Otorinolarinqologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Burun və burunətrafı ciblərin kliniki anatomiya və fiziologiyası


) “İnağ” termini nəyi ifadə edir?Yüklə 1,54 Mb.
səhifə15/15
tarix26.11.2016
ölçüsü1,54 Mb.
#228
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

946) “İnağ” termini nəyi ifadə edir?

A) Boğazda ağrı, disfagiya və hipersalivasiya ilə gedən qarışıq tip təngnəfəslik

B) Tənəffüs yollarının sianozla müşahidə olunan obstruktiv sindromu

C) İstənilən etiologiyalı stenotik tənəffüs

D) Heç biri

E) Hamısı


Ədəbiyyat: Богомильский М.Р.Детская оториноларингология.Учебник для вузов./М.Р.Богомильский,В.Р.Чистякова–М.:ГЭОТАР-МЕД,2002,стр.390-395
947) Uşaqlarda yuxarı traxeotomiya necə icra olunur?

A) Traxeyanın 2-3-cü yarımhəlqələrinin kəsilməsi iə aparılır

B) Traxeyanın 1-2-ci yarımhəlqələrinin kəsilməsi iə aparılır

C) Üzüyəbənzər qığırdaq qövsü və traxeyanın 1-ci yarımhəlqəsinin kəsilməsi ilə aparılır

D) Kəsik qalxanabənzər vəzi boyuncuğunun yuxarısından aparılır

E) Traxeyanın 3-4-cü yarımhəlqələrinin kəsilməsi iə aparılır


Ədəbiyyat: Богомильский М.Р.Детская оториноларингология.Учебник для вузов./М.Р.Богомильский,В.Р.Чистякова–М.:ГЭОТАР-МЕД,2002,стр. 347
948) Uşaqlarda orta traxeotomiya necə icra olunur?

A) Traxeyanın 2-3-cü yarımhəlqələrinin kəsilməsi ilə aparılır

B) Traxeyanın 3-4-cü yarımhəlqələrinin kəsilməsi iə aparılır

C) Traxeyanın 1-2-ci yarımhəlqələrinin kəsilməsi iə aparılır

D) Üzüyəbənzər qığırdaq qövsü və traxeyanın 1-ci yarımhəlqəsinin kəsilməsi ilə aparılır

E) Qalxanabənzər vəzi boyuncuğunun kəsilməsi ilə aparılır


Ədəbiyyat: Богомильский М.Р.Детская оториноларингология.Учебник для вузов./М.Р.Богомильский,В.Р.Чистякова–М.:ГЭОТАР-МЕД,2002,стр. 347
949) Uşaqlarda aşağı traxeotomiya necə icra olunur?

A) Traxeyanın 1-2-ci yarımhəlqələrinin kəsilməsi iə aparılır

B) Traxeyanın 3-4-cü yarımhəlqələrinin kəsilməsi iə aparılır

C) Traxeyanın 2-3-cü yarımhəlqələrinin kəsilməsi iə aparılır

D) Qalxanabənzər vəzi boyuncuğunun kəsilməsi ilə aparılır

E) Üzüyəbənzər qığırdaq qövsü və traxeyanın 1-ci yarımhəlqəsinin kəsilməsi ilə aparılır


Ədəbiyyat: Богомильский М.Р.Детская оториноларингология.Учебник для вузов./М.Р.Богомильский,В.Р.Чистякова–М.:ГЭОТАР-МЕД,2002,стр. 347
950) Traxeotomiyanın erkən ağırlaşmaları hansılardır?

A) Dərialtı emfizema

B) Hamısı

C) Divararalığı emfizeması

D) Qanaxma

E) Pnevmotoraks


Ədəbiyyat: Богомильский М.Р.Детская оториноларингология.Учебник для вузов./М.Р.Богомильский,В.Р.Чистякова–М.:ГЭОТАР-МЕД,2002,стр.349-350
951) Qırtlaq travmasında qalxandilaltı membranının zədələnməsi zamanı nə olmur?

A) Səs


B) Qanaxma

C) Heç biri

D) Danışıq

E) Tənəffüs


Ədəbiyyat: B.T.Пальчун,А.И.Крюков«Оториноларингология»М.«Медицина»,2001,стр.368
952) Qırtlaq travmasında atquyruğu bağının zədələnməsi zamanı əsas simptom hansıdır?

A) Tənəffüsün pozulması

B) Qanaxma olması

C) Heç biri

D) Danışığın pozulması

E) Səsin pozulması


Ədəbiyyat: B.T.Пальчун,А.И.Крюков«Оториноларингология»М.«Медицина»,2001,стр.369
953) Qırtlaq travmalarında,adətən,hansı əməliyyat edilir?

A) Orta traxeostomiya

B) Aşağı traxeostomiya

C) İntubasiya

D) Heç biri

E) Yuxarı traxeostomiya


Ədəbiyyat: B.T.Пальчун,А.И.Крюков«Оториноларингология»М.«Медицина»,2001,стр.369
954) Qırtlağın güllə yaralanmaları zamanı proqnoz hansı müddətdə ciddidir?

A) 5-6 həftə

B) 3-4 həftə

C) 9-10 həftə

D) 7-8 həftə

E) 1-2 həftə


Ədəbiyyat: B.T.Пальчун,А.И.Крюков«Оториноларингология»М.«Медицина»,2001,стр.372
955) İntubasiyon boru qırtlaq mənfəzində hansı müddətdə qaldıqda intubasiyon qranulyomalar əmələ gəlir?

A) 1 gündən artıq

B) 3 gündən artıq

C) 2 gündən artıq

D) 4 gündən artıq

E) Bir həftədən artıq


Ədəbiyyat: B.T.Пальчун,А.И.Крюков«Оториноларингология»М.«Медицина»,2001,стр.372
956) Qırtlağın qazanılma membranlarının etiologiyasında hansı xəstəlik yoxdur?

A) Travmalar

B) Vərəm

C) Yanıqlar

D) Skleroma

E) Sifilis


Ədəbiyyat: B.T.Пальчун,А.И.Крюков«Оториноларингология»М.«Медицина»,2001,стр.378

Onkologiya və LOR orqanlarının spesifik xəstəlikləri

957) Qırtlaq xərçəngi ən çox hansı şöbədə rast gəlinir?

A) Qırtlaq qapağında

B) Səs büküşlərində

C) Çalovabənzər qığırdaqlar üzərində

D) Büküşaltı nahiyədə

E) Dəhliz şöbəsində


Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун,А.И.Крюков«Оториноларингология»:Руководство для врачей.М.: Медицина,2001,стр. 541-543
958) Xərçəngin hansı növləri qırtlaqda daha çox rast gəlinir?

A) Heç biri

B) Adenokarsinoma

C) Sarkoma

D) Yastıepitel xərçəngi

E) Ziyilli xərçəng


Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун,А.И.Крюков«Оториноларингология»:Руководство для врачей.М.: Медицина,2001,стр.541-544
959) Qırtlaq xərçənginin əmələ gəlməsində hansı risk faktorları əsas rol oynayır?

A) Qırtlağın xronik iltihabi xəstəlikləri

B) Hamısı

C) Şüalanma

D) Alkoqolizm və siqaret

E) Reflüks-ezofagit


Ədəbiyyat: В.Т.Пальчун, А.И.Крюков«Оториноларингология»:Руководство для врачей.М.: Медицина,2001,стр.541-544
960) Qırtlaq xərçənginin cərrahi müalicə üsulları hansılardır?

A) Parsial larinqektomiya

B) Qırtlaq ekstirpasiyası

C) Qırtlağın diaqonal rezeksiyası

D) Horizontal və ya vertikal hemilarinqektomiya

E) Hamısı


Ədəbiyyat: В.Т.Пальчун,А.И.Крюков «Оториноларингология»:Руководство для врачей.М.: Медицина,2001,стр.547-550
961) Qırtlaq xərçənginin kombinəedici müalicəsi nədir?

A) Kimyəvi terapiya və şüa terapiası

B) Heç biri

C) Boyun limfa düyünlərinin xaric edilməsi ilə cərrahi müalicə

D) Orqansaxlayıcı cərrahi müalicə və şüa terapiyası

E) Hamısı


Ədəbiyyat: В.Т.Пальчун, А.И.Крюков«Оториноларингология»:Руководство для врачей.М.: Медицина,2001,стр. 547-550
962) Udlağın xoşxassəli şişlərindən ən çox rast gəlinəni hansıdır?

A) Adenoma

B) Hamısı

C) Hemangioma

D) Yastıepitelli papilloma

E) Fibroma


Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун,А.И.Крюков«Оториноларингология»:Руководство для врачей.М.: Медицина,2001,стр. 527-530
963) Udlağın bədxassəli şişlərindən ən çox rast gəlinəni hansıdır?

A) Fibrosarkoma

B) Retikulosarkoma

C) Heç biri

D) Yastıepitel xərçəngi

E) Adenosarkoma


Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун,А.И.Крюков«Оториноларингология»:Руководство для врачей.М.: Медицина,2001,стр.539-540
964) Yeniyetməlik dövründə burun tutulması, burun-udlaqda şış, təkrarlanan burun qanaxmaları simptomları ilə müşahidə olunan burun-udlaq yenitörəməsi hansıdır?

A) Hemangioma

B) Angiofibroma

C) Adenokarsinoma

D) Limfohemangioma

E) Limfangioma


Ədəbiyyat: В.Т.Пальчун,А.И.Крюков«Оториноларингология»:Руководство для врачей.М.:Медицина,2001,стр.528
965) Sümük keçiriciliyinin kəskin azalması və ya itməsi ilə baş verən qəfil karlıq nəyin əlamətidir?

A) QİÇS


B) Skleroma

C) Vərəm


D) Sifilis

E) Heç biri


Ədəbiyyat: В.Т.Пальчун, А.И.Крюков«Оториноларингология»: Руководство для врачей.М.: Медицина,2001, стр.565
966) Burun və burun ətrafı ciblərin ən çox rast gəlinən xoşxassəli şişləri hansılardır?

A) Fibroz displaziya

B) Hemangioma

C) Keçidhüceyrəli şişlər

D) Papilloma

E) Hamısı


Ədəbiyyat: В.Т.Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»:Руководство для врачей.М.: Медицина,2001,стр.525-527
967) Qırtlağın dəhliz şöbəsi xərçənginin erkən simptomları hansılardır?

A) Qırtlaq stenozu

B) Qan hayxırma

C) Udlaqda yad cisim hissiyatı

D) Paresteziya və udqunma zamanı ağrılar

E) Hamısı


Ədəbiyyat: В.Т.Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»:Руководство для врачей.М.:Медицина,2001,стр.541-545
968) Səs büküşləri xərçənginin erkən simptomları hansılardır?

A) Udqunma zamanı ağrı

B) Disfoniya

C) Qırtlaq stenozu

D) Xırıltılı səs və öskürək

E) Hamısı


Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей.М.: Медицина,2001,стр.541-545
969) Qırtlağın büküşaltı nahiyəsinin xərçənginin erkən simptomları hansılardır?

A) Xırıltılı səs

B) Qırtlaq stenozu

C) Heç biri

D) Öskürək

E) Hamısı


Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»:Руководство для врачей.М.:Медицина,2001, стр.541-545


970) Differensə dərəcəsinə görə ionizəedici radiasiyaya ən çox həssas olan udlaq və qırtlaq şişləri hansılardır?

A) Alçaq differensasiyalı şişlər

B) Hamısı

C) Heç biri

D) Differensasiyalı şişlər

E) Yüksək differensasiyalı şişlər


Ədəbiyyat: В.Т.Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»:Руководство для врачей.М.: Медицина,2001,стр. 540-550
971) Histoloji təsdiq olmadan xərçəngin aşkar əlamətləri zamanı radikal cərrahi və ya şüa müalicəsi aparmaq olarmı?

A) Ancaq cərrahi müalicə olar

B) Olar

C) HamısıD) Olmaz

E) Tək şüa terapiyası olar


Ədəbiyyat: В.Т.Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»:Руководство для врачей.М.: Медицина,2001,стр.547-550
972) Damaq badamcıqlarının retikulosarkoması üçün hansı xarakterikdir?

A) Şiş şüa terapiyasına pis tabe olur

B) Alçaq differensasiyalı şişlərə aiddir

C) Differensasiyalı şişlərə aiddir

D) Hamısı

E) Şiş sürətli böyümə ilə gedir


Ədəbiyyat: В.Т.Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»:Руководство для врачей.М.: Медицина, 2001,стр.539-540
973) Xarici qulağın rast gəlinən bədxassəli şişləri hansılardır?

A) Heç biri

B) Bazalhüceyrəli xərçəng

C) Adenokarsinoma

D) Yastıepitelli buynuzlaşan və buynuzlaşmayan xərçəng

E) Hamısı


Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»:Руководство для врачей.М.: Медицина, 2001, стр. 550-552
974) Orta qulaq xərçənginin erkən əlamətləri hansılardır?

A) Ağıreşitmə

B) Sadalananların hamısı

C) Qanayan qranulyasiyalar

D) Qanlı-irinli ifrazat

E) Sadalananların heç biri


Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей.М.: Медицина,2001,стр.550-552
975) Qlomus şiş LOR orqanlardan hansında daha tez-tez rast gəlinir?

A) Burunətrafı ciblərdə

B) Udlaqda

C) Qırtlaqda

D) Burun boşluğunda

E) Orta qulaqda


Ədəbiyyat: В.Т.Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»:Руководство для врачей.М.: Медицина,2001,стр.534
976) VIII sinirin nevrinomasının inkişafının ilkin (otiatrik) mərhələsi nə ilə xarakterizə edilir?

A) Hamısı

B) Tonal eşitmənin nisbi saxlanması ilə nitq aydınlığının pozulması

C) Qulaqda daimi küylə

D) Sensonevral ağıreşitmə ilə

E) Başgicəllənmə əlamətilə gedən statik müvazinətin pozulması


Ədəbiyyat: В.Т.Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»:Руководство для врачей.М.: Медицина,2001,стр.534-536
977) Orta qulağın vərəmi üçün hansılar xarakterikdir?

A) Qranulyasiyalar xarici qulağa çıxır

B) Hamısı

C) Təbil pərdəsində bir neçə perforasiyanın əmələ gəlməsi

D) Qulaqdan qaymağabənzər irinli ifrazat

E) Heç biri


Ədəbiyyat: В.Т.Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»:Руководство для врачей.М.: Медицина,2001,стр.557-559
978) Daxili qulaq sifilisinin patomorfoloji əlamətləri hansıdır?

A) Obliterəedici endoarterit

B) Heç biri

C) İlbiz və vestibulyar aparat neyroepitelinin atrofiyası

D) Hamısı

E) Yarımdairəvi kanalların mənfəzinin sümük obliterasiyası


Ədəbiyyat: В.Т.Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»:Руководство для врачей.М.: Медицина, 2001,стр. 565
979) Yenitörəmələr LOR orqanlarından hansında daha çox rast gəlinir?

A) Burun


B) Qulaq

C) Udlaq


D) Burunətrafı ciblər

E) Qırtlaq


Ədəbiyyat: В.Т.Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»:Руководство для врачей.М.: Медицина,2001,стр.525
980) Burun boşluğu xoşxassəli şişlərinin gecikmiş-son mərhələsi əlamətləri hansılardır?

A) Görmənin pozulması

B) Baş ağrısı

C) Hamısı

D) Üz skleti deformasiyası

E) Göz yuvalarının yerdəyişməsi


Ədəbiyyat: В.Т.Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»:Руководство для врачей.М.: Медицина,2001,стр. 526
981) Burun boşluğu xoşxassəli şişlərinin diaqnostik üsulları hansılardır?

A) Şişin zondlaşdırılması

B) Rentgenoqrafiya

C) Hamısı

D) Burun endoskopiyası

E) Palpasiya


Ədəbiyyat: В.Т.Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»:Руководство для врачей.М.: Медицина,2001,стр. 526
982) Burun və burunətrafı ciblərin osteoması üçün hansılar xarakterikdir?

A) Müalicə üsulu cərrahidir

B) Ləng böyüyür

C) Hamısı

D) Adətən, 15-25 yaş arası insanlarda rast gəlinir

E) Əsasən alın cibi və xəlbir sümüyü divarlarında lokalizə olunur


Ədəbiyyat: В.Т.Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»:Руководство для врачей.М.: Медицина,2001,стр. 527
983) Udlaq kistası üçün hansılar xarakterikdir?

A) Hamısı

B) Əsasən badamcıqlar üzərində olur

C) Follikulyar olur

D) Bulanıq və ya irinəbənzər ifrazatla dolu olur

E) Müalicə üsulu cərrahidir


Ədəbiyyat: В.Т.Пальчун,А.И.Крюков«Оториноларингология»:Руководство для врачей.М.: Медицина, 2001,стр.530

984) Qırtlaq angioması üçün hansı xarakterik deyil?

A) Ləng inkişaf edir

B) Rəngi göyümtül və ya qırmızı olur

C) Öz başlanğıcını genişlənmiş qan və ya limfa damarlarından götürür

D) Əsasən qırtlaq qapağının qırtlaq səthində olur

E) Əsasən səs büküşləri üzərində olur


Ədəbiyyat: В.Т.Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»:Руководство для врачей.М.: Медицина,2001,стр.533
985) Daxili qulağın ən çox rast gəlinən xoş xassəli şişi hansıdır?

A) Papilloma

B) Hamısı

C) VIII sinirin nevrinoması

D) Angioma

E) Osteoma


Ədəbiyyat: В.Т.Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»:Руководство для врачей.М.:Медицина, 2001,стр. 533
986) Qırtlaq şişləri üçün mütləq diaqnostik müayinə üsulu hansıdır?

A) Düz larinqoskopiya

B) Kontrast rentgenoqrafiya

C) Traxeoskopiya

D) Biopsiya

E) Hamısı


Ədəbiyyat: В.Т.Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей.М.: Медицина, 2001, стр. 546
987) Yuxarı tənəffüs yollarının skleroması xəstəliyini hansı bakteriya yaradır?

A) B-hemolotik streptokokk A qrupu

B) Stafilokokklar

C) Hemofilius influense

D) Streptokokklar

E) Friş-Volkoviç çöpü


Ədəbiyyat: Пальчун В.Т.,Крюков А.И. «Оториноларингология» Руководство,М:. Медицина,2000,стр. 559
988) Yuxarı tənəffüs yollarının skleroması LOR-xəstəliklərinin hansı formasına aiddir?

A) Endemik

B) İrsi

C) NevrolojiD) Onkoloji

E) Anadangəlmə


Ədəbiyyat: Пальчун В.Т.,Крюков А.И. «Оториноларингология» Руководство,М:. Медицина, 2000,стр. 559
989) Yuxarı tənəffüs yollarının skleroması hansı MDB ölkələrində daha çox rast gəlir?

A) Ukrayna və Belorusiya

B) Sibir

C) Rusiya Federasiyası

D) Orta Asiya

E) Qafqaz


Ədəbiyyat: Пальчун В.Т., Крюков А.И. «Оториноларингология» Руководство, М:. Медицина,2000,стр. 559
990) Yuxarı tənəffüs yollarının skleromasında xəstəliyin neçə stadiyası var ?

A) 3


B) 5

C) 2


D) 4

E) 6
Ədəbiyyat: Пальчун В.Т., Крюков А.И. «Оториноларингология» Руководство, М:. Медицина,2000, стр. 559


991) Yuxarı tənəffüs yollarının skleroması xəstəliyinin müalicəsi necədir?

A) Konservativ və cərrahi

B) İmmunoloji

C) Konservativ

D) Fizioterapevtik

E) Cərrahi


Ədəbiyyat: Пальчун В.Т.,Крюков А.И. «Оториноларингология» Руководство, М:.Медицина,2000,стр. 560
992) Yuxarı tənəffüs yollarının skleroması xəstəliyinin proqnozu necə olur ?

A) Müsbət

B) Orta ağırlıqda

C) Ağır


D) Mənfi

E) Yüngül


Ədəbiyyat: Пальчун В.Т.,Крюков А.И. «Оториноларингология» Руководство,М:. Медицина, 2000,стр. 561
993) Yuxarı tənəffüs yollarının skleroması xəstəliyinin müalicəsində hansı antibiotikə üstünlük verilir?

A) Bisillin

B) Ofloksasin

C) Ceftriakson

D) Roksitramisin

E) Streptomicin


Ədəbiyyat: Пальчун В.Т.,Крюков А.И. «Оториноларингология» Руководство,М:. Медицина,2000,стр. 560
994) Yuxarı tənəffüs yollarının sifilisi zamanı hansı LOR üzv daha çox prosessə uğrayır?

A) Burun boşluğu

B) Qırtlaq

C) Udlaq


D) Ağız boşluğu

E) Qulaq
Ədəbiyyat: Пальчун В.Т.,Крюков А.И. «Оториноларингология» Руководство,М:. Медицина,2000,стр.561


995) Yuxarı tənəffüs yollarının sifilisində neçə stadiya ayrılır?

A) 2


B) 6

C) 4


D) 3

E) 5
Ədəbiyyat: Пальчун В.Т.,Крюков А.И. «Оториноларингология» Руководство,М:. Медицина, 2000,стр.561-562


996) Yuxarı tənəffüs yollarının sifilisində hansı triada müşahidə olunur?

A) Hetçinson

B) Mondini

C) Triççer-Kollinz

D) Şarko

E) Menyer


Ədəbiyyat: Пальчун В.Т.,Крюков А.И.«Оториноларингология» Руководство,М:. Медицина,2000,стр. 565
997) F. Wegener qranulematoz xəstəliyini neçənci ildə təsvir edib?

A) 1916


B) 1936

C) 1906


D) 1946

E) 1926
Ədəbiyyat: Пальчун В.Т., Крюков А.И.«Оториноларингология» Руководство,М:. Медицина,2000,стр. 565


998) F. Wegener qranulematoz xəstəliyində neçə period və stadiya var?

A) 3 period və 4 stadiya

B) 2 period və 2 stadiya

C) 4 period və 3 stadiya

D) 3 period və 3 stadiya

E) 2 period və 3 stadiya


Ədəbiyyat: Пальчун В.Т.,Крюков А.И.«Оториноларингология» Руководство,M:. Медицина, 2000,стр.566-567
999) F. Wegener qranulematoz xəstəliyinin müalicəsində hansı preparatlar tətbiq edilir?

A) Hormonal

B) Antibakterial

C) Sulfanilamidlər

D) Spesifik

E) Vitaminlər


Ədəbiyyat: Пальчун В.Т.,Крюков А.И. «Оториноларингология» Руководство,М:. Медицина,2000,стр. 567
1000) LOR üzvülərinin difteriyasının yaranmasında hansı patogen mikroorqanizm iştirak edir?

A) Viruslar

B) Qarışıq flora

C) Stafilokokklar

D) Streptokokklar

E) Corinebakterium


Ədəbiyyat: Пальчун В.Т.,Крюков А.И. «Оториноларингология» Руководство,М:. Медицина,2000,стр. 568
1001) Qulağın bədxassəli şişlərinin hansı xəstəliklərlə differensial diaqnostikasını aparmaq lazımdır?

A) Qulaq sifilisi

B) Hamısı

C) Qulağın xroniki irinli xəstəlikləri

D) Aktinomikoz

E) Qulaq vərəmi


Ədəbiyyat: В.Т.Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»:Руководство для врачей.М.: Медицина,2001,стр. 551
Yüklə 1,54 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə