Fen ve teknoloji 8(301-410)Yüklə 143,78 Kb.
tarix25.03.2017
ölçüsü143,78 Kb.
#12401
FEN_VE_TEKNOLOJİ_8(301-410)

301)Aşağıdakilerden hangisi yağ molekülü için doğru değildir?


a) Yapıtaşı amino asittir b) Enerji vericidir

c) Vücudumuzun ısı yalıtımını sağlar d) Organlarımızı darbelere karşı korur


302)Hangi vitamin eksikliğinde Raşitizm hastalığı görülür?
A ) A B ) B C ) C D ) D
303)Aşağıdakilerden hangisi organik besin maddeleri değildir ?
A ) Mineral maddeler B ) Yağlar C ) Vitaminler D ) Proteinler
304)Aşağıdakilerden hangisi karbonhidrat çeşidi değildir?
a) Glikoz b) Gliserol c) Selüloz d) Nişasta
305)ATP’nin yapısında aşağıdakilerden hangisi bulunur?

I) Adenin

II) Deoksiriboz

III) Fosfat

 1. Riboz


a) I, II ve IV b)I, II ve III c) II, III ve IV d)I, III ve IV
306)Karaciğer tarafından salgılanan safra tuzları aşağıdaki besinlerden hangisinin sindirimini kolaylaştırır?
A) Protein B)Nişasta C)Yağ D)Selüloz
307)Aşağıdakilerden hangisi asit özelliği gösterir?
A) çay B) sabun C) tuz D) elma
308).I Aminoasit

II Vitamin

III Glikoz

İnsanların hücrelerinde gerçekleşen oksijenli solunumda yukarıda verilen maddelerden hangileri enerji vermek amacıyla kullanılır?


A) II ve II B)I ve III C)II ve III D)I ,II ve III
309) I. Kalıtsal bilgileri taşımak

II. Protein sentezinde görev yapmak

III. Çekirdekte bulunmak

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri RNA ‘nın özelliklerindendir?


A) Yalnız I B) Yalnız III C) II ve III D) I ve III

310)


Madde İndikatör(Ayraç)

I. Protein Nitrik asit

II. Glikoz Fehling çözeltisi

III. Yağ Kağıt üzerinde bıraktıkları saydam leke

IV. Asit-Baz Turnusol kağıdı

V. Kireç suyu Karbondioksit


Yukarıda verilen bilgiye göre verilen madde ve ayraç eşleşmelerinden kaç tanesi doğrudur?

A) 2 B)3 C) 4 D)5


311) Vücudun enerji ihtiyacı dışarıdan alınan organik besinler sayesinde karşılanır. Bu enerji ihtiyacı hangi sıralamayla gerçekleşir?
A) Karbonhidrat-Protein-Vitamin

B) Protein-Vitamin-Yağ

C) Karbonhidrat-Yağ-Protein

D) Protein-Yağ-Vitamin

312)

313) Aşağıdakilerden hangileri alkol fermantasyonu ile oksijenli solunum yapan canlıların

oluşturdukları ortak ürünlerdir?
A) Laktik Asit ve ATP B) CO2 ve ATP
C) CO2 ve H2O D) H2O ve ATP
314)Oksijenli solunum ile üretilen ATP enerjisinin fermantasyon ile üretilen ATP enerjisinden

daha fazla olmasının sebebi nedir?


A)Glikozun en küçük parçalara ayrılması

B)Fermantasyonda farklı besin türlerinin parçalanması.

C)Fermantasyon olayının daha kısa sürede tamamlanması.

D)Fermantasyonun memelilerin kas hücrelerinde yapılabilmesi.


315) Aşağıda bazı vitaminler ve eksikliğinde ortaya çıkan hastalıklar verilmiştir.Hangisi yanlıştır?

A) A vitamini-Gece körlüğü B) B vitamini-Beriberi

C) C vitamini – İskorbit D) E vitamini –Pelegra
316)Elektron sayıları x=19 ,y=17 olan atomların oluşturduğu bileşiğin formülü hangisidir?
a-XY b-X2Y c-XY2 d-X2Y3
317)X+1,Y-1,Z+1 iyonları için hangisi doğrudur?
a-Y-1 in proton sayısı elektron sayısından fazladır.

b-X ve Z arasında iyonik bağ oluşur.

c-X+1 in proton sayısı elektron sayısından azdır.

d-X+1 ilşe Y-1 arasında iyonik bağ oluşur.


318)Denklemi 8 Al+6Ox =4 Al2O3 olan tepkimedeki X in değeri hangisidir?
a-4 b-3 c-1 d-2
319)Bir kimyasal tepkimede aşağıdakilerden hangisi korunmayabilir?
a-Kütle b-Toplam elektron sayısı c-Molekül sayısı d-Atom cinsi ve sayısı
320)Aşağıdakilerden hangisi fotosentez hızını etkileyen iç faktörlerden biri değildir?


 1. Klorofil miktarı

 2. Işık şiddeti

 3. Gözenek sayısı

 4. Katikula tabakasının kalınlığı

321)Saf suyun içine aşağıdakilerden hangisi konulursa elektrik akımını iletmez?


a-tuz b-şeker c-asit d- baz
322)PH değeri 2 olan bir madde için hangisi söylenmez?
a-tatları ekşidir.

b-ele kayganlık hissi verir.

c-metallerle birleştiğinde hidrojen gazı açığa çıkar.

d-mavi turunsol kağıdını kırmızıya çevirir.


323).Aşağıdakilerden hangisinin yapısında Karbon Hidrojen ve Oksijenin ve Azaot atamları bulunur?

A)karbonhidrat B)protein C)Yağ D)su

324)Aşağıdakilerden hangisinde bir yanlışlık vardır?
A)Protein-Amino asit

B)Yağ-Gliserol ve yağ asidi

C)Karbonhidrat-Glikoz

D)Minarel-vitamin


325)Aşağıdakilerden hangisi asit ve bazların sulu çözeltilerinin ortak özelliği değildir?
a)Tuz oluşturabilme

b)Elektrik akımını iletme

c)Turnusol kağıdının rengini değiştirebilme

d)Ekşimsi tadı olma
CEVAP ANAHTARI ( 301/325 )

301

A

311

C

321

B

302

D

312

A

322

B

303

A

313

B

323

B

304

C

314

A

324

D

305

D

315

D

325

D

306

C

316

A307

D

317

D308

B

318

D309

C

319

C310

D

320

B326)Bir miktar X sıvısı su ile karıştırılarak bir çözelti hazırlanıyor.Bu çözelti mavi turnusol kağıdını kırmızıya çevirirse, X sıvısı aşağıdakilerden hangisi olamaz?


a)Alkol b)Sirke c)Limon suyu d)Süt
327)Proteinlerin hücrelerden geçebilmesi için hangi maddeye kadar parçalanmalıdır?
a) Aminoasit b) Glikoz c) Gliserin d) Nişasta

328)Aşağıda verilen elementlerden hangileri yağların yapısında bulunur?

 1. Azot

 2. Karbon

 3. Hidrojen

 4. Kükürt

 5. Oksijen

a) II, III, V b) I, IV c) I, II, III d) I, II, III, IV, V

329)Aşağıdakilerden hangisi vücudumuzda enerji verici olarak kullanılmaz?

a) Protein b) Karbonhidrat c) Su d) Yağ

330)Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


  1. Vitaminler sindirilmeden direk kana geçerler.

  2. Proteinler küçük yapılı moleküllerdir

  3. Karbonhidratların yapıtaşı glikozdur.

  4. Su vücudumuzda iyi bir çözücüdür.

331)Aynı cins ametal atomları arasında oluşan kimyasal bağa apolar kovalent bağ denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinde apolar kovalent bağ bulunur?


 1. NH3 B) CaCO3 C) H2SO4 D) H2
 1. .

332)Sütten yoğurtun oluşması nedir?


A-)oksijensiz solunum B-)fotosentez C-)bitkilerin su kaybetmesi D-)özümleme
333) Aşağıdakilerden hangisi solunum ve fermantasyon için ortak değildir

 1. glikoz ve diğer besinler kullanılır

 2. enerji hem harcanır hem oluşur

 3. oksijen kullanılır

 4. enzimler görev yapar

334)Fotosentezin gerçekleştiği organel aşağıdakilerden hangisidir?


a-Lizozom b-Mitokondri c-Kloroplast d-Ribozom
335)Aşağıdakilerden hangisinin sulu çözeltisi turnusol kağıdını kırmızıya dönüştürür?
a-HCI B-NaOH c-Mg(OH)2 d-NH3
336)Sabah: Börek, reçel, çikolatalı ekmek

Öğle : Hamburger, patates, elma

Akşam : Kuru fasulye, pilav, ayran

Günlük beslenmesi yukarıdaki gibi olan Emel en çok hangi besin grubunu tüketmiştir?
 1. Vitamin B) Karbonhidrat C) Protein D) Mineral

337)Aşağıdaki besinlerden hangisi düzenleyicidir?


A) Makarna B) Çikolata C) Tereyağı D) Portakal

338)Aşağıdakilerden hangisi kimyasal bir olaydır?


A)suyun buharlaşması B)tuzun suda çözünmesi

C)bakırın oksitlenmesi D)sekerin suda erimesi


339)Aşağıdakilerden hangisi soygazlar için doğrudur?

A)Kendi aralrında bileşik oluşturabilirler.

B)kararsız yapıdadırlar.

C)Son yörüngeleri doludur.

D)Değerlik elektron sayıları farklıdır.

340)Hangi vitamin eksikliğinde Raşitizm hastalığı görülür?


A)A vitamini B)B grubu vitaminleri C) C vitamini D)D vitamini
341)Aşağıdakilerden hangisi bir sıvının baz olduğunu kesin olarak belirtir?
A)Suda çözünmemesi. B)Elektrik akımını iletmesi.

C)Çözünürken iyonlarına ayrışması. D)Kırmızı turnusol kâğıdını maviye çevirmesi.


342) Yandaki grafik bir tepkimedeki girenlerle ürünlerin kütlesinin zamanla değişimini göstermektedir. Tepkime tamamlandığında kaç gram X oluşmuştur?


A) 35 B) 40 C) 45 D) 50

343) I Protein II Yağ III Vitamin IV Karbonhidrat


Yukarıdaki organik maddelerden hangileri enerji kaynağı olarak kullanılabilir?
a) yalnız III b) I ve II c) II ve III d) I- II ve IV
344)Aşağıdakilerden hangisi sindirime uğramadan hücre zarından kolaylıkla geçebilir?

 1. Proteinler - Su

 2. Mineraller - Su

 3. Karbonhidratlar

 4. Yağlar – Vitaminler

345)Aşağıda verilen besin maddelerinden hangisi hücrelerimiz için en fazla enerjiyi sağlar?
 1. Vitaminler

 2. Proteinler

 3. Karbonhidratlar

 4. Yağlar

346)“DNA”, “kromozom”, “nükleotit”, “gen” kavramlarının basitten karmaşığa doğru sıralanışı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


A) nükleotit, DNA, kromozom, gen B) DNA, gen, kromozom, nükleotit

C) nükleotit, gen, DNA, kromozom D) kromozom, gen, nükleotit, DNA


347)Aşağıdaki bilim insanlarından hangisi soya çekim ile ilgili çalışmalara öncülük etmiştir?
A) Mendel B) Lamarck C) Darwin D) Watson ve Crick
348)Aşağıda verilenlerden hangisi insanlarda görülen genetik hastalıklardan değildir?

A) Hemofili

B) Renk körlüğü

C) Akdeniz anemisi

D) Kemik erimesi

349)


I. Türlerin kromozom sayısının sabit kalmasını sağlar.

II. Ana hücreden iki yavru hücre oluşur.

III. Kromozomlar arasında parça değişimi görülür.

Yukarda verilen özelliklerden hangisi ya da hangileri mayoza ait bir özelliktir?


A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III
350) 11K atomu ile 8L atomunun oluşturduğu bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir?
A) K2L B) KL2 C) K2L3 D) K3L 2


CEVAP ANAHTARI ( 326/350 )

326

A

336

B

346

C

327

A

337

D

347

A

328

A

338

C

348

D

329

C

339

D

349

D

330

B

340

D

350

A

331

D

341

D332

A

342

B333

C

343

D334

B

344

B335

A

345

D351)pH=3,5 olarak ölçülen bir çözelti aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) NaOH B) KOH C) HCI D) Ca(OH)2
352) Bir çözelti , kırmızı turnusol kağıdını maviye çeviriyorsa bu çözeltide aşağıdaki iyonlardan hangisinin bol miktarda bulunması gerekir.
A) H+ B) OH- C) H- D) CI-
353) Aşağıdaki yapım olaylarından hangilerini canlının kendisi gerçekleştirmek zorunda

değildir?
A) ATP sentezi B) Protein sentezi C) Besin sentezi D) Nükleik asit sentezi
354)Oksijenli solunum sonucu aşağıdaki moleküllerden hangisi oluşmaz?
A)oksijen B) su C)karbondioksit D)ATP
355)Aşağıdakilerden hangisi enerji verici besin maddelerinden değildir?
A)madensel tuzlar B)proteinler C)yağlar D)karbonhidratlar
356) Koşu yapan bir bireyin hızlı solunum yapmasının temel sebebi nedir?

A) Fazla enerji kullanması B) Vücut ısısının artması

C) Sistemlerinin hızlı çalışması D) Fazla miktarda besin alması
357)Berrak kireç suyuna cam çubukla üflendiğinde kireç suyunun bulanması, solunumla neyin üretildiğini gösterir?
A)Azotun B)Oksijenin C)Karbondioksitin D)Su buharının
358)Tüm enerjilerin kaynağı nedir?
A-yeşil bitkiler B-güneş C-toprak D-odun
359)Güneş enerjisinin bir canlıdan diğerine geçmesine ne denir?
A-iletişim B-besin zinciri C-fotosentez D-kloroplast
360) Karbondioksit + su ? + Oksijen ( ? ) olan yere hangisi gelmelidir?

Güneş ışığı


A) Enerji B ) Klorofil C ) Besin D ) Azot

361)
Çeşitli besinlerin 100 er gramındaki protein miktarı grafikte gösterilmiştir.

(A: et-tavuk, B: patates, C: zeytinyağı, D: pirinç, E:yoğurt-süt, F: yumurta, H: yeşil sebze )

Grafikteki değerlere göre, aşağıdaki yemeklerden hangisi proteince daha zengindir?

A ) kıymalı yumurta B ) Yoğurtlu ıspanak

C ) Zeytinyağlı taze fasulye D ) Pirinç pilavı

362)C2H5OH + XO2 YCO2 + 3.H2O Tepkimesi denkleştirilirse x ve y sayıları ne olur?


A. X = 3 C. X = 3

Y = 2 Y = 4
 1. X = 2 D. X = 1

Y = 3 Y = 3
363)Aşağıdakilerden hangisi sindirilmeden hücre zarından geçebilir?
A) Karbonhidrat B)Vitamin C) Protein D) Yağlar

364) Aşağıdakilerden hangileri fotosentez sırasında kullanılan ham maddelerdir?


I- CO2 II- Glikoz(C6H12O6) III-H2O IV-O2
A)I ve III B)II ve III C)II ve IV D)I,II ve III
365) Aşağıdakilerden hangisi organik besin maddesi değildir?
a) Protein b) Karbonhidrat c) Mineral d) Yağ
366)Aşağıdakilerden hangisi hayvan hücrelerindeki fazla glikozun depolanma şeklidir?
a) Protein b) Selüloz c) Nişasta d) Glikojen
367)Oksijen,karbon,hidrojen ve azot besinlerin yapısına katılan atomlardır.Bunlardan hangisi sadece proteinin yapısında bulunur?
a)Azot b)Karbon c)Hidrojen d)Oksijen
368).İnsan vücudunda karbonhidratların sindirimi nerede tamamlanır?
a)Ağızda b)Midede c)Kalın bağırsakta d)İnce bağırsakta

369)Hangisi canlıların büyüyüp gelişmesinde 1. derecede yapı maddesi olarak kullanılır?

a) Karbonhidratlar b) Proteinler c) Yağlar d) Vitaminler

370Bitki fotosentez sırasında aşağıdakilerden hangisini dışarıdan alır?

I.Organik besin II.Oksijen III.Karbondioksit

A) Yalnız I B) Yalnız III C)I-III D)I-II


371) I.Zeytin, ceviz, susam

II. Kaymak, ayçiçeği, fındık

III. Yumurta, et, süt

Yukarıdakilerden hangileri yağ bakımından daha zengindir?
A)Yalnız I B)Yalnız II C) I – II D) II - III
372)) I. Selülöz

II.Nişasta

III.Glikojen

Yukarıdaki verilen organik moleküllerden hangileri bitkiler tarafından üretilir?

A-)Yalnız I B-)I ve II C-)I ve III D-)I,II,III
373)Laktik asit fermantasyonu sonucunda;

I.Glikoz kullanılır.

II.Karbondioksit açığa çıkar.

III.Enerji üretilir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
A-)Yalnız I B-)I ve II C-)I ve III D-)I,II,III

374) Periyodik cetvelin 3.periyot 5A grubunda bulunan elementin atomunun atom numarası kaçtır?

A)9 B)11 C)15 D)17


375) “Mantarlar besin üretmezler.Beraber yaşadıkları yeşil bitkilerin besinlerinden faydalanırlar.”

Buna göre mantarları oluşturan hücrelerde hangi yapı yoktur?


A)Hücre Duvarı B)Kloroplast C)Çekirdek D)Ribozom


CEVAP ANAHTARI (351/375)

351

C

361

A

371

C

352

B

362

A

372

B

353

C

363

B

373

C

354

A

364

A

374

C

355

A

365

C

375

B

356

A

366

D357

C

367

A358

B

368

D359

C

369

B360

C

370

B


376)Bitki

pH

Elma

5,0 - 6,5

Patates

4,5 - 6,0

Nane

7,0 - 8,0

Siyah üzüm

6,0 - 8,0
Yandaki tabloda bazı bitkiler ve pH dereceleri verilmiştir

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Elma asidik özellik gösterir.

B) Nane ve patates sularının karışması ile tuz ve su oluşabilir.

C) Patates suyu mavi turnusol kağıdını kırmızıya çevirir.

D) Elma turnusol kağıdına etki etmez.

377)

HCI çözeltisi (asit) NaOH çözeltisi(baz) NaCI çözeltisi(tuz)

I II III

Yukarıda verilen çözeltilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) III. çözelti I. ile II. nin tepkimesiyle elde edilir.

B) II. çözeltiye turnusol boyası damlatılırsa sıvı mavi olur.

C) I. ve II. çözelti elektrik akımını iletir, III. çözelti iletmez

D) I. çözeltide Hidrojen yoğunluğu, Hidroksit yoğunluğundan fazladır

378)Aşağıdakilerden hangisinde nötrleşme tepkimesinin genel denklemi doğru olarak yazılmıştır?

A) Asit + Tuz  Baz + Su

B) Asit + Baz  Tuz + Su

C) Baz + Tuz  Asit + Su

D) Asit + Su  Baz + Tuz
379)Aşağıdakilerden hangisi asitlerle bazların ortak özelliğidir?

A)Sulu çözeltilerinin elektrik akımını iletmesi

B)Sulu çözeltilerinin ele kayganlık hissi vermesi

C)Sulu çözeltilerinin ekşi lezzette olması

D)Sulu çözeltilerinde hidrojen iyonu bulunması
380)Aşağıdaki bileşiklerden hangisi asidik özellik gösterir?

a) NH3 b) Ca(OH)2 c) HNO3 d) KOH


381)Aşağıdakilerden hangisi bazlara ait bir özellik değildir?
a)Asitlere tepkimeye girerek tuzu oluştururlar.

b)Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir.

c)Tatları ekşidir.

d)Kırmızı turnusol kağıdını maviye çevirir.


382) a.Turnusol kağıdına etki eder

b. Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir

c.Tatları ekşidir

Yukarıda yazılanlardan hangileri asit ve bazların ortak özelliğidir?


A) Yalnız a B) Yalnız b C) a ve b D) a ve c
383)Proton sayıları aynı olan taneciklerle ilgili aşağıda yazılanlardan hagisi kesinlikle doğrudur?

A) Elektron sayıları aynıdır

B) İzotop atomlardır

C) Nötron sayıları eşittir

D) Fiziksel özelliği farklıdır
384)’X maddesi Na, Mg, Fe gibi metallerle tepkimeye girdiğinde H2 gazı oluşuyor.’

Buna göre X için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

I.Turnusol kağıdının rengini maviye çevirir.

II. pH değeri 0-7 arasındadır.

III. Bazlarla tepkimeye girerek tuz ve su oluşturur.


 1. Yalnız I

 2. I ve II

 3. II ve III

 4. I,II ve III

385)Kimyasal bağlarla ilgili aşağıdaki verilerden hangisi doğrudur?


A) Kimyasal bağlar oluşurken atomların çekirdek yapılarında değişim olmaz.

B) Kimyasal bağlar atomların protonları arasında oluşur.

C) İki metal arasında kovalent bağ oluşabilir.

D) İyonik bağlı bileşikler atomlar arasında elektronların ortaklaşa kullanılmasıyla oluşur.

386)


Şekildeki yaprak bir müddet ışıkta bekletiliyor.Daha sonra yaprak koparılıyor.

I ,II ve III nolu kısımlara iyot damlatılıyor. (İyot:Nişastanın ayıracıdır)
Bu kısımlardan hangilerinin maviye boyanması beklenir?

A) Yalnız I B) Yalnız II

C) Yalnız III D) I ve II

387) Canlının enerji gereksinimini karşılamak için kullandığı besinlerin öncelik sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A-Yağ – Karbonhidrat

B-Karbonhidrat – Yağ – Protein

C-Yağ – Protein – Karbonhidrat

D-Protein – Yağ – Karbonhidrat


388) Glikozda bulunan elementler aşağıdakilerden hangisinde bulunmaz ?
A ) Protein B ) Nişasta C ) Yemek tuzu D ) Yağ
389)Bir yerin iklimi giderek kuraklaşıyorsa aşağıda verilen özelliklere sahip bitkilerden hangisinin bu ortama uyumu kolaylaşır?

 1. Yaprakları geniş ve parçalı olan bitki

 2. Kök sistemi gelişmemiş olan bitki

 3. Yaprakları az ve diken şeklinde olan bitki

 4. Stomaları çok sayıda büyük ve yüzeyde olan bitki

390)Aşağıdakilerden hangisi eşeysiz üreme ile çoğalmaz?


A)Amip B)Toprak solucanı C)Arı D)Hidra
391)Aşağıdakilerden hangisi kimyasal bir tepkimedir?
A) Çaya atılan şekerin çözünmesi B)Kağıdın yırtılması

C)Mumun erimesi D)Mumun yanması


392 Bir canlı karanlık bir ortamda tutulduğunda ortamdaki O2 miktarının azaldığı gözleniyor.

Aynı deney aydınlık bir ortamda gerçekleştirildiğinde ortamda bulunan CO2 ve H2O miktarının azaldığı,O2 miktarının arttığı gözleniyor.Bu canlı için ne söylenebilir?


A) Besin sentezi yapan bir canlıdır B) Karanlıkta O2 fotosentez için tüketilmiştir.

C) Tüketici bir canlıdır D) Fermantasyon yapan bir canlıdır.

393)


Şekildeki grafikte A yerine aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?


 1. Işık şiddeti

 2. Karbondioksit miktarı

 3. Oksijen miktarı

 4. Su miktarı

394) Aşağıdaki organik cisimlerden hangisi enerji verici olarak en son kullanılır.


a)Proteinler b)Vitaminler c)Yağlar d)Karbonhidratlar
395).Aşağıdakilerden hangisi doğrudur
a) Yağlar parçalandığında diğer organik moleküllerden daha fazla enerji verir.

b) Karbonhidratlar aminoasitlerden oluşur.

c)Proteinler sindirim sonucu yağ asitlerine kadar parçalanır.

d)Vitaminler enerji verirler.


396)Bir çözeltinin asit ya da baz olduğunu belirlemek için aşağıda verilenlerden hangileri ayırt edici özellik olarak kullanılabilir?
I - Çözeltiyi demir metale atmak

II - Elektrik akımını iletip iletmediğini kontrol etmek

III - Turnusol kağıdı etkisine bakmak
A) I - II B) I - III C) II - III D) I - II – III
397Oksijenli solunum sonucunda oluşan son yan ürünler ,aşağıdaki canlılık olaylarından hangisinde ham madde olarak kullanılır?


 1. Fermantasyon B) Fotosentez

C) Oksijenli solunum D) Laktik asit fermantasyonu
398 NaOH + HCl  NaCl + H2O

Tepkimesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  1. Asit - Baz tepkimesidir.

  2. NaOH ın tadı acıdır

  3. HCl nin tadı ekşidir

  4. Tepkime sonunda oluşan NaCl kırmızı turnusolu maviye çevirir

399)Vitaminler ve önlediği hastalıklarla ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır.

a) A Vitamini – Gece körlüğü b) B Vitamini – Beriberi

c) K Vitamini – Skorbit d) D Vitamini – Raşitizm


400) Hiç sindirilmeden kana geçen organik besin hangisidir.

a) Protein b)Mineral c)Su d)Vitamin

CEVAP ANAHTARI (376/400)

376

D

386

D

396

B

377

C

387

B

397

B

378

B

388

C

398

D

379

A

389

C

399

C

380

C

390

C

400

D

381

C

391

D382

C

392

A383

B

393

C384

C

394

A385

A

395

AYüklə 143,78 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə