Onkologiya ixtisası üzrə nümunəvi test sualları Bölmə ÇƏNBƏr bağirsaq xəRÇƏNGİ


) Düz bağırsaq xərçəngində hansı simptom ümumi vəziyyətin pisləşməsinə əsas səbəbdir?Yüklə 1,34 Mb.
səhifə3/14
tarix27.11.2016
ölçüsü1,34 Mb.
#312
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

138) Düz bağırsaq xərçəngində hansı simptom ümumi vəziyyətin pisləşməsinə əsas səbəbdir?
A) Hərarətin yüksəlməsi

B) Anemiya

C) Bədən kütləsinin azalması

D) Dərinin xarakterik rəngi

E) Baş gicəllənmə
Ədəbiyyat: Шайн А.А. « Рак органов пищеварениния» -Тюмень, 2000, 368
139) Düz bağırsaq xərçənginə şübhə zamanı ilk növbədə hansı müayinə üsulu aparılır?
A) İrriqoskopiya

B) Rektal güzgü vasitəsi ilə müayinə

C) Düz bağırsağın barmaq müayinəsi

D) Rektoskopiya

E) KT
Ədəbiyyat: Федоров В.Д. “ Рак прямой кишки”- Москва, 1987,318 с.
140) Düz bağırsaq xərçəngində barmaq müayinəsi ilə nəyi təyi etmək mümkün deyil?
A) Şiş olan nahiyədə keçiriciliyin səviyyəsini

B) Sfinkterin tonusunun vəziyyətini

C) Şişin hərəkətliliyini

D) Uzaq metastazların olmasını

E) Rektoskopiya müayinəsinin mümükünlüyünü
Ədəbiyyat: Федоров В.Д. “ Рак прямой кишки”- Москва, 1987,318 с.
141) Sadalananlardan hansı xəstəlik düz bağırsaq xərçəngi üçün fakultativ xərçəngönü xəstəlik hesab edilir?

A) Diffuz (ailəvi) polipoz

B) Xovlu adenoma

C) Adenomatoz polip

D) Kron xəstəliyi

E) Babasil


Ədəbiyyat: Шайн А.А. « Рак органов пищеварениния» -Тюмень, 2000, 368
142) Düz bağırsaq xərçəngi zamanı olan qanaxma babasil zamanı olan qanaxmadan nə ilə

fərqlənir?
A) İrin və seliklə qarışıq olur

B) Profuz xarakterlidir

C) Nəcislə qarışıq olur

D) Daimi olur

E) Defekasiya aktının sonunda qan olur
Ədəbiyyat: Федoров В.Д. “ Рак прямой кишки”- Москва, 1987,318 с.
143) Sadalanan hansı xəstəliklərlə düz bağırsaq xərçənginin differensial diaqnostikası aparılmır?
A) Yoğun bağırsaq polipozu

B) Düz bağırsaq çatı

C) Kəskin proktit

D) Prostat adenoması

E) Babasil
Ədəbiyyat: Шайн А.А. « Рак органов пищеварениния» -Тюмень, 2000, 368
144) Düz bağırsaq xərçəngində radikal cərrahi əməliyyatın aparılması üçün hansı faktor

müəyyənləşdirici sayılmır?
A) Xəstənin yaşı

B) Anamnezdə yanaşı xəstəliyin olması

C) Xəstənin ümumi vəziyyəti

D) Qaraciyərdə metastazın olması

E) Yerli yayılmış şiş prosesi
Ədəbiyyat: Федoров В.Д. “ Рак прямой кишки”- Москва, 1987,318 с.
145) Sadalananlardan hansı düz bağırsaq xərçəngində radikal cərrahi əməliyyat sayılmır?
A) S-vari bağırsağa qoşa lüləli süni anusun qoyulması

B) Düz bağırsağın qarın-aralıq ekstirpasiyası

C) Düz bağırsağın ön rezeksiyası

D) Hartman əməliyyatı

E) Düz bağırsağın qarın-anal rezeksiyası və s-vari bağırsağın endirilməsi
Ədəbiyyat: Шайн А.А. « Рак органов пищеварениния» -Тюмень, 2000, 368
146) Düz bağırsağın ampulyar şöbəsinin xərçənginin metastazı zamanı ilk növbədə hansı limfa düyünü zədələnir?
A) Qasıq limfa düyünləri

B) Periton arxası sahənin limfa düyünləri

C) Qoltuq altı limfa düyünləri

D) Düz bağırsağın yuxarı limfa düyünləri

E) Qalça limfa düyünləri
Ədəbiyyat: Шайн А.А. « Рак органов пищеварениния» -Тюмень, 2000, 368
147) Düz bağırsağın aşağı ampulyar şöbəsinin xərçənginin metastazı zamanı ilk növbədə hansı

limfa düyünləri zədələnir?
A) Qalça limfa düyünü

B) Periton limfa düyünü

C) Periton arxası sahənin limfa düyünü

D) Aşağı düz bağırsaq və qasıq limfa düyünləri

E) Yuxarı düz bağırsaq limfa düyünü
Ədəbiyyat: Федoров В.Д. “ Рак прямой кишки”- Москва, 1987,318 с.
148) Sadalanan əməliyyatlardan hansı düz bağırsaq xərçəngində radikal müalicə sayılır?
A) Düz bağırsağın ön rezeksiyası

B) Qarın-anal rezeksiyası və s-vari bağırsağın endirilməsi

C) Hartman əməliyyatı

D) Düz bağırsağın qarın-aralıq ekstirpasiyası

E) Bütün sadalananlar
Ədəbiyyat: Федoров В.Д. “ Рак прямой кишки”- Москва, 1987,318 с.
149) Düz bağırsaq xərçənginin hansı hallarında Hartman əməliyyatı icra edilir?
A) Bağırsaq divarının trofik pozulmasında anastomoz qoyulmasının təhlükəli olması zamanı

B) Bağırsaq keçməməzliyi olan zaman

C) Sadalanan faktorların hamısının müşahidə olunması zamanı

D) 65-70 yaşından yuxarı, ağır yanaşı xəstəlikli şəxslərdə

E) Anal dəlikdən ən azı 10 sm aralı yerləşən törəmə olduqda
Ədəbiyyat: Шайн А.А. « Рак органов пищеварениния» -Тюмень, 2000, 368
150) Düz bağırsağın yuxarı ampuliyar və rektosiqmoid hissəsinin xərçəngində ilk növbədə hansı

limfa düyünləri zədələnir?
A) Qoltuq altı limfa düyünləri

B) Aşağı düz bağırsaq limfa düyünləri

C) Qalça və paraaortal limfa düyünləri

D) Yuxarı düz bağırsaq limfa düyünləri

E) Çanaq limfa düyünləri
Ədəbiyyat: Федoров В.Д. “ Рак прямой кишки”- Москва, 1987,318 с.
151) Düz bağırsaq xərçəngi zamanı rektovezikal fistulanın olması hansı mərhələ sayılır?
A) I mərhələ

B) Canser in situ

C) III mərhələ

D) II mərhələ

E) IV mərhələ
Ədəbiyyat: Шайн А.А. « Рак органов пищеварениния» -Тюмень, 2000, 368 с.
152) Yayılmış düz bağırsaq xərçəngində radikal cərrahi əməliyata əks göstərişin səbəbi?
A) Uşaqlığın prosesə cəlb olunması

B) Qaraciyərdə metastazın olması

C) Bağırsaq keçməməzliyi

D) Generalizə olunmuş proses və parietal peritonda disseminasiyanın olması

E) Yerli yayılmış şiş
Ədəbiyyat: Шайн А.А. « Рак органов пищеварениния» -Тюмень, 2000, 368 с.
153) Hansı hallarda düz bağırsağın kiçik ölçülü törəmələrində elektrokoaquliasiyadan istifadə etmək olar?
A) Cərrahi əməliyyatdan imtina edən xəstələrdə

B) Aşağıda qeyd edilən bütün hallarda

C) Yanaşı ağır xəstəlikləri olan xəstələrdə

D) Palliativ məqsədlə qanaxmanın saxlanılması

E) Yaşlı şəxslərdə
Ədəbiyyat: Федoров В.Д. “ Рак прямой кишки”- Москва, 1987,318 с.
154) Düz bağırsaq xərçəngində hansı orqanların metastazla zədələnməsi daha çox təsadüf edir?
A) Dalaq

B) Periton

C) Ağciyərlər

D) Qaraciyər

E) Sümüklər
Ədəbiyyat: Шайн А.А. « Рак органов пищеварениния» -Тюмень, 2000, 368 с.
155) Qadınlarda düz bağırsaq xərçəngi zamanı uşaqlıq yolundan nəcisin gəlməsi nəyi göstərir?
A) Rektvezikal fistula

B) İntra sfinkter fistula

C) Ekstra sfinkter fistula

D) Rektovaginal fistula

E) Trans sfinkter fistula
Ədəbiyyat: Федoров В.Д. “ Рак прямой кишки”- Москва, 1987,318 с.
156) Sadalananlardan hansı leomiyoma və karsinoidə aid edilir?
A) Tubulyar –xovlu adenomalar

B) Xovlu adenomalar

C) Hec biri

D) Tubulyar adenomaları

E) Qeyri-epitelial polipə bənzər törəmələr
Ədəbiyyat: Федoров В.Д. “ Рак прямой кишки”- Москва, 1987,318 с.
157) Sadalananlardan hansı xovlu adenomanın klassik simptomuna aid edilmir?
A) Qarında ağrıların olması

B) Qasıq limfa düyünlaərinin böyüməsi

C) Defekasiya aktı zamanı qanaxma

D) Düz bağırsaqdan selikli ifrazatın gəlməsi

E) Yalançı tenezm və diareya
Ədəbiyyat: Шайн А.А. « Рак органов пищеварениния» -Тюмень, 2000, 368 с.
158) Sadalananlardan hansı parametr diffuz polipoza xas deyil?
A) Cavan yaş

B) Anal nahiyədə çoxsaylı poliplərin olması

C) Ailəvi və irsi anamnez

D) Qan və seliklə qarışıq nəcisin olması

E) Qarında ağrının olması və arıqlama
Ədəbiyyat: Шайн А.А. « Рак органов пищеварениния» -Тюмень, 2000, 368 с.
159) Düz bağırsaq polipinin hansı çıxarılma üsulu var ?
A) Aşağıda qeyd edilənlərin hamısı

B) Transanal kəsilib çıxarılma

C) Polipektomiya

D) Arxa proktotomiya ilə kəsilib çıxarılması

E) Elektrokoaquliasiya
Ədəbiyyat: Федoров В.Д. “ Рак прямой кишки”- Москва, 1987,318 с.
160) Düz bağırsaq xərçəngində daha çox müşahidə edilir:
A) Diareya

B) Selik və irinin ifrazı

C) Müxtəlif intensivlikli bağırsaq qanaxması

D) Köp


E) Qəbizlik
Ədəbiyyat: Шайн А.А. « Рак органов пищеварениния» -Тюмень, 2000, 368 с.
161) Yastı hüceyrəli xərçəng düz bağırsağın hansı hissəsində təsadüf edilir?
A) Aşağı ampulyar hissə

B) Anal kanal

C) Rektosiqmoid hissə

D) Yuxarı ampulyar hissə

E) Orta ampulyar hissə
Ədəbiyyat: Шайн А.А. « Рак органов пищеварениния» -Тюмень, 2000, 368 с.
162) Düz bağırsaq xərçəngində barmaq müayinəsi zamanı xərçəng necə əllənir?
A) Hamar törəmə şəklində

B) Yumşaq törəmə şəklində

C) Sadalananların hamısı

D) Bağırsaq divarında bərk,kələ-kötür və xora şəklində

E) Sadəcə xora şəklində
Ədəbiyyat: Шайн А.А. « Рак органов пищеварениния» -Тюмень, 2000, 368 с.
163) Düz bağırsaq xərçəngində hansı funksional pozğunluqlar müşahidə edilir?
A) Sadalananların hamısı

B) Defekasiya aktında dəyişiklik müşahidə edilmir

C) Ancaq ishal müşahidə edilir

D) Qəbizlik və ishal növbələşir

E) Ancaq qan müşahidə edilir
Ədəbiyyat: Федoров В.Д. “ Рак прямой кишки”- Москва, 1987,318 с.
164) Düz bağırsaq xərçənginin kliniki gedişatı üçün hansı hal xarakterikdir?
A) Xəstəlik heç bir şəkildə özünü biruzə vermir

B) Xəstəliyin müddəti bir neçə gün davam edir

C) Sadalananların hamısı

D) Xəstəliyin müddəti bir neçə həftə və bir neçə ay davam edir

E) Xəstəlik başlayan kimi özünü biruzə verir
Ədəbiyyat: Федoров В.Д. “ Рак прямой кишки”- Москва, 1987,318 с.
165) Düz bağırsaq xərçəngi aşkar edildikdə ilk növbədə nə etmək lazımdır?
A) Sadalananların hamısı

B) Kompüter tomoqrafiya müayinəsinə göndərmək

C) Sadəcə konservativ müalicə yazmaq

D) Rentgen müayinəsinə göndərmək

E) Biopsiya götürmək
Ədəbiyyat: Федoров В.Д. “ Рак прямой кишки”- Москва, 1987,318 с.
166) Düz bağırsaq xərçəngi rektoromanoskopiya zamanı makroskopik olaraq necə görünür?
A) Sarı rəngli,konturları aydın olmayan törəmə şəklində

B) Qırmızı rəngdə fibrin ərplə örtülmüş

C) Bağırsaq divarında sadəcə səpkilər şəklində

D) Tünd-çəhrayi rəngdə hemorragik dağılma sahəsi və fibrin ərplə örtülmüş

E) Sadalananların hamısı
Ədəbiyyat: Федoров В.Д. “ Рак прямой кишки”- Москва, 1987,318 с.
167) Düz bağırsaq xərçəngi hansı xəstəliklərlə differensiasiya olunmalıdır?
A) Bütün sadalananlarla

B) Xovlu və adenomatoz poliplə

C) Düz bağırsağın az rast olan vərəm, sifilis, süzənəg, bədxassəli karsinoid və s.

D) Bağırsaqdan kənar müxtəlif şişlərlə

E) Prostat vəzinin, uşaqlığın və s. şişlərin düz bağırsağa sirayətilə
Ədəbiyyat: Ганцев Ш.Х. “Онкология”- Москва, 2004, 387 с.
168) Düz bağırsağın radikal cərrahi müalicə üsuluna aiddir?
A) Qoşalüləli anusun qoyulması

B) Cərrahi əməliyyatdan qabaq şüa müalicəsi və şişin anal dəliyindən çixarılması

C) Ileostomiya

D) Düz bağırsağın qarın-aralıq ekstirpasiyası

E) Endoskop vasitəsilə şişin ekssiziyası
Ədəbiyyat: Ганцев Ш.Х. “Онкология”- Москва, 2004, 387 с.
169) Düz bağırsaq xərçəngində kliniki olaraq xəstələrdə hansı orqanlarını yoxlanılması vacibdir?

A) Mədə-bağırsaq traktının

B) Ağciyər

C) Kiçik çanaq üzvlərinin

D) Sadalananların hamısını

E) Qaraciyər


Ədəbiyyat: Шайн А.А. « Рак органов пищеварениния» -Тюмень, 2000, 368 с.
170) Şüa müalicəsinın aparılması düz bağırsağın hansı hissəsinin xərçəngində üstünlük təşkil edir?

A) Anal kanal

B) Orta aşağı ampulyar hissə

C) Rektosiqmoid

D) Yuxarı ampulyar hissə

E) Aşağı ampulyar hissə


Ədəbiyyat: Шайн А.А. « Рак органов пищеварениния» -Тюмень, 2000, 368 с.

Bölmə 4. ONKOGİNEKOLOGİYA

171) Endometriumun hiperplastik prosesinin diaqnostikasında istifadə olunan ən dəqiq metod hansıdır?
A) Histerоskopiya və endometriumun qaşıntısı (histoloji müayinə ilə)

B) Kolposkopiya

C) Histerosalpinqografiya

D) Transabdominal və transvaginal USM-si

E) Laparotomiya
Ədəbiyyat: Сидорова И.С. «Практическое руководство по клинической гинекологии» - Москва,2006, 448с.
172) Herminogen şişlərə aşağıdakılardan hansı aiddir?
A) Teratoma

B) Fibroma

C) Tekoma

D) Tekoma və fibroma

E) Brenner şişi
Ədəbiyyat: Давыдов М.И. «Опухоли женской репродуктивной системы» - Москва, 2007, 376 с.
173) Endometriumun xərçəngi üçün erkən klinik əlamət hansıdır?
A) Vaginal qanlı axıntı

B) Qanqusma

C) Qarının həcminin böyüməsi

D) Arıqlama

E) Ödem
Ədəbiyyat: Козаченко В.П. «Клиническая онкогинекология» - Москва, 2005, 376 с.
174) Hansılar uşaqlıq boynu xərçəngi riskini azaldır?
A) Tibbi sterilizasiya

B) Baryer kontraseptiv

C) Progesteron preparatları

D) Uşaqlıqdaxili spiral

E) Oral kontraseptiv
Ədəbiyyat: Козаченко В.П. «Клиническая онкогинекология» - Москва, 2005, 376 с.
175) Uşaqlıq yolunun metastatik şişlərinə ən çox hansı üzvlərin bədxassəli şişlərində rast gəlinir?
A) Düz bağırsağın xərçəngi

B) Xorionkarsinoma, endometriumun və uşaqlıq boynunun xərçəngi

C) Yumurtalığın xərçəngi

D) Sidik kisəsi xərçəngi

E) Böyrəklərin xərçəngi
Ədəbiyyat: Давыдов М.И. «Опухоли женской репродуктивной системы» - Москва, 2007, 376 с.
176) Embrional rabdomiosarkoma (botrioid sarkoma) ən çox hansı yaş dövrlərində aşkar olunur?
A) 60-70 yaş

B) 40-45 yaş

C) 50-55 yaş

D) 2-3 yaş

E) 75-80 yaş
Ədəbiyyat: Давыдов М.И. «Опухоли женской репродуктивной системы» - Москва, 2007, 376 с.
177) Uşaqlıq boynunun xərçəngində əsasən hansı insan papilloma virus tipi aşkar olunur?
A) 43 və 31

B) 16 və 18

C) 42 və 44

D) 18 və 31

E) 43 və 11
Ədəbiyyat: Давыдов М.И. «Опухоли женской репродуктивной системы» - Москва, 2007, 376 с.
178) Uşaqlıq boynunun yastı-epitel xərçəngi üçün hansı onkomarkerin yüksəlməsi xarakterdir?
A) CEA

B) XQ və CEA

C) CA 125

D) AFP


E) SCC
Ədəbiyyat: Давыдов М.И. «Опухоли женской репродуктивной системы» - Москва, 2007, 376 с.
179) Yumurtalıqların hansı neoplastik törəmələri daha çox uşaq yaşında rast gəlinir?
A) Musinoz

B) Endometrioid

C) Qranulyoz-hüceyrəli

D) Herminogen

E) Metastatik
Ədəbiyyat: Козаченко В.П. «Клиническая онкогинекология» - Москва, 2005, 376 с.
180) Meyqs sindromu hansı yumurtalıq törəməsinə xarakterikdir?
A) Disherminoma

B) Musinoz kistadenoma

C) Dermoid kista

D) Ovarial fibroma

E) Yumurtalıqların xorionkarsinoması
Ədəbiyyat: Козаченко В.П. «Клиническая онкогинекология» - Москва, 2005, 376 с.
181) Qardner kistası harada müşahidə olunur?
A) Uşaqlıqda

B) Uşaqlıq yolunda

C) Servikal kanalda

D) Yumurtalıqlarda

E) Vulvada
Ədəbiyyat: Козаченко В.П. «Клиническая онкогинекология» - Москва, 2005, 376 с.
182) Yumurtalıq şişlərindən hansı daha çox rast gəlinir?
A) Mezonefroid

B) Musinoz

C) Qranulyoz-hüceyrəli

D) Seroz


E) Endometrioid
Ədəbiyyat: Давыдов М.И. «Опухоли женской репродуктивной системы» - Москва, 2007, 376 с.
183) Uşaqlıq boynu xərçənginin skrininqində istifadə olunan müayinə metodu hansıdır?
A) Histeroskopiya

B) Uşaqlıq boynu biopsiyası

C) Kolposkopiya

D) Pap-smear

E) USM
Ədəbiyyat: Козаченко В.П. «Клиническая онкогинекология» - Москва, 2005, 376 с.
184) Uşaqlıq boynu xərçəngində uşaqlıq boynu hüdudlarından kənara çıxan papilyar tipli inkişaf necə adlanır?

A) Endofit

B) Düyünlü

C) Xora


D) Ödem

E) Ekzofit


Ədəbiyyat: Козаченко В.П. «Клиническая онкогинекология» - Москва, 2005, 376 с.
185) Uşaqlıq boynunun ən çox yayılmış törəməsi hansıdır?
A) Fibroma

B) Leyomiosarkoma

C) Karsinoma

D) Mioma


E) Polip
Ədəbiyyat: Козаченко В.П. «Клиническая онкогинекология» - Москва, 2005, 376 с.
186) Uşaqlıq boynunun xərçəngönü proseslərinə aiddir
A) Psevdoeroziya

B) Leykoplakiya atipiya ilə və displaziya

C) Endoservikoz

D) Eroziya

E) Eritroplakiya
Ədəbiyyat: Козаченко В.П. «Клиническая онкогинекология» - Москва, 2005, 376 с.
187) Uşaqlıq boynunun fon proseslərinin müalicəsində aşağıdakılardan hansı istifadə oluna bilməz?
A) Lazerlə müalicə

B) Kriodestruksiya

C) Elektrokonizasiya

D) Kolposkopiya

E) Elektrokoaqulyasiya
Ədəbiyyat: Козаченко В.П. «Клиническая онкогинекология» - Москва, 2005, 376 с.
188) Uşaqlıq boynunun diatermokoaqulyasiyası bu halda düzgün deyil:
A) Eroziya

B) Zəif dərəcəli displaziya(CİN 1)

C) Orta dərəcəli displaziya(CİN2)

D) İntraepitelial xərçəng

E) Retension kista
Ədəbiyyat: Давыдов М.И. «Опухоли женской репродуктивной системы» - Москва, 2007, 376 с.
189) Uşaqlıq boynunun xərçənginin yaranmasında daha çox əhəmiyyət verilir
A) Alkoholdan istifadə

B) Sonsuzluq

C) Siqaret çəkməsinə

D) Boynun doğuş vaxtı zədələnmələrinə

E) Insan papilloma virusuna
Ədəbiyyat: Давыдов М.И. «Опухоли женской репродуктивной системы» - Москва, 2007, 376 с.
190) Servikal kanalın adenokarsinoması zamanı daha tez-tez rast gəlinən simptomlarına aiddir:
A) Metrorragiya

B) Hərarətin yüksəlməsi

C) Uşaqlıq yolundan gələn qanlı-çirkli ifrazat

D) Ağrılar

E) Amenoreya
Ədəbiyyat: Давыдов М.И. «Опухоли женской репродуктивной системы» - Москва, 2007, 376 с.
191) Hansı somatik xəstəliklər fonunda endometriumun xərçəngi daha çox rast gəlinir?
A) Revmatizm

B) Xolesistit

C) Ürəyin işemik xəstəliyi

D) Düyünlü ur

E) Arterial hipertenziya, şəkərli diabet, piylənmə
Ədəbiyyat: Давыдов М.И. «Опухоли женской репродуктивной системы» - Москва, 2007, 376 с.
192) Uşaqlıq boynunun xərçənginin еrkən mərhələsinin ( I ) müalicəsində daha çox istifadə olunur:
A) Müştərək şüa üsulu

B) Kombinə olunmuş üsul

C) Dərman üsulu

D) Cərrahi üsul+müştərək şüa müalicəsi

E) Hormonterapiya
Ədəbiyyat: Давыдов М.И. «Опухоли женской репродуктивной системы» - Москва, 2007, 376 с.
193) Uşaqlıq boynunun xərçəngi üçün, əsasən, hansı yolla metastazvermə xarakterdir?
A) Hematogen + implantasion

B) Bütün yollara eyni tezlikdə rast gəlinir

C) Limfogen

D) İmplantasion

E) Hematogen
Ədəbiyyat: Давыдов М.И. «Опухоли женской репродуктивной системы» - Москва, 2007, 376 с.
194) Uşaqlıq boynunun xərçənginin erkən diaqnostikasında hansı müayinə daha informativdir?
A) Kolposkopiya və sitologiya

B) USM


C) KT

D) Ekskretor uroqrafiya

E) MRT
Ədəbiyyat: Козаченко В.П. «Клиническая онкогинекология» - Москва, 2005, 376 с.
195) Uşaqlıq boynunun xərçəngi zamanı hansı halda yalnız radikal cərrahi müalicə üsulu istifadə olunur
A) IIa mərhələsində

B) I b mərhələdə

C) IV mərhələdə

D) Mikrokarsinomada

E) Intraepitelial xərçəngdə
Ədəbiyyat: Давыдов М.И. «Опухоли женской репродуктивной системы» - Москва, 2007, 376 с.
196) Ginekoloji əməliyyatdan sonrakı dövrdə ən çox rast gəlinən ağırlaşma hansıdır?
A) Miokard infarktı

B) Vesikovaginal svişlər

C) Qanaxma

D) Trombemboliya

E) Pnevmoniya
Ədəbiyyat: Козаченко В.П. «Клиническая онкогинекология» - Москва, 2005, 376 с.
197) Uşaqlığın xoşxassəli şişlərinə aid olmayan xəstəlik:
A) Xorionkarsinoma

B) Endometrioz

C) Adenomatoz

D) Leyomioma

E) Fibroma
Ədəbiyyat: Козаченко В.П. «Клиническая онкогинекология» - Москва, 2005, 376 с.
198) Endometriumun şişönü xəstəliklərində böyük informativliyə malik olmayan müayinə üsulu hansıdır?
A) Uşaqlıq mənfəzindən aspiratının müayinəsi

B) Qaşıntının morfoloji müayinəsi

C) Histeroqrafiya

D) Güzgülərlə baxış

E) Histeroskopiya və yaxud histeroqrafiya
Ədəbiyyat: Козаченко В.П. «Клиническая онкогинекология» - Москва, 2005, 376 с.
199) Uşaqlıq cisminin hansı patologiyalarında uşaqlığın küretajı həm diaqnostik həm də müalicəvi əhəmiyyət daşıyır?
A) Uşaqlığın intramural mioması zamanı

B) Endometriumun vəzli hiperplaziyası zamanı

C) Endometrium xərçəngi zamanı

D) Daxili endometrioz zamanı

E) Uşaqlığın submukoz mioması zamanı
Ədəbiyyat: Козаченко В.П. «Клиническая онкогинекология» - Москва, 2005, 376 с.
200) Uşaqlıq cismi xərçənginin yaranmasında ən çox əhəmiyyəti olan amillər hansılardır?
A) Neyro-endokrin mübadilə pozğunluqlar

B) Bütün cavablar düzgündür

C) Hiperestrogenemiya

D) Doğuşların olmaması

E) Sonsuzluq
Ədəbiyyat: Козаченко В.П. «Клиническая онкогинекология» - Москва, 2005, 376 с.
201) Uşaqlıq cisminin xərçəngi zamanı daha tez-tez rast gələn morfoloji forma:
A) Differensəolunmamış xərçəng

B) Yastıhüceyrəli xərçəng

C) Adenokarsinoma

D) Açıqhüceyrəli adenokarsinoma

E) Vəzli-yastıhüceyrəli xərçəng
Ədəbiyyat: Козаченко В.П. «Клиническая онкогинекология» - Москва, 2005, 376 с.
202) Endometriyanın xərçəngi zamanı hormonal müalicəyə əks-göstəriş hansıdır?

A) Xora xəstəliyi

B) Tromboflebit

C) Hepatit B,C

D) Sadalananların hamısı

E) Süd vəzinin şişləri


Ədəbiyyat: Сидорова И.С. «Практическое руководство по клинической гинекологии» - Москва, 2006, 448 с.
203) Endometriumun xərçəngi üçün əsasən hansı yolla metastazlaşma daha xarakterdir?
A) Hematogen və implantasion

B) Hematogen

C) İmplantasion

D) Limfogen

E) Limfogen və hematogen
Ədəbiyyat: Козаченко В.П. «Клиническая онкогинекология» - Москва, 2005, 376 с.
204) Endometriumun xərçəngi zamanı uşaqlığın artımlarla birgə genişləndirilmiş ekstirpasiyasına

göstəriş dеyil:
A) Şişin yüksək dərəcəli differensiasiyası

B) Seroz qişaya sirayət

C) Şişin servikal kanala keçməsi

D) Хəstəliyin IА mərhələsi

E) Şişin aşağı dərəcəli differensiasiyası
Ədəbiyyat: Козаченко В.П. «Клиническая онкогинекология» - Москва, 2005, 376 с.
205) Uşaqlıq cisminin xərçəngi zamanı yumurtalıqlara metastazların mövcud olduğu təqdirdə hansı cərrahi əməliyyatın aparılması məqsədəuyğun hesab oluna bilər?
A) Uşaqlığın artımlarla birgə ekstirpasiyası

B) Uşaqlığın artımlarla birgə genişləndirilmiş ekstirpasiyası

C) Uşaqlğın artımlarla birgə supravaginal amputasiyası + böyük piyliyin rezeksiyası

D) Uşaqlğınn artımlarla birgə genişləndirilmiş ekstirpasiyası + böyük piyliyin rezeksiyası

E) Uşaqlğınn artımlarla birgə ekstirpasiyası + böyük piyliyin rezeksiyası
Ədəbiyyat: Козаченко В.П. «Клиническая онкогинекология» - Москва, 2005, 376 с.
206) Endometriumun xərçənginin müalicəsində istifadə olunmayan üsullar:

A) Cərrahi üsul + hormonоterapiya

B) Cərrahi üsul+şüa müalicəsi

C) Cərrahi üsul

D) İltihabəleyhinə müalicə

E) Kombinə olunmuş müalicə üsulu (cərrahi əməliyyat + şüa müalicəsi + hormonоterapiya + kimyaterapiya)


Ədəbiyyat: Козаченко В.П. «Клиническая онкогинекология» - Москва, 2005, 376 с.
207) Endometriumun xərçəngi olan xəstələrdə kimyaterapiya hansı hallarda aparılmır?
A) I A mərhələsi olduqda

B) Yumurtalıqlara metastazların mövcud olduğu təqdirdə

C) Аğ ciyərlərdə metastaz olduqda

D) Limfa düyünlərinə metastazların mövcud olduğu təqdirdə

E) Şişin dərin invaziyası zamanı
Ədəbiyyat: Козаченко В.П. «Клиническая онкогинекология» - Москва, 2005, 376 с.


Yüklə 1,34 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin