Ərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya v ə Patent üzrəYüklə 5,01 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə17/31
tarix26.11.2016
ölçüsü5,01 Kb.
#185
növüБюллетень
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   31

2016 1027-2016
 
1027
 
69

AZ
                                                                          ƏMTƏƏ NİŞANLARI                                       
                                                                               ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ                           Bülleten №9
 30.09.2016
                              
 
idarəediciləri,  nəzarət  yastıqcıqları,  monitorlar, 
printerlər,
 
klaviaturalar,  siçanlar,  yaddaş  qurğuları, 
siçan  altlıqları,  qramafon  iynəsi;  stereo  sistemləri, 
televizorlar,  Saatlar  və  xronometrik  cihazlar,  qol 
saatları və saatlar, vaxt cihazları, idman vaxtını təyin 
etmək  üçün  cihazlar,  idman  saatları  və  idman 
məqsədləri  üçün  saatlar,  çoxfunksiyalı  saatlar, 
idman  saatları  və  dövrə  saatları,  idman  üçün 
xronometrik  sistemlər,  komyuter  quraşdırılmış 
saatlar,  qol  saatları  kəmərləri,  ağıllı  saatlar,  biləyə 
taxmaq üçün fitnes trekerlər, kompüter
 
quraşdırılmış 
zərgərlik  əşyaları  və  boyunbağılar,  yuxarıda 
sadalanan  məhsullar  üçün  hissələr,  hissəciklər  və 
aksesuarlar,  başqa  siniflərə  aid  olmayan  qiymətli 
metallar və  onların xəlitələri və  qiymətli metallardan 
olan  və  ya  onlarla  örtülmüş  məhsullar,  Zərgərlik 
əşyaları, qiymətli daşlar, saat şüşələri, saatlar  üçün 
futlyarlar, metal, dəri və ys plstik saat kəmərləri, daş
-
qaşlar, bədən üçün daş
-
qaşlar, üz üçün daş
-
qaşlar, 
bədən  və  üz  üçün  pirsinqlər,  pirsinq  düymələe, 
pirsinq  halqalar,  boyunbağılar,  baş  və  ya  saç  üçün 
zərgərlik  məmulatları,  boyun  bağılar,  süni  daş
-
qaşlar,  zərgərlik  məmulatları  üçün  muncuqlar, 
bilərziklər,  sancaqlar,  amuletlər,  zəncirlər,  breloklar, 
zərgərlik  tutqacları,  sırğalar,  dekorativ  sancaqlar, 
medalyonlar,  medalyonlar,  kulonlar,  saxta  daş
-
qaş, 
süni  daş
-
qaş,  qiymətli  daşlar,  yarı
-
qiymətli  daşlar, 
qiymətli  daşların  təqlidi,  zərgərlik  daşları,  bəzəklər, 
fiqurlar, 
heykəllər, 
heykəlciklər 
və 
zərgərlik 
məmulatlarından  incəsənət  əşyaları  və/  və  ya 
qiymətli  və  ya  yarı
-
qiymətli  daşlar  və/və  ya  qiymətli 
və  ya  yarı
-
qiymətli  metallar  və/  və  ya  yuxarıda 
sadalanan 
materiallardan 
təqlid 
versiyaları, 
eyniləşdirmə 
bilərzikləri, 
zaponkalar, 
qalstuk
-
tutqacları,  bəzək  sancaqları,  qalstuk  sancaqları, 
yaxa  sancaqları  və  paltar  düymələri,  yaxa 
plastinkaları,  yaxa  çubuqları,  yaxa  küncləri  üçün 
elastik  plastinka,  yaxa  bərkidənlər,  yuxarıda 
sadalanan məhsulların qutular və futlyarlar, qiymətli 
metallardan  iplər,  açar  halqaları,  kiçik  oyuncaq  , 
breloklar,  Kağız,  kitablar,  uşaq  kitabları,  komik 
kitablar  və  üzəçıxan  təsvirli  kitablar,  bədii  k
itablar, 
dərslik  və  mətn  kitabları,  fəaliyyət  kitabları,  kitablar, 
əlfəcinlər.  çap  məhsulu,  çap  nəşrləri,  jurnallar, 
komikslər,  jurnallar,  dövri  jurnallar,  dərsliklər, 
kataloqlar,  çap  məqalələri,  fotoşəkillər,  çap, 
portretlər,  poçt  kartoçkası,  plakatlar,  təqvimlər, 
gündəliklər,  şəxsi  təşkilatçılar,  albomlar,  təbrik 
kartları, traferetlər, bloknotlar və qeyd kitabları,  yazı 
ləvazimatları;  təlimat,  tədris  və  təhsil  materialı( 
aparatlardan  başqa),  rəssamlar  üçün  materiallar, 
kitablar  üçün  örtüklər  və  futlyarlar,  sorğu  kitabçası 
və  təlimat  dərslikləri,  özünə  kümək  kitabları  və 
məsləhət  kitabları,  cədvəl  planlaşdırılması  və  təşkili 
üçün  kitablar,  gündəliklər,  albomlar  və  almanaxlar, 
gündəlik, 
etiketlər, 
rəssamların 
materialları, 
incəsənət, 
sənətkarlıq 
və 
modelləşdirmə 
avadanlıqları,  yazı  və  rəsm  tətbiqləri,  dəftərxana 
ləvazimatları, 
kitab 
saxlayıcıları, 
tutacaqları, 
üzlükləri,  nişanları,  pasportlar  üçün  futlyarlar,  çap 
olunmuş  xəritələr  və  şəhər  sorğu  kitabçaları,  aşpaz 
kitabları  və  resept  kitabları,  məlumat kitabları,  qeyd 
dəftərləri,  ünvan  kitabları,  hədiyyə  vouçerləri  və 
kuponları,  plakatlar,  dərsliklər,  təbrik  kartları,  sərgi, 
kartoteka,  hədiyyə,  təbrik,  şəxsiyyət,  qiymət, 
eyniləşdirmə,  yer,  endirim,  kredit  və  daxil  olmaya 
nəzarət kartları, karton və kağız qutular, Etiketlər və 
yapışan  yazılar,  rəssamların  boya  fırçaları,  pastel 
qələmləri,  karandaşları,  qələmləri,  molbertləri, 
kətanları,  kağız  çantalar,  çap  olunmuş  sənət  işləri, 
kağız  və  ya  kətan  üzərində  sənətkarlıq  işləri, 
təbaşirlər və lövhələr və təbaşiri poz
anlar, dekorativ 
kağız  və  dekorativ  kağız  məmulatları,  kağız 
bayraqlar,  hədiyyə  qutuları,  çantaları,  kartları, 
kartonları,  qablaşdırmaları,  paketləri,  yarlıqları, 
qablaşdırma  və  bükmə  üçün  plastik  material,  rezin 
lentlər,  xətkeşlər,  masa  salfetləri  və  həsirləri,  xırda 
k
artlar,  vouçerlər,  Dəri  və  dəri  əvəzediciləri,  emal 
olunmamış  və  ya  emal  olunmamış  dəri,  mebellər 
üçün  dəri  bəzəklər,  heyvan  dəriləri,  dərilər,  yol 
sandıqları,  çamadanlar,  yağış  və  gün  çətirləri, 
əsalar,  qırmanclar,  at  yəhər
-
qayışı  və  sərraclıq 
malları,  çantalar,  alış
-
veriş  çantaları,  çimərlik 
çantaları,  əl  çantaları,  çantalar,  məktəb  çantaları, 
idman  çantaları,  hobos,  klaçlar,  böyük  çantalar, 
çarpaz  taxılan  çantalar,  daxili  bölmələri  olan 
çantalar,  puşetlər,  məfrəşlər,  çamadanlar,  çiyindən 
taxılan  çantalar,  əl  üçün  qulplu  çantalar,  açılıb 
yığılan  çantalar,  büzməli  ipli  çantalar,  çəllək  formalı 
çantalar,  bel  çantaları,  baton  formalı  çantalar,  ağzı 
büzülüb  yığılan  çantalar,  poçtalyon  çantalar, 
ridikullar, kəmərli çantalar, bilərziyə taxılan çantalar, 
toxunma 
çantalar,  dəri  məhsulları,  portfel,  sosis 
örtüyü, makiyaj çantaları, tualet çantaları, kosmetika 
çantaları,  yol  çantası,  kosmetika  qutuları,  meykap 
çantaları,  tualet  çantaları,  kişilər  üçün  əl  çantaları, 
musiqi  qutuları,  kart  tutqacları,  portfellər,  attaşe
 
çantaları,  papaq  qutuları,  bumajniklər,  açarlar  üçün 
futlyar,  pul  qabılar,  yük,  səyahət  çantaları,  səyahət 
sandıqları,  sandıqlar,  çamadanlar,  arxa  çantaları, 
ryukzaklar,  idman  çantaları,  düşərgə  çantaları, 
düşərgə  salanlar  üçün  çantalar,  gündəlik  çantalar

kisələr,  kətan  çantalar,  kəmərlər,  körpələr  üçün 
kəmərlər,  uşaq  bezi  çantaları,  körpə  daşıyıcıları, 
yüklər üçün etiketlər və  yarlıqlar, dəri qayışlar, çiyin 
qayışları,  çanta  qayışları,  çətirlər,  gün  çətirləri  və 
əsalar, ev heyvanları üçün geyimlər, heyvanlar üçün 
geyimlər,  heyvanlar  üçün  xaltalar,  heyvanlar  üçün 
mərəzlər,  kəmərlər,  heyvan  xaltaları,  heyvan 
daşıyıcıları,  altlet  çantaları,  portfellər,  körpəni 
daşımaq  üçün  arxa  çantaları,  bədənə  geyinilən 
körpə  daşıyıcıları,  çimərlik  çantaları,  daşınan 
çantalar, klaçlar, uşaq bezi çantaları, böyük çantalar, 
çimərlik çətirləri, pul kisələri, at ədyalları, biznes kart 
2016 1027-2016
 
1027
 
70

                                                                             ƏMTƏƏ NİŞANLARI                                                                       
AZ
 
Bülleten №
9  30.09.2016
                               ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ                                                                                
 
futlyarları,  qırmanclar,  portmanetlər,  arxa  çantaları, 
açar  futlyarları,  boş  satılan  kosmetika  qutuları,  boş 
satılan  tualet  qutuları,  qəpik  kisələri,  heyvan 
xaltaları, yük, yük yarlıqları, sərraclıq malları, əsalar, 
səyahət  üçün  sərgi  çantaları,  çətirlər,  bel  kisələri, 
qamçılar,  əsa  qutuları,  gəzinti  arxa  çantaları, 
portfellər,  şəxsi  orqanayzerlər  üçün  dəri  futlyarlar, 
kitablar  üçün  dəri  futlyar  və
 
örtüklər,  kağız  və  çap 
məhsulları üçün dəri futlyar, dəri və dəri ilə örtülmüş 
jurnal  və gündəliklər, Geyim, ayaqqabı, baş geyimi, 
uşaqlar, körpələr və çağalar üçün geyim, ayaqqabı, 
baş  geyimi,  paltar  və  donlar,  yaxalıqlar,  şərflər, 
qulaqlıqlar,  saronqlar
 
və  pançolar,  boyunluqlar, 
bluzkalar,  gimnastika  paltarı,  çəkmələr,  idman  üçün 
geyim,  ayaqqabı,  baş  geyimi,  idman  geyimi  (qolf 
əlcəkləri  və  ya  papaqlarından  başqa),  futbol  və 
velosiped  geyimləri,  əlcəkləri,  ayaqqabıları,  şortları, 
qısa  köynəkləri,  üzgüçülük  geyimləri,  hamam 
dəstləri,  çimərlik  geyimləri,  gimnast  və  rəqqaslar 
üçün geyim, ayaqqabı, baş geyimi, yataq geyimi və 
pijamalar,  kostyumlar,  maskarad  kostyumları, 
kəmərlər,  bəndlər,  çiyinbağları,  önlüklər,  çağalar 
üçün  dəyişəklər,  balaklavalar  və  bandana
lar, 
yaxalıqlar,  Oyuncaqlar,  oyunlar  və  oyun  əşyaları, 
təhsil  məqsədi  ilə  oyuncaqlar,  oyunlar  və  oyun 
əşyaları;  pazıllar  və  tapmaca  pazıllar,  oyuncaq 
fiqurlar, 
gəlinciklər, 
fiqurlar, 
şarlar, 
frisbilər, 
fokusçuluk  əşyaları,  oyunlar,  oyun  və  idman  üçün 
şarlar,  öyrədici  oyuncaqlar  və  öyrədici  oyunlar, 
uşaqları öyrətmək üçün oyunlar, stolüstü oyunlar, rol 
oynanılan  oyunlar,  evdə  oynamaq  üçün  şou 
simulyatorlu  oyun,  kart  oyunları  və  azart  oyunları, 
oyun  və  əyləncə  vasitələri,  maşınları,  aparatları  və 
ləvazimatları, viktorina, rəqəm və yaddaş oyunları, əl 
ilə oyunlar, elektron oyunlar, oyun hissələri və video 
oyunlar  və  onların  hissələri,  hləvazimatları  və 
aksesuarları, 
idman 
əşyaları, 
aparatları 
və 
ləvazimatları,  bədən  tərbiyəsi  və  idman  aparatları, 
idman  üçün  çəki  və  skamyalar,  stasionar 
velosipedlər, 
çarpaz 
trenajorlar, 
avarçəkmə 
trenajorları, 
konki 
sürmə, 
velosiped 
sürmə, 
skeytbord  sürmə,  idman  zamanı  bədəni  qoruma 
üçün  qoruyucu  qalxanlar  və  döşəklər,  oyunlar, 
atletika  və  idman  üçün  xüsusi  uyğunlaşdırılmış 
şəbəkələr,  əlcəklər,  halqalar,  hədəflər,  klublar, 
yeşiklər, qalxanlar, ağaclar, raketkalar, kiylər, stollar, 
ayaqqabılar, 
baş 
geyimləri 
və 
onlara 
uyğunlaşdırılmış  qutu  və  çantalar,  üzgüçülük 
ləvazimatları,  skeyt  lövhələri,  sörf  lövhələri,  konkilər 
və  onlara  uyğunlaşdırılmış  qutular  və  çantalar, 
oyuncaqlar  və  gəlinciklər  üçün  geyimlər,  süni  milad 
ağacları,  milad  bəzəkləri,  körpə  yellənçəkləri,  hava 
ilə doldurulan qalalar və batutlar, qum qutuları, sərgi 
və  oyun  meydançası  ləvazimatları,  müharibə  və 
döyüşü  imitasiya  edən  mərmilər,  oyun
-
güllələri  və 
oyun  silahları,  gimnastika  məmulatları,  tullanmaq 
üçün  kəndir,  halqalar,  poqo  çubuqları,  oyuncaq 
skuterlər, 
çərpələnglər 
və 
onların 
hissələri, 
avtomobillərin,  nəqliyyat  vasitələrinin,  binaların 
modelləri  və  onların  dəstləri  və  naborları,  miqyaslı 
modellər  və  onların  dəstləri,  teatr  kostyumları  və 
Halloven  maskaları,  pinatlar,  zarafatlar,  idman 
topları  üçün nasosların satışı üçün pərakəndə satış 
xidmətləri  və  onlayn  pərakəndə  satış  xidmətləri  , 
biznesinformasiyanın  tərtib
i,  biznes-
informasiyanın 
verilənlər bazasının daxilində tərtibi, məhsul tanıtımı 
və məhsul sərgisi xidmətləri; məhsulların reklamı və 
satışı üçün veb saytlarda yer təmin etmək, biznes və 
kommersiya  konfranslarının  və  seminarlarının  təşkil 
və  icra  edilməsi;
 
ictimai  rəyin  sorğusu;  ictimai  rəyin 
sorğusunun  və  təhlinin  icra  edilməsi;  xəbər  ayırma 
xidmətləri;  moda  nümayişləri;  istedad  agentlikləri 
xidmətləri; 
biznes 
təqdim 
etmə 
xidmətləri; 
kommersial  lobbiçilik;  qiymət  müqayisəsi  xidmətləri; 
qiymət qoyma; hərraclar; qiymət təhlili; nümunələrin 
paylanması;  müştəri  loyallığı  sxemlərinin  əməliyyat 
və  nəzarəti;  yuxarıda  sadalan  xidmətlərlə  əlaqədar 
məlumat, məsləhət və konsultasiyanın təmini.
 
41  
əyləncə xidmətləri;  istirahət xidmətləri; əyləncə 
xidmətləri;  əyləncə  mərkəzləri  və  parkları;  mövzulu 
park  xidmətləri;  əyləncə  obyektləri  təmin  edilməsi; 
macəra  oyun  xidmətləri;  teatr  və  kino  xidmətlərinin 
göstərilməsi;  təhsil  və  təlim  xidmətləri;  mədəni 
fəaliyyəti;  idman  və  mədəni  tədbirlərin  təşkili, 
mədəniyyət,  təhsil  və  istirahət  klubları,əyləncəli  TV 
proqramları,  video  filmləri  və  kinoların  tamaşaya 
qoyulması, radio əyləncə proqramları, musiqi və şeir 
yazma,  şou  proqramları,  konsertlərin,  produser 
xidmətlərinin  təşkili  və  idarə  edilməsi  daxil  olmaqla; 
kollokvumların, 
sərgilərin, 
konsertlərin, 
konfransların, 
konqreslərin, 
seminarların, 
simpoziumların, festivalların, yarmarkaların, sirklərin, 
şouların,  emalatxanaların,  moda  nümayişlərinin  və 
yarışlarının  təşkili  və  idarə  edilməsi;  qonaqlıq 
planlaşdırılması;  qonaq  partiləri  və  əyləncələr;  nəşr 
və nəşriyyat xidmətləri; kino təqdimatları; disk
-jokey 
və  DJ  xidmətləri;  profesional  estrada  artistlərinin 
canlı,  televiziyalaşdırılmış,  onlayn  və  kinolarda 
çıxışının  təşkili  və  təqdim  edilməsi;  istifadəçilərin 
istirahət,  asudə  vaxt  keçirmək  və  ya  əyləncə  üçün 
daxil ola bildiyi əyləncə xidmətlərinin virtual mühitdə 
təmin  edilməsi;  bloqlar,  vbloqlar,  podkastlar  və 
onlayn  formlar  vasitəsilə  təmin  olunan  əyləncə  və 
təhsil  xidmətləri;  yüklənməyən  media  və  nəşrlərin 
mobil rabitə cihazları üçü
n veb-
əsaslı proqramlarının 
təmin  edilməsi;  əyləncə  sahəsində  informasiya 
təminatı  onlayn  xidmətlər  daxil  olmaqla;  sosial 
şəbəkə 
vebsaytlarında 
əyləncə 
xidmətləri; 
internetdən  onlayn  elektron  nəşrlərin  və  rəqəmsal 
musiqi  və  videonun  (yüklənə  bilinməyən)  tə
min 
edilməsi;  video,  audio,  audiovizual  və  radio 
proqramların  və  filmlərin,  animasiya  filmlərinin, 
səslərin  və  video  yazıların,  və  canlı  tədbirlərin 
istehsalı,  hazırlanması,  sərgisi,  paylanmasıvə 
2016 1027-2016
 
1027
 
71

AZ
                                                                          ƏMTƏƏ NİŞANLARI                                       
                                                                               ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ                           Bülleten №9
 30.09.2016
                              
 
kirayəsi,  o  cümlədən  interaktiv  KİV
-
in  köməyi  ilə,  o 
cümlədən 
internetlə; 
istirahət 
və 
əyləncə 
vasitələrinin  təmin;  televiziya  və  musiqili  proqramlar 
üçün formatların yaradılması; mükafatların təşkili və 
həyata  keçirilməsi;  sosial  xeyirxahlığın  təlimatı; 
internetdə  MP3  veb  saytarından  təmin  edilən 
rəqəmsal  musiqi  (yüklənə  bilinməyən);  sifariş 
agentlikləri;  onlayn  elektron  nəşrlərin  və  rəqəmsal 
musiqinin  (yüklənə  bilinməyən)  internetdən  təmin 
edilməsi; podkastların təminatı; əyləncə, təlim, təhsil 
və  mədəniyyət  nümayişləri;  nəşriyyat  xidmətləri; 
xəbər  xidmətləri;  onlayn  nəşrlərin  təchizi;  çap 
məhsullarının,  dövri  nəşrlərin,  çap  olunmuş 
nəşrlərin,  kitabların  və  jurnalların  dərci  ilə  bağlı 
xidmətlər;  verilənlər  bazasından  və  ya  internetdən 
əldə  edilən  materialların  dərci;kompyute  verilənlər 
bazası  və  ya  İnternetdən  təm
in  olunan  interaktiv 
informasiya;  elektron  dərc;  icmalların  dərci;  təhsil 
axtarışları və məruzələri; yüklənə bilinməyən media, 
multimedia, audioviziual və radio proqramların mobil 
rabitə cihazları üçün veb
-
əsaslı proqramlarının təmin 
edilməsi;  sosial  şəbəkə  veb  saytlarında  əyləncə  və 
təhsil  xidmətləri;  video,  audio,  audiovizual  və  radio 
proqramların  və  filmlərin,  animasiya  filmlərinin, 
səslərin  və  video  yazıların,  və  canlı  tədbirlərin 
istehsalı,  hazırlanması,  sərgisi,  paylanmasıvə 
kirayəsi,  o  cümlədən  interaktiv  KİV
-
in  köməyi  ilə,  o 
cümlədən internetlə; azarkeş klubu xidmətləri; təhsil 
və  təlim  xidmətləri;  kollekvumların,  sərgilərin, 
konsertlərin, 
konfransların, 
konqreslərin, 
seminarların, 
simpoziumların, 
festivalların, 
yarmarkaların,  sirklərin,  şouların,  emalatxanaların, 
moda  nümayişlərinin,  yarışların,  şans  oyunlarının, 
oyunların,  müsabiqələrin  təşkili  və  idarə  edilməsi; 
oyun  və  oyun  xidmətləri;  oyun  şousu  əyləncə  və 
xidmətləri;  realiti  televiziya  əyləncə  və  xidmətləri; 
virtual  realiti  oyun  və  oyun  xidmətləri;  əyləncə, 
istirahət,  təhsil  və  mədəniyyət  tədbirlərinin  təşkili, 
istehsalı,  qurulması  və  kurasiyası;  audio,  video, 
mətn  və  şəkillərin  seçmə  və  kompilyasiyası;  xəbər 
məruzəsi xidmətləri; geyim kirayəsi;  idman, əyləncə 
və mədəniyyət tədbirlərinə sifariş agentlikləri və bilet 
rezervasiyası 
xidmətləri; 
yuxarıda 
sadalanan 
xidmətlərlə 
bağlı 
informasiya,
 
məsləhət 
və 
konsultasiya xidmətləri.
 
43 - q
ida və içki ilə təmin etmə xidmətləri; müvəqqəti 
yaşayış;  mehmanxana  xidmətləri;  restoran  və 
qidaların  hazırlanıb  evlərə  çatdırılması  ilə  təmin 
etmə;  qidaların  hazırlanıb  evlərə  çatdırılması, 
restoran, pivəxana, kafe, qəhvə barı, qəlyanaltı barı, 
pivəxana  və  bar  xidmətləri;  kokteyl
-
bar  xidmətləri; 
kafetariyalar;  qidanı  özünlə  aparma  xidmətləri;  qida 
və  içki  hazırlanması;  müqaviləli  ərzaq  xidmətləri, 
qonaqpərvərlik  xidmətləri;  korperativ  qonaqpərvərlik 
xidmətləri;  qida  və  içki  ilə  təmin  etmə  üçün  klub  və 
gecə  klubu  xidmətləri;  toy  və  digər  bayram 
tədbirlərinin  təşkili;  yuxarıda  sadalanan  xidmətlərlə 
bağlı  informasiya,  məsləhət  və  konsultasiya 
xidmətləri.
 
 
(591) 
голубой, красный, белый
 
(511) 
09 

магнитные  носители  данных; 
компьютерные  приводы;  аудио  компакт
-
дисков; 
компакт

диски, 
DVD-
диски  и  другие  цифровые 
носители информации, в  том  числе записанные; 
компьютерное 
программное 
обеспечение; 
загружаемые 
компьютер 
программное 
обеспечение; 
компьютер 
программное 
обеспечение; 
интерактивная 
и 
сетевая 
программа;  загружаемые  цифровые  анимации  и 
движущиеся 
изображения; 
загружаемые 
цифровые изображения; загружаемые цифровые 
средства массовой информации и компьютерные 
файлы,  являющиеся  текстовыми  сообщениями, 
видео 
сообщения, 
музыкальные 
и 
мультимедийные 
сообщения; 
загружаемые 
цифровые образовательные медиа; электронные 
издания  и  загружаемые  электронные  издания; 
подкасты; аудиокниги; загружаемое программное 
обеспечение  для  изменения  изображения  и 
позволяющее  передачу  изображений,  аудио
-
визуальных  и  видео
-
контента;  программное 
обеспечение 
для 
сбора, 
редактирования, 
организации,  изменения,  передачи,  хранения  и 
совместного 
использования 
данных 
и 
информации;  программное  обеспечение  для 
социальных  сетей,  построения  приложений 
социальных  сетей  и  позволяет  извлечения 
данных, 
загружать, 
скачивать, 
доступ 
и 
управление;  программное  обеспечение  для 
загрузки,  скачивания,  осуществляя  доступ, 
размещение,  показывая,  пометки,  блоги,  потоке, 
связывая,  обменивая  или  иное  обеспечение 
электронных средств массовой информации или 
информации 
через 
компьютер 
и 
коммуникационные 
сети; 
программное 
обеспечение,  файлы,  приложения,  викторины  и 
игры  для  компьютеров,  многофункциональных 
портативных  компьютеров,  электронные  личные 
организаторы,  электронные  книги,  планшетные 
компьютеры,  персональные  аудио  плееры, 
персональные  электронные  устройства  для 
развлечений,  игровые  консоли  и  мобильные 
телефоны; компьютерные и видео игры кассеты, 
картриджи,  диски  и  программы;  компьютерные 
игры  для  использования  с  телевизорами,  звуко

и  видеозаписей;  кодируемые  магнитные  и 
компьютеризированные 
карты 
и 
чипы; 
кодируемые  и  магнитные  наличные,  кредитные 
карты и удостоверения; устройства для хранения 
и  передачи  информации  в  электронном  виде; 
программное  обеспечение  видео  игр;  учебные 
устройства; измерительной аппаратуры; научные 
исследования 
и 
лабораторные 
приборы; 
2016 1027-2016
 
1027
 
72

                                                                             ƏMTƏƏ NİŞANLARI                                                                       
AZ
 
Bülleten №
9  30.09.2016
                               ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ                                                                                
 
трансляция 
приборы 
и 
оборудование; 
аппаратура 
для 
записи, 
передачи, 
воспроизведения  звука  и  /  или  изображения; 
радио;  связь  и  телекоммуникации;  цифровая 
музыка;  Цифровая  музыка  осуществляемая  с 
Интернет  сайтов;  цифровая  аудиовизуальная 
информация; 
компьютеры; 
компьютер 
и 
мобильный телефон интерфейсы; персональные 
музыкальные 
плееры, 
персональные 
видеоплееры,  личные  медиа
-
плееров; 
MP
3  и 
аудио  файловые  плееры;  игровые  загружаемые 
мелодии, 
музыка, 
мультимедиа, 
аудиовизуальные 
средства, 
MP3, 
MP4s, 
музыкальные  файлы,  графика,  игры,  видео, 
изображения  и  информация  для  беспроводных 
устройств  мобильной  связи;  пульты  управления; 
контактные  линзы;  очки,  очки,  очки,  очки, 
плавательные очки и их оправы, корпуса, цепи и 
линзы; 
весовое 
оборудование; 
компасы; 
комплекты 
для 
беспроводных 
телефонов; 
микрофоны, 
мегафоны, 
громкоговорители; 
камеры;  Веб
-
камеры;  футляры  камер;  кожухи 
камер  ,  ремни,  стропы,  таймеры, 
selfie 
палки, 
видоискатели, вспышки, фильтры, стояки, кейсы; 
кейсы,  рукава,  сумки  и  чехлы,  предназначенные 
для 
компьютеров, 
многофункциональных 
портативных  компьютеров,  электронных  личных 
организаторов,  электронных  книг,  планшетные 
компьютеры,  персональные  аудио  плееры, 
персональные  электронные  устройства  для 
развлечений,  игровых  консолей  и  мобильных 
телефонов;  магниты;  шлемы;  защита  головы; 
защитные  маски;  сигналы  тревоги;  зарядные 
устройства;  фильмы;  декоративные  магниты; 
микроскопы,  телескопы  и  бинокли  и  стенды, 
слайды,  линзы,  рефлекторы,  призмы,  случаи  и 
контейнеры  для  микроскопов,  телескопов  и 
биноклей; 
Устройство 
для 
астрономии; 
лабораторные 
наборы 
для 
научных 
экспериментов; 
лабораторные 
приборы 
и 
приборы  и  лабораторное  набор  компонентов; 
детские  тревоги  и  мониторы;  велосипедные 
спидометры;  наушники,  наушники,  бируши; 
компьютерные  джойстики,  управления  колодки, 
мониторы, 
принтеры, 
клавиатуры, 
мыши, 
устройства  памяти,  коврики,  стилус;  Стерео
-
системы; телевизоры.
 

Yüklə 5,01 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   31
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə