Zako n o potvrđivanju regionalne konvencije o pan-evro –mediteranskim preferencijalnim pravilima o poreklu član 1Yüklə 3,37 Mb.
səhifə26/35
tarix28.04.2017
ölçüsü3,37 Mb.
#15935
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   35
5908

Fitilji od tekstila, tkani, opleteni ili pleteni, za lampe, peći, upaljače, sveće i slično; čarapice za gasno osvetljenje i cevasto pleteni materijali za čarapice, impregnisani ili neimpregnisani:- Čarapice za gasno osvetljenje, impregnisane


Proizvodnja od cevasto pletenog materijala za gasno osvetljenje
- Ostalo

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

5909 do 5911

Tekstilni proizvodi za industrijsku upotrebu:- Diskovi ili prstenovi za poliranje, osim od filca iz tar. br. 5911


Proizvodnja od prediva ili otpadaka od tekstilnih materijala ili krpa iz tar. br. 6310
- Tkanine, koje se najčešće upotrebljavaju u proizvodnji hartije ili za druge tehničke svrhe, postavljene ili ne, impregnisane, odnosno prevučene ili ne, cevaste ili beskonačne sa jednožičnom ili višežičnom osnovom i/ili potkom, ili ravno tkane sa višestrukom osnovom i/ili potkom iz tar. br. 5911

Proizvodnja od: (7)

- prediva od kokosovog vlakna,

- sledećih materijala:

-- prediva od politetrafluoroetilena, (8)

-- prediva, višežičnog, od poliamida, prevučenog, impregnisanog ili pokrivenog fenolnom smolom,

-- prediva od sintetičkih tekstilnih vlakana aromatizovanih poliamida, koja su dobijena polikondenzacijom m-fenilenediamina i izoftalne kiseline,

-- monofila politetrafluoretilena, (8)

-- prediva od sintetičkih tekstilnih vlakana od poli-p-fenilen tereftalamida,

-- prediva od staklenih vlakana prevučenog fenolnom smolom i obavijenog predivom od akrila, (8)

-- kopoliester monofilamenata od poliestera i smole tereftalne kiseline i 1,4 cikloheksanedietanola i izoftalne kiseline,

-- prirodnih vlakana,

-- veštačkih ili sintetičkih sečenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje,

ili

-- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze

- Ostalo

Proizvodnja od: (7)

- prediva od kokosovog vlakna,

- prirodnih vlakana,

- veštačkih ili sintetičkih sečenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje,

ili

- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze


Glava 60

Pleteni ili kukičani materijali

Proizvodnja od: (7)

- prirodnih vlakana,

- veštačkih ili sintetičkih sečenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje,

ili


- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze

Glava 61

Odeća i pribor za odeću, pleteni ili kukičani:- Dobijeni šivenjem ili na drugi način sastavljanjem dva ili više komada pletenog ili kukičanog materijala koji je iskrojen u potrebnom obliku ili direktno dobijen u odgovarajućem obliku


Proizvodnja od prediva (7) (9)- Ostalo

Proizvodnja od: (7)

- prirodnih vlakana,

- veštačkih ili sintetičkih sečenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje,

ili


- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze

ex Glava 62

Odeća i pribor za odeću, nepleteni i nekukičani; osim:


Proizvodnja od prediva (7) (9)
ex 6202,

ex 6204,


ex 6206,

ex 6209 i ex 6211Odeća za žene, devojčice i bebe i pribor za odeću za bebe, vezeni

Proizvodnja od prediva (9)

ili


Proizvodnja od nevezenih tekstilnih materijala, pod uslovom da vrednost upotrebljenih nevezenih tekstilnih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika (9)
ex 6210 i ex 6216

Vatrootporna oprema od materijala prevučenog folijom od aluminizovanog poliestera

Proizvodnja od prediva (9)

ili


Proizvodnja od nepremazanih ili neprevučenih materijala, pod uslovom da vrednost upotrebljenih nepremazanih ili neprevučenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika (9)
6213 i 6214

Maramice, maramice za džep, šalovi, ešarpe, marame, šamije, velovi i slični proizvodi:- Vezeni

Proizvodnja od nebeljenog jednožičnog prediva (7) (9)

ili


Proizvodnja od nevezenih materijala, pod uslovom da vrednost upotrebljenih nevezenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika (9)- Ostalo

Proizvodnja od nebeljenog jednožičnog prediva (7) (9)

ili


Štampanje sa najmanje dve pripremne ili završne operacije (kao što su odmašćivanje, beljenje, mercerizacija, termička stabilizacija, podizanje oluminoznosti, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, završna dorada, obogaćivanje, impregnacija, popravljanje i otklanjanje čvorića), pod uslovom da vrednost svih korišćenih neštampanih roba iz tar. br. 6213 i 6214 nije veća od 47,5% cene proizvoda franko fabrika

6217

Ostali gotov pribor za odeću; delovi odeće ili pribora za odeću, osim onih iz tar. br. 6212:- Vezeni

Proizvodnja od prediva (9)

ili


Proizvodnja od nevezenih materijala, pod uslovom da vrednost upotrebljenih nevezenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika (9)- Vatrootporna oprema od materijala prevučenog folijom od aluminizovanog poliestera

Proizvodnja od prediva (9)

ili


Proizvodnja od nepremazanih ili neprevučenih materijala pod uslovom da vrednost upotrebljenih nepremazanih ili neprevučenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika (9)
- Postava za kragne, manžetne, skrojena

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika
- Ostalo


Proizvodnja od prediva (9)

ex Glava 63

Ostali gotovi proizvodi od tekstila; setovi; iznošena i dotrajala odeća i dotrajali proizvodi od tekstila; krpe; osim:


Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

6301 do 6304

Ćebad, pokrivači, posteljno rublje, itd. zavese itd.; ostali proizvodi za unutrašnje opremanje:- Od filca, od netkanih materijala

Proizvodnja od: (7)

- prirodnih vlakana,

ili

- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze

- Ostali:-- vezeni

Proizvodnja od nebeljenog jednožičnog prediva (9) (10)

ili


Proizvodnja od nevezenih materijala (osim pletenih ili kukičanih), pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika
-- ostalo

Proizvodnja od nebeljenog jednožičnog prediva (9) (10)

6305

Vreće i vrećice za pakovanje robe

Proizvodnja od: (7)

- prirodnih vlakana,

- veštačkih ili sintetičkih sečenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje,

ili


- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze

6306

Cerade, platneni krovovi i spoljne platnene roletne (tende); šatori; jedra (za plovila, daske za jedrenje ili suvozemna vozila); proizvodi za kampovanje:- Od netkanih materijala

Proizvodnja od: (7) (9)

- prirodnih vlakana,ili

- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze


- Ostalo

Proizvodnja od nebeljenog jednožičnog prediva (7) (9)

6307

Ostali gotovi proizvodi, uključujući modne krojeve za odeću

Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

6308

Setovi koji se sastoje od komada tkanine i prediva s priborom ili bez pribora, za izradu prostirki, tapiserija, vezenih stoljnjaka i salveta ili sličnih proizvoda od tekstila, pripremljeni u pakovanjima za prodaju na malo


Svaki proizvod u setu mora da zadovoljava pravilo koje bi se na njega primenilo i da nije u setu. Međutim, u setu mogu da budu proizvodi bez porekla, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 15% cene seta franko fabrika
ex Glava 64

Obuća, kamašne i slični proizvodi, delovi tih proizvoda; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim od spojenih gornjišta pričvršćenih na unutrašnje đonove ili na druge komponente đona iz tar. br. 6406

6406

Delovi obuće (uključujući gornjišta koja su spojena ili nespojena sa unutrašnjim đonovima); izmenljivi ulošci za obuću, umeci za pete i slični proizvodi; kamašne, uvijače i slični proizvodi i njihovi delovi


Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod
ex Glava 65

Šeširi, kape i ostale pokrivke za glavu i njihovi delovi; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

6505

Šeširi i druge pokrivke za glavu, pleteni ili kukičani, ili izrađeni od čipke, filca ili ostalih tekstilnih metražnih materijala (osim od traka), uključujući postavljene ili ukrašene; mreže za kosu od bilo kog materijala, uključujući postavljene ili ukrašene


Proizvodnja od prediva ili od tekstilnih vlakana (9)
ex Glava 66

Kišobrani, suncobrani, štapovi, štapovi-stolice, bičevi, korbači i njihovi delovi; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

6601

Kišobrani i suncobrani (uključujući i štapove-kišobrane, vrtne kišobrane i slične kišobrane)


Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika
Glava 67

Perje i paperje, preparirano i proizvodi izrađeni od perja i paperja; veštačko cveće; proizvodi od ljudske kose


Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

ex Glava 68

Proizvodi od kamena, gipsa, cementa, azbesta, liskuna i sličnih materijala; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

ex 6803

Proizvodi od škriljca ili od aglomerisanog škriljca


Proizvodnja od obrađenog škriljca
ex 6812

Proizvodi od azbesta; proizvodi od mešavina na bazi azbesta ili mešavina na bazi azbesta i magnezijum-karbonata


Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja
ex 6814

Proizvodi od liskuna, uključujući i od aglomerisanog ili rekonstituisanog liskuna na podlozi od hartije, kartona ili ostalih materijala


Proizvodnja od obrađenog liskuna (uključujući i od aglomerisanog ili rekonstituisanog liskuna)
Glava 69

Keramički proizvodi

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

ex Glava 70

Staklo i proizvodi od stakla; osim:

Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod

ex 7003,

ex 7004 i ex 7005
Staklo sa nereflektujućim slojem

Proizvodnja od materijala iz tar. br. 7001
7006

Staklo iz tar. br. 7003, 7004 ili 7005, savijeno, sa obrađenim ivicama, gravirano, bušeno, emajlirano ili drugačije obrađeno, ali neuokvireno niti spojeno sa drugim materijalima:- Podloge staklenih ploča, prevučene dielektričnim tankim slojem i stepena poluprovodljivosti u skladu sa standardima SEMII (11)


Proizvodnja od podloga staklenih ploča iz tar. br. 7006, neprevučenihYüklə 3,37 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   35
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin