Zako n o potvrđivanju regionalne konvencije o pan-evro –mediteranskim preferencijalnim pravilima o poreklu član 1Yüklə 3,37 Mb.
səhifə25/35
tarix28.04.2017
ölçüsü3,37 Mb.
#15935
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   35

5309 do

5311


Tkanine od ostalih biljnih tekstilnih vlakana; tkanine od prediva od hartije:- Sa utkanim (ugrađenim) gumenim nitima


Proizvodnja od jednožičnog prediva (7)
- Ostalo

Proizvodnja od: (7)

- prediva od kokosovog vlakna,

- juta prediva,

- prirodnih vlakana,

- sintetičkih ili veštačkih sečenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje,

- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze,

ili

- hartijeili

Štampanje sa najmanje dve pripremne ili završne operacije (kao što su odmašćivanje, beljenje, mercerizacija, termička stabilizacija, podizanje oluminoznosti, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, završna dorada, obogaćivanje, impregnacija, popravljanje i otklanjanje čvorića), pod uslovom da ukupna vrednost upotrebljene neštampane tkanine nije veća od 47,5% cene proizvoda franko fabrika5401 do 5406

Predivo, monofilamenti i konac od veštačkih ili sintetičkih filamenata

Proizvodnja od: (7)

- sirove svile, otpadaka od svile, vlačenih ili češljanih ili na drugi način pripremljenih za predenje,

- prirodnih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti drugačije pripremljena za predenje,

- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze,

ili

- materijala za izradu hartije5407 i 5408

Tkanine od prediva veštačkih ili sintetičkih filamenata:- Sa utkanim (ugrađenim) gumenim nitima


Proizvodnja od jednožičnog prediva (7)
- Ostalo

Proizvodnja od: (7)

- prediva od kokosovog vlakna,

- prirodnih vlakana,

- sintetičkih ili veštačkih sečenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje,

- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze,

ili


- hartije

ili


Štampanje sa najmanje dve pripremne ili završne operacije (kao što su odmašćivanje, beljenje, mercerizacija, termička stabilizacija, podizanje oluminoznosti, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, završna dorada, obogaćivanje, impregnacija, popravljanje i otklanjanje čvorića), pod uslovom da ukupna vrednost upotrebljene neštampane tkanine nije veća od 47,5% cene proizvoda franko fabrika

5501 do 5507

Veštačka ili sintetička sečena vlakna

Proizvodnja od hemijskih materijala ili tekstilne celuloze

5508 do 5511

Predivo i konac za šivenje od veštačkih ili sintetičkih vlakana, sečenih (štapel)

Proizvodnja od: (7)

- sirove svile, otpadaka od svile, vlačenih ili češljanih ili na drugi način pripremljenih za predenje,

- prirodnih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje,

- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze,

ili

- materijala za izradu hartije5512 do 5516

Tkanine od veštačkih ili sintetičkih sečenih vlakana:- Sa utkanim (ugrađenim) gumenim nitima


Proizvodnja od jednožičnog prediva (7)- Ostalo

Proizvodnja od: (7)

- prediva od kokosovog vlakna,

- prirodnih vlakana,

- sintetičkih ili veštačkih sečenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje,

- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze,

ili


- hartije

ili


Štampanje sa najmanje dve pripremne ili završne operacije (kao što su odmašćivanje, beljenje, mercerizacija, termička stabilizacija, podizanje oluminoznosti, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje; završna dorada, obogaćivanje, impregnacija, popravljanje i otklanjanje čvorića), pod uslovom da ukupna vrednost upotrebljene neštampane tkanine nije veća od 47,5% cene proizvoda franko fabrika

ex Glava 56

Vata, filc i netkani materijal; specijalna prediva; kanapi, užad, konopci i kablovi i proizvodi od njih; osim:

Proizvodnja od: (7)

- prediva od kokosovog vlakna,

- prirodnih vlakana,

- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze,

ili

- materijala za proizvodnju hartije5602

Filc, uključujući impregnisan, prevučen, ili laminiran:- Iglani filc

Proizvodnja od: (7)

- prirodnih vlakana, ili

- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze

Međutim, smeju se koristiti:

- polipropilenski filament iz tar. br. 5402,

- polipropilenska sečena vlakna iz tar. br. 5503 ili 5506,

ili

- kablovi od polipropilenskih filamenata iz tar. br. 5501,kod kojih je, u svim slučajevima, numeracija svakog filamenta ili vlakna manji od 9 deciteksa, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika
- Ostalo

Proizvodnja od: (7)

- prirodnih vlakana

- sečenih vlakana dobijenih od kazeina,

ili


- hemijskih materija ili tekstilne celuloze

5604

Niti i kord od gume, prekriveni tekstilnim materijalom; tekstilno predivo, trake i slično iz tar. br. 5404 ili 5405, impregnisani, prevučeni, obloženi gumom ili plastičnom masom:- Niti i kord od gume, prekriveni tekstilnim materijalom


Proizvodnja od gumenih niti i korda koji nisu prekriveni tekstilnim materijalom
- Ostalo

Proizvodnja od: (7)

- prirodnih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje,

- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze,

ili


- materijala za proizvodnju hartije

5605

Metalizovano predivo, uključujući obavijeno predivo, koje se sastoji od tekstilnog prediva, traka ili sličnih oblika iz tar. br. 5404 ili 5405, kombinovanih sa metalom u obliku niti, traka ili praha ili prekrivenih metalom

Proizvodnja od: (7)

- prirodnih vlakana,

- sintetičkih ili veštačkih sečenih vlakana, nevlačenih niti češljanih, niti na drugi način pripremljenih za predenje,

- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze,

ili

- materijala za proizvodnju hartije5606

Obavijeno predivo, obavijene trake i slični oblici iz tar. br. 5404 ili 5405 (osim obavijenih proizvoda iz tar. br. 5605 i obavijenog prediva od konjske dlake iz grive i repa); žanila predivo (uključujući flokovano žanila predivo); efektno zamkasto predivo


Proizvodnja od: (7)

- prirodnih vlakana,

- sintetičkih ili veštačkih vlakana nevlačenih niti češljanih, niti na drugi način pripremljenih za predenje,

- hemijskih materijala ili tekstilne pulpe,

ili

- materijala za izradu hartijeGlava 57

Tepisi i ostali tekstilni podni pokrivači:- Od iglanog filca

Proizvodnja od: (7)

- prirodnih vlakana, ili

- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze

Međutim, smeju se koristiti:

- polipropilenski filament iz tar. br. 5402,

- polipropilenska vlakna iz tar. br. 5503 ili 5506, ili

- kablovi od polipropilenskih filamenata iz tar. br. 5501,

kod kojih je, u svim slučajevima, numeracija svakog filamenta ili vlakna manji od 9 deciteksa, pod uslovom da njihova ukupna vrednost nije veća od 40% cene proizvoda franko fabrika

Tkanine od jute smeju se koristiti kao podloga
- Od ostalog filca

Proizvodnja od: (7)

- prirodnih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje,

ili

- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze


- Ostalo

Proizvodnja od: (7)

- prediva od kokosovog vlakna ili jute,

- sintetičkog ili veštačkog filament prediva,

- prirodnih vlakana,

ili

- sintetičkih ili veštačkih sečenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenjeTkanine od jute smeju se koristiti kao podloga

ex Glava 58

Specijalne tkanine; taftovani tekstilni materijali; čipke; tapiserija; pozamanterija; vez; osim:- Kombinovani, sa gumenim nitima


Proizvodnja od jednožičnog prediva: (7)
- Ostalo

Proizvodnja od: (7)

- prirodnih vlakana,

- sintetičkih ili veštačkih vlakana sečenih, koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje,

ili


- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze,

ili


Štampanje sa najmanje dve pripremne ili završne operacije (kao što su odmašćivanje, beljenje, mercerizacija, termička stabilizacija, podizanje oluminoznosti, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, završna dorada, obogaćivanje, impregnacija, popravljanje i otklanjanje čvorića), pod uslovom da vrednost upotrebljenog neštampanog tekstilnog materijala nije veća od 47,5% cene proizvoda franko fabrika
5805

Tapiserije ručno tkane (vrsta: goblena, flandrija, bove, obison i slične) i tapiserije iglom rađene (npr: sitnim bodom, unakrsnim bodom), uključujući i konfekcionirane


Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod
5810

Vez u metraži, u trakama ili motivima

Proizvodnja:

- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i

- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika

5901

Tekstilni materijali prevučeni lepkom ili skrobnim materijama, koji se upotrebljavaju za spoljno povezivanje knjiga ili za slične svrhe; tkanine za kopiranje; kanafas pripremljen za slikanje; bugram i slični kruti tekstilni materijali koji se koriste za izradu šešira


Proizvodnja od prediva
5902

Kord tkanine za spoljne pneumatske gume od prediva od najlona ili drugih poliamida, poliestera ili viskoznog rajona, velike jačine:- Sa sadržajem do 90% po masi tekstilnih materijala


Proizvodnja od prediva- Ostalo

Proizvodnja od hemijskih materijala ili tekstilne celuloze

5903

Tekstilni materijali impregnisani, premazani, prevučeni ili prekriveni ili laminirani plastičnim masama, osim onih iz tar. br. 5902

Proizvodnja od prediva

ili


Štampanje sa najmanje dve pripremne ili završne operacije (kao što su odmašćivanje, beljenje, mercerizacija, termička stabilizacija, podizanje oluminoznosti, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, završna dorada, obogaćivanje, impregnacija, popravljanje i otklanjanje čvorića), pod uslovom da vrednost upotrebljenog neštampanog tekstilnog materijala nije veća od 47,5% cene proizvoda franko fabrika

5904

Linoleum, uključujući sečen u oblike; podni pokrivači na tekstilnoj podlozi, premazanoj, prevučenoj ili prekrivenoj, uključujući sečene u oblike


Proizvodnja od prediva (7)
5905

Zidni tapeti od tekstila:- Impregnisani, premazani, prekriveni ili laminirani gumom, plastičnim ili drugim materijalima


Proizvodnja od prediva- Ostalo

Proizvodnja od: (7)

- prediva od kokosovog vlakna,

- prirodnih vlakana,

- sintetičkih ili veštačkih sečenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje,

ili

- hemijskih materijala ili tekstilne celulozeili

Štampanje sa najmanje dve pripremne ili završne operacije (kao što su odmašćivanje, beljenje, mercerizacija, termička stabilizacija, podizanje oluminoznosti, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, završna dorada, obogaćivanje, impregnacija, popravljanje i otklanjanje čvorića), pod uslovom da vrednost upotrebljenog neštampanog tekstilnog materijala nije veća od 47,5% cene proizvoda franko fabrika5906

Kaučukovani ili gumirani tekstilni materijali, osim onih iz tar. br. 5902:- Pleteni ili kukičani tekstilni materijali

Proizvodnja od: (7)

- prirodnih vlakana,

- sintetičkih ili veštačkih sečenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje,

ili


- hemijskih materijala ili tekstilne celuloze
- Ostali tekstilni materijali izrađeni od prediva od sintetičkih filamenata, koji sadrže više od 90% tekstilnih materijala po masi


Proizvodnja od hemijskih materijala- Ostalo


Proizvodnja od prediva

5907

Tekstilni materijali na drugi način impregnisani, premazani, prevučeni ili prekriveni; platna slikana za pozorišne kulise, podloge od tekstilnih materijala za ateljea ili slično


Proizvodnja od prediva

ili


Štampanje sa najmanje dve pripremne ili završne operacije (kao što su odmašćivanje, beljenje, mercerizacija, termička stabilizacija, podizanje oluminoznosti, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, završna dorada, obogaćivanje, impregnacija, popravljanje i otklanjanje čvorića), pod uslovom da vrednost upotrebljenog neštampanog tekstilnog materijala nije veća od 47,5% cene proizvoda franko fabrika


Yüklə 3,37 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   35
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə