Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?


) Kəskin odontogen periostit zamanı iltihabi kontrakturanın dərəcəsini tapın və uyğunluğu təyin edinYüklə 2,09 Mb.
səhifə13/22
tarix25.11.2016
ölçüsü2,09 Mb.
#69
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   22

562) Kəskin odontogen periostit zamanı iltihabi kontrakturanın dərəcəsini tapın və uyğunluğu təyin edin:

I. dərəcə

II. dərəcə

III. dərəcə

1 – ağzın açılması 1 sm qədər məhduddur

2 – ağzın açılması zəif məhduddur

3 – ağzın sərbəst açılması qeyri - mümkündür
A) I – 3; II – 1; III – 2.

B) I – 1; II – 3; III – 2.

C) I – 2; II – 1; III – 3.

D) I – 1; II – 2; III – 3.

E) I – 2; II – 3; III – 1.
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А.А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 196

Tarix: 01.01.2011


563) Damaq absesi hansı növ patologiyaya aiddir?
A) Yumşaq toxumaların irinli-nekrokit prosesləri

B) Kəskin odontogen periostit

C) Kəskin odontogen osteomielit

D) Yumşaq toxumaların fleqmonaları

E) Kəskin odontogen haymorit
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А.А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 197

Tarix: 01.01.2011


564) Kəskin odontogen periostit zamanı irinli ocağın hansı lokalizasiyası zamanı kollateral ödem hesabına üzün assimetriyası qeyd olunmur?
A) Əng sinusunun ön lövhəsində

B) Sərt damaq nahiyəsində

C) Göz yuvasının aşağı kənarında

D) Çənənin bucaq nahiyəsində

E) Əngin frontal nahiyəsində
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А.А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 197

Tarix: 01.01.2011


565) Kəskin odontogen periostitdən fərqli olaraq xroniki periodontitin kəskinləşməsi zamanı aşağıdakılardan hansı qeyd olunmur?
A) Yumşaq toxumalarının kollateral ödemi baş verir

B) Dişin müsbət perkussiyası qeyd edilir

C) İltihab prosesi səbəbkar dişdən sümüküstü toxumaya yayılır

D) İltihab prosesi yalnız səbəbkar dişin kök zirvəsində lokalizasiya edir

E) Ağrılar üçlü sinirin şaxələri boyunca yayılır
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А.А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 197

Tarix: 01.01.2011


566) Çənənin daxili səthində lokalizasiya olunan kəskin irinli odontogen periostit hansı növ patologiya ilə oxşardır?
A) Aşağı molyarların kəskin qanqrenoz pulpiti

B) Aşağı kəsici dişlərin generalizasiya olunmuş paradontiti

C) Dil kökünün fleqmonası

D) Yanaq nahiyəsinin kəskin odontogen absesi

E) Dilaltı tüpürcək vəzisinin kəskin iltihabi prosesi
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А.А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 197

Tarix: 01.01.2011


567) Çənənin dil tərəfində lokalizasiya olunan kəskin irinli odontogen periostit zamanı hansı anatomik struktur heç vaxt zədələnmir?
A) Çənənin daxili kortikal səthi

B) Selikli qişa

C) Sümüküstü nahiyə

D) Dilaltı tüpürcək vəzisi

E) Volkman kanalları
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А.А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 197

Tarix: 01.01.2011


568) Çənənin kəskin seroz periostiti zamanı səbəbkar diş funksional və estetik əhəmiyyət daşımırsa, mütləq aparılan manipulyasiyanı göstərin:
A) Yalnız periostotomiya

B) Səbəbkar dişin çıxarılması və periostotomiya

C) Fizioterapevtik müalicənin aparılması

D) Səbəbkar dişin tacının estetik bərpası

E) Yalnız səbəbkar dişin çıxarılması
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А.А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 199

Tarix: 01.01.2011


569) Çənənin kəskin irinli periostit zamanı səbəbkar diş funksional və estetik əhəmiyyət daşımırsa, mütləq hansı manipulyasiya aparılır?
A) Fizioterapevtik müalicənin aparılması

B) Yalnız səbəbkar dişin çıxarılması

C) Yalnız periostotomiya

D) Səbəbkar dişin tacının estetik bərpası

E) Səbəbkar dişin çıxarılması və periostotomiya
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А.А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 199

Tarix: 01.01.2011


570) Damaq absesi olduğu halda cərrahi müdaxilə çərçivəsində hansı xüsusi cərrahi manevr aparılmalıdır?
A) Lentvari drenaj piltənin əmələ gəlmiş boşluğa yeridilməsi

B) İltihabi ocaq üzərindəki selikli qişanın üçbucaq şəklində eksiziyası

C) Yaranın antiseptik məhlullarla yuyulması

D) İltihabi ocağa uyğun olaraq selikli qişada və sümüküstü toxumada kəsiyin aparılması

E) Yerli keyləşdirmənin aparılması
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А.А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 199

Tarix: 01.01.2011


571) Sadə xroniki periostitin anlayışına aşağıdakılardan hansı uyğundur?
A) Patologiya zamanı regionar və sümüküstü daxili limfatik kələfdaxili dəyişikliklər baş verir

B) Patologiya sümüyün nəzərə çarpan rezorbsiya və restrukturizasiya ilə xarakterizə olunur

C) Patologiya zamanı çənənin kortikal səthinin və sümüküstü toxumasının dağılması qeyd olunur

D) Patologiya zamanı əmələ gələn sümüyün ossifikasiyası hiperostozla nəticələnir

E) Patologiya zamanı əmələ gəlmiş yeni osteoid toxuması aparılan müalicədən sonra reqressiya olunur
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А.А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 200

Tarix: 01.01.2011


572) Sümükləşən (ossifikasiya edən) xroniki periostit anlayışı hansıdır?
A) Patologiya sümüyün nəzərə çarpan rezorbsiya və restrukturizasiya ilə xarakterizə olunur

B) Patologiya zamanı əmələ gələn sümüyün ossifikasiyası hiperostozla nəticələnir

C) Patologiya zamanı əmələ gəlmiş yeni osteoid toxuması aparılan müalicədən sonra reqressiya olunur

D) Patologiya zamanı çənənin kortikal səthinin və sümüküstü toxumasının dağılması qeyd olunur

E) Patologiya zamanı regionar və sümüküstü daxili limfatik kələfdaxili dəyişikliklər baş verir
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А.А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 200

Tarix: 01.01.2011


573) Rarefikasiya edən xroniki periostit anlayışına aşağıdakılardan hansı uyğundur?
A) Patologiya zamanı regionar və sümüküstü daxili limfatik kələfdaxili dəyişikliklər baş verir

B) Patologiya zamanı əmələ gəlmiş yeni osteoid toxuması aparılan müalicədən sonra reqressiya olunur

C) Patologiya sümüyün nəzərə çarpan rezorbsiya və restrukturizasiya ilə xarakterizə olunur

D) Patologiya zamanı əmələ gələn sümüyün ossifikasiyası hiperostozla nəticələnir

E) Patologiya zamanı çənənin kortikal səthinin və sümüküstü toxumasının dağılması qeyd olunur
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А.А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 200

Tarix: 01.01.2011


574) Aşağıdakılardan hansı xroniki periostitə aiddir?
A) Sadə

B) İdiopatik

C) Mürəkkəb

D) Perforativ

E) Nekrozlaşan
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А.А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 200

Tarix: 01.01.2011


575) Xroniki periostitə aid olan anlayışı göstərin:
A) İdiopatik

B) Ossifikasiya edən

C) Nekrozlaşan

D) Skeletizasiya edən

E) Perforativ
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А.А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 200

Tarix: 01.01.2011


576) Xroniki periostitə aid olan anlayışı göstərin:
A) İdiopatik

B) Rarefikasiya edən

C) Kontakt

D) Skeletizasiya edən

E) Buynuzlaşan
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А.А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 200

Tarix: 01.01.2011


577) Sadə xroniki periostitin əsas səbəbini göstərin.
A) Qlossit

B) Kəskin periostit

C) Stomatit

D) Sialodenit

E) Limfadenit
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А.А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 200

Tarix: 01.01.2011


578) Sümükləşən xroniki periostitin əsas səbəbini göstərin.
A) Sialodenit

B) Qlossit

C) Stomatit

D) Limfadenit

E) Kəskin periostit
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А.А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 200

Tarix: 01.01.2011


579) Rarefikasiya edən xroniki periostitin əsas səbəbini göstərin.
A) Sialodenit

B) Travma

C) Limfadenit

D) Qlossit

E) Stomatit
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А.А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 200

Tarix: 01.01.2011


580) Rarefikasiya edən xroniki periostit zamanı ocaq sərhədlərində olan dişlərin perkusiyasının nəticəsini təyin edin:
A) Zəif - müsbətdir

B) Müsbətdir

C) Kəskin ağrılıdır

D) Qonşu dişlərə yayılır

E) Mənfidir
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А.А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 200

Tarix: 01.01.2011


581) Rarefikasiya edən xroniki periostitinin patogenetik mexanizmini göstərin.
A) Travma – dişin laxlaması – patoloji periodontal cibinin əmələ gəlməsi

B) Travma – alveol çıxıntısının sınığı – hərəkətlilik

C) Travma – hematoma – iltihablaşma

D) Travma – selikli qişanın zədələnməsi – yaranın iltihablaşması

E) Travma – hematoma – orqanizasiya
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А.А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 200

Tarix: 01.01.2011


582) Xroniki periostit hansı patologiya ilə oxşardır?
A) Xroniki pulpit

B) Xroniki periodontitin kəskinəşməsi

C) Kəskin odontogen periostit

D) Xroniki odontogen osteomielit

E) Xroniki sialodoxit
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А.А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 200

Tarix: 01.01.2011


583) Xroniki periostit aşağıdakı hansı patologiya ilə oxşarlıq təşkil edir?
A) Xroniki periodontitin kəskinəşməsi

B) Xroniki pulpit

C) Xroniki sialodoxit

D) Kəskin odontogen periostit

E) Xroniki travmatik osteomielit
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А.А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 200

Tarix: 01.01.2011


584) Kəskin irinli odontogen periostitdən fərqli olaraq xroniki periostitin müalicəsində hənsı cərrahi manevr aparılır?
A) Patoloji ocaq təftiş olunur

B) Estetik və funksional əhəmiyyət daşımayan diş çıxarılır

C) Selikli qişada kəsik aparılır

D) Yara tam tikilir

E) Yerli keyləşdirmə aparılır
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А.А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 201

Tarix: 01.01.2011


585) Çənənin məhdudlaşan odontogen ostomieliti zamanı iltihabi ocaq hansı nahiyəni əhatə edir?
A) Çənənin yarısı

B) Çənənin cismi və ya şaxə nahiyəsi

C) Çənənin tac çıxıntısı

D) Çənənin oynaq çıxıntısı

E) 2-3 diş nahiyəsi
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А.А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 203

Tarix: 01.01.2011


586) Çənənin ocaqlı odontogen ostomieliti zamanı iltihabi ocaq hansı nahiyəni əhatə edir?
A) Çənənin yarısı

B) Çənənin oynaq çıxıntısı

C) Çənənin tac çıxıntısı

D) Çənənin cismi və ya şaxə nahiyəsi

E) 2-3 diş nahiyəsi
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А.А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 203

Tarix: 01.01.2011


587) Çənənin diffuz odontogen ostomieliti zamanı iltihabi ocaq hansı nahiyəni əhatə edir?
A) Çənənin yarısı

B) Çənənin tac çıxıntısı

C) Çənənin oynaq çıxıntısı

D) Çənənin cismi və ya şaxə nahiyəsi

E) 2-3 diş nahiyəsi
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А.А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 203

Tarix: 01.01.2011


588) Periodontitlərin hansı formasında yalnız rentgenoloji müayinə əsasında düzgün diaqnoz qoyula bilməz?
A) Kəskin periodontitlərdə

B) Xroniki fibroz periodontitdə

C) Xroniki qranulyasiya edici periodontitdə

D) Kistoqranulomalarda

E) Xroniki qranulamatoz periodontitdə
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А.А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 195-199

Tarix: 01.01.2011


589) Aşağıdakılardan hansı dişi saxlamaq şərti ilə aparılan cərrahi müalicə üsullarına aid edilə bilməz?
A) Dişin hemiseksiyası

B) Dişin replantasiyasi

C) Diş kökünün amputasiyası

D) Dişin allotransplantasiyası

E) Diş kökü zirvəsinin rezeksiyası
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т.Г.Москва, «Медицина», 2000. c 165-166

Tarix: 01.01.2011


590) Aşağıdakılardan hansı dişi saxlamaq şərti ilə aparılan cərrahi müalicə üsullarına aid deyil?

A) Diş kökünün amputasiyası

B) Diş implantasiyası

C) Кoronoradikulyar separasiya

D) Dişin replantasiyası

E) Dişin hemiseksiyası


Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология.// Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т.Г.Москва, «Медицина», 2000. c 166-167

Tarix: 01.01.2011


591) Dişi saxlamaq şərti ilə cərrahi müalicə üsullarına aşağıdakılardan hansı aiddir?
A) Diş implantasiyası

B) Dişin çıxarılması

C) Koronoradikulyar separasiya

D) Dişin endodontik müalicəsi

E) Dişin allotransplantasiyası
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология.// Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т.Г.Москва, «Медицина», 2000. c 167-168

Tarix: 01.01.2011


592) Dişi saxlamaq şərti ilə cərrahi müalicə üsullarına aşağıdakılardan hansı daxildir?
A) Diş kökünün amputasiyasi

B) Dişin endodontik müalicəsi

C) Diş implantasiyası

D) Diş allotransplantasiyası

E) Dişin çıxarılması
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология.// Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т.Г.Москва, «Медицина», 2000. c 168

Tarix: 01.01.2011


593) Dişi saxlamaq şərti ilə aparılan cərrahi müalicə üsullarna aşağıdakılardan hansı aiddir?
A) Dişin allotransplantasiyası

B) Dişin endodontik müalicəsi

C) Dişin hemiseksiyası

D) Diş implantasiyası

E) Dişin çıxarılması
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология.// Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т.Г.Москва, «Медицина», 2000. c 167-168

Tarix: 01.01.2011


594) Aşağıdakılardan hansı dişi saxlamaq şərti ilə aparılan cərrahi müalicə üsullarına aiddir?
A) Diş implantasiyası

B) Dişin allotransplantasiyası

C) Dişin endodontik müalicəsi

D) Dişin replantasiyası

E) Dişin çıxarılması
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология.// Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т.Г.Москва, «Медицина», 2000. c 164-165

Tarix: 01.01.2011


595) Dişi saxlamaq şərti ilə icra edilən cərrahi müalicə üsullarına aşağıdakılardan hansı aiddir?
A) Diş implantasiyası

B) Diş allotransplantasiyası

C) Dişin endodontik müalicəsi

D) Dişin autotransplantasiyası

E) Dişin çıxarılması
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология.// Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т.Г.Москва, «Медицина», 2000. c 165

Tarix: 01.01.2011


596) Qranulyasiya edici və qranulematoz periodontitlər necə differensasiya edilir?
A) Keçid büküşünün vəziyətinə görə

B) Xəstəliyin başlanması vaxtına görə

C) Rentgenoloji müayinə ilə

D) Biopsiyaya əsasən

E) Pasiyentin şikayətlərinə əsasən
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология.// Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т.Г.Москва, «Медицина», 2000. c 161-163

Tarix: 01.01.2011


597) 23-cü diş kökü zirvəsinin rezeksiyası zamanı aşağıdakı ağrılaşmalardan hansı baş verə bilməz?
A) Burun boşluğunun perforasiyası

B) Selikli qişanın bor vasitəsi ilə zədələnməsi

C) Qan damarının zədələnməsi

D) Haymor cibinin perforasiyası

E) Aşağı alveol sinirinin zədələnməsi
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология.// Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т.Г.Москва, «Медицина», 2000. c 172-173

Tarix: 01.01.2011


598) Dişlərin hemiseksiyasına göstəriş hansıdır?
A) Çox köklü dişlərin kəskin seroz periodontiti

B) Qalan diş tacı hissəsinin dayaq kimi ortopedik konstruksiya üçün yararlı olması

C) Çox köklü dişlərin kəskin irinli pulpiti

D) Qalan diş yuvasının diş implantasiyası üçün yararlı olması

E) Xroniki periodontitli tək köklü dişlər
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология.// Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т.Г.Москва, «Медицина», 2000. c 167-168

Tarix: 01.01.2011


599) Dişlərin replantasiyasına əks göstəriş hansıdır?
A) Dişlərin çıxarılması zamanı diş tacının dağılması

B) Çənələrin kəskin odontogen periostitləri, xroniki periodontitin kəskinləşməsi

C) Çox köklü dişlərin xroniki periodontitlərində konservativ müalicə zamani baş vermiş fəsadlar

D) Çox köklü dişlərin xroniki qranulyasiya edici və qranulamatoz periodontitləri

E) Təsadüfən çıxarılan dişlər
Dərəcə: 3 Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология.// Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т.Г.Москва, «Медицина», 2000. c 164-165

Tarix: 01.01.2011


600) Diş köklərinin amputasiyası əməliyyatına göstəriş hansıdır?
A) Konservativ müalicəyə tabe olmayan infeksiyanın xroniki mənbəyi yalnız bir kök ətrafında yerləşdikdə

B) Xroniki odontogen ostomielitə səbəb olan tək köklü dişlər mövcud olduqda

C) Diş tacının dayaq kimi ortopedik konstruksiya üçün yararlı olmadığı dişlərdə

D) Xroniki odontogen haymoritin səbəbi diş kökü zirvəsi əng sinusunda yerləşdikdə

E) Konservativ müalicəyə tabe olmayan infeksiyanın xroniki mənbəyi bütün köklərə nüfuz etdikdə
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология.// Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т.Г.Москва, «Медицина», 2000. c 168

Tarix: 01.01.2011


601) Koronoradikulyar separasiya nədir?
A) Çox köklü dişlərdə köklərin biri tac hissəsi ilə birlikdə götürülür

B) Çox köklü dişlərdə diş tacınin saxlanılması ilə köklərinin biri çıxarılır

C) Çıxarılan dişlər öz alveoluna qaytarılır

D) Diş tacı bölünür və kökarası sahədə küretaj aparılır

E) Diş zirvəsi rezeksyası olunur
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А.А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 194

Tarix: 01.01.2011


602) Koronoradikulyar separasiya göstəriş hansıdır?
A) Diş kökü zirvəsində xroniki infeksiya mənbəyinin olması

B) Tək köklü dişlərin xroniki qranulyasiya edici və qranulamatoz periodontiti

C) Çox köklü dişlərin xroniki qranulyasiya edici və qranulamatoz periodontitləri

D) Çox köklü dişlərdə tac hissəsinin dağılması

E) Dişin bifurkasiya sahəsində dişin sərt toxumalarının və ətraf sümüyün destruksiyası
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А.А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 194

Tarix: 01.01.2011


603) Replantasiya zamanı dişin alveolla ən əlverişli birləşməsi hansıdır?
A) Fibroz

B) Periodontal

C) Periodontal-fibroz

D) Osteoid

E) Fibroz-osteoid
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология.// Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т.Г.Москва, «Медицина», 2000. c 164-165

Tarix: 01.01.2011


604) Replantasiya zamanı dişin alveolla ən əlverişsiz birləşməsi hansıdır?
A) Periodontal-fibroz

B) Fibroz

C) Periodontal

D) Fibroz-osteoid

E) Osteoid
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология.// Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т.Г.Москва, «Медицина», 2000. c 164-165

Tarix: 01.01.2011


605) Dişlərin hemiseksiyası hansı dişlərdə aparılır?
A) Aşağı molyarlarda

B) Çətin çıxan dişlərdə

C) Ektopiya olumuş dişlərdə

D) Çənənin frontal dişlərində

E) Əngin frontal dişlərində
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология.// Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т.Г.Москва, «Медицина», 2000. c 167-168

Tarix: 01.01.2011


606) Dişlərin replantasiyası nədir?
A) Çox köklü dişlərdə diş tacının saxlanılması ilə köklərinin birinin çıxarılması

B) Çox köklü dişlərdə köklərin birinin tac hissəsi ilə birlikdə götürülməsi

C) Diş köklərinin ayrılması

D) Çıxarılan dişlərin öz diş yuvasına qaytarılması

E) Diş zirvəsinin rezeksyası
Dərəcə: 1 Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология.// Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т.Г.Москва, «Медицина», 2000. c 164

Tarix: 01.01.2011


607) Dişlərin hemiseksiyasına aşağıdakılardan hansı aiddir?
A) Çox köklü dişlərdə köklərin birinin tac hissə ilə birlikdə götürülməsi

B) Çıxarılmış dişin dərhal yerinə qoyulması

C) Çox köklü dişlərdə diş tacının saxlanılması ilə köklərinin birinin çıxarılması

D) Diş zirvəsinin çıxarılması

E) Çıxarılmış dişin bir neçə gündən sonra yerinə qoyulması
Dərəcə: 2 Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология.// Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т.Г.Москва, «Медицина», 2000. c 164

Tarix: 01.01.2011


Yüklə 2,09 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   22
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin