Həkim-parazitoloqun nümunəvi vəzifəYüklə 30,87 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix05.03.2017
ölçüsü30,87 Kb.
#10110

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirinin 

19 sentyabr 2012-ci il tarixli 70 nömrəli 

əmri ilə təsdiq edilmişdir. 

 

 

Həkim-parazitoloqun  nümunəvi vəzifə 

 

T Ə L İ M A T I 

 

I. .  Ümumi müddəalar 

 

1. Bu vəzifə  təlimatı  həkim-parazitoloqun vəzifə öhdəliklərini, hüquq və məsuliyyətini müəyyən edir. 

2.  


Həkim-parazitoloq vəzifəsinə baza ali tibb təhsili olan şəxs təyin edilir.  

Elmi-tədqiqat institutlarının klinikalarında, respublika mərkəzlərində ali tibb 

təhsili olan və qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada “epidemiologiya”  ixtisası 

üzrə peşə hazırlığı  keçmiş, ixtisası üzrə  ən azı 2 il əmək stajına malik  şəxs təyin 

edilir.  

3. Həkim-parazitoloq Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan 

qanunvericiliyinə uyğun olaraq tibb müəssisə rəhbərinin əmri ilə vəzifəyə təyin olunur 

və vəzifədən azad edilir. 

4. Həkim-parazitoloq bilavasitə  şöbə müdirinəin tabeliyində  fəaliyyət 

göstərməklə, tibb müəssisəsinin rəhbərinə və ya onun müavininə tabe olur. 

5. Həkim-parazitoloq aşağıdakıları bilməlidir: 

5.1. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasını,  Əmək məcəlləsinin və 

Azərbaycan Respublikasının səhiyyə qanunvericiliyinin əsaslarını; 

5.2. səhiyyə müəssisələrinin, o cümlədən dövlət sanitariya-epidemioloji 

 

xidmətin fəaliyyətini tənzimləyən normativ hüquqi aktları; 5.3. sosial gigiyenanın  əsaslarını, səhiyyənin və sanitariya-epidemioloji 

xidmətin təşkilini; 

5.4. səhiyyə müəssisələrinin, o cümlədən dövlət sanitariya-epidemioloji 

xidmətin fəaliyyətini, tənzimləyən normativ hüquqi aktları; 

 sanitariya  qanunvericiliyini,  sanitariya epidemioloji xidmətin  fəaliyyətinin 

hüquqi əsaslarını; 

5.5. sanitariya-epidemioloji xidmətin işinin planlaşdırılması prinsiplərini, forma 

və metodlarını; 

5.6.  təşkilati-sərəncamçı sənədləri, kargüzarlıq qaydalarını; 

5.7. laboratoriyaların işinin təşkili; tədqiqatın gigiyenik, fizioloji, klinik, fiziki, 

kimyəvi, statistik, laborator və instrumental metodlarını; 

5.8. epidemiologiyanın ümumi qanun və meyarlarını, yoluxucu xəstəliklərin 

bioekoloji xarakteristikasını, epidemik prosesi və onun inkişafına təsir edən   

faktorları; 

5.9. epidemiya əleyhinə tədbirlər sistemini; 

5.10. yoluxucu xəstəliklərin profilaktikası prinsiplərini və ardan qaldırılması 

yollarını; 


5.11. gigiyenik və sağlamlaşdırıcı tədbirlərin təşkili və aparılmasını; 

5.12.  cari sanitariya nəzarətinin mahiyyətini, təşkili və metodlarını; 

5.13. mülki müdafiənin tibb xidmətinin təşkili və fəaliyyəti məsələlərini; 

5.14. sanitariya-maarifləndirmənin əsaslarını; 

5.15. Parazitologiyanın mahiyyətini, parazitoloji xidmətin təşkilini, strukturunu

vəzifələrini, parazitologiya üzrə hüquqi-normativ və təlimat-metodik sənədləri; 

5.16. sənədlərin düzgün tərtibatını 

5.17.parazitoloji xidmətin fəaliyyətinin planlaşdırılmasını  və hesabatını, onun 

fəaliyyətinə nəzarətin qayda və üsullarını; 

5.18. kompyuter və digər müasir informasiya texnologiyaları vasitələri ilə 

işləməyi; 

5.19.  daxili əmək intizamı qaydalarını,  əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik 

texnikası və yanğına qarşı mühafizə qayda və normalarını  bilməlidir. 

 

II.Vəzifə öhdəlikləri 

 

6. Həkim-parazitoloq tibbi praktikada tətbiqinə icazə verilmiş müasir profilaktika, diaqnostika, müalicə  və reabilitasiya metodlarından istifadə edilməklə 

parazitar və transmissiv xəstəlikli xəstələrə ixtisaslaşdırılmış tibbi yardım 

göstərilməsinə və belə xəstəlik ocaqlarında profilaktik tədbirlərin aparılmasına nəzarət 

edir 


7.  Müəyyən edilmiş qaydalara və standartlara uyğun olaraq parazitar və    

transmissiv xəstəlikli xəstələrin müalicəsinin aparılması taktikasının müəyyən 

edirlməsində; pasiyentin vəziyyətindən asılı olaraq müalicə planına dəyişiklik 

edirlməsində və əlavə müayinə metodlarının tətbiqində iştirak edir.   

8. Parazitar və transmissiv xəstəliklərin qarşısının alınması və azaldılması üzrə 

tədbirlərin keçirilməsini təşkil edir. 

9. Tibb müəssisələri üçün parazitar və transmissiv  xəstəliklərin  profilaktikası 

və onlarla mübarizə məsələləri üzrə informasiya-analitik materialları hazırlayır. 

10. Müalicə-profilaktika və digər müəssisələr və idarələrlə birlikdə parazitar və  

transmissiv xəstəliklərin  yayılmasının qarşısının alınması  və  ləğv edilməsi üzrə 

tədbirlər həyata keçirir.  

11. Parazitar və  transmissiv xəstəliklərin mənbələrinin aşkar olunması zamanı, 

onların epidemioloji müayinəsini aparır və sağlamlaşdırılması üzrə işi təşkil edir. 

12. Xidmət ərazisində tibb müəssisələrinin parazitar və transmissiv xəstəliklərin  

profilaktikası üzrə  işinə, eləcə  də digər obyektlərdə sanitariya-gigiyenik, epidemiya 

əleyhinə rejimə riayət edilməsinə, bu xəstəliklərin  profilaktikasına aid tədbirlərin 

yerinə yetirilməsinə metodik rəhbərlik və  nəzarəti həyata keçirir (məktəbəqədər, 

məktəb, yay uşaq sağlamlıq müəssisələri, sənaye müəssisələri,  və s.). 

13. Parazitar  xəstəliklərin  mikroskopik və immunoloji diaqnostikası üzrə 

laborator xidmətin işinin keyfiyyətinə nəzarəti həyata keçirir. 

14. Parazitar və transmissiv xəstəliklərin  profilaktikası və onlarla mübarizə üzrə 

tədbirlərin keyfiyyətinin təhlilini aparır. 

15. Parazitar və  transmissiv xəstəliklərin  profilaktikası  və onlarla mübarizə 

üzrə işin kompleks planlarının layihələrini tərtib edir. 16. Parazitar və transmissiv xəstəliklərinin profilaktikası üçün dərman tələbatını 

planlaşdırırlmasında iştirak edir, onların düzgün saxlanılması  və istifadəsinə  nəzarəti 

həyata keçirir. 

17. Parazitar və transmissiv xəstəliklərin aşkar edilməsinə, qeydiyatına və 

hesabatına nəzarət edir, müvafiq sənədləşməni təmin edir. 

18. Həkim və orta tibb işçilərinin  parazitar xəstəliklərin epidemiologiyası, 

profilaktikası və laborator diaqnostikası  biliklərin artırılmasına  köməklik göstərir.   

19.  Sanitariya qaydalarına, gigiyena normativlərinə riayət edilməsinə,  

epidemiya  əleyhinə (profilaktik) tədbirlərin təşkilini və aparılmasına nəzarəti həyata 

keçirir. 

20. Sanitariya-epidemioloji ekspertizanı, araşdırma, müayinə, tədqiqat, sınaq, 

gigiyenik, parazitoloji və digər qiymətləndirmə növlərinin təşkil edilməsində  iştirak 

edir. 


21.  Sosial-gigiyenik monitorinqin aparılmasında iştirak edir. 

22.  Öz ixtisası üzrə sanitariya-epidemioloji rəylər verir. 

23. Başqa bölmələrin mütəxəssislərinə öz ixtisası üzrə  məsləhət yardımı 

göstərir. 

24. Ona tabe orta və kiçik tibb heyətinin işinə  rəhbərlik edir, öz vəzifə 

öhdəliklərinin yerinə yetirilməsində onlara kömək  edir. 

25.  Cihaz və avadanlıqların istismarının düzgünlüyünə, orta və kiçik tibb heyəti 

tərəfindən təhlükəsizlik texnikası və əməyin mühafizəsi qaydalarına riayət edilməsinə 

nəzarət edir. 

26. İxtisasartırma üzrə məşğələlərin aparılmasında iştirak edir. 

27. Tibbi və digər aidiyyati sənədlərin müəyyən edilmiş qaydalara uyğun olaraq 

vaxtında və keyfiyyətli rəsmiləşdirilməsini təmin edir. 

28. Sanitariya-maarifləndirmə işi aparır. 

29. Həkim etikasının qayda və prinsiplərinə riayət edir. 

30. Müəssisə  rəhbərliyinin  əmr, sərəncam və tapşırıqlarını, eləcə  də öz peşə 

fəaliyyəti üzrə normativ hüquqi aktları vaxtında icra edir. 

31. Daxili intizam, yanğın təhlükəsizliyi və təhlükəsizlik texnikası qaydalarına, 

sanitariya-epidemioloji rejimə riayət edir. 

32.Mülki müdafiə işlərinin təşkilində və həyata keçirilməsində iştirak edir. 

33.  Mütəmadi olaraq öz ixtisasını artırır. 

 

III.

 

Hüquqları 

 

34. Həkim-parazitoloqun aşağıdakı hüquqları vardır: 

34.1. Azərbaycan Respublikasının sanitariya qanunvericiliyi ilə verilmiş, özünə 

aid olan səlahiyyətlərdən tam istifadə etmək; 

34.2. dövlət sanitariya-epidemioloji nəzarətinin təkmilləşdirilməsi, özünün 

əmək fəaliyyətinin təşkilinin və    şəraitinin yaxşılaşdırılması üzrə  rəhbərliyə  təkliflər 

vermək;  

34.3. öz səlahiyyətləri çərçivəsində orta və kiçik tibb heyətinin işinə  nəzarət 

etmək, göstərişlər vermək və onlardan dəqiq icra tələb etmək, həvəsləndirilmə  və 

tənbeh edilmə üzrə rəhbərliyə təkliflər vermək; 34.4. öz vəzifə öhdəliklərinin icrası üçün zəruri olan informasiya materiallarını 

və normativ-hüquqi sənədləri tələb etmək, əldə etmək və istifadə etmək;  

34.5. onun işi ilə bağlı  məsələlərin müzakirə olunduğu elmi-praktik 

konfranslarda və müşavirələrdə iştirak etmək; 

34.6. qanunvericiliklə müəyyən edilmiş müddətdə  işlədiyi sahə üzrə 

təkmilləşdirmə kurslarından keçmək; 

34.7.   müəyyən olunmuş qaydada sertifikasiyadan keçmək; 

34.8. müəyyən olunmuş qaydada ixtisas kateqoriyası almaq məqsədilə 

attestasiyadan keçmək; 

35. Həkim-parazitoloq Azərbaycan Respublikasının  Əmək Məcəlləsinə uyğun 

olaraq bütün əmək hüquqlarından istifadə edir. 

 

IV.

 

Məsuliyyət 

 

36. Həkim-parazitoloq aşağıdakılara görə məsuliyyət daşıyır: 

36.1. ona həvalə olunmuş  vəzifə öhdəliklərinin vaxtında və keyfiyyətli həyata 

keçirilməsinə;  

36.2. öz fəaliyyəti üzrə rəhbərliyin əmr, sərəncam və tapşırıqlarının, normativ-

hüquqi aktların tələblərinin vaxtında və peşəkar səviyyədə yerinə yetirilməsinə; 

36.3. daxili intizam, yanğın təhlükəsizliyi və təhlükəsizlik texnikası qaydalarına 

riayət edilməsinə; 

36.4. qüvvədə olan normativ hüquqi sənədlərdə nəzərdə tutulmuş tibbi və digər 

xidməti sənədlərin vaxtında və keyfiyyətli rəsmiləşdirilməsinə; 

36.5. öz fəaliyyəti üzrə statistik və digər informasiyanın müəyyən olunmuş 

qaydada təqdim edilməsinə; 

36.6. ona tabe işçilərin icra intizamına və  vəzifə öhdəliklərinin yerinə 

yetirilməsinə; 

36.7. tibb müəssisəsinin fəaliyyətinə, işçilərinə  və  müəssisədə olan digər 

şəxslərə  təhlükə yaradan təhlükəsizlik texnikası, yanğına qarşı  və sanitariya 

qaydalarının pozulmasının aradan qaldırılması üzrə, rəhbərliyin vaxtında 

məlumatlandırılması da daxil olmaqla, operativ tədbirlər həyata keçirilməsinə görə 

məsuliyyət daşıyır. 

37. Həkim-parazitoloq  əmək intizamının, qanunvericilik və normativ-hüquqi 

aktların pozulmasına görə qüvvədə olan qanunvericiliyə  əsasən, hərəkətin ağırlıq 

dərəcəsindən asılı olaraq, intizam, maddi, inzibati və ya cinayət məsuliyyətinə  cəlb edilə bilər.    

 


Yüklə 30,87 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə