Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?


) Aşağıdakılardan hansı səthi antiseptikaya aiddir?Yüklə 2,09 Mb.
səhifə9/22
tarix25.11.2016
ölçüsü2,09 Mb.
#69
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   22

349) Aşağıdakılardan hansı səthi antiseptikaya aiddir?
A) Yaranın antiseptiklərlə yuyulması

B) Antiseptiklərin vena - daxili yeridilməsi

C) Antiseptiklərin orqanizmə peroral yeridilməsi

D) Antibiotiklərin əzələ - daxili yeridilməsi

E) Antiseptiklərin yara ətrafı toxumalara yeridilməsi
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52

Tarix: 01.01.2011


350) Aşağıdakılardan hansı bioloji antiseptikaya aiddir?
A) Hiperbarik oksigenasiya

B) Yaranın birincili cərrahi işlənməsi

C) Yaraya sorbentlərin qoyulması

D) Yaranın hidrogen - peroksidlə yuyulması

E) Antibiotiklərin əzələ - daxili yeridilməsi
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52

Tarix: 01.01.2011


351) Aşağıdakılardan hansı bioloji antiseptikaya aid deyil?
A) Ferment preparatları

B) Antitoksinlər

C) Hipertonik məhlul

D) Anatoksinlər

E) İmmunostimulyatorlar
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52

Tarix: 01.01.2011


352) Aldehidlər qrupuna aid olan antiseptik hansıdır?
A) Kalium permanqanat

B) Süleymani məhlulu

C) Karbol turşusu

D) Gümüş nitrat

E) Formalin
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52

Tarix: 01.01.2011


353) Rəngləyicilər qrupuna aid olan antiseptik hansıdır?
A) Rivanol,metilen abısı, brilliant yaşılı

B) Xlor


C) Yodonat, yodopiron

D) Xlorheksedin

E) Furasilin, furagin
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52

Tarix: 01.01.2011


354) Fiziki antiseptikanın məqsədi nədir?
A) Mikrobların patogen təsirinin zəiflədilməsi

B) Yarada yalnız funqal infeksiyasının qarşısının alınması

C) Yarada yalnız virus infeksiyanın qarşısının alınması

D) Yarada mikrobların inkişafına neqativ təsir edən mühitin yaradılması

E) Yaradakı mikrobların məhv edilməsi
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52

Tarix: 01.01.2011


355) Yaraların yuyulması zamanı furasillinin hansı konsentrasiyası istifadə edilir?
A) 1:100

B) 1:500


C) 1:5000

D) 1:200


E) 1:2000
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52

Tarix: 01.01.2011


356) İrinli yaranın antiseptik məhlulla yuyulması və drenaj edilməsi hansı növ antiseptikaya aiddir?
A) Kimyəvi

B) Qarışıq

C) Fiziki

D) Bioloji

E) Mexaniki
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52

Tarix: 01.01.2011


357) Hansı termin cərrahi yaralarda infeksiya ilə müxtəlif mübarizə üsullarlarını əks etdirir?
A) Aseptika

B) Antiseptika

C) Septika

D) Antiblastika

E) Ablastika
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52

Tarix: 01.01.2011


358) Sterilizasiya nədir?
A) Alətlərdə bütün mikroorqanizmlərin tam məhvi

B) Canlı mikroorqanizm növlərinin neytrallaşdırılması

C) Cərrahi yarada mikroorqanizmlərin sayının azalması

D) Alətlərdə mikroorqanizmlərin sayının azaldılması

E) Xroniki yarada mikroorqanizmlərin sayının azalması
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52

Tarix: 01.01.2011


359) Dezinfeksiya nədir?
A) Alətlərdə mikroorqanizmlərin sayının azaldılması

B) Cərrahi yarada mikroorqanizmlərin sayının azalması

C) Canlı mikroorqanizm növlərinin neytrallaşdırılması

D) Alətlərdə mikroorqanizmlərin bütün növlərinin total məhvi

E) Xroniki yarada mikroorqanizmlərin sayının azalması
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52

Tarix: 01.01.2011Ağız boşluğu və üz - çənə cərrahiyyəsində ağrısızlaşdırma

360) Qədimdə cərrahi əməliyyatlarda ağrısızlaşdırma üçün istifadə olunan bitki hansıdır?
A) Kəklik otu

B) Mandraqora

C) Çobanyastığı

D) İtburnu

E) Bağayarpağı
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 80-84

Tarix: 01.01.2011


361) Ağrının fizioloji mexanizminin ardıcılığını təyin edin.

I - orqanizmin afferent cavabı (vegetativ və hərəkət reaksiyaları)

II - reseptorlardan impuls

III - beynin mərkəzi strukturlarının reaksiyası
A) III, I, II

B) I, III, II

C) I, II, III

D) II, I, III

E) II, III, I
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 80-84

Tarix: 01.01.2011


362) Xarici amilin təsiri nəticəsində yaranan ağrıları qəbul edən struktur hansıdır?
A) Görmə orqanı

B) Bədənin tüklü sahələri

C) Tənəffüs sistemi

D) Dəri və selikli qişa

E) Ürək-damar sistemi
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 80-84

Tarix: 01.01.2011


363) Xarici amilin təsiri olmadan yaranan ağrıların səbəbi nədir?
A) Kimyəvi yanıq

B) Diş çıxarılması

C) Küt alətlə travma

D) İti alətlə travma

E) Daxili patoloji proseslər
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 80-84

Tarix: 01.01.2011


364) Xarici amilin təsiri olmadan yaranan və daxili orqanlarda patoloji prosesin olmadığı halda meydana çıxan ağrıların səbəbi nədir?
A) Sinir sisteminin zədələnməsi

B) İsti çayın qəbulu

C) Diş çıxarılması

D) Aclıq


E) Tənəffüs sistemi xəstəlikləri
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 80-84

Tarix: 01.01.2011


365) Xarici amilin təsirilə yaranan kəskin ağrı zamanı impulslar sinir sisteminin hansı lifləri ilə ötürülür?
A) A-tipli

B) B-tipli

C) M-tipli

D) C-tipli

E) N-tipli
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 80-84

Tarix: 01.01.2011


366) Daxili patoloji proseslərlə bağlı ağrı impulsları sinir sisteminin hansı lifləri ilə ötürülür?
A) İ-tipli

B) C-tipli

C) A-tipli

D) M-tipli

E) N-tipli
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 80-84

Tarix: 01.01.2011


367) Orqanizmin əsas ağrı mərkəzi harada yerləşir?
A) Talamusda

B) Uzunsov beyində

C) Baş beynin boz maddəsində

D) Dəridə

E) Beyin mədəciklərində
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 80-84

Tarix: 01.01.2011


368) Laborinin “diş ağrısı mexanizmi” nəzəriyyəsində göstərilən ardıcılığı təyin edin.

I - beyin damarlarının spazmı

II - serebral hipoksiya

III - sinir impulsunun yaranması

IV - diş toxumalarının hədsiz qıcıqlanması

V - serotoninin ifrazı

VI - ağrı
A) V, IV, II, V, I, VI

B) I, III, II, V, IV, VI

C) II, III, V, I, IV, VI

D) V, III, V, I, II, VI

E) II, V, I, IV, III, VI
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 80-84

Tarix: 01.01.2011


369) İnsan orqanizmində daxili ağrıkəsici hansıdır?
A) Süd turşusu

B) Opioid peptidləri

C) Neytrofillər

D) Mədə şirəsi

E) Lizosim
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 80-84

Tarix: 01.01.2011


370) Aşağıdakılardan hansı ilk dəfə yerli anestetik kimi istifadə olunmuşdur?
A) Kokain

B) Efir


C) Xloroform

D) Novokain

E) Oksidləşmiş azot
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев. 2002 . с – 91-92

Tarix: 01.01.2011


371) Yerli anestetiklər kimyəvi quruluşunun hansı hissəsinə görə fərqlənir?
A) Lipofil mərkəzinə

B) Aromatik qrupuna

C) Amin qrupuna

D) Hidrofil mərkəzinə

E) Orta hissəsinə
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 84-91

Tarix: 01.01.2011


372) Novokain hansı əlavə təsirə malikdir?
A) Antisulfanilamid

B) Antihistamin

C) Antioksidant

D) Antihipertenziv

E) Antiaritmik
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев. 2002 . с – 92

Tarix: 01.01.2011


373) Yerli anestetiklərdən amid tərkibli olmayan hansıdır?
A) Bupivakain

B) Kokain

C) Lidokain

D) Artikain

E) Mepivakain
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 80-84

Tarix: 01.01.2011


374) Yerli anestetiklərdən efir tərkibli olan hansıdır?
A) Lidokain

B) Bupivakain

C) Artikain

D) Kokain

E) Mepivakain
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 80-84

Tarix: 01.01.2011


375) Yerli anestetiklərdən efir tərkibli olan hansıdır?
A) Bupivakain

B) Lidokain

C) Artikain

D) Novakain

E) Mepivakain
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 80-84

Tarix: 01.01.2011


376) Yerli anestetiklərdən efir tərkibli olan hansıdır?
A) Anestezin

B) Artikain

C) Bupivakain

D) Lidokain

E) Mepivakain
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 80-84

Tarix: 01.01.2011


377) Yerli anestetiklərdən efir tərkibli olan hansıdır?
A) Mepivakain

B) Bupivakain

C) Lidokain

D) Artikain

E) Dikain
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 80-84

Tarix: 01.01.2011


378) Yerli anestetiklərdən amid tərkibli olan hansıdır?
A) Novakain

B) Tetrakain

C) Kokain

D) Artikain

E) Benzokain
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 80-84

Tarix: 01.01.2011


379) Yerli anestetiklərdən amid tərkibli olan hansıdır?
A) Lidokain

B) Anestezin

C) Kokain

D) Dikain

E) Novakain
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 80-84

Tarix: 01.01.2011


380) Yerli anestetiklərdən amid tərkibli olan hansıdır?
A) Novokain

B) Kokain

C) Dikain

D) Bupivakain

E) Anestezin
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 80-84

Tarix: 01.01.2011


381) Yerli anestetiklərdən amid tərkibli olan hansıdır?
A) Novokain

B) Dikain

C) Kokain

D) Trimekain

E) Anestezin
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 80-84

Tarix: 01.01.2011


382) Yerli anestetiklərdən amid tərkibli olan hansıdır?
A) Kokain

B) Dikain

C) Anestezin

D) Mepivakain

E) Novokain
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 80-84

Tarix: 01.01.2011


383) Yerli anestetiklərdən amid tərkibli olan hansıdır?
A) Kokain

B) Dikain

C) Novokain

D) Bumekain

E) Anestezin
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 80-84

Tarix: 01.01.2011


384) Yeridilən yerdə damarları genişləndirməyən yerli anestetik hansıdır?
A) Lidokain

B) Artikain

C) Novokain

D) Mepivakain

E) Bupivakain
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 80-84

Tarix: 01.01.2011


385) Əng siniri kəllə boşluğundan hansı dəlikdən çıxır?
A) Oval dəlikdən

B) Yuxarı göz yarığından

C) Girdə dəlikdən

D) İnfraorbital dəlikdən

E) Yuxu dəliyindən
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев. 2002 . с – 16

Tarix: 01.01.2011


386) Çənə siniri kəllə boşluğundan hansı dəlikdən çıxır?
A) Yuxu dəliyindən

B) Oval dəlikdən

C) İnfraorbital dəlikdən

D) Yuxarı göz yarığından

E) Girdə dəlikdən
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев. 2002 . с – 16

Tarix: 01.01.2011


387) Göz siniri kəllə boşluğundan haradan çıxır?
A) Yuxu dəliyindən

B) İnfraorbital dəlikdən

C) Oval dəlikdən

D) Girdə dəlikdən

E) Yuxarı göz yarığından
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев. 2002 . с – 16

Tarix: 01.01.2011


388) Dişlərin çıxarılması əməliyyatında əsas hansı ağrısızlaşdırma növü tətbiq edilir?
A) Ümumi

B) Audianalgeziya

C) Neyroleptoanalgeziya

D) Yerli


E) Atralgeziya
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев. 2002 . с – 91

Tarix: 01.01.2011


389) Ümumi ağrısızlaşdırmaya hansı aiddir?
A) Ataralgeziya

B) Naqil anesteziyası

C) Vaqosimpatik blokada

D) Audianalgeziya

E) İnfiltrasion anesteziya
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев. 2002 . с – 103-104

Tarix: 01.01.2011


390) Ümumi ağrısızlaşdırmaya hansı aiddir?
A) Vaqosimpatik blokada

B) Venadaxili narkoz

C) Paranefral blokada

D) Naqil-mərkəz tipli anesteziya

E) Onurğa beyni anesteziyasi
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев. 2002 . с – 98-104

Tarix: 01.01.2011


391) Qeyri - inhalyasion narkoz üçün aşağıdakılardan hansı istifadə edilir?
A) Azot qazı

B) Ftoratan

C) Sombrevin

D) Trisiklopropan

E) Efir
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев. 2002 . с – 98-103

Tarix: 01.01.2011


392) Uzunmüddətli və travmatik keçən cərrahi əməliyyatlarda istifadə edilən narkoz hansıdır?
A) Elektronarkoz

B) Endotraxeal

C) Venadaxili

D) Maskalı

E) Rauş
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев. 2002 . с – 98-103

Tarix: 01.01.2011


393) Neyroleptoanalgeziyada istifadə edilən neyroleptik dərman preparatı hansıdır?
A) Efir

B) Droperidol

C) Pentalgin

D) Heksanal

E) Siklopropan
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев. 2002 . с – 103-104

Tarix: 01.01.2011


394) Neyroleptoanalgeziyada istifadə olunan narkotik analgetik hansıdır?
A) Droperidol

B) Efir


C) Heksanal

D) Fentanil

E) Siklopropan
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев. 2002 . с – 103-104

Tarix: 01.01.2011


395) Ataralgeziya nədir?
A) Aplikasiya anesteziya növü

B) Naqil anesteziya növü

C) İnhalyasiya narkoz növü

D) Ümumi narkoz növü

E) Yerli anesteziya növü
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: “Хирургическая стоматология” под редакцией Т. Г. Робустовой, Москва, «Медицина», 2003. с. 36

Tarix: 01.01.2011


396) Ataralgeziyada hansı təsirli dərman preparatları istifadə olunur?
A) Sidikqovucu

B) Psixotrop

C) Dezintoksikasiya edici

D) Hipotenziv

E) Antikoaqulyant
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев. 2002 . с – 103-104

Tarix: 01.01.2011


397) Planlı əməliyyatlarda ümumi ağrısızlaşdırmaya əks göstəriş hansıdır?
A) Dekompensasiya dövründə şəkərli diabet

B) Kompensasiya dövründə stenokardiya

C) Ağız boşluğunda yerləşən şiş

D) Yaşlı xəstələr

E) Yerli anestetikə allergiya
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев. 2002 . с – 98

Tarix: 01.01.2011


398) Planlı əməliyyatlarda ümumi ağrısızlaşdırmaya əks göstəriş hansıdır?
A) Yerli anestetikə allergiya

B) Yaşlı xəstələr

C) Ağız boşluğunda yerləşən şiş

D) Kompensasiya dövründə stenokardiya

E) Kəskin böyrək çatışmazlığı
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев. 2002 . с – 98

Tarix: 01.01.2011


399) Planlı əməliyyatlarda ümumi ağrısızlaşdırmaya əks göstəriş hansıdır?
A) Yerli anestetikə allergiya

B) Ağız boşluğunda yerləşən şiş

C) Kompensasiya dövründə stenokardiya

D) Yaşlı xəstələr

E) Kəskin leykoz
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев. 2002 . с – 98

Tarix: 01.01.2011


400) Planlı əməliyyatlarda ümumi ağrısızlaşdırmaya əks göstəriş hansıdır?
A) Ağız boşluğunda yerləşən şiş

B) Ağır dərəcəli anemiya

C) Yaşlı xəstələr

D) Kompensasiya dövründə stenokardiya

E) Yerli anestetikə allergiya
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев. 2002 . с – 98

Tarix: 01.01.2011


401) Ümumi ağırsızlaşmaya aid ağırsızlaşma növü hansıdır?
A) Peridural anesteziya

B) Sakral anesteziya

C) Spinal anesteziya

D) İnfiltrasiya anesteziyası

E) Venadaxili narkoz
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев. 2002 . с – 98

Tarix: 01.01.2011


402) Yerli ağrısızlaşdırma üsulu hansıdır?
A) Damardaxili

B) Endotraxeal

C) İntratraxeal

D) İnfiltrasiya anesteziyası

E) Maskalı
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев. 2002 . с – 104-105

Tarix: 01.01.2011


403) Premedikasiya nədir?
A) Xəstənin narkozdan sonra oyanması üçün keçirilən medikamentoz müalicə

B) Pasiyentdə cərrahi müdaxilə və anestezioloji tədbir keçirilməsi üçün medikamentoz hazırlıq

C) Cərrahi əməliyyatın aparılması üçün yerli ağrısızlaşdırma

D) Cərrahi əməliyyatın aparılması üçün ümumi ağrısızlaşdırma

E) Dişin çıxarılması əməliyyatında istifadə olunan analgeziya
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 37

Tarix: 01.01.2011


404) Premedikasiya kim tərəfindən aparılır?
A) Baş tibb bacısı

B) Əməliyyat tibb bacısı

C) Həkim-stomatoloq

D) Baş həkim

E) Həkim-anestezioloq
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 37

Tarix: 01.01.2011


405) Relanium hansı qrup preparatların nümayəndəsidir?
A) Sitostatiklərin

B) Adrenoblokatorların

C) Trankvilizatorların

D) Antihipoksantların

E) Statinlərin
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев. 2002 . с – 103-104

Tarix: 01.01.2011


Yüklə 2,09 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   22
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin