KolinomimetiK İLAÇlar parasempatomimetiK İLAÇlar ve antikolinesterazlar doç. Dr. E. Pelin kelicenYüklə 3,91 Mb.
tarix28.01.2017
ölçüsü3,91 Mb.
#6591


KOLİNOMİMETİK İLAÇLAR PARASEMPATOMİMETİK İLAÇLAR VE ANTİKOLİNESTERAZLAR

 • Doç. Dr. E. Pelin KELİCEN

 • http://yunus.hacettepe.edu.tr/~pkelicen/


KOLİNOMİMETİK İLAÇLAR

 • M ve N reseptörleri (kolinoseptörleri) direkt/indirekt aktive eden ve bu res.leri taşıyan hedef h.’lerde Ach’in etkisini taklit eden ilaçlardır.

  • Parasempatomimetik ilaçlar (M agonistler)
  • Ganglionları direkt stim. eden ilaçlar
  • (N stim/agonistler)
  • Antikolinesterazlar (Kolinesteraz inh.)


Parasempatomimetik ilaçlar ( M agonistler)

 • Efektör organların M res.lerini etkileyerek parasempatik sinir stim.’unun etkilerinin aynısını yaparlar.

 • M1, M2, M3,M4

  • Ach ve Kolin esterleri
  • Parasempatomimetik alkaloidler ve sentetik benzerleri
  • Farmakolojik Etkileri
  • KV sistem
  • GI düz kasları
  • Göziçi kaslar
  • Tükrük ve dış salgı bezleri
  • Mesane
  • Genel Kural
  • Damar düz kaslarını ve sfinkterleri gevşetir, diğer düz kasları kasarlar.


Parasempatomimetik ilaçlar ( M agonistler)

 • KV SİSTEM:

  • Pulmoner ve sistemik arter yataklarında vazodilatasyon
   • Damar endotel h. membran M res.
   • NO (EDRF)
   • Damar düz kas h. gevşeme
  • Vazodilatasyon nedeniyle arteriyel kan P azalır, refleks etki ile kalpte taşıkardi
  • Doz artarsa kalpte direkt etki egemen: Bradikardi.
  • SA düğümde impuls üretimi yavaşlar: Negatif kronotrop etki
  • Atriyum kasında kasılma gücü azalır: Negatif inotropik etki
  • AV düğümde iletim hızı yavaşlar; parsiyel/tam kalp bloğu,


Parasempatomimetik ilaçlar ( M agonistler)

 • GIS:

  • MB çeper düz kaslarını kasar
  • Tonus, peristaltik kasılma amplitüd ve sıklığı artar.


Parasempatomimetik ilaçlar ( M agonistler)

 • Göz:

  • İris sirküler kasını kasar: MİYOZİS
  • İris kalınlığı azalır, iridokorneal açı genişler, aköz humorun schlemn kanalından akışı kolaylaşır, glokom krizinde göz içi P ‘nı azaltır
  • Silyer kaslarını kasarlar, lens bombeleşir, yakın görmeye ayarlanır: AKOMODASYON SPAZMI
  • Konjonktiva damarlarında vazodilatasyon: Göz kızarması
Parasempatomimetik ilaçlar ( M agonistler)

 • Dış salgı bezleri:

  • Tükrük bezlerinde bol sulu salya (Hipersalivasyon)
  • Mide mukozası, asid, pepsin, müsin salgısında artış.
  • Barsak mukoza bezleri, pankreas ekzokrin bezlerde salgı artışı,
  • Solunum yolları mukoza bezi salgısında artış; astımlılarda solunum güçlüğü
  • Burun akması (Rinore)
  • Terleme ve gözyaşı akması (Lakrimasyon)


Parasempatomimetik ilaçlar ( M agonistler)

 • Cilt damarları:

  • Vazodilatasyon
   • Ciltte kızarma (Flushing)
   • Sıcaklık artışı, sıcaklık duyumsaması


Parasempatomimetik ilaçlar ( M agonistler)

 • Diğer düz kaslı organlar:

  • Mesane çeper (detrusor) kasını kasarlar, kapasitesini azaltırlar
  • Trigon ve sfinkteri gevşetir
   • Yüksek dozda istek dışı miksiyon
  • Bronş düz kasını büzer: BRONKOSPAZM (Bronşial astımda duyarlılık artışı)
  • Safra kesesi ve safra yollarında büzülme


Parasempatomimetik ilaçlar ( M agonistler)

 • SSS:

  • Ach
  • Kolin esterleri
   • Kuvaterner amonyum…Kan-beyin engelini geçemezler
  • Alkaloidler
  • Bazı antikolinesterazlar
   • SSS’ni geçerler


Parasempatomimetik ilaçlar ( M agonistler)

   • KOLİN ESTERLERİ
    • Asetil kolin (Ach)
    • Betanekol
    • Karbakol (Karbamilkolin)
    • Metakolin


Parasempatomimetik ilaçlar ( M agonistler)

   • KOLİN ESTERLERİ
    • Asetil kolin (Ach)
    • SSS ve periferde nöromediyatör,
    • Plazmadaki psödokolinesterazlarla; kolinerjik kavşak ve eritrositlerdeki asetilkolinesterazlarla inaktive edilir.
    • Etkisi çok kısa.
    • Selektif değil.
    • Periferde kolinerjik res.lü bütün yapıları etkiler.
    • Oral etkisiz.
    • iv.
    • Katarakt vd göz ameliyatlarında Ach %1 sol, çabuk miyozis için kullanılır.
Parasempatomimetik ilaçlar ( M agonistler)

   • KOLİN ESTERLERİ
    • Betanekol
    • Sadece M etki,
    • Kolinesterazlara dayanıklı,
    • GIK, mesane üzerinde selektif ve güçlü kasıcı etki,
    • MB kanalı ve mesane atonilerinde sc.


Parasempatomimetik ilaçlar ( M agonistler)

   • KOLİN ESTERLERİ
    • Karbakol (Karbamilkolin)
    • M ve belirgin N etki,
    • Kolinesterazlara dayanıklı,
    • Kronik açık-açılı glokomda pilokarpine rez. varsa oftalmik sol.


Parasempatomimetik ilaçlar ( M agonistler)

   • KOLİN ESTERLERİ
    • Metakolin
    • Sadece M (N etki düşük),
    • Psödokolinesterazlara dayanıklı,
    • Etki süresi nispeten uzun,
    • KV sistem üzerinde selektif,
    • Astımlı hastalarda (M ilaçlar hava yolu rez. Arttırdığı için) subklinik astma olgularının teşhisinde.


Parasempatomimetik ilaçlar ( M agonistler)

   • PARASEMPATOMİMETİK ALKALOİDLER VE SENTETİK BENZERLERİ
    • Pilokarpin
    • Muskarin
    • Arekolin
    • Aseklidin
    • Oksotremorin


Parasempatomimetik ilaçlar ( M agonistler)

   • PARASEMPATOMİMETİK ALKALOİDLER VE SENTETİK BENZERLERİ
    • Pilokarpin
    • M etki,
    • Otonom gang. ve AM üzerinde stimulan etki (M1)
    • Ter, tükrük, salgı bezi salgılarını arttırır,
    • Oftalmik sol. Glokomda göziçi P’nı azaltır.
    • Pilokarpin: Açık-açılı glokom
    • Sec. Glokom kronik ted.
    • Akut dar-açılı glokom acil ted.
    • En tercih edilen miyotik ilaç.


Parasempatomimetik ilaçlar ( M agonistler)

   • PARASEMPATOMİMETİK ALKALOİDLER VE SENTETİK BENZERLERİ
    • Muskarin
    • Ufak dozda parasempatomimetik etki (M),
    • Doz arttıkça otonom gang. ve AM üzerinde stimulan etki (M,N)


Parasempatomimetik ilaçlar ( M agonistler)

   • PARASEMPATOMİMETİK ALKALOİDLER VE SENTETİK BENZERLERİ
    • Arekolin
    • M ve belirgin N etki.
    • SSS: Öfori
    • Öğrenme ve bellekle ilgili M1


Parasempatomimetik ilaçlar ( M agonistler)

   • PARASEMPATOMİMETİK ALKALOİDLER VE SENTETİK BENZERLERİ
    • Aseklidin
    • Glokom ted., miyozis ve akomodasyon spazmı


Parasempatomimetik ilaçlar ( M agonistler)

   • PARASEMPATOMİMETİK ALKALOİDLER VE SENTETİK BENZERLERİ
    • Oksotremorin
    • Sentetik M agonisti,
    • Beyinde striatumdaki M res. Selektif uyarır,
    • Tremor, ataksi, rijidite,
    • Deney hayvanlarında deneysel parkinson oluşturmak için kull.


ANTİKOLİNESTERAZLAR

   • Sinaps ve kavşaklarda asetilkolinesterazı inhibe ederek Ach birikmesine,parasempatomimetik (M) etkilere ilave olarak N etkiler oluştururlar.
   • Semp., parasemp. gang. ve çizgili kasları uyarırlar
   • Psödokolinesterazı da inhibe ederler. İlaç olarak verilen Ach ve bu enzimle yıkılabilen kolin esterlerinin etkisini potansiyalize ederler.
   • Süksinil kolin ve prokain gibi plazma ve KC psödokolin esterazları tarafından inaktive edilen ilaçların etkinliği ve etki süresi artar.


ANTİKOLİNESTERAZLAR

   • Asetilkolinesteraz (AchE) molekülü ve Ach ve inhibitör ilaçlarla etkileşmesi:
    • AchE, bir aktif nokta içeren monomerlerin yaptığı oligomer şeklinde bulunur.
    • AchE molekülleri, kolinerjik sinaps ve kavşaklarda pre- ve postsinaptik membranın dış yüzüne bağlanmış olarak bulunur.
    • AchE’da, Ach’in bağlandığı aktif merkez molekülün 3 boyutlu yapısı içinde katalitik triadı oluşturur.
    • ANTİKOLİNESTERAZ İLAÇ TİPLERİ
    • İnhibisyon reversibl
    • İnhibisyon irreversibl
ANTİKOLİNESTERAZLAR

   • REVERSİBL İNHİBİTÖRLER
    • Karbamatlar
    • FİZOSTİGMİN Tersiyer amin
    • NEOSTİGMİN Kuvaterner amonyum
    • PİRİDOSTİGMİN Kuvaterner amonyum
    • DEMEKARYUM Kuvaterner amonyum
    • EDROFONYUM Tam anlamıyla reversibl inh. Etkisi çok kısa sürer.
    • AMBENONYUM Nisbeten uzun etkili
    • DİSTİGMİN Uzun etkili reversibl antikolinesteraz
    • KARBARİN (SEVİN) Böceklerin AchE’ına afiniteli (İnsektisit)
    • APOKARB (BAYGON)


ANTİKOLİNESTERAZLAR

   • İRREVERSİBL İNHİBİTÖRLER
    • Organofosfatlar uçucu, fazla stabil değil,
    • Enzimin esteratik noktasına bağlanırlar,
    • Girişim yapılmazsa, sinaps ve kavşaklarda organofosfatla inhibe edilmiş enzim etkinliğinin yeniden başlaması genellikle yeni enzim sentezi suretiyle olur, haftalar/ aylar sürer (Eskime-aging- olayı)
    • MALATİON Tarım ilaçları, baş bitine de karşı.
    • PARATİON
    • PARAOKSAN
    • En toksik olanları savaş gazı, sinir gazı TABUN, SARİN, SOMON
    • EKOTİYOFAT (Kuvaterner amin) Göze lokal
    • İZOFLOROFAT


ANTİKOLİNESTERAZLAR

   • FİZOSTİGMİN
   • MB abs. İyi
   • Yavaş iv olarak santral antikolinerjik etkili ilaçlarla zehirlenmelerde ANTİDOT
    • Atropin
    • Skopolamin
    • Parkinson’a karşı kullanılan antikolinerjikler
    • Trisiklik antidepresanlar
   • Oftalmolojide MİYOTİK
   • Alzheimer ted.


ANTİKOLİNESTERAZLAR

   • NEOSTİGMİN (Kuvaterner amonyum)
   • Daha etkin
   • SSS etkisi (-)
   • Parenteral sk
   • MYASTENİA GRAVİS’te Piridostigmin, Distigmin, Ambenonyum


ANTİKOLİNESTERAZLAR

   • EDROFONYUM
   • Çok kısa etki süresi
   • İv enzim enh. 5-10 dak. Sürer
   • Myastenia gravis TEŞHİSİNDE ya da tedavide kullanılacak antikolinesteraz ilacın titrasyonunda


PARASEMPATOMİMETİKLERİN VE ANTİKOLİNESTERAZLARIN KLİNİK FARMAKOLOJİSİ

   • 1. Postoperatif paralitik ileus ve mesane atonisi
   • 2. Glokom
   • 3. Kompetitif NMB’in etkisini sonlandırmak
   • 4. Zehirlenmeler
   • 5. Refluks özefajiti
   • 6. Atropin zehirlenmesinin teşhisi
   • 7. Myastenia Gravis
   • 8. Alzheimer


PARASEMPATOMİMETİKLERİN VE ANTİKOLİNESTERAZLARIN KLİNİK FARMAKOLOJİSİ

   • 1. Postoperatif paralitik ileus ve mesane atonisi
   • (Mekanik tıkanıklıkta kontrendike!)
   • NEOSTİGMİN
   • BETANEKOL


PARASEMPATOMİMETİKLERİN VE ANTİKOLİNESTERAZLARIN KLİNİK FARMAKOLOJİSİ

 • 2. Glokom

   • Parasempatomimetik ilaçlar PİLOKARPİN
   • (Miyotik %4)
   • Bazı antikolinesteraz sol. Lokal
   • FİZOSTİGMİN SALİSİLAT (%0.5-1)
   • Akut konjestif glokom krizinde


PARASEMPATOMİMETİKLERİN VE ANTİKOLİNESTERAZLARIN KLİNİK FARMAKOLOJİSİ

 • 3. Kompetitif NMB’in etkisini sonlandırmak

 • Cerrahi girişimlerden sonra Kürarizan maddenin yarattığı kas felcini ortadan kaldırmak için

 • sk NEOSTİGMİN

 • EDROFONYUM

 • (Antikolinesterazlar, depolarizasyonlu blok yapan süksinilkolin’e bağlı çizgili kas felcini ortadan kaldırmak için kullanılmazlar. Felci arttırırlar.)PARASEMPATOMİMETİKLERİN VE ANTİKOLİNESTERAZLARIN KLİNİK FARMAKOLOJİSİ

 • 4. Zehirlenmeler

 • Atropin, TCA, Fenotiazinler vb antikolinerjiklerle olan zehirlenmelerde

 • Antidot FİZOSTİGMİN SALİSİLAT (1-4 mg) iv/imPARASEMPATOMİMETİKLERİN VE ANTİKOLİNESTERAZLARIN KLİNİK FARMAKOLOJİSİ

 • 5. Refluks özefajiti

 • BETANEKOL (oral)alt özefagus sfinkterini büzer ve mide asidinin özefagusa geçmesini önler.PARASEMPATOMİMETİKLERİN VE ANTİKOLİNESTERAZLARIN KLİNİK FARMAKOLOJİSİ

 • 6. Atropin zehirlenmesinin teşhisi

 • 10-30 mg. Sk METAKOLİN

 • Ciltte kızarma

 • Burun/gözyaşı akmaması

 • Salya akmaması

 • Barsak peristaltizminde artma olmaması

 • atropin zehirlenmesini gösterir.PARASEMPATOMİMETİKLERİN VE ANTİKOLİNESTERAZLARIN KLİNİK FARMAKOLOJİSİ

 • 7. Myastenia Gravis

 • NM kavşakta N.res. proteinine karşı otoimmünreaksiyon gelişmiş ve N. res.’üne karşı hasta serumunda Ak bulunmuştur. Bu Ak’lar kasta kavşak sonrası membranda toplanır. Anti-res. Ak’lar reseptör yıkımını arttırır.

 • MG rutin tedavisinde:

 • NEOSTİGMİN

 • PRİDOSTİGMİN Daha uzun etki, oral

 • DİSTİGMİN Daha uzun etki, oral

 • EFEDRİN

 • GLUKOKORTİKOİD (immümsupresif)

 • TİMEKTOMİ (Genç hastada tam iyileşme)PARASEMPATOMİMETİKLERİN VE ANTİKOLİNESTERAZLARIN KLİNİK FARMAKOLOJİSİ

 • 7. Myastenia Gravis

 • NEOSTİGMİN tedavisinde

 • Aşırı dozda neostigmin NM kavşakta fazla Ach birikimine neden olur.

 • Devamlı depolarizasyon ve felç (Kolinerjik kriz)

 • Doz yetersizse Myastenia krizi

 • KOLİNERJİK KRİZ ile MYASTENİA KRİZİNİ birbirinden ayırmak için NEOSTİGMİN dozu EDROFONYUM ile titre edilir.

 • 1-2 mg iv Edrofonyum

 • Felç ağırlaşıyorsa KOLİNERJİK KRİZ

 • Felç hafifliyorsa MYATENİA KRİZİ (İlaç dozu arttırılmalı)PARASEMPATOMİMETİKLERİN VE ANTİKOLİNESTERAZLARIN KLİNİK FARMAKOLOJİSİ

 • 8. Alzheimer Hastalığının Tedavisinde

 • Kolinerjik nöronların progresif bir dejenerasyonunun eşlik ettiği ileri yaş hastalığı.

 • Kognitif (bilişsel) fonksiyonlar ve bellek bozulur.

 • Fizostigmin

 • TakrinPARASEMPATOMİMETİK İLAÇLARIN YAN TESİRLERİ

 • Ortak M yan tesirler:

 • Bulantı,

 • Kusma

 • Karın ağrısı,

 • Diyare,

 • Terleme,

 • Hipersalivasyon,

 • Rinore-lakrimasyon,

 • İşeme gereksinimi,

 • Uzağı görememe,

 • Bazen bronkospazm,

 • Bradikardi,

 • AV iletim bozukluğu,

 • SSS’ne girenler santral yan t.,

 • Çizgili kaslarda fasikülasyonlar ve aşırı dozda felç.ÇEŞİTLİ İNSEKTİSİTLERLE ZEHİRLENMELER

 • Organofosfatlı insektisitler cilt, GIK ve solunum yollarından kolayca geçerler.

 • Akut zehirlenme belirtileri:

 • Parasempatomimetik (M) belirtiler

 • Çizgili kas belirtileri

 • SSS belirtileri

 • Primer ölüm nedeni solunum felci.

 • SPESİFİK TEDAVİ:

 • ATROPİN (Santral etkileri de giderir)

 • Enzim reaktivatörleri PRALİDOKSİM (SSS’ne giremez)

 • OBİDOKSİM

 • (AchE enzim moleküllerine bağlanıp onu çalışmaz hale getiren organofosfatlı insektisite “nükleofilik saldırı” yaparak bağlanma yerlerinden koparır, enzimi serbestleştirir, reaktive eder.ZAMAN*)PARASEMPATOMİMETİK İLAÇLARIN KONTRENDİKASYONLARI

 • 1. GIK ve üretrada mekanik tıkanıklıkda,

 • 2. Hipertiroidizmde,

 • 3. Astmada,

 • 4. Koroner kalp hast.da,

 • 5. Postoperatif şok ve dolaşım bozukluklarında,

 • 6. Gebelikte,

 • 7. Peptik ülserde.Kaynaklar:

 • Kaynaklar:

  • Prof. Dr. S. Oğuz Kayaalp, Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, 10. Baskı, Hacettepe Taş, 2002.
  • Bertram G. Katzung, Basic&Clinical Pharmacology, 7th edition, Appleton&Lange, 1998.Yüklə 3,91 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə