Ümumi kliniki tədqiqatlar 1 Kəskin bronxit zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?Yüklə 1,38 Mb.
səhifə1/14
tarix02.12.2016
ölçüsü1,38 Mb.
#636
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Laboratoriya işi ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu

Ümumi kliniki tədqiqatlar

1) Kəskin bronxit zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?

A) Hematoidin kristalları

B) Kurşman spiralları

C) Elastik liflər

D) Silindrik səyriyici epitel

E) Hər biri


Ədəbiyyat: Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Kлиническая оценка результатов лабораторных исследований. Москва, «Медицина», 2002
2) Ağciyər absesi zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?

A) Nekrotik toxuma hissəcikləri

B) Şarko-Leyden kristalları

C) Kirəcləşmiş elastik liflər

D) Hər biri

E) Silindrik epitel


Ədəbiyyat: Хиггинс К. Расшифровка клинических лабораторных анализов. Москва, 2004
3) Bronxopnevmoniyalar zamanı bəlğəmdə nə tapılır?

A) Heç biri düzgün deyil

B) Piy infiltrasiyası ilə alveolyar makrofaqlar

C) Eozinofillər

D) Mərcanabənzər elastik liflər

E) Kurşman spiralları


Ədəbiyyat: Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Kлиническая оценка результатов лабораторных исследований. Москва, «Медицина», 2002

4) Bronxial astma zamanı bəlğəmdə nə tapılır?

A) Kurşman spiralları

B) Bronxların epiteli

C) Hər biri

D) Şarko-Leyden kristalları

E) Eozinofillər


Ədəbiyyat: Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Kлиническая оценка результатов лабораторных исследований. Москва, «Медицина», 2002
5) Bəlğəmdə elastik liflər aşağıdaki xəstəliklərdən hansında aşkar olunmur?

A) Xərçəng

B) Vərəm

C) Bronxektatik xəstəliklər

D) Bronxial astma

E) Hər birində


Ədəbiyyat: Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Kлиническая оценка результатов лабораторных исследований. Москва, «Медицина», 2002
6) Aktinomikoz zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?

A) Aktinomisetlər yığın

B) Hər biri

C) Hematoidin kristalları

D) Kirəcləşmiş elastik liflər

E) Kazeoz nekroz ( detrit)


Ədəbiyyat: Хиггинс К. Расшифровка клинических лабораторных анализов. Москва, 2004
7) Krupoz pnevmoniya zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?

A) Piy infiltrasiyası ilə alveolar makrofaqlar

B) Eritrositlər

C) Fibrin sapları

D) Hər biri

E) Leykositlər


Ədəbiyyat: Камышников В.С. Справочник по клинико-биохимической лабораторной диагностике, Минск, 2000

8) Mərcanşəkilli elastik liflər nə zaman bəlğəmdə aşkar olunur?

A) Bronxial astma

B) Bronxopnevmoniya

C) Xərçəng

D) Aktinomikoz

E) Kavernoz vərəm


Ədəbiyyat: Клиническая лабораторная аналитика. (Под редакцией В.В.Меньшикова) М: Лабинформ-РАМЛД, 1999.
9) Kurşman spiralları və Şarko Leyden kristalları hansı xəstəlik zamanı bəlğəmdə aşkar edilir?

A) Hər birində

B) Xərçəng

C) Vərəm


D) Krupoz pnevmoniya

E) Bronxial astma


Ədəbiyyat: Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Kлиническая оценка результатов лабораторных исследований. Москва, «Медицина», 2002
10) Bronxit zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?

A) Sadalanan elementlər hamısı

B) Eozinofillər

C) Silindrik səyriyici epitel qrupları

D) Mərcanşəkilli elastik liflər

E) Kazeoz nekroz


Ədəbiyyat: Камышников В.С. Справочник по клинико-биохимической лабораторной диагностике, Минск, 2000
11) Erlix tetradasına nə aiddir?

A) Bütün sadalanan elementlər

B) Kirəcləşmiş elastik liflər

C) Vərəm mikobakteriyaları

D) Kirəcləşmiş detrit

E) Xolesterin kristalları


Ədəbiyyat: Камышников В.С. Справочник по клинико-биохимической лабораторной диагностике, Минск, 2000
12) Bəlğəmdə xolesterin kristalları nə vaxt aşkar edilir?

A) İlkin vərəm ocağının dağılması zamanı

B) Bronxitdə

C) Bronxial astmada

D) Hər birində

E) Krupoz pnevmoniyada


Ədəbiyyat: Камышников В.С. Справочник по клинико-биохимической лабораторной диагностике, Минск, 2000
13) Bəlğəmdə hematoidin kristalları nə vaxt aşkar edilir?

A) Ağciyərin qanqrenasında

B) Krupoz pnevmoniyada

C) Bronxial astmada

D) Bronxopnevmoniyada

E) Bronxitdə


Ədəbiyyat: Камышников В.С. Справочник по клинико-биохимической лабораторной диагностике, Минск, 2000
14) Ağciyər histoplazmozu zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?

A) Enli


B) Mozaika şəklində yerləşən kiçik sporlar qrupu

C) Psevdomisel

D) Ətrafı rənglənməmiş hüceyrə daxilində yerləşən qram-müsbət oval və ya dairəvi hüceyrələr

E) İri sporlardan zəncirlər


Ədəbiyyat: Камышников В.С.Справочник по клинико-биохимической лабораторной ди-агностике, Минск, 2000
15) Pnevmomikozlara nə aiddir?

A) Rubromikoz

B) Epidermofitiya

C) Hər biri

D) Favus

E) Kandidomikoz


Ədəbiyyat: Камышников В.С. Справочник по клинико-биохимической лабораторной диагностике, Минск, 2000
16) İlkin vərəm ocağının dağılması zamanı bəlğəmdə nə aşkar etmək olur?

A) Kirəcləşmiş detrit (kazeoz nekroz)

B) Hər biri

C) Vərəm mikobakteriyaları

D) Kirəcləşmiş elastik liflər

E) Xolesterin kristalları


Ədəbiyyat: Камышников В.С. Справочник по клинико-биохимической лабораторной диагностике, Минск, 2000
17) Ağciyərlərin hansı xəstəliyi zamanı bəlğəmdə elastik liflər aşkar olunmur?

A) Bronxit

B) Aktinomikoz

C) Bədxassəli yenitörəmələr

D) Absesləşmiş krupoz pnevmoniya

E) Bronxoektaktik xəstəlik


Ədəbiyyat: Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Kлиническая оценка результатов лабораторных исследований. Москва, «Медицина», 2002
18) Mədə sekresiyasını nə ilə müayinə edirlər?

A) Zondsuz üsullarla

B) Tuqolukov üsulu ilə uropepsin təyini

C) Nazik zondla fraksiyalı zondlanma üsulu ilə

D) Bütün üsullarla

E) Mədədaxili pH-metriya


Ədəbiyyat: Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Kлиническая оценка результатов лабораторных исследований. Москва, «Медицина», 2002
19) Mədənin ümumi turşuluğu nədən ibarətdir?

A) Sərbəst, birləşmiş xlorid turşuları və turşu qalığı

B) Sərbəst xlorid turşusu və turşu qalığı

C) Sərbəst və birləşmiş xlorid turşusu

D) Hər biri

E) Sərbəst xlorid turşusu


Ədəbiyyat: Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Kлиническая оценка результатов лабораторных исследований. Москва, «Медицина», 2002
20) Mədənin turşu ifrazatı mədənin hansı şöbəsi ilə bağlıdır?

A) Mədənin dib şöbəsi ilə (fundal)

B) Mədənin pilorik şöbəsi

C) Düzgün cavab yoxdur

D) Mədənin kardial şöbəsi

E) Hər biri ilə


Ədəbiyyat: Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Kлиническая оценка результатов лабораторных исследований. Москва, «Медицина», 2002
21) Mədənin ferment əmələ gətirmə funksiyasını hansı hüceyrələrlə təyin edilir?

A) Əsas hüceyrələrlə

B) Əlavə hüceyrələrlə

C) Döşənmə hüceyrələri ilə

D) Hər biri ilə

E) Səthi epitellə


Ədəbiyyat: Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Kлиническая оценка результатов лабораторных исследований. Москва, «Медицина», 2002
22) Mədə şirəsində birləşmiş xlorid turşusunun artmasının səbəbi nədir?

A) Bütün bu amillər

B) Mədənin bədxassəli törəməsi

C) Mədə möhtəviyatı durğunluğı

D) Qastrit

E) Heç biri


Ədəbiyyat: Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Kлиническая оценка результатов лабораторных исследований. Москва, «Медицина», 2002
23) Turşu qalığının artmasının səbəbi nə ilə bağlıdır?

A) Sarsinlərin fəaliyyəti nəticəsində alınan məhsullar

B) Bütün bu amillər

C) Süd-turşulu qıcqırması çöplərinin fəaliyyəti nəticəsində alınan məhsullar

D) Mədə möhtəviyatı durğunluğu

E) Bədxassəli törəmənin dağılması nəticəsində əmələ gələn məhsullar


Ədəbiyyat: Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Kлиническая оценка результатов лабораторных исследований. Москва, «Медицина», 2002
24) «Axiliya» termini aşağıdakılardan hansının olmaması deməkdir?

A) Sərbəst xlorid turşusu

B) Sərbəst, birləşmiş xlorid turşusu və pepsin

C) Pepsin

D) Sərbəst və birləşmiş xlorid turşusu

E) Düzgün cavab yoxdur


Ədəbiyyat: Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Kлиническая оценка результатов лабораторных исследований. Москва, «Медицина», 2002
25) Normada ağız suyu reaksiyası hansıdır?

A) pH 8,0–dan çox

B) pH 0,8 - 1,5

C) pH 5,5-7,4

D) pH 7,5-8,0

E) pH 1,6-5,4


Ədəbiyyat: Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Kлиническая оценка результатов лабораторных исследований. Москва, «Медицина», 2002
26) Ağız suyu vəziləri nəyi ifraz edir?

A) Hər birini

B) Amilaza

C) Enterokinaza

D) Maltaza

E) Lipaza


Ədəbiyyat: Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Kлиническая оценка результатов лабораторных исследований. Москва, «Медицина», 2002
27) Turşu produsentlərinə nə aiddir?

A) Mədənin selikli qişasının döşəyici hüceyrələri

B) Mədə qişasının örtük epiteli

C) Mədənin selikli qişasının əsas hüceyrələri

D) Mədənin selikli qişasının əlavə hüceyrələri

E) Hər biri


Ədəbiyyat: Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Kлиническая оценка результатов лабораторых исследований. Москва, «Медицина», 2002
28) Selik produsentləri hansıdır?

A) Heç biri

B) Qişanın argentofil hüceyrələri

C) Mədənin selikli qişasının əsas hüceyrələri

D) Mədənin selikli qişasının döşəyici hüceyrələri

E) Mədə qişasının örtük epiteli


Ədəbiyyat: Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Kлиническая оценка результатов лабораторных исследований. Москва, «Медицина», 2002
29) Aşağıdakılardan hansına axiliya xasdır?

A) Mədənin bədxassəli yenitörəmələrinə

B) Hər biri

C) B12–fol defisit anemiyalara

D) Xroniki atrofik qastritlərə

E) Sadalananlardan heç birinə


Ədəbiyyat: Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Kлиническая оценка результатов лабораторных исследований. Москва, «Медицина», 2002

30) Qastrinin əsas rolu nədədir?

A) Hər biri

B) Mədədə pepsinogenin pepsinə çevrilməsinə stimul verir

C) Mədəaltı vəzin sekresiyasın aktivləşdirir

D) Mədəaltı vəz fermentlərinin aktivləşməsinə stimul verir

E) Mədə şirəsi sekresiyasına stimul verir


Ədəbiyyat: Хиггинс К. Расшифровка клинических лабораторных анализов. Москва, 2004
31) Mədə şirəsində pepsinin artması nə zaman müşahidə olunur?

A) Mədə və 12-barmaq bağırsağın xora xəstəliyi

B) Hər biri düzgündür

C) Diabet

D) AKTH yeridilməsindən sonra

E) Hipertireoz


Ədəbiyyat: Хиггинс К. Расшифровка клинических лабораторных анализов. Москва, 2004
32) Mədənin pilorik sfinkteri nə zaman açılır?

A) Pilorik şöbədə və 12-barmaq bağırsaqda turş mühit

B) Düzgün cavab yoxdur

C) Pilorik şöbədə zəif turş, 12-barmaq bağırsaqda qələvi mühit olduqda

D) Bütün cavablar düzgündür

E) Pilorik şöbədə qələvi mühit, 12-barmaq bağırsaqda turş mühit olduqda


Ədəbiyyat: Хиггинс К. Расшифровка клинических лабораторных анализов. Москва, 2004
33) Həzm prosesi zamanı sekretin nəyin ifrazını stimullaşdırır?

A) Öd


B) Mədəaltı vəzin şirəsi

C) Hər biri

D) Bağırsaq şirəsi

E) Mədə şirəsi


Ədəbiyyat: Хиггинс К. Расшифровка клинических лабораторных анализов. Москва, 2004
34) Tripsinogen tripsinə nəyin təsiri ilə çevrilir?

A) 12-barmaq bağırsağın selikli qişası ilə kontakt zamanı

B) Öd turşularının təsiri altında

C) Mədə şirəsinin xlorid turşusunun təsiri altında

D) Heç biri

E) Hamısının təsiri ilə


Ədəbiyyat: Хиггинс К. Расшифровка клинических лабораторных анализов. Москва, 2004
35) Həll olmayan yağ turşuları mədə-bağırsaq sistemində nəyin təsirindən həll olanlara çevrilir?

A) Mədəaltı vəz şirəsinin lipazası

B) Hər biri

C) Düzgün cavab yoxdur

D) Öd turşuları

E) Mədə şirəsinin xlorid turşusu


Ədəbiyyat: Хиггинс К. Расшифровка клинических лабораторных анализов. Москва, 2004
36) Mədədə xlorid turşusunun funksiyası nədir?

A) Bakterisid təsir edir

B) Qida zülallarının şişməsi

C) Pepsinogenin pepsinə keçməsini aktivləşdirir

D) Hər biri

E) Bitgi mənşəli sellüloza hüceyrələrinin qişalarını maserasiya edir


Ədəbiyyat: Хиггинс К. Расшифровка клинических лабораторных анализов. Москва, 2004
37) Mədənin sekretor fəaliyyətinin artması hansılardan üçün xasdır?

A) Hər biri

B) Mədə xərçəngi (skirr)

C) Xora xəstəliyi

D) Mədə polipozu

E) Xroniki hipertrofik qastrit


Ədəbiyyat: Хиггинс К. Расшифровка клинических лабораторных анализов. Москва, 2004
38) Turşuluğun çox azalması aşağıdakılardan hansılar üçün xasdır?

A) Mədə çıxacağının xoralı-çapıqlı daralması

B) Xroniki atrofik qastrit

C) Hər biri

D) Xroniki səthi qastrit

E) Qıcıqlanmış mədə


Ədəbiyyat: Хиггинс К. Расшифровка клинических лабораторных анализов. Москва, 2004

39) Ödün qızılı-sarı və tünd – palıd rəngi nə ilə əlaqədardır?

A) Düzgün cavab yoxdur

B) Sərbəst bilirubin

C) Hər biri ilə

D) Xolesterin

E) Öd turşuları


Ədəbiyyat: Хиггинс К. Расшифровка клинических лабораторных анализов. Москва, 2004
40) Ödün açıq rəngi nə zaman müşahidə olunur?

A) İnfeksion hepatitdə

B) Hər birində

C) Duodenitdə

D) Hemolitik anemiya

E) Xolesistitdə


Ədəbiyyat: Хиггинс К. Расшифровка клинических лабораторных анализов. Москва, 2004
41) Nəcisi müayinə etməkdən qabaq xəstə nəyi qəbul etməməlidir?

A) İşlədici

B) Hec biri düzgün deyil

C) Vaqosimpatotrop preparatları

D) Hər biri düzgündür

E) Bismut preparatları


Ədəbiyyat: Cəlilova S.A. Koproqramma. Bakı, 2002
42) Nəcisin qündəlik miqdarı nə vaxt artır?

A) Zülallı qida

B) Yağlı qida

C) Qarışıq qida

D) Düzgün cavab yoxdur

E) Bitkili qida


Ədəbiyyat: Cəlilova S.A. Koproqramma. Bakı, 2002
43) Nəcisin rənginə nə təsir edir?

A) Hər biri

B) Sterkobilin

C) Qan qarışığı

D) Tərəvəzlərin yaşıl hissələri

E) Bilirubin


Ədəbiyyat: Cəlilova S.A. Koproqramma. Bakı, 2002
44) Nəcisin normal (palıd) rəngini nə təyin edir?

A) Koproporfirin

B) Sterkobilin

C) Karbohidratlı qida

D) Yağlar

E) Zülallı qida


Ədəbiyyat: Cəlilova S.A. Koproqramma. Bakı, 2002
45) Nəcisin qara rəngi nə ilə əlaqədardır?

A) Sterkobilin

B) Karbolen qəbulu

C) Düz bağırsaq qanaxması

D) Hər biri ilə

E) Bilirubin


Ədəbiyyat: Cəlilova S.A. Koproqramma. Bakı, 2002
46) Nəcisin normal reaksiyası hansıdır?

A) Düzgün cavab yoxdur

B) Sərt-qələvi

C) Neytral və ya zəif-qələvi

D) Turş

E) Qələvi


Ədəbiyyat: Cəlilova S.A. Koproqramma. Bakı, 2002
47) Nəcisin normal reaksiyası nə ilə əlaqədardır?

A) Karbohidratlar

B) Yoğun bağırsağın normal bakterial florasının fəaliyyəti

C) Yağlar

D) Zülallı qida

E) Hər biri


Ədəbiyyat: Cəlilova S.A. Koproqramma. Bakı, 2002
48) Nəcisin turş reaksiyası nə ilə əlaqədardır?

A) Yağların çox olması

B) Zülallı qidanın çox olması

C) Karbohidratların parçalanmasının pozulması

D) Qidanın bağırsaqla tez evakuasiyası

E) Kolit
Ədəbiyyat: Cəlilova S.A. Koproqramma. Bakı, 2002


49) Nəcisdə sterkobilinə mənfi reaksiya nə vaxt olur?

A) Kəskin pankreatitdə

B) Fater məməciyinin xərçəngində

C) Qıcqırma kolitində

D) Duodenitdə

E) Bütün xəstəliklər zamanında


Ədəbiyyat: Cəlilova S.A. Nəcisin kliniki müayinəsi. Bakı, 2001, 85 s.
50) Sağlam insanın nəcisində zülal (Vişnyakov-Tribule müsbət reaksiyası) olurmu?

A) Olur


B) Bütün cavablar düzgündür

C) Olmur


D) Zəif müsbət reaksiyası

E) Sərt müsbət reaksiyası


Ədəbiyyat: Cəlilova S.A. Nəcisin kliniki müayinəsi. Bakı, 2001, 85 s.
51) Qıcqırma (fermentativ) koliti üçün nə xasdır?

A) Sıyığa bənzər stul

B) Duru, köpüklü stul

C) Formalaşmış stul

D) Məlhəmə bənzər stul

E) Düzgün cavab yoxdur


Ədəbiyyat: Cəlilova S.A. Nəcisin kliniki müayinəsi. Bakı, 2001, 85 s.
52) Spastik kolit üçün nə xasdır?

A) «Qoyun nəcisi»nin forması

B) Nəcisin qələmə bənzər forması

C) Nəcisin lentə bənzər forması

D) Hər biri

E) İri kütləli nəcis


Ədəbiyyat: Cəlilova S.A. Nəcisin kliniki müayinəsi. Bakı, 2001, 85 s.
53) Çürük kolit zamanı nə müşahidə olunur?

A) Sıyığa bənzər nəcis

B) Hər biri

C) Lentə bənzər formalı nəcis

D) «Qoyun nəcisi»

E) İri kütlələrlə olan nəcis


Ədəbiyyat: Cəlilova S.A. Nəcisin kliniki müayinəsi. Bakı, 2001, 85 s
54) Nəcisdə bilirubin nə vaxt aşkar olunur?

A) Xroniki enteritdə

B) Disbakteriozda

C) Qastrit zamanı

D) Duodenitdə

E) Pankreatitdə


Ədəbiyyat: Cəlilova S.A. Nəcisin kliniki müayinəsi. Bakı, 2001, 85 s.
55) Nəcisin üzərində selik, qan və irin nə zaman rast gəlir?

A) Hər birində

B) Heç birində

C) Babasil

D) Düz bağırsağın xərçəngində

E) Distal xoralı kolitdə


Ədəbiyyat: Cəlilova S.A. Nəcisin kliniki müayinəsi. Bakı, 2001, 85 s.
56) Renal proteinuriyalar nə ilə əlaqədardır?

A) Sidik axarının iltihabı zamanı ekssudatın sidiyə düşməsi

B) Disproteinuriya

C) Böyrək daşları

D) Zülalların filtrasiya və reabsorbsiyasının pozulması

E) Bütün amillərlə


Ədəbiyyat: Cəlilova S.A. Sidiyin kliniki müayinəsi. Bakı, 1997
57) Postrenal proteinuriya nə ilə əlaqədardır?

A) Normal plazma zülalların zədələnmiş böyrək filtrindən keçməsi

B) Bütün amillərlə

C) Az molekulyar kütləli zülalların zədələnməmiş böyrək filtrindən keçməsi

D) Proksimal kanalcıqlarda zülalın reabsorbsiyasının pozulması

E) Sidik yollarının xəstəlikləri zamanı iltihab eksudatının sidiyə düşməsi


Ədəbiyyat: Cəlilova S.A. Sidiyin kliniki müayinəsi. Bakı, 1997

58) Hansı miqdarda zülalın sidiklə itməsi nefrotik sindromdan xəbər verir?

A) 0,5-1 q

B) 1-3 q

C) 3-3,5 q

D) 3,5 q–dan çox

E) Hər hansı miqdarda


Ədəbiyyat: Cəlilova S.A. Sidiyin kliniki müayinəsi. Bakı, 1997
59) Proteinuriyaya nə zaman rast gəlinir?

A) Xroniki piyelonefrit

B) Xroniki qlomerulonefrit

C) Kəskin piyelonefrit

D) Kəskin qlomerulonefrit

E) Hər biri


Ədəbiyyat: Cəlilova S.A. Sidiyin kliniki müayinəsi. Bakı, 1997
60) Proteinuriya nəyin zədələnməsini göstərir?

A) Sidik yollarının

B) Böyrək yumaqcıqlarının

C) Orqanizmin

D) Böyrək kanalcıqlarının

E) Hər birinin


Ədəbiyyat: Cəlilova S.A. Sidiyin kliniki müayinəsi. Bakı, 1997
61) Neçiporenko üsulu ilə sidiyin 1ml-də leykositlərin normal miqdarı hansıdır?

A) 2 min


B) 8 min

C) 1min


D) 4 min

E) 10 min


Ədəbiyyat: Cəlilova S.A. Sidiyin kliniki müayinəsi. Bakı, 1997
62) Sidik çöküntüsünün yalnız böyrək mənşəli elemenləri hansıdır?

A) Leykositlər

B) Eritrositlər

C) Yastı epitel

D) Hər biri

E) Silindrlər


Ədəbiyyat: Cəlilova S.A. Sidiyin kliniki müayinəsi. Bakı, 1997
63) Əsasən yumaqcıqların zədələnməsi ilə olan böyrək xəstəlikləri zamanı nə qeyd olunur?

A) Hər biri

B) Reabsorbsiyanın pozulması

C) Sekresiyanın pozulması

D) Filtrasiyanın azalması

E) Böyrəklərin konsentrasiya qabiliyyətinin pozulması


Ədəbiyyat: Cəlilova S.A. Sidiyin kliniki müayinəsi. Bakı, 1997
64) Obturasion sarılıq zamanı sidikdə urobilinogenin təyini nədən xəbər verir?

A) Öd kisəsinin zədələnməsindən

B) Sərbəst bilirubinin artmasından

C) Öd yollarının keçiriciliyinin bərpasından

D) Öd yollarının tıxanmasından

E) Qara ciyərin funksiyasının bərpasından


Ədəbiyyat: Cəlilova S.A. Sidiyin kliniki müayinəsi. Bakı, 1997
65) «Ət suyu» rəngində sidik nə zaman qeyd olunur?

A) Böyrəklərin amiloidozu

B) Şəkərli diabetdə

C) Piyelonefrit

D) Kəskin diffuz qlomerulonefrit zamanı

E) Hər birində


Ədəbiyyat: Cəlilova S.A. Sidiyin kliniki müayinəsi. Bakı, 1997
66) Sidiyin səhər porsiyasının nisbi sıxlığı normada neçədir?

A) 1,040


B) 1,010

C) 1,015


D) 1,000

E) 1,004
Ədəbiyyat: Cəlilova S.A. Sidiyin kliniki müayinəsi. Bakı, 1997


67) Sidiyin çəhrayı və qırmızı rəngi nəyin mövcudluğundan xəbər verir?

A) Eritrositlər

B) Hər birinin

C) Hemoqlobin

D) Mioqlobin

E) Uroporfirinlər


Ədəbiyyat: Cəlilova S.A. Sidiyin kliniki müayinəsi. Bakı, 1997
68) Çox miqdarda lipid olduqda sidiyin rəngi hansıdır?

A) Süd


B) Qırmızı

C) Tünd–qonur

D) Yaşıllı–sarı

E) Saman–sarı


Ədəbiyyat: Cəlilova S.A. Sidiyin kliniki müayinəsi. Bakı, 1997
69) Sidik çöküntüsündə uratlar nəyin iştiraki ilə həll olur?

A) Spirt əlavə etdikdə

B) Efir əlavə etdikdə

C) Turşu əlavə etdikdə

D) Lyuqol məhlulu ilə

E) İsidilmə və qələvi əlavə etməklə


Ədəbiyyat: Cəlilova S.A. Sidiyin kliniki müayinəsi. Bakı, 1997
70) Silindruriya (görmə sahəsində 3-5 dənə) nə vaxt müşahidə olunur?

A) Hepatit

B) Nefrit, nefroz

C) Uretrit

D) Heç biri

E) Şəkərli diabet


Ədəbiyyat: Cəlilova S.A. Sidiyin kliniki müayinəsi. Bakı, 1997
71) İzostenuriya nə deməkdir?

A) Gündəlik diurezın artması

B) Sidiyin osmotik qatılığı ilkin sidiyin (və ya qanın zülalsız plazmasının) qatılığına bərabərdir

C) Sidik ifrazının tam dayanması

D) Gec–gec sidik ifrazı

E) Sidiyin osmotik qatılığı ilkin sidiyin qatılığından azdır


Ədəbiyyat: Cəlilova S.A. Sidiyin kliniki müayinəsi. Bakı, 1997
72) Sistit üçün nə xasdır?

A) Heç biri

B) Ağrılı sidik ifrazı

C) Gündəlik diurezin artması

D) Gecə diurezinin artması

E) Tez-tez sidiyə getmə


Ədəbiyyat: Cəlilova S.A. Sidiyin kliniki müayinəsi. Bakı, 1997
73) Kəskin böyrək çatmamazlığı üçün nə xasdır?

A) Ağrılı sidik ifrazı

B) Tez-tez sidiyə getmə

C) Gecə diurezinin artması

D) Sidik ifrazının azalması və ya tam dayanması

E) Gündəlik diurezin artması


Ədəbiyyat: Cəlilova S.A. Sidiyin kliniki müayinəsi. Bakı, 1997
74) Cinsiyət orqanlarının çıxarıcı axacaqları nə ilə örtürülüb?

A) Düzgün cavab yoxdur

B) Keçid epiteli

C) Kubvari epitel

D) Prizmatik epitel

E) Silindrik epitel


Ədəbiyyat: Клиническая лабораторная аналитика. (Под редакцией В.В.Меньшикова) М: Лабинформ-РАМЛД, 1999.
75) Prostat sekretinin tərkibini nə təşkil edir?

A) Turş fosfataza

B) Limon turşusu

C) Hər biri

D) Spermin

E) Fibrinolizin


Ədəbiyyat: Клиническая лабораторная аналитика. (Под редакцией В.В.Меньшикова) М: Лабинформ-РАМЛД, 1999.
Yüklə 1,38 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin