Otorinolarinqologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Burun və burunətrafı ciblərin kliniki anatomiya və fiziologiyası


) Qırtlaq absesi, adətən, harada əmələ gəlir?Yüklə 1,54 Mb.
səhifə14/15
tarix26.11.2016
ölçüsü1,54 Mb.
#228
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

880) Qırtlaq absesi, adətən, harada əmələ gəlir?

A) Qırtlaq qapağında

B) Qırtlaq mədəciklərində

C) Səs büküşlərində

D) Büküşaltı sahədə

E) Vestibulyar büküşlərdə


Ədəbiyyat: B.T.Пальчун,А.И.Крюков«Оториноларингология»М.«Медицина»,2001,стр.342
881) Qırtlaq absesi, adətən, harada əmələ gəlir?

A) Vestibulyar büküşlərdə

B) Çalovabənzər qığırdaqlar nahiyyəsində

C) Büküşaltı sahədə

D) Qırtlaq mədəciklərində

E) Səs büküşlərində


Ədəbiyyat: B.T.Пальчун,А.И.Крюков«Оториноларингология»М.«Медицина»,2001,стр.342

882) Qırtlaq absesi zamanı əsas şikayətlər hansılardır?

A) Udqunmanın ağrılı olması. Tənəffüsün pozulması.Qanlı bəlğəm ifrazı

B) Udqunmanın ağrılı olması.Tənəffüsün pozulması.Tutma şəklində quru öskürək

C) Udqunmanın ağrılı olması. Hərarətin yüksəlməsi.Qanlı bəlğəm ifrazı

D) Udqunmanın ağrılı olması.Hərarətin yüksəlməsi.Tənəffüsün pozulmasi

E) Hərarətin yüksəlməsi.Tənəffüsün pozulması.Tutma şəklində quru öskürək


Ədəbiyyat: B.T.Пальчун,А.И.Крюков«Оториноларингология»М.«Медицина»,2001,стр.342
883) Xroniki kataral laringit üçün nə xarakterikdir?

A) Çalovvari qığırdaqlar nahiyyəsində şişkinlik və hiperemiya

B) Büküşaltı sahədə şişkinlik və infiltrasiya

C) Hər iki səs büküşündə durğunluq hiperemiyası

D) Qırtlaq mədəciklərində şişkinlik və infiltrasiya

E) Bir səs büküşündə durğunluq hiperemiyası


Ədəbiyyat: B.T.Пальчун,А.И.Крюков«Оториноларингология»М.«Медицина»,2001,стр.350
884) Xroniki hiperplastik laringit zamanı hiperplaziya sahələri, adətən,harada yerləşir?

A) Səs büküşlərində.Qırtlaq mədəciklərində.Çalovarası sahədə

B) Səs büküşlərində.Mədəcik büküşlərində.Çalovarası sahədə

C) Səs büküşlərində.Mədəcik büküşlərində.Qırtlaq mədəciklərində

D) Səs büküşlərində.Qırtlaq mədəciklərində.Büküşaltı sahədə

E) Səs büküşlərində.Çalovarası sahədə.Büküşaltı sahədə


Ədəbiyyat: B.T.Пальчун,А.И.Крюков«Оториноларингология»М.«Медицина»,2001,стр.352
885) Qırtlaq paxidermiyaları, adətən, harada yerləşir?

A) Çalovarası sahədə.Çalovabənzər qığırdaqların içəri səthində.Səs büküşlərində

B) Çalovarası sahədə.Səs büküşlərində.Mədəcik büküşlərində

C) Çalovarası sahədə.Çalovabənzər qığırdaqların içəri səthində.Mədəcik büküşlərində

D) Çalovabənzər qığırdaqların içəri səthində.Səs büküşlərində.Qırtlaq mədəciklərində

E) Çalovarası sahədə. Səs büküşlərində. Qırtlaq mədəciklərində


Ədəbiyyat: B.T.Пальчун,А.И.Крюков«Оториноларингология»М.«Медицина»,2001,стр.352
886) Xroniki hiperplastik laringit nə ilə differensasiya edilmir?

A) Poliplər

B) Bəd xassəli şişlər

C) Vərəm


D) Skleroma

E) Sifilis


Ədəbiyyat: B.T.Пальчун,А.И.Крюков«Оториноларингология»М.«Медицина»,2001,стр.352
887) Fonasiya zamanı səs yarığı oval formada qalırsa hansı qırtlaq əzələsinin parezidir?

A) Ön üzükqalxanvari əzələlər

B) Köndələn çalovvari əzələlər

C) Yan üzükçalovvari əzələlər

D) Arxa üzükçalovvari əzələlər

E) Səs əzələləri


Ədəbiyyat: B.T.Пальчун,А.И.Крюков«Оториноларингология»М.«Медицина»,2001,стр.366
888) Fonasiya zamanı səs yarığının arxa ¹/³-i üçbücaq formada qalırsa hansı qırtlaq əzələsinin parezidir?

A) Arxa üzükçalovvari əzələlər

B) Yan üzükçalovvari əzələlər

C) Səs əzələləri

D) Köndələn çalovvari əzələlər

E) Ön üzükqalxanvari əzələlər


Ədəbiyyat: B.T.Пальчун,А.И.Крюков«Оториноларингология»М.«Медицина»,2001,стр.367
889) Fonasiya zamanı səs yarığı romb formasında qalırsa hansı qırtlaq əzələsinin parezidir?

A) Köndələn çalovvari əzələlər

B) Yan üzükçalovvari əzələlər

C) Ön üzükqalxanvari əzələlər

D) Arxa üzükçalovvari əzələlər

E) Səs əzələləri


Ədəbiyyat: B.T.Пальчун,А.И.Крюков«Оториноларингология»М.«Медицина»,2001,стр.367
890) Fonasiya zamanı səs yarığı iyvari formada qalırsa hasnsı qırtlaq əzələsinin parezidir?

A) Səs əzələləri

B) Köndələn çalovvari əzələlər

C) Ön üzükqalxanvari əzələlər

D) Yan üzükçalovvari əzələlər

E) Arxa üzükçalovvari əzələlər


Ədəbiyyat: B.T.Пальчун,А.И.Крюков«Оториноларингология»М.«Медицина»,2001,стр.367
891) Fonasiya zamanı səs büküşləri orta xətt üzrə qalırlarsa hansı qırtlaq əzələsinin parezidir?

A) Səs əzələləri

B) Ön üzükqalxanvari əzələlər

C) Arxa üzükçalovvari əzələlər

D) Köndələn çalovvari əzələlər

E) Yan üzükçalovvari əzələlər


Ədəbiyyat: B.T.Пальчун,А.И.Крюков«Оториноларингология»М.«Медицина»,2001,стр.367
892) İldırımsürətli qırtlaq stenozuna səbəb nədir?

A) Yad cisim

B) Travma

C) İltihabi proses

D) Nevroloji xəstəliklər

E) Kəskin infeksiyalar


Ədəbiyyat: B.T.Пальчун,А.И.Крюков«Оториноларингология»М.«Медицина»,2001,стр.355
893) Kəskin qırtlaq stenozu üçün nə xarakterikdir?

A) İnspirator təngnəfəslik.Körpücüküstü sahənin dərinləşməsi.Tənəffüs ritminin pozulmaması

B) Hamısı

C) Ekspirator təngnəfəslik.Körpücüküstü sahənin dərinləşməsi.Tənəffüs ritminin pozulmaması

D) Ekspirator təngnəfəslik.Körpücüküstü sahənin dərinləşməsi.Tənəffüs ritminin pozulması

E) İnspirator təngnəfəslik.Körpücüküstü sahənin dərinləşməsi.Tənəffüs ritminin pozulması


Ədəbiyyat: B.T.Пальчун,А.И.Крюков«Оториноларингология»М.«Медицина»,2001,стр.355
894) Kəskin qırtlaq stenozunun stadiyalarının sayı neçədir?

A) 3


B) 5

C) 2


D) 4

E) 6
Ədəbiyyat: B.T.Пальчун,А.И.Крюков«Оториноларингология»М.«Медицина»,2001,стр.356


895) Kəskin qırtlaq stenozunun kompensasiya stadiyasında səs yarığının eni neçədir?

A) 10-12 mm

B) 4-5 mm

C) 8-9 mm

D) 2-3 mm

E) 6-7 mm


Ədəbiyyat: B.T.Пальчун,А.И.Крюков«Оториноларингология»М.«Медицина»,2001,стр.356
896) Kəskin qırtlaq stenozunun subkompensasiya stadiyasında səs yarığının eni neçədir?

A) 6-7 mm

B) 2-3 mm

C) 8-9 mm

D) 4-5 mm

E) 10-12 mm


Ədəbiyyat: B.T.Пальчун,А.И.Крюков«Оториноларингология»М.«Медицина»,2001,стр.356
897) Kəskin qırtlaq stenozunun dekompensasiya stadiyasında səs yarığının eni neçədir?

A) 8-9 mm

B) 4-5 mm

C) 10-12 mm

D) 6-7 mm

E) 2-3 mm


Ədəbiyyat: B.T.Пальчун,А.И.Крюков«Оториноларингология»М.«Медицина»,2001,стр.356
898) Akrosianoz nə zaman müşahidə olunur?

A) Büküşaltı laringitdə

B) Kəskin qırtlaq stenozunun subkompensasiya stadiyasında

C) Xroniki qırtlaq stenozunda

D) Kəskin qırtlaq stenozunun dekompensasiya stadiyasında

E) Kəskin qırtlaq stenozunun kompensasiya stadiyasında


Ədəbiyyat: B.T.Пальчун,А.И.Крюков«Оториноларингология»М.«Медицина»,2001,стр.356
899) Traxeostomiya əməliyyatı nə zaman aparılır?

A) Kəskin qırtlaq stenozunun kompensasiya stadiyasında

B) Kəskin qırtlaq stenozunun subkompensasiya stadiyasında

C) Xroniki qırtlaq stenozunda

D) Kəskin qırtlaq stenozunun dekompensasiya stadiyasında

E) Büküşaltı laringitdə


Ədəbiyyat: B.T.Пальчун,А.И.Крюков«Оториноларингология»М.«Медицина»,2001,стр.357
900) Qayıdan sinirin iflicinə nə səbəb olmur?

A) Müxtəlif intoksikasiyalar

B) Aorta qövsünün anevrizması

C) İsteriya

D) Divararalığının şişləri

E) Ürəyin genişlənməsi


Ədəbiyyat: B.T.Пальчун,А.И.Крюков«Оториноларингология»М.«Медицина»,2001,стр.365
901) Qayıdan sinirin iflicinə nə səbəb olmur?

A) Ürəyin genişlənməsi

B) Müxtəlif intoksikasiyalar

C) Baş beyinə qansızmalar

D) Aorta qövsünün anevrizması

E) Divararalığının şişləri


Ədəbiyyat: B.T.Пальчун,А.И.Крюков«Оториноларингология»М.«Медицина»,2001,стр.365
902) Qayıdan sinirin iflicinə nə səbəb olmur?

A) Divararalığının şişləri

B) Travmatik nevroz

C) Aorta qövsünün anevrizması

D) Müxtəlif intoksikasiyalar

E) Ürəyin genişlənməsi


Ədəbiyyat: B.T.Пальчун,А.И.Крюков«Оториноларингология»М.«Медицина»,2001,стр.365
903) Qayıdan sinirin iflicinə nə səbəb olur?

A) Baş beyinə qansızmalar

B) İsteriya

C) Skleroz

D) Travmatik nevroz

E) Aorta qövsünün anevrizması


Ədəbiyyat: B.T.Пальчун,А.И.Крюков«Оториноларингология»М.«Медицина»,2001,стр.365
904) Qayıdan sinirin iflicinə nə səbəb olur?

A) Skleroz

B) Travmatik nevroz

C) İsteriya

D) Baş beyinə qansızmalar

E) Ürəyin genişlənməsi


Ədəbiyyat: B.T.Пальчун,А.И.Крюков«Оториноларингология»М.«Медицина»,2001,стр.365
905) Qayıdan sinirin iflicinə nə səbəb olur?

A) Travmatik nevroz

B) Skleroz

C) Baş beyinə qansızmalar

D) Divararalığının şişləri

E) İsteriya


Ədəbiyyat: B.T.Пальчун,А.И.Крюков«Оториноларингология»М.«Медицина»,2001,стр.365
906) Qayıdan sinirin iflicinə nə səbəb olur?

A) Müxtəlif intoksikasiyalar

B) Skleroz

C) İsteriya

D) Baş beyinə qansızmalar

E) Travmatik nevroz


Ədəbiyyat: B.T.Пальчун,А.И.Крюков«Оториноларингология»М.«Медицина»,2001,стр.365
907) Qayıdan sinirin iflicinə nə səbəb olur?

A) Cərrahi müdaxilələr

B) Baş beyinə qansızmalar

C) Skleroz

D) Travmatik nevroz

E) İsteriya


Ədəbiyyat: B.T.Пальчун,А.И.Крюков«Оториноларингология»М.«Медицина»,2001,стр.365
908) Qayıdan sinirin iflicin nə səbəb olur?

A) Qalxanvari vəzin şişləri

B) Travmatik nevroz

C) Baş beyinə qansızmalar

D) İsteriya

E) Skleroz


Ədəbiyyat: B.T.Пальчун,А.И.Крюков«Оториноларингология»М.«Медицина»,2001,стр.365
909) Qayıdan sinirin iflicinə nə səbəb olur?

A) Baş beyinə qansızmalar

B) Travmatik nevroz

C) Skleroz

D) İsteriya

E) Yemək borusunun şişləri


Ədəbiyyat: B.T.Пальчун,А.И.Крюков«Оториноларингология»М.«Медицина»,2001,стр.365
910) Traxeostomiya əməliyyatı hansı qırtlaq əzələsinin iki tərəfli iflici zamanı aparılır?

A) M. Lateralis

B) M. Transvers

C) M. Anticus

D) M. Vocalis

E) M. Posticus


Ədəbiyyat: B.T.Пальчун,А.И.Крюков«Оториноларингология»М.«Медицина»,2001,стр.365
911) Qırtlağın bir tərəfli iflici zamanı ilk növbədə nə pozulur?

A) Heç biri

B) Qırtlağın ayırıcı funksiyası

C) Hamısı

D) Qırtlağın tənəffüs funksiyası

E) Qırtlağın səs funksiyası


Ədəbiyyat: B.T.Пальчун,А.И.Крюков«Оториноларингология»М.«Медицина»,2001,стр.365
912) Qırtlağın iki tərəfli iflici zamanı ilk növbədə nə pozulur?

A) Heç biri

B) Qırtlağın səs funksiyası

C) Qırtlağın tənəffüs funksiyası

D) Qırtlağın ayırıcı funksiyası

E) Hamısı


Ədəbiyyat: B.T.Пальчун,А.И.Крюков«Оториноларингология»М.«Медицина»,2001,стр.365
913) 6 aylıq uşaqda anadan gəlmə ürək qüsurunun (Fallo tetradası) ləğvi üçün aparılmış cərrahi əməliyyatdan sonra nəzərə çarpacaq disfoniya əmələ gəlmişdir.Disfoniyanın səbəbi nə ola bilər?

A) Qırtlağın çapıq stenozu

B) Heç biri

C) Qırtlağın bir tərəfli iflici

D) Qırtlağın postintubasion qranulyoması

E) Qırtlağın iki tərəfli iflici


Ədəbiyyat: Богомильский М.Р.. Детская оториноларингология. Учебник для вузов. /М.Р.Богомильский,В.Р.Чистякова – М.:ГЭОТАР-МЕД, 2002,стр.408

914) 60 yaşlı qadın qalxanabənzər vəzi xərçəngi səbəbilə strumektomiya əməliyyatı keçirmişdir. Əməliyyatdan sonrakı erkən dövrdə xəstədə qırtlaq stenozu əlamətləri baş vermişdir. Stenozun səbəbi nə ola bilər?

A) Qırtlağın iki tərəfli iflici

B) Qırtlağın postintubasion qranulyoması

C) Qırtlağın çapıq stenozu

D) Qırtlağın bir tərəfli iflici

E) Qırtlağın postintubasion ödemi


Ədəbiyyat: B.T.Пальчун,А.И.Крюков«Оториноларингология»М.«Медицина»,2001,стр.364-367
915) 7 yaşlı oğlan uşağı avtomobillə vurulmuş və 45 gün ərzində komada nazotraxeal intubasiya və süni tənəffüs aparatında qalmışdır. Ekstubasiyadan sonra xəstədə qırtlaq stenozu klinikası əmələ gəlmişdir.Stenozun mümkün səbəbi hansıdır?

A) Qırtlağın çapıq stenozu

B) Sklerozlaşma mərhələsində olan qırtlaq perixondriti

C) Qırtlağın bir tərəfli iflici

D) Qırtlağın iki tərəfli iflici

E) Qırtlağın postintubasion qranulyoması


Ədəbiyyat: Богомильский М.Р.Детская оториноларингология.Учебник для вузов./М.Р.Богомильский,В.Р.Чистякова –М.:ГЭОТАРМЕД,2002,стр.409-411
916) 3 yaşlı uşaqda keçirilmiş KRVİ-dan sonra 2 ay ərzində proqressivləşən və afoniyaya keçən disfoniya klinikası əmələ gəlmişdir.Nədən şübhələnmək olar?

A) Qırtlaq papillomatozu

B) Xroniki kataral laringit

C) Kəskin laringit

D) Səs büküşlərinin allergik ödemi

E) Xroniki hiperplastik laringit


Ədəbiyyat: Богомильский М.Р.Детская оториноларингология.Учебник для вузов./М.Р.Богомильский,В.Р.Чистякова –М.:ГЭОТАРМЕД,2002,стр.422-424
917) 3 yaşlı uşaqda keçirilmiş KRVİ-dan sonra 2 ay ərzində proqressivləşən və afoniyaya keçən disfoniya klinikası əmələ gəlmişdir. İlkin diaqnozu qoymaq üçün xəstəyə hansı müayinəni yerinə yetirmək lazımdır?

A) Qeyri-düz fibrolarinqoskopiya

B) Səsin akustik analizi

C) Avtomatik spirometriya

D) Qırtlaq və traxeyanın yan proyeksiyada rentgenqrafiyası

E) Qeyri-düz güzgü larinqoskopiyası


Ədəbiyyat: Богомильский М.Р.Детская оториноларингология.Учебник для вузов./М.Р.Богомильский,В.Р.Чистякова – М.ГЭОТАРМЕД,2002,стр.422-424
918) Qırtlaq papillomalarının xaric edilməsi üçün hansı narkoz optimal sayılır?

A) Köməkçi tənəffüslə nazotraxeal intubasiya

B) Müstəqil tənəffüslə nazofarinqeal intubasiya

C) Heç biri

D) Ağ ciyərlərin süni ventilyasiyası ilə orotraxeal intubasiya

E) Yüksəktezlikli injeksiya


Ədəbiyyat: B.T.Пальчун,А.И.Крюков«Оториноларингология»М.«Медицина»,2001,стр.531-532
919) Hal-hazırda qırtlaq papillomatozlarnın cərrahi müalicəsində hansı üsullardan istifadə olunur?

A) Hamısı

B) Mikroalətlərlə xaric edilmə

C) Arqon-plazmalı koaqulyator istifadəsi ilə xaric edilmə

D) Lazer fotokoaqulyasiya

E) Mikrodebrider istifadəsi ilə xaric edilmə


Ədəbiyyat: B.T.Пальчун,А.И.Крюков«Оториноларингология»М.«Медицина»,2001,стр.531-532
920) Ən çox rast gəlinən xoş xassəli qırtlaq şişləri hansılardır?

A) Hemangioma

B) Skleroma

C) Papillomatoz

D) Fibroma

E) Limfangioma


Ədəbiyyat: B.T.Пальчун,А.И.Крюков«Оториноларингология»М.«Медицина»,2001,стр.531-532
921) Respirator qırtlaq papillomatozu əsasən insan papilloma virusunun hansı tipləri tərəfindən törədilir?

A) 6 və 12

B) 6 və 11

C) 5 və 11

D) Heç biri

E) 5 və 12


Ədəbiyyat: B.T.Пальчун,А.И.Крюков«Оториноларингология»М.«Медицина»,2001,стр.531-532
922) Kimyəvi yanıq nəticəsində qırtlağın daha çox hansı şöbələrində çapıq stenoz əmələ gəlir?

A) Büküş altı

B) Qırtlaq qapağı

C) Səs büküşü

D) Hamısı

E) Dəhliz


Ədəbiyyat: Богомильский М.Р.Детская оториноларингология.Учебник для вузов./М.Р.Богомильский,В.Р.Чистякова –М.:ГЭОТАРМЕД,2002,стр.412-414
923) Uzunmüddətli intubasiyadan sonra qırtlağın daha çox hansı şöbəsində çapıq stenoz əmələ gəlir?

A) Dəhliz

B) Heç biri

C) Səs büküşü

D) Hamısı

E) Büküş altı


Ədəbiyyat: B.T.Пальчун,А.И.Крюков«Оториноларингология»М.«Медицина»,2001,стр.362-363

924) Qırtlağın daha çox rast gəlinən inkişaf qüsuru hansıdır?

A) Arxa yarıq

B) Anadangəlmə iflic

C) Larinqomalyasiya

D) Ön membran

E) Atreziya


Ədəbiyyat: Э.А. Цветков«Пороки гортани и трахеи у детей»Сотис.:СПб,1999,стр.26-31
925) Larinqomalyasiyanın xarakterik əlaməti hansıdır?

A) Heç biri

B) İnspirator stridor

C) Hamısı

D) Ekspirator stridor

E) Qarışıq stridor


Ədəbiyyat: Э.А. Цветков<Пороки гортани и трахеи у детей>Сотис.:СПб,1999,стр.64-67
926) Larinqomalyasiyanın patoloji əlamətləri qırtlağın hansı şöbələrində lokalizə olunur?

A) Qırtlaq qapağı

B) Dəhliz

C) Səs büküşü

D) Büküş altı

E) Hamısı


Ədəbiyyat: Э.А. Цветков<Пороки гортани и трахеи у детей>Сотис.:СПб,1999,стр.64-67
927) Larinqomalyasiyanın diaqnostikasında ən informativ üsul hansıdır?

A) Qeyri-düz güzgü larinqoskopiyası

B) Qırtlaq və traxeyanın rentgenoqrammı

C) Qeyri-düz fibrolarinqoskopiya

D) Qırtlaq KT və NMRT-si

E) Düz larinqoskopiya


Ədəbiyyat: Э.А. Цветков<Пороки гортани и трахеи у детей>Сотис.:СПб,1999,стр.64-68
928) Qırtlağın arxa yarığının ən çox rast gəlinən əlaməti hansıdır?

A) Aspirasiya

B) Asfiksiya

C) Disfoniya

D) Afoniya

E) Selik durğunluğu


Ədəbiyyat: Э.А. Цветков<Пороки гортани и трахеи у детей>Сотис.:СПб,1999,стр.54-55
929) Uşaqlarda qırtlağın daha sıx rast gəlinən iltihabi xəstəliyi hansıdır?

A) Kəskin epiqlottit

B) Virus larinqotraxeit

C) Hamısı

D) Larinqofaringeal reflüks

E) Herpetik laringit


Ədəbiyyat: Богомильский М.Р.Детская оториноларингология.Учебник для вузов./М.Р.Богомильский,В.Р.Чистякова –М.:ГЭОТАРМЕД,2002,стр.390-394
930) Hansı əməliyyatı “Traxeostomanın alternativi” adlandırırlar?

A) Tək etaplı larinqotraxeoplastika

B) Konikotomiya

C) Qırtlaq reinnervasiyası

D) Krikotraxeal rezeksiya

E) Çoxetaplı larinqotraxeoplastika


Ədəbiyyat: Богомильский М.Р.Детская оториноларингология.Учебник для вузов./М.Р.Богомильский,В.Р.Чистякова–М.:ГЭОТАР-МЕД,2002,стр.412-415
931) “Stridor” nədir?

A) 1-ci dərəcəli qırtlaq stenozu

B) Heç biri

C) Farinolaringeal reflüks zamanı öskürək

D) Təngnəfəslik

E) Tənəffüs zamanı küy


Ədəbiyyat: Богомильский М.Р.Детская оториноларингология.Учебник для вузов./М.Р.Богомильский,В.Р.Чистякова–М.:ГЭОТАР-МЕД,2002,стр.390-395
932) Kəskin stenozlaşan larinqotraxeitin səbəbi əsasən hansıdır ?

A) Hemofliya çöpü

B) Hemolitik streptokokk

C) Qızılı stafilokokk

D) Qrip və paraqrip virusları

E) Heç biri


Ədəbiyyat: Богомильский М.Р.Детская оториноларингология.Учебник для вузов./М.Р.Богомильский,В.Р.Чистякова–М.:ГЭОТАР-МЕД,2002,стр.390-393
933) Kəskin epiqlottit nədir?

A) KRVİ zamanı qırtlaq qapağının ödemi

B) Qırtlaq-udlaq və qırtlaq qapağının fleqmanoz iltihabı

C) Qırtlaq qapağıönü sahənin iltihabı

D) İnağ sindromu zamanı qırtlaq qapağının iltihabı

E) Heç biri


Ədəbiyyat: Богомильский М.Р.Детская оториноларингология.Учебник для вузов./М.Р.Богомильский,В.Р.Чистякова-М.:ГЭОТАР-МЕД,2002,стр.356-357
934) Uşaqlarda kəskin epiqlottiti adətən nə törədir?

A) Adenovirus

B) A qrup hemolitik streptokokk

C) B tip hemofiliya çöpü

D) Qızılı stafilokokk

E) Paraqrip virusu


Ədəbiyyat: Богомильский М.Р.Детская оториноларингология.Учебник для вузов./М.Р.Богомильский,В.Р.Чистякова-М.:ГЭОТАРМЕД,2002,стр.356-357
935) Kəskin epiqlottitin kliniki gedişi nə ilə xarakterizə olunur?

A) Xəstliyin ildırımsürətli gedişatı

B) Disfagiya əlamətləri ilə güclü boğaz ağrıları

C) Tənəffüs yollarının obstruktiv sindromu

D) Hamısı

E) Heç biri


Ədəbiyyat: Богомильский М.Р.Детская оториноларингология.Учебник для вузов./М.Р.Богомильский,В.Р.Чистякова–М.:ГЭОТАРМЕД,2002,стр.356-357
936) Aşağıdakılardan hansı büküşaltı çapıq stenoz üçün xarakterik deyil?

A) Anadangəlmə ola bilər

B) Patogenezində immun faktor rol oynayır

C) Çox hallarda traxeostoma qoyulması lazım gəlir

D) Adətən uzunmüddətli intubasiyadan sonra əmələ gəlir

E) Müalicə üsullarından biri –larinqotraxeoplastikadır


Ədəbiyyat: Богомильский М.Р.Детская оториноларингология.Учебник для вузов./М.Р.Богомильский,В.Р.Чистякова–М.:ГЭОТАРМЕД,2002,стр.412-415

937) Kəskin epiqlottit zamanı kəskin stenozlaşan larinqotraxeitlə müqayisədə simptomlar necə artır?

A) Ləng


B) Hamısı

C) Heç biri

D) Tez

E) Fərq yoxdur


Ədəbiyyat: Богомильский М.Р.Детская оториноларингология.Учебник для вузов./М.Р.Богомильский,В.Р.Чистякова–М.:ГЭОТАРМЕД,2002,стр.356-357
938) Nəzərəçarpacaq intoksikasiya, sürətli proqressivləşən obstruksiya, ağrı sindromu, disfagiya və salivasiya hansı xəstəliyin xarakterik simptomlarıdır?

A) Farinqolaringeal reflüksün

B) Kəskin epiqlottitin

C) Kəskin stenozlaşan larinqotraxeitin

D) Qırtlaq difteriyasının

E) Larinqospazmın


Ədəbiyyat: Богомильский М.Р.Детская оториноларингология.Учебник для вузов./М.Р.Богомильский,В.Р.Чистякова–М.:ГЭОТАРМЕД,2002,стр.356-357
939) Qırtlağin yad cisminin xaric edilməsi üçün Heymlix üsulu hansı yaş qruplarında istifadə olunur?

A) Hamısnda

B) Kiçik yaşlı uşaqlarda

C) Böyük yaşlı uşaqlarda

D) Heç birində

E) Südəmər uşaqlarda


Ədəbiyyat: Богомильский М.Р.Детская оториноларингология.Учебник для вузов./М.Р.Богомильский,В.Р.Чистякова–М.:ГЭОТАР-МЕД,2002,стр.371-379
940) Kəskin stenozlaşan larinqotraxeit üçün iltihabın hansı forması xarakterik deyil?

A) Heç biri

B) Proliferativ

C) İnfiltrativ

D) Ödemli

E) Fibrinoz


Ədəbiyyat: Богомильский М.Р.Детская оториноларингология.Учебник для вузов./М.Р.Богомильский,В.Р.Чистякова–М.:ГЭОТАР-МЕД,2002,стр.342-345

941) Qırtlaq stenozunun dekompensasiya mərhələsi üçün nə xarakterikdir?

A) Afoniya

B) Qıcolmalar

C) Sianoz və burun-dodaq üçbucağı akrosianozu

D) Hamısı

E) Disfoniya


Ədəbiyyat: B.T.Пальчун,А.И.Крюков«Оториноларингология»М.«Медицина»,2001,стр.356
942) Döş qəfəsi köməkçi əzələlərinin iştirakı ilə tezləşən tənəffüs nə zaman olur?

A) IV dərəcəli qırtlaq stenozunda

B) Heç biri

C) II dərəcəli qırtlaq stenozunda

D) I dərəcəli qırtlaq stenozunda

E) III dərəcəli qırtlaq stenozunda


Ədəbiyyat: B.T.Пальчун,А.И.Крюков«Оториноларингология»М.«Медицина»,2001,стр.355-356
943) Traxeostomik boruların millimetrlərlə qəbul olunmuş markirovkası nəyi ifadə edir?

A) Borunun ölçüsünü

B) Borunun daxili diametrini

C) Heç birini

D) Borunun xarici diametrini

E) Konnektorun uzunluğunu


Ədəbiyyat: B.T.Пальчун,А.И.Крюков«Оториноларингология»М.«Медицина»,2001,стр.357-359
944) Qırtlağın çapıq stenozları daha çox hansı şöbədə rast gəlinir?

A) Dəhliz nahiyəsində

B) Bütün şöbələrdə eyni tezliklə

C) Büküş nahiyəsində

D) Heç biri

E) Büküşaltı nahiyədə


Ədəbiyyat: B.T.Пальчун,А.И.Крюков«Оториноларингология»М.«Медицина»,2001,стр.362-363
945) “İnağ” termini hansı xəstəliklərə aid edilir?

A) Hamısına

B) Allergik xəstəliklərə

C) Şiş və qranulyomlara

D) İnfeksion xəstəliklərə

E) Anadangəlmə inkişaf qüsurlarına


Ədəbiyyat: Богомильский М.Р.Детская оториноларингология.Учебник для вузов./М.Р.Богомильский,В.Р.Чистякова–М.:ГЭОТАР-МЕД,2002,стр.390-395
Yüklə 1,54 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin