ÖLÜm biLDİRİm formlari IL Sağlık MüdürlüğüYüklə 465 b.
tarix28.03.2017
ölçüsü465 b.
#12748


ÖLÜM BİLDİRİM FORMLARI

 • İl Sağlık Müdürlüğü

 • İstatistik ve Bilgi İşlem

 • Şube Müdürlüğü

 • Hemş.Saadet DOĞAN

 • 2005


AMAÇ

 • ÖLÜM İSTATİSTİKLERİ ;

 • En önemli sağlık göstergelerinden biridir.

 • Sağlık hizmetlerinin planlanmasında kullanılmaktadır.

 • -Zamanında,

 • -Doğru,

 • -Eksiksiz ve

 • -Kapsamlı

 • veri elde etme zorunluluğu vardır.Sağlık açısından;

 • Sağlık açısından;

 • Ölülerin bilinmeyen veya bilinen hastalığı diğer insanların sağlığını olumsuz etkileyebilir.

 • Ölümler hakkında doğru değerlendirme ve uygun hizmet planlanması yapılması için ölüm bilgileri önemlidir.

 • Bu nedenle;Bölgedeki tüm ölümler ilgili kuruma bildirilmelidir.

 • Bölgedeki tüm ölümler ilgili kuruma bildirilmelidir.

 • Bildirim formu ölümlerin gerekli tüm verilerini içermelidir.

 • Ölen kişinin sosyo- kültürel özellikleri, ölüm nedeni, kapsamlı ve doğru yazılmalıdır.Mevzuat A.Kanunlar

 • Umumi Hıfzıssıhha Kanunu (Kanun No:1593 Madde:20/4, 211-234,282)

 • Belediye Kanunu (Kanun No:1580 Madde:15/5)

 • Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun (Kanun No:3030 Madde:6/i)

 • Cenaze Nakline Mahsus Beynelminel İtilafname İltihakımız Hakkında Kanun (Kanun No:3584)

 • Köy Kanunu (Kanun No:1593 Madde:13/2, 13/6,14/4)

 • Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun (Kanun No:3998 )

 • Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu

 • (Kanun No:1412 Madde:19)Mevzuat-2

 • B. Tüzükler

 • Mezarlıklar Nizamnamesi

 • (Resmi Gazete :9.8.1931 gün ve 1898 sayılı)

 • C. Yönetmelikler

 • 1. Mezarlıklar Talimatnamesi

 • 2. Ölülerin Bir Yerden Diğer Bir Yere Nakline Dair TalimatnameMevzuat-3 D. Genelgeler

 • Sağlık Bakanlığı’nın

 • 01.05.2000 tarih ve 5852(2000/41) sayılı Ölü Defin Ruhsatları ile ilgili genelgesi

 • 01.05.2000 tarih ve 5853(2000/42) sayılı Mezarlıklar ve Ölü Defni ile ilgili genelgesi

 • 01.05.2000 tarih ve 5854(2000/43) sayılı Ölülerin Nakli ile ilgili genelgesi

 • 10.04.2003 tarih ve 4817(2003/34) sayılı Ölü Defin Ruhsatı Verecek Görevliler ile ilgili genelgesiUsul ve Esaslar

 • Defin ruhsatı alınmadıkça ve ibraz edilmedikçe, hiçbir cenazenin defnedilmemesi, nakledilmemesi, mezarlıklara kabul edilmemesi gerektiği açıkça belirtilmektedir.

 • Bu belgeyi düzenleme yetkisi kural olarak hekimlere aittir.Usul ve Esaslar-2 Defin ruhsatı düzenlemeye yetkili olan kişiler

 • Belediye hekimi

 • Sağlık ocağı hekimi (Belediye Hekimi yoksa)

 • Ölen kişinin tedavisiyle ilgilenen hekim (yetkili makamlarca belgenin onaylanması koşuluyla)

 • Yardımcı sağlık çalışanları (ölünün bulunduğu yerde hekim yoksa)

 • Jandarma Karakol Komutanı (ölünün bulunduğu yerde hekim yoksa)

 • Köy muhtarı (ölünün bulunduğu yerde hekim yoksa)Usul ve Esaslar-3

 • Hekim bulunmayan yerlerde,

 • ölü muayenesi yapacak ve defin ruhsatını verecek kişiler ilin en büyük mülkiye memuru tarafından belirlenir.Usul ve Esaslar-4

 • Ölüm sebebi hakkında, kazaen veya bulaşıcı bir hastalık neticesi olduğuna dair şüphe veya kanaati varsa, ilgili makama bildirmeden defin ruhsatı verilmeyecektir.

 • Bulaşıcı ve salgın hastalığın mevcut olduğu veya tehdit ettiği yerlerde bütün cenazelerin defninden önce bir tabip tarafından muayenesi gereklidir.Denetim ve Yaptırım

 • Şehir, kasaba, köylerde insan ölülerinin yıkanması, kefenlenmesi, nakli ve gömülmesi hususunda ilgili mevzuatla sağlık düzenlemeleri yapma ve denetim görevi Sağlık Bakanlığına verilmiştir.

 • UHK Madde 282-283

 • yazılı olan yasaklara uymayanlarla ilgili uygulanacak cezaları hükme bağlamıştır.Evde Ölüm Nedenini Belirleme

 • Kişinin ölümünden önce bilinen bir hastalığı var ise;

 • Aileden bilgi alma,

 • Doktor raporlarını inceleme

 • ile ölüm nedeni saptanmaya çalışılır.

 • .Köyde Ölüm Nedenini Belirleme

 • Köyde

 • Ölüm var ise ölüm tarihlerine göre ölüm fişi uygun olarak doldurulacak,

 • Tüm Ölümler kayıt edilecek (adli olaylarda dahil)

 • Ölüm yok ise üzerine ÖLÜM YOK yazılarak bağlı bulundukları sağlık ocağına iletilecektir.İlgili Makamlara Haber Verilmesi Gereken Durumlar

 • Şüpheli Ölümler (ev veya arazi gibi herhangi bir yerde bulunan ölüler),

 • Vücudunda yara, bere gibi şiddet izi olan ölüler,

 • Cinsel ilişki izi olan ölüler,

 • Bilinen herhangi bir hastalığı olmayan ölümler,

 • İntihara bağlı ölümler,

 • Her türlü kazaya (trafik,düşme vb.) bağlı ölümler,

 • Zehirlenmeye bağlı ölümler,

 • Gayri meşru bebek ölümleri,

 • Ölümle ilgili bir söylenti var ise

 • defin işlemi yapılmadan ilgili makamlara (JANDARMA vb.) haber verilmesi zorunludur.Bulaşıcı hastalıktan şüphelenilmesi gereken durumlar,

 • Yüksek ateş,

 • Kasılmalar,

 • İshal,

 • Döküntüler,

 • Öksürük ve morarmalar,

 • Sarılık,

 • Hayvan ısırığı izi,

 • Ailede veya bölgede benzer şikayetlerin olduğu başka kişilerin olması vb.Ayrıca

 • Ayrıca

 • Bulaşıcı hastalıklara bağlı ölümlerde ilgili kuruma haber verilir.

 • Bu durumlarda hekim raporuna göre defin işlemi yapılır.Bildirimler

 • Üniversite Hastaneleri

 • Devlet Hastaneleri

 • Belediye Hastaneleri

 • Özel Hastaneler

 • İl Sağlık Müdürlüğüne İlgili ayın ilk 5 günü içindeBildirimler

 • İlçe Belediye Tabibi İlçe SGB başkanlığına

 • Sağlık ocakları İlgili ayın ilk 5 günü içinde

 • Sağlık Grup Başkanlığı İl Sağlık Müdürlüğüne İlgili ayın ilk 10 günü içinde

 • İl Sağlık Müdürlüğü Devlet İstatistik Enstitü Başkanlığına ilgili ayın son 5 günü içinde teslim edilmektedir.Kullanılacak Ölüm FişiHer bir nüshada yazılanlar birbirinin aynı olacak.

 • Her bir nüshada yazılanlar birbirinin aynı olacak.

 • Fişte 4(dört) kısım bulunmaktadır.

 • I- ÖLÜMÜN VUKU BULDUĞU YER

 • II- ÖLÜNÜN KİMLİK BİLGİLERİ

 • III- ÖLÜM SEBEBİ

 • IV- ÖLÜMÜ TESPİT EDEN KURUMDİE Ölüm Fişinin Doldurulması

 • 1- ÖLÜMÜN VUKU BULDUĞU

 • a- İl : İZMİR

 • b- İlçe : KONAKDİE Ölüm Fişinin Doldurulması 2

 • II- ÖLÜNÜN KİMLİK BİLGİLERİ

 • Nüfus cüzdanından yararlanarak yazılır ve kullanılan isimler farklı bile olsa nüfus kağıdı esas alınır.

 • Nüfus cüzdanı olmayan bebeklerde doğum fişinden faydalanılır.

 • Bebeklerde İsim konmamış ise BEBEK------------(babasının soyadı) yazılır.

 • Bebek bir yaşından küçük ise aylık( 10 aylık)

 • Bebek bir aydan da küçük ise günlük( 20 günlük) şeklinde yazılır.

 • Mesleği kısmına eğitim aldığı değil yaptığı iş yazılır.

 • İkametgah: Ölen kişi o bölgede oturmuyor ise asıl yerleştiği yer yazılır.DİE Ölüm Fişinin Doldurulması-3

 • II- ÖLÜNÜN

 • Adı Soyadı.................................

 • Yaşı (Bitirilen yaş).......................

 • Yaşından küçük ise ayı ………………..

 • Ayından küçük ise günü...............

 • Cinsiyeti Erkek…………Kadın………..

 • Daimi İkametgahı........... Şehir........Köy

 • Medeni Hali …………………

 • Hiç evlenmedi…..Evli….Eşi Öldü...Boşandı

 • Öğrenim durumu...................

 • Mesleği..................................DİE Ölüm Fişinin Doldurulması-4

 • Ölümün meydana geldiği ay

 • Ölümün esas sebebi(Ölümü meydana getiren hal yada hastalığı yazınız)………………..

 • Ölümü tespit için otopsi…….yapıldı/yapılmadı

 • III- ÖLÜM SEBEBİNİ TESPİT EDEN KURUM

 • Hastane….. Sağlık Ocağı Tabibi….. Belediye TabibiDİE Ölüm Fişinin Doldurulması-5

 • IV- GÖMMEYE İZİN VEREN MAKAMIN ADI

 • Son olarak,

 • Ölüm fişinin doldurulma tarihi ve dolduran kişi Adını ve Soyadını yazarak imzalayacaktır.ANNE ÖLÜMÜ :

 • ANNE ÖLÜMÜ :

 • Bir kadının gebelik, doğum ve lohusalık döneminde herhangi bir nedenle ölmesi anne ölümü olarak tanımlanır. (40 hafta+ 42 gün) • Kadın gebe ise gebelikte, doğum sırasında veya doğumundan sonra herhangi bir nedenden ölmüş ise ebenin verdiği bilgiye göre ölüm nedeni (kaza, travma, beyin kanaması vb.) yazılıp yanına anne ölümü yazılmalıdır.Formların

 • Formların

 • Yanlış anlamalara yol açmayacak,

 • Büyük harflerle ve okunaklı olacak şekilde,

 • doldurulması gereklidir. • ÖLÜM FİŞİ ve

 • ÖLÜM CETVELİ (Sağlık ocağında doldurulan)

 • her ay sonunda hazırlanarak, takip eden ayın onuna(SGB) kadar Sağlık Müdürlüğüne teslim edecekler.ULUSLARARARSI ÖLÜM RAPORU

 • 20.Dünya Sağlık Asamblesi, ölüm raporunda belirtilecek ölüm nedenlerini şöyle tanımlamıştır.

  • “Ölüme doğruca yada yardımcı olarak neden olan bütün hastalıklar, travmalar yada travmaları oluşturan kaza-şiddet durumları”
 • Tanımın amacı ise; ölüm raporuna ölüm nedenleriyle ilgili bütün hastalık yada durumların yazılmasını sağlamak. Kişiyi ölüme götüren olaylar zincirini belirtmektir.Ölüm Nedenine Örnekler

 • Kişinin ölmeden önce

 • yüksek tansiyonu var ise yüksek tansiyon,

 • Felç ise ve felce neden olan hastalık biliniyor ise örneğin yüksek tansiyon, bilinmiyor ise felç,

 • Kalp hastalığı,

 • Şeker hastalığı= DM= Diabetes mellitus,

 • Akciğer, karaciğer, kalınbağırsak, kan kanseri vb. kanserler,

 • Doğuştan hastalık ve sakatlıklar,

 • Siroz, Bronşit, Astım, Kronik Böbrek yetmezliği,İZMİR ÖLÜM NEDENLERİNDE;

 • 2003 2004

 • Temel neden 8.090 7.990

 • Son Durum 9.761 10.110

 • Toplam Ölüm 17.851 18.100DİE Bildirim Formunu Eksik Doldurmaya Bağlı

 • Tüm Yaş Grupları içinde ;

 • İkamet adresi Bilinmeyen 958

 • Ölüm nedeni Bilinmeyen 50

 • Yaş Grubu Bilinmeyen 63

 • İlçe Bilinmeyen 2.713

 • 18100 37840-5 Yaş Grubu İçinde;

 • 0-5 Yaş Grubu İçinde;

 • İkamet adresi Bilinmeyen 34

 • Ölüm nedeni Bilinmeyen 17

 • Yaş Grubu Bilinmeyen 4

 • İlçe Bilinmeyen 110

 • 18100 165İZMİR İli Ölüm Nedenleri (İlk 10)

 • Solunum ve dolaşım yetmezliği-Kardio pulmoner arrest

 • Kalb yetmezliği

 • Nefes borusu-tracea-bronşlar ve akciğerin habis url.

 • İskemik kalp hastalığı

 • Serebrovasküler Hastalıklar

 • Solunum sisteminin diğer hastalıkları

 • Ca (bütün diğer belirtilmeyen yerlerdeki habis urlar)

 • Yaşlılık

 • Şekerli Diabet –Diabetüs Mellitüs

 • Ürogenital sistemin diğer hastalıklarıGeleceğimizin sağlığı için ölüm istatistiklerine önem verelim!

   • Geleceğimizin sağlığı için ölüm istatistiklerine önem verelim!Yüklə 465 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə