İslama əsasən seksual həyatYüklə 417,12 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə4/6
tarix07.01.2017
ölçüsü417,12 Kb.
1   2   3   4   5   6

etməyi  münasib  bilmirik.  Ancaq  məsləhət  görülmədən  təsdiq 

olunmağındakı  qadın  seksuallığına  hörmət  tərəfini  müsbət 

qarşılayırıq. 

a) Qız-qadın sünnətinin tarixi keçmişi 

Tarixi  məlumatlara  əsasən  çox  qədim  dövrlərdən  etibarən 

müxtəlif mədəniyyətlərdə müşahidə olunan və hazırkı dövrdə 

də  davam  etdirilən  qız  sünnəti  ənənəsi  həzrəti  peyğəmbərin 

(əs)  dövründə  Məkkədə,  xüsusilə  də  Mədinədə  həyata 

keçirilirdi.  Belə  ki,  Məkkə  şəhərində  Ümmü  Həbibə,

48

 Mədinədə isə Ümmü Ətiyyə  adlı qadınlar qız  sünnətçisi  kimi 

tanınırdılar. 

Peyğəmbərimizin  (əs)  “Qadın və kişidə sünnət olunan hissələr 

bir-birinə  toxunduğu  vaxt  qüsl  vermək  vacibdir”  hədisindəki  kişi 

                                                 

48

 Beyhəqi Şuabu-l-iman adlı əsərində belə rəvayət edir: Ümmü  Həbibə  Mədinəyə  hicrət  edən  Məkkəli  mühacir  qadınlardan  biri  idi.  Qızları 

sünnət etməklə məşğul olurdu. Həzrəti peyğəmbər hicrətdən sonra ona baş çəkdikdə 

belə bir sual soruşdu: 

- Sən qız sünnəti işinə davam etmək istəyirsən? 

Ümmü Həbibə bu suala sualla cavab verdi: 

- Ya rəsulallah! Məgər bu iş haram olundu? Sən bunu bizə qadağan edirsən? 

Həzrəti peyğəmbər ona: “Xeyr, xeyr! Sünnət işi halaldır”, - dedi. 


www.muselmanlar.com

 

 39 

 

və  qadın  cinsiyyət  üzvləri  haqqında  sünnət  olunan  üzvlər mənası  verən  əl-xitan  sözü  işlədilib.  Bu  da  göstərir  ki, 

müsəlmanlıq  dövründə  də  qız  sünnəti  məlum  idi,  həyata 

keçirilirdi.

49

 Bu,  ümumi  bir  məsələ  idi,  yoxsa  bəzi  ailələr  tərəfindən 

tətbiq  olunurdu?  Bunu  dəqiq  bilmirik.  Bununla  belə, 

müsəlman  kişilərə  əmr  olunduğu  halda  qadınlara  əmr 

olunmaması,  habelə,  həzrəti  peyğəmbərin  (əs)  və  məşhur 

əshabələrin  uşaqlarının  sünnət  olunduğuna  dair  mötəbər 

rəvayətlərin  olmamağı  onun  o  dövrdə  arabir  tətbiq 

olunduğunu  göstərir.  Bəzi  alimlər  hesab  edirlər  ki,  sünnət 

əməliyyatını  lazım  bilən  artıqlıq  şərqli  qadınlarda  müşahidə 

olunur; deməli, bu, onlarla əlaqədar bir məsələdir. 

Qız-qadın sünnətinin məqsədi 

Bəzi  Ərəb  qəbilələri  cinsiyyətləri  və  təcavüzə  məruz  qalan 

seksuallıqları  səbəblərindən  qız  uşaqlarını  diri-diri  torpağa 

basdırıblar.  Bunu  nəzərə  alaraq  demək  olar  ki,  qız  sünnəti 

onların  seksuallıqlarını  inkişaf  etdirmək  məqsədilə  tətbiq 

olunduğu  kimi,  bunun  səviyyəsini  azaltmaq  məqsədilə  də 

həyata keçirilib.

50

 Peyğəmbərimizə (əs) aid olunan hədislər də hər iki məqsədin mümkün olduğuna işarə vurur. 

b) Qız sünnətinin mahiyyəti 

Qız sünnəti qadının seksual həzz mərkəzi olan və qadında 

kişi  cinsiyyət  üzvünün  müqabili  kimi  qəbul  edilən  klitor 

üzərində aparılan kişi sünnətinə oxşar bir əməliyyatdır. Başqa 

sözlə,  “klitoru  halqa  kimi  əhatə  edən,  qaplayan,  bəzən  bir 

                                                 

49

 Buxari, Qüsl, 28. 50

 İbn Kəsir, Təkvir surəsinin təfsiri, 8-9-cu ayələr. 

www.muselmanlar.com

 

 40 

 

qalpaq-kisə kimi 

örtən 


dərinin 

aradan 


qaldırılması 

əməliyyatıdır.”

51

 

Bizim dövrümüzdə olduğu kimi, elmi cəhətdən qeyd edilən formada  izah edilə bilməsə  də,  belə  bir şey  var  idi  və  seksual 

ləzzət mərkəzi olmağı məlum idi. Qız sünnəti məhz buna görə 

klitora tətbiq olunurdu. Məlum idi ki, birbaşa klitora müdaxilə 

etmək  və  ya  onu  kəsib  atmaq  cinsi  şikəstliyə  gətirib  çıxardır. 

Bu  da  bilinirdi:  Sünnət  əməliyyatını  onu  əhatə  edən  dəriyə 

tətbiq  etmək  isə  qadını  seksual  cəhətdən  doyuma  çatmağına 

xidmət  edir.  Bu  səbəbdən  də  lazımi  qədər  həssas  hərəkət 

olunurdu. 

c) Məsələnin dini cəhətdən əhəmiyyət və hökmü 

Qız  sünnəti  ilə  əlaqədar  olaraq  Muhəmməd  peyğəmbərə 

(əs)  aid  edilən  hədislərdə  bu  əməliyyatın  seksuallığı  inkişaf 

etdirən cəhətinə işarə vurulur: 

“Kişilər  üçün  sünnət  olmaq  peyğəmbərlərin  yolundan  getmək 

deməkdir. Qadınlar üçün də bir dəyərdir.”

52

 

Peyğəmbərimizə  (əs)  aid  olduğunu  inkar  edən  fikirlərin əksinə,  onun  tərəfindən  deyildiyini  qəbul  edə  biləcəyimiz  bu 

                                                 

51

 Klitor 


“Klitorun həcmi qadından qadına fərqli olur. Baş və gövdəsinin ümumi uzunluğu orta 

hesabla  3  santimetr  olmaqla  yanaşı,  7  santimetrə  qədər  çata  bilir.    Klitorun  baş 

hissəsinin  həcmi  də  xeyli  dərəcədə  qeyri-sabitdir  və  3-8  millimetr  arasında  olur. 

Təqribən 8000 sinir lifi olan bir quruluşa malikdir.” 

Qeyd: Klitor  və  aşağıda qeyd  olunan  klitoropeksi  (ing. Clitoropexy;  bir növ cinsiyyət 

dodaqlarının  korreksiyası)  ilə  əlaqədar  məlumatlar  doktorsitesi.com  saytından 

götürülmüşdür. Əlavə olaraq baxın: Fritz Kahn, Tənasül həyatımız, İstanbul, 1971-ci il, 

s. 29. 


52

 Əbu Davud, Ədəb, 167; əs-Sünənu-l-kübra, 8/325. 

Qız  sünnəti  ilə  əlaqədar  hədis  rəvayətləri  bizim  təsbitlərimizə  əsasən  Kütubi-sittədə 

təkcə bu mənbədə qeyd olunub. www.muselmanlar.com

 

 41 

 

hədis  sünnətin  qadınlar  üçün  vacib  bir  əməliyyat  olduğunu bildirmir;  müxtəlif  mədəniyyətləri  sintez  edən  İslamaqədərki 

cəmiyyətdə tətbiq olunan və lazımi formada yerinə yetirildiyi 

vaxt  bir  problemə  səbəb  olmamağı  bir  tərəfə,  seksuallığı 

inkişaf  etdirən  bu  əməliyyatı  tətbiq  oluna  bilən  bir  gözəllik 

kimi təsdiq edir. 

Bununla  belə,  Şafei  məzhəbinə  mənsub  olan  alimlər  belə 

hesab edirlər ki, sünnət olmaq kişilərə olduğu kimi, qadınlara 

da  vacibdir.

53

 Güman  ki,  qız  sünnəti  İslamı  deyil,  təkcə  onu dilə gətirənləri maraqlandıran (yəni, onlar üçün qüvvədə olan) 

bu  fikrə  görə  Şafei  məzhəbinin  yayıldığı Misir və  Sudan  kimi 

müsəlman  ölkələrində  özünə  yer  tuta  bilir.  Onu  İslam  dini 

tərəfindən  vacib  bilinməyən,  yerinə  yetirilməsi  sadəcə  olaraq 

adət-ənənə  baxımından  mümkün  bir  iş  hesab  edən  Hənəfi 

məzhəbinin  hakim  olduğu  Türkiyə  kimi  ölkələrdə  isə  qız 

sünnətinə  maraq  omayıb.  Bununla  belə,  bir  çatışmazlıq  kimi 

də qiymətləndirilməyib. 

d) Qız sünnətinin seksual cəhətdən əhəmiyyəti 

Bu  məsələnin  əsas  mövzumuz  olan  seks  baxımından 

əhəmiyyəti  budur  ki,  qız  sünnətinin  məsləhət  bilinməyindəki 

məqsəd 


seksual 

həzzalmanı 

korlamaq 

deyil, 


inkişaf 

etdirməkdir.  Çünki  oğlan  uşaqlarının  sünnət  etdirilməsi  ilə 

əlaqədar  həvəsləndirici  hədislərdə  məqsəd  göstərilmədiyi 

halda,  qız  uşaqlarının  sünnət  etdirilməyi  ilə  bağlı  hədislərdə 

(yaxud da hədis olduğu irəli sürülən sözlərdə) seksual məqsəd 

açıq surətdə bildirilib. 

                                                 

53

 Avnu-l-məbud şərhu sünəni Əbu Davud, 14/185. www.muselmanlar.com

 

 42 

 

Bir hədisdə qeyd edilir ki, Allahın elçisi qız sünnətçisi kimi tanınan Ümmü Ətiyyə adlı qadına belə bir tapşırıq verib:

 54


 

 

  

     


 

  

-  (Qızları  sünnət  etdikdə)  toxunmaqla  kifayətlən  (klitora  və ondakı  sinirlərə  toxunma;  bu  işi  onu  əhatə edən  hissədə  gör). 

Belə  etmək  qadına  daha  çox  ləzzət  verir,  ərini  də  daha  çox  xoşbəxt 

edir.

55

 Məlum olduğu kimi, əsas məqsəd ər-arvadın xoşbəxtliyidir. 

Bu  rəvayətdən  belə  başa  düşülür  ki,  Qərb  dünyasında,  eləcə 

də,  yerli  kütləvi  informasiya  vasitələrində  qadının  intim 

dünyasını  məhv  edən  bir  vəhşət  əməliyyatı  kimi  təqdim 

olunan  qız  sünnəti  əslində  seksual  həzz  hissini  inkişaf 

etdirmək  məqsədilə  məsləhət  görülür.  Əgər  qız  sünnəti 

seksual həzzalmanı azaltmaq məqsədi ilə klitoru kəsib atmaqla 

–  Firon  sünnəti  formasında  tətbiq  edilirsə,  yaxud  da  bu 

əməliyyat  primitiv  üsulla  və  bacarıqsız  şəxslər  tərəfindən 

aparıldığı üçün belə bir mənfi nəticəyə səbəb olursa, onu tətbiq 

etməmək  lazımdır.  Çünki  qadının  seksuallığına  mənfi  təsir 

göstərmək zülmdür. Zülm isə bütün növləri ilə haramdır. 

e) Qadınlarda sünnətəoxşar əməliyyat 

Klitor və onu əhatə edən dərinin quruluşu hər bir qadında 

anadangəlmə  müxtəlif  ölçülərdə  olur.  Bu  da  bəzi  qadınlarda 

zahiri  bir  eybəcərlik  və  orqazm  probleminə  səbəb  olur.  Buna 

görə də estetik-plastik cərrah-ginekoloqlara müraciət olunur. 

                                                 

54

 Bu sözün Allahın elçisi (əs) tərəfindən deyilib deyilməməsi məsələsi mübahisəlidir. Daha  doğrusu,  bu  məsələdə  həmrəylik  yoxdur.  Bəzi  şəxslər  belə  hesab  edirlər  ki,  bu 

söz peyğəmbər tərəfindən deyilib. 

55

 Əbu Davud, Ədəb: babu ma caə fi-l-xitan (Avnu-l-məbud, 14/184). www.muselmanlar.com

 

 43 

 

[“Bəzi  həkimlər  onlara  xüsusilə  orqazma  çata  bilməmək şikayəti  ilə  müraciət  edən  qadınlara  klitoru  kənardan  əhatə 

edən  dərinin  qısaldılması,  yəni,  “klitorun  soyulması” 

əməliyyatını tövsiyə edirlər. Buradakı məqsəd klitorun cinsi 

əlaqə  vaxtı  kişi  cinsiyyət  üzvü  ilə  birbaşa  təmasını  təmin 

etməkdir.  Bu  kimi  əməliyyatlar  kişi  sünnətindən  fərqli 

deyil.”] 

Mütəxəssislər  tərəfindən  bəzi  qız  uşaqları  üçün  lazımlı 

hesab  olunan  qız  sünnətinin  faydalı  olduğunu  oxşar 

əməliyyatların  klitoropeksi  adı  ilə  müasir  tibbin  apardığı 

əməliyyatların arasına daxil olması da təsdiq edir: 

Klitoropeksi  (clitoropexy):

  Klitorun  üstündəki  dəri  onu 

gizlətdiyinə  görə  şəhvani  cəhətdən  oyana  bilməməklə  əlaqəli 

orqazm  problemi  olan  qadınlarda  həmin  dəri  əməliyyatla 

götürülür.  Beləcə,  klitor  üzə  çıxardılır  və  qadının  problemi 

aradan qalxır.

56

 

  

                                                 

56

 Aşağıdakı izah mətni “doktorsitesi.com” adlı internet saytından iqtibas edilmişdir: “Hamımızın bildiyi kimi, seksual oyanmada klitor və G  nöqtəsi bir növ açar rolunu 

oynayır.  Klitor  kişi  cinsiyyət  üzvünün  baş  hissəsinin  qadındakı  ekvivalentidir  və 

EROGEN  dediyimiz  seksual  oyanma  vaxtı  qanlanma  (ona  daxil  olan  qan)  səviyyəsi 

artaraq  həcm  baxımından  böyüyən  bir  quruluşa  malikdir.  Bəzi  hallarda  klitorun 

üstündəki  dəri  qatlantısı  çox  olur  və  bu,  klitorun  böyük  görünməyinə,  habelə, 

formasının  pozulmağına  gətirib  çıxardır.  Bununla  yanaşı,  həmin  qatlantı  klitorun 

oyandırılmağına  və  orqazma  da  maneçilik  törədir.  Bu  kimi  problemlərlə  üzləşən 

qadınlarda  klitorun  üstündəki  dəri  qatlantısını  estetik  cərrahiyə  metodları  ilə 

götürmək  mümkündür.  Biz  bununla  klitoru  kiçildirik.  Bununla  da  həm  estetik 

görünüşü  düzəldir,  həm  də  klitorun  daha  çox  oyandırıla  bilməyini  mümkün  hala 

gətiririk. Bu əməliyyata CLITOROPEXY deyilir. Bu əməliyyatla həm seksual oyanma 

qüsuru olan qadınlarda, həm də klitorunda estetik baxımdan problem olan qadınlarda 

çox yaxşı nəticələr əldə etmək mümkündür.” 

www.muselmanlar.com

 

 

44  

Təhlil 


a)  Mülayim  iqlimi  olan  Mədinədə  qız  uşaqlarının  bəziləri 

olsa da, Allahın elçisinin (əs) məlumatı daxilində sünnət edilib. 

b)  Allahın  elçisi  (əs)  adət-ənənə  çərçivəsində  və  bunun 

məqsədinin  qadının  seksual  doyuma  çatması  olduğunu  qeyd 

edərək  qız  uşaqlarının  sünnət  olunmağını  məsləhət  bilən 

ifadələr işlədib. 

c)  İndiki  dövrdə  dünyəvi  ölkələrin  qadınlarında  belə,  hər 

cür əyani seksual təhriklə üzləşməklərinə baxmayaraq seksual 

doyumsuzluq nisbəti yüksəkdir. 

Bütün  bunlar  bu  məsələ  üzərində  təzədən  düşünməyi  və 

tədqiqat aparmağı vacib hala gətirir. Həmçinin bəzi klitorlarda 

seksual  doyuma  maneçilik  törədən  artıqlığın  olduğu 

məlumdur  və  sünnət  əməliyyatının  zəruriliyi  qəbul  edilir. 

Bunun  üçün  də  estetik-plastik  cərrah-ginekoloqlara  müraciət 

olunur.  

Bəli,  Misir  və  Səudiyyə  Ərəbistanı  kimi  xalqı  müsəlman 

olan  ölkələrdəki  qız  sünnəti  məsələsi  cinsi  həyat  çərçivəsində 

təzədən  nəzərdən  keçirilməli,  lazımi  müqayisəli  tədqiqatlar 

aparılmalı  və  bu  məsələ  olmalı  olduğu  müsbət  hala 

gətirilməlidir.  

Burada  bir  məsələyə  də  toxunmaq  istəyir  və  bunu  faydalı 

hesab  edirik:  Belə  ki,  kişilərə  tətbiq  olunan  sünnətin  böyük 

faydaları  sübuta  yetirilib.  Buna  baxmayaraq bu sahədə  lazımi 

təşəbbüsləri 

göstərməyən, 

göstərə  bilməyən  və  elmi 

sübutlardan  çox  qınayıcı  ideoloji  yanaşmaları  birinci  plana 

çıxardan  qeyri-müsəlman  tibb  mütəxəssislərinin  fikirlərini 

elmi məlumat kimi qiymətləndirmək olmaz. Elə isə müsəlman 


www.muselmanlar.com

 

 45 

 

elm xadimləri bu məsələ ilə mütləq maraqlanmalıdırlar.  Gəlin, 

seksual 


cəhətdən 

xoşbəxtlik 

üçün 

lazımi 


öhdəliklərdən  biri  olan  qız  sünnəti    mövzusunu  bir  hədis 

rəvayəti ilə başa vuraq: 

Ümmü-l-Mühacir adlı möminə xanım belə nəql edir: 

Mən  Rum  məmləkətindən  əsir  götürülən  kənizlərin  arasında 

idim.  Həzrəti  Osman  bizə  müsəlmanlığı  başa  saldı.  Məndən  və  bir 

nəfər  kənizdən  başqa  müsəlmanlığı  qəbul  edən  olmadı.  Həzrəti 

Osman bizim haqqımızda belə dedi: 

Bunları aparıb sünnət etdirin və çimizdirin.

57

 

Mövzunu başa vurarkən... Qadında ən güclü həzzalma bölgəsi olub əsas funksiyası orqazma 

çatmağı  təmin  etmək  olan  klitorun  yaradılması    göstərir  ki, 

Rəbbimizin  məqsədi  qadının  öz  seksuallığını  ən  yüksək  səviyyədə 

yaşamağıdır. 

Bu ilahi məqsəd ortada ola-ola qız sünnəti tətbiq olunma forması 

ilə qadının seksuallığının əleyhinə nəticə verirsə, əlbəttə ki, zülmdür. 

Zülm olduğuna görə də haramdır. Lakin onun 14 əsrdən bəri İslam 

mədəniyyəti  hövzəsində  (ilahi  iradə  çərçivəsində)  qadının  seksual 

xoşbəxtliyini 

təmin 


etmək 

məqsədi 


güdən 

bir 


prinsipə 

əsaslandırılması qadınlıq üçün təqdirəlayiq bir haldır.

 

 

                                                  

57

 Avnu-l-məbud, 14/184. www.muselmanlar.com

 

 46 

 

Seksual  cəhətdən  xoşbəxtlik  üçün  yerinə yetirilməli olan öhdəliklər - 4 

Saqqal və bığ saxlamaq 

“Harun  Musaya  belə  dedi:  “Ey  qardaşım!  Saçımı 

saqqalımı burax.” (Taha, 20/94) 

Kişinin  kişi  kimi,  qadının  da  qadın  kimi  görünməyi  və  bu 

cür hərəkət etməyi ər-arvadın arasında seksual istəkləri inkişaf 

etdirib  artıran  və  onları  doyuma  çatdıran  səbəblərdəndir.

58

 Buna görə də İslam dini kişiyə bığ və saqqal saxlamağı, qadına 

da saçını uzatmağı əmr edib. 

Bığ və saqqalın dindəki yer (hökm) və əhəmiyyəti 

a) Dindəki yeri (hökm) 

Allahın  rəsulu  bığ  və  saqqalı  əvvəlki  peyğəmbərlər 

tərəfindən  təbliğ  edilən  bütün  şəriətlərdə  mövcud  olan  və 

həyata keçirilən bir öhdəlik kimi belə izah etmişdir: 

“Bığı  qısaltmaq  və  saqqal  saxlamaq  da  fitrətdən  –  bütün 

peyğəmbərlərin əməllərindəndir.”

 

O  (Allah  onun  şanını  ucaltsın),  möminlərə  bığ  və  saqqal saxlamağı belə tapşırmışdır: 

[“Bığı  yaxşıca  qısaldın.  Saqqalı  uzadın.  Belə  edin  ki,  yəhudilərə 

oxşamayasınız.” 

                                                 

58

 Bığ və saqqal məsələsi ilə əlaqədar hədisləri, eləcə də, fiqhi ictihadları, irəli sürülən fikir  və  tənqidləri  və  bu  mövzuya  dair  sual  və  cavablarını  birlikdə  oxumaq  və 

məlumat  almaq  istəyənlərə  təzə  adı  ilə  “Oxşamalardan  qorunmaqla  müsəlman 

kimliyimizi mühafizə etmək” kitabımızı tövsiyə edirik. 


www.muselmanlar.com

 

 47 

 

“Bütpərəst-materialistlərə  zidd  olun.  Bığı  qısaldın,  saqqalı uzadın.”]

59

 “Rəbbim  mənə  saqqalımı  uzatmağı  və  bığımı  qısaltmağı  əmr 

etdi”,


  -  deyən  və  ömür  boyu  saqqallı  olan  peyğəmbərimiz  öz 

ümmətinin  bütün  kişilərinə:  “Saqqal saxlayın”,  -  deyə,  tapşırıq 

verib.  Onun  bu  əmrini  əshabələr  və  müctehid  alimlərin  çox 

böyük  əksəriyyəti  yerinə  yetirilməsi  vacib  olan  bir  əmr  kimi 

qiymətləndirmiş  və  özləri  də  buna  əsasən  hərəkət  etmişlər. 

Üzü  qırxmağı  isə  yaradılış  nizam-intizamının  dəyişdirilməsi, 

müsəlman  olmayanlara  və  qadınlara  oxşamaq,  habelə  həzrəti 

peyğəmbərin  buyuruqlarına  zidd  hərəkət  etmək  kimi 

qiymətləndiriblər. 

Həmfikir  olmadığımız  bəzi  İslam  alimləri  belə  hesab 

edirlər  ki,  saqqal  və  bığ  həzrəti  peyğəmbərin  dövründəki 

adət-ənənədən irəli gəlir və bunun cavabdehlik yükləyən bir 

cəhəti yoxdur. 

Quran  həzrəti Harunu  saqqallı  bir  şəxs  kimi  tanıdır (Taha, 

20/94).  Arxeoloji  tapıntılar  və  müsəlman  mənbələri  də həzrəti 

İbrahim,  həzrəti  İsa  və  həzrəti  Muhəmmədin  saqqallı 

olduğunu  qeyd  edir.  Həzrəti  İsanı  saqqallı  təsvir  edən  kilsə 

ikonaları  da  qeyd  etdiyimiz  bu  həqiqəti  təsdiq  edir.  Bu 

məlumatlarla 

yanaşı, 


saqqalın 

bütün 


peyğəmbərlərin 

şəriətlərində  mövcud  olduğunu  izah  edən  fitrət  hədisinə 

əsasən  də  bütün  peyğəmbərlərin  saqqallı  olduğunu  deyə 

bilərik. 

                                                 

59

 Hədislərlə tanış olmaq üçün baxın: Müslim, Təharət, 56; Tirmizi, Ədəb, 14; İbn Macə, Təharət,

  8;  Buxari,  Kitabu  libas  babu  ifali-l-liha,  əl-Camiu-s-səğir,  1/1;  Yusif  Nəbhani, 

Hüccətullahi  alə-l-aləmin,

  521;  Fiqhdəki  fikirlər  üçün  baxın:  Əl-Fiqhu  alə-l-məzahibi-l-

ərbəa,

 2/45. 


www.muselmanlar.com

 

 48 

 

b) Bığ və saqqalın şəxsi və ictimai əhəmiyyəti Bığ  və  saqqal  möminləri  bir-biri  ilə  tanış  edən,  onları  bir-

birinə  qaynadıb  qarışdıran,  cəmiyyətin  fərdə  müsbət  mənada 

nəzarət və təzyiqinə səbəb olan bir geyim-kecim elementidir. 

Bığ  və  saqqal  xüsusilə  indiki  dövrdə  müsəlman  kimliyinin 

formalaşmasına  xidmət  edən  bir  məsələdir.  Bir  növ  yad 

mədəniyyət imperializminə zidd çıxmaqdır. 

Bığ və saqqalın sekslə əlaqəsi 

Kişi  olaraq  yaradılmağın  təzahürü  olan  bığ  və  saqqal 

fizioloji cəhətdən həddi-büluğa çatmağın əlaməti, eləcə də, kişi 

kimi  inkişaf  etməyin  sübutudur.

60

 Bığ  və  saqqal  saxlamaq məhz  bu  səbəbə  görə  bütün  mədəniyyətlərdə  olduğu  kimi, 

dünyəvi  Qərb  mədəniyyətində  də  öz  varlığını  qoruyub 

saxlayır. 

Kişinin bədənində seksuallıqla əlaqədar hormonların lazım 

olduğu kimi fəaliyyət göstərdiyini sübuta yetirən bığ və saqqal 

                                                 

60

 Saqqalsız olduğu halda saqqallı görünmək “Bu  gün  belə  qəbul  olunur  ki,  çənəmizin  çıxıq  quruluşunun  yeganə  bir  funksiyası 

vardır; belə ki, çıxıq saqqallı çənə kişilərə məxsus olan və özünü ətrafındakılara qəbul 

etdirən bir seksual işarə funskiyasını yerinə yetirir. 

İlk  baxışda  əksəriyyəti  hər  səhər  üzlərini  uzun-uzadı  qırxmaq  üçün  cidd-cəhd  edən 

müasir kişilərin bu günə qədər ülgücdən savayı bir sınağa təşəbbüs etməməyini qəribə 

qarşılamaq  mümkündür.  Ancaq  ikinci  baxışda  bunun  bünövrəsində  duran  səbəbi 

görmək  olur.  Belə  ki,  bu,  nə  qorxaqlıqdır,  nə  də  “öz  başının  ağası”  olmaqdan 

məhrumiyyət.  Burada  əsas  məsələ  sadəcə  olaraq  saqqalsız  vaxtında  belə,  saqqallı 

görünmək kimi ikitərəfli bir istəyi əks etdirməkdir. Üzü qırxmaq sifətin alt tərəfindəki 

yarısında  kişiyana  –  göyümtül  bir  kölgə  buraxır.  Məhz  bu  kölgə  orada  tük  bitdiyinə 

sübutdur.  Əgər  təzə  bir  metodla  kişilərin  saqqalları  (üzlərindəki  tüklər)  tamamilə 

aradan qaldırılsaydı, başqa sözlə desək, oradakı göyümtül kölgə yox olsaydı, bu üzün 

sahibi güzgüdəki qadınabənzər görüntüdən güman ki, heç də razı qalmazdı.” (Baxın: 

Desmond Morris, Sevmək toxunmaqdır, Sander nəşriyyatı, s. 6) www.muselmanlar.com

 

 49 

 

kişiyana  mesajlar  vermək  üçün  yaradılan  və  seksual  gücü artıran kişilik dəyərlərindən birini təşkil edir. 

Qeyd edək ki, bığ və saqqalın əleyhinə şərtləndirici mədəni 

korlanmaya  məruz  qalmayan  şəxslər  tərəfindən bığ-saqqal  və 

seks arasındakı əlaqə bilinən və dilə gətirilən bir həqiqətdir. 

Yeri gəlmişkən, burada bığın seksual münasibətlərə sirayət 

edən müsbət və mənfi cəhətlərinə də toxunmaq lazımdır. Belə 

ki, bığ və saqqal, yaxud da təkcə bığ saxlayan mömin bir şəxs 

onun  formasına,  habelə,  təmizlik  məsələsinə  çox  fikir 

verməlidir.

61

 Çünki  haradasa  ağıza  girən  bığ  xüsusən  də  cinsi əlaqədən  qabaq  yaxşı-yaxşı  yuyulub  ətirlənməsə,  seksual 

nifrətə  səbəb  ola  bilər.  Axı  dodaqlar  sevişməyin  əsas 

elementləridir! 

Allahın elçisi buna görə belə demişdir: 

   

       


  

“Bığını  qısaltmayan  biz

im  yaşayış  tərzimizdə  olanlardan 

deyil.”


62

 Ona aid olunan bir hədisdə isə baxılıb düzəldilməyən 

bığın sekslə bağlı eybini tarixi bir həqiqətə toxunaraq belə izah 

etmişdir: 

                                                 

61

 Allahın  elçisinin  hədislərinə  əsasən  saqqalın  uzunluğu  ən  boy-buxunlu  kişilərdə Yüklə 417,12 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə