HƏyatin gerçƏKYüklə 1,74 Mb.
səhifə1/72
tarix06.02.2017
ölçüsü1,74 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   72

HƏYATIN
GERÇƏK

MƏNŞƏYİ
ELMİ KƏŞFLƏR DARVİNİZMİ

TƏKZİB EDİR

HARUN YƏHYA

Bu kitabda istifadə edilən ayələr Ziya Bünyadovun və Vasim Məmmədəliyevin birlikdə hazırladığı Qurani-kərimin Azərbaycan dilində tərcüməsindən götürülmüşdür.


I nəşr: fevral 2000

II nəşr: mart 2003

III nəşr: iyun 2005

IV nəşr: oktyabr 2005

V nəşr: noyabr 2005ARAŞTIRMA

YAYINCILIK

Talatpaşa Mah. Emirgazi Caddesi

İbrahim Elmas İşmerkezi

A. Blok Kat 4 Okmeydanı - İstanbul

Tel: (0 212) 222 00 88

Baskı: Seçil Ofset

100. Mahallesi MAS-SİT Matbaacılar Sitesi

4. Cadde No: 77 Bağcılar - İstanbul

Tel: (0212) 629 06 15

İÇİNDƏKİLƏR
ÖN SÖZ
QISA TARİX

Darvinizmin meydana gəlməsi

Həyatın mənşəyi problemi

Genetika problemi

Neodarvinizmin səyləri

Böhran içində olan nəzəriyyə


DARVİNİZMİN MEXANİZMLƏRİ

Təbii seçmə

Həyat uğrunda mübarizə

Müşahidə və təcrübələr

Sənaye inqilabı kəpənəklərinin gerçək hekayəsi

Təbii seçmə kompleksliyi niyə açıqlaya bilmir?

Mutasiyalar

Pleyotropik amil


NÖVLƏRİN GERÇƏK MƏNŞƏYİ

Variasiya nədir?

“Mikrotəkamül” etirafları

Fosillərə əsasən növlərin mənşəyi

Ara keçid formaları problemi və sabitlik

Fosillərin kafiliyi

Fosillərin sübut etdiyi həqiqət
GERÇƏK TƏBİƏT TARİXİ - I -

(ONURĞASIZLARDAN SÜRÜNƏNLƏRƏ)

Canlıların təsnifatı

Fosillər “həyat ağacını” təkzib edir

Burqes Şeyl bölgəsindəki fosillər

Bütün növlərin eyni anda üzə çıxması

Molekulyar müqayisələr təkamülün Kembri müəmmasını dərinləşdirir

Trilobitlər və Darvin

Onurğalı canlıların təkamülü iddiası

Quruda yaşayan canlıların təkamülü iddiası

Coelacanth haqqında təkamül xarakterli uydurmalar

Sudan quruya keçid iddiasının qarşısında duran fizioloji maneələr

Sürünənlərin mənşəyi

İlanlar və tısbağalar

Uçan sürünənlər

Dəniz sürünənləri


GERÇƏK TƏBİƏT TARİXİ -II- (QUŞLAR VƏ MƏMƏLİLƏR)

Təkamülçülərə əsasən uçma hadisəsinin mənşəyi

Quşlar və dinozavrlar

Quşların ağciyərinin özünəməxsus quruluşu

Quşların tükləri və sürünənlərin pulcuqları

Tüklərin dizaynıArchæopteryx xətası

Dişlər, pəncələr və digər üzvlər

və digər qədim quş fosilləri

Archaeoraptor: dino-quş saxtakarlığı

Həşəratların mənşəyi

Məməlilərin mənşəyi

Atın təkamülü əfsanəsi

Yarasaların mənşəyi

Dəniz məməlilərinin mənşəyi

Yeriyən balina nağılı

Ambulocetus natans: pəncələrinə pərdə taxılan saxta balina

Yeriyən balina nağılının əsassızlığı

Qulaq və burunun təkamülü hekayələri

National geographicin lamarkçı nağılları

Dəniz məməlilərinin təkamülü ssenarisinin müəmması

Dəniz məməlilərinin özünəməxsus quruluşları

Nəticə
SIÇRAYIŞLI TƏKAMÜL NƏZƏRİYYƏSİNİN ƏSASSIZLIĞI

Sıçrayışın “mexanizmi”

Makromutasiyalar xətası

Dar populyasiyalar xətası

Nəticə
İNSANIN MƏNŞƏYİ

İnsanın xəyali nəsil ağacı

Australopithecus

Homo habilis

Homo rudolfensis haqqındakı xəta

Homo erectus

Neandertallar, anatomik quruluşları və mədəniyyətləri

Homo sapiens archaic, Homo heilderbergensisCro-magnon

Nəsil ağacının məhviHomo sapiensin gizli tarixi

Daxmalar və ayaq izləri

Son dəlil: Sahelanthropus tchadensis və təkamül ağacının məhvi

İkiayaqlılıq problemi

Təkamül: elmdən kənar inanc

Rekonstruksiya xətası

Piltdaun adamı qalmaqalı

Nebraska adamı qalmaqalı

Nəticə
MOLEKULYAR BİOLOGİYA VƏ HƏYATIN MƏNŞƏYİ

“Təsadüf” məntiqinə bir nümunə

Hüceyrənin kompleks quruluşu və sistemləri

Zülalların mənşəyi problemi

Sol əlli zülallar

Peptid zənciri zərurəti

Sıfır ehtimal

Təbiətdə təcrübə-yanılma mexanizmi varmı?

Həyatın mənşəyi ilə bağlı təkamülçü səylər

Miller təcrübəsi

Miller təcrübəsini əsassız edən dörd səbəb

İbtidai dünya mühiti və zülallar

Zülalların suda sintezlənməsi problemi

Foks eksperimenti

DNT molekulunun mənşəyi

DNT təsadüflərlə açıqlana bilməz

“RNT dünyası” tezisinin əsassızlığı

Dizayn təsadüflərlə izah edilə bilərmi?


HOMOLOGİYA XƏTASI

Morfoloji homologiya iddiasının əsassızlığı

Homologiyanın genetik və embrioloji müəmması

Tetrapodların barmaq quruluşu barədə homologiya xətası

Molekulyar homologiya iddiasının əsassızlığı

“Həyat ağacı” məhv olmağa məhkumdur


İMMUNİTET, RUDİMENT ORQANLAR VƏ EMBRİOLOGİYA

Bakteriyaların antibiotikə qarşı müqaviməti

Rudiment orqanlar xətası

“Rudiment orqanlar”a daha bir zərbə: atın ayağı

Rekapitulyasiya xətası
BİTKİLƏRİN MƏNŞƏYİ

Bitki hüceyrəsinin mənşəyi

Endosimbioz tezisi və əsassızlığı

Fotosintezin mənşəyi

Dəniz yosununun mənşəyi və xəyali təkamülü

Çiçəkli bitkilərin mənşəyiSADƏLƏŞDİRİLMƏZ KOMPLEKSLİK

Bakteriya qamçısı

İnsan gözünün dizaynı

“İbtidai göz”ün sadələşdirilməz quruluşu

Görmə hadisəsinin kimyası

Xərçəng gözü

Qulaqdakı dizayn

Daxili qulaq

Təkamülçülərə əsasən qulağın mənşəyi

Rheobatrachus silusun çoxalma növü

Nəticə
TƏKAMÜL NƏZƏRİYYƏSİ VƏ ENTROPİYA QANUNU

Açıq sistem xətası

İlya Priqoqin və özünütəşkiletmə aldanışı

Nizamlı sistem və təşkil edilmiş sistemin fərqi

Özünütəşkiletmə: materialist doqma


İNFORMASİYA NƏZƏRİYYƏSİ VƏ MATERİALİZMİN SONU

Maddə ilə informasiyanın fərqi

Təbiətdəki informasiyanın mənşəyi

Materialist etiraflar


ELM İLƏ MATERİALİZMİ BİR-BİRİNDƏN FƏRQLƏNDİRMƏK

“Elmi məqsədin” tərifi

Zərbələrdən qaçmamaq
SON SÖZ

İnsanın vəzifəsi


MADDƏNİN ARDINDAKI SİRR

Elektrik siqnallarından ibarət kainat

Necə görür, eşidir, dad bilirik

Beynimizin içində əmələ gələn xarici dünya

İnsanın məhdud biliyi

Süni şəkildə əmələ gətirilən “xarici dünya”

Qavrayan kimdir?

Gerçək mütləq varlıq

Malik olduğumuz hər şey əslində xəyaldır...

Materialistlərin məntiq pozuntuları

Yuxu misalı

Sinirləri paralel birləşdirmə misalı

Hisslərin beyində əmələ gəlməsi fəlsəfə deyil, elmi həqiqətdir

Materialistlərin böyük qorxusu

Materialistlər tarixin ən böyük tələsinə düşüblər

Nəticə
ZAMANSIZLIQ VƏ QƏDƏR HƏQİQƏTİ

Zaman hissi

Zamansızlığın elmi izahı

Quranda zamanın nisbiliyi

Qədər


Materialistlərin narahatlığı

İnananların qazancı


QEYDLƏR
İNDEKS

OXUCUYA

Bu kitabda və digər işlərimizdə təkamül nəzəriyyəsinin süqutuna xüsusi bir yer ayrılmasının səbəbi bu nəzəriyyənin hər cür din əleyhdarı olan fəlsəfənin təməlini meydana gətirməsidir. Yaradılışı və dolayısı ilə, Allahın varlığını inkar edən darvinizm 150 ildir ki, bir çox insanın imanını itirməsinə və ya şübhəyə düşməsinə səbəb olmuşdur. Buna görə də bu nəzəriyyənin yalan olduğunu gözlər önünə gətirmək əhəmiyyətli imani bir vəzifədir. Bu əhəmiyyətli xidmətin bütün insanlığa çatdırılması isə zəruridir. Bəzi oxucularımız ola bilər ki, yalnız bir kitabımızı oxumaq imkanı tapa bilər. Bu səbəblə, hər kitabımızda bu mövzuya xülasə də olsa yer ayrılması uyğun hesab edilmişdir.

Qeyd edilməsi lazım olan başqa bir xüsus da bu kitabların məzmunu ilə əlaqədardır. Yazıçının bütün kitablarında imani mövzular Quran ayələri yönündə izah edilir və insanlar Allahın ayələrini öyrənməyə və yaşamağa dəvət edilirlər. Allahın ayələri ilə əlaqədar bütün mövzular oxucuda heç bir şübhə və ya sual buraxmayacaq şəkildə açıqlanmışdır.

Bu mövzuda istifadə edilən səmimi, sadə və səlis üslub isə kitabların hamı tərəfindən rahat başa düşülməsini təmin edir. Bu təsirli və sadə izah sayəsində kitablar "bir nəfəslə oxunan kitablar" ibarəsinə tam uyğun gəlir. Dini qəti şəkildə rədd edən insanlar belə bu kitablarda bildirilən həqiqətlərdən təsirlənir və yazılanların doğruluğunu inkar edə bilmirlər.

Bu kitab və yazıçının digər əsərləri oxucular tərəfindən şəxsən oxuna biləcəyi kimi, qarşılıqlı söhbət mühiti şəklində də oxuna bilər. Bu kitablardan istifadə etmək istəyən bir qrup oxucunun kitabları bir yerdə oxumaları mövzu ilə əlaqədar öz təfəkkür və təcrübələrini də bir-birlərinə ötürmək baxımından faydalıdır.

Bununla belə, yalnız Allahın razılığı üçün yazılan bu kitabların tanınmasında və oxunmasında iştirak etmək də böyük bir xidmətdir. Çünki yazıçının bütün kitablarında isbat və razı salıcı yön son dərəcə güclüdür. Bu səbəblə, dini izah etmək istəyənlər üçün ən təsirli üsul bu kitabların digər insanlar tərəfindən də oxunmasının təşviq edilməsidir.

Kitabların arxasına yazıçının digər əsərlərinin təqdimatının əhəmiyyətli səbəbləri vardır. Bu sayədə kitabı nəzərdən keçirən şəxs yuxarıda yazılan xüsusiyyətləri daşıyan və oxumaqdan xoşlandığını ümid etdiyimiz bu kitabla eyni xüsusiyyətlərə sahib daha bir çox əsərin olduğunu görəcək, imani və siyasi mövzularda faydalana biləcəyi zəngin bir qaynağın mövcudluğuna şahid olacaq.

Bu əsərlərdə digər bəzilərində görülən, yazıçının şəxsi qənaətlərinə və şübhəli qaynaqlara əsaslanan izahlara, müqəddəsata qarşı lazım olan ədəb və hörmətə diqqət yetirilməyən üslublara, şübhəli və həmçinin incidici yazılara rast gələ bilməzsiniz.


YAZIÇI VƏ ƏSƏRLƏRİ HAQQINDA

Harun Yəhya təxəllüsündən istifadə edən yazıçı Adnan Oktar 1956-cı ildə Ankarada anadan olmuşdur. İbtidai və orta təhsilini Ankarada almışdır. Daha sonra İstanbul Memar Sinan Universitetinin İncəsənət fakültəsində və İstanbul Universitetinin Fəlsəfə bölməsində təhsil almışdır. 1980-ci illərdən bu yana imani, elmi və siyasi mövzularda bir çox əsər hazırlamışdır. Bununla yanaşı, yazıçının təkamülçülərin saxtakarlıqlarını, iddialarının əsassızlığını və darvinizmin qanlı ideologiyalarla olan qaranlıq əlaqələrini ortaya qoyan çox əhəmiyyətli əsərləri vardır.

Harun Yəhyanın əsərləri təxminən 30.000 şəklin olduğu cəmi 45.000 səhifəlik külliyyatdır və bu külliyyat 60 fərqli dilə tərcümə edilmişdir.

Yazıçının təxəllüsü inkarçı düşüncəyə qarşı mübarizə aparan iki peyğəmbərin xatirəsinə hörmət olaraq adlarını yad etmək üçün Harun və Yəhya adlarından götürülmüşdür. Yazıçı tərəfindən kitabların üz qabığında Rəsulullahın möhürünün olmasının simvolik mənası isə kitabların məzmunu ilə əlaqədardır. Bu möhür Qurani-kərimin Allahın son kitabı və son sözü, Peyğəmbərimizin (s.ə.v.) xatəmül-ənbiya olduğunun rəmzidir. Yazıçı bütün yayınlarında Quranı və Rəsulullahın sünnəsini özünə rəhbər etmişdir. Bu surətlə, inkarçı düşüncə sistemlərinin bütün təməl iddialarını bir-bir ortadan qaldırmağı və dinə qarşı yönələn etirazları tam susduracaq "son söz"ü söyləməyi hədəfləmişdir. Böyük hikmət və kamal sahibi olan Rəsulullahın möhüründən bu son sözü söyləmək niyyətinin duası olaraq istifadə edilmişdir.

Yazıçının bütün işlərindəki ortaq hədəf Quranın təbliğini dünyaya çatdırmaq, beləliklə, insanları Allahın varlığı, birliyi və axirət kimi təməl imani mövzular üzərində düşünməyə sövq etmək və inkarçı sistemlərin əsassız təməllərini və azğın tətbiqlərini gözlər önünə çəkməkdir.

Necə ki, Harun Yəhyanın əsərləri Hindistandan Amerikaya, İngiltərədən İndoneziyaya, Polşadan Bosniya-Hersoqovinaya, İspaniyadan Braziliyaya, Malayziyadan İtaliyaya, Fransadan Bolqarıstana və Rusiyaya qədər dünyanın əlavə bir çox ölkəsində sevilərək oxunur. İngilis, fransız, alman, italyan, ispan, portuqal, urdu, ərəb, alban, rus, boşnaq, uyğur, İndoneziya, malay, benqal, serb, bolqar, Çin, Danimarka və İsveç dili kimi bir çox dilə tərcümə edilən əsərlər xaricdə geniş oxucu kütləsi tərəfindən izlənilir.

Dünyanın dörd tərəfində fövqəladə təqdir toplayan bu əsərlər bir çox insanın iman etməsinə, bir çoxunun da imanında dərinləşməsinə vəsilə olur. Kitabları oxuyub araşdıran hər kəs bu əsərlərdəki hikmətli, dolğun, asan aydın olan və səmimi üslubun, ağıllı və elmi yanaşmanın fərqində olar. Bu əsərlər sürətli təsir etmə, qəti nəticə vermə, etiraz və təkzib edilə bilinməyən xüsusiyyətləri daşıyır. Bu əsərləri oxuyan və üzərində ciddi şəkildə düşünən insanların artıq materialist fəlsəfəni, ateizmi və digər azğın görüş və fəlsəfələrin heç birini səmimi olaraq müdafiə etmələri mümkün deyil. Bundan sonra müdafiə etsələr də, ancaq romantik inadla müdafiə edəcəklər. Çünki fikri dayaqları aradan götürülmüşdür. Dövrümüzdəki bütün inkarçı cərəyanlar Harun Yəhya külliyyatı qarşısında fikirlə məğlub olmuşlar.

Şübhəsiz, bu xüsusiyyətlər Quranın hikmət və ifadə təsirliliyindən qaynaqlanır. Yazıçı bu əsərlərə görə öyünmür, yalnız Allahın hidayətinə vəsilə olmağa niyyət etmişdir. Bundan başqa, bu əsərlərin çap və nəşrində hər hansı bir maddi qazanc hədəflənməmişdir.

Bu həqiqətlər göz önünə gətirildikdə insanların görmədiklərini görmələrini təmin edən, hidayətlərinə vəsilə olan bu əsərlərin oxunmasını təşviq etməyin də çox əhəmiyyətli xidmət olduğu ortaya çıxır.

Bu qiymətli əsərləri tanıtmağın yerinə insanların zehinlərini bulandıran, fikri qarışıqlıq meydana gətirən, şübhə və tərəddüdləri aparmaq və imanı qurtarmaq üçün güclü və iti təsiri olmadığı ümumi təcrübə ilə sabit olan kitabları yaymaq isə əmək və zaman itkisinə səbəb olar. İmanı qurtarmaq məqsədindən çox yazıçının ədəbi gücünü vurğulamağa yönələn əsərlərdə bu təsirin əldə edilə bilməyəcəyi məlumdur. Bu mövzuda şübhəsi olanlar varsa, Harun Yəhyanın əsərlərinin tək məqsədinin dinsizliyi yox etmək və Quran əxlaqını yaymaq olduğunu, bu xidmətdəki təsir, müvəffəqiyyət və səmimiyyətin açıq şəkildə göründüyünü oxucuların ümumi qənaətindən anlaya bilərlər.

Bilmək lazımdır ki, dünyadakı zülm və qarışıqlıqların, müsəlmanların çəkdiyi əziyyətlərin təməl səbəbi dinsizliyin fikri hakimiyyətidir. Bunlardan xilas olmağın yolu isə dinsizliyin fikirlə məğlub edilməsi, iman həqiqətlərinin ortaya qoyulması və Quran əxlaqının insanların qavrayıb yaşaya biləcəkləri şəkildə izah edilməsidir. Dünyanın gündən-günə daha çox büründüyü zülm, fəsad və qarışıqlıq mühiti diqqətə alındığında bu xidmətin mümkün qədər sürətli və təsirli şəkildə edilməsinin lazım olduğu aydındır. Əks halda çox gec ola bilər.

Bu əhəmiyyətli xidmətdə öndərliyi üzərinə götürən Harun Yəhya külliyyatı Allahın izni ilə 21-ci əsrdə dünya insanlarını Quranda təsvir edilən hüzur, sülh, düzgünlük, ədalət, gözəllik və xoşbəxtliyə daşımağa vəsilə olacaq.
ÖN SÖZ
Özünün və bütün digər canlıların necə mövcud olduğu sualını araşdıran insan iki fərqli açıqlama ilə qarşılaşır. Birincisi, insan da daxil olmaqla bütün canlıları sonsuz ağıl və güc sahibi Allah yaratmışdır. İkinci açıqlama isə canlıların təbii proseslərin və təsadüfi təsirlərin məhsulu olduğunu iddia edən “təkamül” nəzəriyyəsidir.

Təkamül nəzəriyyəsi təqribən 150 ildir ki, elm dünyasında geniş surətdə qəbul edilmişdir. Biologiya elmi təkamül anlayışları ilə tərif edilir. Bu səbəbdən də çox insan yaradılış və təkamül açıqlamalarından təkamülü elmi hesab edir. Təkamülü müşahidələr nəticəsində edilən kəşflərlə dəstəklənən nəzəriyyə, yaradılışı isə sadəcə qəbul edilmiş inanc zənn edir. Lakin əksinə, elmi tapıntılar təkamül nəzəriyyəsinin lehinə deyil. Xüsusilə son 10-20 il ərzində əldə edilən tapıntılar təkamül nəzəriyyəsinin əsas fərziyyələri ilə açıq şəkildə ziddiyyət təşkil edir. Paleontologiya, biokimya, populyasiya genetikası, molekulyar biologiya, müqayisəli anatomiya, biofizika kimi bir çox elm sahəsi canlıların təkamül nəzəriyyəsinin iddia etdiyi kimi təbii proseslər və təsadüfi amillərlə izah edilə bilmədiyini, bütün canlıların qüsursuz şəkildə yaradıldığını göstərir.

Bu kitabda təkamül nəzəriyyəsinin üzləşdiyi elmi böhranı araşdıracağıq. Kitab tamamilə elmi kəşflərə əsaslanaraq hazırlanmışdır. Təkamül nəzəriyyəsini elm adından müdafiə edənlər mütləq bu kəşflərlə üzləşməli və indiyə qədər sahib olduqları bəzi ön mühakimələri sorğu-sual etməlidirlər. Əgər bundan qaçırlarsa, təkamül nəzəriyyəsinə olan bağlılıqlarının elmi deyil, tamamilə doqmatik olduğunu qəbul etmiş olacaqlar.Yüklə 1,74 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   72
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə