Lokal målbeskrivning för st-utbildning I kardiologiYüklə 89,61 Kb.
tarix01.04.2017
ölçüsü89,61 Kb.
#13158

LOKAL MÅLBESKRIVNING FÖR ST-UTBILDNING I KARDIOLOGI

HJÄRTKLINIKEN, DANDERYDS SJUKHUSHJÄRTSVIKT, PALLIATIV HJÄRTSJUKVÅRD, ENDOKARDIT OCH PERIMYOKARDIT


BÖCKER
NÄTRESURSER


ESC

Camm AJ et al, editors. The ESC Textbook of Cardiovascular Medicine. 2nd ed. New York: Oxford University Press; 2009.


Braunwald

Mann DL et al, editors. Braunwald’s Heart Disease: A Textbook of Cardiovascular Medicine, 10th ed. Philadelphia: Saunders Elsevier; 2011.


Persson

Persson J och Stagmo M. Perssons kardiologi: Hjärtsjukdomar hos vuxna. 7:e upplagan. Lund: Studentlitteratur; 2014.


Wickström

Wikström G (red). Hjärtsvikt. Lund: Studentlitteratur; 2014.
Akut hjärtsjukvård: Akut hjärtsjukvård - behandlingsprogram

http://vardgivarguiden.se/ahs


Akut internmedicin: Akut internmedicin – behandlingsprogram (Janusinfo)

http://www.janusinfo.se/Behandling/Akut-internmedicin/


ESC guidelines: ESC Clinical Practice Guidelines list

http://www.escardio.org/Guidelines-&-Education/Clinical-Practice-Guidelines/ESC-Clinical-Practice-Guidelines-list/listing


ESCeL-onlinekurs: ESC eLearning Platform – General Cardiology

Kräver registrering för inloggning (gratis)

http://learn.escardio.org/lp/generalcardiology/knowledge
Lokalt PM

Återfinns genom att söka på DSnet.


Läkartidningen: Läkartidningen, Medicinens ABC

http://www.lakartidningen.se/Sok-arkiv/?f=g:Medicinens%20ABC&s=dd


Lärtorget: Lärtorget – SLL:s portal för kompetensutveckling

http://lartorget.sll.seMÅLBESKRIVNINGAR


S08: Socialstyrelsens målbeskrivning för ST-läkare 2008 (SOSFS 2008:17)

https://www.socialstyrelsen.se/ansokaomlegitimationochintyg/bevis,specialistkompetens/Documents/stmal-kardiologi.pdf


S15: Socialstyrelsens målbeskrivning för ST-läkare 2015 (SOSFS 2015:8)

https://www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/2015-4-5


Mål SvKF: Svenska Kardiologföreningens målbeskrivning (rev. 2015)

http://www.cardio.se/målbeskrivningINSTRUKTIONER
 • S08 och S15 refererar till 2008 respektive 2015 års målbeskrivning från Socialstyrelsen

 • Icke färgkodade rutor under ”Metod” innebär att metoden är klinikbunden eller en kurs

 • Gulmarkerade rutor i dokumentation innebär krav från Socialstyrelsen

 • Blåmarkerade länkar är klickbara och hänvisar direkt till nätresursenFas

S08

S15

Placering

Mål SvKF

Metod

Dokumentation

Hjärtsvikt

Tidig

6.

c8.

AKM
Avd 96
Avd 97

Att behärska bedömning av hemodynamiskt status, symtom och differentialdiagnoser vid hjärtsvikt.

 • ESC: Heart Failure - Diagnosis (Symptoms + Signs)

 • Intyg om godkänd kurs (S08: 6)

 • Intyg för genomfört T4-handledarskap.

 • Dokumentation av seminarium och T4-handledarskap i ST-plan.

 • ESC consensus statement: How to diagnose diastolic heart failure (2007)
  http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/ehj/28/20/2539.full.pdf

 • Kompendium för status och anamnes (KI): Status

 • Öva hjärtauskultation online: - Heart sound tutorial
  http://www.blaufuss.org

 • Genomföra ESCeL-onlinekurs: History Taking and Clinical Examination.

 • Genomföra ESCeL-onlinekurs: Heart Failure - Assessment.

 • Genomgång av Hjärtkärljournalen (verkar som checklista och definitioner finns för alla termer som inte är fritext)

 • Hålla i sviktseminarium för kandidater.

 • Vara T4-handledare (Ca 1 mån undervisning av kandidater i bl a status- och anamnestagning).

 • Ha minst 1 veckas placering på studentakuten.

 • Ha flera fördjupade statusgenomgångar med överläkare (sit-in).
Tidig

3.

4.

6.c6.

c8.


AKM

Hjärtjour

Avd 70

Avd 74


Avd 75

Att behärska handläggning av akut hjärtsvikt och lungödem inklusive noninvasiv ventilation.

Inklusive: • Akut hjärtsvikt

 • Lungödem

 • Kardiogen chock

 • Hjärttamponad

 • Akut myokardit

 • Braunwald: Heart Failure - Diagnosis and Management of Acute Heart Failure

 • ESC: Heart Failure - Acute heart failure and pulmonary oedema

 • Intyg om godkänd kurs (S08: 4,6).

 • Intyg om randning på Medicinkliniken.

 • Guidelines-skrivning (Acute and Cronic Heart Failure)

 • Godkända Lärtorgetutbildningar.

 • Godkända ESCeL-kurser.

 • Checklista att man hållit i föreläsning eller seminarium.

 • Checklista inför tjänstgöring som hjärtjour - NIV: indikationer och tekniskt handhavande.

 • Akut hjärtsjukvård: Behandling av akut hjärtsvikt och kardiogen chock.

 • Läkartidningen: ABC om Hjärtsvikt på akuten (akut). http://www.lakartidningen.se/Functions/OldArticleView.aspx?articleId=18934

 • ESC guidelines: Acute and Cronic Heart Failure (2012)

http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/ehj/33/14/1787.full.pdf

 • Akut internmedicin: Icke invasivt andningsstöd - CPAP och NIV.

 • Lokalt PM: Hjärtsvikt, Dopamininfusion, DS.

 • Genomföra Lärtorget-utbildning: Larmutbildning

 • Genomföra Lärtorget-utbildning: Kunskapstest, avd 75.

 • Genomföra Lärtorget-utbildning: Blodgastolkning på akutmottagningen.

 • Genomföra ESCeL-onlinekurs: Heart Failure - Acute Heart Failure.

 • Akut hjärtsjukvård: Perikardit och Myokardit

 • ESC Webinar: Clinical presentation, Diagnosis and Treatment of Myocarditis
  http://www.escardio.org/Guidelines-&-Education/E-learning/Webinar-recordings/Myocardial-and-pericardial-diseases/clinical-presentation-diagnosis-and-treatment-of-myocarditis

 • Delta på föreläsning/seminarium om akut hjärtsvikt som hålls av kollega under sen ST.

 • Kurs i akut internmedicin och/eller hjärtsvikt.Sen

4.

c6.

Hjärtjour

Avd 70


Att kunna utföra urakut perikardocentes.


 • Video på Svenska Kardiologföreningens sida: http://www.cardio.se/utbildningsresurser

 

Sen

6.

c8.

Avd 70

Att kunna bedöma indikation för mekaniskt cirkulationsstöd.

 • Braunwald: Heart Failure - Assisted Circulation in the Treatment of Heart Failure

 • Wikström: Mekanisk vänsterkammarassist för långtidsbruk och hjärttransplantation

 • Intyg om godkänd kurs (S08: 6)

 • Godkända ESCeL-kurser.

 • Genomföra ESCeL-onlinekurs: Heart Failure - Device Therapy of Heart Failure

 • SK-kurs i hjärtsvikt.

 • Deltagande i föreläsning.
Tidig

Sen


6.

c8.

Avd 96

Avd 97


Att kunna klassifikation, epidemiologi, riskfaktorer, patofysiologi och prognos vid:


 • Akut hjärtsvikt

 • Kronisk hjärtsvikt

 • Pulmonell hypertension (Sen ST)

 • Hjärtsvikt med bevarad systolisk funktion

TIDIG ST:

 • Persson: Hjärtsvikt

 • Wikström: Epidemiologi och prognos + Fysiologi

 • Intyg om godkänd kurs (S08: 6)

 • Guidelines-skrivning (Acute and Cronic Heart Failure)

 • Intyg för undervisning.

 • Godkända ESCeL-kurser.

 • Akut hjärtsjukvård: Hjärtsvikt - Bakgrund, definitioner och diagnostik.

 • Läkartidningen: ABC om Hjärtsvikt på akuten (kronisk, del 1). http://www.lakartidningen.se/Functions/OldArticleView.aspx?articleId=18647

 • Lokalt PM: Användning av natriuretisk peptid (NT-proBNP) vid hjärtsvikt och misstänkt hjärtsvikt på hjärtkliniken.

 • Genomföra ESCeL-onlinekurs: Heart Failure - Epidemiology, Aetiology and Pathophysiology

 • Hålla i sviktseminarium för kandidater.

SEN ST:

 • Braunwald: Heart Failure (ssk Pathophysiology of Heart Failure)

 • Braunwald: Heart Failure with Normal Ejection Fraction

 • Brauwald: Pulmonary Hypertension

 • ESC: Heart Failure - Introduction, epidemiology, aetiology, comorbidity, pathophysiology och cardiac responses to ventricular injury and reduced stroke volume

 • ESC: Pulmonary Hypertension

 • ESC guidelines: Acute and Cronic Heart Failure (2012):

http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/ehj/33/14/1787.full.pdf

 • SK-kurs i Hjärtsvikt.
Sen

6.
12.

c8.

Avd 70
Avd 96

Att kunna tillämpa och värdera resultatet av noninvasiva och invasiva diagnostiska metoder* vid hjärtsvikt.

*artärkateter, central venkateter, höger- och vänstersidig hjärtkateterisering, myokardbiopsi, koronarangiografi arbetsprov med syreupptag, spirometri, CT-thorax, pulmonalisangiografi och MR-hjärta"

 • Braunwald: Heart Failure - Diagnosis and Management of Acute Heart Failure

 • ESC: Heart Failure - Diagnosis (Investigations)

 • Wikström: Bildgivande diagnostik vid svikt

 • Intyg om godkänd kurs (S08: 6,12)(S15: c6)

 • Intyg om randning på Klinfys.

 • Intyg om randning på IVA.

 • Muntlig kontroll med operatör för hjärtkateterinsering.

 • PM – Hjärtsvikt, hemodynamisk högersidig hjärtkateterisering.

 • PM – Hjärt-EKO bedside på Hjärtkliniken, DS.

 • Kurs om noninvasiva och invasiva undersökningsmetoder.

 • Randning på IVA.

 • Randning på Klinfys.

 • Delta vid coronarangio och hjärtkateterisering på angiolab.

 • Fallseminarium för diagnostiska metoder.
Tidig
Sen

4.
6.

b3.
c6.
c8.

AKM
Avd 70
Avd 96
Avd 97

HKCN


Att behärska läkemedelsbehandling vid akut och kronisk hjärtsvikt.

 • Wikström: Läkemedelsbehandling

 • ESC: Heart Failure – Treatment

 • Intyg om godkänd kurs (S08: 4,6)(S15: b3, c6)

 • Intyg för undervisning.

 • Guidelines-skrivning (Acute and Cronic Heart Failure)

 • Godkända ESCeL-kurser.

 • ESC guidelines: Acute and Cronic Heart Failure (2012)
  http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/ehj/33/14/1787.full.pdf

 • Akut hjärtsjukvård: Hjärtsvikt - Behandling av kronisk och akut hjärtsvikt.

 • Läkartidningen: ABC om Hjärtsvikt på akuten (akut och kronisk, del 2)

 • Genomföra ESCeL-onlinekurs: Heart Failure - Pharmacological Management of Heart Failure

 • Hålla i sviktseminarium för kandidater.

 • Auskultation på sviktmottagning (LÄK och SSK).

 • Hålla i Hjärtskola (sen ST)

 • SK-kurs i Hjärtsvik
Tidig

Sen


11.
15.

b1.
b2.
c12.

AKM
Avd 70
Avd 94
Avd 96
Avd 97

HKCN


Att behärska rådgivning om levnadsvanor

Att ha kunskap om betydelsen av fysisk träning vid hjärtsvikt. • Wikström: Fysisk träning och nutrition vid hjärtsvikt

 • ESC: Heart Failure – Education

 • Intyg om godkänd kurs (S08: 11)(S15: b2, c12)

 • Godkända ESCeL-kurser.

 • Akut hjärtsjukvård: Hjärtsvikt - Utskrivning vid Hjärtsvikt

 • Genomföra ESCeL-onlinekurs: Heart Failure -
  Other Management Considerations

 • Läkartidningen: Träning vid kronisk hjärtsvikt för att förbättra livskvaliteten (Översikt)
  http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Klinisk-oversikt/2015/11/Traning-vid-kronisk-hjartsvikt-for-att-forbattra-livskvaliteten/

 • Kurs i primär- och sekundärpreventiva kardiovaskulära riskfaktorer samt kardiologisk rehabilitering.

 • Auskultation 1-2 dgr på sviktmottagning (LÄK+SSK).

 • Läs igenom patientbroschyr för patienter på sviktmottagningen.
Tidig

11.
14.

a1.
b2.
b3.
c12.

AKM
Avd 70
Avd 96
Avd 97


Att ha kunskap om interprofessionellt samarbete och sviktmottagning.

 • Auskultation 1-2 dgr på sviktmottagning (LÄK+SSK).
Tidig

Sen


1.

2.


c1.

c2.


c4.

AKM

Avd 70


Avd 96

Avd 97


HKCN

HND


Att kunna värdera samsjuklighet vid hjärtsvikt.

 • Randning på Medicinkliniken.

 • Auskultation eller egen mottagning på HND-centrum.

 • Intyg om randning på Medicinkliniken.
Sen

6.

c8.

Avd 96
Avd 97
HKCN

Att kunna indikationer för invasiva och kirurgiska behandlingsmetoder vid hjärtsvikt inkluderande CRT/ICD, klaffintervention och mekaniskt cirkulationsstöd.

Att kunna indikationer samt initiera utredningen för hjärttransplantation.Att ha kännedom om basala principer för behandling och uppföljning efter hjärttransplantation.

 • Braunwald: Heart Failure - Devices for Monitoring and Managing Heart Failure

 • ESC: Heart Failure - Devices and Surgery

 • Wikström: Hjärtsynkroniseringsbehandling vid hjärtsvikt

 • Wikström: Implanterbar defibrillator för prevention av plötslig död

 • Wikström: Mekanisk vänsterkammarassist för långtidsbruk och hjärttransplantation

 • Intyg om godkänd kurs (S08: 6)

 • Guidelines-skrivning (Device therapy in Heart Failure)

 • Godkända ESCeL-kurser.

 • ESC guidelines: Device therapy in Heart Failure (2010) http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/ehj/31/21/2677.full.pdf

 • Genomföra ESCeL-onlinekurs: Heart Failure - Device Therapy of Heart Failure

 • Genomföra ESCeL-onlinekurs: Heart Failure - Surgery and Revascularisation in Heart Failure

 • Delta vid inläggning av CRT/ICD (op)

 • Delta vid sviktrond

 • SK-kurs i hjärtsvikt
Sen

3.
6.
12.

c8.

Avd 96

Att kunna utreda och ha kännedom om behandling av pulmonell hypertension samt kunna handlägga dessa patienter i samarbete med andra specialiteter.

 • Braunwald: Pulmonary Hypertension

 • Guidelines-skrivning (Pulmonary Hypertension).

 • Godkända ESCeL-kurser.

 • ESC guidelines: Pulmonary Hypertension (2015)

 • Genomföra ESCeL-onlinekurs: Heart Failure - Surgery and Revascularisation in Heart Failure (saknas nov 2015)

 • Randning på Lungmedicin.

 • Delta på föreläsning om PAH.

 • Delta vid högerkateterisering.
Palliativ behandling i livets slutskede vid hjärtsjukdom

Sen

13.
14.
15.
17.

b1.
b5.
c5.

Avd 96

Att behärska palliativ behandling i livets slutskede vid hjärtsjukdom och vid behov samarbeta med andra berörda specialiteter.

 • ESC: Heart Failure - End-of-life considerations

 • Braunwald: Care of Patients with End-Stage Heart Disease

 • Wikström: Palliativ vård

 • Intyg om godkänd kurs (S08: 13, 17)(S15: b1,b5,c5)
 • Artikel från ESC: Palliative care in heart failure

https://www.escardio.org/static_file/Escardio/Subspecialty/HFA/documents/hfa-palliative-care-statement.pdf

 • Lokalt PM – Brytpunktssamtal vid kronisk hjärtsvikt.

 • Kurs eller seminarium om dialog och öppen kontakt med patienten och dennes närstående.

 • Sit-in med överläkare.

 • Delta vid föreläsning om palliativ vård vid hjärtsjukdom.


Endokardit

Tidig
Sen

8.

c10.

AKM

Avd 70


Att ha kunskap om prevention, diagnostik och behandling av infektiösa endokarditer:


Att kunna redogöra för epidemiologi, orsaker, patofysiologi, symtom och klinisk bild, undersökningsmetoder, prognos, diagnostik och behandlingsprinciper för endokardit vid nativ klaff, klaffproteser och pacemaker/ICD.

Att kunna ange de vanligaste involverade patogenerna.

Att ha kännedom om adekvat antibiotikaterapi.

Att kunna handlägga komplikationer.

Att kunna besluta när kirurgisk kontakt ska tas och att behärska handläggning i samråd med andra specialiteter.

Att behärska uppföljning efter genomgången endokardit.

Att kunna riktlinjer för endokarditprofylax.


 • Braunwalds: Infective Endocarditis

 • ESC: Infective Endocarditis

 • Intyg om godkänd kurs (S08: 8)(S15: c10)
 • Guidelines-skrivning (Infectious Endocarditis).

 • ESC guidelines: Infectious Endocarditis (2015)

http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/early/2015/08/28/eurheartj.ehv319

 • Akut hjärtsjukvård: Infektiös endokardit

 • www.infektion.net: Vårdprogram Infektiös endokardit

http://www.infektion.net/sites/default/files/pdf/Vardprogram_endokardit_2012.pdf

 • Akut Intermedicin: Endokarditprofylax

 • Genomföra ESCeL-onlinekurs: Infective endocarditis (saknas nov 2015)

 • Kurs i endokardit

 • Ev. randning på infektion

Perikardit

Tidig
Sen

8.

c10.

AKM

Avd 70
HKCNAtt kunna redogöra för epidemiologi, patofysiologi, symtom, differentialdiagnoser, undersökningsmetoder, behandlingsprinciper, komplikationer och prognos vid:

- Akut/kronisk perikardit
- Konstriktiv/exudativ perikardit


Att ha kunskap om olika noninvasiva bilddiagnostiska metoder som ekokardiografi, MR, CT samt invasiv hemodynamisk tryckmätning för diagnos av perikardsjukdom.

Att behärska handläggning av perikardit i nära samarbete med andra specialiteter

Att ha kunskap om orsaker, diagnostik och behandling vid konstriktiv perikardit och kunna differentiera mot restriktiv kardiomyopati.

Att behärska handläggning av hotande och manifest hjärttamponad och kunna utföra perikardiocentes på vitalindikation (se även mål ovan).
 • Braunwald: Pericardial Diseases

 • ESC: Pericardial Disease

 • Intyg om godkänd kurs (S08: 8)(S15: c10)

 • Intyg om randning på Klinfys.

 • Guidelines-skrivning (Pericardial Diseases)

 • Akut hjärtsjukvård: Perikardit och myokardit

 • ESC guidelines: Pericardial Diseases (2015)

http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/36/42/2921

Genomföra ESCeL-onlinekurs: Pericardial diseases (saknas nov 2015) • Kurs i perikardsjukdomar

 • Fallseminarium eller föreläsning om perikardit och myokardit

 • Randning på Klinfys

Myokardit

Tidig
Sen

8.

c10.

AKM

Avd 70
HKCNAtt kunna redogöra för definition, orsaker, kliniska tecken, symtom, patologi, utredning, prognos och diagnostiska kriterier för infektiös och icke-infektiös myokardit.

Att kunna värdera och tillämpa noninvasiva och invasiva diagnostiska metoder vid myokardit.

Att kunna behandla myokardit och dess komplikationer.
 • Braunwald: Myocarditis

 • ESC: Myocardial Disease

 • Intyg om godkänd kurs (S08: 8)(S15: c10)
 • ESC (artikel): Management of Myocarditis (2011)

https://www.escardio.org/static_file/Escardio/Press-media/press-releases/2014/Current-state-of-knowledgeonaetiology-ppaer-Sep-2013-WG-CMP.pdf

 • Akut hjärtsjukvård: Perikardit och myokardit

 • Kurs om myokardit

 • Fallseminarium eller föreläsning om perikardit och myokardit
Helge Brandberg, ST-läkare, Hjärtkliniken, Danderyds sjukhus

Reviderad 2016-05-17 (9)


Yüklə 89,61 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə