Antibakteriální chemoterapie Předpoklady pro úspěšnou antimikrobiální terapiiYüklə 445 b.
tarix18.04.2017
ölçüsü445 b.
#14482


Antibakteriální chemoterapie


Předpoklady pro úspěšnou antimikrobiální terapii

 • Klinická diagnóza.

 • Mikrobiologická diagnóza.

 • Kultivace a citlivost.

 • Výběr antibiotika.

 • Určení dávky a způsobu a délky aplikace.

 • Doplňková terapie, výživa, ošetřování - aplikace protizánětlivých léků, antidiarhoik, expektorans, bronchodilatatorů, ...Kombinace antibiotik

 • baktericidní peniciliny cefalosporiny aminoglykosidy trimetoprim/sulfonamidy nitrofurany metronidazol chinolonyRozdělení antibiotik podle mechanismu účinku

 • Inhibice syntézy buněčné stěny

 • Narušení funkce buněčné membrány

 • Inhibice syntézy proteinů

 • Inhibice syntézy nukleových kyselin

 • Inhibice DNA závislé RNA polymerázy

 • Inhibice intermediárního metabolismu

Chyby v antimikrobiální terapii

 • nesprávná diagnóza, jedná se o virózu, ne bakteriální infekci

 • mikroorganismus není citlivý na zvolenou látku

 • jestliže je citlivý, je rezistentní

 • antibiotikum nestačí na multifaktoriální infekci

 • nevhodná kombinace antibiotik

 • nastala superinfekce rezistentních patogenů

 • reinfekce původními, nebo jinými patogeny

 • nedostatečná drenáž u chirurgické infekce, nebo bylo přítomno cizí těleso

 • proniknutí antibiotika do místa infekce bylo ztíženo zánětem, buněčným detritem, porušením tkání, abscesy, ...

 • nevhodný způsob aplikace, nebo nesprávná dávka

 • přerušení terapie kvůli vedlejším účinkům

 • předepsaná dávka není dodržena (ze strany majitele)Inhibice syntézy buněčné stěny

 • Je podkladem baktericidního účinku antibiotik

 • Antibiotika se navážou na enzymy, které se podílejí na syntéze buněčné stěny bakteriální buňky a tím se bakteriální buňka přestane dělit

 • Beta - laktamová antibiotika inhibují syntézu bakteriální stěny blokádou transpeptidačních reakcí, podílejících se na příčném zpevnění buněčné stěny

 • Glykopeptidová antibiotika inhibují syntézu stěnového pentapeptidu

 • Bacitracin inhibuje přenos hotového stavebního bloku do buněčné stěny

 • Peniciliny, cefalosporiny, bacitracin, vankomycinPorušení buněčné cytoplazmatické membrány

 • Mění permeabilitu buněčné stěny a tím způsobují ztrátu její osmotické celistvosti. Tyto antibiotika obsahují hydrofilní a lipofilní oblasti, vážou se na buněčnou stěnou, v níž se vážou na lipofilní součásti. Vodou, kterou s sebou nesou zvětšují povrch buňky dokud se membrána nezhroutí. Jejich efektivita závisí na množství fosfolipidů v buněčné membráně a jejich schopnosti pronikat stěnou buňky. Mnoho z těchto látek je toxických, což je vylučuje ze systematického používání. Výjimku tvoří některé antifugální látky, které využívají odlišnosti buněčné membrány hub.Porušení buněčné cytoplazmatické membrány

 • Polyenová antibiotika – amfotericin B – narušují cytoplazmatickou membránu a tím způsobují lýzu kvasinkového mikroorganismu

 • Polymyxiny, polyeny - amphotericin B, imidazolyBaktericidní inhibitory syntézy proteinů:

 • Vzniká zásahem na různých místech ribosomu

 • Tetracykliny, aminoglykosidy, chloramfenikol, makrolidy, linkosamidy,Inhibitory syntézy mikrobiálních nukleových kyselin

 • Zasahují do replikace nebo transkripce DNA

 • Chinolová antibiotika – inhibují DNA – gyrázu inhibují rozvolnění DNA během replikace

 • Rifampicin – inhibuje DNA – dependentní RNA – polymerázu, tím syntézu bakteriální RNAInhibitory intermediárního metabolismu

 • Je podkladem bakteriostatického účinku

 • Sulfonamidy – inhibuje syntézu bakteriální syntézu kyseliny listovéMechanismus vzniku rezistence

 • SNÍŽENÍ INTRACELULÁRNÍ KONCENTRACE ANTIBIOTIKA (TTC, PNC, aminoglykosidy)

 • zvýší eflux, sníží permeabilitu zevní membrány, sníží transport cytoplazmatickou membránou

 • INAKTIVACE ANTIBIOTIKA(beta – laktamová antibiotika)

 • MODIFIKACE CÍLOVÉHO MÍSTA(modifikace gyrázy, změna PBP)

 • OBCHVAT CÍLOVÉHO MÍSTARezistence

 • Primární – geneticky podmíněná necitlivost bakterií na ATB bez předchozího kontaktu s ATB

 • Sekundární- až v průběhu terapie, selekce rezistentních kmenů, které se nacházejí v bakteriální populaci.PenicilinySir Alexander Fleming

 • 1881 - 1955

 • Anglický lékař a bakteriolog

 • 1922 objevil lysozym

 • 1928 kultivoval na Petriho miskách stafylokokové kultury, stafylokoky hynou tam, kde se rozrostla plíseň

 • 1928 uveřejnil výsledky svých výzkumů, plísňový filtrát nazval penicilínem

 • Během 2.světové války se používal penicilin na infikované rány

 • 1938 první podání člověku

 • 1945 Nobelova cena za medicínuZačal bych citátem jednoho významného vědce "...podle mne budou do deseti let antibiotika jako léčiva zakázána"Peniciliny

 • Spolu s cefalosporiny tvoří skupinu beta – laktamových antibiotik

 • Inhibice posledního stupně syntézy buněčné stěny

 • Spektrum: jsou klasifikována jako úzko- nebo širokospektrá v závislosti na individuální látce, rezistenci populace

 • Vedlejší účinky a toxicita: orgánová toxicita je vzácná. Může se vyvinout hypersenzitivita - kožní reakce, angioedém, horečka, vaskulitis, eosinofilie, anafylaxe. Je známa zkřížená senzitivita mezi jednotlivými peniciliny.

 • Rezistence :tvorba beta – laktamáz, změna vazebných proteinů, omezení průniku bakteriální stěnou

 • Indikace : respirační infekce, vhodné k terapii nozokomiálních infekcíPenicilin G

 • Pouze pro parenterální aplikaci

 • Účinný na grampozitivní koky – streptokoky, gramnegativní koky – meningokoky, gonokoky

 • Rychle a dobře se vstřebává, maximální koncentrace v krvi za po 15 – 30 minutách, účinná koncentrace trvá cca 4 hodiny

 • Dobře proniká do většiny tkání, zánět zvyšuje průnik do tkání(např. u CNS)

 • Nežádoucí účinky – anafylaktický šok s úmrtím 2 : 100 000,

 • Steven – Johnsonův syndrom těžká forma polékového exantému, postihující sliznice a kůži do 30% (rty, sliznici ústní, spojivky, pharynx, genitál)Penicilin V

 • Spektrum účinku – stejné jako u penicilinu G

 • Lékem volby u streptokokové anginy

 • 1500mg/den

 • Stabilní v kyselém prostředí žaludku, rychle se vstřebává

 • NÚ – alergické kožní reakce, průjem, zvraceníPenicilin G

 • Steven – Johnsonův syndrom těžká forma polékového exantému, postihující sliznice a kůži do 30% (rty, sliznici ústní, spojivky, pharynx, genitál)

 • Lyellův syndrom - závažné kožní onemocnění charakterizované vznikem puchýřů a výrazným cárovitým olupováním kůže na velké ploše obv. s následnou infekcí a vředovatěním a celkovými příznaky.Aminopeniciliny

 • Spektrum účinku : G+bakterie, G- bakterie, účinný na Hemophilus influenzae, méně účinné k beta – hemolytickému streptokoku

 • Nutná kombinace s inhibitory beta – laktamáz (kys.klavulanová)Ampicilin a amoxicilin

 • Vyšší aktivita vůči gramnegativním bakteriím

 • Amoxicilin lépe absorbovám

 • Podávají se perorálně

 • IMC, infekce dýchacích cest

 • Nutná kombinace s kyselinou klavulonovou nebo sulbaktanem, ochrana před destrukcí beta - laktamázamiPeniciliny rezistentní vůči beta - laktamázám

 • Oxacilin

 • Jedinou indikací je infekce způsobená stafylokoky, které produkují beta - laktamázu

 • Podávat nalačnoKombinace antibiotik s inhibitory beta - laktamáz

 • Inhibitory beta – laktamáz – antibakteriálně neúčinné látky, kombinují se s antibiotikem

 • Kyselina klavulanová – inhibice beta – laktamáz, které produkují bakterie, aby inaktivovaly antibiotikum

 • Sulbaktam – podobné účinky jako kyselina klavulanová, lze ho kombinovat s cefalosporiny

 • Kombinací antibiotika s inhibitorem beta – laktamáz dochází k rozšíření antimikrobiálního spektra daného antibiotika

Nežádoucí účinky antibiotik

 • Toxicita – nepůsobí na živočišné buňky, působí dráždivě, zvyšují excitabilitu mozkové kůry, při intramuskulárním podání vyšší koncentrace penicilinu - místní bolestivost,ulcerace, tromboflebitida, degenerace nervu, nauzea, zvracení, průjem, enteritida – způsobená narušením rovnováhy střevních mikroorganismůCefalosporiny

 • Řadí se do skupiny beta – laktamových antibiotik

 • Inhibice syntézy buněčné stěny bakterií zásahem do syntézy peptidoglykanu

 • Aktivace autolytických enzymů

 • Baktérie zbobtná a praskne

 • Antimikrobní spektrum – grampozitivní i gramnegativní baktérie

 • Nežádoucí účinky – tromboflebitida, nitrosvalovou aplikaci je vhodné spojit lokálním anestetikem, změny v krevním obraze, pseudomembranózní kolitidaRezistence vůči cefalosporinům

 • Tvorbou beta – laktamáz

 • Změnou vazebních proteinů

 • Snížení permeability zevní membrány buněčné stěnyCefalosporiny I.generace

 • Antimikrobiální spektrum – grampozitivní koky, gramnegativní baktérie – E. coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis

 • Infekce močových cest, chirurgická profylaxe, stafylokoková a streptokoková endokarditida,sepse, infekce měkkých tkání, kostí a kloubů, empirická léčba

 • Nepronikají do CNS

 • Cefazolin, cefalotin, cefalexinCefalosporiny II.generace

 • Dobrá a téměř vyrovnaná účinnost na grampozitivní i gramnegativní bakterie

 • Cefuroxim, cefamandol

 • IMC, infekce žlučových cest, těžká akutní bakteriální bronchitida nereagující na penicilin, infekce při alergiích na penicilin, profylaxe u chirurgických výkonůCefalosporiny III.generace

 • Rozšířená působnost na gramnegativní baktérie

 • Pronikají do CNS

 • Meningitidy u novorozenců a kojenců v kombinaci s ampicilinem, těžké pseudomonádové infekce, Hemophilus influenzae, novorozenecké pneumonie, novorozenecké salmonely a shigelózy, epiglotitis, infekce měkkých tkání a kloubů, neuroborelióza

 • Nežádoucí účinky – i.m. aplikace – silná bolestivost, tromboflebitida, nefrotoxicita, poruchy krvácivostiCefalosporiny IV.generace

 • Vysoká účinnost na grampozitivní i gramnegativní bakterie

 • Pouze pro parenterální aplikaci

 • Proniká do CNS

 • Cefpiron, cefepim

 • Sepse, meningitida, komplikované infekce MC, dýchacích cest

 • Vitální indikace nebo infekce způsobená rezistentním kmenemMonobaktamy

 • Antibiotika s monocyklickým betalaktamovým kruhem

 • Působí na aerobní gramnegativní bakterie, vůbec nepůsobí na grampozitivní bakterie

 • Špatně se vstřebávají po p.o.podání, podávají se pouze parenterálně

 • Sepse, břišní infekce,Karbapenemy

 • Základní chemickou strukturou je beta – lalktamový kruh

 • široké spektrum účinku, grampozitivní, gramnegativní, anaeroby

 • Dobře pronikají do tělesných tekutina tkání, včetně mozkomíšního mokuAmfenikoly

 • Chloramfenikol

 • Silný inhibitor syntézy mikrobiálních proteinů

 • Rychle a úplně se resorbuje po p.o.podání

 • Proniká do všech tělesných tkání a tekutin, do CNS a mozkomíšního moku

 • Vysoká toxicita, vzhledem k dostupnosti jiných antibiotik(cefalosporinů) je málo indikací pro užití chloramfenikoluChloramfenikol - indikace

 • Salmonelová infekce s tyfem

 • Meningitidy, epiglotitis, pneumonie vyvolané H. influenzae

 • Meningokokové nebo pneumokokové infekce CNS při alergiích na betalaktamová antibiotika

 • Mozkový abscesChloramfenikol – porucha kostní dřeně

 • Porucha zrání červených krvinek – při dávce 50mg/kg/den se objevuje téměř vždy, ale většinou po vysazení chloramfenikolu opět vymizí, nemá vztah k vzácně se vyskytující aplastické anémii

 • Aplastická anémie – geneticky podmíněné, nezávislé ne dávce ani délce léčby chloramfenikolem, ireverzibilní, fatální, incidence 1:24 000, může přejít do leukémieTetracykliny

 • Působí bakteriostaticky na mnoho gramnegativních i grampozitivních baktérií

 • Silný inhibitor syntézy mikrobiálních proteinů

 • Malé riziko vzniku rezistence

 • Dobrá absorpce bez přítomnosti potravy

 • Dobrá distribuce do tkání a tekutin, špatná distribuce do mozkomíšního moku, vysoká koncentrace ve slinách a slzách(eradikace nosičů meningokoka)

 • Poškozuje plod a kojence

 • Poškozuje rostoucí zuby a kostiTetracykliny

 • Širokospektré účinky

 • Mykoplazma pneumoniae, chlamydie, leptospira

 • Vytvářejí cheláty s kovy a vápníkem, které zhoršují poškození kostí a zubů – v době léčby TTC se nesmí jíst kyselé potraviny a mléčné výrobky

 • Nesmí být podány v těhotenství a dětem do 14 let

 • NÚ – alergie, Jarish – Herxheimerova reakce, syndrom tukové degenerace v játrech, syndrom počínající intrakraniální hypertenzeTetracykliny-skupiny

 • Základní – tetracyklin, oxytetracyklin

 • Modifikované – rolitetracyklin

 • 2.generace – doxycyklin

 • 3.generace – thiacyklin

 • Prodlužuje se sérový poločas, zvyšuje se vazba na krevní bílkoviny, zvyšuje se antibakteriílní účinekMakrolidy

 • Primárně bakteriostatické

 • Široké spektrum účinku

 • Dobrá snášenlivost (semisyntetické)

 • Výborně vstřebatelní z GIT

 • Intracelulární průnikMakrolidy - dělení

 • Základníerytromycin, spiramycin

 • Semisynteické (modifikované) –

 • Nové skupiny – ketolidy, streptograminy

 • roxitromycin, klaritromycin, azitromycin

 • lepší snášenlivost

 • výhodnější farmakokinetické vlastnosti

 • vyšší aktivita

 • nižší toxicitaMakrolidy – spektrum účinku

 • G+ - stafylokoky, streptokoky

 • Neisserie

 • Leptospiry

 • Mykoplasmata

 • Chlamydie

 • Kampylobaktery

 • Legionely

 • Toxoplasma gondii

 • BordetelyMakrolidy

 • Nárůst rezistence v posledních letech

 • - Streptococcus pyogenes (15 %) !!

 • - Streptococcus pneumoniae

 • Staphylococcus aureus…

 • Příčiny : zvyšující se spotřeba v humání i veterinární medicíně – neracionální podáváníMakrolidy – základní indikace

 • Infekce vyvolané chlamydiemi, mykoplasmaty, legionelami

 • • Alternativa při výskytu penicilinové alergie

 • • Kampylobakterové infekce

 • • Helicabacter pylori ( s inhibitorem protonové pumpy)
Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə