Daha çox iri bronxların selikli qişasının zədələnməsi (traxeobronxit) ilə keçən kəskin bronxitin I mərhələsində (bəlğəm əmələ gələnə qədər) hansı qrup dərman preparatlarının təyin edilməsi məsləhət görülmür?


) Sistem autoimmun xəstəliklərə aiddirYüklə 1,49 Mb.
səhifə21/25
tarix10.12.2016
ölçüsü1,49 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25

1317) Sistem autoimmun xəstəliklərə aiddir:
A) Hipertoniya xəstəliyi

B) İnsulindən asılı şəkərli diabet

C) Haşimoto tiroiditi

D) Qırmızı qurd eşənəyi

E) Ürəyin işemik xəstəliyi
Ədəbiyyat: Рой Паттерсон, Лесли К. Грэммер, Пол А. Гринбергер. Аллергические болезни. Диагностика и лечение. Москва. Гэотар. Медицина. 2000
1318) Mərkəzi limfoid orqanlara nə aiddir?
A) Dalaq

B) Timus


C) Limfa düyünləri

D) Damaq badamcıqları

E) Peyer piləkləri
Ədəbiyyat: Рой Паттерсон, Лесли К. Грэммер, Пол А. Гринбергер. Аллергические болезни. Диагностика и лечение. Москва. Гэотар. Медицина. 2000
1319) Bronxial astma tutması zamanı xəstələrin əsas ölüm səbəbi hansıdır?
A) Ağciyərlərin kəskin şişməsi

B) Generalizə olunmuş bronxospazm

C) Bronx mənfəzinin özlü sekretlə generalizə olunmuş tutulması

D) Ağciyər ödemi

E) Bronxların selikli qişasının generalizə olunmuş ödemi
Ədəbiyyat: Чучалин «Руководство по клинической пульмонологии»
1320) Fəsilli allergik riniti zamanı hansı kliniki əlamət qeyd olunmur?
A) Qızdırma

B) Anamnezdə allergiya

C) Müsbət dəri sınaqları

D) Konyuktivit

E) Fəsil kəskinləşmələri
Ədəbiyyat: «Иммунопатология и аллергология. Стандарты диагностики и лечения». Под ред. Акад. РАМН, проф. Хаитова Р.М. Москва, 2001
1321) Hansı faktorlar anafilaktik şokun ağırlığını gücləndirir?
A) Yanaşı gedən ürək-damar xəstəlikləri

B) AÇF - inhibitorları ilə müalicə

C) Hamısı

D) Beta-adrenoblokatorlarla müalicə

E) Xəstədə bronxial astmanın olması
Ədəbiyyat: «Аллергические болезни. Диагностика и лечение» Рой Паттерсон, Лесли К. Грэммер, Пол А. Гринбергер. Москва, 2000
1322) 63 yaşlı xəstədə ÜİX, hipertoniya və aspirin formalı bronxial astma olduğu zaman arterial təzyiqin nəzarəti üçün sadalanan hansı preparatdan istifadə etmək məsləhət deyil?
A) Eufillin

B) Kaptopril

C) İzosorbid dinitrat

D) Propranolol

E) Nifedepin
Ədəbiyyat: «Аллергические болезни. Диагностика и лечение» Рой Паттерсон, Лесли К. Грэммер, Пол А. Гринбергер. Москва, 2000
1323) Hansı xəstəliklərdə hemolitik anemiya müsbət Kumbs reaksiyası ilə müşahidə olunur?
A) Sistemli qırmızı qurd eşənəyində

B) Sistemli sklerodermiyada

C) Düyünlü periarteriitdə

D) Trombositopenik purpurada

E) Dermatomiozitdə
Ədəbiyyat: В.И.Маколкин, С.И.Овчаренко. «Внутренние болезни».М., 1999 г
1324) Anafilaktik şokda təcili yardım nədən başlayır?
A) adrenalinin hər hansı məhlulda damardaxili yeritməkdən

B) 2 - 4 ml laziksi yeritməkdən

C) çox miqdarda məhlulları yeritməkdən

D) antihistamin dərmanlardan

E) oksigen ilə inhalyasiya
Ədəbiyyat: «Лечение внутренних болезней».Справочник., под редакцией Г.П.Матвейкова, Минск, 1997
1325) Layyel – sindromu hansi tip allergik reksiyasına aiddir?
A) immunokompleksli

B) qarışıq

C) reagin

D) hüceyrəvi

E) sitotoksik
Ədəbiyyat: «Лечение внутренних болезней».Справочник., под редакцией Г.П.Матвейкова, Минск, 1997
1326) Bronxial astma zamanı inhalyasiya formalı ß2 adrenomimetikləri istifadə edən zaman yadda saxlamaq lazımdır:
A) Qlükokortikosteroidlərlə birlikdə istifadə etmək məsləhət görülmür

B) Ardıcıl olaraq 3-5 gündən artıq təyin etmək məsləhət görülmür

C) Tam remissiya dövründə kəskinləşmənin profilaktikası məqsədilə göstərişdir

D) Yalnız bronxial obstruksiya olduqda təyin etmək lazımdır

E) Effekt olmadıqda dozanı tədricən artırmaq lazımdır
Ədəbiyyat: Под ред. Г. Б. Федосеева. «Аллергология» 2001г
1327) Atopik bronxial astma diaqnozunun qoyulmasında vacib olan müayinə hansıdır?
A) Bəlğəmin əkilməsi

B) Bronxoskopiya

C) Qanda T və B limfositlərin təyin edilməsi

D) Allergenlərlə dəri sınağı

E) Döş qəfəsinin rentgenoskopiyası
Ədəbiyyat: Под ред. Г. Б. Федосеева. «Аллергология» 2001г
1328) Bronxodilatatorlara aiddir:
A) Ksantinlər

B) Selektiv β1 – adrenostimulatorlar

C) Selektiv β2 – adrenostimulatorlar, xolinolitiklər və ksantinlər

D) Antibiotiklər

E) Spazmolitiklər
Ədəbiyyat: Рациональная фармакотерапия аллергических заболеваний. Под общей редакцией Р.М.Хаитова и др. г. Москва 2007
1329) Qan prokoaqulantları əsasən harada yaranır?
A) Böyrəklər

B) Qaraciyər

C) Damarlar

D) Dalaq


E) Sümük iliyi
Ədəbiyyat: К.Хиггинс «Расшифровка клинических лабораторных анализов» Москва 2011, стр.298
1330) A Hemofiliyanın səbəbi hemostazın hansı faktorunun çatışmazlığıdır?
A) XII faktorun

B) IX faktorun

C) XIII faktorun

D) X faktorun

E) VIII faktorun
Ədəbiyyat: З.С.Баркаган «Геморрагические заболевания и синдромы» Москва 1988, стр.160
1331) B Hemofiliyanın səbəbi hansı faktorun çatışmazlığıdır?
A) IX faktorun

B) VII faktorun

C) XI faktorun

D) X faktorun

E) VIII faktorun
Ədəbiyyat: З.С.Баркаган «Геморрагические заболевания и синдромы» Москва 1988, стр.235
1332) AFS (antifosfolipid sindrom) nədir?
A) Fosfolipidlərə qarşı əkscisimlərin yaranması

B) Tireoqlobulinə qarşı əkscisimlərin yaranması

C) Trombositar hemostazın pozulması

D) İnsulinə qarşı əkscisimlərin yaranması

E) İnterleykinə qarşı əkscisimlərin yaranması
Ədəbiyyat: З.С.Баркаган, А.П.Момот. «Диагностика контролируемая терапия нарушений гемостаза» Москва 2001, стр.193
1333) Villebrand xəstəliyi üçün hansı səciyyəvidir?
A) Trombositopatiya

B) Trombositopeniya

C) Trombositoz

D) Hiperkoaqulyasiya

E) Hipokoaqulyasiya
Ədəbiyyat: З.С.Баркаган, А.П.Момот. «Диагностика контролируемая терапия нарушений гемостаза» Москва 2001, стр.61
1334) Trombositopenik sindrom nədir?
A) Trombositlərin miqdarının azalması

B) Azadolma sindromu

C) Trombositlərin miqdarının artması

D) Trombositlərin retraksiyasının azalması

E) Trombositlərin funksiyasının zəifləməsi
Ədəbiyyat: К.Хиггинс «Расшифровка клинических лабораторных анализов» Москва 2011, стр.305
1335) Trombofiliya nədir?
A) Trombositopeniya

B) Venoz trombozlara meyililik

C) Fibrinolizin aktivləşməsi

D) Hemorragiyalara meyililik

E) Qanda qurdeşənəyi antikoaqulyantlarının olması
Ədəbiyyat: К.Хиггинс «Расшифровка клинических лабораторных анализов» Москва 2011, стр.305
1336) Eritrositlər hansı hüceyrədən əmələ gəlir?
A) Limfatik

B) Sümük iliyi

C) Plazmatik

D) Meqakariosit

E) Retikulosit
Ədəbiyyat: К.Хиггинс «Расшифровка клинических лабораторных анализов» Москва 2011, стр.265
1337) Orqanizmin hansı vəziyyətində Ht (hematokrit) göstəricisi azalır?
A) Yanıqlar

B) Dehidratasiya

C) Hiperhidratasiya

D) Eritroz

E) Böyrək polikistozu
Ədəbiyyat: «Клинико-диагностическая значимость важных лабораторных анализов проводимых в ЛДЦ» ,«Шафа»,Баку 2009, стр.210
1338) Leykositar formul nədir?
A) Eritrositlərin formasının dəyişilməsi

B) Trombositlərin miqdarı

C) Leykositlərin miqdarı

D) Eritrositlərin miqdarı

E) Qan yaxmasında leykositlərin müxtəlif növlərinin faizlə nisbəti
Ədəbiyyat: В.В.Меньшиков «Лабороторные методы исследования в клинике» Москва, 1987, стр.124
1339) Leykoformulda “sola meyillilik” nədir?
A) Limfositlərin artması

B) Monositlərin artması

C) Eozinofillərin artması

D) Seqmentnüvəlilərin artması

E) Çubuqnüvəlilərin artması
Ədəbiyyat: К.Хиггинс «Расшифровка клинических лабораторных анализов» Москва 2011, стр.288
1340) Hansı xəstəliklərdə leykoformulada “sola meyililik” aşkər olunur?
A) Koaqulopatiyada

B) Allerqiyalarda

C) Trombositopatiyada

D) İnfeksiyalarda

E) Hipertireozda
Ədəbiyyat: К.Хиггинс «Расшифровка клинических лабораторных анализов» Москва 2011, стр.288-292
1341) Leykoformulda “sağa meyililik” nədir?
A) Limfositlərin artması

B) Leykositlərin artması

C) Monositlərin artması

D) Seqmentnüvəlilərin artması

E) Çubuqnüvəlilərin artması
Ədəbiyyat: В.С.Камышников «Методы клинических лабораторных исследований» Москва 2009, стр.244
1342) Plazmatik hüceyrə ağ qan cisimlərinin hansı qrupuna aiddir?
A) Eozinofillərə

B) Limfositlərə

C) Neytrofillərə

D) Bazofillərə

E) Monositlərə
Ədəbiyyat: В.С.Камышников «Методы клинических лабораторных исследований» Москва 2009, стр.269
1343) Eritrositlərdəki hansı morfoloji dəyişiliklər talassemiya üçün səciyyəvidir?
A) Sferositlərin meydana çıxması

B) Ovalositlərin meydana çıxması

C) Hədəfəbənzər eritrositlərin meydana çıxması

D) Retikulositlərin mövcudluğu

E) Akantositlərin meydana çıxması
Ədəbiyyat: В.С.Камышников «Методы клинических лабораторных исследований» Москва 2009, стр.304
1344) Hemolitik anemiyanın əlaməti hansıdır?
A) Leykositlərin miqdarının artması

B) Monositlərin miqdarının artması

C) Eritrositlərin miqdarının artması

D) Retikulositlərin miqdarının artması

E) Trombositlərin miqdarının artması
Ədəbiyyat: В.С.Камышников «Методы клинических лабораторных исследований» Москва 2009, стр.296
1345) Leykoformulun hesablanması zamanı qanın hansı formalı elementi nəzərə alınmır?
A) Limfositlər

B) Bazofillər

C) Trombositlər

D) Monositlər

E) Neytrofillər
Ədəbiyyat: К.Хиггинс «Расшифровка клинических лабораторных анализов» Москва 2011, стр.283
1346) Hansı hormon hemopoezin tənzimində iştrak edir?
A) Qlükaqon

B) Eritropoetin

C) Seratonin

D) İnsulin

E) Histamin
Ədəbiyyat: В.С.Камышников «Методы клинических лабораторных исследований» Москва 2009, стр.296
1347) Anemiyanın hansı formasında sideroblastların miqdarı azalır?
A) Hipoplastik

B) Sideroblast

C) Splenektomiyadan sonra

D) Hemolitik

E) Dəmirdefisitli
Ədəbiyyat: В.С.Камышников «Методы клинических лабораторных исследований» Москва 2009, стр.368
1348) Orqanizmin hansı vəziyyətlərində qanda ferritinin miqdarı azalır?
A) İltihabi proses

B) Hemoxromatoz

C) Limfaqranulomatoz

D) Dəmirdefisitli anemiya

E) Koaqulopatiyada
Ədəbiyyat: В.С.Камышников «Методы клинических лабораторных исследований» Москва 2009, стр.268
1349) Qanda transferrinin səviyyəsinin qalxması nəyi göstərir?
A) Hemolitik anemiya

B) Aplastik anemiya

C) Defisit Q-6-FDH

D) Dəmirdefisitli anemiya

E) İmmun anemiya
Ədəbiyyat: В.С.Камышников «Методы клинических лабораторных исследований» Москва 2009, стр.268
1350) Hansı sümükdən sümük iliyinin punksiyası aparılır?
A) Yastı sümüklərdən

B) Döş sümüyündən

C) Bud sümüyündən

D) Daban sümüyündən

E) Qalça sümüyündən
Ədəbiyyat: В.С.Камышников «Методы клинических лабораторных исследований» Москва 2009, стр.235
1351) Sidiyin rəngi nə vaxt “ət suyunu” xatırladır?
A) Hemoqlobinuriya zamanı

B) Sidikdə öd piqmentlərin olması zamanı

C) Dərman preparatların qəbulu zamanı

D) Sidikdə mioqlobinin olması zamanı

E) Makrohematuriya zamanı
Ədəbiyyat: В.С.Камышников «Методы клинических лабораторных исследований» Москва 2009, стр.35
1352) Nefrotik sindromun əlaməti nədir?
A) Proteinuriya

B) Bakteriuriya

C) Qlükozuriya

D) Piuriya

E) Hematuriya
Ədəbiyyat: В.С.Камышников «Методы клинических лабораторных исследований» Москва 2009, стр.3
1353) Hansı klinik sindrom renal proteinuriya ilə müşayət olunur?
A) Sidik kisəsinin daşları

B) Sidik kisəsinin şişi

C) Sistit

D) Ürək çatışmazlığı

E) Qlomerulonefrit
Ədəbiyyat: В.Г.Колб, В.С.Камышников. Клиническая биохимия,1982
1354) Miokard infarktı zamanı hansı fermentin zərdab aktivliyi daha çox yüksəlir?
A) α - amilaza

B) Laktatdehidrogenaza - 5

C) Kreatinkinaza

D) Qələvi fosfataza

E) Xolinesteraza
Ədəbiyyat: В.Г.Колб, В.С.Камышников. Клиническая биохимия,1982
1355) Kəskin virus hepatitinin sarılıqönü dövründə hansı fermentin zərdab aktivliyi artır?
A) Sorbitdegidrogenaza

B) α - amilaza

C) AST

D) Qələvi fosfatazaE) ALT
Ədəbiyyat: В.Г.Колб, В.С.Камышников. Клиническая биохимия,1982
1356) Obturasion sarılıq üçün zərdabda hansı fermentin aktivliyinin artması daha çox diaqnostik - müalicəvi effektə malikdir?
A) Aminotransferaza

B) Xolinesteraza

C) Kreotininkinazanın izofermentləri

D) LDQ izofermentləri

E) γ - qlutamintransferaza
Ədəbiyyat: В.Г.Колб, В.С.Камышников. Клиническая биохимия,1982
1357) Pankreatitlər zamanı zərdabda hansı fermentin miqdarı yüksəlir?
A) Qələvi fosfataza

B) Lipaza

C) Qlutamatdehidrohenaza

D) Urokinaza

E) QQTP (qamma - qlutamiltranspeptidaza)
Ədəbiyyat: В.Г.Колб, В.С.Камышников. Клиническая биохимия,1982
1358) Mədəaltı vəzin xəstəlikləri zamanı zərdabda hansı fermentin təyininin diaqnostik əhəmiyyəti daha böyükdür?
A) Tripsin

B) Pankreatik α - amilaza

C) β - amilaza

D) Histidaza

E) Ümumi α - amilaza
Ədəbiyyat: В.Г.Колб, В.С.Камышников. Клиническая биохимия,1982
1359) Hansı hormonun hiperqlikemik təsiri var?
A) Qlükokortikoidlər

B) Estrogenlər

C) İnsulin

D) Androgenlər

E) Paratireoid hormonlar
Ədəbiyyat: В.Г.Колб, В.С.Камышников. Клиническая биохимия,1982
1360) Xolesterinin bioloji rolu nədir?
A) İg - nin sələfidir

B) Vitaminlərin, steroid hormonların sintezi üçün əsasdır

C) Turşu - qələvi müvazinətinin saxlanmasında iştrak edir

D) Lipotrop funksiya daşıyır

E) Oksigenin toxumalara daşınmasını təmin edir
Ədəbiyyat: В.Г.Колб, В.С.Камышников. Клиническая биохимия,1982
1361) Miokard infarktı üçün hansı doğrudur?
A) Hamısı doğrudur

B) Mioqlobinin həm qanda,həm də sidikdə təyini diaqnostik əhəmiyyət kəsb edir

C) Nekroz zonasının genişlənməsinə qarşı aparılan müalicənin səmərəliliyinə nəzarət etmək üçün zərdabda mioqlobinin təyini əhəmiyyət kəsb edir

D) Zərdabda mioqlobinin artması miokard infarktının ən erkən markeridir

E) Böyrəklərdə filtrasiya olduğuna görə mioqlobin qandan tez yox olur
Ədəbiyyat: В.Г.Колб, В.С.Камышников. Клиническая биохимия,1982
1362) Sidiyin reaksiyası nə zaman qələviləşir?
A) Sistit zamanı

B) Böyrək çatışmazlığında

C) Hipertermiyada

D) Aclıq zamanı

E) Şəkərli diabet zamanı
Ədəbiyyat: Е.А. Кост. Справочник по клиническим лабораторным методам исследований,1975
1363) Aktiv immunizasiya aparılması üçün aşağıdakılardan hansı istifadə edilmir?
A) Diri vaksinlər

B) İmmunoqlobulinlər

C) Anatoksinlər

D) Sintetik vaksinlər

E) Ölü vaksinlər
Ədəbiyyat: Е.А. Кост. Справочник по клиническим лабораторным методам исследований,1975
1364) Vərəm xəstəliyinin aşkar etmək üçün hansı allergik sınaq qoyulur?
A) Mantu

B) Şik


C) Dik

D) Bürne


E) Frenkel
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г
1365) Təbii passiv immunitet nədən sonra yaranır?
A) Keçirilmiş infeksiyadan sonra

B) Qamma - qlobulin yeridildikdən sonra

C) Zərdabların yeridilməsindən sonra

D) Anticisimlərin anadan dölə transplasentar ötürülməsindən sonra

E) Törədicigəzdirənlikdən sonra
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г
1366) Aşağıdakı infeksiyalardan hansı virus infeksiyalarına aiddir?
A) Vərəm

B) Vəba


C) Qızılca

D) Səpgili yatalaq

E) Qarın yatalağı
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г
1367) Aşağıdakı xəstəliklərin hansının törədicisi Spiroxetlərdir?
A) Furunkulyozun

B) Toksoplazmozun

C) Kandidozun

D) Vərəmin

E) Leptospirozun
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г
1368) Aşağıda sadalanan hansı xəstəliyi spor əmələ gətirməyən bakteriyalar törədir?
A) Dizenteriya

B) Qazlı qanqrena

C) Qarayara

D) Tetanus

E) Botulizm
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г
1369) Sifilisin törədicisi hansı cinsə aiddir?
A) Streptococcus

B) Treponema

C) Salmonella

D) Esherichia

E) Staphylococcus
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г
1370) Koli - indeks nədir?
A) Tərkibində 1 bağırsaq çöpü olan suyun minimal miqdarı

B) Tərkibində 3 bağırsaq çöpü olan suyun maksimal miqdarı

C) 1 ml suda olan enterobakteriyaların miqdarı

D) 1 litr suda olan bağırsaq çöplərinin miqdarı

E) 10 litr suda olan bağırsaq çöplərinin miqdarı
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г
1371) Sifilisdə əsas yoluxma yolu hansıdır?
A) Hava - damcı

B) Transmissiv

C) Cinsi

D) Su


E) Alimentar
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г
1372) Qanın bakterisid təsiri onun tərkibində aşağıdakılardan hansının olmasına əsaslanır?
A) Mikrobların

B) Antigenlərin

C) Virusların

D) Komplementin

E) Toksinlərin
Ədəbiyyat: Петров Р.В. Иммунология. Москва, 1982
1373) Birincili və ikincili insultun profilaktikası məqsədi ilə istifadə edilən trombun əmələ gəlməsinin qarşısını alan preparatlar qrupuna hansı aiddir?
A) Sulfinpirazon

B) Streptokinaza

C) Aspirin

D) Pentoksifillin

E) Nimodipin
Ədəbiyyat: Хосе Биллер «Практическая неврология» Том 2 -Москва –Медицинская Литература -2005,стр.15
1374) Beyin işemiyasının müalicəsində istifadə edilən varfarin hansı preparatlar qrupuna aiddir?
A) Kalpokainlərin inhibitorlarına

B) β adrenergik reseptorların mimetiklərinə

C) Serebroprotektorlara

D) Antikoaqulyantlara

E) β adrenergik reseptorların blokatorlarına
Ədəbiyyat: Хосе Биллер «Практическая неврология» Том 2 -Москва –Медицинская Литература -2005,стр.15
1375) Üçlü sinirin nevralgiyasının müalicəsində istifadə edilən ilk seçim preparatı hansıdır?
A) Amitriptillin

B) Lamotridcin

C) Valproat turşusu

D) Karbamazepin

E) Lidokain
Ədəbiyyat:Д.Р.Штулман,О.С.Левин»Неврология» Справочник прфктического врача-Москва-2005,стр-72
1376) Karbamazepinin əlavə təsirlərindən biri düzgün göstərilməyib. Səhvi tapın.
A) Bronxospazm

B) Görmənin pozulması

C) Ataksiya

D) Baş ağrısı

E) Başgicəllənmə
Ədəbiyyat: Д.Р.Штулман,О.С.Левин»Неврология» Справочник практического врача-Москва-2005,стр-72
1377) Karbamazepinin digər adı nədir?
A) Fluoksetin

B) Neyrontin

C) Topiramat

D) Finlipsin

E) Tramal
Ədəbiyyat:Д.Р.Штулман,О.С.Левин»Неврология» Справочник практического врача-Москва-2005,стр-70
1378) Nevropatik ağrıları aradan qaldıran opioid analgetik hansıdır?
A) Qabapentin

B) Lamotridjin

C) Tramadol

D) Karbamazepin

E) Fenitoin
Ədəbiyyat:Д.Р.Штулман,О.С.Левин»Неврология» Справочник практического врача-Москва-2005,стр-71
1379) Aşağıdakı nootrop preparatlardan hansı neyrometabolik təsirə malikdir?
A) Aktovegin

B) Memantin

C) Xolin alserofosfat

D) Korteksin

E) Fenibut
Ədəbiyyat:Д.Р.Штулман,О.С.Левин»Неврология» Справочник практического врача-Москва-2005,стр-217
1380) Aşağıdakı nootrop preparatlardan hansı neyrotrofik təsirlidir?
A) Serebrolizin

B) Memantin

C) Nimodipin

D) Pirasetam

E) Semaks
Ədəbiyyat:Д.Р.Штулман,О.С.Левин»Неврология» Справочник практического врача-Москва-2005,стр-217
1381) Aşağıdakı nootrop preparatlardan hansı vazoaktiv təsirlidir?
A) Niserqolin

B) Korteksin

C) Serebrolizin

D) Semaks

E) Memantin
Ədəbiyyat:Д.Р.Штулман,О.С.Левин»Неврология» Справочник практического врача-Москва-2005,стр-218
1382) Aşağıdakı nootrop preparatlardan hansı kombinə edilmiş təsirə malikdir?
A) Viposetin

B) Fenotropil

C) Aktovegin

D) Instenon

E) Nimodipin
Ədəbiyyat:Д.Р.Штулман,О.С.Левин»Неврология» Справочник практического врача-Москва-2005,стр-218
1383) Hansı preparat və aid olduğu qrup düzgün göstərilməyib?

A) Serebrolizin - beyin toxumasının hidrolizatıdır

B) Pirasetam - pirolidon törəməsidir

C) Nimodipin - Ca antoqonistidir

D) Aktovegin - asetil L - karnitin törəməsidir

E) Qalantamin - xolinesterazanın inhibitorudur


Ədəbiyyat:Д.Р.Штулман,О.С.Левин»Неврология» Справочник практического врача-Москва-2005,стр-217
1384) Başgicəllənməsinin müalicəsində hansı preprat istifadə edilmir?
A) Aminazin

B) Furosemid

C) Klonazepam

D) Diazepam

E) Skopolomin
Ədəbiyyat:Д.Р.Штулман,О.С.Левин»Неврология» Справочник практического врача-Москва-2005,стр-192
1385) Hansı preparat və aid olduğu qrup düzgün göstərilməyib?
A) Aminazin - dofamin reseptorlarının blokatorudur

B) Skopolomin - Antixolinergik vasitələrə aiddir

C) Metoklopramid - Adrenomimetiklərə aiddir

D) Diazepam - Benzodiazapinlərə aiddir

E) Betahistin – Histaminergik vasitələrə aiddir
Ədəbiyyat:Д.Р.Штулман,О.С.Левин»Неврология» Справочник практического врача-Москва-2005,стр-191
1386) İşemik insultun inkişafında əsas risk amili hansıdır?
A) İrqi mənsubiyyət

B) Cinsi mənsubiyyət

C) Genetik meyillilik

D) Arterial hipertenziya

E) Qanda YSLP (yüksək sıxlıqlı liportoteidlər) çox olması
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi-İşemik insultun diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol Bakı-2009,səh 8
1387) Arterial təzyiqin hansı səviyyədə olması təsnifata əsasən optimal təzyiq hesab edilir?
A) Sistolik (SAT) 120 - 129, diastolik (DAT) 80 - 84 mm.c.st

B) Sistolik (SAT) 130 - 139, diastolik (DAT) 85 - 89 mm.c.st

C) Sistolik (SAT) 160 - 179, diastolik (DAT) 100 - 109 mm.c.st

D) Sistolik (SAT) 140 - 159, diastolik (DAT) 90 - 99 mm.c.st

E) Sistolik (SAT) < 120, diastolik (DAT) < 80 mm.c.st
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi-Arterial hipertenziyanın diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol Bakı-2009,səh 8
1388) Arterial təzyiqin hansı səviyyədə olması təsnifata əsasən normal təzyiq hesab edilir?
A) Sistolik (SAT) 140 - 159, diastolik (DAT) 90 - 99 mm.c.st

B) Sistolik (SAT) 130 - 139, diastolik (DAT) 85 - 89 mm.c.st

C) Sistolik (SAT) < 120, diastolik (DAT) < 80 mm.c.st

D) Sistolik (SAT) 120 - 129, diastolik (DAT) 80 - 84 mm.c.st

E) Sistolik (SAT) 160 - 179, diastolik (DAT) 100 - 109 mm.c.st
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi-Arterial hipertenziyanın diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol Bakı-2009,səh 8
1389) Arterial təzyiqin hansı səviyyədə olması təsnifata əsasən yüksək normal təzyiq hesab edilir?
A) Sistolik (SAT) 160 - 179, diastolik (DAT) 100 - 109 mm.c.st

B) Sistolik (SAT) 130 - 139, diastolik (DAT) 85 - 89 mm.c.st

C) Sistolik (SAT) < 120, diastolik (DAT) < 80 mm.c.st

D) Sistolik (SAT) 120 - 129, diastolik (DAT) 80 - 84 mm.c.st

E) Sistolik (SAT) 140 - 159, diastolik (DAT) 90 - 99 mm.c.st
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi-Arterial hipertenziyanın diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol Bakı-2009,səh 8


Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 1,49 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə