Sağ qulaqcıq mədəcik dəliyinin diametri 4sm Xarici qulaq keçəcəyinin yetkin insanlarda uzunluğu 30mmYüklə 17,16 Kb.
tarix22.06.2020
ölçüsü17,16 Kb.
#32131
ANAT RƏQƏMLƏR 2020 sesiya

RƏQƏMLƏR

Sağ qulaqcıq – mədəcik dəliyinin diametri — 4sm

Xarici qulaq keçəcəyinin yetkin insanlarda uzunluğu — 30mm

“Arteriya thyroidea ima” rast gəlinir — 10% hallarda

Ventral aortalar arterial kötükdən ayrılır — hamiləliyin 3-cü həftəsində

Vena hemiazygos hansı sol arxa qabırğaarası venaları qəbul edir? — 4-5 aşağı sol

Ürək kisəsi-diafraqma arteriyası hansı qabırğa səviyyəsində başlayır? — II

Qarın kötüyünün uzunluğu — (1,5 – 2) sm

Çöpcüklərin ümumi sayı — 120-130 milyon

Kolbacıqların ümumi sayı — 6-7 milyon

“A. musculophrenica” şaxələr verir — 5 aşağı qabırğaarası əzələlərə

Döş qəfəsinin daxili arteriyası döş sümüyündən nə qədər bayıra tərəf yerləşir? — (1 – 1,2) sm

Aşağı çöz arteriyası hansı fəqərə səviyyədə başlayır? — III bel

Yuxarı çöz arteriyası hansı səviyyədə başlayır? — I bel

Arxa qabırğaarsı arteriyalardan hansılar qarın əzələlərini qarınaltı nahiyəyə qədər qidalandırır? — 9-12

Süd vəzisinə məxsus içəri və bayır şaxələr hansı arxa qabırğaarası arteriyalardan ayrılır? — IV-VI

Aortanın enən hissəsinin skeletotopiyası — Th4 – L4-5

Aortanın döş hissəsinin skeletotopiyası — Th4 – Th12

Aortanın enən hissəsi hansı fəqərə səviyyəsində diafraqmadan keçir? — Th12

Aortanın bifurkasiyası hansı fəqərə səviyyəsində yerləşır? — L4-5

Yaşlılarda ürəyin zirvəsi döş qəfəsinin ön divarında proyeksiya olunur — sol 5-ciqabırğaarası sahə, sol körpücükortası xəttdən 1,0-1,5 sm içəri

Hansı fəqərə səviyyəsində “truncus coeliacus” başlayır? — Th12

Hansı fəqərə səviyyəsində “a. mesenterica superior” başlayır? — L1

Venalar rüşeymin neçənci həftəsində inkişafa başlayır? — 4

Hansı fəqərə səviyyəsində “a. mesenterica inferior” başlayır? — L3

Hansı fəqərə səviyyəsində “a. suprarenalis media” başlayır? — L1

Dalaq arteriyası dalaqda neçə şaxə verir? — 6-8

Yuxarı çöz arteriyası hansı səviyyədə başlayır? — I bel fəqərəsi

Aşağı çöz arteriyası hansı səviyyədə başlayır? — L3

Böyrək arteriyalarının sayı neçə ədəd ola bilər? — 3-5

Hansı yaşda perikardın sərhədləri yetgin insanlardakı kimidir? — 14

“Ölüm” tacı neçə faiz hallarda rast gəlinir? — 28-30

Yuxarı boş venanın diametri — 21-25 mm

Vena cava superior uzunluğu — 5-8 sm

Sol bazu-baş venasının uzunluğu — 5-6sm

Böyuk beynin yuxarı venaların miqdarı — 10-15

Perikard boşluğunda seroz mayenin miqdarı — 10-15 ml

Şah vena hansı arxa əl darağı venasının davamıdır? — 4

Büllur kapsulu və şüşəyəbənzər cisimdə yerləşən qan damarları nə zaman itir? — dölün 6-8-ci ayında

Aşağı boş vena hansı fəqərələrin arasındakı disk səviyyəsində formalaşır? — IV-V bel

Bel venaları neçə cütdür? — 3

“V. Hepatici”nin sayı — 3-4

Arxa qabırğaarası arteriyalar neçə cütdür? — 10

Qapı venasının uzunluğu — 5-6 sm

Boyunun dərin arteriyası hansı boyun fəqərəsinədək qalxır? — II

Hansı fəqərə səviyyəsində “a. renalis” başlayır? — L1-2

Qida borusu şaxələri aortadan hansı döş fəqərələri səviyyəsində başlayır? — IV-VIII

Döş qəfəsi axacağı hansı fəqərələr səviyyəsində formalaşır? — Th12 – L1

Ağciyər kötüyünün başlanğıcı hansı qabırğa səviyəsində yerləşir? — sol III

Neçə faiz halda çöz limfa düyünlərinin çıxarıcı damarlarından bağırsaq kötüyü başlayır? — 25%

Neçə faiz hallarda döş qəfəsi axacağının başlanğıc hissəsində xilus sisternası olur ? — 75%

Neçə faiz hallarda sağ limfa axacağı olmur? — 81,2%

Gətirici limfa damarlarının sayı — 2-4

Qoltuq limfa düyünlərinin sayı — 12-45

Qulaqcıqarası arakəsmə formalaşır — bətndaxili dövrün 4-cü həftəsində

Dorsal aorta reduksiya olunur — III və IV aorta qövsləri arasında

Sümük labirintin mаyаsı embrional həyаtın neçənci həftəsində qoyulur? — 6

İlbiz ахаcаğının mаyаsı embrional həyаtın neçənci həftəsində qoyulur? — 5

Hansı boyun sinirinin arxa şaxəsi tərkibcə hərəkidir? — C1

Boyun kələfi hansı boyun fəqərələri səviyyəsində yerləşir? — I-IV

Eşitmə borusunun sümük hissəsi onun ümumi uzunluğunun neçə hissəsini təşkil edir? — 1/3

Eşitmə borusunun yerləşmə səthi üfüqi və orta səthlə necə dərəcəli bucaq əmələ gətirir? — 40-45°

Eşitmə borusunun yetkin insanlarda uzunluğu — 30-35 mm

Sümük hissə xarici qulaq keçəcəyinin neçə hissəsini təşkil edir? — 2/3

Hansı aylarda uşaqlar iyin keyfiyyətini fərqləndirirlər? — 4-6

Bəbəyin diametri — 2-8mm

Neçə aylıq döldə bəbək zarı sorulur? — 6-8

Gözyaşı vəzisinin çıxarıcı axacaqlarının sayı nə qədərdir? — 15-ə qədər

“Vena cephalica” hansı arxa əl darağı venasının davamıdır? — I

Tək vena hansı döş fəqərələri səviyyəsində sağ ağciyərin kökünü dolanır? — IV-V

Qalxan aorta dəri üzərində hansı döş-qabırğa oynağıarası xətt üzrə proyeksiya olunur — sol III- sağ II

Mil arteriyası əlin ovuc səthin hansı sümükarası sahədən qayıdır? — I

Yuxarı çöz arteriyası hansı səviyyədə nazik bağırsağın çözünün kökünə daxil olur? — II bel fəqərəsi

Sinirlər

Ön beyin qovuğundan inkişaf edən sinirlər: I cüt ( uc beyindən), II cüt (ara beyindən)

Orta beyin qovuğundan inkişaf edən sinirlər: III, IV cüt

Rombabənzər beyin qovuğundan inkişaf edən sinirlər: V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XI cüt

Аğız suyu ifrаzetdirici yuxarı nüvə hаnsı sinirin sekretor nüvəsidir? — VII (üz siniri)

Hansı sinirlərin nüvələri uzunsov beyində yerləşir? — IX-XII

İki növlü nüvə hansı kəllə sinirlərinə aiddir? — IX (dil-udlaq siniri), X (azan sinir), XI (əlavə sinir)

Hаnsı sinir kötük əmələ gətirmir? — I

Ənsə nahiyəsindən bаşqа bаşın və üzün dərisindən ümumi hissiyyаt hаnsı sinirin tərkibində dаşınır? — V (üçlü sinir)

Hissi sinirlər — I, II, VIIIDöş ürək sinirləri başlanğıc götürür — II-V düyünlərdən
Yüklə 17,16 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə