Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?


) Yanaq nahiyəsinin fleqmonasının müalicəsi zamanı cərrahi müdaxilədə kəsik haradan aparılır?Yüklə 2,19 Mb.
səhifə17/19
tarix25.11.2016
ölçüsü2,19 Mb.
#70
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

872) Yanaq nahiyəsinin fleqmonasının müalicəsi zamanı cərrahi müdaxilədə kəsik haradan aparılır?
A) Çənəaltı nahiyədə orta xətt üzrə

B) Çənəaltı nahiyədən çənə tininədək

C) Çənənin bucaq əhatəsindən

D) Yanağın selikli qişası tərəfindən infiltratın aşağı kənarından

E) Çənəaltı qanad büküşünün selikli qişası üzrə
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 282
873) Yanaq nahiyəsinin fleqmonasının müalicəsi zamanı cərrahi müdaxilədə kəsik haradan aparılır?
A) Xüsusi çənəaltı nahiyədə orta xətt üzrə

B) Çənəaltı nahiyədən çənə tinindən

C) Çənənin bucaq əhatəsindən

D) Çənə - qanad büküşünün selikli qişası üzrə

E) Burun - dodaq büküşü üzrə
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 282
874) Yanaq nahiyəsinin fleqmonasından sonra gecikmiş yerli ağırlaşmalara aşağıdakılardan hansı aiddir?
A) Alt dodağın daxili stomatiti

B) Bas beynin venoz sinuslarının trombozu

C) Yuxarı tənəffüs yollarının stenozu

D) Baş beynin absesi

E) Tüpürcək fistulası
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 282
875) Yanaq nahiyəsinin fleqmonasının kompleks müalicəsinə aşağıdakılardan hansı daxildir?
A) Kimyaterapiya

B) Krioterapiya

C) Elektrokoaqulyasiya

D) Rentgenoterapiya

E) Fizioterapiya müalicəsi
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 282
876) Yanaq nahiyəsinin fleqmonasının kompleks müalicəsinə aşağıdakılardan hansı daxildir?
A) Manual

B) Şüaterapiyası

C) Desensibilizəedici

D) Hipotenziv

E) Sedativ
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 282
877) Yanaq nahiyəsinin fleqmonasının kompleks müalicəsinə daxildir?
A) Dezintoksikasion

B) Hipotenziv

C) Manual

D) Sedativ

E) Şüa terapiyası
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 282
878) Çənəaltı üçbucağın аrxa - aşağı sərhədlərini göstərin.
A) m. digastricus - arxa qarıncığı, Daxili-çənənin içəri hissəsi ön-m. digastricus, ön qarıncığı

B) m. digastricus. Daxili: m. digastricus. Ön: çənənin ön hissəsi

C) dilaltı sinir, ön-m. digastricus, arxa-m. omohyoideus

D) dilaltı nahiyyə, ön-çənə, arxa- platizma

E) м. geniohioideus, ön-platizma içəri: m. Diqastricus
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 286
879) Çənəaltı abses zamanı kəsik necə aparılmalıdır?
A) Çənə kənarına paralell və udlağa yaxın

B) Yuxu üçbucağında

C) Çənəaltı üçbucaqda və çənənin aşağı kənarına parallel

D) Pirogov üçbucağında və parallel

E) Çənəaltı üçbuaqda, çənəyə perpendikulyar
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 286-287
880) Çənəaltı fleqmona zamanı infeksiyanın yayılma yollarını göstərin.
A) Boynun dərin nahiyəsi - qulaq ətrafı nahiyə

B) Boynun dərin nahiyəsi – arxa mediastenum

C) Qulaqətrafı nahiyə - boynun dərin nahiyəsi

D) Boynun orta nahiyəsi - ön mediastenum

E) Boynun dərin nahiyəsi - ön mediastenum
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 286-287
881) Qulaqətrafı çeynəmə nahiyəsinin odontogen fleqmonasına səbəbkar dişlər hansıdır?
A) Köpək və kəsici dişlər

B) Aşağı böyük azı dişləri

C) Əng sümüyünün çıxıntısı

D) Çənənin hər dişi

E) Aşağı kiçik azı dişləri
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 285
882) İkincili infeksiya qulaqətrafı - çeynəmə nahiyəsinə hansı nahiyədən keçir?
A) Çənəaltı

B) Submental

C) Retromandibulyar

D) Gözaltı

E) Yanaq
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 285
883) Qulaqətrafı – çeynəmə nahiyyəsinin yuxarı sərhədini göstərin.
A) Əng sümüyü

B) Yanaq əzələsi

C) Almacıq sümüyünün qövsü

D) Retromandibulyar nahiyə

E) Çənə sümüyü
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 285
884) Qulaqətrafı – çeynəmə nahiyyəsinin arxa sərhədinin göstərin.
A) Almacıq qövsü

B) Üz arteriyası

C) Çənə şaxəsinin arxa kənarı

D) Almacıq sümüyü

E) Üz venası
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 285
885) Qulaqətrafı çeynəmə nahiyyəsinin ön sərhədini göstərin.
A) Üz venası

B) Çeynəmə əzələsinin ön kənarı

C) Almacıq sümüyü

D) Çənə sümüyü

E) Əng sümüyü
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 285
886) Qulaqətrafı - çeynəmə nahiyyəsinin aşağı sərhədini göstərin.
A) Əngin ön hissəsi

B) Retromandibular nahiyyə

C) Çənənin yuxarı kənarı

D) Yanaq əzələsi

E) Çənənin aşağı kənarı
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 285
887) Çənə - qanadvari nahiyənin yuxarı sərhədini göstərin.
A) m. platizma

B) m. pterogoideus medialis

C) m. masseter

D) m. pterogoideus lateralis

E) m. temporalis
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 288
888) Çənə - qanadvari nahiyyənin ön sərhədini göstərin.
A) Almacıq sümüyü

B) Gicgah əzələsi

C) Çənə sümüyü

D) Yanaq əzələsi

E) Platizma
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 288
889) Çənə - qanadvari nahiyyənin daxili sərhədini göstərin.
A) m. Diqastricus

B) m. Massefer

C) m. Pterigoideus lateralis

D) m. Pterigoideus medialis

E) m. Platizma
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 288
890) Çənə - qanadvari nahiyyənin arxa sərhədini göstərin.
A) Gicgah-çənə oynağı

B) Çənə sümüyü

C) Qulaqətrafı tüpürcək vəzisi

D) Yanaq əzələsi

E) Əng sümüyü
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 288
891) Çeynəmə əzələsinin uzun müddətli infeksion prosesi hansı xəstəliyə səbəb ola bilər?
A) Çənəaltı fleqmonaya

B) Çənə karsinomasına

C) Adenofleqmonaya

D) Çənənin ikincili kortikal osteomiyelitinə

E) Çənə aktinomikozuna
Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 242
892) Xüsusi çənəaltı nahiyyənin infeksiyalaşmasına hansı dişlər səbəb olur?
A) Aşağı kəsici və köpək dişləri

B) Aşağı molyarlar

C) Ağıl dişləri

D) Yuxarı molyarlar

E) Yuxarı kəsici və köpək dişləri
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 217-218
893) Xüsusi çənəaltı nahiyyənin yuxarı sərhədini göstərin.
A) m. buccalis

B) m. mylohyoideus

C) m. geniohyoideus

D) m. platizma

E) m. digastricus
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 217-218
894) Xüsusi çənəaltı nahiyyənin aşağı sərhədini göstərin.
A) m. masseter

B) m. digastricus

C) m. platizma

D) m. geniohyoideus

E) m. fascia superfacialis colli
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 217-218
895) Xüsusi çənəaltı nahiyyənin yan sərhədini göstərin.
A) m. digastricus

B) m. masseter

C) m. buccalis

D) m. geniohyoideus

E) m. platizma
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 217-218
896) Hansı xəstəliyin ağırlaşması udlaqətrafı absesin və fleqmonanın inkişaf etməsinə səbəb ola bilər?
A) Parotit

B) Orta qulağın ikincili iltihabı

C) Dil absesi

D) Xroniki tonzillit

E) Kəskin tonzillit
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 222-223
897) Udlaqətrafı nahiyənin xarici sərhəddini göstərin.
A) m. platizma

B) m. buccalis

C) m. pterogoideus medialis

D) m. masseter

E) m. pterogoideus lateralis
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 222-223
898) Udlaqətrafı nahiyənin fleqmonasında irinin yayılma yollarını göstərin.
A) Boyunun arxa hissəsi - arxa mediastenum

B) Çənəaltı nahiyyə - ön mediastenum

C) Boyun nahiyyəsi - ön mediastenum

D) Çənəaltı nahiyyə - arxa mediastenum

E) Çənəaltı-boyun nahiyyəsi - arxa mediastenum
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 222-223
899) Udlaqətrafı nahiyənin absesində cərrahi yol aşağıdakılardan hansı olmalıdır?
A) Ağız xarici kəsik və çənəaltı vəzin çıxarılması ilə birgə

B) Ağız daxili kəsik

C) Qulaqönü kəsik

D) Ağız daxili və ağız xarici kəsiklərin birləşdirilməsi

E) Ancaq ağız xarici kəsik
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 222-223
900) Udlaqətrafı fleqmona zamanı kəsik hansı nahiyədə aparılır?
A) Piroqov üçbacığında

B) Boyun nahiyyəsində

C) Yuxu üçbucağında

D) Çənəaltı üçbucaqda

E) Xüsusi çənəaltı nahiyyədə
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 222-223
901) Udlaqətrafı nahiyyənin absesi zamanı irinliyin açılması əməliyyatı hansı anatomik nahiyəyə uyğun aparılır?
A) Retromolyar üçbucaq

B) Çənəaltı vəzin axacağı

C) Torus mandibulyaris

D) Çənə - qanadvari büküş

E) Dilin yan kənarı
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 222-223
902) Çənəarxası nahiyyənin arxa sərhədini göstərin.
A) fascia masseter

B) meatus acusticus externus

C) processus mastoideus, m. sternocleidomastoideus

D) m. buccalis

E) m. masseter
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 225-226
903) Çənə arxası nahiyyənin ön sərhədini göstərin.
A) m. buccalis

B) m. pteregoideus medialis

C) udlaqətrafı fassiya

D) çənə şaxəsinin arxa hissəsi

E) gicgahaltı çuxur
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 225-226
904) Çənəarxası nahiyyənin yuxarı sərhədini göstərin.
A) Çənə şaxəsinin arxa hissəsi

B) Çeynəmə fassiyası

C) Udlaqətrafı fassiya

D) Çeynəmə əzələsi

E) Xarici qulaq keçəcəyi
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 225-226
905) Çənəarxası nahiyyəsinin daxili sərhədini göstərin.
A) Çeynəmə əzələsi

B) Çeynəmə fastsiya

C) Çənə şaxəsinin arxa hissəsi

D) Gicgah sümüyünün bizvari çıxıntısı

E) Xarici qulaq keçəcəyi
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 225-226
906) Çənəarxası nahiyyənin xarici sərhədini göstərin.
A) Məməyəbənzər çıxıntı

B) Çənə şaxəsi

C) Xarici qulaq keçəcəyi

D) Çeynəmə əzələsi

E) Çeynəmə fassiyası
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 225-226
907) Çənəarxası nahiyyənin abses və fleqmonasının cərrahi açılma üsulunu göstərin.
A) Döş körpücük - məməyəbənzər əzələnin ön hissəsinə parallel

B) Xüsusi çənəaltı nahiyyədə

C) Xarici qulaq keçəcəyinin ön hissəsində

D) Çənəaltı üçbucaqda

E) Almacıqaltı nahiyədə
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 225-226
908) Çənəarxası nahiyyənin fleqmonasının cərrahi açılması zamanı ilk növbədə hansı vacib anatomik strukturların yerləşməsini nəzərə almaq lazımdır?
A) Qulaqətrafı tüpürcək vəzisinin axacağı

B) Daxili yuxu arteriyası

C) Qulaqətrafı tüpürcək vəzi, üz siniri

D) Üz venası və üz arteriyası

E) Döş körpücük - məməyəbənzər əzələ
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 225-226
909) Abses nədir?
A) Əzələlərin yayılmış irinli iltihabıdır

B) Sümüyün irinli iltihabıdır

C) Piy sahələrin dəqiq sərhədləri olmayan irinli iltihabıdır

D) Əzələlərin məhdud irinli iltihabıdır

E) Sərhədləri dəqiq səthi məhdudlaşmış irinli prosesdir
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 207
910) Fleqmona nədir?
A) Birləşmiş toxumaların (dərialtı,fassiya,əzələarası iltihabi proses) yayılmış irinli prosesidir

B) Məhdudlaşmış piy sahələrinin irinli iltihabıdır

C) Əzələlərin məhdud irinli iltihabıdır

D) Əzələlərin yayılmış irinli iltihabıdır

E) Sümüyün irinli iltihabıdır
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 207
911) Çənəaltı nahiyyədə güclü ağrı var. Şişkinlik ayırd edilir. Palpasiya ağrılıdır. Mərkəzdə fluktuasiya qeyd olunur. Şişkinlik tez bir zamanda yayılır. Ümumi intoksikasiya əlamətləri müşahidə olunur. Daha böyük ehtimalla diaqnoz aşağıdakılardan hansı ola bilər?
A) Udlaqətrafı nahiyyənin absesi

B) Dilin absesi

C) Dilaltı nahiyyənin absesi

D) Lüdviq anginası

E) Çənəaltı nahiyyənin flegmonası
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 215-216
912) Udlaqətrafı nahiyənin xarici sərhədini göstərin.
A) Qanadabənzər ara fassiya və içəri qanadabənzər əzələnin içəri tərəfi ilə

B) İçəri qanadabənzər əzələ və onurğa önü fassiya ilə

C) İçəri qanadabənzər əzələ və qulaqaltı ağız suyu vəzin udlaq cismi ilə

D) Bayır qanadabənzər əzələ və onurğaönü fassiya ilə

E) Bayır qanadabənzər əzələ qanadabənzər ara fassiya ilə
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 222-223
913) Udlaqətrafı nahiyəyə keçmək üçün hansı anatomik struktur istiqamətvericidir?
A) Biz - udlaq əzələsi

B) Çənə - dilaltı əzələ

C) İçəri qanadabənzər əzələ

D) Çənəaltı dilaltı əzələ

E) Damaq-udlaq əzələsi
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 222-223
914) Xəstədə udma aktı zamanı güclü ağrılar baş verir. Ağzın açılması məhduddur, çənəbucağı altında şişkinlik infiltirat qeyd olunur. Gicgah darağından arxaya selikli qişa şişkin və hiperemiyalaşmışdır. Proses hansı nahiyyədə gedir?
A) Udlaqətrafı

B) Gicgahaltı

C) Qulaqətrafı çeynəmə

D) Çənə - qanadabənzər

E) Gicgah
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 222-223
915) Ağız boşluğu dibi hansı əzələ vasitəsi ilə iki mərtəbəyə bölünür?
A) İki qarıncıqlı

B) Biz - dilaltı

C) Kürək - dilaltı əzələ

D) Çənə - dilaltı

E) Çənəaltı - dilaltı
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 237-239
916) Qulaqətrafı çeynəmə nahiyəsinin irinli prosesi zamanı kontrakturanın yaranmasının səbəbi nədir?
A) İltihabın çeynəmə əzələsinə yayılması

B) İltihabın oynaq boşluğuna sirayət etməsi

C) Ümumi intoksikasiyanın olması

D) Xüsusi çeynəmə əzələsində gərginliyin artması

E) Xüsusi çeynəmə sinirinin qıcıqlanması
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 218-219
917) Gözaltı nahiyyənin irinli iltihabi proseslərində kəsik hansı dişlər nahiyyəsində aparılır?
A) 13 - 16

B) 12 - 15

C) 12 - 18

D) 11 - 14

E) 11- 13
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 227
918) Xəstə ağrılardan, ağzın açılmasının çətinləşməsindən şikayət edir. Ağız daxili müayinə zamanı selikli qişa yuxarı böyük azı dişlər nahiyyəsində hiperemiyalı şişkindir. Ümumi intoksikasiya, 40° C temperatur qeyd edilir. Diaqnoz aşağıdakılardan hansı olmalıdır?
A) Gicgah nahiyyəsinin absesi

B) Gicgah nahiyyəsinin fleqmonası

C) Qanad damaq çuxurunun absesi

D) Gicgahaltı və qanad - damaq çuxurunun fleqmonası

E) Gözaltı nahiyyənin absesi
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 229-231
919) Pasiyent çənəaltı nahiyyənin absesinə görə əməliyyat olunmuşdur. Əməliyyatdan sonra üz sinirinin marginal şaxəsinin zədələnməsi qeyd edilir. Bunun səbəbi nədir?
A) Kəsik çənənin ortası ilə aparılmışdır

B) Kəsik çox dərin aparılmışdır

C) Kəsik çənənin aşağı kənarına çox yaxın aparılmışdır

D) Kəsik çənənin aşağı kənarından çox uzaq aparılmışdır

E) Kəsik ağızdaxili aparılmışdır
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 286
920) Gicgahaltı çuxurun neçə divarı var?
A) 6

B) 5


C) 4

D) 3


E) 2
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 229
921) Gicgahaltı çuxurun divarlarını seçin.

I. ön

II. arxa

III. bayır

IV. içəri

V. yuxarı

VI. aşağı
A) I, III, IV, V

B) II, III, IV, V

C) II, III, IV, V

D) I, II, IV, V

E) I, II, III, IV
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 229
922) Gicgahaltı çuxurun içəri divarını hansı anatomik struktur təşkil edir?

A) Əsas sümüyün qanadabənzər çıxıntısının içəri səhifəsi

B) Xış sümüyü

C) Xəlbir sümüyünün perpendikulyar səhifəsi

D) Damaq sümüyünün perpendikulyar səhifəsi

E) Əsas sümüyün qanadabənzər çıxıntısının bayır səhifəsi


Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 229
923) Gicgahaltı çuxur göz yuvası ilə aşağıdakılardan hansının vasitəsilə əlaqə yaradır?
A) Yuxarı göz yuvası yarığı ilə

B) Qanadabənzər – damaq yarığı ilə

C) Aşağı gözyuvası yarığı ilə

D) Almacıq gicgah kanalı vasitəsi ilə

E) Oval dəliklə
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 229-231
924) Qanadabənzər damaq çuxurunun neçə divarı var?
A) 3

B) 5


C) 6

D) 4


E) 2
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 229-231
925) Qanadabənzər damaq çuxurunun divarlarını göstərin.

I. ön

II. arxa

III. bayır

IV. içəri

V. yuxarı

VI. aşağı
A) I, II, V, VI

B) III, IV, V, VI

C) I, II, IV, V

D) II, III, V, VI

E) I, III, IV, V
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 229-231
926) Qanadabənzər damaq çuxurunun yuxarı divarını hansı anatomik struktur təşkil edir?
A) Əsas sümüyün kiçik qanadı

B) Əsas sümüyün böyük qanadı

C) Əsas sümüyün cisminin alt səthi

D) Xəlbir sümüyünün horizontal səhifəsi

E) Gözyaşı sümüyü
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 229-231


Yüklə 2,19 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin