Příklady – genetika a monohybridismus s úplnou dominancíYüklə 92,63 Kb.
tarix05.05.2017
ölçüsü92,63 Kb.
#16953
Příklady – GENETIKA
A) Monohybridismus s úplnou dominancí
1) Hedvábné peří u drůbeže působí alela recesivní vůči alele pro normální peří. Zkřížením mezi ptáky v daném genu heterozygotními vzniklo 98 potomků. Kolik z nich bude mít hedvábné peří a kolik peří normální? Jestliže máme zástupce s normálním peřím, jak byste nejsnáze zjistili, je-li v příslušném genu homozygotní nebo heterozygotní?
2) Vzájemné zkřížení dvou dlouhosrstých morčat poskytlo 18 dlouhosrstých a 5 hladkosrstých potomků. Jaký podíl dlouhosrstých potomků je v příslušném genu homozygotní?
3) Kožešina platinového norka je mnohem dražší než kožešina se standardním zbarvením. Platinová barva je homozygotně recesivní. Jak lze nejúspěšněji provést křížení v potomstvu standardně zbarvené samičky s platinovým samečkem, je-li k dispozici právě jen tento pár norků a chceme-li získat co nejvíce platinových potomků?
4) Černá barva srsti je u skotu dominantní vůči červené. Po zkřížení s jedním a týmž černým býkem porodila červená kráva Jarka černé tele, stejně jako černá kráva Lucka, ale černá kráva Milena tele červené. Co se dá říci o genotypech jednotlivých zvířat?
5) U skotu je bezrohost dominantní vůči rohatosti. Jaké potomstvo můžeme očekávat ze zkřížení bezrohého býka s rohatými kravami, když víme, že jedna z nich již dříve při zkřížení s týmž býkem porodila rohaté tele?
6) U člověka je normální pigmentace kůže dominantní vůči úplnému albinismu. 34 normálních párů mělo celkem 79 dětí s normální pigmentací, 21 dětí albínů. Jaké musely být genotypy jejich rodičů?
7) Normálně pigmentovaný muž se ožení s albinotickou ženou. Jejich první dítě je albinotické. Jaké jsou genotypy všech tří osob? Budou-li mít rodiče více dětí, jaká je pravděpodobnost, že budou albinotické?
8) Modrooký muž, jehož oba rodiče měli hnědé oči, se oženil se ženou, která má hnědé oči a jejíž otec byl modrooký, zatímco matka hnědooká. Jejich jediné dítě je hnědooké. Jaké jsou genotypy tohoto dítěte, obou rodičů a všech prarodičů?
9) U tykví je bílá barva plodu dominantní nad žlutou. Alela W podmiňuje bílé zbarvení, alela w žluté zbarvení plodu.

a) Po vzájemném křížení tykví s bíle a žlutě zbarvenými plody se objevila v potomstvu asi polovina bílých a polovina žlutých. Jaké byly genotypy rodičů?

b) Jak budou zbarveny plody po křížení žlutoplodých rostlin z předešlého příkladu?

c) Při křížení tykví s bílými plody byly získány asi ¾ potomků s bílými a ¼ potomků se žlutými plody. Jaký byl genotyp rodičů?

d) Po křížení mezi rostlinami s bílými a žlutými plody měli všichni potomci plody bílé. Jaké bude potomstvo po křížení F1 mezi sebou?

10) U okurky jsou listy typicky dlanité, je však znám gen, který podmiňuje vějířovité listy nazývané „Ginkgo“. Po křížení homozygotní rostliny s listy dlanitými s homozygotní rostlinou s listy „Ginkgo“ byly listy všech rostlin F1 dlanité. Která z obou alel je dominantní? Uveďte genotypy rodičů a potomků.


11) Dvě černé myší samičky byly kříženy s hnědými samečky. V několika vrzích měla jedna samička 9 černých a 7 hnědých myší, druhá samička v několika vrzích 57 černých myší. Odvoďte, jak se dědí černé a hnědé zbarvení srsti u myší. Jaké byly genotypy rodičů v uvedených kříženích?
12) Bezrohost u dobytka (P) je dominantní (p). Bezrohý býk byl pářen se třemi kravami. S krávou A, která byla rohatá, byla telata bezrohá. S krávou B, která byla rohatá, byla telata rohatá. S bezrohou krávou C byla telata rohatá. Jaké byly genotypy těchto čtyř zvířat a jejich potomků?
13) U člověka jsou hnědé oči jednoduše dominantní nad modrými.

a) Děti hnědookého muže a modrooké ženy byly všechny hnědooké. Jaké byly genotypy všech členů rodiny?

b) Hnědooký muž, jehož oba rodiče měli hnědé oči, se oženil s hnědookou ženou, jejíž otec měl hnědé oči a matka modré oči. Měli jedno modrooké dítě. Jaké byly genotypy všech těchto jedinců?

c) Jaká je pravděpodobnost, že první dítě dvou heterozygotních hnědookých rodičů bude modrooké? Je-li první dítě hnědooké, jaká bude pravděpodobnost, že druhé bude modrooké?


14) U motýla vřetenušky čičorkové se vyskytují černobílí jedinci – alela recesivní p, černočervená kresba je dána alelou dominantní P. V jakém poměru se vyštěpují příslušné fenotypy v potomstvu kříženců Pp x Pp? Se kterým rodičovským typem byste provedli testovací zpětné křížení, abyste dostali poměr 1:1?
15) U hlemýždě je dominantní jednobarevná skořápka proti pruhované. Jaké jsou genotypy rodičovských jedinců, jestliže v potomstvu po křížení dochází ke štěpení 1:1?

Jaký genotyp a fenotyp by museli mít jedinci , jejichž křížením by vzniklo fenotypově stejnorodé potomstvo?


16) U člověka dominuje kučeravost vlasů nad vlasem hladkým. Jaký je genotyp rodičů jestliže: a) ze čtyř dětí měly dvě vlasy hladké a dvě kučeravé

b) ze čtyř dětí mylo jedno vlasy hladké a tři kučeravé


17) U většiny rostlin je zbarvení květů dominantní nad květy bílými.

Předpokládejme, že samosprašná rostlina se zbarvenými květy genotypu Cc bude vysazena na ostrově, kde se nevyskytují žádné jiné rostliny tohoto druhu, a že se úspěšně rozmnožuje. Předpokládejme, že jde o rostliny jednoletou. Jaká bude pátá generace potomků a jaký bude poměr rostlin se zbarvenými a bílými květy v této generaci? Vyjděte z předpokladu, že každá rostlina dá 4 semena.B) Monohybridismus s neúplnou dominancí
1) Jestliže se ožení muž s kadeřavými vlasy se ženou rovnými vlasy, jejich děti budou mít vlnité vlasy. Jaký poměr dětí s kadeřavými, rovnými a vlnitými vlasy můžeme očekávat u rodičů s vlnitými vlasy?
2) Různé odrůdy ředkviček mají tvar kořene dlouhý, kulatý nebo oválný. Zkřížení mezi oválnými a dlouhými poskytlo 159 jedinců s kořenem dlouhým a 156 s oválným. Zkřížením kulatých a oválných vzniklo 198 kulatých a 203 oválných. Zkřížením oválných vzniklo 121 dlouhých, 243 oválných a 119 kulatých. O který typ dědičnosti tu jde a jaké jsou genotypy jednotlivých odrůd?
3) U nocenky je červené zbarvení květů (R) neúplně dominantní na bílým (r). Heterozygotní rostliny mají květy růžové.

Jaké bude zbarvení květů rostlin F1 a F2 při křížení červeně kvetoucí rostliny s bílou? Jaké bude potomstvo z křížení F1 a s červenokvětým rodičem a s bělokvětým rodičem?


4) U andaluského plemene slepic podmiňuje alela B tmavou barvu peří, alela b bílou. Slepice heterozygotní mají peří modravé. Jaké bude potomstvo po křížení modravé slepice s kohoutem a) s tmavým peřím

b) s modravým peřím

c) s bílým peřím?
5) Thalasemie je druh lidské anemie. Tato nemoc má dvě formy zvané minor a major, druhá z nich je velmi vážná. Vážně postižení jedinci jsou homozygotní TT, méně postižení jedinci jsou heterozygoti Tt.

a) Muž s thalasemií minor se oženil se zdravou ženou. Jaké děti a v jakých číselných poměrech mohou mít vzhledem k thalasemii?

b) Otec i matka trpí thalasemií minor. Jaká je pravděpodobnost, že jejich dítě bude postiženo vážně? S jakou pravděpodobností budou mít zdravé dítě?
6) U jahod je červená barva plodů neúplně dominantní nad bílou barvou. Výsledkem křížení červenoplodé rostliny a s bíloplodou je potomstvo s plody růžovými. Určete, jaké gamety produkují rodiče a jakou barvu plodů budou mít jejich potomci v těchto kříženích: Rr x RR, RR x rr, Rr x Rr, rr x Rr.
7) U shorthornského plemene skotu vyvolává alela R červené zbarvení, alela r bílé zbarvení, v heterozygotním stavu jsou jedinci strakatí. Jaké získáme potomstvo při křížení strakatého skotu navzájem? Jak bude vypadat složení potomstva, jestliže zkřížíme bílého jedince se strakatým?
8) U kura domácího vyvolává alela F vytváření jemného peří, alela f podmiňuje vytváření normálního peří. V heterozygotním stavu Ff vzniká tuhé zkadeřené peří. Jaké gamety produkují rodiče a jaká jakost peří bude u potomstva těchto křížení: ff x FF, Ff x Ff, Ff x ff,

FF x Ff?
9) Srpkovitost červených krvinek je onemocnění, které se vyznačuje odchylným složením hemoglobinu. Dědičně je podmíněno recesivní alelou, homozygotní jedinci jsou chudokrevní. Heterozygoti mají srpkovitost bez klinických příznaků, zdraví jedinci jsou dominantní homozygoti.

a) Muž se srpkovitostí heterozygot uzavře sňatek se zdravou ženou. Jaké děti se mohou narodit v tomto manželství?

b) Vyšetřením se zjistilo, že jistý muž je chudokrevný, jaké budou genotypy jeho rodičů, je-li známo, že netrpěli chudokrevností?


C) Kodominance
1) Jaké krevní skupiny budou mít děti ze sňatků mezi rodiči těchto genotypů:

a) IAi x IBi b) IAIB x IBi c) IBi x IBi


2) Jestliže osoba s krevní skupinou AB uzavře sňatek s osobou patřící ke skupině 0, jaké budou krevní skupiny jejich dětí?
3) Určete genotypy rodičů:

a) Jeden z rodičů měl krevní skupinu A, druhý B, u dětí byly zastoupeny všechny 4 skupiny.

b) Oba rodiče měli krevní skupinu A, ¾ jejich dětí krevní skupinu A a ¼ skupinu 0.

c) Otec měl skupinu AB, matka B a jejich děti z ¼ A, ¼ AB a ½ B.


4. Kterého z mužů lze vyloučit jako otce dítěte?

a) matka má krevní skupinu B, dítě 0, jeden muž A, druhý AB.

b) matka má krevní skupinu B, dítě AB, jeden muž A, druhý B.
5) Zjistěte krevní skupiny mužů, u kterých lze vyloučit paternitu, znáte-li krevní skupiny matky a dítěte:

a) matka0, dítě 0 b) matka 0, dítě A c) matka A, dítě B d) matka AB, dítě B


D) Dihybridismus s úplnou dominancí
1) U tykve je bílý plod (W) dominantní nad žlutým (w), a diskovitý tvar plodu (D) dominantní nad kulatým tvarem (d).

a) Rostlina homozygotní pro žlutou barvu plodu a diskovitý tvar plodu byla křížena s rostlinou homozygotní pro bílou barvu plodu a kulatý tvar. Jaký bude fenotyp potomstva F1 a F2, fenotyp potomstva při křížení F1 s rodičem žlutoplodým diskovitým, fenotyp potomstva při křížení F1 s rodičem s bílými kulatými plody?

b) jaké gamety budou tvořit rostliny s danými genotypy a jaké bude potomstvo z každého z těchto křížení?

WWdd x wwDD, WwDD x wwdd, WwDd x Wwdd, WwDd x wwdd, WwDd x WwDd.

c) určete genotypy rodičů v těchto kříženích:

i) bílý diskovitý x žlutý kulatý: ½ bílých diskovitých potomků

½ bílých kulatých potomků

ii) bílý kulatý x bílý kulatý: ¾ bílých kulatých potomků

¼ žlutých kulatých potomků

iii) bílý diskovitý x žlutý kulatý: ¼ bílých diskovitých

¼ bílých kulatých

¼ žlutých diskovitých

¼ žlutých kulatých

iv) bílý diskovitý x bílý kulatý: 3/8 bílých diskovitých

3/8 bílých kulatých

1/8 žlutých diskovitých

1/8 žlutých kulatých

2) U morčat je hrubá srst (R) dominantní nad hladkou srstí (r) a černá barva srsti (B) dominantní nad bílou (b).

a) Zkřížíme-li hrubosrsté černé morče homozygota s hladkosrstým bílým, jaký bude fenotyp jedinců F1 a F2, jaký bude fenotyp potomstva, které vznikne křížením F1 s hrubosrstým černým rodičem a potomstva, které vznikne křížením F1 s hladkosrstým bílým rodičem?

b) Jaký podíl jedinců hrubosrstých černých bude v F2 předchozího příkladu homozygotní pro oba znaky?

c) Při křížení hrubosrstého černého morčete s hrubosrstým bílým bylo v potomstvu 28 hrubosrstých černých, 31 hrubosrstých bílých, 11 hladkosrstých černých a 9 hladkosrstých bílých morčat. Jaké byly genotypy rodičů?

d) Dvě hrubosrstá černá morčata křížena navzájem měla dva potomky, jednoho hrubosrstého bílého, druhého hladkosrstého černého. Jestliže tito rodiče budou spolu pářeni dále, jaké potomstvo od nich můžeme očekávat?


3) U slepic jsou opeřené nohy (F) dominantní nad holými (f) a hráškovitý tvar hřebene (P) dominantní nad jednoduchým (p).

a) Dva kohouti A a B byli pářeni se dvěma slepicemi C a D. Všichni čtyři jedinci měli opeřené nohy a hráškovité hřebeny. Kohout A dal s oběma slepicemi všechno potomstvo opeřené s hráškovitým hřebenem. Kohout B se slepicí C dal potomstvo opeřené i neopeřené, avšak pouze s hráškovitými hřebeny, se slepicí D však dal všechny potomky opeřené, avšak část s hráškovitými a část s jednoduchými hřebeny. Jaké byly genotypy obou kohoutů a slepic?

b) Všechno potomstvo opeřeného kohouta s hráškovitým hřebenem a neopeřené slepice s hráškovitým hřebenem bylo opeřené. Většina potomků měla hráškovitý hřeben, ale objevili se i někteří jedinci s hřebenem jednoduchým. Jaké byly genotypy rodičů? Jaké potomstvo bychom dostali, kdybychom tuto slepici křížili s jedním z jejích opeřených synů s jednoduchým hřebenem?
4) Předpokládejme, že u člověka dominuje hnědá barva očí (B) nad modrou (b) a praváctví R nad leváctvím r.

a) Modrooký pravák, jehož otec byl levák, se oženil s hnědookou ženou s leváctvím. Žena pocházela z rodiny, jejíž všichni členové byli po řadu generací hnědoocí. Jaké budou mít děti?

b) Hnědooký muž se oženil s modrookou ženou, oba byli praváci. Jejich první dítě modré oči, ale bylo levák. Jaké budou další děti z tohoto manželství?

c) Modrooký muž se oženil s hnědookou ženou, oba byli praváci. Měli dvě děti, z nichž jedno bylo levák s hnědýma očima a druhé pravák s modrýma očima. V dalším manželství s jinou ženou, která byla rovněž pravák a hnědooká, měl tento muž devět dětí, které byly všechny hnědooké a praváci. Jaké byly genotypy muže a obou jeho žen?


5) U rajčat je červená barva plodu (Č) dominantní vůči žluté (č) a kulatý tvar (K) dominantní vůči ovoidnímu (k). Jaké bude potomstvo při křížení:

a) ČČKK x ččkk b) ČčKk x ččkk c) ČčKk x ČčKk

d) Ččkk x ččKK e) Ččkk x ččKk

Určete genotypy rajčat v těchto případech křížení:

a) rodiče: červené kulaté x žluté ovoidní, potomstvo: jen červené kulaté

b) rodiče: červené kulaté x žluté ovoidní, potomstvo: všechny kombinace

c) rodiče: červené ovoidní x žluté kulaté, potomstvo: červené kulaté, žluté kulaté

d) rodiče: červené ovoidní x žluté kulaté, potomstvo: jen červené kulaté


6) U králíka domácího označujeme černou barvu srsti (Č), hnědou barvu (č). Srst krátká je dominantní (K) nad dlouhou (k). Homozygotně černý samec s krátkou srstí byl zkřížen s homozygotní hnědou samicí s dlouhou srstí. Jaké budou genotypy a fenotypy v generacích F1 a F2? Jak budeme postupovat, chceme-li získat plemeno s dlouhou černou srstí?
7) U rajčete je červená barva plodu (R) dominantní nad žlutou (r) a normální typ listu (C) dominantní nad bramborovitým s širšími celokrajnými lístky (c). Byla křížena rostlina žlutoplodá s bramborovitými listy s červenoplodou rostlinou s normálními listy, homozygotní v obou párech alel. Určete genotypy rodičů a hybridů, které fenotypy jsou nové ve srovnání s rodiči? Jak bude vypadat fenotyp rostlin F2?
8) U koček je černé zbarvení srsti úplně dominantní nad bílým a krátká srst dominantní nad dlouhou. Byla křížena kočka dlouhosrstá černá s krátkosrstou bílou. Oba rodiče byli homozygotní. Jaké byly fenotypy v F1 a F2?

Černá krátkosrstá kočka, heterozygotní v obou znacích, měla v několika vrzích s jedním kocourem 12 černých krátkosrstých a 11 černých dlouhosrstých koťat. Jaký je fenotypy a genotyp kocoura?


9) U hrachu odpovídá za kulovitý tvar semen úplně dominantní alela R, recesivní alela r podmiňuje svraskalý tvar semene. Úplně dominantní alela L kóduje žlutou barvu semene, zelenou recesivní alela l.

a) Po křížení rostliny vyrostlé ze zeleného kulovitého semene s rostlinou vyrostlou ze semene žlutého svraskalého byla získána semena čtyř fenotypových kategorií. Určete genotypy rodičů a potomstva.

b) Po křížení rostliny vyrostlé ze zeleného svraskalého semene s rostlinou vyrostlou ze semene žlutého kulovitého byla získána semena pouze žlutá, avšak jedna polovina byla kulovitých, druhá polovina svraskalých. Určete genotypy rodičů a potomstva.
10) U bource morušového se vyskytují 2 rasy, z nichž jedna má charakteristické žíhání housenek (SS) a bílou barvu zámotků (ff). U druhé rasy jsou housenky jednobarevné (ss) a zámotky barvy žluté (FF). Jak budou fenotypově vypadat kříženci? Jaké bude složení potomstva v další generaci, získané křížením těchto hybridů mezi sebou, když víme, že žíhání je dominantní nad jednobarevností a žlutá barva nad bílou? Kolik je v potomstvu F2 jedinců čistokrevných v obou znacích?
11) U rajčat je červená barva plodů (R) dominantní nad žlutou (r) a vysoký vzrůst (H) dominuje nad vzrůstem zakrslým (h). Jaký bude fenotyp F1 po křížení RRHH x rrhh? Kolik vznikne fenotypových kategorií? Jaký bude podíl červenoplodých vysokých rajčat v F2? Kolik z nich bude homozygotů? Jaký bude fenotyp potomstva, které vznikne křížením F1 se žlutoplodou zakrslou formou?

E) Dihybridismus s neúplnou dominancí
1) U ředkviček je kulovitý tvar (G) neúplně dominantní nad mrkvovitým (g), u hybrida se vytváří tvar řepovitý (Gg). Karmínová barva (R) je dominantní nad bílou (r).

Jak bude vypadat fenotyp F1, jestliže zkřížíme homozygotní červenou ředkvičku s kulovitou hlízou s homozygotní bílou ředkvičkou s mrkvovitým tvarem? Jaké fenotypy a v jakém zastoupení se vyštěpí po křížení RrGg x RrGg? Jaký bude podíl jedinců F2, kteří se podobají vnějším vzhledem křížencům F1?

2) U pšenice je dlouhý klas (L) neúplně dominantní nad klasem krátkým (l) a tmavohnědá barva plev (B) se u některých odrůd dědí neúplně dominantně proti světle žluté barvě (b).

Jaký bude fenotyp F1, kříženců dlouhoklasých hnědých pšenic s krátkoklasými světlými, všechno homozygoti? Jaké budou fenotypy a v jakém zastoupení se vyštěpí v F2? Jak budou vypadat nově vzniklé homozygotní rostliny s jinými znakovými kombinacemi?


3) U hledíku je červené zbarvení květů (R) neúplně dominantní nad bílým zbarvením (r) a vysoký vzrůst (H) je dominantní nad vzrůstem zakrslým (h). Jaký bude fenotyp F1 rostlin po křížení RRhh x rrHH? Jaké bude fenotypové složení F2? Jaký je štěpný poměr v F2, jestliže sledujete a) pouze barvu květů

b) pouze výšku rostlin?


4) U hledíku je červené zbarvení květů (R) neúplně dominantní nad bílým zbarvením (r), normální široké listy (B) jsou neúplně dominantní nad úzkými čárkovitými (b), v heterozygotním stavu je šířka listů intermedierní. Jaký bude fenotyp F1 a F2 při křížení červené širokolisté rostliny s bílou úzkolistou?
5) U krav je bezrohost (P) dominantní nad rohatostí (p). U shorthornského plemene vyvolává alela R červené zbarvení, alela r bílé zbarvení, v heterozygotním stavu je barva intermedierní (‚roan‘).

a) Křížíme-li homozygotního bezrohého bílého býka s rohatou červenou krávou, jaký bude fenotyp F1 a F2?

b) Jaké potomstvo můžeme očekávat, jestliže strakatá rohatá jalovička, která vznikla z křížení rohaté bílé krávy s bezrohým strakatým býkem, bude pářena se svým otcem?

F) Genové interakce
1) U tykví je gen pro bílou barvu plodu (W) epistatický nad genem pro žlutou barvu (Y). Rostliny W-Y- a W-yy jsou bílé, wwY- žluté a wwyy zelené.

a) Jakou barvu plodů budou mít potomci z těchto křížení?

i) WwYy x Wwyy ii) wwYY x Wwyy iii) Wwyy x wwYy

b) Po křížení dvou běloplodých rostlin měly ¾ potomků bílé plody, 3/16 žluté a 1/16 zelené plody. Jaké byly genotypy rodičů?


2) U myší je pro tvorbu melaninu nebytná přítomnost dominantní alely určitého genu (C). Dominantní alela jiného genu (A) podmiňuje přeměnu tmavého barviva ve žluté. Jaké potomstvo bude v F1 a F2 po křížení černé myši (CCaa) s bílou (ccAA)?
3) U hrachoru podmiňují alely C nebo P samy o sobě bílé zbarvení květů, purpurové zbarvení je způsobeno přítomností obou těchto faktorů.

a) Jaká bude barva květů potomstva v těchto kříženích:

i) CcPp x ccPp ii) CcPp x CcPP iii) ccPp x CCpp iv) Ccpp x ccPp?

b) Jaká bude barva květů rostlin F2, které vzniknou výsevem semen purpurových rostlin F1 z křížení dvou bělokvětých linií CCpp x ccPP?

c) Určete genotypy rodičů v těchto kříženích:

i) bělokvětá x purpurová: 3/8 purpurových, 5/8 bílých

ii) purpurová x bělokvětá: ½ purpurových, ½ bílých

iii) bělokvětá x jiná bělokvětá: ¾ bílých, ¼ purpurových


4) Výběžky u jahodníku se tvoří pouze za přítomnosti alel A a B. Jaký bude fenotypový poměr v F2 po zkřížení dvou homozygotních rostlin bez výběžků (AAbb x aaBB)?
5) U tykví je tvar plodu podmíněn dvěma páry alel. Je-li přítomna alela A nebo B je plod kulatý, obě alely A i B dávají plod diskovitý a jedinci dvojnásobně recesívní mají plody protáhlé.

a) Určitá rostlina tykve s diskovitými plody dala při křížení s rostlinou s kulatými plody 3/8 diskovitých, ½ kulatých a 1/8 protáhlých. Jaké byly genotypy rodičů?

b) Jaké potomstvo vznikne při křížení F1 (AaBb) s rostlinou s protáhlými plody?
6) Základní gen pro pigmentaci oka u člověka je A (A – pigmentace, a- albinismus). Vlastní barvu duhovky určuje gen B (B- tmavá, b – modrá). Gen A je recesivně epistatický vůči genu B.

a) Jaké oči budu mít děti rodičů, kteří mají takového genotypy:

i) AABB x AAbb ii) AaBB x aabb iii) AABb x AAbb

b) Dítě modrooké matky a albinotického otce může být i tmavooké. Při kterých rodičovských genotypech?


7) U papouška vlnkovatého je barva peří výsledkem přítomnosti dvou barviv: žlutého barviva typu lipochromu, jehož tvorbu řídí gen F a tmavého barviva typu melaninu, jehož tmavnutí je podmíněno přítomností enzymu melaninoxidázy, kódované genem O. Interakcí těchto genů mohou vznikat 4 fenotypy: F-O- zelené peří, ffO- modré peří, F-oo žluté peří, ffoo bílé peří.

a) Po křížení zeleného a modrého papouška byla polovina potomků zelená a polovina modrá. Jaké byly genotypy rodičů?

b) Bylo provedeno křížení žlutých a modrých papoušků. V následující generaci bylo zjištěno ¼ zelených, ¼ modrých, ¼ žlutých a ¼ bílých papoušků. Jaké byly genotypy rodičů?
8) U některých odrůd cibule podmiňuje alela C schopnost vytvořit barvivo ve slupce. Rostliny genotypu C-rr syntetizují žluté barvivo, rostliny s genotypem C-R- červené barvivo. Křížením homozygotní rostliny s bílou slupkou s homozygotní rostlinou s červenou slupkou bylo získáno uniformní potomstvo s červenými slupkami. V generaci F2 byl zjištěn štěpný poměr 9/16 červených, 3/16 žlutých, 4/16 bílých. Určete genotypy parentální a F1 generace. O jaký typ genové interakce se jedná?
9) Společná přítomnost dominantních alel L a H v genotypu je u jetele plazivého podmínkou syntézy kyanovodíku.

a) Určete genotypy rodičů neschopných tvořit kyanovodík, jejichž uniformní potomstvo kyanovodík tvoří.

b) Odvoďte štěpný poměr v F2 generaci.

c) O jaký typ genové interakce se jedná?


10) Červená barva obilek pšenice je výsledkem přítomnosti alespoň jedné dominantní alely (tj. genotypů R-B-). Obilky rostlin rrbb jsou bílé, rostlin R-bb a rrB- hnědé. Rostliny s homozygotně červenými obilkami jsou kříženy s rostlinami s bílými obilkami. Jakou barvu obilek lze očekávat v generaci F1? Jakou v generaci F2 a v jakém vzájemném poměru?
11) Zbarvení plodů paprik ovlivňují dvě alely R a C. Dominantní alela C vyvolává rozklad chlorofylu při dozrávání a zralé plody mají žlutou barvu. Genotyp cc má plody zelené i v době zralosti. Gen R podmiňuje syntézu antokyanu, k níž nedochází u homozygotně recesivního genotypu rr. Při současném uplatnění projevu obou genotypových párů nastávají tyto možnosti: rrcc – chlorofyl je zachován, nedochází k syntéze antokyanu, výsledkem je zelená

RRcc – chlorofyl je zachován, dochází k tvorbě antokyanu, plody hnědé

rrCC – rozpad chlorofylu, nedochází k tvorbě antokyanu, plody žluté

RRCC – rozpad chlorofylu, syntéza antokyanu, plody červené

Jaké bude zastoupení těchto barevných typů a F1 a F2, jestliže jsem zkřížili rostlinu s plody žlutými s rostlinou s plody hnědými?
G) Znaky vázané na pohlaví
1) U Drosophily je znakem vázaným na pohlaví barva očí, dominantní je alela pro červenou barvu. Gen je lokalizován v nehomologním úseku X-chromozómu. Jak bude vypadat potomstvo vzniklé křížením červenookých samiček s bělookými samečky? V F1 vyznačte genotyp samičí a samčí. Jak bude vypadat poměr červenookých a bělookých potomků v F2?
2) U drůbeže se dědí na pohlaví vázané žíhanost peří (B), která je dominantní proti jednobarevnosti (b). Křížíme-li černého kohouta (bb) se slepicí černobíle žíhaného plemene (B-), jak bude zbarvený kohoutek a slepice v F1 a jaký bude poměr zbarvení k pohlaví v F2, když pohlaví samčí je homogametní?
3) U člověka je alelový pár zodpovědný za daltonismus umístěn v nehomologickém úseku X-chromozómu. Normální rozlišení barev je dominantní nad barvoslepostí. Dcera barvoslepého otce se provdá za muže, jehož otec byl také daltonik. Žena ani muž daltonismem netrpí. Jaké budou jejich čtyři děti – dva synové a dvě dcery?
4) Hemofilie je u člověka podmíněna recesivní alelou genu, který je lokalizován v nehomologním segmentu X-chromozómu.

a) Zdravý muž, v jehož rodě nebyl zaznamenán žádný případ hemofilie, se oženil se ženou, jejíž sestra porodila syna postiženého hemofilií. Jaká je pravděpodobnost, že jejich děti budou postiženy hemofilií?

b) Muž, jehož otec měl hemofilii, ale sám má normální srážlivost krve, se oženil se zdravou ženou. Jaká je pravděpodobnost, že jejich děti budou mít hemofilii?

c) Žena, jejíž otec byl hemofilik, se provdala za zdravého muže. Tato rodina má šest synů. Jaká je pravděpodobnost, že tři budou normální a tři s hemofilií?

d) Jaká je pravděpodobnost, že syn určité ženy bude trpět touto krevní chorobou, jestliže jeho prastrýc z matčiny strany byl hemofilik?

e) Muž postižený hemofilií uzavřel sňatek se svou sestřenicí. Matky obou partnerů byly sestry, jejich otec trpěl hemofilií. Manželům se narodil jeden postižený syn, dvě postižené dcery a jedna dcera zdravá. Určete genotypy všech členů rodiny. Jaká je prognóza pro syny postižených dcer, jaká je prognóza pro syny zdravé dcery?


5) U koček podmiňuje alela B žlutou barvu srsti, alela b černou barvu. Heterozygoti jsou žíhaní. Gen B je lokalizován v nehomologické oblasti chromozómu X. Jaká bude barva srsti potomků z následujících křížení:

a) černý kocour x žlutá kočka b) černý kocour x žíhaná kočka

c) žlutý kocour x žíhaná kočka?

d) Žíhaná kočka měla osm mláďat, jednoho žlutého a dva černé kocourky, dvě žluté a tři žíhané kočičky. Jak byl zbarvený jejich otec?

e) Žlutá kočka měla ve vrhu čtyři mláďata, jedno žluté a tři žíhaná. Určete, jaký byl co do zbarvení jejich pravděpodobný otec. Jaké je pravděpodobně pohlaví žlutého kotěte?

H) Dědičnost kvantitativních znaků
1) Výsledky sňatků mezi černochy a bělochy se přibližují modelu, který předpokládá, že rozdíly v barvě pleti jsou podmíněny alelami dvou nezávislých lokusů. Bílá barva je určována genotypem aabb, negroidní genotypem AABB. Předpokládá se, že aktivní alely pro pigmentaci A nebo B působí nezávisle a kumulativně na intenzitu zbarvení. Proto jedinec se dvěma aktivními alelami (AAbb nebo AaBb) je tmavší než jedinec s jednou aktivní alelou, ale světlejší než jedinec obsahující tři aktivní alely. Podle tohoto schématu mohou být jedinci zařazení do jedné z pěti tříd: bílá, světle hnědá, středně hnědá, tmavě hnědá nebo černá.

a) Mohou být děti bělošky a černocha bílé? Černé?

b) Dává každý sňatek mezi středně hnědými jedinci možnost potomstva s buď světlejší nebo tmavší barvou pleti?

c) Jaké jsou genotypy rodičů v těchto případech:

i) středně hnědý x středně hnědý: potomstvo 1/8 tmavě hnědých, 3/8 středně hnědých

3/8 světle, 1/8 bílých

ii) středně hnědý x světle hnědý: potomstvo ½ středně hnědých, ½ světle hnědých

d) Mohou mít dva zbarvení lidé děti s bílou kůží? Mohou mít dva lidé s bílou kůží tmavé děti? Vysvětlete.


2) Předpokládejme, že rozdíl mezi odrůdou ovsa, která dává 4 g obilek na rostlinu, a odrůdou, která dává 10 g, je podmíněn třemi identickými a kumulativními genotypovými páry bez dominance (A,a,B,b,C,c). Jaké budou fenotypy F1 a F2 po zkřížení obou odrůd?
3) Předpokládejme, že u tykví je rozdíl ve váze mezi plody 1 kg a 4 kg podmíněn třemi páry genů (A, a, B, b, C, c), přičemž každá aktivní alela přispívá ke zvýšení váhy o ½ kg.

a) Jaké budou fenotypy F1 a F2 zkřížíme-li rostlinu s plody vážícími 1 kg (aabbcc) s rostlinou s plody vážícími 4 kg?

b) Jaké bude rozpětí váhy plodů v potomstvu těchto křížení?

i) AaBbCC x aaBbCc ii) AAbbCc x AaBBcc iii) AaBbCc x AaBbCc


4) Předpokládejme, že předem víme, že výška rostliny u určitého druhu je ovládána pěti vlohovými páry s aditivním účinkem. Základní výška rostlin neutrálního genotypu je 20 cm, jedna aktivní alela způsobuje přírůstek 2 cm ve výšce.

a) Jaké budou fenotypy a genotypy v F1 a F2 po křížení dvou homozygotních rostlin, z nichž jedna je vysoká 20 cm a druhá 40 cm?

b) Vybereme-li z generace F2 rostliny o genotypových hodnotách 20, 24, 36 a 40 cm, jak různé mohou být fenotypy v jednotlivých potomstvech?
5) Předpokládejme, že alely A,B,C,D působí duplicidně a kumulativně a dědí se nezávisle. Každá z těchto alel přispívá třemi cm k základní výšce těla 40 cm. Zanedbáme-li variabilitu způsobenou prostředím, bude jedinec AABBCCDD vysoký 64 cm a jedinec aabbccdd 40 cm. Po zřížení jedinců AAbbCCDD x aaBBccDD byla získána F1 a F2.

a) Srovnejte jedince F1 s jejich rodiči.

b) Srovnejte průměry F1 a F2.

c) Jaký podíl populace F2 bude mít tutéž výšku jako rodič AAbbCCDD?

d) Jaký podíl populace F2 bude mít tutéž výšku jako rodič aaBBccDD?
6) Předpokládejme, že máme linie kukuřice vysoké 10 dm a 26 dm. Tento výškový rozdíl je dědičný a je podmíněn čtyřmi páry kumulativních mnohonásobných faktorů, rostlina vysoká 26 dm má genotyp AABBCCDD, rostlina vysoká 10 dm genotyp aabbccdd.

a) Jaká je výška a genotyp F1 z křížení těchto dvou linií?

b) Udejte rozpětí variability výšky u potomstva z těchto křížení:

i) AaBBccdd x AabbCcdd ii) aaBBccdd x ABbCcdd

iii) AABBCcDD x aaBBccDd iv) AaBbCcDd x AabbCcDd

c) Dvě 14 dm rostliny kříženy mezi sebou daly výhradně 14 dm potomstvo. Jiné dvě 14 dm rostliny daly jednu 18 dm, čtyři 16 dm, šest 14 dm, čtyři 12 dm a jednu 10 dm. Další dvě 14 dm rostliny daly jednu 16 dm, dvě 14 dm a jednu 12 dm. Uveďte genotypy všech těchto

14 dm vysokých rodičovských rostlin. Je možno získat v některé rodině rostliny vyšší než 18dm?
7) Při křížení dvou plemen slepic, kontrastních ve hmotnosti (plemeno A 500g, plemeno B 2000g), je hybridní potomstvo generace F1 intermediární, generace F2 se štěpí. Pro zjednodušení budeme uvažovat, že maximální živá hmotnost je u slepic podmíněna pěti páry aktivních alel, z nichž každá odpovídá zhruba za přírůstek 250g. Minimální možná hmotnost jedince je 500g.

a) Jaké jsou genotypy výchozích plemen za předpokladu, že aktivní alely jsou v homozygotním stavu?

b) Jaká bude genotyp hybridů a kolik budou vážit?
8) Vypočítejte průměrné hodnoty znaku pro generace F1 a F2 při multiplikativním účinku polygenů, jestliže rodič A = 30 cm, rodič B = 110 cm. Rodiče se liší třemi páry aktivních alel. Určete příspěvek aktivní alely.
I) Genetika populací
1) Vypočítejte frekvenci dominantní alely v panmiktické populaci, v níž je 36% jedinců recesivního fenotypu. Uveďte celkové genotypové složení této populace.
2) Rh faktor u člověka je dán dominantní alelou, jedinci recesivní homozygoti jsou nositeli Rh- . V populaci se jich vyskytuje nejvýše 16%. Jaké je genotypové složení populace? Jaké jsou četnosti dominantní a recesivní alely tohoto znaku?
3) Albinismus je autozomálně recesivní defekt syntézy melaninu. V populaci se vyskytuje průměrně jeden albín na deset tisíc obyvatel. Vypočítejte frekvenci alely pro albinismus a frekvenci heterozygotů v populaci.
4) Zjistěte ve vaší třídě recesivní znak: kolik studentů je leváků, kolik je modrookých. Určete frekvence dominantních a recesivních alel pro tyto znaky ve vaší skupině, odvoďte genotypové složení vašeho vzorku populace.
5) U bílého jetele plazivého jsou listy bez kresby recesivním znakem, který je ovládán genem v. Rostliny tohoto fenotypu jsou v přirozených populacích tohoto cizosprašného druhu zastoupeny asi 16%.

a) Kolik procent rostlin je v tomto znaku homozygotních?

b) Jaká bude frekvence recesivních homozygotů v následující generaci, provedeme-li vyloučení rostlin bez kresby na listech ještě před květem?
6) Četnost dětí homozygotních pro subletální gen juvenilní amaurotické idiotie ve Švédsku je asi 1 : 25000, tj. 0,00004 . Jaký by měl být podíl heterozygotů v této populaci?
7) Předpokládejme vcelku vzácný druh recesivního mentálního defektu u člověka, jehož alela je přítomna s četností 0,2 v obci A, ale nepřítomna v obci B stejné velikosti.

a) Je-li populace ve vesnici A v rovnováze, jaký podíl obyvatel bude mít recesivní defekt?

b) Kdyby obce A a B představovaly jednotnou populaci s neomezenými sňatky, jaký podíl lidí v této jediné nové populaci bude vykazovat recesivní defekt při rovnováze?
J) Genetika člověka
1) Normální žena, která má tři brachydaktylické bratry (autozomálně dominantní choroba), se obrátila na lékaře v genetické poradně s otázkou, zda by její budoucí dítě mohlo mít rovněž tuto vadu. Co jí odpověděl?
2) Žena A s normálními kyčlemi se vdala za muže B s deformací kyčlí. První dvě děti (synové C a D) měli normální kyčle. Dcera E byla postižena defektem. Prvorozený syn C se oženil s ženou F, která nebyla postižená. Měli tři syny. Prvorozený (G) a třetí (I) byli zdraví, druhý syn (H) měl deformaci kyčlí. Muž D se oženil se ženou J, avšak neměli děti. Žena E se provdala za zdravého muže K. Měli tři dcery (L, M a N). Pouze prvorozená dcera byla postižená, ostatní byly zdravé. Zakreslete rodokmen. Je tento znak dominantní či recesivní?
3) Rodiče se standardním fenotypem mají albinotické dítě a plánují, že budou mít další děti. Jestliže předpokládáme, že albinismus je autozomálně recesivní, co byste řekli rodičům o pravděpodobnosti, že

a) obě další děti nebudou albinotické

b) obě budou albinotické

c) jedno dítě bude albinotické a druhé bez poruchy


4) Hemofilie u člověka je podmíněna recesivní alelou genu úplně vázaného na pohlaví. V následujících příkladech značí symbol h+ alelu pro normální srážlivost krve, h alelu pro hemofilii.

a) Muž, jehož otec měl hemofilii, ale který měl sám normální srážlivost krve, se oženil se zdravou ženou, v jejímž rodě nebyl zaznamenán žádný případ hemofilie. Jaká je pravděpodobnost, že jejich děti budou mít hemofilii?

b) Žena, jejíž otec byl hemofilik, ale jež má sama normální srážlivost, se provdala za zdravého muže.

i) Jaká je pravděpodobnost, že jejich děti budou mít hemofilii?

ii) Jestliže dcera z tohoto sňatku se provdá za zdravého muže, jaká je pravděpodobnost

hemofilie mezi jejími syny?

iii) Uvedení rodiče mají zdravého syna. Jaká je pravděpodobnost, že jejich další synové

budou zdraví?

iv) Tato rodina má šest dětí. Jaká je pravděpodobnost, že dvě budou zdravé a čtyři

s hemofilií?


4) Daltonismus u člověka je podmíněn recesivní alelou c genu lokalizovaného v nehomologickém úseku chromozómu X.

a) Barvoslepý muž se oženil s normálně vidící ženou. Měli syny a dcery bez poruchy vidění a všechny tyto jejich děti uzavřely sňatky s normálně vidícími osobami. Ve kterých případech můžeme očekávat barvoslepost u vnuků? Jestliže mezi vnuky dojde ke sňatku bratranců a sestřenic, ve kterých případech můžeme očekávat barvoslepost u pravnuků?

b) Muž a žena, oba normálně vidící, měli tři děti: barvoslepého syna, který měl normálně vidící dceru; normálně vidící dceru, která měla jednoho barvoslepého a jednoho normálně vidícího syna; a druhou normálně vidící dceru, která měla pět synů, všechny bez poruchy vidění. Jaké byly genotypy prarodičů, rodičů a dětí?

c) Babička jistého muže z matčiny strany byla normálně vidící, jeho dědeček z matčiny strany byl barvoslepý; jeho matka byla barvoslepá a jeho otec normálně vidící. Jaké jsou genotypy obou rodičů a prarodičů? Je tento muž normálně vidící či barvoslepý? Jakého typu jsou jeho sestry? Kdyby se oženil se ženou genotypově stejnou jako jedna z jeho sester, jaké by měli děti?

d) Normálně vidící žena, jejíž otec byl barvoslepý, se provdala za normálně vidícího muže, jehož otec byl také barvoslepý. Jaké mohou být jejich děti?
5) Manželé mají dceru postiženou progresivní svalovou dystrofií (choroba je podmíněna dominantní alelou genu lokalizovaného na chromozómu X = dědičnost gonozomálně dominantní). Otec je rovněž postižen, matka je zdravá. Jaké je riziko postižení pro jejich další potomky?
6) Šeroslepost je autozomálně dominantně podmíněná choroba.

a) Zdravý muž se oženil s postiženou ženou. Mají jedno zdravé a jedno postižené dítě. Určete genotypy všech členů rodiny.

b) Tato žena se znovu provdá, opět za zdravého muže. Jaká je pravděpodobnost postižení dětí v tomto případě?
7) Sňatek uzavřela žena se šedým zákalem oční duhovky (dědí se autozomálně dominantně) a zdravý muž, jehož sestry a rodiče byli zdrávi. Nakreslete rodokmen a určete prognózu pro děti uvedených rodičů.
8) Úplná anodoncie (chybění téměř všech zubů) je podmíněna recesivní alelou genu lokalizovaného na chromozómu X.

a) Manželé jsou zdrávi, ale otec ženy byl postižen. Jaká je pravděpodobnost, že narozený syn bude postižený?

b) Manželé jsou zdrávi, ale dědeček z matčiny strany měl úplnou anodoncii. Jaká je pravděpodobnost, že se z tohoto sňatku narodí nemocný syn?
9) Padesátiletý zdravý muž, jehož otec zemřel v 54 letech na renální insuficienci způsobenou autozomálně dominantně podmíněnou chorobou, která se projevuje až v pozdním věku, se ptá na prognózu pro své dva syny.
10) Určete riziko onemocnění dítěte mukoviscidózou ze sňatku bratrance a sestřenice. Je to autozomálně recesivní onemocnění s frekvencí heterozygotů v populaci 1:25. Sestra jejich babičky trpěla touto chorobou, ostatní členové rodiny jsou zdrávi.
11) Hluchoněmost je podmíněna autozomálně recesivně, četnost heterozygotů v populaci je 0,04. Hluchoněmí manželé chtějí vědět, zda jejich děti budou stejně postiženy, či zda je naděje, že budou mít zdravé dítě?
12) Primární porucha matrice zubní skloviny se dětí gonozomálně dominantně. Zuby jsou žluté až hnědé, někdy poloprůsvitné.

a) Sňatek uzavřeli postižený muž a zdravá žena. Jaká je pravděpodobnost, že se jim narodízdravá dcera, nemocný syn?

b) Sňatek uzavřeli postižená žena a zdravý muž. Chtějí mít 4 syny a 1 dceru. Jaká je pravděpodobnost, že se u žádného z těchto dětí nevyskytne defekt zubů, kterým trpí matka?
Yüklə 92,63 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə