Otorinolarinqologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Burun və burunətrafı ciblərin kliniki anatomiya və fiziologiyası


) Səs dalğalarının qəbul edilməsində hansı element iştirak etmir ?Yüklə 1,54 Mb.
səhifə6/15
tarix26.11.2016
ölçüsü1,54 Mb.
#228
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

357) Səs dalğalarının qəbul edilməsində hansı element iştirak etmir ?

A) Sensor hüceyrələr

B) Nüvələr

C) Korti üzvü

D) Bazal membran

E) Qanqlionlar


Ədəbiyyat: Пальчун В.Т., Крюков А.И. «Оториноларингология» Руководство, М:. Медицина, 2001, стр. 111-115
358) Adətən, insan nitqi neçə dB gücündə ölçülür ?

A) 40-60


B) 30-40

C) 20-30


D) 10-20

E) 65-75
Ədəbiyyat: Пальчун В.Т., Крюков А.И. «Оториноларингология» Руководство, М:. Медицина, 2001, стр. 109


359) Küçə və şəhər küyü neçə dB gücündə olur ?

A) 70


B) 50

C) 40


D) 100

E) 90
Ədəbiyyat: Пальчун В.Т., Крюков А.И. «Оториноларингология» Руководство, М:. Медицина, 2001, стр. 109


360) Təyyarənin reaktiv mühərrikinin küyü neçə dB gücündə olur ?

A) 120


B) 90

C) 150


D) 100

E) 110
Ədəbiyyat: Пальчун В.Т., Крюков А.И. «Оториноларингология» Руководство, М:. Медицина, 2001, стр. 109


361) İnsan qulağı maksimal neçə dB gücündə küyü qəbul edə bilər ?

A) 130


B) 110

C) 150


D) 140

E) 120
Ədəbiyyat: Пальчун В.Т., Крюков А.И. «Оториноларингология» Руководство, М:. Медицина, 2001, стр. 109


362) Adətən, insanın pıçıltı nitqi neçə dB gücündə ölçülür ?

A) 20


B) 25

C) 30


D) 35

E) 40
Ədəbiyyat: Пальчун В.Т., Крюков А.И. «Оториноларингология» Руководство, М:. Медицина, 2001, стр. 109.


363) Üzənginin ayaqaltı lövhəsi neçə mm² ölçüsündədir ?

A) 2 mm2


B) 1,4 mm2

C) 2,5 mm2

D) 3,2 mm2

E) 3,5 mm2


Ədəbiyyat: Пальчун В.Т., Крюков А.И. «Оториноларингология» Руководство, М:. Медицина, 2001, стр. 114
364) Təbil pərdəsi neçə mm² ölçüsündədir ?

A) 75 mm²

B) 45 mm²

C) 55 mm²

D) 65 mm²

E) 70 mm²


Ədəbiyyat: Пальчун В.Т., Крюков А.И. «Оториноларингология» Руководство, М:. Медицина, 2001, стр. 114
365) Yeni doğulmuş uşaqlarda eşitmə qabliyyətinin müayinəsində
üsulu zamanı hansı şərtsiz reflekslər əsas sayılmır?

A) Cohleopalpebral

B) Cohleopupilyar

C) Robinson

D) Spinal

E) Hərəkətli


Ədəbiyyat: Мартин Бартон. Болезни уха, горла и носа. Краткое руководство для врачей и студентов. С-Пб., «Невский диалект», 2002, стр.80
366) Spiral və ya Korti orqanı harada yerləşir ?

A) Reysner membranının üzərində

B) Bazal membranın üzərində

C) Tektorial membranın üzərində

D) Modiolusda

E) Helikotremada


Ədəbiyyat: Пальчун В.Т., Крюков А.И. «Оториноларингология» Руководство, М:. Медицина, 2001, стр. 99-100
367) Hansı hüceyrələr Korti orqanında rast gəlmir ?

A) Tükcüklü hüceyrələr

B) Lanqhauzen hüceyrələri

C) Deyters hüceyrələri

D) Klaudius hüceyrələri

E) Henzen hüceyrələri


Ədəbiyyat: Пальчун В.Т., Крюков А.И. «Оториноларингология» Руководство, М:. Медицина, 2001, стр. 99-100
368) Yarımdairəvi kanalların neçə dizi var ?

A) 3


B) 5

C) 6


D) 2

E) 1
Ədəbiyyat: Пальчун В.Т., Крюков А.И. «Оториноларингология» Руководство, М:. Медицина, 2001, стр. 94


369) Vestibulyar aparatın müayinəsi zamanı soyuq su ilə kalorik üsulda suyun temperaturu neçə dərəcə olur ?

A) 15


B) 5

C) 6


D) 20

E) 10
Ədəbiyyat: Пальчун В.Т., Крюков А.И. «Оториноларингология» Руководство, М:. Медицина, 2001, стр. 157


370) Vestibulyar aparatın müayinəsi zamanı isti su ilə kalorik üsulda suyun temperaturu neçə dərəcə olur?

A) 49


B) 19

C) 29


D) 59

E) 39
Ədəbiyyat: Пальчун В.Т., Крюков А.И. «Оториноларингология» Руководство, М:. Медицина, 2001, стр. 156


371) Müayinə zamanı Barani kürsüsündə xəstəni neçə dəfə fırladırlar ?

A) 20


B) 15

C) 8


D) 5

E) 10
Ədəbiyyat: Пальчун В.Т., Крюков А.И. «Оториноларингология» Руководство, М:. Медицина, 2001, стр. 157


372) Evald öz qanunlarını hansı heyvanda müşahidə edib ?

A) Sıçan


B) Göyərçin

C) Pişik


D) Dovşan

E) İt
Ədəbiyyat: Пальчун В.Т., Крюков А.И. «Оториноларингология» Руководство, М:. Медицина, 2001, стр. 121


373) Vestibulyar aparatın qıcıqlanması zamanı hansı reaksiyalar sensor sayılır ?

A) Başgicəllənmə

B) Yerişin pozulması

C) Ürəkdöyunmə

D) Təngnəfəslik

E) Nistaqm


Ədəbiyyat: Пальчун В.Т., Крюков А.И. «Оториноларингология» Руководство, М:. Медицина, 2001, стр. 120-121
374) Vestibulyar aparatın qıcıqlanması zamanı hansı reaksiyalar somatik sayılır ?

A) Ürəkdöyunmə

B) Yerişin pozulması

C) Müvazinətın pozulması

D) Başgicəllənmə

E) Təngnəfəslik


Ədəbiyyat: Пальчун В.Т., Крюков А.И. «Оториноларингология» Руководство, М:. Медицина, 2001, стр. 120-121
375) Fistul simptomu hansı müayinə üsulu zamanı müşahidə olunur ?

A) Otolitik

B) Kalorik

C) Pnevmatik

D) Barani

E) Adiadoxokinez


Ədəbiyyat: Пальчун В.Т., Крюков А.И. «Оториноларингология» Руководство, М:. Медицина, 2001, стр. 157
376) Pressor nistaqm hansı xəstəlik zamanı müşahidə edilir ?

A) Məhdud labirintit

B) Meninqogen labirintit

C) Hematogen labirintit

D) Diffuz labirintit

E) Travmatik labirintit


Ədəbiyyat: Пальчун В.Т., Крюков А.И. «Оториноларингология» Руководство, М:. Медицина, 2001, стр. 451
377) Adətən, xarici qulaq keçəcəyinin furunkulu hansı hissədə əmələ gəlir ?

A) Qığırdaq hissənin dərisində

B) Pərdənin sallanmış hissəsində

C) Təbil pərdəsinin üzərində

D) İstmus nahiyyəsində

E) Sümük hissənin dərisində


Ədəbiyyat: Пальчун В.Т., Крюков А.И. «Оториноларингология» Руководство, М:. Медицина, 2001, стр. 386
378) Xarici qulaq keçəcəyinin iltihabi xəstəliklərinin ən çox rast gələn etioloji səbəbi hansıdır?

A) Mum (sera) tıxacı

B) Travmatik zədələnmələr

C) Furunkul

D) Uzun müddət çəkən mikozlar

E) Kəskin zökəm


Ədəbiyyat: Пальчун В.Т., Крюков А.И. «Оториноларингология» Руководство, М:. Медицина, 2001, стр. 387
379) Otomikozda müalicəvi residivlər hansı preparatların istifadəsindən əmələ gələ bilər ?

A) Funqisid preparatlardan

B) Kalsium preparatlarından

C) Spirt tərkibli damcılardan

D) Antiseptik məlhəm və gellərdən

E) Desensibilizəedici dərmanlardan


Ədəbiyyat: Пальчун В.Т., Крюков А.И. «Оториноларингология» Руководство, М:. Медицина, 2001, стр. 392
380) Xarici qulağın iltihabı xəstəlikləri zamanı xarici qulaq keçəcəyinin daralması ən çox hansı hissədə müşahidə olunur?

A) Xarici qulaq keçəcəyinin girişində

B) İstmus nahiyyəsində

C) Xarici qulaq keçəcəyinin bütun hissələrində

D) İstmusdan daxildə olan hissədə

E) İstmusa qədər olan hissədə


Ədəbiyyat: Пальчун В.Т., Крюков А.И. «Оториноларингология» Руководство, М:. Медицина, 2001, стр. 392
381) Xarici qulaq keçəcəyinin hansı xəstəliklərində eşitmə qabiliyyəti kəskin pozulur?

A) Furunkul

B) Otomikoz

C) Yad cisim

D) Qulaq tıxacı

E) Xarici qulaq keçəcəyinin ekzostozu


Ədəbiyyat: Пальчун В.Т., Крюков А.И. «Оториноларингология» Руководство, М:. Медицина, 2001, стр. 392
382) Gicgah sümüyü piramidinin boylama sınığı zamanı nə müşahidə olunur?

A) Üz sinirinin iflici

B) Təbil pərdəsinin zədələnməməsi

C) Qanaxma olmur

D) Eşitmənin zəifləməməsi

E) Likvoreya


Ədəbiyyat: Пальчун В.Т., Крюков А.И. «Оториноларингология» Руководство, М:. Медицина, 2001, стр. 482
383) Xarici qulaq keçəcəyinin həcminin fiziki ölçüsü hansı üsul ilə aparılır?

A) Politser

B) Timpanometriya

C) Siegle üsulu

D) Toinbi

E) İmpedansometriya


Ədəbiyyat: Брюс У. Джафек, Энн К. Старк. Секреты отриноларингологии, Невский диалект, С-Пб., 1998, стр. 38
384) Xarici qulaq keçəcəyinin tıxacı zamanı eşitmə qabliyyəti neçə dB qədər azala bilər?

A) 40-50


B) 70-80

C) 50-60


D) 60-70

E) 30-40
Ədəbiyyat: Брюс У. Джафек, Энн К. Старк. Секреты отриноларингологии, Невский диалект, С-Пб., 1998, стр. 44


385) Sol tərəfli kəskin neyrosensor ağıreşitmə zamanı kamertonal müayinədə hansı sınaq qeyd olunmur?

A) Weber sınağında səsin lateralizasiyası sağ qulağadır

B) Rinne sınağı solda kiçik müsbətdir

C) Şvabax sınağı solda qısalmışdır

D) Sümük keçiriciliyi dəyişmişdir

E) Jelle sınağı solda mənfidir


Ədəbiyyat: B. T. Пальчун, А.И. Крюков «Оториноларингология» М. «Медицина», 2001, стр. 147
386) Orta qulağın iltihabının kompleks müalicəsində adenotomiya neçə yaşlı uşaqlarda məsləhətdir?

A) 6 yaşdan sonra

B) 2 yaşdan sonra

C) 5 yaşdan sonra

D) 1 yaşdan sonra

E) 4 yaşdan sonra


Ədəbiyyat: Брюс У. Джафек, Энн К. Старк. Секреты отриноларингологии, Невский диалект, С-Пб., 1998, стр. 69
387) Orta qulağın iltihabının dərman müalicəsində kortikosteroidləri neçə yaşda uşaqlara təyin etmək olar?

A) 3 yaşdan sonra

B) Uşaqlara təyin olunmur

C) 10 yaşdan sonra

D) 8 yaşdan sonra

E) 6 yaşdan sonra


Ədəbiyyat: Брюс У. Джафек, Энн К. Старк. Секреты отриноларингологии, Невский диалект, С-Пб., 1998, стр. 70
388) Orta qulağın xolesterin qranulyoması nədir?

A) Təbil pədəsinə qansızma

B) Təbil boşluğunun serozu

C) Təbil boşluğunun hemangioması

D) Təbil boşluğunun törəməsi

E) Təbil boşluğunun katarı


Ədəbiyyat: Брюс У. Джафек, Энн К. Старк. Секреты отриноларингологии, Невский диалект, С-Пб., 1998, стр. 73

389) «Qlomus tympanicum” nədir?

A) Təbil boşluğunun travması

B) Təbil boşluğunun hemangioması

C) Təbil boşluğunun katarı

D) Təbil boşluğunun törəməsi

E) Təbil boşluğunun serozu


Ədəbiyyat: Брюс У. Джафек, Энн К. Старк. Секреты отриноларингологии, Невский диалект, С-Пб., 1998, стр. 74
390) Qtoskleroz xəstəliyində qadın və kişi arasında nisbət necədir?

A) 2:1


B) 1:1

C) 1:3


D) 3:1

E) 1:2
Ədəbiyyat: Брюс У. Джафек, Энн К. Старк. Секреты отриноларингологии, Невский диалект, С-Пб., 1998, стр. 75


391) “İlbiz ehtiyatı” termini hansı xəstəlikdə rast gəlir?

A) Hamısında

B) Labirintitlər

C) Neyrosensor ağıreşitmə

D) Menyer xəstəliyi

E) Otoskleroz


Ədəbiyyat: Брюс У. Джафек, Энн К. Старк. Секреты отриноларингологии, Невский диалект, СПб., 1998, стр. 75

392) Valideynlərdən biri otosklerozla xəstədirsə, uşaqlarda risk neçə faiz təşkil edir?

A) 50%


B) 40%

C) 10%


D) 20%

E) 30%
Ədəbiyyat: Брюс У. Джафек, Энн К. Старк. Секреты отриноларингологии, Невский диалект, С-Пб., 1998, стр. 75


393) Otosklerozla xəstə qadında nə vaxt xəstəlik daha çox inkişaf edə bilər?

A) Qocalıqda

B) 18-20 yaş arası

C) 50-60 yaş arası

D) Hamiləlik zamanı

E) 20-30 yaş arası


Ədəbiyyat: Брюс У. Джафек, Энн К. Старк. Секреты отриноларингологии, Невский диалект, С-Пб., 1998, стр. 75
394) Audioqrammada “Karxart yarığı” hansı xəstəlikdə müşahidə olunur?

A) Labirintitlər

B) Menyer xəstəliyi

C) Otoskleroz

D) Orta qulağın iltihabı

E) Neyrosensor ağıreşitmə


Ədəbiyyat: Брюс У. Джафек, Энн К. Старк. Секреты отриноларингологии, Невский диалект, С-Пб., 1998, стр. 75
395) Otoskleroz hansı digər xəstəliklərin səbəbi ola bilər?

A) Timpanoskleroz

B) Neyrosensor ağıreşitmə

C) Orta qulağın iltihabı

D) Labirintopatiyalar

E) Menyer xəstəliyi


Ədəbiyyat: Брюс У. Джафек, Энн К. Старк. Секреты отриноларингологии, Невский диалект, С-Пб., 1998, стр. 77
396) Nistaqmın hansı forması yalnış qeyd edilibdir ?

A) Pozision nistaqm

B) Requlyar nistaqm

C) Spontan nistaqm

D) İnduktiv nistaqm

E) Gərginləşmiş nistaqm


Ədəbiyyat: Брюс У. Джафек, Энн К. Старк. Секреты отриноларингологии, Невский диалект, С-Пб., 1998, стр. 80
397) Obturativ keratoz zamanı xarici qulaq keçəcəyi hansı tərkibli möhtəviyyat ilə tutulur?

A) Polip və qranulyasiyalar

B) Göbələk tərkibli qulaq kiri

C) Epidermis qabıqları

D) Xolesterin tərkibli qulaq kiri

E) Xolesteatoma


Ədəbiyyat: Мартин Бартон. Болезни уха, горла и носа. Краткое руководство для врачей и студентов. С-Пб., «Невскийдиалект», 2002, стр. 38
398) Bullyoz miringitin etioloji səbəbi nədir?

A) Virus infeksiyası

B) Barotravma

C) Kapillyar anqiopatiya

D) Orqanizmin sensibilizasiyası

E) Bakterial faktor


Ədəbiyyat: Мартин Бартон. Болезни уха, горла и носа. Краткое руководство для врачей и студентов. С-Пб., «Невскийдиалект», 2002, стр. 43
399) Təbil pərdəsinin retraksion ciblərində nə əmələ gələ bilər?

A) İrinli prosess

B) Xolesteatoma

C) Perforasiya

D) Polip

E) Qranulyoma


Ədəbiyyat: Мартин Бартон. Болезни уха, горла и носа. Краткое руководство для врачей и студентов. С-Пб., «Невскийдиалект», 2002, стр. 45
400) Təbil pərdəsinin perforasiyalarından hansı daha “təhlükəli” sayılır?

A) Total perforasiya

B) Sallanmış hissənin perforasiyası

C) Mərkəzi perforasiya

D) Mikroperforasiya

E) Subtotal perforasiya


Ədəbiyyat: Мартин Бартон. Болезни уха, горла и носа. Краткое руководство для врачей и студентов. С-Пб., «Невскийдиалект», 2002, стр. 46
401) “Dəhliz sinirinin şvannoması” termini nə deməkdir?

A) Neyrosensor ağıreşitmə

B) Vestibulyar disfunksiya

C) VIII-ci sinirinin nevrinoması

D) VIII-ci sinirinin simptomokompleks pozğuntuları

E) VIII-ci sinirinin atrofiyası


Ədəbiyyat: Мартин Бартон. Болезни уха, горла и носа. Краткое руководство для врачей и студентов. С-Пб., «Невский диалект», 2002, стр. 95-96
402) Eşitmə sinirinin nevrinomasının gedişatının neçə stadiyası var?

A) 4


B) 5

C) 7


D) 6

E) 3
Ədəbiyyat: Пальчун В.Т. Крюков. A.И. «Оториноларингология» М. Медицина, 2001,стр.535Qırtlağın anatomiyası və fiziologiyası
403) Dolayı larinqoskopiya Manuel Qarsiya tərəfindən ilk dəfə hansı ildə təklif edilmişdir?

A) 1861


B) 1860

C) 1850


D) 1855

E) 1854
Ədəbiyyat: B. T. Пальчун, А.И. Крюков «Оториноларингология» М. «Медицина», 2001, стр.8


404) Dünyada ilk dəfə qalxanvari vəzini kəsməklə qırtlaq əməliyyatını kim aparmışdır?

A) Simanovski

B) Rauxfus

C) Voyaçek

D) Piroqov

E) Politser


Ədəbiyyat: B. T. Пальчун, Н.А.Преображенский «Болезни уха,горла,носа» М. «Медицина»,1980,стр.5
405) Qırtlaq hansı boyun fəqərələri nahiyyəsində yerləşir?

A) III-VI

B) III-IV

C) III-V


D) IV-VI

E) IV-V
Ədəbiyyat: B. T. Пальчун, А.И. Крюков «Оториноларингология» М. «Медицина», 2001, стр.54


406) Qırtlağın əsasını hansı qığırdaq təşkil edir ?

A) Qırtlaq qapağı

B) Pazabənzər qığırdaq

C) Çalovabənzər qığırdaq

D) Üzüyəbənzər qığırdaq

E) Qalxanabənzər qığırdaq


Ədəbiyyat: B. T. Пальчун, А.И. Крюков «Оториноларингология» М. «Медицина», 2001, стр.56


407) Qırtlağın cüt qığırdaqlarına hansılar aiddir?

A) Qırtlaq qapağı

B) Heç biri

C) Qalxanabənzər

D) Çalovabənzər

E) Üzüyəbənzər


Ədəbiyyat: B. T. Пальчун, А.И. Крюков «Оториноларингология» М. «Медицина», 2001, стр.54
408) Qırtlağın cüt qığırdaqlarına hansılar aiddir?

A) Qalxanabənzər

B) Üzüyəbənzər

C) Qırtlaq qapağı

D) Buynyzabənzər

E) Dördbucaqlı


Ədəbiyyat: B. T. Пальчун, А.И. Крюков «Оториноларингология» М. «Медицина», 2001, стр.54
409) Qırtlağın cüt qığırdaqlarına hansılar aiddir?

A) Qalxanabənzər

B) Dördbucaqlı

C) Qırtlaq qapağı

D) Üzüyəbənzər

E) Pazabənzər


Ədəbiyyat: B. T. Пальчун, А.И. Крюков «Оториноларингология» М. «Медицина», 2001, стр.54
410) Qırtlağın tək qığırdaqlarına hansı aiddir?

A) Dördbucaqlı

B) Buynuzabənzər

C) Pazabənzər

D) Üzüyəbənzər

E) Çalovabənzər


Ədəbiyyat: B. T. Пальчун, А.И. Крюков «Оториноларингология» М. «Медицина», 2001, стр.54
411) Qırtlağın tək qığırdaqlarına hansı aiddir?

A) Çalovabənzər

B) Qalxanabənzər

C) Dördbucaqlı

D) Buynuzabənzər

E) Pazabənzər


Ədəbiyyat: B. T. Пальчун, А.И. Крюков «Оториноларингология» М. «Медицина», 2001,стр.54
412) Qırtlağın tək qığırdaqlarına hansi aiddir?

A) Pazabənzər

B) Buynuzabənzər

C) Çalovabənzər

D) Dördbucaqlı

E) Qırtlaq qapağı


Ədəbiyyat: B. T. Пальчун, А.И. Крюков «Оториноларингология» М. «Медицина», 2001, стр.54
413) Qırtlağın ən böyük qığırdağı hansıdır?

A) Çalovabənzər

B) Qalxanabənzər

C) Qırtlaq qapağı

D) Buynuzabənzər

E) Üzüyəbənzər


Ədəbiyyat: B. T. Пальчун, А.И. Крюков «Оториноларингология» М. «Медицина», 2001, стр.57
414) Qalxanabənzər qığırdağın buynuzlarının sayı neçədir?

A) 3


B) 2

C) 4


D) 6

E) 8
Ədəbiyyat: B. T. Пальчун, А.И. Крюков «Оториноларингология» М. «Медицина», 2001, стр.58


415) Çalovabənzər qığırdaq üçtərəfli piramida formasında olub səthlərinin sayı neçədir?

A) 2


B) 4

C) 6


D) 3

E) 5
Ədəbiyyat: B. T. Пальчун, А.И. Крюков «Оториноларингология» М. «Медицина», 2001, стр.59


416) Çalovabənzər qığırdağın ön-daxili çıxıntısı necə adlanır?

A) Sümük çıxıntısı

B) Səs çıxıntısı

C) Əzələ çıxıntısı

D) Bağ çıxıntısı

E) Dəri çıxıntısı


Ədəbiyyat: B. T. Пальчун, А.И. Крюков «Оториноларингология» М. «Медицина», 2001, стр.59
417) Çalovabənzər qığırdağın xarici çıxıntısı necə adlanır?

A) Sümük çıxıntısı

B) Səs çıxıntısı

C) Əzələ çıxıntısı

D) Dəri çıxıntısı

E) Bağ çıxıntısı


Ədəbiyyat: B. T. Пальчун, А.И. Крюков «Оториноларингология» М. «Медицина», 2001, стр.59
418) Qırtlaq qığırdağından hansı elastik qığırdaqdan əmələ gəlmişdir?

A) Səs çıxıntısı istisna olmaqla çalovabənzər

B) Qalxanabənzər

C) Sesamoid

D) Üzüyəbənzər

E) Qırtlaq qapağı


Ədəbiyyat: B. T. Пальчун, А.И. Крюков «Оториноларингология» М. «Медицина», 2001, стр.60


419) Qırtlaq qığırdağından hansı elastik qığırdaqdan əmələ gəlmişdir?

A) Pazabənzər

B) Qalxanabənzər

C) Üzüyəbənzər

D) Səs çıxıntısı istisna olmaqla çalovabənzər

E) Sesamoid


Ədəbiyyat: B.T.Пальчун,А.И.Крюков«Оториноларингология»М.«Медицина»,2001,стр.60
420) Qırtlaq qığırdağından hansı elastik qığırdaqdan əmələ gəlmişdir?

A) Buynuzabənzər

B) Qalxanabənzər

C) Sesamoid

D) Üzüyəbənzər

E) Səs çıxıntısı istisna olmaqla çalovabənzər


Ədəbiyyat: B. T. Пальчун, А.И. Крюков «Оториноларингология» М. «Медицина», 2001, стр.60
421) Hansı qırtlaq qığırdağı hialin qığırdaqdan əmələ gəlmişdir?

A) Çalovabənzər qığırdağın səs çıxıntısı

B) Səs çıxıntısı istisna olmaqla çalovabənzər qığırdaq

C) Pazabənzər

D) Qırtlaq qapağı

E) Buynuzabənzər


Ədəbiyyat: B. T. Пальчун, А.И. Крюков «Оториноларингология» М. «Медицина», 2001, стр.60
422) Hansı qırtlaq qığırdağı hialin qığırdaqdan əmələ gəlmişdir?

A) Çalovabənzər qigirdağın səs çıxıntısı

B) Üzüyəbənzər

C) Pazabənzər

D) Qırtlaq qapağı

E) Buynuzabənzər


Ədəbiyyat: B. T. Пальчун, А.И. Крюков «Оториноларингология» М. «Медицина», 2001, стр.60
423) Hansı qırtlaq qığırdağı hialin qığırdaqdan əmələ gəlmişdir?

A) Pazabənzər

B) Buynuzabənzər

C) Qırtlaq qapağı

D) Qalxanabənzər

E) Çalovabənzər qığırdağın səs çıxıntısı


Ədəbiyyat: B. T. Пальчун, А.И. Крюков «Оториноларингология» М. «Медицина», 2001, стр.60
424) Hansı qırtlaq qığırdağı elastik qığırdaqdan əmələ gəlmişdir?

A) Sesamoid

B) Çalovabənzər qığırdağın səs çixintısı

C) Üzüyəbənzər

D) Səs çıxıntısı istisna olmaqla çalovabənzər qığırdaq

E) Qalxanabənzər


Ədəbiyyat: B. T. Пальчун, А.И. Крюков «Оториноларингология» М. «Медицина», 2001, стр.60
425) «Atquyruğu» bağı hansıdır?

A) Çalov-qırtlaq qapağı

B) Üzük-traxeya bağı

C) Qırtlaq qapağı-qalxanvarı bağı

D) Üzük-qalxanvarı bağı

E) Qalxanvari-dilaltı bağı


Ədəbiyyat: B.T.Пальчун,А.И.Крюков«Оториноларингология»М.«Медицина»,2001,стр.61
426) Qırtlağ bağlarının sayı neçədir?

A) 7


B) 8

C) 5


D) 9

E) 6
Ədəbiyyat: B.T.Пальчун,А.И.Крюков«Оториноларингология»М.«Медицина»,2001,стр.61


427) Qırtlağın xarici əzələlərinə hansı aiddir?

A) Arxa üzük – çalovvari əzələ

B) Qalxan-çalovvari əzələ

C) Döş-dilaltı əzələ

D) Çalov-qırtlaq qapağı əzələ

E) Qalxan-qırtlaq qapağı əzələ


Ədəbiyyat: B.T.Пальчун,А.И.Крюков«Оториноларингология»М.«Медицина»,2001,стр.61
428) Qırtlağın xarici əzələlərinə hansı aiddir?

A) Arxa üzük – çalovvari əzələ

B) Çalov-qırtlaq qapağı əzələ

C) Qalxan-qırtlaq qapağı əzələ

D) Döş-qalxanvari əzələ

E) Qalxan-çalovvari əzələ


Ədəbiyyat: B.T.Пальчун,А.И.Крюков«Оториноларингология»М.«Медицина»,2001,стр.61
429) Qırtlağın xarici əzələlərinə hansı aiddir?

A) Qalxan-çalovvari əzələ

B) Qalxan-qırtlaq qapağı əzələ

C) Arxa üzük – çalovvari əzələ

D) Çalov-qırtlaq qapağı əzələ

E) Qalxan-dilalti əzələ


Ədəbiyyat: B.T.Пальчун,А.И.Крюков«Оториноларингология»М.«Медицина»,2001,стр.61
430) Hansı əzələ qırtlağın hərəkətində iştirak etmir?

A) M. digastricus

B) M. omohyoideus

C) M. sternohyoideus

D) M. stylohyoideus

E) M. qlossopalatinus


Ədəbiyyat: B.T.Пальчун,А.И.Крюков«Оториноларингология»М.«Медицина»,2001,стр.61
431) Hansı əzələ qırtlağın hərəkətində iştirak etmir?

A) m. levator veli palatini

B) m. sternohyoideus

C) m. digastricus

D) m. omohyoideus;

E) m. stylohyoideus


Ədəbiyyat: B.T.Пальчун,А.И.Крюков«Оториноларингология»М.«Медицина»,2001,стр.61
432) Qırtlağın neçə oynağı var?

A) 6


B) 3

C) 4


D) 2

E) 5
Ədəbiyyat: B.T.Пальчун,А.И.Крюков«Оториноларингология»М.«Медицина»,2001,стр.60


433) Qırtlağın daxili əzələlərinin sayı neçədir?

A) 8


B) 5

C) 7


D) 6

E) 3
Ədəbiyyat: B.T.Пальчун,А.И.Крюков«Оториноларингология»М.«Медицина»,2001,стр.61


Yüklə 1,54 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə