Azərbaycan miLLİ elmlər akademiyasiYüklə 0,6 Mb.
səhifə1/16
tarix02.01.2022
ölçüsü0,6 Mb.
#1166
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


AZЯRBAYCAN RESPUBLИKASI TЯHSИL NAZИRLИYИ

AZЯRBAYCAN DÖVLЯT ИQTИSAD UNИVERSИTETИ

«MAGИSTRATURA MЯRKЯZИ»


Abbasov Cavid Sadiq oğlu

(MAGИSTRANTIN A.S.A.)

Dövlət büdcəsinin formalaşmasında gömrük vergi vərüsumlarının rolu” mюvzusundaMAGИSTR DИSSERTASИYASI

Иstiqamяtin шifri vя adы 060401 Dünya iqtisadiyyatı

Иxtisasыn шifri vя adы Gömrük işinin təşkili

Elmi rяhbяr Magistr proqramыnыn rяhbяri

(A.S.A., elmi dяrяcя vя elmi ad) A.S.A., elmi dяrяcя vя elmi ad)

Rəhbər i.e.n.Z.A.Şəkərəliyeva и.е.н.М.М.Асланова_________

Kafedra mцdiri _____________ проф.А.Ш.Шякярялийев___________

(A.S.A., elmi dяrяcя вя elmi ad)

BAKI - 2016

MÜNDƏRİCAT

GİRİŞ

I FƏSİL. BÜDCƏ-VERGİ SİYASƏTİNİN HƏYATA KEÇİRİLMƏSİNİN NƏZƏRİ - METODOLOJİ ƏSASLARI

1.1. Büdcə-vergi tənzimlənməsinin məqsəd və vəzifələri

1.2. Büdcə təsnifatı və büdcə gəlirlərinin formalaşması prinsipləri
II FƏSİL. BÜDCƏ GƏLİRLƏRİNİN FORMALAŞMASI

XÜSUSİY­YƏT­LƏ­Rİ VƏ MÜASİR VƏZİYYƏTİNİN TƏHLİLİ

2.1. Dövlət gəlirlərinin formalaşması və büdcələrarası bölgüsü xüsusiyyətləri

2.2. Müasir şəraitdə Azərbaycanda büdcə-vergi siyasəti və onun dövlət

gəlirlərinə təsirinin təhliliKataloq: application -> uploads -> 2016
2016 -> Təqdimatların hazırlanması (Powerpoint, Word, Excel)
2016 -> Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti magistratura məRKƏZİ Əlyazması hüququnda
2016 -> Microsoft Word Abbasov Cavid doc
2016 -> Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti magistratura məRKƏZİ Əlyazması hüququnda
2016 -> Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti magistratura məRKƏZİ
2016 -> Microsoft Word Mustafayeva Amalya docx
2016 -> Bayramov Rəşid Mahir oğlu «Dövlətin sosial siyasətinin maliyyə təminatında büdcənin rolu»
2016 -> Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti

Yüklə 0,6 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə