Patoloji anatomiya 1 Meyitlərin patoloji-anatomik müayinəsi azərbaycan dilində necə adlanır?Yüklə 1,56 Mb.
səhifə8/18
tarix26.11.2016
ölçüsü1,56 Mb.
#195
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   18

431) Patoloji regenerasiya nədir?

A) Regenerasiya prosesinin hansısa bir patologiya fonunda getməsi

B) Patoloji proseslər nəticəsində məhv olmuş toxuma elementlərinin yenidən bərpası

C) Reparativ regenerasiya

D) Natamam regenerasiya

E) Regenerasiya prosesinin normal gedişinin pozulması


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003
432) Aşağıda patoloji regenerasiyanın (disregenerasiya) hansı növü göstərilmişdir?

A) Birincili disregenerasiya

B) Patoloji regenerasiyanın hüceyrə forması

C) Qazanılmış disregenerasiya

D) Hiperregenerasiya

E) Natamam patoloji regenerasiya


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
433) Patoloji regenerasiyaya misal olaraq nəyi göstərmək olar?

A) İnfarktdan sonra miokardda kardiomiositlərin əvəzinə çapıq toxumasının əmələ gəlməsi

B) Sınıq nahiyəsində sümük döyənəyinin meydana çıxması

C) Hipertrofiya

D) Atrofiya

E) Natamam reparativ regenerasiya


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
434) Hipertrofiya nəyə deyilir?

A) İltihabın proliferasiya mərhələsində hüceyrələrin artıb çoxalması

B) Kompensasiya məqsədilə toxumanın struktur elementlərinin (sitoplazmatik orqanellər, hüceyrə, üzv) həcmcə böyüməsi

C) İltihabi polip nahiyəsində hüceyrələrin artıb çoxalması

D) Ödemlə əlaqədar toxumanın həcmcə böyüməsi

E) Funksiyanın çoxalması ilə əlaqədar üzvün həcminin kiçilməsi


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
435) Aşağıdakı proseslərdən hansı hipertrofiyaların bir növü hesab edilir?

A) Disfunksional hipertrofiya

B) Yerli və ya lokal hipertrofiya

C) Kompensator və ya funksional hipertrofiya

D) Kompression hipertrofiya

E) Ümumi və ya generalizə olunmuş hipertrofiya


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
436) Qranulyasiya toxuması nə deməkdir?

A) Bədxassəli limfomaların bir növüdür

B) Proliferativ iltihabların bir növüdür (iltihabi hüceyrə elementlərinin artıb-çoxalması ilə müşaiyət olunan yumru düyün şəkilli iltihab ocağı)

C) Miliar vərəmin formalarından biridir

D) Patologiya ocağında formalaşmaqda olan təzə birləşdirici toxumadır

E) Xoşxassəli şiş toxumasıdır


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003
437) Aşağıda göstərilən hansı proses hipertrofiya adlandırıla bilər?

A) Hüceyrənin, toxumanın və ya üzvün həcmcə böyüməsi

B) Şiş hüceyrələrinin sürətlə artıb çoxalması

C) Toxumanın ödem hesabına şişməsi

D) Hüceyrənin, toxumanın və ya üzvün alimentar piylənməsi

E) Proliferativ iltihab ocağının həcmcə böyüməsi


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
438) “Öküz ürək” nə deməkdir?

A) Hipertoniya xəstəliyi zamanı ürəyin sol mədəciyinin böyüməsi və ürəyin hipertrofiyası

B) Miokardın parenximatoz piy distrofiyası ilə əlaqədar ürəyin böyüməsi

C) Miokardın parenximatoz piy distrofiyası ilə əlaqədar endokardda piy zolaqlarının əmələ gəlməsi və öküz dərisini xatırlatması

D) Miokardın mezenximal piy distrofiyası ilə əlaqədar kardiomiositlər arası sahələrdə çoxlu miqdarda piy toxumasının meydana çıxması

E) Fibrinoz perikardit zamanı öküz dərisinə bənzər “tüklü ürəyin” inkişaf etməsi


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
439) Aşağıda göstərilən hansı patoloji proses hipertrofiyaların bir növüdür?

A) Vikar hipertrofiya

B) Obturasion hipertrofiya

C) Müxtəlif fiziki və kimyəvi amillərin təsirindən baş verən hipertrofiya

D) Atrofik hipertrofiya

E) Alimentar hipertrofiya


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
440) Atrofiya nə deməkdir?

A) Canlı orqanizmdə toxumanın həcmcə kiçilməsi və onun funksiyasının zəifləməsi

B) Canlı orqanizmdə üzv və toxumalarda qidalanmanın tamamilə dayanması

C) Üzvün tamamilə olmaması

D) Üzvün anadangəlmə tam inkişaf etməməsi

E) Canlı orqanizmdə üzv və toxumalarda qidalanmanın zəifləməsi


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
441) Aşağıdakı hansı patoloji proses kaxeksiyaların (ümumi atrofiya) bir növü hesab edilir?

A) Funksional (çoxhərəkətlilik) kaxeksiya

B) Xərçəng kaxeksiyası

C) Hamiləlik kaxeksiyası

D) Hipotrofik kaxeksiya

E) Psixo-emosional (əsəb, qəm-qüssə) kaxeksiya


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
442) Aşağıda yerli patoloji atrofiyaların hansı növü göstərilmişdir?

A) Funksional atrofiya

B) Kaxeksiya

C) Kompensator atrofiya

D) Qocalıq atrofiyası

E) Disfunksional atrofiya


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
443) Atrofiya zamanı üzv və toxumaların boz rəngdə olmasının səbəbi nədir?

A) Kaxeksiya ilə əlaqədar qanda “boz piqment”in miqdarının çoxalması və toxumalara çökməsi

B) Həmin toxumalarda lipofussin piqmentinin çoxalması (lipofussinoz)

C) Toxumalarda hemozoin piqmentinin çökməsi (hemozoinoz)

D) Üzv və toxumalarda qan təchizatının zəifləməsi ilə əlaqədar fibroblastların aktivliklərinin yüksəlməsi

E) Bu toxumalarda atrofin piqmentinin meydana çıxması (atrofinoz)


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
444) Aşağıda dərin yaraların sağalmasının hansı forması göstərilmişdir?

A) Dərin yaraların iltihabsız (uninflammation) sağalması

B) Epitelin örtük defektinin bilavasitə bağlanması ilə sağalma

C) Dərin yaraların tam reparativ regenerasiya ilə sağalması

D) Yaraların qaysaq altında sağalması

E) Yaraların ikincili bitişmə ilə sağalması


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
445) Metaplaziya nədir?

A) Reparativ regenerasiyanın bir növüdür

B) Bədxassəli şişin başqa nahiyələrə yayılması

C) Bədxassəli şişin artıb çoxalaraq böyüməsi

D) Məhv olmuş bir toxumanın yerində başqa bir toxumanın meydana çıxması

E) Toxumanın məhv olmuş bir növünün yerində həmin toxumanın başqa bir növünün meydana çıxması


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
446) Qranulyasiya toxumasının qatlarına aşağıdakılardan hansı aiddir?

A) Səthi damar (kapilyar) ilgəkləri qatı

B) Demarkasiya qatı

C) Kataral-proliferativ qat

D) Fibrinoid nekroz qatı

E) Septiki qat


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
447) Aşağıda göstərilən hansı hal toxumalarda birləşdirici toxumanın inkişafına (sklerozlaşma) gətirib çıxarır?

A) Uzun müddətli yerli reflektor arterial hiperemiya

B) Xroniki hipoksiya

C) Kəskin ürək çatışmazlığı

D) Timusun ageneziyası

E) III tip hiperhəssaslıq reaksiyası


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
448) Aşağıda göstərilən hansı proses atrofiyanın baş vermə səbəbi ola bilməz?

A) İşemiya

B) Funksiyanın az olması (hipofunksiya)

C) Funksional yüklənmə (üzv və ya toxumanın hiperfunksiyası)

D) Toxumaya kənardan kompression təsir

E) Qocalıq


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
449) Aşağıdakı hansı dəyişiklik hüceyrənin hipertrofiyaya uğramasının morfoloji əlamətidir?

A) Hüceyrə membranının dartılaraq gərilməsi

B) Hüceyrənin ölçülərinin – həcminin böyüməsi

C) Nüvənin kiçilməsi və büzüşməsi (kariopiknoz)

D) Hüceyrədə lipofussin qranullarının toplanması (lipofussinoz)

E) Hüceyrənin şişərək “üzüyəbənzər hüceyrə”yə çevrilməsi


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
450) Dəridə və daxili üzvlərdə epitellərin regenerasiyasının düzgün getməsi və başa çatması üçün hansı toxuma komponentinin olması vacibdir?

A) Sütun hüceyrələr

B) Salamat qalmış epitel hüceyrələri

C) Qan damarları

D) Bazal membran

E) Sinir ucları


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
451) Qaraciyərin bir hissəsi kəsilib götürüldükdən bir neçə ay sonra xəstə mexaniki asfiksiyadan ölmüş və daxili müayinə zamanı aşkar olunmuşdur ki, qara ciyər bütünlüklə bərpa olunmuşdur. Bu, regenerasiyanın hansı növüdür?

A) Fizioloji regenerasiya

B) Amputasion regenerasiya və ya substitusiya

C) Tam reparativ regenerasiya

D) Natamam reparativ regenerasiya

E) Tam patoloji regenerasiya


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
452) Hidronefroz atrofiyanın hansı növünün nəticəsi olaraq inkişaf edir?

A) Neyrotrofik atrofiya

B) Hidrostatik atrofiya

C) Disfunksional atrofiya

D) Kompression atrofiya

E) Nefrotik atrofiya


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
453) Miokardın ekssentrik hipertrofiyası (hipertrofiyanın dekompensasiya mərhələsi) zamanı kardiomiositlərdə hansı patoloji proses aşkar olunur?

A) Hidropik distrofiya

B) Kardiomiositlərin hiperplaziyası

C) Mezenximal piy distrofiyası

D) Kariolizis

E) Steatoz


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
454) Sümük sınıqları zamanı skelet əzələlərində baş verən atrofiya növünə görə necə adlanır?

A) Hormonal atrofiya

B) Disfunksional atrofiya

C) Neyrotrofik atrofiya

D) Kompression atrofiya

E) İşemik atrofiya


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
455) Normal bədən ölçülərinə malik böyük yaşlı şəxsdə ürəyin çəkisi neçə qramdan çox olmalıdır ki, buna ürəyin hipertrofiyası deyilsin?

A) 100 qram

B) 350 qram

C) 650 qram

D) 500 qram

E) 250 qram


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.

Şişlər (ümumi hissə). Epitel toxumasının şişləri

456) Aşağıda şişlərin əmələ gəlməsini (kanserogenez) izah edən hansı nəzəriyyə göstərilmişdir?

A) Alimentar-infiltrasion nəzəriyyə

B) Polietioloji nəzəriyyə

C) Filogenetik nəzəriyyə

D) Monoetioloji nəzəriyyə

E) İmmun çatışmazlıq nəzəriyyəsi


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
457) Aşağıda şişlərin böyüməsinin hansı mexanizmi göstərilmişdir?

A) Ekssentrik böyümə

B) Konsentrik böyümə

C) Eksfoliativ böyümə

D) Deskvamativ böyümə

E) Ekspansiv böyümə


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
458) Diferensiasiya dərəcələrindən asılı olaraq bəd xassəli şişlərin hansı növü göstərilmişdir?

A) Yüksək diferensiasiyalı şişlər

B) “Yerində şiş” (“Carsinoma in situ”)

C) Klinik diferensiasiyalı şişlər

D) Kriogen diferensiasiyalı şişlər

E) Çox yüksək diferensiasiyalı şişlər


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
459) Aşağıdakı hansı patologiya bədxassəli şiş toxumasında ikincili dəyişiklik kimi inkişaf edir?

A) Skleroz ocaqları

B) Xərçəng mirvariləri

C) Amiloidoz

D) Maliqnizasiya

E) Qansızma ocaqları


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
460) Aşağıda göstərilən hansı patoloji proses şiş atipizminə aiddir?

A) Terapevtik patomorfoz

B) Orqan atipizmi

C) Orqanizm atipizmi

D) Toxuma atipizmi

E) Latent atipizm


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
461) Bədxassəli şişlər üçün hansı böyümə mexanizmi xarakterdir?

A) Residivlə böyümə

B) Parenximatoz böyümə

C) İnvaziv böyümə

D) Ekspansiv böyümə

E) Metastazvermə hesabına böyümə


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
462) Aşağıda göstərilən hansı növ antigenlər şiş toxumasında antigen atipizmi kimi rast gəlinə bilir?

A) Embrional antigenlər

B) İmmunoloji antigenlər

C) Toxuma antigenləri

D) Hüceyrə antigenləri

E) Molekulyar antigenlər


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
463) Şiş nə deməkdir?

A) Diferensiasiya etməmiş hüceyrələrin nizamsız və nəzarətsiz artıb çoxalması

B) Ekssudasiya prosesində leykositlərin damardan toxumaya keçməsi

C) Sonradan diferensiasiya etməklə hüceyrələrin sürətlə artıb çoxalması

D) Proliferativ iltihab ocağında hüceyrələrin artıb çoxalması

E) Diferensiasiya etməmiş sümük iliyi hüceyrələrinin qana keçməsi


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
464) Diferensiasiya dərəcəsinə görə aşağıda şişlərin hansı növü göstərilmişdir?

A) Diferensiasiya etməmiş xoşxassəli şişlər

B) Displaziyalı şişlər

C) Krupoz diferensiasiyalı şişlər

D) Metastatik diferensiasiyalı bədxassəli şişlər

E) Diferensiasiya etməmiş şişlər


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
465) Normal hüceyrənin (o cümlədən də xoşxassəli şiş hüceyrəsinin) bədxassəli şiş hüceyrəsinə çevrilməsi necə adlanır?

A) Kanserizasiya

B) Karsinoma

C) Maliqnizasiya

D) Displaziya

E) Metaplaziya


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
466) Aşağıda göstərilən hansı vəziyyət şişlərin inkişafı üçün risk faktoru ola bilər?

A) Kəskin appendisit

B) Onkoviruslar

C) Kardioskleroz

D) Qocalıq

E) Uşaqlığın xərçəngi


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
467) Şişin orqanizmə ümumi təsiri nə deməkdir?

A) Şiş toxumasında əmələ gəlmiş toksiki maddələrlə orqanizmin intoksikasiyası

B) Aortanın yaxınlığındakı şişin böyüyərək aortanı sıxması

C) Şiş xəstəliyi ilə əlaqədar xəstədə psixoloji stress

D) Mədə-bağırsaq traktında inkşaf edən şişlər zamanı qida maddələrinin keçə bilməməsi və xəstənin arıqlaması (xərçəng kaxeksiyası)

E) Şiş hüceyrələrinin digər bütün üzv və toxumalara yayılması


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
468) Aşağıdakı hansı patologiya xoşxassəli şiş toxumasında ikincili dəyişiklik kimi rast gəlinə bilir?

A) Ətraf toxumaların sıxılması, sarılıq (məsələn, qara ciyərin qapısı nahiyəsindəki xoş xassəli şiş zamanı)

B) Metastazvermə, invaziya

C) Metaplaziya, maliqnizasiya

D) İltihabi hüceyrə reaksiyası, kalsinoz ocaqları

E) “Üzüyəbənzər hüceyrələr”in meydana çıxması, hepato-renal sindrom


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
469) Şiş toxumasında hüceyrə atipizmi aşağıda göstərilən hansı şişdə ola bilər?

A) Adenokarsinoma

B) Uşaqlığın fibromatozu

C) Virus mənşəli papilloma

D) Fibroleyomioma

E) Sərhəd nevusu


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
470) Limfogen metastazlar aşağıdakı şişlərdən hansı üçün xarakter ola bilər?

A) Mədənin bədxassəli sinovioması

B) Bədxassəli astrositoma

C) Uşaqlığın fibroleyomioması

D) Osteosarkoma

E) Yemək borusunun xərçəngi


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
471) Aşağıda göstərilən hansı xüsusiyyət bədxassəli şişlərə aiddir?

A) Orqanizmə ümumi təsir

B) Şişin diferensiasiya etməsi və seliklənməsi

C) Şiş toxumasında qansızma ocaqlarının olması

D) Şiş toxumasında iltihabi hüceyrə infiltrasiyasının inkişaf etməsi

E) Şişin böyüyərək ətraf toxumaları sıxması


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
472) Hansı dəyişiklik hüceyrə atipizmi kimi qiymətləndirilə bilər?

A) Ağır distrofiya və nekroz ocaqlarının meydana çıxması

B) Toxuma stromasının limfo-leykositar elementlərlə infiltrasiyası

C) Arterial azqanlılıq, venoz hiperemiya

D) Parenxima ilə stroma arasındakı normal nisbətin pozulması

E) Hüceyrələrdə polimorfizm, nüvələrdə hiperxromiya


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
473) Aşağıda şişlərin hansı atipizmi göstərilmişdir?

A) Metastatik atipizm

B) Antigen atipizmi

C) Toksiki atipizm

D) Klinik atipizm

E) Antitel atipizmi


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
474) Şiş toxumasının böyüməsi hansı mexanizmlə baş verə bilir?

A) Hiperplastik və ya regenerator böyümə

B) İnvaziv və ya infiltrativ böyümə

C) Limfo-leykositar və ya limfo-histiositar böyümə mexanizmi

D) Onkoloji böyümə

E) Heteroloji və ya onkogenetik böyümə mexanizmi


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
475) Aşağıdakı hansı patologiya bədxassəli şiş toxumasında ikincili dəyişiklik kimi rast gəlinə bilir?

A) Qranulomatoz iltihab

B) Danəli zülal distrofiyası

C) Nekroz ocaqları

D) Displaziya

E) Skleroz ocaqları


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
476) Şişlərin əsas təsnifat prinsipi hansıdır?

A) Histogenetik xüsusiyyətlər

B) İrsi xüsusiyyətlər

C) Klinik göstəricilər

D) Laborator göstəricilər

E) Ultrastruktur dəyişikliklər


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
477) Aşağıda göstərilən hansı patogen amil şişlərin meydana çıxmasına səbəb ola bilər?

A) Pnevmosist pnevmoniya (İİV-infeksiya zamanı)

B) Natamam regenerasiya (bir toxumanın yerində tamamilə başqa bir toxumanın meydana çıxması)

C) Endokrin patologiyalar (xüsusilə də kanserogen endokrinopatiyalar)

D) Bədxassəli meningioma

E) Radioaktiv şüalanma


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
478) Hematogen metastaz aşağıdakı şişlərdən hansı üçün xarakterdir?

A) Xorionepitelioma

B) Yastı epitelli xərçəng

C) Adenokarsinoma

D) “Yerində xərçəng”

E) Ağ ciyərin xərçəngi


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
479) Bədxassəli şişlər üçün hansı böyümə mexanizmi daha xarakterdir?

A) İnvaziv böyümə

B) Dekompozisiya yolu ilə böyümə (və ya faneroz)

C) "Yerində böyümə"

D) Hüceyrələrin hiperplaziya və hipertrofiyası yolu ilə böyümə

E) Metastatik böyümə


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
480) Aşağıda bədxassəli şişlərin hansı xüsusiyyətləri göstərilmişdir?

A) Şiş toxumasının qanaxmaya meylli olması və iltihablaşması

B) Metastazvermə və residivvermə

C) Şişin vaxt keçdikcə daha da böyüməsi, şüa müalicəsi zamanı isə ölçülərinin kiçilməsi

D) Şiş toxumasının kapsula daxilində yerləşməsi, ətrafdakı toxumaları basıb sıxması

E) Xəstələrdə kosmetoloji defektin meydana çıxması, ölümə səbəb olması


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
481) Boşluqlu üzvlərin divarlarına və mənfəzlərinə olan münasibətindən asılı olaraq şişlərin hansı böyümə üsulu vardır?

A) Kompression

B) Ekzofit

C) Appozision

D) Ekspansiv

E) Obturasion


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
482) Çoxqatlı yastı epiteldən inkişaf edən şiş hansıdır?

A) Papilyar adenoma

B) Dermatofibroma

C) Polipoz adenoma

D) Fibroadenoma

E) Papilloma


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
483) “Xərçəng mirvariləri” hansı şiş zamanı əmələ gəlir?

A) Diferensiasiya etmiş yastı epitelli xərçəng

B) “Yerində xərçəng"

C) Xərçəng mənşəli leykoplagiya

D) Yüksək diferensiasiyalı sarkoma

E) Diferensiasiya etmiş adenokarsinoma


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
484) Hansı patoloji proseslər epitel toxumasının xoşxassəli şişləridir?

A) Fibroma, limfoma

B) Adenokarsinoma, ameloblastoma

C) Xorionepitelioma, adenosarkoma

D) Xoşxassəli hemangioma, sinovioma

E) Papilloma, adenoma


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
485) Aşağıda xərçəngin mikroskopik formalarından biri göstərilmişdir. O hansıdır?

A) Xorioid xərçəng

B) Tetramorf xərçəng

C) Sulu xərçəng (noma)

D) Seliksiz xərçəng

E) Solid xərçəng


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
486) Aşağıda göstərilən hansı adda xərçəng forması yoxdur?

A) Dimorf xərçəng

B) Heteroxərçəng

C) “Yerində xərçəng”

D) Medulyar xərçəng

E) Solid xərçəng


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
487) Anaplastik xərçəng hansıdır?

A) Orta diferensiasiyalı xərçəng

B) “Mirvari xərçəngi”

C) Xoşxassəli xərçəng

D) Yüksək diferensiasiya etmiş xərçəng

E) Diferensiasiya etməmiş xərçəng


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
488) Epitel toxumasının bədxassəli şişi (xərçəng) olan və trofoblastdan inkişaf edən xorionepitelioma xarakter olaraq hansı yolla metastaz verir?

A) Kontakt

B) İntrakanalikulyar

C) Limfogen

D) Qarışıq

E) Hematogen


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
489) Kolorektal xərçənglər zamanı hematogen yolla ilk metastaz hansı üzvə verilə bilər?

A) Qara ciyər

B) Hemorroidal limfa düyünləri

C) Müsariqə limfa düyünləri

D) Uşaqlıq və ya xayalar

E) Ağ ciyər və ya onurğa sütunu


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003
490) Sarkomalar xarici görünüşünə görə nəyə bənzəyir?

A) Xərçəng ətinə

B) Balıq ətinə

C) Qaynadılmış ətə

D) Pələng dərisinə

E) Qaz qara ciyərinə


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
491) Aşağıda göstərilən hansı şiş öz başlanğıcını piy toxumasından götürür?

A) Abrikosov şişi

B) Kavernoz hemangioma

C) Bədxassəli sinovioma

D) Hibernoma

E) Venosarkoma


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
492) Xoşxassəli mezenximal şiş hansıdır?

A) Osteosarkoma

B) Polip

C) Desmoid

D) Melanoma

E) Skleroma


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
493) Hansı şiş qan damarlarından inkişaf edir?

A) Dənəvər hüceyrəli şiş (və ya Abrikosov şişi)

B) Limfangioma

C) Xoş xassəli venuloma

D) Mezotelioma

E) Kavernoz hemangioma


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
494) Tuton hüceyrələri aşağıdakı şişlərdən hansı üçün xarakterdir?

A) Berkitt xəstəliyi

B) Dermatofibroma

C) Leyomioma

D) Tutonoma

E) Kapoşi sarkoması


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
495) Uşaqlığın divarında saya əzələlərdən inkişaf edən xoşxassəli şiş toxuması stroma ilə də zəngindir. Bu şiş necə adlanır?

A) Uşaqlığın fibroleyomioması

B) Stromal fibroma

C) Stromal leyomiosarkoma

D) Uşaqlığın fibroması

E) Uşaqlığın mioması


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
496) Eninəzolaqlı əzələlərdən inkişaf edən bədxassəli şiş necə adlanır?

A) Leyomiosarkoma

B) Bəd xassəli mioma

C) Rabdomiosarkoma

D) Bədxassəli leyomioma

E) Rabdomioma


Ədəbiyyat: Ədalət Həsənov. Patoloji anatomiya. Bakı, 2003.
Yüklə 1,56 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   18
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin