Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?


) Kəskin irinli periostitin müalicəsi zamanı nə vaxt antibiotiklər əlavə edilir?Yüklə 2,19 Mb.
səhifə12/19
tarix25.11.2016
ölçüsü2,19 Mb.
#70
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   19

620) Kəskin irinli periostitin müalicəsi zamanı nə vaxt antibiotiklər əlavə edilir?
A) Bədən temperaturu 37 °C olduqda

B) Bədən temperaturu 37,5 °C olduqda

C) Ağrı yarandıqda

D) Bədən hərarəti 38 °C-dən aşağı olduqda

E) Bədən temperaturu 38 °C -dən yüksək olduqda
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология.// Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т.Г.Москва, «Медицина», 2000. c 180-183
621) Kəskin irinli periostitin müalicəsində hansı halda mütləq antibiotiklər əlavə edilir?
A) Bədən hərarəti 38 °C aşağı olduqda

B) Ağrılar zamanı

C) Kişilərdə

D) Qadınlarda

E) Uşaqlarda
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология.// Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т.Г.Москва, «Медицина», 2000. c 180-183
622) Kəskin irinli odontogen periostit zamanı irinin yayılma yollarını təyin edin.
A) Fallopi kanalları vasitəsi ilə

B) Sümükdaxili limfa yolları ilə

C) Üzün yumşaq toxumalarından

D) Zədələnmiş ağız boşluğunun selikli qişası vasitəsi ilə

E) Travma nəticəsində zədələnmiş sümükdən
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А.А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с195
623) Kəskin irinli odontogen periostit zamanı irinin yayılma yollarını təyin edin.
A) Travmaya uğramış zədələnmiş sümükdən

B) Diş ətrafı sümük toxumasının rezorbsiya uğramış sahələrindən

C) Fallopi kanalları vasitəsi ilə

D) Zədələnmiş ağız boşluğunun selikli qişası vasitəsi ilə

E) Üzün yumşaq toxumalarında olan iltihabı prosesdən
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А.А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с195
624) Aşağı premolyar və molyar dişlərdən əmələ gələn kəskin irinli odontogen periostit digər nahiyələrin periostitlərindən hansı klinik əlamətin olması ilə fərqlənir?
A) Ağrıların üçlü sinirin şaxələri boyunca irradiasiyası

B) “ Vensan ” simptomu

C) Keçid büküşündə olan şişkinlik

D) Dişin “ uzanma ” hissi

E) “ Pillə ” simptomu
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А.А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 196
625) Kəskin irinli odontogen periostit zamanı əmələ gələn yumşaq toxumalarının ödeminin həcmi nədən asılıdır?
A) İrinli ocaq nahiyəsində damar şəbəkəsinin vəziyyətindən

B) Pulpa kamerasının həcmindən

C) İrinli ocaq nahiyəsində sinir şəbəkəsinin vəziyyətindən

D) Diş tacının dağılma dərəcəsindən

E) Diş köklərinin anatomiyasından
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А.А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 196
626) Əng sümüküstülüyün magistral növ venoz kələfi hansı nahiyədə yerləşir?
A) Əng sinusunun ön lövhəsi

B) Əngin frontal nahiyəsi

C) Sərt damaq

D) Əngin tuber nahiyəsi

E) Çənənin mental nahiyəsi
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А.А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 196
627) Çənə sümüküstülüyün magistral növ venoz kələfi hansı nahiyədə yerləşir?
A) Əng sinusunun ön lövhəsi

B) Çənənin bucaq nahiyəsi

C) Sərt damaq

D) Gözyuvasının aşağı kənarı

E) Əngin frontal nahiyəsi
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А.А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 196
628) Kəskin odontogen periostit zamanı irin sümüküstülüyünü dağıdarsa, ilk növbədə hansı növ abses formalaşar?
A) Sümüküstü

B) Fassiya arası

C) Sümükdaxili

D) Selikli qişa altı

E) Əzələarası
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А.А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с196
629) Çənənin dil tərəfində olan kəskin irinli odontogen periostit hansı patologiya ilə oxşardır?
A) Dil kökünün fleqmonası

B) Aşağı molyarların kəskin qanqrenoz pulpiti

C) Yanaq nahiyəsinin kəskin odontogen absesi

D) Dilaltı tüpürcək vəzisinin kəskin iltihabi prosesi

E) Aşağı kəsici dişlərin generalizə olunmuş paradontiti
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А.А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 197-198
630) Kəskin periostitin kompleks müalicəsinə aşağıdakılardan hansı daxildir?
A) Fizioterapiya

B) Hipotenziv terapiya

C) Sedativ müalicə

D) Antibakterial terapiya

E) Manual terapiya
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А.А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 199
631) İrinli periostitlərdə ilkin olaraq irin kütləsi harada yerləşir?
A) Çənənin xarici kortikal lövhəsi altında

B) Əzələ altında

C) Diş əti altında

D) Dəri altında

E) Sümüküstlüyünün altında
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А.А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с195-196
632) Periostitin müalicəsi zamanı yaraya drenaj nə vaxt qoyulur?
A) Kəsik aparıdıqdan 2 gün sonra

B) Kəsik aparıldıqdan dərhal sonra

C) Kəsik aparılılr, drenaj qoyulmur

D) Kəsik aparıldıqdan 1 gün sonra

E) Kəsik aparıldıqdan 3 gün sonra
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А.А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с199
633) Çənə periostitlərini aşağıdakılardan hansı ilə differensiasiya etmək lazımdır?
A) Xroniki haymorit ilə

B) Diş ətinin fibroması ilə

C) Xroniki periodontitin kəskinləşməsi ilə

D) Kəskin sialodenit ilə

E) Dişlərin sınıqları ilə
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология.// Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т.Г.Москва, «Медицина», 2000. c 178-180
634) Çənə periostitlərini aşağıdakılardan hansı ilə differensiasiya etmək lazımdır?
A) Xroniki haymorit ilə

B) Epulitlərlə

C) Kəskin sialodenit ilə

D) Dişlərin sınıqları ilə

E) Kəskin osteomielit ilə
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология.// Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т.Г.Москва, «Медицина», 2000. c 178-180
635) Çənənin kəskin irinli periostiti ilə müraciət zamanı hansı taktika seçilməlidir?
A) İrinli ocağı cərrahi yolla açmaq

B) Novokainlə blokada etmə

C) Fizioterapevtik müalicə təyin etmək

D) Antihistamin müalicə aparmaq

E) İynərefleksterapiyanı başlamaq
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология.// Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т.Г.Москва, «Медицина», 2000. c 180-182
636) Periostitin müalicəsində, operativ müdaxilə zamanı kəsik hansı nahiyədə aparılır?
A) Şişkinliyə uyğun dəridə horizontal istiqamətdə

B) Orta xətt üzrə xüsusi çənəaltı nahiyədə

C) Keçid büküşü üzrə selikli qişa və sümüküstlüyü yarılır

D) Çənə bucağı nahiyəsində

E) Retromolyar nahiyənin selikli qişa yarılır
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология.// Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т.Г.Москва, «Медицина», 2000. c 180-182
637) Kəskin periostitin kompleks müalicəsinə nə aiddir?
A) Rentgenoterapiya

B) Fizioterapiya

C) Elektrokoaqulyasiya

D) Krioterapiya

E) Kimyaterapiya
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология.// Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т.Г.Москва, «Медицина», 2000. c 180-182
638) Kəskin irinli periostitin ağırlaşması zamanı kompleks müalicəyə hansı əlavə edilir?
A) Antibakterial müalicə

B) Sedativ müalicə

C) Manual terapiya

D) Hipotenziv müalicə

E) Şüa müalicəsi
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология.// Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т.Г.Москва, «Медицина», 2000. c 180-182
639) Kəskin periostitin kompleks müalicəsinə hansı aiddir?
A) Hipotenziv preparatlar

B) Antihistamin preparatları

C) Kimyaterapiyası

D) Sedativ terapiya

E) Manual terapiya
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология.// Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т.Г.Москва, «Медицина», 2000. c 180-182
640) Kök zirvəsinin rezeksiyası əməliyyatına əks göstəriş hansıdır?
A) Dişin ikinci dərəcəli laxlaması

B) Xroniki qranulomatoz periodontit

C) Diş kanalının zirvəyə qədər doldurulmaması

D) Xroniki qranuləedici periodontit

E) Kistaqranuloma
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология.// Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т.Г.Москва, «Медицина», 2000. c 168-169
641) 34- cü diş kökünün zirvəsinin rezeksiyası zamanı aşağıdakı ağrılaşmalardan hansı baş verə bilər?
A) Venoz kələfin zədələnməsi

B) Burun boşluğunun perforasiyası

C) Haymor cibinin perforasiyası

D) Selikli qişanın bor vasitəsi ilə zədələnməsi

E) Aşağı alveol sinirinin zədələnməsi
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология.// Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т.Г.Москва, «Медицина», 2000. c 172-173
642) Birköklü dişlərin peridontitlərinin cərrahi müalicəsi zamanı kanal boş olarsa nə etmək lazımdır?
A) Dişi hemiseksiya etmək

B) Dişin replantasiyasını aparmaq

C) Kanalı retroqrad yolla doldurmaq

D) Diş kökünün 1/2 hissəsini rezeksiya etmək

E) Diş kökünü amputasiya etmək
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология.// Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т.Г.Москва, «Медицина», 2000. c 170
643) Qranulyasiyaedici və qranulamatoz periodontit necə differensasiya edilir?
A) Laborator müayinə ilə

B) Keçid büküşünün vəziyətinə görə

C) Biopsiyaya əsasən

D) Rentgenoloji müayinə ilə

E) Anamnezə görə
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология.// Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т.Г.Москва, «Медицина», 2000. c 161-163
644) Çənənin məhdudlaşmış odontogen ostomielit zamanı iltihabi ocaq hansı nahiyəni əhatə edir?
A) 2-3 diş nahiyəsi

B) çənənin tac çıxıntısı

C) çənənin cisim və ya şaxə nahiyəsi

D) çənənin yarısı

E) çənənin oynaq çıxıntısı
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А.А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 203
645) Aşağıdakılardan hansı çənələrin odontogen osteomielitini təsvir edir?
A) Çənələrətrafı yumşaq toxumalarının infeksion irinli iltihabı

B) Çənələrətrafı limfa düyünlərinin yayılmış irinli iltihabı

C) Çənələrin sümük toxumasının irinli-nekrotik prosesi

D) Çənələrin alveol çıxıntısı sümüküstlüyünün irinli iltihabı

E) Dişin periodont toxumalarını zədələyən iltihabı proses
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А.А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 201-203
646) Çənələrin sümük toxumasının yoluxucu irinli-nekrotik prosesi necə adlanır?
A) Osteomielit

B) Periostit

C) Adenofleqmona

D) Haymorit

E) odontoma
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А.А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 201-203
647) Kəskin odontogen osteomielitin törədicilərinə aşağıdakılardan hansılar aiddir?

1. Stafilakoklar

2. Spiroxetlər

3. Xlamidiyalar

4. Fuzobakteriyalar

5. Damcılı parazitlər
A) 4, 5

B) 1, 3


C) 2, 3

D) 3, 5


E) 1, 4
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология.// Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т.Г.Москва, «Медицина», 2000. c 184-185
648) Osteomielitin patogenezinin əsaslandırılmış nəzəriyyəsi hansıdır?
A) İrsi-keçiricilik nəzəriyyəsi

B) Endokrin nəzəriyyə

C) Sinir-somatik nəzəriyyə

D) Vazomator nəzəriyyə

E) Yoluxucu-allergik nəzəriyyə
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология.// Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т.Г.Москва, «Медицина», 2000. c 185-187
649) Çənələrin osteomielitinin patogenezinə aid olmayan nəzəriyyə hansıdır?
A) İmunoloji-reaktivlik nəzəriyyəsi

B) Yoluxucu-embol nəzəriyyəsi

C) İrsi-keçiricilik nəzəriyyəsi

D) Yoluxucu-allergik nəzəriyyə

E) Neyro-trofik nəzəriyyə
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология.// Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т.Г.Москва, «Медицина», 2000. c 185-187
650) Çənələrdə iltihabi prosesin yayılmasına görə osteomielit neçə qrupa bölünür?

A) Destruktiv,destruktiv-produktiv,produktiv

B) Yüngül, orta, ağır

C) Kəskin,yarımkəskin,xroniki

D) Sekvestr əmələgətirən,yuvalı,hiperostoz

E) Məhdud ,ocaqlı,yayılmış


Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А.А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 201
651) Klinik gedişatına görə osteomielitin hansı dövrləri ayırd edilir?

A) Sekvestrəmələgətirən,yuvalı,hiperastoz

B) Yüngül, orta, ağır

C) Destruktiv,destruktiv-produktiv,produktiv

D) Kəskin,yarımkəskin,xroniki

E) Məhdud ,ocaqlı,yayılmış


Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А.А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 204
652) Kəskin osteomielit iltihabi prosesin xarakterinə görə necə olur?
A) Normaergik, hipoergik, hiperergik

B) Fibroz, qranulyasiyaedici, qranulomatoz

C) Litik, yuvalı, hiperostoz

D) Destruktiv, destruktiv-produktiv, produktiv

E) Sekvestr əmələgətirici, hiperplastik ,ossifikasiyaedici
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология.// Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т.Г.Москва, «Медицина», 2000. c 191
653) Xroniki osteomielitin hansıı klinik variantları mövcuddur?

A) Seroz, serroz-irinli ,irinli

B) Fibroz, qranulyasiyaedici ,qranulomatoz

C) Destruktiv, destruktiv-produktiv, produktiv

D) Məhdud, ocaqlı ,yayılmış

E) Yüngül, orta, ağır


Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология.// Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т.Г.Москва, «Медицина», 2000. c 196
654) Xroniki osteomielitin klinik gedişində hansı proses iştirak etmir?
A) Yuvalı ostomielit

B) Hiperplastik ostomielit

C) Sekveztrasiya

D) Hiperostoz

E) Maliqnizasiya
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология.// Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т.Г.Москва, «Медицина», 2000. c 195-197
655) Çənələrin odontogen osteomieliti hansı yaşlarda daha çox rast gəlinir?
A) 40-60 yaşlar arası

B) yeniyetmə dövründə

C) 3-5 yaşlar arası

D) qocalıq dövründə

E) 20-40 yaşlar arası
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология.// Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т.Г.Москва, «Медицина», 2000. c 184
656) Çənələrin osteomielitin kəskin dövründə patoloji-anatomik dəyişikliklərinin ardıcıllığını göstərin.

1. Sümük iliyinin irinli əriməsi

2. Sümüyün osteoklastik rezorbsiyası

3. Dişlərin periodontunun leykositoz infiltrasiyası

4. Osteonların stazı, trombozu, əriməsi

5. Sümük iliyinin irinli infiltrasiyası
A) 3, 5, 1, 4 ,2

B) 1,4, 5, 3, 2

C) 4, 3, 2, 5, 1

D) 3, 4, 2, 5, 1

E) 5, 1, 4, 2, 3
Ədəbiyyat: Безрукова В.М.Робустова Т.Г. "Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии" 2000 tom I,səh 223-225
657) Osteomielitin kəskin dövründə patoloji-anatomik dəyişikliklərin ardıcıllığını müəyyən edin:

1. Subperiostal abseslərin yaranması

2. Sümük toxumasının nekrozu

3. Sümüyün çoxsaylı sekvestrlərlə destruksiyası

4. İrinin ətraf yumşaq toxumalara yayılması

5. Periostun irinli infiltrasiyası
A) 4, 3, 2, 5, 1

B) 5, 1, 4, 2, 3

C) 3, 4, 2, 5 ,1

D) 1, 4, 5, 3 ,2

E) 3, 5, 1, 4, 2
Ədəbiyyat: Безрукова В.М.Робустова Т.Г. "Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии" 2000 tom I,səh 223-225
658) Aşağıdakılardan hansı osteomielitin yarımkəskin dövrundə baş verən: iltihab əlamətlərinin sönməsi, qranulasiyon toxumaların yaranmasından başqa baş verən patoloji-anatomik dəyişikliklərə aiddir?

A) Sekvestrlərin hərəkətliliyi və ayrılması

B) İrinin çənəətrafı yumşaq toxumalara yayılması

C) Alveol çıxıntısının sümüküstlüyünün infiltirasiyası

D) Fistul yolunun yaranması

E) Yeni sümük toxumasının yaranması


Ədəbiyyat: Безрукова В.М.Робустова Т.Г. "Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии" 2000 tom I,səh 223-225
659) Osteomielitin yarımkəskin dövrü üçün hansı patoloji-anatomik dəyişiklik xarakterik deyil?
A) Qranulasion toxumanın inkişafı

B) Sekvestrasiyanin başlanması

C) Fistul yolunun formalaşması

D) İltihab əlamətlərinin sönməsi

E) Sümük iliyinin irinli əriməsi
Ədəbiyyat: Безрукова В.М.Робустова Т.Г. "Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии" 2000 tom I,səh 223-225
660) Sekvestrlərin hərəkətliliyi, ayrılması və endostda yeni sümük toxumasının yaranması hansı xəstəlik üçün xarakterikdir?
A) Çənə-qanadvari nahiyənin fleqmonası

B) Xroniki odontogen osteomielit

C) Lyudviq anginası

D) Xroniki odontogen periostitit

E) Çənəaltı nahiyənin fleqmonası
Ədəbiyyat: Безрукова В.М.Робустова Т.Г. "Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии" 2000 tom I,səh 223-225
661) Uyğunluğu müəyyən edin.

I. Kəskin irinli osteomielit

II.Yarimkəskin osteomielit

III. Xroniki osteomielit

1. Fistul yolunun yaranması

2. Sekvestrlərin hərəkətliyi və ayrılması

3. Subperiostal absceslərin yaranması
A) I-3, II-1, III-2

B) I-1, II-2, III-3

C) I-1, II-3, III-2

D) I-2, II-1, III-3

E) I-2, II-3, III-1
Ədəbiyyat: Безрукова В.М.Робустова Т.Г. "Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии" 2000 tom I,səh 223-233
662) Uyğunluğu müəyyən edin.

I. Kəskin odontogen osteomielit

II. Yarimkəskin odontogen osteomielit

III. Xroniki odontogen osteomielit

1. Qranulasiyon toxumaların inkişafı

2. Yeni sümük toxumasının yaranması

3. İltihab əlamətlərinin şiddətlənməsi
A) I-3, II-1, III-2

B) I-2, II-3, III-1

C) I-1, II-3, III-2

D) I-1, II-2, III-3

E) I-2, II-1, III-3
Ədəbiyyat: Безрукова В.М.Робустова Т.Г. "Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии" 2000 tom I,səh 223-233
663) Osteomielitin yarımkəskin dövründə irinlik özbaşına ağız boşluğuna açılırsa yerində aşağıdakılardan hansı yaranır?
A) Dərialtı qranulema

B) Fistul yolu

C) Subperiostal abses

D) Sekvestral kapsul

E) Ağrılı infiltrat
Ədəbiyyat: Безрукова В.М.Робустова Т.Г. "Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии" 2000 tom I,səh 223-230
664) Odontogen osteomielitin kəskin dövründə rentgenoji müayinədə nə aşkar edilir?

A) Çoxsaylı kiçik sekvestrlər olan destruksiya ocaqları

B) Xroniki periodontitə xas olan əlamətlər

C) Sümük toxumasinda sərhədləri dəqiq olmayan rezorbsiya ocaqları

D) Mərkəzində sekvestrin kölgəsi olan bir və bir necə rezorbsiya ocaqları

E) Sümük toxumasının endoostal və periostal dəyişikliyi,skleroz


Ədəbiyyat: Безрукова В.М.Робустова Т.Г. "Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии" 2000 tom I,səh 229-230
665) Odontogen osteomielitin yarımkəskin dövründə rentgenoji müayinədə aşkar olunur:
A) Mərkəzində sekvestrin kölgəsi olan bir və bir necə rezorbsiya ocaqları

B) Çoxsaylı kiçik sekvestrlər olan destruksiya ocaqları

C) Sümük toxumasının endoostal və periostal qalınlaşması,skleroz

D) Sümük toxumasinda sərhədləri dəqiq olmayan rezorbsiya ocaqları

E) Diş kökü zirvəsində xroniki periodontitə xas olan əlamətlər
Ədəbiyyat: Безрукова В.М.Робустова Т.Г. "Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии" 2000 tom I,səh 230
666) Odontogen osteomielitin destruktiv formasında rentgenoji müayinədə görünür:
A) Diş kökü zirvəsində xroniki periodontitə xas olan əlamətlər

B) Çoxsaylı kiçik sekvestrlər olan destruksiya ocaqlari

C) Sümük toxumasinda sərhədləri dəqiq olmayan rezorbsiya ocaqları

D) Mərkəzində sekvestrin kölgəsi olan bir və bir necə rezorbsiya ocaqları

E) Sümük toxumasının endoostal və periostal qalınlaşması,skleroz
Ədəbiyyat: Безрукова В.М.Робустова Т.Г. "Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии" 2000 tom I,səh 233-234
667) Odontogen osteomielitin destruktiv-produktiv formasında rentgenoji müayinədə görünür:
A) Sümük toxumasının endoostal və periostal qalınlaşması,skleroz

B) Çoxsaylı kiçik sekvestrlər olan destruksiya ocaqları

C) Mərkəzində sekvestrin kölgəsi olan bir və bir necə rezorbsiya ocaqları

D) Diş kökü zirvəsində xroniki periodontitə xas olan əlamətlər

E) Sümük toxumasinda sərhədləri dəqiq olmayan rezorbsiya ocaqları
Ədəbiyyat: Безрукова В.М.Робустова Т.Г. "Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии" 2000 tom I,səh 233-234
668) Odontogen osteomielitin produktiv formasında rentgenoji müayinədə görünür:
A) Mərkəzində sekvestrin kölgəsi olan rezorbsiya ocaqları

B) Çoxsaylı kiçik sekvestrlər olan destruksiya ocaqlari

C) Diş kökü zirvəsində xroniki periodontitə xas olan əlamətlər

D) Sümük toxumasinda sərhədləri dəqiq olmayan rezorbsiya ocaqları

E) Sümük toxumasının endoostal və periostal qalınlaşması,skleroz
Ədəbiyyat: Безрукова В.М.Робустова Т.Г. "Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии" 2000 tom I,səh 233-234
669) Uyğunluğu müəyyən edin:

I.Kəskin odontogen osteomielit

II.Yarimkəskin odontogen osteomielit

III.Xroniki odontogen osteomielit

1. Sümük toxumasinda sərhədləri dəqiq olmayan rezorbsiya ocaqları

2. Periodontətrafı toxumalarda xroniki periodontitə xas olan əlamətlər


Yüklə 2,19 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   19
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin