Uluslararasi hakemli dergilerde yayimlanan makaleler: Abdülcemal Işik U, Seren E, Kaklikkaya I, Bektaş D, Imamoğlu M, Muhtar H, Civelek SYüklə 48,58 Kb.
tarix05.05.2017
ölçüsü48,58 Kb.
#16637
ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER:

1.Abdülcemal Işik U, Seren E, Kaklikkaya I, Bektaş D, Imamoğlu M, Muhtar H, Civelek S. Prosthetic reconstruction of the trachea in rabbit. J Cardiovasc Surg (Torino). 2002 Apr;43(2):281-6

2.Cakir BO, Ercan I, Cakir ZA, Civelek S, Sayin I, Turgut S. What is the true incidence of horizontal semicircular canal benign paroxysmal positional vertigo? Otolaryngol Head Neck Surg. 2006 Mar;134(3):451-4.

3.Civelek B, Celebioglu S, Unlu E, Civelek S, Inal I, Velidedeoglu HV. Denervated or innervated flaps for the lower lip reconstruction? Are they really different to get a good result? Otolaryngol Head Neck Surg. 2006 Apr;134(4):613-7

4. Cakir BO, Ercan I, Civelek S, Körpinar S, Toklu AS, Gedik O, Işik G, Sayin I, Turgut S. Negative effect of immediate hyperbaric oxygen therapy in acute acoustic trauma. Otol Neurotol. 2006 Jun;27(4):478-83.

5.Cakir BO, Ercan I, Cakir ZA, Civelek S, Turgut S. Relationship between the affected ear in benign paroxysmal positional vertigo and habitual head-lying side during bedrest. J Laryngol Otol. 2006 Jul;120(7):534-6.

6.Işik AC, Yardimci S, Guven C, Avunduk MC, Civelek S. Morphologic alteration induced by short-term smoke exposure in rats. ORL J Otorhinolaryngol Relat Spec. 2007;69(1):13-7.

7.Civelek S, Ozçelik M, Emre IE, Cakır BO, Turgut S. Comparison of radiofrequency applied to the total inferior choncha with application to its anterior third. Auris Nasus Larynx. 2010 Feb 25. [Epub ahead of print] doi:10.1016/j.anl.2009.12.005

8.Civelek S; Cakir BO, Emre I, Ozcelik M, Turgut S. Glide Scope Video laryngoscope assisted tongue base radiofrequency for the treatment of OSA: A pilot study. Journal of Otolaryngology-Head & Neck Surgery. 2010

9.Cingi C, Sayin I, Civelek S. The Use Of Microdebriders in common Rhinologic disorders. Expert Review of medical devices. 2010 May 7(3).

10. Şenol Civelek, Ibrahim Sayin, İbrahim Ercan, Burak Ömür Çakır, Suat Turgut. Bipolar Radiofrequency Induced Thermotherapy in Some Oral Cavity Vascular Malformations. Preliminary results. Ear, Nose & Throat Journal.

11.Civelek S,Sayin I,Yilmaz A,Turgut S B-ENT. 2011;7(4):289-92. Destructive complication due to the use of a microdebrider:A case report

12. Civelek S,Emre I E,Dizdar D,Cuhadaroglu C,Eksioglu BK,Eraslan AK,Turgut S Laryngoscope. 2012 Mar; 122 (3):691-5. doi: 10.1002/lary.22494. Epub 2012 Jan 17. Comparison of conventional continuous positive airway pressure to continuous positive airway pressure titration performed with sleep endoscopy.

D. ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER:

1. N.H. Arda, N. Sakıncı, A. Titiz, Ş. Civelek, Y. Nalça : Glomus Caroticumda Cerrahi Öncesi Embolizasyonun Önemi. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi.1996 4(2). 181-183.

2. Ş. Civelek., H. Civelek., G. Koçak. Vaka takdimi: Lingual Tiroid. Dicle Tıp Dergisi( Dicle Tıp Journal). 2001, 28,3/4. Syf 21-25.

3. İ. Ercan, B.Ö. Çakır., Ş. Civelek , E. Aygenç, S. Turgut : FESC sonrası postoperatif kanamanın kontrolünde oxymetazolinin etkinliği. KBB Postası, 13: 31-35, 2003.

4. İ. Ercan, T. Şentürk, T. Başak, B.Ö. Çakır, Ş. Civelek, S. Turgut : Rosai-Dorfman Hastalığı: Vaka Sunumu. http//kbb-forum.net/journal, 4(2):101-103, 2005.

5. İ. Ercan, Ş. Civelek, B.Ö. Çakır, S. Turgut : Endoskopik septal spur cerrahisi. Kulak Burun Boğaz Klinikleri, 7(1):19-21, 2005.

6. İ. Ercan, S. Alkan, Ş. Civelek, B.Ö. Çakır, S. Turgut : Dilin minör tükürük bezinden kaynaklanan adenoid kistik karsinom olgusu. Kulak Burun Boğaz Klinikleri, 7(3): 136-139, 2005.

7. İ. Ercan, B.Ö. Cakir, Ş. Civelek, S. Turgut : Rhinocerebral mucormycosis: a report of two cases. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg, 15(1-2): 40-44, 2005.

8. Ş. Civelek, İ. Sayın, İ. Ercan, F. Kabukçuoğlu, S. Turgut : Larenks Kondrosarkomu: Olgu Sunumu. Türk Otolarengoloji Arşivi, 44(1):48-52, 2006.

9. Ş. Civelek, İ. Ercan, B.Ö. Çakır, T. Başak, S. Turgut : Submandibular Bez Pleomorfik Adenomasından Gelişen Malign Miyoepitelyal Karsinoma. http//kbb-forum.net/journal, 5(4):161-163, 2006.

10. Ş. Civelek, İ. Sayin, İ. Ercan, B.Ö. Çakır, S. Turgut, T. Başak : Nazofarenks Tüberkülozu: Olgu Sunumu. Türk Otolarengoloji Arşivi 46(1):53-57, 2008.

11. Ş. Civelek, İ. Sayin, Y.H. Akgül, C.Ş. Kalkavan, S. Turgut : İklim değişiklikleri ile tonsillektomi sonrası kanamalar arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. Türk Otolarengoloji Arşivi, 47(2):63-68, 2009.

12. Ş. Civelek., B. Koç, M. Özçelik, C.Ş. Kalkavan, S. Turgut : Bipolar radyofrekans uygulamasının, alt konka hipertrofilerindeki etkinliğinin değerlendirilmesi. Türk Otolarengoloji Arşivi, 47(3):111-116, 2009.

13. E. Uysal, M. Ulusay, Ş. Civelek, M. Başak. : Baş ve Boyun Paragangliyomalarında Kombine Endovasküler ve Cerrahi Tedavi: Ş.E.E.A.H. Tıp Bülteni, 44:27-31, 2010.

14.Burak Ömür Çakır, Şenol Civelek, İbrahim Ercan, Alper Özel, Gürhan Balcı, Can Şinasi Kalkavan, Tülay Başak, Muzaffer Başak, Suat Turgut.The Effect of Tissue Ablation Model in Tongue Base with Radiofrequency Induced Thermotherapy and Ethanol.Türk Otolarengoloji Arşivi

15.Şenol Civelek, Ufuk pekel yanbuloğlu, İsmet Emrah emre, Burak Ömür Çakır, İrfan çelebi, Suat Turgut. The magnetic resonance eveluation of reduction in volume of the tongue base after bipolar radiofrequency induced thermal ablation in adults with obstructive sleep apnea syndrome:Preliminary results. Nobel Medicus

16. Ş.Civelek, M.Özçelik, İ.E.Emre, D.Dizdar, S.Turgut, İ.Ercan, : Tıkayıcı Uyku Apne Sendromu Cerrahisinde Dil Kökü Radyofrekansı Deneyimlerimiz:Türk Otolarengoloji Arşivi 2011
ULUSLARARASI TOPLANTILARDA YAPILAN SÖZLÜ BİLDİRİLER

1.İsmet Emre, Şenol Civelek, Müge özçelik,Suat Turgut, Birsen Ekşioğlu Karacı. Comparing sleep endoscopy to mallampati and muller maneuver. AAO-HNSF Annual meeting&EXPO. September 26-29, 2010, Boston/ABD.
2.Senol Civelek,İbrahim Sayın,İsmet Emrah Emre,Volkan Çağlayan,Suat Turgut. AAO-HNSF Annual Meeting&Expo ,September 11-14 San Francisco ,CA

ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER:

1. E.A. Özbal, İ. Ercan, İ. Sayın, B.Ö Çakır, Ş. Civelek, S. Turgut, F. Kocaman. Poster: 2 Olgu nedeniyle Nazal Polipozis ve Hiperbarik Oksijen Tedavisi. 27. Türk Ulusal Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi Syf:218, Ekim-2003, Antalya.

2. T. Şentürk, İ. Ercan, B.Ö. Çakır, Ş. Civelek, N. Akbayırlı, S. Turgut. Poster: Larengofarengeal Reflü Hastalarında Semptom Sıklığı. 27. Türk Ulusal Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi Syf:224, Ekim-2003, Antalya.

3. B.Ö. Çakır, Z. Alkan, İ. Ercan, Ş. Civelek, S. Turgut. Poster: Bening Paroksismal Vertigoda iki Önemli Risk Faktörü: Emosyonel Stres ve Başın Yan Yatış Pozisyonu. 27. Türk Ulusal Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Syf:275, Ekim-2003, Antalya.

4. C.Ş. Kalkavan, B.Ö. Çakır, Ş. Civelek, İ. Ercan, A. Özel, M. Başak, S. Turgut Poster: Kobaylarda Radyofrenkans Ve Etanolün Dil Kökündeki Etkilerinin MR ile Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi. 28. Türk Ulusal Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi Syf:80, Mayıs-2005, Antalya.

5. İ. Ercan, İ. Sayın, Ş. Civelek, B.Ö Çakır, S. Turgut. E Poster: Unsinat Proses Superior Yapışma Yeri ile Ager Nazi Hücresi Arasındaki İlişki. 28. Türk Ulusal Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi Syf 157, Mayıs-2005, Antalya.

6. A.Ö. Koç, Ş. Civelek, B.Ö. Çakır, T. Başak, S. Turgut. E Poster: Orta Kulak Osteosarkomu: Nadir Bir Vaka. 29. Türk Ulusal Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi Syf:198, Mayıs-2007, Antalya.

7. Ş.Civelek, M.Özçelik, B.Eksioğlu, S.Turgut. Sözlü Sunum: SS86- Uyku Endoskopisi Bulgularımız. 30. Türk Ulusal Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Ekim-2008, Antalya.

8. Ş.Civelek, S.Şeker, M.Özçelik, S. Turgut. Sözlü Sunum:SS104- Açık Teknik Septoplasti Uygulanan Hastalarda Hasta Memnuniyeti Değerlendirilmesi. 30. Türk Ulusal Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi Ekim-2008, Antalya.

9. A.Ulcay, E.Emre, I Ercan, Ş.Civelek, B.Cakir, S.Turgut Poster:BP-127 Fasyal Plastik Ve Rekonstruktif Cerrahi Sonuçlarımız. 31. Türk Ulusal Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Ekim-2009, Antalya.

10. V.Çağlayan, D.Dizdar, Ş. Civelek,İ. Ercan, S. Turgut Poster:BP-186 Otoskleroz Tedavisinde Kullanılan Sodium Florürün Dış Kulak Yoluna Hasarı Olgusu. 31. Türk Ulusal Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Ekim-2009, Antalya

11. A.Cevheroğlu, B.Cakir, Ş.Civelek, I Ercan, S.Turgut. E Poster:EP-156 Gentamisinin İc Kulak Üzerine Olan Etkilerinin Otoakustik Olarak Değerlendirilmesi. 31. Türk Ulusal Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Ekim-2009, Antalya.

12.B.Erdoğan, A.Cevheroğlu, Ş. Civelek, S.Turgut. Klinislenlerin tek başına yaptıkları ve patolog eşliğinde yaptıkları ince iğne aspirasyon biyopsilerinin başarılarının kıyaslanması. SS-6 32. Türk Ulusal Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Ekim-2010, Antalya.

13. D.Dizdar, İ.Ercan, Ş.Civelek, B.Çakır, S.Turgut. Kliniğimizde uyguladığımız 3 farklı teknik ile otoplasti sonuçlarımız. BP-196 Türk Ulusal Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Ekim-2010, Antalya.

14. S.Şeker Ş.Civelek, S.Turgut, B.Çakır, İ. Ercan. Kranyal sinir tutulumları ile seyreden bir maksiler sinüzit olgusu.EP-25. Türk Ulusal Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Ekim-2010, Antalya.

15. İ. Ercan, D.Dizdar, Ş.Civelek, B.Çakır S.Turgut. Eksternal nazal valv yetmezliğine yönelik girişimlerimiz ve sonuçlarımız. SS-44. Türk Ulusal Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Ekim-2010, Antalya.
KİTAP BÖLÜMÜ

1.Şenol Civelek. Pediatrik obstrüktif uyku apnesinde kanıta dayalı tanı ve tedavi. Kulak Burun boğazda kanıta dayalı tanı ve tedavi, Bölüm 29. Editör: Prof.Dr.Cemal Cingi.

ULUSAL KONGRELERDE VERİLEN EĞİTSEL KURSLAR

1. İ. Ercan, B.Ö. Çakır, Ş. Civelek, S. Turgut. Frontal sinüse intakt bulla tekniğiyle endoskopik yaklaşım. Eğitsel Kurslar. 30. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi 2008, Antalya. Kurs No: 3105-01

2. S. Turgut, Ş. Civelek, B.Ö. Çakır. Uyku Endoskopisi. Eğitsel Kurslar. 30. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi 2008, Antalya. Kurs No: 1107-01

3. S. Turgut, Ş. Civelek, İ. Ercan . Dil Kökü Radyofrekans Uygulaması. Eğitsel Kurslar. 30. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi 2008, Antalya. Kurs No: 2307-01
Yüklə 48,58 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin