SƏDNİk paşa pirsultanli heca vəznli ŞEİRYüklə 0,6 Mb.
səhifə2/4
tarix04.05.2017
ölçüsü0,6 Mb.
#16561
1   2   3   4
Altıhecalılar


 1. Acda aman olmaz,

Toxda iman olmaz.


 1. At vurub dizinə,

İndi gələr özünə.


 1. Açaram sandığı,

Tökərəm pambığı.


 1. Aşıq vaydan qaçar,

Molla toydan qaçar.


 1. At görür axsayır,

Su görür susayır.


 1. Ata-yumaqlanar,

Oğul budaqlanar.


 1. Adın nədir? Gülnaz,

Öyrənən can durmaz.


 1. Arvad var, ev yıxar,

Arvad var, ev yığır.


 1. Bir ayağı burda,

Bir ayağı gorda.


 1. Bir qız ərə gedər,

Min qız yelə gedər.


 1. Bir var min gətirər,

Min var, ad itirər.


 1. Varını it yesin,

Yaxanı bit yesin.


 1. Qulun olunca at,

Yiyəsi qalar mat.


 1. Qızının isməti,

Atanın dövləti.


 1. Quş qanadı ilə.

Adam adı ilə.


 1. Qatığı ellərdə,

Pendiri çöllərdə.


 1. Qoruyub varını,

Unutma arını.


 1. Qaradan qaş olmaz,

Yaddan qardaş olmaz.


 1. Dərd var, gələr keçər,

Dərd var,dələr keçər.


 1. Erkək cib doldurar,

Dişi güz doldurar.


 1. Ərə də bir dəfə,

Gora da bir dəfə.


 1. İnsanı qəm yıxar,

Barını nəm yıxar.


 1. Ya quzuqulağı,

Ya bağayarpağı.


 1. Yaxşıdan ad qalar,

Yamandan dad qalar.


 1. Yazın bulanlığı,

Qışın yavanlığı.


 1. Ya Lələ şələni,

Ya şələ Lələni.


 1. Yağ dırnaqda gedər,

Bal barmaqda gedər.


 1. Ümid olma nisyə,

Gələ girə kisyə.


 1. Yel önündə yundu,

Dağ başında ündü. (qoca)


 1. Kimisi aş yeyər,

Kimisi daş yeyər.


 1. Gəldin yad ocağa,

Salma dad ocağa.


 1. Gəlini gərdəkdə,

Uşağı bələkdə.


 1. Övlad da vaxtında,

Dövlət də vaxtında.


 1. Oğlan kamal ilə,

Qızsa camal ilə.


 1. Söz var- el içində,

Söz var- ev içində.


 1. Soydular, soydular,

Soyxalara qoydular.


 1. Sadəlik gətirər,

Lovğalıq itirər.


 1. Tutulmamış oğru,

Xandan, bəydən doğru.


 1. Toyunku oynamaq,

Vayınkı ağlamaq.


 1. Tayası yanan mən,

Əli kösövlü sən.


 1. Çatarsan vaxtıma,

Çıxarsan taxtıma.


 1. Buyur buyruğunu,

Salla quyruğunu.
Yeddihecalılar


 1. Aşı bişirən yağdı,

Gəlinin üzü ağdı.


 1. Alan alıb aldadıb,

Satan satıb pullanıb.


 1. Ağ günüm, qara günüm,

Hara yetsin, bu ünüm.


 1. Ay daş atan bəxtəvər,

Daşın da bir vaxtı var.


 1. Artıq tamah daş yarar,

Daş qayıdıb baş yarar.


 1. Acıtmalı bozdamac,14

Əlim xəmir, qarnım ac.


 1. Artıq tamah baş yarar,

Artıq tikə diş qırar.


 1. Al da geysə yaraşır,

Şal da geysə yaraşar.


 1. Analının özü çox,

Anasızın sözü çox.


 1. Ağızlara söz oldum,

Ayaqlara toz oldum.


 1. Ay cüt gəzən bəxtəvər,

Heç demirsən tək də var.


 1. Ağlarsa anam ağlar,

Qalanı yalan ağlar.


 1. Aranda tutdan oldum,

Dağda qurutdan oldum.


 1. Arşın gətir, bez apar,

Çuval gətir, qoz apar.


 1. At ölər, meydan qalar,

İgiddən ad-san qalar.


 1. Ayda-ildə xoş gəldin,

Gündə-gündə nöş gəldin.


 1. yudu qara sərdi,

Bilmədi hara sərdi.


 1. Ayranındır, şorundur,

İndi növbə korundur.


 1. Ağam bir xatın aldı,

Davanı satın aldı.


 1. Ayda, ildə bir namaz,

onu da şeytan qoymaz.


 1. Ayranı yox içməyə,

Kür axtarır keçməyə.


 1. Ayran tapmır içməyə,

Nazla gedir çeşməyə.


 1. Arvadı əri saxlar,

Pendiri dəri saxlar.


 1. Ağlama, cırtdan bala,

Ağzı yoğurtdan15 bala.


 1. Ağlayan göz yaş gətirər,

Yeyən ağız aş gətirər.


 1. Ağamız padar oldu,

Yer, göy bizə dar oldu.


 1. Arıq atda təpər çox,

Yeriməyə hünər yox.


 1. Arvadı özü saxlar,

Pendiri duzu saxlar.


 1. Adam var-eldən gedər,

Adam var-evdən gedər. 1. Aclıq nələr yedirməz,

Toxluq nələr dedirməz.


 1. Bağ belə, bostan belə,

Tağları şələ-şələ.


 1. Bağda ərik var idi,

Salam Məlik var idi.

Bağdan ərik qurtardı,

Salam Məlik qurtardı.


 1. Balçının var bal tası,

Odunçunun baltası.


 1. Bəxtini narda sına,

Sevdiyin yarda sına.


 1. Bu kimin qızıdı,

Almadan qırmızıdı.


 1. Bildik-yel dəyirmanı,

Bəs bunun suyu hanı?

 1. Bağ alma,bağlanarsan,

Dağ alma, dağlanarsan.

Qoyun al, yağlanarsan.
 1. Bəy evindən küt gəldi,

Dalınca da it gəldi.


 1. Biz ümid olduq daza,

Daz özün qoydu naza.


 1. Bir vermə, bir də istər,

Yatmağa yer də istər.


 1. Bildir gedən bildirçin,

Hanı sənin bir qıçın.


 1. Bağa bax, üzüm olsun,

Yeməyə üzün olsun.


 1. Bəxtini qozda sına,

Oğulda, qızda sına.


 1. Bala dadı, bal dadı,

Şirini şirindi,

Acısı da bal dadı.
 1. Bildir ölüb atası,

Bu il çıxıb xatası.


 1. Bişirdiyi yeyilməz,

Danışdığı deyilməz.

Yamadığı geyilməz,

Tutduğu iş öyülməz.


 1. Balam, balam, bal dadır,

Balam adam aldadır.


 1. Bülbül olmaz çəmənsiz,

İnsan olmaz vətənsiz.


 1. Bir-birinin əksinə,

İşlər gedir, tərsinə.


 1. Bir tikə yağ içimi,

Dağ elədi çəkimi.


 1. Bulud altdan çıxan gün,

Yaşmaq altdan çıxan dil. 1. Bağ saxla, bağlar səni,

Mal saxla, saxlar səni.


 1. Boz düzün quş əppəyi,

Qoyunun qış əppəyi.


 1. Var əli-kərəm əli,

Yox əli-vərəm əli.


 1. Vardan verən Əlidi,

Yoxdan verən dəlidi.


 1. Verərsən, ətdən-mətdən,

Vuraram, bərtdən-bərtdən.

Verərsən, şordan-mordan,

Vuraram, ordan-burdan.


 1. Qar gəlirsə, var gəlir,

Səbrin niyə dar gəlir?


 1. Qırmağa qozumuz var,

Cırmağa bezimiz var.


 1. Qonşu qonşuya baxar,

Canını oda yaxar.


 1. Qarnımdan çıxıb qada,

Mən kimə gedim dada?


 1. Qurban olum zərgərə,

Səni saldı pərgara.


 1. Qurban olum boyuna,

Məni saldı oyuna.


 1. Qazan qapaqsız olmaz,

Armud saplaqsız olmaz.

Keçəl papaqsız olmaz.
 1. Qarğa görüb quş demə,

Xəşil yeyib aş demə.


 1. Qudurasan qurbağa,

Gəlir məni vurmağa.


 1. Qadın var-qan yatırar,

Kişi var dəm yatırdar.


 1. Qarğa özün quş bilər,

Umac özün aş bilər.


 1. Qızılquş əldə gəzər,

Gözəl qız dildə gəzər.

 1. Qoturam, ay qoturam,

Qoymurlar dinc oturam.


 1. Qız, cehizin bitməsin,

Ardıc göyün itməsin.


 1. Qoca quyruq yedirər,

Cavan yumruq yedirər.


 1. Qız idim soltan idim,

Nişanlandım xan oldum.

Ərə getdim qul oldum,

Ayaqlara çul oldum.


 1. Dəyirman iki daşdan,

Məhəbbət iki başdan.


 1. Dəmirdilər, misdilər,

Hamısı bir cinsdilər.


 1. Dağarcıqda unları,

Allah qırsın bunları.


 1. Düşmən səni daşınan,

Sən düşməni aşınan.


 1. Dama-dama göl olar,

Daşa-daşa sel olar.


 1. Dərələrdən sel kimi,

Təpələrdən yel kimi.

Badeyi-sərsər kimi.
 1. Dana alan allanar,

Dana satan pullanar.


 1. Döyər, söyər ərim yox,

Yel apardı, öyüm yox.


 1. Düzəlib hər yarağı,

Qalıb saqqal darağı.


 1. Ditdiliyə dül oldu,

Xan Əhmədə qul oldu.


 1. Dadanmışdın dolmaya,

O da bir gün olmaya.


 1. Daz-dazınan yatdığı,

Daz da şıllaq atdığı.


 1. Danışıram söz olur,

Danışmıram göz olur.

 1. Eşşək ağnar küllükdə,

Nə ki, belə tünlükdə.


 1. El gəlmə baş aparar,

Sel gəlmə daş aparar.


 1. Eniş-yoxuş, yol yaxşı,

Yaxşı-yaman ər yaxşı.


 1. Ərim, ərim ərisən,

Çürüm, çürüm çürüsün.


 1. Əyri, düzü bəyənməz,

Bu da bizi bəyənməz.


 1. Ələmə, ay ələmə,

Məni vermə qələmə.


 1. Ər-arvadın savaşı,

Yazla yayın yağışı.


 1. Ər atanı el atar,

Ər tutanı el tutar. 1. Ələk, tabaq, qara saç,

Əlim xəmir, qarnım ac.


 1. İşim-gücüm bucaqda,

Şillə bəbə qucaqda.


 1. İş ki, düşdü arvada,

Ölən günün sal yada.


 1. İçdin üzüm suyunu,

Tökdün üzüm suyunu.


 1. İstəyirsən bal-çörək,

Al əlinə bel-kürək.


 1. Yad oğlu eldən gələr,

Oğulsa beldən gələr.

Ver mənə, atam oğlun.


100.Yeznəsi kor, qaynı kor,

Yaxşı tapıb qaynı kor.


101. Yaralandım yanımdan,

Quşlar doymaz qanımdan. 1. Yayda toxumu satar,

Qışda gözüylə baxar.


 1. Yel xəstəliyi:

Oynaqları yalayar.

Ürəyi yaralayar.
 1. Yar ağlar gözdən olar,

Yad ağlar üzdən olar.


 1. Yel əsəndə yellənir,

Yol görəndə yollanır.


 1. Yer insanı bəzəməz,

İnsan yeri bəzəyər.


 1. Yaxşı ata bir qamçı,

Yaman ata min qamçı.


 1. Yaxşılığa yamanlıq,

Kor eşşəyə samanlıq.


 1. Yalın yalaqda qalsın,

Zəncirin mıxda qalsın.


 1. Yerli gəldi, yersiz qaç,

Qaçanmasan, quş ol uç.

 1. Yarın yara sovqatı,

Bir dəstə bulaq otu.


 1. Yeyəsən qaz ətini,

Görəsən ləzzətini.


 1. Yağ yağınan qaynayar,

Yarma yavan oynayar.


 1. Yağ yeyəni yağ saxlar,

Yeməyəni haqq saxlar.
 1. Yayda başın bişirər,
Qışda aşın bişirər.


 1. Ya səni mum elərəm,

Ya da ki, şum elərəm.


 1. Yayda çəkən zəhməti,

Qışda görər ləzzəti.


 1. Yamamasan geyməzsən,

Yalamasan doymazsan.


 1. Kor nə istər? Iki göz,

Biri əyri, biri düz.

 1. Keçəl baxar güzgüyə,

Adın qoyar özgüyə.


 1. Kəfkir batmaz aşına,

Kül tutumsuz başıma.


 1. Kəkotu, kəklik otu,

Yerindəcə bərk otu.


 1. Keçdi bülbül, keçdi gül,

İstər ağla, istər gül.


 1. Keçi can hayındadı,

Qəssab piy hayındadı.


 1. Keçəlin dərdi, başı,

Bir qazan ayran aşı.


 1. Kişini çörək ilə,

Arvadı xörək ilə.


 1. Gedər bağlar qorası,

Qalar üzün qarası. 1. Gəlinliyim, qızlığım,

Bir darayı dizdiyim.


 1. Gəzəyən gəzə bilməz,

Gəzməsə dözə bilməz.


 1. Gəzdi İran-Turanı,

Cənnət gördü buranı.


 1. Gedər bostan xırası,

Qalar üzün qarası.


 1. Göyçə təpə göyərdi,

Ərim məni döyərdi.


 1. Gördün yarın yar deyil,

Tərkin qılmaq ar deyil.


 1. Gülmə, gülmə qonşuna,

Bir gün gələr başına.


 1. Günnü günü beş toğlu,

Günsüz günü heç toğlu. 1. Getdi itin birisi,

Gəldi ondan irisi.


 1. Gəlin gəlir, xan gəlir,

Evləri yıxan gəlir.


 1. Gündüz gəzər obanı,

Gecə sızlar dabanı. 1. Gir Məcnunun gözünə,

Bax Leylinin üzünə.


 1. Gündə günüm belədir,

Para çörək cirədi.


 1. Gözəldən göz çəkilməz,

Çirkindən üz çəkilməz.


 1. Mənə bax, nə haldayam,

Yara bax, nə sallanar.


 1. Mən anamın ilkiyəm,

Ağzı qara tülküyəm.

Mən kəsirəm, sən də kəs.
 1. Nə coraba yumaqdı,

Nə yırtığa yamaqdı.


 1. yarpaqdan ruzi var,

Nə torpaqdan ruzi var.


 1. Nə gedənə yoldaşdı,

Nə qalana qardaşdı.


 1. Nə yoğurdu, nə yapdı,

Hazırca kökə tapdı.


 1. Nə ölüyə pay verir,

Nə diriyə hay verir.


 1. Yazda əkin əkərəm,

Qışda səfa çəkərəm.


 1. Nə umursan bacından,

Bacın ölür acından.


 1. Qar gəlirsə var gəlir,

Səbrin niyə dar gəlir. 1. Nə tökərsən aşına,

O çıxar qaşığına.


 1. Nə tökürsən qazana,

Daşar, tökülər yana.


 1. Oğul olsun, qız olsun,

Əl-ayağı düz olsun.


 1. O qədər nanə bitib,

Reyhan arada itib.


 1. Oğlan sevən qucaqda,

Ana alan bucaqda.


 1. Oba durdu düzməyə,

Gəlin getdi gəzməyə.


 1. Oğrunun əli uzun,

Doğrunun dili uzun.


 1. Ölmə, eşşəyim ölmə,

Yaz gələr, yonca bitər. 1. Özü yəhər qaşında,

Gözü ocaq başında.


 1. Ölməz, itməz Xədicə,

Görər nəvə-nəticə.


 1. Ördək öldü-qaz qaldı,

Sim qırıldı, saz qaldı.


 1. Ölüm var, ölüm kimi,

Ölüm var, zülüm kimi.


 1. Özün yəhər başında,

Gözün ocaq daşında.


 1. Paltar yumaq bir çeşlik,

Qayğısı var-bir qışlıq.


 1. İki dişin dörd olsun,

Tabaqlara qurd olsun.


 1. Səninkini qaynadaq,

Mənimkini oynadaq. 1. Söz var, şöhrət gətirər,

Söz var, töhmət gətirər.


 1. Saralıb sapa dönüb,

İncəlib ipə dönüb.


 1. Torpağı daşlı yerdən,

Qızı qardaşlı yerdən.


 1. Tutan gedər təp-təzə,

Görənə verirlər cəza.


 1. Tərəkəmə, tərk otur,

Eşşək üstə bərk otur.


 1. Toydan sonra nağara,

Xoş gördük Bayram ağa.


 1. Təzə gəldi bazardan,

Köhnə düşdü nəzərdən.


 1. Toya gedər oynamaz,

Vaya gedər ağlamaz. 1. Uzunduraz, beynamaz,

Xeyrə-şərə yaramaz.


 1. Uşaqlı ev bazardır,

Uşaqsız ev məzardır.


 1. Uzun-uzun meşələr,

Sizdən qalmış peşələr.


 1. Uzun yerdən kəsərlər,

Uman yerdən küsərlər.


 1. Üstü zəmi-biçərlər,

Altı bulaq-içərlər.


 1. Xamralı xas əppəyi,

Bağrına bas əppəyi.


 1. Xeyir dilə qonşuna,

Xeyir gəlsin başına.


 1. Xeyirsiz xeyir verməz,

Paxılın üzü gülməz.


 1. Həyat nədir? Həyat nə?

Əvvəli yaşıl yarpaq.

Axırı qara torpaq. 1. Hər nə versən-adındır,

Hər nə yesən –dadındır,

Hər nə qalsa-yadındır.
 1. Haca gedən də gəldi,

Saca gedən gəlmədi.


 1. Həsən gəl, ay Həsən gəl,

Ya mən gəlim, ya sən gəl.


 1. Heyvan innəşməyindən,

İnsan dilləşməyindən.


 1. Hax Həzərdi, Hax Həzər,

Bir vurar, qırxın əzər.


 1. Hamıya soğan soyan,

Mənə sarımsaq döyən.


 1. Həyasızdan həyalan,

Utanmazdan daldalan.


 1. Hirs gələr, göz qızarar,

Hirs gedər, üz qızarar.


 1. Çalxa-çalxa yağ olsun,

Kef-damağın çağ olsun.


 1. Çıxdım ağac başına,

Baxdım ocaq daşına.


 1. Çox əyilmə- basarlar,

Çox ucalma asarlar.


 1. Cavanlıqda daş daşı,

Qocalıqda ye aşı.


 1. Cavanlıqda pul qazan,

Qocalıqda qur qazan.


 1. Cavanlıqda çək cəfa,

Qocalıqda sür səfa.


 1. “Can” dedim yemiş aldım,

Qızdım, mərgümüş aldım.


 1. Şəri şeytandan saxla,

Quru böhtandan saxla. 1. Başda oturan baş olmaz,

Başbilənsiz iş olmaz.


 1. Daşdandır, dəmirdəndir,

Mayası xəmirdəndir (su dərmanı)


 1. Ayaqları su içir,

Üstündən gələn keçir (körpü).


 1. Axşam sərdim noxudu,

Səhər qalxdım yoxudu (ulduz).


 1. Arvad var, yoxdan aş eylər,

Arvad var, kişini külbaş eylər.


 1. Qonşu qonşuya baxar,

Canını oda yaxar.


 1. Nə qoyuram əngimə,

O da çıxar rəngimə.


 1. Nə ağlı var, nə varı,

Burnun tutub yuxarı. 1. Xatından paşa olmaz,

Ağacdan maşa olmaz.


 1. Tez kəsər, yarı kəsər,

Gec kəsər, karı kəsər.


 1. Yayda başın bişirər,

Qışda aşın bişirər.


Yüklə 0,6 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin