Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?


) Protezönü cərrahiyyədə frenuloplastika əməliyyatının məqsədi nədir?Yüklə 2,09 Mb.
səhifə12/22
tarix25.11.2016
ölçüsü2,09 Mb.
#69
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   22

510) Protezönü cərrahiyyədə frenuloplastika əməliyyatının məqsədi nədir?
A) Dilin və dodağın hərəkətlərinin sərbəstləşməsi

B) Protezləmədən sonra nitqin korreksiyası

C) Protezlə travmanın profilaktikası

D) Pasiyentin tam çıxan protezə qısa vaxtda öyrəşməsi

E) Tam çıxan protezin sabit fiksasiyası
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 508-511

Tarix: 01.01.2011


511) Damaq torusunun əmələ gəlməsinin səbəbini göstərin:
A) Travmatik diş ekstraksiyası

B) Uşaqlıqda ortodontik müalicəsinin aparılması

C) Odontogen əng sinusiti

D) Anadangəlmə qüsur

E) Tam çıxan protezlə xroniki travma
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии. А. А. Тимофеев. Киев 2002. с. 377-381

Tarix: 01.01.2011


512) Parodontal xəstəliklər zamanı cərrahi əməliyyatın aparılmasında əsas məqsəd nədir?
A) Parodontal cibin aradan qaldırılması

B) Dişlərin müalicəsinin yaxşılaşdırılması

C) Estetikanın yaxşılaşdırılması

D) Kariyesin profilaktikası

E) Diş protezləməsinin yaxşılaşdırılması
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии. А. А. Тимофеев. Киев 2002. с. 376

Tarix: 01.01.2011


513) Gingivoektomiyaya göstəriş hansıdır?
A) Diş ətinin resessiyası

B) Kəskin parodontit

C) Xroniki parodontit

D) Diş ətinin hiperplaziyası

E) Diş boynunun kariyesi
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии. А. А. Тимофеев. Киев 2002. с. 375

Tarix: 01.01.2011


514) Parodontitin yüngül dərəcəsində parodontal cibin dərinliyini təyin edin.
A) 5 mm artıq

B) 1 mm qədər

C) 4 mm qədər

D) 4 mm artıq

E) 2 mm qədər
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии. А. А. Тимофеев. Киев 2002. с. 371

Tarix: 01.01.2011


515) Parodontitin orta dərəcəsində parodontal cibin dərinliyini təyin edin:
A) 2 mm qədər

B) 6 mm qədər

C) 4 mm qədər

D) 6 mm artıq

E) 5 mm qədər
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии. А. А. Тимофеев. Киев 2002. с. 371

Tarix: 01.01.2011


516) Parodontitin ağır dərəcəsində parodontal cibin dərinliyini təyin edin:
A) 6 mm artıq

B) 2 mm qədər

C) 5 mm qədər

D) 6 mm qədər

E) 4 mm qədər
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии. А. А. Тимофеев. Киев 2002. с. 371

Tarix: 01.01.2011


517) Paradontal cibinin hansı dərinliyi açıq küretaja göstərişdir?
A) 6 mm artıq

B) 3 mm qədər

C) 2 mm qədər

D) 4 mm artıq

E) 4 mm qədər
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 508-509

Tarix: 01.01.2011


518) Paradontal cibinin hansı dərinliyi bağlı küretaja göstərişdir?
A) 6 mm-ə qədər

B) 4 mm-ə qədər

C) 4 mm-dən artıq

D) 3 mm-ə qədər

E) 2 mm-ə qədər
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 508-509

Tarix: 01.01.2011


519) Gingivoplastika nədir?
A) Dəri çapığının Z - plastikası

B) Retensiya olunmuş dişin üzərində olan diş ətinin götürülməsi

C) Paradontal cibin aradan qaldırılması

D) Diş ətin konturunun bərpası

E) Diş implantatının üstünün açılması
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 508-511

Tarix: 01.01.2011


520) Radikal gingivektomiyaya göstəriş hansıdır?
A) Diş əti və sümük ciblərlə alveol sümüyün iltihab mənşəli rezorbsiyası

B) Hipertrofik gingivit

C) Üfüqi atrofiya

D) Sümük rezorbsiyasının olmaması

E) Dərinliyi 4 mm qədər olan paradontal ciblər
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 508-511

Tarix: 01.01.2011


521) Hansı somatik patologiya zamanı parodont toxumaları zədələnir?
A) Angina

B) Stenokardiya

C) Qrip

D) Şəkərli diabet, revmatik (birləşdirici toxuma) xəstəliklərE) Arterial hipertenziya
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 508-511

Tarix: 01.01.2011


522) Paradontoloji cərrahiyyədə Vidmanın əməliyyatı nədən ibarətdir?
A) Küretaj və gingivoplastika

B) Dişin çıxarılmasından sonar diş yuvasının küretajı

C) Gingivektomiya ilə küretaj

D) Dilim əməliyyatla açıq küretaj

E) Qapalı küretaj
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 508-511

Tarix: 01.01.2011


523) Gingiviti parodontitdən fərqləndirən əsas xüsusiyyət hansıdır?
A) Patoloji ciblərdən pioreya

B) Diş - diş əti birləşməsinin zədələnməməsi

C) Diş ətinin hipertrofiyası

D) Diş - diş əti birləşməsinin itməsi

E) Alveol sümüyünün rezorbsiyası
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии. А. А. Тимофеев. Киев 2002. с. 371-372

Tarix: 01.01.2011Dental implantologiyanin cərrahi aspektləri. Əsas təməl

524) Diş implantatı nədir?
A) Ksenoplastik materialdan hazırlanmış, çənəyə sümükdaxili və ya sümüküstülüyüaltı bərkidilən süni diş köküdür

B) Çıxarılan və çıxarılmayan stomatoloji protezlərin dayağı kimi əng və çənə sümüyünə yerləşdirilən süni diş köküdür

C) Heteroplastik materialdan hazırlanmış, çənəyə sümükdaxili və ya sümüküstülüyüaltı bərkidilən süni diş köküdür

D) Autoplastik materialdan hazırlanmış, çənəyə sümükdaxili və ya sümüküstülüyüaltı bərkidilən süni diş köküdür

E) Yaxın qohumdan götürülüb pasientin çənəsinə bərkidilən diş transplantatıdır
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 653-657

Tarix: 01.01.2011


525) Diş implantasiyasına göstəriş hansıdır?
A) Sağlam diş cərgəsində bir dişin itirilməsi (xüsusən frontal hissədə)

B) Diş cərgəsində dişlərin həddən artıq sıx olması

C) Çox saylı kariesli dişlərin olması

D) Dişlərin konvergensiyası

E) Dişlərin distopiyalı olması
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии. А. А. Тимофеев. Киев 2002. с. 951-954

Tarix: 01.01.2011


526) Diş implantasiyasına göstəriş hansıdır?
A) Dişlərin konvergensiyası

B) Çoxsaylı kariesli dişlərin olması

C) Dişlərin distopiyası

D) 4 və ya daha çox hüdudlanan diş cərgəsi defekti

E) Diş sırasının dişlərin həddən artıq sıx olması
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии. А. А. Тимофеев. Киев 2002. с. 951-954

Tarix: 01.01.2011


527) Diş implantasiyayasına göstəriş hansıdır?
A) Çoxsaylı kariesli dişlərin olması

B) Diş cərgəsində dişlərin həddən artıq sıx olması

C) Dişlərin konvergensiyası

D) Dişlərin distopiyası

E) Dişsiz çənələr, həmçinin alveol çıxıntının atrofiyaya uğraması
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии. А. А. Тимофеев. Киев 2002. с. 951-954

Tarix: 01.01.2011


528) Diş implantasiyayasına göstəriş hansıdır?
A) Tam adentiyada akrilat tərkibli protezlərə yüksək hissiyatın olması

B) Dişlərin konvergensiyası

C) Çoxsaylı kariesli dişlərin olması

D) Diş cərgəsində dişlərin həddən artıq sıx olması

E) Dişlərin distopiyası
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии. А. А. Тимофеев. Киев 2002. с. 951-954

Tarix: 01.01.2011


529) Diş implantasiyasının ümumi nisbi əks göstərişi hansıdır?
A) Yuxarı tənəffüs yollarının xroniki xəstəlikləri

B) Hematoloji və immunoloji xəstəliklər

C) Kompensasiya olunmuş diabet

D) Xroniki qastrit və qastroduodeniti

E) Ətraf venalarının varikoz genişlənməsi
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии. А. А. Тимофеев. Киев 2002. с. 951-954

Tarix: 01.01.2011


530) Diş implantasiyasına ümumi nisbi əks göstəriş hansıdır?
A) Şəkərli diabet kompensasiya dövründə

B) Yuxarı tənəffüs yollarının xroniki xəstəlikləri

C) Şəkərli diabet dekompensasiya dövründə

D) Xroniki qastrit və qastroduodenit

E) Ətraf venalarının varikoz genişlənməsi
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии. А. А. Тимофеев. Киев 2002. с. 951-954

Tarix: 01.01.2011


531) Diş implantasiyasına mütləq əks göstəriş hansıdır?
A) Şəkərli diabet kompensasiya dövründə

B) Ətraf venalarının varikoz genişlənməsi

C) Kəskin yoluxucu xəstəliklər

D) Yuxarı tənəffüs yollarının xroniki xəstəlikləri

E) Xroniki qastrit və qastroduodenit
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии. А. А. Тимофеев. Киев 2002. с. 951-954

Tarix: 01.01.2011


532) Diş implantasiyasının nisbi əks göstərişi hansıdır?
A) Ətraf venalarının varikoz genişlənməsi

B) Kompensasiya olunmuş diabet

C) Çənə sümüklərinin osteoporozu

D) Xroniki qastrit və qastroduodenit

E) Yuxarı tənəffüs yollarının xroniki xəstəlikləri
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии. А. А. Тимофеев. Киев 2002. с. 951-954

Tarix: 01.01.2011


533) Diş implantasiyasının mütləq əks göstərişi hansıdır?
A) Kompensasiya olunmuş diabet

B) Pasiyentin psixiki qeyri - stabilliyi

C) Ətraf venalarının varikoz genişlənməsi

D) Xroniki qastrit və qastroduodenit

E) Yuxarı tənəffüs yollarının xroniki xəstəlikləri
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии. А. А. Тимофеев. Киев 2002. с. 951-954

Tarix: 01.01.2011


534) Aşağıdakılardan hansı diş implantasiyasının mütləq əks göstərişinə aiddir?
A) Xroniki qastrit və qastroduodenit

B) Alkoqolizm və narkomaniya

C) Yuxarı tənəffüs yollarının xroniki xəstəlikləri

D) Aşağı ətrafvenalarının varikoz genişlənməsi

E) Kompensasiya olunmuş diabet
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии. А. А. Тимофеев. Киев 2002. с. 951-954

Tarix: 01.01.2011


535) Hansı diş implantasiyasının mütləq əks göstərişinə aiddir?
A) Xroniki qastrit və qastroduodenit

B) Yuxarı tənəffüs yollarının xroniki xəstəlikləri

C) Ətraf venalarının varikoz genişlənməsi

D) Kompensasiya olunmuş diabet

E) Birləşdirici toxumanın sistem xəstəlikləri
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии. А. А. Тимофеев. Киев 2002. с. 951-954

Tarix: 01.01.2011


536) Hansı diş implantasiyasının mütləq əks göstərişinə aiddir?
A) Xroniki qastrit və qastroduodenit

B) Hamiləlik dövrü

C) Kompensasiya olunmuş diabet

D) Yuxarı tənəffüs yollarının xroniki xəstəlikləri

E) Ətraf venalarının varikoz genişlənməsi
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии. А. А. Тимофеев. Киев 2002. с. 951-954

Tarix: 01.01.2011


537) Hansı diş implantasiyasının nisbi əks göstərişinə aiddir?
A) Dişlərin konvergensiyası

B) Dişlərin distopiyası

C) Tütünçəkmə (gündə 20-dən artıq)

D) Çoxsaylı körpüvari protezlərin olması

E) Çoxsaylı endodontik müalicə olunmuş dişlərin olması
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии. А. А. Тимофеев. Киев 2002. с. 951-954

Tarix: 01.01.2011


538) Hansı diş implantasiyasının nisbi əks göstərişinə aiddir?
A) Dişlərin konvergensiyası

B) Dişlərin distopiyası

C) Çoxsaylı endodontik müalicə olunmuş dişlərin olması

D) Ağız boşluğu gigiyenasının qeyri-kafi olması

E) Çoxsaylı körpüvari protezlərin olması
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии. А. А. Тимофеев. Киев 2002. с. 951-954

Tarix: 01.01.2011


539) Hansı diş implantasiyasının nisbi əks göstərişinə aiddir?
A) Dişlərin konvergensiyası

B) Diş əti xəstəlikləri, parodontit, stomatit

C) Dişlərin distopiyası

D) Çoxsaylı endodontik müalicə olunmuş dişlərin olması

E) Çoxsaylı körpüvari protezlərin olması
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии. А. А. Тимофеев. Киев 2002. с. 951-954

Tarix: 01.01.2011


540) Hansı diş implantasiyasının nisbi əks göstərişinə aiddir?
A) Parafunksional vərdişlər (bruksizm,dişlərin qısılması)

B) Çox saylı körpüvari protezlərin olması

C) Dişlərin distopiyası

D) Çox saylı endodontik müalicə olunmuş dişlərin olması

E) Dişlərin konvergensiyası
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии. А. А. Тимофеев. Киев 2002. с. 951-954

Tarix: 01.01.2011


541) Hansı diş implantasiyasının mütləq əks göstərişinə aiddir?
A) Dişlərin distopiyası

B) Dişlərin konvergensiyası

C) Qan xəstəlikləri

D) Çoxsaylı endodontik müalicə olunmuş dişlərin olması

E) Çoxsaylı körpüvari protezlərin olması
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии. А. А. Тимофеев. Киев 2002. с. 951-954

Tarix: 01.01.2011


542) Hansı diş implantasiyasının planlaşdırılmasının əsas məqsədinə aiddir?
A) Qoyulan implantların sayını maksimuma çatdırmaq

B) Ən bahalı implant növünü və protez növünü seçmək

C) Protezləmənin optimal variantının təyin etmək

D) Xəstənin istəyini yerinə yetirmək

E) Terapevtik müalicəni minimuma yendirmək
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии. А. А. Тимофеев. Киев 2002. с. 951-954

Tarix: 01.01.2011


543) Diş implantasiyasının planlaşdırılmasının əsas məqsədi nədir?
A) İmplantatların sayını və ölçülərini müəyyən etmək

B) Qoyulan implantların sayını maksimuma çatdırmaq

C) Ən bahalı implant növünü və protez növünü seçmək

D) Terapevtik müalicəni minimuma yendirmək

E) Xəstənin istəyini yerinə yetirmək
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии. А. А. Тимофеев. Киев 2002. с. 951-954

Tarix: 01.01.2011


544) Hansı diş implantasiyasının mütləq əks göstərişinə aiddir?
A) Yuxarı tənəffüs yollarının xroniki xəstəlikləri

B) Xroniki qastrit və qastroduodenit

C) Kompensasiya olunmuş diabet

D) Ətraf venalarının varikoz genişlənməsi

E) Kəllə sümüklərinin inkişafının tam başa çatmaması (17 yaşa qədər)
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии. А. А. Тимофеев. Киев 2002. с. 951-954

Tarix: 01.01.2011


545) Hansı diş implantasiyasında həlledici rol oynayır?
A) Diş implantlarının sistem növü

B) Pasiyentin vərdişləri

C) Ağız boşluğunda kariesli dişlərin olması

D) Üz- skeleti sümüklərinin konfiqurasiyası

E) İmplant qouyulacaq yerdə sümük toxumasının həcmi və arxitektonikası
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии. А. А. Тимофеев. Киев 2002. с. 951-954

Tarix: 01.01.2011


546) İmplantatı hər tərəfdən əhatə edən sümüyün qalınlığı ən azı neçə mm olmalıdır?
A) 5 mm

B) 2 mm


C) 0, 5 mm

D) 3 mm


E) 1 mm
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии. А. А. Тимофеев. Киев 2002. с. 951-954

Tarix: 01.01.2011


547) Yanaşı qoyulan iki implantatın mərkəzi arasındakı məsafəni təyin edin:
A) 6 mm

B) 7 mm


C) 5 mm

D) 9 mm


E) 8 mm
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии. А. А. Тимофеев. Киев 2002. с. 951-954

Tarix: 01.01.2011


548) Xəstəliklərin Beynəlxalq Təsnifata(XBT) görə diş implantasiyası aşağıdakılardan hansına aiddir?
A) Heterotransplantasiya

B) Allotransplantasiya

C) Autotransplantasiya

D) Eksplantasiya

E) Homotransplantasiya
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 653

Tarix: 01.01.2011


549) Sümük toxumasının implantatının yivlərinə keçməsi prosesi necə adlanır?
A) Osteoporoz

B) Osteointeqrasiya

C) Osteogenez

D) Sümük regenerasiyası

E) Reparativ osteogenez
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии. А. А. Тимофеев. Киев 2002. с. 956

Tarix: 01.01.2011


550) Diş implantasiyasına göstəriş hansıdır?
A) Ənənəvi ortopedik müalicə metodları ilə diş - çənə sisteminin funksional və estetik bərpasının mümkün olmaması

B) Diş - çənə sisteminin inkişafının pozulması ilə əlaqədar dişlərin distopiyalı olması

C) Dişlərin konvergensiyası

D) Diş - çənə sisteminin inkişafının pozulması ilə əlaqədar diş cərgəsində dişlərin həddən artıq sıx olması

E) Çoxsaylı kariesli dişlərin olması
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии. А. А. Тимофеев. Киев 2002. с. 956

Tarix: 01.01.2011


551) Diş implantasiyasına göstəriş hansıdır?
A) Diş - çənə sisteminin inkişafının pozulması ilə əlaqədar diş cərgəsində dişlərin həddən artıq sıx olması

B) Diş - çənə sisteminin inkişafının pozulması ilə əlaqədar dişlərin distopiyalı olması

C) Dişlərin itirilməsi və çeynəmə funksiyasının pozulması ilə əlaqədar mədə - bağırsaq xəstəliyinin olması

D) Çoxsaylı kariesli dişlərin olması

E) Dişlərin konvergensiyası
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии. А. А. Тимофеев. Киев 2002. с. 951-954

Tarix: 01.01.2011


552) Diş implantasiyasına göstəriş hansıdır?
A) Diş - çənə sisteminin inkişafının pozulması ilə əlaqədar dişlərin distopiyalı olması

B) Çoxsaylı kariesli dişlərin olması

C) Tam adentiyada yüksək qusma refleksinin olması

D) Dişlərin konvergensiyası

E) Diş - çənə sisteminin inkişafının pozulması ilə əlaqədar diş cərgəsində dişlərin həddən artıq sıx olması
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии. А. А. Тимофеев. Киев 2002. с. 951-954

Tarix: 01.01.2011


553) Diş implantasiyasına göstəriş hansıdır?
A) Diş - çənə sisteminin inkişafının pozulması ilə əlaqədar dişlərin distopiyalı olması

B) Diş - çənə sisteminin inkişafının pozulması ilə əlaqədar diş cərgəsində dişlərin həddən artıq sıx olması

C) Dişlərin konvergensiyası

D) Birtərəfli və ya ikitərəfli 3 və ya daha çox hüdudlanmayan diş cərgəsinin defekti

E) Çoxsaylı kariesli dişlərin olması
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии. А. А. Тимофеев. Киев 2002. с. 951-954

Tarix: 01.01.2011Üz-çənə nahiyəsinin odontogen ilthabi xəstəlikləri periodontiti, periostiti və osteomiyeliti

554) Kəskin seroz odontogen periostit anlayışına nə daxildir?
A) Sümüküstü toxumanın kəskinləşmiş periodontitə uyğun olan reaktiv iltihabı

B) Sümüküstü toxumanın proliferativ proseslər nəticəsində qalınlaşması

C) Sümüküstü altı irinli ocağın formalaşması

D) Sümüküstü toxumanın nekrozu

E) Ağız boşluğunun selikli qişasının kəskin kataral dəyişiklikləri
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А.А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 195

Tarix: 01.01.2011


555) Kəskin irinli odontogen periostit zamanı irinin yayılma yollarını təyin edin:

A) Fallopi kanalları vasitəsi ilə

B) Çənəətrafı yumşaq toxumalar vasitəsi ilə

C) Ağız boşluğunun zədələnmiş selikli qişası vasitəsilə

D) Folkman və havers kanalları boyunca

E) Zədələnmiş üz dərisi vasitəsilə


Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А.А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 195

Tarix: 01.01.2011


556) Kəskin irinli odontogen periostit zamanı irinin yayılma yollarını təyin edin.
A) Fallopi kanalları vasitəsi ilə

B) Zədələnmiş üz dərisindən

C) Destruksiya olunmuş alveol çıxıntısının divarından

D) Çənəətrafı yumşaq toxumalar vasitəsilə

E) Ağız boşluğunun zədələnmiş selikli qişası vasitəsi ilə
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А.А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 195

Tarix: 01.01.2011


557) Kəskin irinli odontogen periostitin əsas əmələ gətirici amilini təyin edin:
A) Xəstənin yaşı

B) Stafilokoka qarşı mikrob sensibilizasiyası

C) Çənələrin vaskulyarizasiyası

D) Xəstədə mövcud olan böyrək patologiyası

E) Xəstənin cinsi
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А.А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 195

Tarix: 01.01.2011


558) Hansı bakterial agent kəskin irinli odontogen periostiti əmələ gətirir?
A) Difteriya çöpləri

B) Vərəm çöpləri

C) Qeyri - patogen stafilokok

D) Qonokok

E) Bağırsaq klostridiləri
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А.А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 195

Tarix: 01.01.2011


559) Paraallergik reaksiyalara aid olmayan amili göstərin.
A) İstilənmə

B) Emosional gərginlik

C) Bakterial sensibilizasiya

D) Soyuma

E) Fiziki gərginlik
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А.А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 196

Tarix: 01.01.2011


560) Kəskin irinli odontogen periostit zamanı əmələ gələn yumşaq toxumaların ödeminin həcmi nədən asılıdır?
A) İrinli ocaq nahiyəsində venoz kələfin strukturundan

B) Pulpa kamerasının həcmindən

C) Diş tacının dağılma dərəcəsindən

D) İrinli ocaq nahiyəsində sinir kələfinin strukturundan

E) Diş köklərinin anatomiyasından
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А.А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 196

Tarix: 01.01.2011


561) Çənələrdə sümüküstü toxumanın magistral növ venoz kələfinin mövcud olduğu nahiyəni təyin edin.
A) Çənənin bucaq nahiyəsi

B) Əng sinusunun ön lövhəsi

C) Orbitanın aşağı kənarı

D) Sərt damaq

E) Əngin frontal nahiyəsi
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А.А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 196

Tarix: 01.01.2011


Yüklə 2,09 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   22
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin