Otorinolarinqologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Burun və burunətrafı ciblərin kliniki anatomiya və fiziologiyası


) Burunətrafı ciblərdən hansı kəllə boşluğu ilə həmsərhəd deyil?Yüklə 1,54 Mb.
səhifə2/15
tarix26.11.2016
ölçüsü1,54 Mb.
#228
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

70) Burunətrafı ciblərdən hansı kəllə boşluğu ilə həmsərhəd deyil?

A) Haymor

B) Əsas

C) Alın


D) Xəlbir

E) Bütün boşluqlar


Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей.М.: Медицина, 2001 стр. 27-31

71) Burunətrafı ciblərdən hansı göz yuvası ilə həmsərhəddir?

A) Haymor

B) Əsas

C) Alın


D) Bütün boşluqlar

E) Xəlbir


Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей.М.: Медицина, 2001 стр. 27-31


72) Burunətrafı eyniadlı ciblərdən hansı bir- biri ilə həmsərhəd deyildir?

A) Əng


B) Bütün boşluqlar

C) Alın


D) Əsas

E) Heç biri


Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей.М.: Медицина, 2001 стр. 27-31
73) Alın cibinin pnevmatizasiyası hansı yaşlarda başlayır?

A) 6 – 12 yaş

B) 6-8 yaş

C) 3-4 yaş

D) 3-4 yaş

E) 1-2 yaş


Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей.М.: Медицина, 2001 стр. 30-32
74) Yenidoğulmuşlarda hansı cib yoxdur?

A) Heç biri

B) Əng

C) Xəlbirin arxa hüceyrələriD) Xəlbirin ön hüceyrələri

E) Alın
Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей.М.: Медицина, 2001 стр. 30-32


75) Yenidogulmuşlarda hansı cib yoxdur?

A) Əng


B) Heç biri

C) Xəlbirin ön hüceyrələri

D) Əsas

E) Xəlbirin arxa hüceyrələri


Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей.М.: Медицина, 2001 стр. 30-32

Udlağın kliniki anatomiya və fiziologiyası

76) Udlaq neçə hissəyə bölünür?

A) Altı


B) Üç

C) Beş


D) İki

E) Dörd
Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей.М.: Медицина, 2001 стр. 3877) Udlaq hansı hissələrə bölünür?

A) Medial, orta, lateral

B) Yuxarı və aşağı

C) Heç biri

D) Yemək borusu hissəsi, burun hissəsi

E) Burunudlaq, ağızudlaq, qırtlaqudlaq


Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей. М.: Медицина, 2001 стр. 38
78) Udlaq kəllə əsasından başlayıb hansı fəqərə səviyyəsinə kimi uzanır?

A) 4-5


B) 5-6

C) 6-7


D) 2-4

E) 3-4
Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей. М.: Медицина, 2001 стр. 3879) Burunudlaq və burun boşluğu nə ilə birləşir?

A) Heç biri

B) Xoana

C) Ümumi burun keçəcəyi

D) Yuxarı burun keçəcəyi

E) Orta burun keçəcəyi


Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей. М.: Медицина, 2001 стр. 38-41
80) Burun-udlaqda hansı anatomik törəmələr yerləşir?

A) Eşitmə borularının ağzı

B) Burunudlaq badamcığı

C) Hamısı

D) Tubar badamcıqlar

E) Rozenmüller çuxurları


Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей. М.: Медицина, 2001 стр. 38-41
81) Burunudlaq tağının selikli qişası nə ilə örtülüb?

A) Heç biri

B) Birqatlı yastı epitel

C) Çoxqatlı yastı epitel

D) Silindirik səyrici epitel

E) Kuvari epitel


Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей. М.: Медицина, 2001 стр. 45-46

82) Hansı burun-udlağın müayinə metodu deyil?

A) Fibroepifarinqoskopiya

B) Arxa rinoskopiya

C) Ön rinoskopiya

D) Rentgen müayinəsi

E) Barmaq müayinəsi


Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей. М.: Медицина, 2001 стр. 132-141
83) Udlaq badamcığı harda yerləşir?

A) Dil kökündə

B) Ağızudlaqda

C) Heç biri

D) Burunudlaqda

E) Qırtlaqudlaqda


Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей. М.: Медицина, 2001 стр. 38-41

84) Ağızudlağa hansı anatomik törəmələr aiddir?

A) Yumşaq damaq

B) Hamısı

C) Ön və arxa damaq qövsləri

D) Damaq badamcıqları

E) Udlağın yan balışları


Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей. М.: Медицина, 2001 стр. 41-44
85) Əsnək nədir?

A) Burunudlağı burun boşluğu ilə birləşdirən dəlik

B) Ağızudlağı qırtlaqudlaqla birləşdirən dəlik

C) Burunudlağı ağızudlaqla birləşdirən dəlik

D) Heç biri

E) Ağız boşluğunu ağızudlaqla birləşdirən dəlik


Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей. М.: Медицина, 2001 стр. 41-44
86) Əsnək nə ilə sərhədlənir?

A) Ön damaq qövsləri

B) Dil kökü

C) Yumşaq damaq

D) Dilçək

E) Hamısı


Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей. М.: Медицина, 2001 стр. 41-44
87) Hansı limfoepitelial törəmələr ağızudlaqda yerləşir?

A) Damaq badamcıqları

B) Arxa qövslər

C) Hamısı

D) Udlağın yan balışları

E) Udlağın arxa divarının limfoid dənəcikləri


Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей. М.: Медицина, 2001 стр. 41-44
88) Hansı limfoepitelial törəmələr burunudlaqda yerləşir?

A) Dil badamcığı

B) Hamısı

C) Rozenmüller çuxurları

D) Damaq badamcıqları

E) Udlağın yan balışları


Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей. М.: Медицина, 2001 стр. 38-40
89) Hansı limfoepitelial törəmələr qırtlaqudlaqda yerləşir?

A) Rozenmüller çuxurları

B) Dil badamcığı

C) Damaq badamcıqları

D) Tubar badamcıqlar

E) Yan balışlar


Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей. М.: Медицина, 2001 стр. 44
90) ”Adenoid” nədir?

A) Burun-udlağın istənilən badamcığı

B) Tubar badamcığın patoloji dəyişməsi

C) Burun-udlaq badamcığının iltihabı

D) Burun-udlaq badamcığının yuxarı tənəffüs yollarının obstruktiv sindromunu əmələ gətirən böyüməsi

E) Burun-udlağın xoş xassəli şişi


Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей. М.: Медицина, 2001 стр. 38-41
91) Badamcığın hipertrofiyası nədir?

A) Badamcıqların ölçüsünün diffuz limfoid toxumanın artması hesabına böyüməsi

B) Badamcıqların ölçüsünün birləşdirici toxuma artması hesabına böyüməsi

C) Badamcıqların ölçüsünün hüceyrə sayının artması hesabına böyüməsi

D) Heç biri

E) Badamcıqların ölçüsünün hüceyrələr və hüceyrədaxili fuksional strukturların ölçüsünün böyüməsi hesabına gedən böyüməsi


Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей. М.: Медицина, 2001 стр. 312
92) Badamcığın hiperplaziyası nədir?

A) Badamcıqların ölçüsünün birləşdirici toxuma artması hesabına böyüməsi

B) Badamcıqların ölçüsünün hüceyrə sayının artması hesabına böyüməsi

C) Badamcıqların ölçüsünün hüceyrələr və hüceyrədaxili funksional strukturların ölçüsünün böyüməsi hesabına gedən böyüməsi

D) Heç biri

E) Badamcıqların ölçüsünün diffuz limfoid toxumanın artması hesabına böyüməsi


Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей. М.: Медицина, 2001 стр. 312
93) Damaq badamcıqları nədən təşkil olunmuşdur?

A) Hamısı

B) Stroma

C) Parenxima

D) Epitelial qat

E) Psevdokapsul


Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей. М.: Медицина, 2001 стр. 41
94) Damaq badamcığı udlağın yan divarından nə ilə ayrılır?

A) Ayrılmır

B) Əzələlərlə

C) Psevdokapsulla

D) Kapsulla

E) Çoxqatlı yastı epitellə


Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей. М.: Медицина, 2001 стр. 41-44
95) Damaq badamcığının aşağı qütbünün yaxınlığından nə keçir?

A) Heç biri

B) Daxili vidaci vena

C) Xarici yuxu arteriyası

D) Ümumi yuxu arteriyası

E) Daxili yuxu arteriyası


Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей. М.: Медицина, 2001 стр. 41-44
96) Burun-udlaq badamcığının quruluşu necədir?

A) Lakunaları dərin, budaqlıdır

B) Heç biri

C) Səyrici silindirik epitellə örtülü olub, lakunaları səthidir

D) Psevdokapsulu var

E) Yastı epitellə örtülüdür


Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей. М.: Медицина, 2001 стр. 38
97) Dil badamcığı harda yerləşir?

A) Udlağın orta hissəsində dilin üst səthində

B) Udlaq vallekullarında

C) Armudabənzər ciblərin dibində

D) Dilin kökündə

E) Heç biri


Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей. М.: Медицина, 2001 стр. 44

98) Hansılar dil badamcığına aiddir?

A) Hamısı

B) Sahəlidir

C) Təkdir

D) İki paylıdır

E) Limfadenoid toxumadır


Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей. М.: Медицина, 2001 стр. 44


99) Dil badamcığının kriptalarının drenajı necə baş verir?

A) Dil əzələlərinin yığılması hesabına

B) Kriptalarda yerləşən detriti yuyan kiçik tüpürcək vəziləri hesabına

C) Udlağın qıdakeçirici sistemi lakunaları drenaj edir

D) Damaq badamcıqları hesabına

E) Heç biri


Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей. М.: Медицина, 2001 стр. 44
100) Damaq badamcıqlarının əsas funksiyaları nədir?

A) Geniş spektrli müdafiə faktorlarının ifrazı

B) Limfositlərin sensibilizasiyası hesabına sistem immunitetdə iştirakı

C) Antitellərin sekresiyası

D) Yerli immunitetdə iştırakı

E) Hamısı


Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей. М.: Медицина, 2001 стр. 41-44

101) Udlaqda limfod toxuma əsasən hansı şəkildə yığılmışdır?

A) Yan balışlar şəklində

B) Qranullar şəklində

C) Badamcıqlar şəklində

D) Hamısı

E) Limfoid follikullar şəklində


Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей. М.: Медицина, 2001 стр. 38-44

102) Qırtlaq-udlağın müayinə üsulları hansılardır?

A) Qeyri-düz hipofarinqoskopiya

B) Düz hipofarinqoskopiya

C) Rentgenoloji

D) Fibrolarinqoskopiya

E) Hamısı


Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей. М.: Медицина, 2001 стр. 133-138
103) Damaq badamcıqlarının kapsulu ilə udlağın əzəzlə divarı arasında yerləşən sahə necə adlanır?

A) Udlaq arxası

B) Udlaqyanı

C) Paratonzillyar

D) Heç biri

E) Laterofarinqeal


Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей. М.: Медицина, 2001 стр. 41-44
104) Badamcıqların udlaq səthlərindəki çuxurlar necə adlanır?

A) Trabekullar

B) Lakunalar

C) Kriptalar

D) Yataq

E) Follikullar


Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей. М.: Медицина, 2001 стр. 41-44
105) Damaq badamcığı hansı arteriya hovzəsindən qanla təchiz olunur?

A) Ümumi yuxu arteriyası

B) Heç biri

C) Daxili yuxu arteriyası

D) Üz arteriyası

E) Xarici yuxu arteriyası


Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей. М.: Медицина, 2001 стр. 47-48
106) Udlaqarxası sahə harda yerləşir?

A) Onurğaönü fassiya ilə udlağın yan əzələləri arasında

B) Yumşaq damağı gərginləşdirən əzələlər ilə udlağın arxa divarı arasında

C) Onurğaönü fassiya ilə udlaq fassiyası arasında

D) Heç biri

E) Onurğaönü fassiya ilə udlağın fibroz qışası arasında


Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей. М.: Медицина, 2001 стр. 46

107) Daxili yuxu arteriyasından damaq badamcığının aşağı qütbünə kimi olan məsafə nə qədərdir?

A) 4,5 – 4,9 sm

B) 1,1-1,7 sm

C) 3,5-4,0 sm

D) 4,0-4,5 sm

E) 2,8-3,5 sm


Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей. М.: Медицина, 2001 стр.310
108) Udlaqarxası abses uşaqlarda əsasən hansı yaşlarda baş verir?

A) 12 yaşdan yuxarı

B) 10-12 yaşlar arasında

C) 8-10 yaşlar arasında

D) 4 yaşa kimi

E) 5-8 yaşlar arasında


Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей. М.: Медицина, 2001 стр. 285-287

109) Burunudlaqdan limfa hara axır?

A) Ənsə limfa düyünlərinə

B) Udlaq arxası limfa düyünlərinə

C) Çənəarxası limfa düyünlərinə

D) Ön yuxarı boyun limfa düyünlərinə

E) Hamısı


Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей. М.: Медицина, 2001 стр. 48
110) Ağızudlaqdan limfa hara axır?

A) Çənəaltı limfa düyünlərinə

B) Ön yuxarı və orta boyun limfa düyünlərinə

C) Hamısı

D) Ənsə limfa düyünlərinə

E) Çənəarxası limfa düyünlərinə


Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей. М.: Медицина, 2001 стр. 48
111) Udlağın yuxarı şöbələrinin hərəki innervasiyası hansı sinir tərəfindən yerinə yetirilir?

A) Eşitmə siniri

B) Qayıdan sinir

C) Üçlü sinir

D) Dil-udlaq siniri

E) Üz siniri


Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей. М.: Медицина, 2001 стр. 48
112) Udlağın yuxarı şöbələrinin hissi innervasiyası hansı sinir tərəfindən yerinə yetirilir?

A) Üz siniri

B) Eşitmə siniri

C) Azan sinir

D) Dil-udlaq siniri

E) Üçlü sinirin 2-ci şaxəsi


Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей. М.: Медицина, 2001 стр. 48
113) Yumşaq damağın hərəki innervasiyasını hansı sinir yerinə yetirir?

A) Eşitmə siniri

B) Üz siniri

C) Üçlü sinir

D) Azan sinir

E) Dil-udlaq siniri


Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей. М.: Медицина, 2001 стр. 48
114) Laterofaringeal sahə nə ilə sərhədlənir?

A) Çənə şaxəsinin daxili səthi ilə

B) Hamısı

C) Qulaqyanı tüpürcək vəzinin fassiyası ilə

D) Qanadabənzər əzələ ilə (m. pterygoideus internus)

E) Onurğaönü fassiya ilə


Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей. М.: Медицина, 2001 стр. 45-46
115) Hansılar dil badamcığının qurluşuna aid deyil?

A) Təpəli görünüşü var

B) Heç biri

C) Kiçik axacaqlı tüpürcək vəzilərə malikdir

D) Geniş lakunaları var

E) Kiçik kriptaları var


Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей. М.: Медицина, 2001 стр. 44
116) Aşağıdakılardan hansı hissə damaq badamcığının quruluşuna aid deyil ?

A) Birləşdirici toxuma kapsulu

B) Piy toxuması

C) Lakuna və kriptalar

D) Follikul

E) Trabekula


Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей. М.: Медицина, 2001 стр. 38
117) Udlağın divarı neçə qatdan ibarətdir ?

A) 5


B) 3

C) 4


D) 1

E) 2
Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей. М.: Медицина, 2001 стр. 38


118) Udlağın hansı funksiyası yoxdur?

A) Qoruyucu

B) Heç biri

C) Tənəffüs

D) Nitq

E) Rezonator


Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей. М.: Медицина, 2001 стр. 48
119) Piroqov- Valdeyer limfadenoid halqasına hansı aiddir?

A) Hamısı

B) Dil badamcığı

C) Boru badamcıqları

D) Damaq badamcıqları

E) Burun-udlaq badamcığı


Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей. М.: Медицина, 2001 стр. 38-45
120) Hansı badamcığın kapsulu var?

A) Boru badamcığı

B) Hamısının

C) Burun-udlaq

D) Dil

E) Damaq
Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей. М.: Медицина, 2001 стр. 38-45121) Aşağıdakılaradan hansı badamcıqların funksiyasına aid deyil ?

A) Fermentativ funksiya

B) Eritropoyez

C) İmmunitetin formalaşmasında iştirak

D) Limfopoyez

E) Eliminasiya funksiyası


Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей. М.: Медицина, 2001 стр. 48-53
122) Udlağın arxa divarı hara söykənir?

A) Traxeyaya

B) Qida borusuna

C) Onurğaönü fassiyaya

D) Qırtlağa

E) Yumşaq damağa


Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей. М.: Медицина, 2001 стр. 38-44
123) Udlağın müayinəsi necə adlanır?

A) Otoskopiya

B) Sadalananların heç biri

C) Farinqoskopiya

D) Larinqoskopiya

E) Rinoskopiya


Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей. М.: Медицина, 2001 стр. 132-134
124) Aşağıdakı metodlardan hansının vasitəsilə burun-udlağı müayinə etmək olar ?

A) Mezofarinqoskopiya

B) Epifarinqoskopiya

C) Otoskopiya

D) Larinqoskopia

E) Rinoskopiya


Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей. М.: Медицина, 2001 стр. 132-138
125) Hansı əzələ yumşaq damağı qaldırır və eşitmə borusunun udlaq ağzının mənfəzini qenişləndirir?

A) M. levator veli palatini

B) M. Palatoglossus

C) Sadalananların heç biri

D) M. tensor veli palatini

E) M. Palatopharyngeus


Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей. М.: Медицина, 2001 стр. 44-47
126) Burun-udlağın ön divarını nə təşkil edir?

A) Xoanalar

B) Udlaq badamcığı

C) Boru badamcıqları

D) Eşitmə borusunun udlaq ağzı

E) Sadalananların heç biri


Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей. М.: Медицина, 2001 стр. 38-41


127) Aşağıdakılardan cüt badamcıqlara hansı aiddir?

A) Damaq və dil badamciğı

B) Burun-udlaq və boru

C) Damaq və boru

D) Yalnız damaq

E) Burun-udlaq və dil


Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей. М.: Медицина, 2001 стр. 38-47
128) Udlağın limfadenoid halqası hansı endokrin vəzilərlə sıx əlaqəyə malikdir ?

A) Sadalananların heç biri

B) Sadalananların hamısı

C) Mədəaltı vəzi

D) Qalxanabənzər vəzi

E) Timus
Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей. М.: Медицина, 2001 стр. 38-47


129) Eşitmə borularının udlaq ağzı harada yerləşir?

A) Rozenmüller çuxurunda

B) Burun-udlağın yuxarı və arxa divarları sərhəddində

C) Yuxarı burun keçəcəyində

D) Aşağı burun balıqqulaqlarının arxa ucu səviyyəsində

E) Orta burun balıqqulaqlarının arxa ucu səviyyəsində


Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей. М.: Медицина, 2001 стр. 18
130) Limfoepitelial həlqənin hansı badamcıqları normada 20 yaşına qədər atrofiyaya uğrayır?

A) Burun-udlaq

B) Yan balışlar

C) Boru


D) Damaq

E) Dil
Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей. М.: Медицина, 2001 стр. 38-45


131) Piraqov-Valdeyr həlqəsinin əmələ gəlməsində neçə badamcıq iştirak edir?

A) 4


B) 6

C) 3


D) 5

E) 7
Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей. М.: Медицина, 2001 стр. 44


132) Udlağı sıxan əzələlər hansılardır?

A) M.styloglossus, m.salpingopharingeus

B) M.constrictoris pharingei superiror et media

C) M.styloglossus, m.palatoglossus

D) M.tensor veli palatini, m.salpinqopharingeus

E) M.levator veli palatini, m.palatoglossus


Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей. М.: Медицина, 2001 стр. 45-46
133) Udlağın köndələn-zolaqlı lifli neçə konstriktor əzələsi var?

A) 5


B) 2

C) 3


D) 4

E) 1
Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей. М.: Медицина, 2001 стр. 45-46


134) Yuxarı qida borusu sfinkterini hansı udlaq əzələsi əmələ gətirir?

A) M.constrictor pharingei superior

B) M.styloglossus

C) M.constrictor pharingei inferior

D) M.constrictor pharingei media

E) M.palatoglossus


Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачейМ.: Медицина, 2001 стр. 45-46
135) Udlağın tağından aşağı ucuna qədər uzunluğu nə qədərdir?

A) 10-11 sm

B) 12- 15 sm

C) 18-20 sm

D) 5-7 sm

E) 7-9 sm


Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей. М.: Медицина, 2001 стр. 46
136) Aşağıdakılardan qeyri-düzgün fikir hansıdır?

A) Paratonzilyar abses zamanı proses adətən birtərəfli olur

B) Xroniki tonzillit zamanı infeksiyon ocaq daha çox yuxarı qütbdə, daha dərin kriptalar olan nahiyədə olur

C) Badamcığın yuxarı qütbü nahiyəsində kapsuladan kənarda Veber selik vəziləri yerləşir

D) Supratonzilyar çalada, yumşaq damağın dərinliyində əlavə payciq ola bilər

E) Badamcıqyanı çalalar daha çox aşağı qütbdə olur


Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей. М.: Медицина, 2001 стр. 40-45
137) Hansılar udağın müdafiə mexanizminə aid deyil?

A) Udlaq selikli qişasindan onun boşluguna bakteriosid təsirə malik maddələr ifraz olunur

B) Udmanın ikinci fazasında yumşaq damaq yuxarı və arxaya doğru yerini dəyişərək udlağın arxa divarına doğru sıxılır

C) Ağız boşluğuna və udlağa selikli qişadan, limfadeniod toxumadan leykositlər və limfositlər keçir

D) Udlaqda hava qızır və tozdan təmizlənməyə davam edir

E) Yad cisim və ya qıcıqlandırıcı maddələr düşən zaman udlaq əzələləri reflektoru olaraq yığılır


Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей. М.: Медицина, 2001 стр. 49-51
138) Plexus pharyngeus-un əmələ gəlməsində hansı sinirlər iştirak edir?

A) N.glossopharyngeus, n.vagus, n.sympaticus

B) N.trigeminus, n.vagus, n.accesorius

C) N.glossopharyngeus,n.trigeminus,n.vagus

D) N.glossopharyngeus, n.trigeminus, n.accesorius

E) N.glossopharyngeus, n.sympaticus, n.accesorius


Ədəbiyyat: В.Т. Пальчун, А.И.Крюков «Оториноларингология»: Руководство для врачей. М.: Медицина, 2001 стр. 48
Yüklə 1,54 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin