Bİotum ® əzələdaxili və venadaxili inyeksiya məhlulu hazırlamaq üçün tozYüklə 236,94 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix13.02.2017
ölçüsü236,94 Kb.

Dərman vasitəsinin istifadəsi üzrə təlimat  

(xəstələr üçün)  

 

BİOTUM 

®

     əzələdaxili və venadaxili inyeksiya məhlulu hazırlamaq üçün toz 

BIOTUM 

®

 

 

Beynəlxalq patentləşdirilməmiş adı: Ceftazidime 

 

Tərkibi 

Təsiredici maddə: 1 flakonda 250 mq, 500 mq və ya 1 q seftazidim natrium duzu vardır. 

 

Təsviri 

Biotum - ağ  və ya sarımtıl rəngli tozdur. Üzərinə münasib miqdarda həlledici məhlul (inyeksiya üçün su) əlavə 

edildikdə şəffaf məhlul alınır. 

 

Farmakoloji xüsusiyyətləri 

Geniş spektrdə antibakterial təsirə malik III nəsil yarımsintetik sefalosporin antibiotikidir. Bakteriyaların sintezini 

məhdudlaşdırma təsirinə malikdir. Gentamisinə  və digər aminoqlikozid antibiotiklərə davamlıdır, qrammənfi 

bakteriyalara təsir göstərir.  Əksər plazmoidli və xromosomal β-laktamazalara qarşı davamlıdır. Aşağıdakı 

bakteriyalara qarşı in vitro aktivlik göstərir. Qrammənfi bakteriyalar -  Acinetobacter spp, Citrobacter spp, o cümlədən  Citrobacter freundii  və  Citrobacter 

diversus. Enterobacter spp, o cümlədən  Enterobacter cloacae  və  Enterobacter aerogenes,  Escherichia coli

Haemophilus infuenzae o cümlədən, ampisillinə qarşı davamlı olan ştammlar, Klebsiella spp, həmçinin, Klebsiella 

pneumoniae,  Neisseria meningitidis, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Pseudomonas spp, o cümlədən 

Pseudomonas aeruginosa, Serratia spp. 

Qrammüsbət bakteriyalar Staphylococcus aureus, o cümlədən, penisillinaza hasil edən və etməyən ştammlar, 

Streptococcus agalactiae (B qrupundan olan streptokokklar); Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes 

(A qrupu ß-hemolizə edən streptokokklar) Anaeroblar Bacteroides spp, (Bacteroides fragilis ştammaları), Clostridium difficile, Haemophilus parainfuenzae, 

Morganella morganii, Neisseria gonorrhoeae, Peptococcus spp, Peptostreptococcus spp, Provedencia spp, 

Salmonella spp, Shigella spp, Staphylococcus epidermidis, Yersinia enterocolitica.  

Seftazidim aminoqlikozidlərlə birlikdə  Pseudomonas aeruginosa  və  Enterobacteriaceae ailəsindən olan 

bakteriyalara qarşı in vitro sinergik təsir göstərir. Eyni zamanda karbenisillinlə birlikdə Pseudomonas aeruginosa -

ya qarşı  in vitro sinergik təsir edir. Bu antibiotik metısillinə qarşı davamlı olan stafilokokklara, o cümlədən Enterococcus faecalisListeria monocytogenesCampylobacter spp və Clostridium difficile-ya in vitro təsir etmir. 

Könüllü sağlam adamlar üzərində aparılan tədqiqatlarla müəyyən edilmişdir ki, 500 mq və 1 q seftazidimi 

əzələdaxili yeritdikdən sonra qısa müddətdə (1 saat həddində) qanda maksimal konsentrasiyaya çatır ki, bu da 

müvafiq olaraq 17 və 39 mq/l, venadaxili yeridildikdə isə 5 dəqqə müddətində müvafiq olaraq 45-90 mq/l-ə çatır. 

Venadaxili yeridildikdə yarımparçalanma dövrü 1,9 saat, əzələdaxili yeridildikdə isə 2 saatdır. Böyrək funksiyası 

pozulmuş  xəstələrdə  dərmanın müvafiq olaraq 1q və ya 2 q-ı  hər 8 saatdan bir 10 gün müddətində yeridildikdə 

qanda seftazidimin kumulyasiyası qeydə alınmamışdır. Qaraciyərin funksiyası pozulmuş  xəstələrdə seftazidimin 

2q-dan hər 8 saatdan bir 5 gün müddətində istifadəsi zamanı farmokinetik dəyişiklik qeydə alınmamışdır. 

Seftazidimin 80-90%-i dəyişilməz  şəkildə 24 saat ərzində sidiklə xaric olur. Seftazidim plazma zülalları ilə 10% 

birləşir. Seftazidim toxuma və bioloji mayelərə tez və yaxşı daxil olur, sümüklər, ürək  əzələsi, öd, sidik, prostat 

vəzi, bəlğəm, plevral maye, sinovial maye, qarın boşluğu mayesi, o cümlədən beyin-onurğa beyni mayesində 

terapevtik konsentrasiyaya çatır. Plasentar baryerdən keçir, ana südünə nüfuz edir. 

 

İstifadəsinə göstərişlər 

1. Aşağı  tənəffüs yollarının  Pseudomonas spp., (eləcə  də  Pseudomonas aeruginosa),  Haemophilus influenzae (o cümlədən ampisillinə qarşı davamlı  ştammlar),  Klebsiella spp, Enterobacter spp., Proteus 

mirabilis, Escherichia coli, Serratia spp., Citrobacter spp.,  tərəfindən törədilmiş infeksiyaları; 

Mukovissedozlu xəstələrdə tənəffüs aparatının infeksiyaları; 

2. Dəri və yumşaq toxumaların Pseudomonas aeruginosaKlebsiella spp., Escherichia coli, Proteus spp., (o 

cümlədən Proteus mirabilis), Enterobacter spp., Serratia spp., tərəfindən törədilmiş infeksiyalar; 

3. Sidikqovucu yolların  Pseudomonas  aeruginosa,  Enterobacter spp., Proteus spp. (o cümlədən  Proteus 

mirabilis), Klebsiella spp. və Escherichia coli tərəfindən törədilmiş ağırlaşmış və ağırlaşmamış infeksiyalar, 

o cümlədən prostatitlər; 

4.  Pseudomonas  aeruginosa,  Klebsiella spp., Haemophilus influenzae,  Escherichia coli,  Serratia spp. 

tərəfindən yaranan sepsis və bakteremiya; 

5. Sümük 

və oynaqların Pseudomonas aeruginosaKlebsiella spp. və Enterobacter spp. tərəfindən törədilmiş 

infeksiyalar; 


6.  Escherichia coli tərəfindən  törədilən ginekoloji infeksiyalar: endometritlər, kiçik çanaqda birləşdirici toxuma 

infeksiyaları və  digər qadın cinsi orqanlarının infeksiyaları;. 

7. Qarın boşluğunun  Escherichia coli, Klebsiella spp., Bacteroides spp., eləcə  də aerob və anaerobların 

birlikdə törətdiyi infeksiyalar. 

8.  Haemophilus influenzaeNeisseria  meningitidis, Pseudomonas aeruginosa tərəfindən.törədilmiş meningit; 

9.  Pseudomonas aeruginosa tərəfindən .törədilmiş burun-boğaz-qulağın ağır infeksiyaları, o cümlədən xroniki 

irinli orta otit; 

10.  İmmuniteti zəifləmiş və bədxassəli törəməsi olan xəstələrdə infeksiyalar zamanı; 

11. Neytropeniyalı xəstələrdə qeyri-müəyyən genezli qızdırma zamanı empirik müalicə; 

12. Yaraların və  yanıqların infeksiyalaşması zamanı; 

13. Geniş spektrli antibakterial təsirinə görə seftazidim antibioqrammanın nəticəsinin gözlənildiyi dövrdə seçim 

preparatı ola bilər. Qeyd: Enterobacteriaceae ailəsindən ß-laktamaza hasil edən bakteriyalar rezistent sayılır. 

Seftazidim digər sefalosporinlərdən fərqli olaraq stafilokokk və streptokokklara zəif təsir göstərir. 

Ağır infeksiyalarda, o cümlədən immuniteti zəifləmiş  xəstələrə seftazidimi digər antibiotiklərlə, aminoqlikozidlər, 

vankomisin və klindomisinlə birlikdə təyin etmək olar. 

 

Əks göstərişlər 

Sefalosporinlərə qarşı yüksək həssaslıq. 

 

Xüsusi göstərişlər 

1. Seftazidim aşağıdakı hallarda ehtiyatla istifadə olunmalıdır. 

• Çarpaz 

reaksiyaların olması ehtimalına görə penisillinə qarşı yüksək həssaslıq olduqda; 

•  Mədə-bağırsaq xəstəlikləri (xüsusilə kolit) olan xəstələrdə. 

2. Böyrək funksiyası pozulmuş xəstələrdə dərmanın dozası böyrəklərin funksional iş qabiliyyətinə müvafiq olaraq 

təyin edilməlidir,  əks təqdirdə preparat qan zərdabında nəzarət olunmayan konsentrasiyaya çatar və nevroloji 

pozğunluqlar meydana çıxa bilər. 

3. Böyrək çatışmazlığı olan  xəstələrdə doza  kreatinin klirensindən asılı olaraq təyin edilir. 

4. Bu və ya digər antibiotiklərin tətbiqində olduğu kimi seftazidimdən davamlı istifadə bu antibiotikə davamlı 

ştammların, eləcə  də göbələklərin böyüməsi və çoxalmasına gətirib çıxara bilər. Bu halda preparatın istifadəsi 

dayandırılmalı və müvafiq müalicə aparılmalıdır. 

5. Seftazidimlə müalicə prosesində Clostridium difficile ştammları tərəfindən törədilən psevdomembranoz kolit baş 

verə bilər. Zəif simptomlar adətən antibiotikin tətbiqi dayandırıldıqdan sonra yox olur. Orta və ya ağır gediş zamanı 

klinik vəziyyətindən asılı olaraq orqanizmin yuyulmasını, elektrolit və zülal çatışmazlığını aradan qaldırmaq, 

həmçinin Clostridium difficile-ə qarşı uyğun antibiotik tətbiq etmək lazımdır (ilk zərbə vasitəsi olaraq metronidazol, 

qənaətbəxş nəticə alınmadıqda və ya xəstə ağır vəziyyətə düşdükdə isə vankomisin peroral tətbiq edilir) 

6. Arteriya daxilinə yeridilməsi məsləhət görülmür, çünki arteriyaların spazmı və nekrozu baş verə bilər. 

7. Yenidoğulmuşlar və 3 aylığa qədər uşaqlara seftazidim ancaq venadaxili istifadə olunmalıdır. 2,5 yaşa qədər 

uşaqlarda əzələdaxili inyeksiya zamanı preparatı lidokainlə qarışdırmaq olmaz.  

Hamiləlik və laktasiya dövründə istifadəsi 

Hamiləlik dövründə  təhlükəsizliyin gözlənilməsi baxımından seftazidim B kateqoriyasına aiddir. Hamilə qadınlara 

preparat ancaq mütləq vacib olduğu hallarda istifadə oluna bilər. Hamiləliyin birinci ayı  və laktasiya dövründə 

xüsusilə ehtiyatla istifadə olunmalıdır. 

  

Nəqliyyat vasitələrini və potensial təhlükəli mexanizmləri idarəetmə qabiliyyətinə təsiri 

Preparatın istifadəsi avtomobillərin idarəsi, hərəkətdə olan qurğulara nəzarət, yüksək fiziki və psixi reaksiyalar 

tələb edən digər işlərin yerinə yetirilməsinə mane olmur. 

 

Digər dərman vasitələri ilə qarşılıqlı təsiri 

1.  Seftazidim və xloramfenikolu antoqonizm təsirlərinə görə eyni vaxtda tətbiq etmək məsləhət görülmür. 

2.   Laborator  müayinələr zamanı müvəqqəti olaraq sidikdə qlükozanın yoxlanması testlərində yalançı müsbət 

nəticələr və yalançı müsbət Kumbs reaksiyası mümkündür. Seftazidim və aminoqlikozid məhlullarını 

aktivliklərinin itməsi ehtimalına görə inyeksiya zamanı bir şprisdə və ya qabda qatışdırmaq olmaz. Eyni vaxtda 

bu preparatların tətbiqinə  zərurət yarandığı  təqdirdə onları  bədənin fərqli yerinə yeritmək lazımdır. Seftazidimi 

vankomisin məhlulu ilə bir qabda qarışdırmaq olmaz. 

 

İstifadə qaydası və dozası 

Biotum parenteral yeritmək üçün nəzərdə tutulub, dozası  xəstəliyin ağırlıq dərəcəsindən, xəstənin yaşından, 

kütləsindən, böyrəklərin funksiyasından asılı olaraq təyin edilir. Maksimal sutkalıq doza 6 q-dan çox olmamalıdır. Böyüklər: adətən 1 q-dan hər 8 və ya 12 saatdan bir venadaxilinə və ya əzələdaxilinə yeridilir. 

Sidikqovucu yolların infeksiyaları: infeksiyanın ağırlığından asılı olaraq 250 mq, 500 mq və ya 1 q-dan hər 8 və ya 

12 saatdan bir əzələ və ya venadaxilinə yeridilir. Sümük və oynaq infeksiyaları: 2 q-dan hər 12 saatdan bir venadaxilinə;  pnevmoniya, dəri və yumşaq toxuma 

infeksiyaları: 500 mq - 1 q-dan hər 8 saatdan bir əzələdaxilinə və ya venadaxilinə; ağır ginekoloji infeksiyalar və 

qarın boşluğu infeksiyaları: 2 q-dan hər 8 saatdan bir venadaxilinə;  meningitdə: 2 q-dan hər 8 saatdan bir 

venadaxilinə yeridilir. Pseudomonas aeruginosa  tərəfindən törədilən pnevmoniyalarda venadaxilinə 100-150 mq/kq/gündəlik doza ilə 

hesablanıb 3 dəfəyə vurulur. Maksimal gündəlik doza 9 q-dır. Yaşlı xəstələr: gündəlik doza həddi 3 q-ı keçməməlidir. 

Qaraciyər çatışmazlığı olan xəstələrdə - dozanın korreksiyası tələb olunmur. 

3 aydan böyük olan körpələr və 13 yaşa qədər uşaqlar: əzələdaxili və venadaxili 30-100 mq/kq/gündəlik doza 

ilə hesablanıb 2-3 dəfə yeridilir. İmmuniteti zəifləmiş, kistoz fibrozlu və meningitli uşaqlarda 150mq/kq/gündəlik 

doza ilə hesablanıb 3 dəfəyə yeridilir. 

Yeni doğulmuşlar və 3 aya qədər körpələr: venadaxilinə 25/60 mq/kq/gündəlik doza ilə 2 dəfəyə yeridilir. 

 

Qeyd: Böyrək çatışmazlığında başlanğıc doza olaraq 1 q yeridilir, sonra isə kreatinin klirensinə əsasən dozalanır.  

KREATİNİN  KLİRENSİ DOZA 

50-31 ml/dəq 1q 

hər 12 saatdan bir 

30-16 ml/dəq 1q 

hər 24 saatdan bir 

15-6  ml/dəq 

500 mq hər 24 saatdan bir 

<5  ml/dəq 

500 mq hər 48 saatdan bir 

  

Hemodializ olunan xəstələrdə hər hemodializdən sonra.1 q. Peritoneal dializ olunan xəstələrdə 1 q dializdən əvvəl, sonra isə hər 24 saatdan bir 500 mq. 

 

Məhlulun hazırlanması  

İnyeksiya üçün lazım olan suyun miqdarı 

Şüşə qabda 

antibiotikin miqdarı 

Əzələdaxili inyeksiya 

Venadaxili inyeksiya 

Venadaxili infuziya 

250 mq 


500 mq 

1 qr 


1,0 ml 

1,5 ml 


3,0 ml 

2,5 ml 


5,0 ml 

10,0 ml 


50 ml  

Biotumu əzələdaxilinə dərin yeritmək lazımdır, əzələdaxili inyeksiya üçün preparat 0,5-1%-li lidokaində, venadaxili 

inyeksiya üçün müvafiq miqdarda inyeksiya suyunda həll edilir. Məhlul öz aktivlikliyini otaq temperaturunda 24 

saat, 2-8°C-də 7 gün müddətində saxlayır. 

Venadaxili köçürülməsi: 1-40 mq/ml konsentrasiyalı  məhlul 0,9 %-li natrium-xlorid və ya 5%-li, 10%-li qlükoza 

məhlulunda həll edilir, minimum 30 dəqiqə ərzində damcı üsulu ilə yeridilir. 

Natrium-bikarbonat məhlulunda istifadəsi məsləhət görülmür. 

Qeyd: Şüşə qabda olan mayeni həll edərkən karbonat turşusu ayrılır. 1-2 dəqiqə sonra şəffaf məhlul alınır. 

 

Doza həddinin aşılması 

Bu hal ən çox böyrək çatışmazlığı olan xəstələrdə meydana çıxa bilər. Bu zaman həyəcanlanma, qıcolma 

tutmaları, hətta ensefalopatiya baş verə bilər. Belə hal baş verdikdə  dərhal preparatın istifadəsi dayandırılır və 

müvafiq müalicə aparılır. 

 

Əlavə təsirləri 

Seftazidim orqanizm tərəfindən adətən yaxşı qəbul olunur, bəzən yerli reaksiyalar baş verə bilər. 

•  Venadaxili inyeksiyadan sonra venaların trombozlu iltihabı, 

•  Əzələdaxili inyeksiyalardan sonra qızartı və ağrı, 

Bundan başqa aşağıdakı hallar da mümkündür. 

• Yüksək həssaslıq, temperatur, səpmə və gicişmə, 

•  Həzm sistemi pozğunluğu: ishal, ürəkbulanma, qusma, 

•  Mərkəzi sinir sistemi pozğunluğu, baş ağrısı, başgicəllənməsi. 

Çox nadir hallarda aşağıdakılar müşahidə olunur: 

• Hemolitik 

anemiya 


• Psevdomembranoz 

kolit 


•  Uşaqlıq yolunda moniliaz 

• Qanda 


müvəqqəti dəyişikliklər: neytropeniya, aqranulositoz, eozinofiliya, limfositoz, trombositoz, 

trombositopeniya  

Buraxılış forması 

İnyeksiya məhlulu hazırlamaq üçün 250 mq, 500 mq və ya 1 q preparat ölçülü şüşə qablarda. Hər şüşə qab içlik 

vərəqə ilə birlikdə üzərində münasib etiketi olan ağzı rezin tıxac və alüminium qapaqla bağlanmış, üzərində 

münasib yazı olan xüsusi karton qutuya qablaşdırılır.  

Saxlanma şəraiti 

+25ºC-dən aşağı temperaturda, qaranlıq, quru və uşaqların əli çatmayan yerdə saxlamaq lazımdır. 

 

Yararlılıq müddəti 

Yararlılıq müddəti qablaşdırıldığı qutunun üzərində göstərilmişdir. 

Yararlılıq müddəti bitdikdən sonra istifadə etmək olmaz. 

 

Aptekdən buraxılma şərti 

Resept əsasında buraxılır. 

 

 İstehsalçı 

BİOTON S.A POLŞA Starostinska küçəsi 5, 02-516, Varşava. İstehsal yeri 

BİOTON S.A POLŞA - Duxnis fililaı, 05-580 Ojaruv Mazovetskiy, Ojarovska küçəsi 28/30.  


Yüklə 236,94 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə