının təyini

E) Likvorda şiş hüceyrələrinin yüksək miqdarının təyini
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии А.И. Воробьев; Клиническая Онкогематология М.А.Волкова;
514) Kliniki olaraq leykemiya özünü aşağıda sadalanan hansı simptomlarla göstərir?
A) Ümümi zəiflik

B) Baş ağrısı

C) Beyin qişalarının zədələnməsinin nevroloji simptomları (Kerniq simptomu)

D) Hipertermiya

E) Bütün sadalanan simptomlar
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии А.И. Воробьев; Клиническая Онкогематология М.А.Волкова;
515) Neyroleykemiyanın əsas müalicə metodu hansıdır?
A) Kranio-spinal şüalanma

B) Sistem kimyəviterapiya

C) Bütün sadalanan metodlar

D) Endolumbal kimyəvi preparatların yeridilməsi

E) Sistem kimyəviterapiya və endolumbal kimyəvi preparatların yeridilməsi
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии А.И. Воробьев; Клиническая Онкогематология М.А.Волкова;
516) Xəstə 45 yaşında. Dişin ekstraksiyasından 6 ay sonra damaq nahiyəsində şiş törəməsi tapılıb, şiş radikal çixarılıb, histoloji-plazmasitoma,digər xəstəlik yoxdu,ona hansı müalicə metodu zəruridir?
A) Müşahidə

B) Yaxınməsafəli rentgenterapiya

C) Lokal distansion qamma- terapiya

D) Kimyəvi terapiya

E) Kimyəvi terapiya və lokal distansion qamma- terapiya
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии А.И. Воробьев; Клиническая Онкогематология М.А.Волкова;
517) Xəstə 65 yaşında. Xəstəyə sümüklərin çoxsaylı zədələnməsi ilə mielom xəstəliyi diaqnozu qoyulmuşdur. Müalicənin birinci etapı üçün aşağıda göstərilənlərdən hansı müalicənin aparılması məqsədəuyğundur?

A) Radioaktiv fosforla müalicə

B) Kimyəvi terapiya

C) Zədələnmiş sümük nahiyəsinə sürətli elektronlarla şüalanma

D) Düzgün cavab yoxdur

E) Zədələnmiş sümük nahiyəsinə distansion qamma terapiya


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии А.И. Воробьев; Клиническая Онкогематология М.А.Волкова;
518) Mielom xəstəliyi zamanı müxtəlif sümüklərin zədələnmələrində distansion qamma-terapiya apararkən Ümumi Ocaq Doza neçə Qr olmalıdır?
A) 35-45 Qr

B) 50-60 Qr

C) 5-10 Qr

D) 60 Qr-dən çox

E) 20-30 Qr
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии А.И. Воробьев; Клиническая Онкогематология М.А.Волкова;
519) Xroniki limfoleykozun müalicəsində şüa terapiyası, əlavə metod kimi nə məqsədlə istifadə edilə bilər?
A) Neyroleykemiyanın profilaktikası üçün baş beyinə

B) Limfatik düyünlərin massiv konqlomeratı üçün

C) Şüa terapiyası tətbiq edilmir

D) Dalağın şüalanması üçün

E) Dalağın və limfatik düyünlərin massiv konqlameratının şüalanması üçün
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии А.И. Воробьев; Клиническая Онкогематология М.А.Волкова;
520) Talidomid preparatı hansı xəstəlikdə istifadə edilir?
A) Süd vəzi xərçəngi

B) Ağciyər xərçəngi

C) Kəskin leykozlarda

D) Mielom xəstəliyi

E) Hockin limfoması
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии А.И. Воробьев; Клиническая Онкогематология М.А.Волкова;
521) Hockin limfomasında zədələnmə zonasına şüa terapiyasının hansı dozada aparılması məqsədəuyğundur?
A) 45 Qr-dən çox

B) 16-20 Qr

C) 30-40 Qr

D) Düzgün cavab yoxdur

E) 20-30 Qr
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии А.И. Воробьев; Клиническая Онкогематология М.А.Волкова;
522) İnfeksion ağırlaşmaların inkişafı aşağıda göstərilən hansı patalogiyaya daha xarakterikdir?
A) Düzgün cavab yoxdur

B) Hematosarkoma üçün

C) Hockin limfoması üçün

D) Leykozun bütün növləri üçün

E) Xroniki limfoleykoz üçün
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии А.И. Воробьев; Клиническая Онкогематология М.А.Волкова;
523) Kəskin leykoz zamanı induksion dərman müalicəsində müalicənin effektivliyinin əsas meyarı aşağıda göstərilənlərdən hansılardır?
A) Hemoqrammanın göstəriciləri

B) Bütün sadalananlar

C) Düzgün cavab yoxdur

D) Kliniki əlamətlərin dinamikası

E) Mieloqrammanın göstəriciləri
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии А.И. Воробьев; Клиническая Онкогематология М.А.Волкова;
524) Kəskin leykoz zamanı induksion dərman müalicəsinin məqsədi nədir?
A) Kliniki sağlamlıq

B) Hemoqrammanın normallaşması

C) Bütün sadalananlar

D) Onurğa beyni mayesinin sanasiyası

E) Tam remissiya (hematoloji,kliniki,sümük iliyi)
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии А.И. Воробьев; Клиническая Онкогематология М.А.Волкова;
525) Hockin limfomasının əsas yayılma yolları hansıdır?
A) Hematogen yayılma

B) Limfogen və hematogen yayilma

C) Limfogen yayılma

D) Məlum deyil

E) Düzgün cavab yoxdur
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии А.И. Воробьев; Клиническая Онкогематология М.А.Волкова;
526) Hockin limfomasının ilkin təzahürü kimi daha çox hansı limfa düyünlərin böyüməsi qeyd edilir?
A) Qasıq limfa düyünləri

B) Mediastinal limfa düyünləri

C) Boyun-körpücüküstü limfa düyünləri

D) Bütün qrup limfa düyünləri eyni tezlikdə

E) Peritonarxası limfa düyünləri
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии А.И. Воробьев; Клиническая Онкогематология М.А.Волкова;
527) Hockin limfoması zamanı hansı qrup limfa düyünlər daha çox zədələnir?

A) Diafraqmadan yuxarı və aşağı limfa düyünlər

B) Düzgün cavab yoxdur

C) Diafraqmadan yuxarı limfa düyünlər

D) Diafraqmadan aşağı limfa düyünlər

E) Qaraciyərin zədələnməsi


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии А.И. Воробьев; Клиническая Онкогематология М.А.Волкова;
528) Hockin limfomasının proqressivləşməsi zamanı hansı ekstranodulyar orqanın zədələnməsinə daha çox rast gəlinir?
A) Sümük iliyi

B) Ağciyərlər və sümük iliyi

C) Ağciyər toxuması

D) Skelet, böyrəklər

E) Qaraciyər
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии А.И. Воробьев; Клиническая Онкогематология М.А.Волкова;
529) Hockin limfoması zamanı sümük iliyinin zədələnməsi necə adlanır?
A) Metastazlaşma

B) Ocaqlı zədələnmə

C) Malignizasiya

D) Leykemizasiya

E) Düzgün cavab yoxdur
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии А.И. Воробьев; Клиническая Онкогематология М.А.Волкова;
530) Hockin limfoması zamanı dalağın və diafraqmadan yuxarı limfa düyünlərinin zədələnməsi hansı mərhələyə uyğundur?
A) IV mərhələ

B) I mərhələ

C) III mərhələ

D) I mərhələ- II mərhələ

E) II mərhələ
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии А.И. Воробьев; Клиническая Онкогематология М.А.Волкова;
531) Hockin limfoması zamanı sağ boyun, mediastinal və sol aksilyar limfa düyünlərinin zədələnməsi hansı mərhələyə uyğundur?
A) IV mərhələ

B) III mərhələ-IV mərhələ

C) III mərhələ

D) I mərhələ

E) II mərhələ
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии А.И. Воробьев; Клиническая Онкогематология М.А.Волкова;
532) Hockin limfoması zamanı sol boyun, mediastinal, qasıq limfa düyunlərinin və dalağın zədələnməsi hansı mərhələyə uyğundur?

A) III mərhələ

B) II mərhələ

C) I mərhələ

D) I mərhələ- II mərhələ

E) IV mərhələ


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии А.И. Воробьев; Клиническая Онкогематология М.А.Волкова;
533) Hockin limfoması zamanı dalağın, diafragmanın yuxarı və aşağdakı pereferik limfa düyünlərinin böyüməsi hansı mərhələyə uyğundur?

A) IV mərhələ

B) II mərhələ

C) I mərhələ- II mərhələ

D) III mərhələ

E) I mərhələ


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии А.И. Воробьев; Клиническая Онкогематология М.А.Волкова;
534) Hockin limfoması zamanı dalağın və qalça-qasiq limfa düyünlərinin prosesə cəlb olunması hansı mərhələyə uyğundur?
A) IV mərhələ

B) II mərhələ

C) III mərhələ-IV mərhələ

D) I mərhələ

E) III mərhələ
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии А.И. Воробьев; Клиническая Онкогематология М.А.Волкова;
535) Hockin limfoması zamanı qasıq limfa düyünlərinin bir tərəfdən zədələnməsi hansı mərhələyə uyğundur?
A) I mərhələ

B) III mərhələ

C) IV mərhələ

D) III mərhələ-IV mərhələ

E) II mərhələ
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии А.И. Воробьев; Клиническая Онкогематология М.А.Волкова;
536) Hockin limfomasi zamanı dalağın zədələnməsi hansı mərhələyə uyğundur?
A) I mərhələ

B) IV mərhələ

C) II mərhələ

D) II mərhələ-III mərhələ

E) III mərhələ
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии А.И. Воробьев; Клиническая Онкогематология М.А.Волкова;
537) Hockin limfoması zamanı ağciyər toxumasinin və mediastinal limfa düyünlərinin zədələnməsi hansı mərhələyə uyğundur?

A) III mərhələ

B) II mərhələ

C) I mərhələ- II mərhələ

D) I mərhələ

E) IV mərhələ


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии А.И. Воробьев; Клиническая Онкогематология М.А.Волкова;
538) Hockin limfoması zamanı ağciyərin və peretonarxası limfa düyünlərinin zədələnməsi hansı mərhələyə uyğundur?
A) I-II mərhələ

B) II mərhələ

C) III mərhələ

D) IV mərhələ

E) I mərhələ
Ədəbiyyat: Руководство по гематологии А.И. Воробьев; Клиническая Онкогематология М.А.Волкова;


Yüklə 1,34 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin