Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?


) Abraziv xərcəngönü Manqanotti xeylitinin əsas müalicə üsulu hansıdır?Yüklə 2,09 Mb.
səhifə2/22
tarix25.11.2016
ölçüsü2,09 Mb.
#69
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

67) Abraziv xərcəngönü Manqanotti xeylitinin əsas müalicə üsulu hansıdır?
A) Antibiotikoterapiya

B) Kriodestruksiya

C) Şüa terapiya

D) Kimyəvi terapiya

E) Kombinəolunmuş şüa-kimyəvi terapiya
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

Tarix: 01.01.2011


68) Fibroz epulisin əsas müalicə üsulu necədir?
A) Törəmənin cərrahi yolla çıxarılması

B) Kriodestruksiya

C) Şüa terapiyası

D) Kombinəolunmuş şüa-kimyəvi terapiya

E) Kimyəviterapiya
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

Tarix: 01.01.2011


69) Ameloblastoma aşağıdakılardan hansına aiddir?
A) Bədxassəli odontogen şişlərə

B) Xərçəngönü xəstəliklərə

C) Xoşxassəli odontogen şişlərə

D) İltihabi xəstəliklərə

E) Şişəbənzər törəmələrə
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

Tarix: 01.01.2011


70) Ameloblastomanın rentgenoloji şəkli necə səciyyələnir?
A) “Ərimiş şəkər” tipli sümük dəyişiklərinin olması ilə

B) “Nahamar şüşə” tipli sümük dəyişiklərinin olması ilə

C) Çoxlu ocaqlar şəklində sümük destruksiyasının olması ilə

D) Dəqiq səhədli sümük arakəsmələri ilə ayrılmış çənənin kortikal səhifəsinin rezobsiyasının olması ilə

E) Çənənin süngəri maddəsi boyu diffuz destruksiyanın olması ilə
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

Tarix: 01.01.2011


71) Ameloblastomanı aşağıdakılardan hansı ilə differensasiya etmək lazımdır?
A) Radikulyar kista ilə

B) Odontoma ilə

C) Xondroma ilə

D) Paradontit ilə

E) Sementoma ilə
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

Tarix: 01.01.2011


72) Ameloblastomanın əsas müalicə üsulu hansıdır?
A) Çənənin rezeksiyası

B) Sistektomiya

C) Kimyəvi terapiya

D) Törəmənin qişasının qaşınması

E) Şüa terapiyası
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

Tarix: 01.01.2011


73) Yumşaq odontoma aiddir:
A) Bədxassəli odontogen şişlərə

B) İltihabi xəstəliklərə

C) Şişəbənzər törəmələrə

D) Odontogen şişlərə

E) Xərçəngönü xəstəliklərə
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

Tarix: 01.01.2011


74) Yumşaq odontoma adətən harada yerləşır?
A) Alt çənənin kəsici dişlər nahiyəsində

B) Yuxarı molyar nahiyədə

C) Üst çənənin kəsici dişlər nahiyəsində

D) Aşağı premolyar nahiyədə

E) Aşağı molyar nahiyədə
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

Tarix: 01.01.2011


75) “Yumşaq odontoma“da əsas diaqnostik müayinə nədir?
A) Qanın ümumi müayinəsi

B) Patomorfoloji müayinə

C) Klinik-rentgenoloji müayinə

D) Klinik müayinə

E) Sitoloji müayinə
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

Tarix: 01.01.2011


76) Yumşaq odontomanın əsas müalicə üsulu necədir?
A) Şüa terapiya

B) Şistektomiya

C) Çənənin rezeksiyası

D) Törəmənin qişasinın qaşınması

E) Kimyəvi terapiya
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

Tarix: 01.01.2011


77) Yumşaq odontomanın sinonimi nədir?
A) Silindroma

B) Fibroz blastoması

C) Ameloblastik fibroma

D) Ameloblastoma

E) Ameloblastlı kista
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

Tarix: 01.01.2011


78) Yumşaq odontoma hansı bədxassəli şişə çevrilir?
A) Osteosarkomaya

B) Ağız boşluğunun selikli qişasının xərçənginə

C) Ameloblastik fibrosarkomaya

D) Limfosarkomaya

E) Xondrosarkomaya
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

Tarix: 01.01.2011


79) Odontomanın əsas müalicə üsulu hansıdır?
A) Şişin qaşınması

B) Kombinəolunmuş şüa-kimyəvi müalicə

C) Törəmənin cərrahi yolla götürülməsi

D) Kimyəvi terapiya

E) Çənənin seqmentar rezeksiyası
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

Tarix: 01.01.2011


80) Nəhəng hüceyrəli şişin əsas müalicə üsulu hansıdır?
A) Kimyəvi terapiya

B) Şişin qaşınması

C) Sağlam toxuma hudularında şişin cərrahi yolla götürülməsi

D) Kombinəolunmuş müalicə

E) Kriodestruksiya
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

Tarix: 01.01.2011


81) Böyük ölçüdə olan nəhənghüceyrəli şişin əsas müalicə üsulu hansıdır?
A) Çənənin seqmentar rezeksiyası

B) Şişin qaşınması

C) Kombinəolunmuş müalicə

D) Kriodestruksiya

E) Kimyəvi terapiya
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

Tarix: 01.01.2011


82) İrihüceyrəli şiş hansı xüsusiyyətə malikdir?
A) Temperatur artırıcı

B) Qeyri-invaziv inkişaf

C) Uzaq limfatik düyünlərə metastaz vermə

D) Regionar limfa düyünlərinə metastaz vermə

E) Residivləşmə
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

Tarix: 01.01.2011


83) Fibromaların əsas müalicə üsulu hansı sayılır?
A) Şüa müalicəsi

B) Kombinəolunmuş müalicə şüa-kimyəvi

C) Kimyəvi müalicə

D) Sağlam toxunma sərhədlərindən şişin götürülməsi

E) Konservativ müalicə
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

Tarix: 01.01.2011


84) Hansı şiş epitelial şişlərə aiddir?
A) Keratoakantoma

B) Lipoma

C) Xondroma

D) Limfangioma

E) Hemangioma
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

Tarix: 01.01.2011


85) Pleomorf adenomanın sinonimi nədir?
A) Monomorf adenoma

B) Onkositoma

C) Qarışıq şiş

D) Bazal hüceyrəli adenoma

E) Lipoma
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

Tarix: 01.01.2011


86) Hansı vəzdə pleomorf adenoma daha çox rast gəlinir?
A) Çənəaltı tüpürcək vəzi

B) Qalxanabənzər vəz

C) Dilaltı tüpürcək vəzi

D) Kiçik tüpürcək vəziləri

E) Qulaqətrafı tüpürcək vəzi
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

Tarix: 01.01.2011


87) Qlobulomaksilyar kistanın sinonimi nədir?
A) Kəsici kanalın kistası

B) Burun damaq kistası

C) Kürəvi-üst çənə kistası

D) Burun alveolyar kista

E) Burun dodaq kistası
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002.

Tarix: 01.01.2011


88) Burun damaq kistasının sinonimi hansıdır?
A) Burundodaq kistası

B) Kəsici kanalın kistası

C) Kürəvi-üst çənə kistası

D) Follikulyar kista

E) Burunalveolyar kistası
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002.

Tarix: 01.01.2011


89) Burun alveolyar kistanın sinonimi hansıdır?
A) Kəsici kanalın kistası

B) Burun damaq kiistası

C) Burun dodaq kistası

D) Follikulyar kista

E) Kürəvi-üst çənə kistası
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002.

Tarix: 01.01.2011


90) Ameloblastomalar inkişaf edir:
A) Limfa damarlarından

B) Dəridən

C) Qan damarlarından

D) Birləşdirici toxumadan

E) Epitelial toxumadan
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002.

Tarix: 01.01.2011


91) Ameloblastomalara hansı nahiyədə daha çox rast gəlinir?
A) Almacıq sümüyündə

B) Üst çənədə

C) Alt çənədə kəsici dişlər nahiyəsində

D) Alt çənənin bucaq nahiyəsində

E) Alın sümüyündə
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002.

Tarix: 01.01.2011


92) Ameloblastik fibromanın sinonimi nədir?
A) Sementoma

B) Sərt odontoma

C) Fibrosarkoma

D) Yumşaq odontoma

E) Miksofibrima
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002.

Tarix: 01.01.2011


93) Ameloblastomanın tipik rentgenoloji şəkli necədir?
A) Yeyilmiş qıraqlarla sümük defektinin olması

B) Sahələrin bərkiməsi ilə seyrəklənmənin əvəzlənməsi

C) Ossifikasiya ocaqlarının olması

D) Sekvestrlərlə sümük rezorbsiyasının olması

E) Bir və yaxud bir neçə kistoz boşluğun olması
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002.

Tarix: 01.01.2011Bölmə 3 Üz - çənə nahiyəsinin bərpaedici cərrahiyyəsinin əsasları

94) Yerli toxuma ilə plastika zamanı fəsadlara aiddir?
A) Aşağıda göstərilənlərin hamısı

B) Yaranın irinləməsi

C) Ayaqcıqlı dilimin nekrozu

D) Yara kənarının aralanması

E) Üçbucaq dilimin uclarının nekrozu
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

Tarix: 01.01.2011


95) Filtrum (premaxilla) haradan formalaşır?
A) İki ön çıxıntının birləşməsindən

B) Əngin ön və burunun yan çıxıntılarından

C) Əngin ön və burunun ön çıxıntısından

D) Burunun ön və arxa çıxıntılarından

E) Əng və çənə çıxıntısından
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

Tarix: 01.01.2011


96) Burun - gözyaşı kanalı haradan formalaşır?
A) Burunun yan və əng çıxıntısının birləşməsindən

B) Burunun orta və əng çıxıntısının birləşməsindən

C) Burunun orta çıxıntısından

D) Əng çıxıntısından

E) Burunun yan çıxıntısından
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

Tarix: 01.01.2011


97) Mimiki əzələlər haradan əmələ gəlir?
A) 4- cü qəlsəmə qövsündən

B) 1- ci qəlsəmə qövsündən

C) 3 - cü qəlsəmə qövsündən

D) 5 - ci qəlsəmə qövsündən

E) 2 - ci qəlsəmə qövsündən
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

Tarix: 01.01.2011


98) 1- ci və 2 - ci qəlsəmə qövsü sindromu olan xəstələrdə nə olur?
A) Hipertelorizm

B) Mikrostomiya

C) Mikrootiya

D) Dodaq yarığı

E) Damaq yarığı
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

Tarix: 01.01.2011


99) Ağız boşluğu selikli qişasının leykoplogiyası neçə faiz hallarda xərçəngə çevrilə bilər?

A) 20%


B) 5%-dən az

C) 30%-dən çox

D) 30%

E) 10%
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998Tarix: 01.01.2011
100) Elektrik yanıqlarında ən çox dözümlülüyü hansı struktur göstərir?
A) Qan damarları

B) Dəri


C) Sümük

D) Sinir


E) Bağlar
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

Tarix: 01.01.2011


101) Cərrahi əməliyyatdan və ya travmadan sonra həmişə nə baş verir?
A) Katabolizm pozğuntusu

B) Hipovolemiya

C) Qanda sidik cövhərinin artması

D) Hipoqlikemiya

E) Sadalananların hamısı
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

Tarix: 01.01.2011


102) Embrional inkişafın neçənci həftəsində damaq formalaşır?
A) 12 - 16 - cı həftədə

B) 4 - 6 - cı həftədə

C) 16 - 20 - cı həftədə

D) 8 - 12 - ci həftədə

E) 6 - 8 - ci həftədə
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

Tarix: 01.01.2011


103) Burun çəpəri nədən əmələ gəlir?
A) Sadalananların hamısından

B) Sadalananların heç birindən

C) Əng sümüyü çıxıntısından

D) Orta burun çıxıntısından

E) Burunun yan çıxıntısından
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

Tarix: 01.01.2011


104) Dərinin rəngi nədən asılıdır?

A) Örtdüyü sahədən

B) Tirozinaza fermentinin aktivliyindən

C) Melanositlərdə melaninin səviyyəsindən

D) Melanositlərin sayından

E) Sadalananların hamısından


Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

Tarix: 01.01.2011


105) Sərbəst dəri transplantatında yeni damar əmələ gəlməsi nə vaxt başlanır?
A) 2 - 3 gündən sonra

B) 5 gün sonra

C) 24 saatdan sonra

D) 12 saatdan sonra

E) 7 gün sonra
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

Tarix: 01.01.2011


106) Ən yaxşı allogen transplantat hansı sayılır?
A) Sümük

B) Əzələ


C) Qığırdaq

D) Fassiya

E) Dəri
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

Tarix: 01.01.2011


107) Aşağıdakı göstərilənlərdən hansı daha az antigen xüsusiyyəti daşıyır?
A) Piy toxuması

B) Sümük


C) Dəri

D) Qığırdaq

E) Ürək əzələsi
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

Tarix: 01.01.2011


108) Dəri dilim transplantasiyasının yaxşı tutması nədən asılıdır?
A) Dəri köçürülən yerin hemostazının təmin edilməsindən

B) Göstərilənlərin heç birindən

C) Dəri köçürülən yerin toxumalarının qan təchizatından

D) Dəri diliminin fiksasiyasından

E) Göstərilənlərin hamısından
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

Tarix: 01.01.2011


109) Üz sinirinin parezinə qulaqətrafı tüpürcək vəzisinin hansı xəstəlikləri səbəb olur?
A) Qarışıq şişlər

B) Vəzin infeksiyalaşması

C) Xoşxassəli şişlər

D) Yuxarıda göstərilənlərdən heç biri

E) Bədxassəli şişlər
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

Tarix: 01.01.2011


110) Uşaqlarda qulaqətrafı tüpürcək vəzinin ən çox yayılmış şişlərinə aşağıdakılardan hansı aiddir?
A) Limfoma

B) Hemangioma

C) Qarışıq şişlər

D) Lipoma

E) Mukoepidermoid şişlər
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

Tarix: 01.01.2011


111) Qarşılaşan üçbucaqlarla plastika üsulunu kim tətbiq etmişdir?
A) Limberq

B) Abba


C) Sedillo

D) Lapcinski

E) Milard
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

Tarix: 01.01.2011


112) Limberqin qarşılaşan üçbucaq dilimlərlə plastikası hansı hallarda istifadə olunur?
A) Böyük yumşaq toxuma qüsurlarında

B) Rinoplastikada

C) Göstərilənlərin hamısında

D) Dodaq yüyəninin qısalığında

E) Üz skeleti sümüklərinin böyük qüsurlarında
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

Tarix: 01.01.2011


113) Limberqin qarşılaşan üçbucaqlarla plastikası hansı hallarda istifadə edilir?
A) Yumşaq toxumanın böyük qüsurlarında

B) Rinoplastikada

C) Göstərilənlərin hamısında

D) Fistul yollarının bağlanmasında

E) Üz skeleti sümüklərinin böyük qüsurlarında
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

Tarix: 01.01.2011


114) Yerli toxuma ilə plastikanın ən sadə üsulu hansıdır?
A) Göstərilənlərin hamısı

B) Yara kənarının mobilizasiyası

C) Ayaqcıqlı dilimlərlə plastika

D) Üçbucaq dilimlər

E) Sərbəst dəri plastikası
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

Tarix: 01.01.2011


115) Ayaqcıqlı dilimlərin uzunluğunun eninə olan nisbəti necə olmalıdır?

A) 1:6


B) 1:3

C) 1:4


D) 1:5

E) 1:8
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

Tarix: 01.01.2011
116) Ayaqcıqlı dilimlərlə plastikada ayaqcığın çevrilmə bucağı maksimum neçə dərəcəyədək olmalıdır?
A) 210°

B) 180°


C) 360°

D) 90°


E) 45°
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

Tarix: 01.01.2011


117) Hindistan rinoplastika metodunda ayaqcıqlı dilim haradan götürülür?
A) Göstərilənlərdən hamısından

B) Alın nahiyəsindən

C) Yanaq-dodaq nahiyəsindən

D) Boyundan

E) Yanaq nahiyəsindən
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998

Tarix: 01.01.2011Bölmə 4 Dişin çəkilməsi əməliyyatı


Bölmə 5 Ümümi stomatologiya

118) 7 Yaşlı uşaqda alt çənənin sol subkondulyar nahiyəsində sınıq müəyyən edilir, dişləm pozulmayıb. Müalicə metodunu seçin.
A) 14 günlük immobilizasiya, arada ağızın aktiv açılması ilə

B) Nə aktiv müalicə nə də immobilizasiya aparılır

C) Mil ilə osteosintez edilir

D) İmmobilizasiyasız, ağızın açılmasının 10 günlük məhdudlaşdırılması

E) 7 günlük immobilizasiya
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri., S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. - 304

Tarix: 10.10.2014 19:40:14


119) Xəstədə alt çənənin sol subkondulyar nahiyəsinin sınığı vardır. Klinik olaraq nə müşahidə edilir?
A) Protruziya zamanı çənənin sağa tərəf yönəlməsi

B) Ağız açıldıqda çənənin sağa tərəf yönəlməsinin qeyri-mümkünlüyü

C) Okklüziyanın pozulması

D) Ağızdaxili güclü qanaxma

E) Trizm və ikitərəfli krepitasiya
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. - 310

Tarix: 10.10.2014 19:40:14


120) Bu sınıqlardan hansında klinik olaraq paresteziya müşahidə edilir?
A) Tac çıxıntısının sınığında

B) Çənənin subkondulyar sınığında

C) Almacıq - əng kompleksinin sınığında

D) Burun sümüklərinin sınığında

E) Çənə cisminin ikitərəfli sınığında
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. - 312

Tarix: 10.10.2014 19:40:14


121) Almacıq sümüyünün yerini dəyişmiş sınığında ağızın tam açılmasına nə mane olur ?
A) Almacıq qövsü

B) Çənənin oynaq çıxıntısı

C) Çənə şaxəsi

D) Çənənin tac çıxıntısı

E) Gicgah-çənə oynağı
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. - 315

Tarix: 10.10.2014 19:40:14


122) Politravma zamanı xəstənin müalicəsi hansı sxem üzrə aparılmalıdır ?

1. Xarici qanaxmanın dayandırılması

2. Venadaxili infuziya və transfuziyalar

3. Asfiksiyanın aradan qaldırılması

4. Pnevmotoraksın aradan götürülməsi

5. Sınıqların şinalanması
A) 2, 1, 5, 3, 4

B) 4, 1, 5, 2, 3

C) 5, 2, 4, 1, 3

D) 3, 4, 1, 2, 5

E) 1, 5, 2, 3, 4
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. - 298

Tarix: 10.10.2014 19:40:14


123) Hemofiliyalı xəstələr üçün hansı keyləşdirmə növündən istifadə olunmalıdır?
A) Venadaxili

B) Kəllə əsasında II və III şaxələrin keyləşdirilməsi

C) Supraperiosteal

D) İntraliqamentar (sümükdaxili)

E) Naqili keyləşdirmə
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. - 270

Tarix: 10.10.2014 19:40:14


124) İnfeksiya olan nahiyələrdə yerli keyləşdirmə nəyə görə tam effekt vermir?
A) Qan dövranının artmasına görə

B) PH-ın normadan az olmasına görə

C) Ağrıya görə

D) PH-ın normadan çox olmasına görə

E) Şişkinliyə görə
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, MissouriS Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. - 276

Tarix: 10.10.2014 19:40:15


125) Alt çənənin mental nahiyəsinin ikitərəfli sınığında hansı əzələlər ön fraqmenti arxaya doğru çəkir ?
A) Genioglossus, Geniohyoid

B) Milohyoid, Genioglossus, Geniohyoid

C) Milohyoid, Geniohyoid, Tirohyoid

D) Tirohyoid, Genioglossus, Geniohyoid

E) Geniohyoid, Genioglossus, Digastrikusun ön qarıncığı
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. - 306

Tarix: 10.10.2014 19:40:15


126) Üz-çənə nahiyəsində zədəsi olan xəstə hansı vəziyyətdə daşınır?
A) yarım oturaq

B) lateral vəziyyət

C) üzü üstə uzanmış

D) arxası üstə uzanmış

E) oturaq vəziyyət
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. -296

Tarix: 10.10.2014 19:40:15


Yüklə 2,09 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin