Zako n o potvrđivanju regionalne konvencije o pan-evro –mediteranskim preferencijalnim pravilima o poreklu član 1Yüklə 3,37 Mb.
səhifə24/35
tarix28.04.2017
ölçüsü3,37 Mb.
#15935
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   35
- Ostalo

Proizvodnja od nesastavljenih, štavljenih ili obrađenih krzna

4303

Odeća, pribor za odeću i ostali proizvodi od krzna

Proizvodnja od nesastavljenih, štavljenih ili obrađenih krzna iz tar. br. 4302

ex Glava 44

Drvo i proizvodi od drveta; drveni ugalj; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

ex 4403

Drvo, grubo obrađeno učetvoreno

Proizvodnja od trupaca sa korom ili bez kore ili samo otesano

ex 4407

Drvo obrađeno po dužini, rezanjem, glodanjem ili sečenjem ili ljuštenjem, debljine preko 6 mm, rendisano, brušeno ili spojeno na krajevima


Rendisanje, brušenje ili spajanje na krajevima
ex 4408

Listovi furnira (uključujući dobijene rezanjem laminiranog drveta) i listovi za šper ploče debljine do 6 mm, spojeni, i ostalo drvo dužno rezano, sečeno na nožu ili ljušteno, debljine do 6 mm rendisano, brušeno ili spojeno na krajevima


Spajanje, rendisanje, brušenje, spajanje na krajevima
ex 4409

Drvo, profilisano po dužini bilo koje ivice ili lica, uključujući brušeno ili prstasto (zupčasto) spojeno:- Brušeno ili spojeno na krajevima


Brušenje ili spajanje na krajevima
- Oblikovane lajsne i venci


Prerada u oblik lajsni ili venaca

ex 4410 do ex 4413

Lajsne i venci od drveta za predmete domaćinstva, okvire za unutrašnju dekoraciju


Prerada u oblik lajsni ili venaca
ex 4415

Sanduci, kutije, gajbe, doboši i slična ambalaža za pakovanje, od drveta


Proizvodnja od dasaka koje nisu isečene na određenu veličinu

ex 4416

Burad, bačve, kace, čabrovi i drugi bačvarski proizvodi i njihovi delovi, od drveta


Proizvodnja od duga, dalje neobrađenih, osim sečenih testerom na dve glavne površine

ex 4418

- Građevinska stolarija i ostali proizvodi za građevinarstvo, od drveta

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu se upotrebiti ploče sa saćem, šindra rezana ili cepana
- Lajsne i venci

Prerada u oblik lajsni ili venaca

ex 4421

Drvca za šibice; drveni ekserčići i klinčići za obuću


Proizvodnja od drveta iz bilo kog tar. br., osim od drvene žice iz tar. br. 4409

ex Glava 45

Pluta i proizvodi od plute; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

4503

Proizvodi od prirodne plute


Proizvodnja od plute iz tar. br. 4501

Glava 46

Proizvodi od slame i esparta ili od ostalih materijala za pletarstvo; korparski i pletarski proizvodi


Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

Glava 47

Celuloza od drveta ili drugih vlaknastih celuloznih materijala; hartija i karton (otpaci i ostaci) za ponovnu preradu


Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod
ex Glava 48

Hartija i karton; proizvodi od hartijine pulpe, hartije ili kartona; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

ex 4811

Hartija i karton, špartani, sa linijama ili kockama


Proizvodnja od materijala za izradu hartije iz Glave 47
4816

Karbon hartija, samokopirajuća hartija i ostale hartije za kopiranje ili prenošenje (osim onih iz tar. br. 4809), matrice za umnožavanje i ofset ploče od hartije, u kutijama ili bez kutija


Proizvodnja od materijala za izradu hartije iz Glave 47
4817

Koverti, pisma-koverti, dopisnice i karte za dopisivanje od hartije ili kartona; setovi za dopisivanje u kutijama, kesicama, notesima i sličnim pakovanjima od hartije ili kartona

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

ex 4818

Toaletna hartija

Proizvodnja od materijala za izradu hartije iz Glave 47

ex 4819

Kutije, vreće i ostali kontejneri za pakovanje od hartije, kartona, celulozne vate i listova ili traka od celuloznih vlakana

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

ex 4820

Blokovi listova za pisanje

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

ex 4823

Ostala hartija, karton, celulozna vata i listovi i trake od celuloznih vlakana, sečeni u određene veličine ili oblike


Proizvodnja od materijala za izradu hartije iz Glave 47
ex Glava 49

Štampane knjige; novine, slike i ostali proizvodi grafičke industrije; rukopisi, kucani tekstovi i planovi; osim:


Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

4909

Štampane ili ilustrovane poštanske razglednice; čestitke i karte koje imaju lične poruke, štampane, ilustrovane ili neilustrovane, sa kovertima ili bez koverata ili ukrasa


Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim od materijala koji se svrstavaju u tar. br. 4909 ili 4911
4910

Kalendari svih vrsta, štampani, uključujući kalendar blokove:- Takozvani „večni” kalendari sa zamenjivim blokovima montiranim na podlozi ili postolju od drugog materijala, osim od hartije ili kartona

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika
- Ostalo

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim od materijala koji se svrstavaju u tar. br. 4909 ili 4911

ex Glava 50

Svila; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

ex 5003

Otpaci od svile (uključujući čaure nepodesne za odmotavanje, otpatke prediva i raščupane tekstilne materijale), vlačeni ili češljani


Vlačenje ili češljanje otpadaka od svile
5004 do

ex 5006


Svileno predivo i prediva od otpadaka svile

Proizvodnja od: (7)

- sirove svile, otpadaka od svile, vlačenih ili češljanih ili na drugi način pripremljenih za predenje,

- ostalih prirodnih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti drugačije pripremljena za predenje,

- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze,

ili

- materijala za izradu hartije5007

Tkanine od svile ili od otpadaka od svile:- Sa utkanim (ugrađenim) gumenim nitima


Proizvodnja od jednožičnog prediva (7)
- Ostalo

Proizvodnja od: (7)

- prediva od kokosovog vlakna,

- prirodnih vlakana,

- sintetičkih ili veštačkih sečenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje,

- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze,

ili


- hartije

ili


Štampanje sa najmanje dve pripremne ili završne operacije (kao što su odmašćivanje, beljenje, mercerizacija, termička stabilizacija, podizanje oluminoznosti, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, završna dorada, obogaćivanje, impregnacija, popravljanje i otklanjanje čvorića), pod uslovom da ukupna vrednost upotrebljene neštampane tkanine nije veća od 47,5% cene proizvoda franko fabrika

ex Glava 51

Vuna, fina ili gruba životinjska dlaka; predivo i tkanine od konjske dlake; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

5106 do 5110

Predivo od vune, fine ili grube životinjske ili konjske dlake

Proizvodnja od: (7)

- sirove svile, otpadaka od svile, vlačenih ili češljanih ili na drugi način pripremljenih za predenje,

- prirodnih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje,

- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze,

ili

- materijala za izradu hartije5111 do 5113

Tkanine od vune, fine ili grube životinjske ili konjske dlake:- Sa utkanim (ugrađenim) gumenim nitima


Proizvodnja od jednožičnog prediva (7)- Ostalo

Proizvodnja od: (7)

- prediva od kokosovog vlakna,

- prirodnih vlakana,

- sintetičkih ili veštačkih sečenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje,

- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze,

ili


- hartije

ili


Štampanje sa najmanje dve pripremne ili završne operacije (kao što su odmašćivanje, beljenje, mercerizacija, termička stabilizacija, podizanje oluminoznosti, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, završna dorada, obogaćivanje, impregnacija, popravljanje i otklanjanje čvorića), pod uslovom da ukupna vrednost upotrebljene neštampane tkanine nije veća od 47,5% cene proizvoda franko fabrika

ex Glava 52

Pamuk; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

5204 do 5207

Predivo i konac od pamuka

Proizvodnja od: (7)

- sirove svile, otpadaka od svile, vlačenih ili češljanih ili na drugi način pripremljenih za predenje,

- prirodnih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje,

- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze,

ili

- materijala za izradu hartije5208 do 5212

Tkanine od pamuka:


- Sa utkanim (ugrađenim) gumenim nitima


Proizvodnja od jednožičnog prediva (7)
- Ostalo

Proizvodnja od: (7)

- prediva od kokosovog vlakna,

- prirodnih vlakana,

- sintetičkih ili veštačkih sečenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje,

- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze,

ili


- hartije

ili


Štampanje sa najmanje dve pripremne ili završne operacije (kao što su odmašćivanje, beljenje, mercerizacija, termička stabilizacija, podizanje oluminoznosti, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, završna dorada, obogaćivanje, impregnacija, popravljanje i otklanjanje čvorića), pod uslovom da ukupna vrednost upotrebljene neštampane tkanine nije veća od 47,5% cene proizvoda franko fabrika

ex Glava 53

Ostala biljna tekstilna vlakna; predivo od hartije i tkanine od prediva od hartije; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

5306 do 5308

Predivo od ostalih biljnih tekstilnih vlakana; predivo od hartije

Proizvodnja od: (7)

- sirove svile, otpadaka od svile, vlačenih ili češljanih ili na drugi način pripremljenih za predenje,

- prirodnih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje,

- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze,

ili

- materijala za izradu hartijeYüklə 3,37 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   35
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə