Rbaycan respublYüklə 0,56 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/60
tarix02.01.2022
ölçüsü0,56 Mb.
#40306
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   60
Tibbi sosial reabilitasiyaAZ

Ə

RBAYCAN RESPUBLİ

KASI S


Ə

H

İYY

Ə

 NAZİ

RL

İY

İ

                 1 NÖMR

Ə

Lİ

 BAKI T


İ

BB KOLLEC

İ

 

2020 / 2021 - ci tə

dris ilinin III kurs, V semestr

ı

 

  

F

ənn: "Tibbi sosial reabilitasiya"

 

  

Ş

öbə

: "Mamal


ı

q i


ş

i"

  

MÖVZU-T


Ə

QV

İM PLANI ÜZR

ƏFənn: Tibbi sosial reabilitasiya 

 

ġöbə: “Mamalıq iĢi” 

 

MÜNDƏRĠCAT  

Mövzunun adı

 

Təcrübi məĢğələ

 

MÖVZU 1 

FĠZĠOTERAPĠYAYA  GĠRĠġ VƏ ONUN PREDMETLƏRĠ 

MÖVZU 2 

FĠZĠOTERAPĠYA  ġÖBƏLƏRĠNDƏ TEXNĠKĠ TƏHLÜKƏSĠZLĠK  QAYDALARI 

MÖVZU 3 

AġAĞI TEZLĠKLI  AġAĞI GƏRGĠNLĠKLĠ  CƏRƏYANLA  MÜALĠCƏ: ELEKTRO 

YUXU  TERAPĠYASI 

MÖVZU 4 

SABĠT CƏRƏYANLA MÜALĠCƏ 

MÖVZU 5 

ĠNDUKTOTERMĠYA 

MÖVZU 6 

YUXARI  TEZLĠKLĠ VƏ  YUXARI  GƏRGĠNLĠKLĠ  CƏRƏYANLA ĠġLƏYƏN 

APARATLAR. DARSONVALĠZASĠYA. 

MÖVZU 7 

ULTRA YÜKSƏK  TEZLĠKLĠ TERAPĠYA 

MÖVZU 8 

MAQNĠTO TERAPĠYA 

MÖVZU 9 

ULTRASƏSLƏ  MÜALĠCƏ 

MÖVZU 10 

ĠġIQLA MÜALĠCƏ 

MÖVZU 11 

ĠSTĠ ĠLƏ MÜALĠCƏ 

MÖVZU 12 

SU ĠLƏ MÜALĠCƏ (HĠDROTERAPĠYA) 

MÖVZU 13 

MASSAJ ĠLƏ MÜALĠCƏ 

MÖVZU 14 

ĠQLĠM ĠLƏ MÜALĠCƏ. ORQANĠZMĠN MÖHKƏMLƏNDĠRĠLMƏSĠ. 

MÖVZU 15 

MBT-MÜALĠCƏVĠ BƏDƏN TƏRBĠYƏSĠ 

MÖVZU 16 

ÜRƏK, QAN-DAMAR SĠSTEMĠ VƏ TƏNƏFFÜS  SĠSTEMĠ PATOLOGĠYASINDA 

MBT-NĠN TƏġKĠLĠ 

MÖVZU 17 

DAYAQ-HƏRƏKƏT  APARATININ XƏSTƏLĠKLƏRĠ  ZAMANI MBT 

MÖVZU 18 

SĠNĠR SĠSTEMĠ XƏSTƏLĠKLƏRĠNDƏ  MBT 

 


Fənn: Tibbi sosial reabilitasiya 

 

ġöbə: “Mamalıq iĢi” 

 

MÖVZU:  1  

FĠZĠOTERAPĠYAYA  GĠRĠġ VƏ ONUN PREDMETLƏRĠ 

 

Fiziki  amillərdən  istifadə  etməklə  müalicə  və  profilaktika  tədbirləri  çox  qədim  zamanlardan 

istifadə olunur. Fizioterapiya sözü yunan  mənşəyi olub fizis təbiət və terapiya müalicə sözündən əmələ 

gəlmişdir. Yəni təbii amillərlə müalicə deməkdir.  

Cəmiyyətin inkişafı və elmi texniki tərəqqi ilə əlaqədar olaraq yeni-yeni müalicə amilləri tətbiq 

olunmağa  başlamışdır.  Burada  ilk növbədə insanın yaratdığı cihazlar və onların mənbəyi olan fiziki 

enerji  aiddirki,  bunlarda  süni  müalicə  amilləri  adlanır.  Hal-hazırda  fizioterapiyaya  təbii  və  süni 

yaradılmış müalicəvi amillərin xəstəliklərin müalicə reabilitasiya və profilaktikasında tətbiqi zamanı 

insan orqanizmində baş verən dəyişiklikləri öyrənən elm kimi baxılır.  

Fizioterapiyanın  predmeti  müalicəvi  fiziki  amillərin  öyrənilməsidir.  Fizioterapiya  o  fiziki 

amilləri  öyrənir  ki  onlardan  xəstələrin  müalicə  və  reabilitasiyasınında  istifadə  olunur.  Bəzən  fiziki 

amilləri  müalicədə kurort sərvətləri ilə birlikdə tədbir edirlər ki, bununla kurortalogiya elmi məşğul 

olur.  Kurortalogiya  almanca  müalicə  olunan  yer  deməkdir.  Kurortalogiya  kurort  amilləri  onların 

orqanizmə təsiri onların müalicə məqsədi ilə tətbiqi haqqında elimdir.  

Təbbi fiziki amillər aşağıdakılardır: mədən suları, müalicəvi palçıqlar, dənizdə çimmək, əlverişli 

iqlim  və  s.  Ümumi  fizioterapiya  fənni  müalicə məqsədilə istifadə olunan təbii amillərin fizioloji və 

müalicəvi mexanizimlərini öyrənir. Xüsusi fizioterapiya isə müalicəvi amillərin konkret vahidlərinin 

müalicədə təsir xüsusiyyətlərini öyrənir.  

Fiziki amillər daşıdıqları enerji növünə və tipinə görə 2 qrupa bölünür: 


Yüklə 0,56 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   60
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə